Skip to main content

Full text of "Delphin classics"

See other formats


Vi^m }^imU' 

k-, }'w^ ais 


"*•?;. Mi:e:"'tiii£v.;ffeiii i'i ,,i^*l-, T* 
^M 
REESE LIBRARY 

OF THK 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. 
"Received rKayv^ . 1^1 7^7 i/l('c'CSS10IIS p A 

6105 


V24 
V.61 


Valpy - 


Delphin 


classics. Southern Branch 
of the 

University of California 

Los Angeles 

Form L i 

MSA This book is DUE on the last date stamped below Form L-9-15to-8,'26 \ \ Digitized by the Internet Archive 

in 2008 with funding from 

IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/delphinclassics61valp Q. HORATII FLACCI OPERA OMNIA, VOL. V. Delph. et Var. Clas. Horat. QUINTI HORATII FLACCI 
OPERA OMNIA 

EX EDITIONE J. C. ZEUNII 

CUM NOTIS ET INTERPRET ATIONE 

IN USUM DELPHINI 

VARUS LECTIONIBUS 

NOTIS VARIORUM 

RECENSU EDITIONUM ET CODICUM 

ET 

INDICE LOCUPLETISSIMO 

ACCURATE RECENSITA. 

(A4 "v- ./-• ■ •! rj 

' / - '■■■ r-^ A VOLUMEN QUINTUM. T LONDINI: 

CURANTE ET IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M. 

1825. It UNIVEESITl I 5^018^ HORATII EPISTOLARL'M hHi. I. 17. 1825 tissinuis. Torrent. Iter monstrare'] 
Alludit ad staluas in tiiviis indices 
viaium coecas, viatoribus tamen non 
inntiles, qiias avSpidvTas nominamus, 
sen kpnaia, Criiq. 

5 Quod ewes] Qnod ejusniodi sit, 
nt veils in rem tiiain veitere. Pro- Hemieis Ferentnm dicitiir Straboni. 
Georg. Fahrit. Ferentinum ire jubeho'] 
Oppidum Hernicorinii incelebre. 

9 Solis] Habent enini pa^uperes 
suas etiam voluptates. 

10 Natus moriensquefefellit] Ncmini 
dnbium est, quin iliud Epicmi dictum prium fecisse] Ad te rapere, tibi sei- lespexeiif , Aafie ^idffas- nam et Grze- 
var6, ut quod usui esse possit. Tor- cee dictionis vim exprimere voliiit, rent. 

6 Si te grata quies] Consilium ami- 
ce de amplectendo vitae genere da- 
turas, initio nionet, nt, quo eum na- 
{ura traliit, id potissimuni sequatur : falleiidi ' vocabulo usiis. Quo ad- 
nionet, in humili fortuna vitam esse 
feliciorem iis, qui obscure vivunt et 
a publicis negotiis ita semoti, ut cum 
vita discessissent, nemo illos vixisse si ad quietem, quieti se atque otio sentiret. Vitandam certe turbam 

det ; et Romam, ubi boc non facile tranquille vivere volenti, nemo nega- 

sperari possit, relinquens, obscuri ali- verit ; laudaturque Dcmocritivs, quod 

enjus et infrequentis oppiduli seces- ait: 'Uniis milii pro populo est, et 

sum petat, cum et pauperibus sua populus pro uno.' At quanto venus- 

sint gaudia, nee dici queat male vi- tius illnd Epicuri ad amicuni quem- vere, qui sibi vivens reiiquos lateat, 
ita ut natum mortuumve omnes ne- 
sciant. Sin vero ex nobilium proce- 
rumque convictu aut laudem aut di- 
vitias aut quaecumque alia sibi suis- 
que commoda affectet, atque eo ma- 
gis se duci seutiat; nee sic quidem 
malefacturum ostendit, si ipse tenu- 
ior ditiori se mancipet : sed quod 
semel elegerit, id constanter perse- 
qui debere signiticat; ne vel otiuni 
in negotio, vel contra negotium in 
otio quaerens, utroque frustretur, ac 
sibi ipsi perpetuo molestus sit. Torr. 
Et priinam somnus] Somnus usque ad 
Solis ortum, id est, si te vita tran- 
quilla delectet. 

8 Si laditl Si Icedet babent Mss. 
omnes : nee mutari ideo debuit, quia 
praecedit delectat. Ferentirium] Hoc 
Etrurias oppidum fuisse et ex Plinio 
lib. III. et ex Suetonio discimus, ubi dam scribentis, 'Satis magnum al- 
ter alteri tlieatrum sumus.' Adi si 
lubet P. Victorium Var. Lect. xxiv, 
13. Torrent. Fefellit] Qui adeo ob- 
scure vixit, ut ab liominibus ignora- 
relur. 

11 Pauloque benignius ipsum] Paulo 
liberalius. 

12 Accedes siccus ad unctum] Tu 
pauper et sobrius accedes ad divitem 
unguento delibntuni, cujus guttur 
etiam condimentis est inunctum. Sic- 
cus ad itnctum] Liber vetustissimus 
siccus inunctum ; sed nihil muto, siccus 
enim ut, cum de potu agitur, uvido; 
sic ubi de esu, recte uncto opponitur : 
fallunturque qui ad unguenta trans- 
ferunt. Horatius Epist. xv. * Verum 
ubi quid melius contingit et unctius." 
Sin ergo ' uncti ' qui et lauti, et lucu- 
lenti, et nitidi : sicci contra ^ripo<pa.yoi, 
quibus Cynicacoena apponitur, arida Othonis principis proavos Ferentino nempe omnia. Torrent. 

oppido oriundos ex principibus Etru- 13 Si pranderet] Hoc, oluscula sua 

rise ftiisse ait. Lambinus tamen Her- lavans praetereunti forte Aristipi)o 

nicis adscribit. Nee silere velim duo- objecerat Diogenes : ipse vicissim au- 

bus codicibus Tarentinum pro Ferenti- diens quod sequitur. Toir. Si prun- 

num legi, et in uno Terentium. Torr. deret] Hoc est dictum Diogenis in 

Alii per Ferentinum intelligunt agrum Aristippum. 

aut praedium ; nam ipsum oppidum in 14 ^Si sciret] Est hoc Aristippi re- 

Delph. et Var. Clas. Horat, 5 Z 1826 N0T7E VARIORUM IN .sponsnm ad Diogenem. 

15 Qui me] Neinpe Diogenes. 

16 Verba probes, Ifc] Utrius dicta 
laudes. 

18 Mordacem Cynicuni] Cynici quasi 
Latjne ' canes' dicas, cum ob iinpii- 
dentiam et vitje sordes, uti et Avidi- 
eniis ilie ii. Sat. 2. turn ob rixam et 
maledicentiani ita nomlnati sunt ; 
quod omnibus velut allatraient. Torr. 
Mordacem Cynicum] Diogenem his ver- 
bis irridebat. 

19 Scurror ego ipse mihi] Altera A- 
ristippi in Diogenem retorsio. Cum 
enim hie ei, quod Dionysio assenta- 
retur, exprobrasset : At tn, inquit, 
populo : et ego quidem in rem meam ; 
tibi vero niliilo inde melius est. Elu- 
sit itaque Cynicum, cum, in pari scur- 
rilitatis caussa, ipse ob splendorem 
saltem et commoda rectius sese fa- 
cere ostenderet ; exemplo hoc ipsum 
confirmans. Torrent. Scurror ego ipse 
mihi'] Ego, inquit Aristippus,scurram 
ago et regibus risuni moveo, sed mihi, 
id est, in meam utilitatem. Populo 
<u] Tu scurraris ad populi plausum. 
Rectius hoc et Spkmdidius multo est'\ 
In veteri codice, ut in suo Scaliger 
o ixaKaplrns notarat, erat : regibus, hoc 
est, Splendidius tnuHo. Ex quo parva 
niutalioiie feci : regibus, hoc et Splen- 
didius multo est. Nihil venustius. Ego, 
inquit, mihi ipse parasitor, dum reges 
colo : regibus enim parasitari, hoc 
splendidius multo est. Et subjungit 
rotundissime : Equus ut me poriet, alat 
rex. Heinsius. 

20 Splendidius] Sibi scurrari. Alat] 
Ut rex alat. 

21 Officium facio] Officiosum me 
preebeo. Tu poscis vilia rerum Dante 
minor, quamvis fers te nullius egentem] 
Locus elegans, sed pessime concep- 
tus. Distingue ac scribe ; Officium 
facio, tu poscis vilia rerum. Dante mi- 
nor : quamvis fers te nullius egentem. 
Hoc sensu : Ego officium facio ; qui 
est uTroKopiir/iij ejus qui potentiori cum 
ntilitate adblanditur : tu poscis; qui est inroKopifffihs ejus qui mendicat. 
Dices, res esse viies, quas petls. In- 
terim necesse est ut minorem te sic 
profitearis eo a quo petis ; cum nul- 
lius te egere dicas. Heinsius. Vilia: 
verum es] Tu Cynice res viles poscis. 
Verum es Dante minor] Tu, o Cynice, 
quamvis fers te nullius nee rei, nee 
persona? egentem ; verum tamen, 
dante minor, id est, impotentior et 
pauperior eo qui tibi dat, poscis im- 
pudenter vilia dona, non splendida 
nee regia. Cruq. 

22 Dante minor] Tu pauperior es 
et inferior eo, qui tibi dat. Quamvis] 
Quamvis dicis. 

23 Omnis Aristippum decuit color] 
Alias addit rationes, ob quas hunc al- 
teri prapponat, ut commodum et faci- 
lem, et quod dicere solemus omDium 
horarum hominem, qui personis, lo- 
cis, temporibus se accommodare pos- 
set, meliora appetens, ut tamen prae- 
sentibus acquiesceret. Torrent. Om- 
nis Aristippum decuit color] Omnis vi- 
tae conditio vel vestitus. 

24 Tentantem mqjora] Qusrentem 
niajora. ^quum] Praesentibus con- 
tentum. 

25 Quern duplici] Diogenem Cyni- 
cum. Duplici panno palientia velat] 
Jucunda Cynici periphrasis, Dioge- 
nis praesertim : qui, teste Laertio, 
pallium, quo solo amictus erat, pri- 
mus duplicavit, ut eo etiam strati 
loco uti posset. Turneb. vii. 20. alio- 
qui ' duplex amicnlnm ' pro vili atque 
contemto etiam alii posuere. 

26 Mirabor] Mirum mihi erit. Fi- 
tcE via si conversa decebit] Si novum 
vitae genus eum decebit. 

27 Alter] Aristippus. 

29 Personamque feret non inconcin- 
nus utramque] Et aulici et Philosophi. 
idque de eo dicere solitum Platonem 
ferunt, solum esse Aristippum, quern 
deceret et chlamys et pannus. Et 
apud Graecos x^^M-''^ f*^*"^ P''^ tenu- 
iore ac molliore aniiculo tunicse in- 
jecto usurpatur : sic Latini sacpe ab- HORATII KPISTOLARUM LIB. I. 17. 1827 solute* paiuios' vocaiit crassiorelana 
factos : iinde ' pannosus.' Optime 
igitur Flacciis ' Milesiaj clilaniydi ' 
lioc ipso loco ' panniim ' opponit, 
nempe Diogenis pallium sive rpl^oDvu. 
Torrent. Non inconcinnus] Non inde- 
core uteretnr ntroque vestitu, nunc 
<;ordido, nunc oinatiore. 

30 Alter Mileti textam] Diogenes 
vesteni pretiosam rejiciet ex optima 
lana factam in Mileto Asiae insula. 
Cane pejus et anguel Aceriime. Pro- 
verbialiter dictum. 

32 Refer et sine] Risns, sed acer- 
hissimus. Et sane ineptus Diogenes, 
aed neque laudandus hie Aristippus. 
Torrent. Refer, et sine vivat ineptus] 
Redde Aristippe suum Diogeni pal- 
lium, quod tu indueras, purpuream 
tuam chlamydem ei relinquens, et 
permitte ut vivat ineptus ad oninem 
fortunae habitum. 

33 Res gerere] Posfquam, Aristip- 
pum Diogeni prieferendo, vitam quae 
in actione veisatur, per quam gloria 
et honor acquiritur, secreta; et otio- 
sae nee quicquam audenti practulit ; 
ne difllicultate rerum magnarum quis 
terreatur, ea quae sequuntur adjun- 
git. Sentenlia autem est, non ideo 
quod summa te posse consequi de- 
spercs, quale est Romae triumphasse, 
conquiescendum videri. Nam aliquo 
saltem perventurum : et qui inter 
principes esse nequeat, principibus 
tamen placere non parva cum laude 
posse ; cum etiam qui audet tantum, 
laudari debeat. Torrent. Res gerere] 
Res magnas et laudabiles, sive domi, 
sive belli, tota oratio ponitur pro 
casu nominativo. 

34 Attingit soliurn] Proxime acce- 
dit ad divinitatem. 

35 Principibus placuisse] Nam, quia 
non omnibus datum est, ad rerum 
gerendarum gloriam immortalem per- 
venire, saltem eos laudare, assectari, 
eis placere et applaudere ob benefi- 
cia in rempub. coliata, quis neget in 
laude ponendum ? Verum ut non cut' vis homini contingit,^x. itanon cujus- 
vis est principibus riris placere, non 
ignavi, non desidis, sed agentis forti- 
ter et quosvis labores subeuntis, viri- 
que sapientis. Cruq. Principibui] Ob 
beneficia in remp. coliata, 

36 Non cuivis ho7nini] Videto Chi- 
liad. Erasmi. 

37 Sedil qui timuit] ' Sedere ' pro- 
prium ignavivE est. Virg. ' Meliora 
Deos sedet oinnia poscens.' Torrent, 
Sedit, qui timuit] Quievit, ne(|ue ten- 
tare voluit. 

38 Qui pervenit] Qui quod voluit 
consecutus est. 

39 Hie est aut nusquam, quod quari- 
mus] In l»oc, inquit, summa contro- 
vcrsias consistit, in hoc cardine res 
vertitur ; hie caussse jugidus est. 
Cum enim sint, qui animi magnitu- 
dine freti tiniidiores aiitevertant, et 
usque progredi conentur ; aut eos 
sola virtute, eo ipso uempe quod hoc 
agunt, contentos esse jubebis ; et nihil 
praeter inanem sonum et verba, quos 
\6yovs Graeci appellant, invenient, 
aut aliud labori praniium constitues, 
utpote honores aut cominoda. Quod 
si ita est; ea ipsa recte a viro stre- 
nuo et promto et industrio expetun- 
tur. Ridere autem videtur Flaccus 
noster praeduruni illud Stoicorum 
dictum :"Ot< alnapKris r] aper-fi. Quod 
seipsa contenta virtus ; nisi enim virlu- 
ti alia nierces accedat ; vix, panels 
exceptis, ceteros deterrebit ardua 
ilia ad virtutem via. Torrent. Hie 
est aut] In hoc, id est, in agendo for- 
titer, id est, de quo quisritur. Hie 
onus horret] Alius ad Principum ami- 
citiam aspirare non audens, veretur, 
ne non succedat conatus. 

41 Hie subit, Hfc] Alius, nempe 
fortis subit. At virtus] Secundum 
Epicureos. 

42 Aut decus et pretium] Aut bono- 
rem et praemium merito petit vir pru- 
dens et rerum expertus. Experiens 
vir] Non deperfecto aliquo et nume- 
ris omnibus absoluto Phild^opho lo- 1828 NOT^E VARIORUM IN quitiii- ; quaies viileii volebantStoici : 
sed de eo, qui periclitari ac tentare 
res audeat ; qiiales qui in repub. ver- 
santnr. Ipsa enim vocabuli ratio ad 
actionem pertinet. At vero ' exper- 
tuni' cum dicimus, 'habitum' quem- 
dam experientia partum significamus. 
Torrent. 

43 Coram rege sao] Qnoniam earn 
maxime ob caussam niajores oi)ser- 
vamus et colimns, ut rem uostram 
nieliorem faciamus ; et id quomodo 
Sceeva consequi possit, demonstral 
Horatius. Idem autem ' liex,' qui et 
' polens amicus.' Torrent. Coram rege 
SHo] Coram aiHico suo pottntiore. 
Tacentes] Non couquerentes. 

44 Plus poscente fereiit^ Pius acci- 
pient a potentiore amico, qnam is 
qiiiposcit. Distat sianasne] Muitum 
interest utrum cum pudore sumas, an 
impudenter petendo extorqueas. 

45 Atqui rerum caput] Sumnia totius 
rei, de qua agimus, est, ut cum di- 
tioribus aniicis decenter versemur. 
Reru7n caput] Hoc est, prima et prae- 
cipua caussa atque intentio, ut qui 
majori servit, melius habtat. Torrent. 

47 Et fundus nee vend ibilis, 7iec pas- 
cere fumus] Id est, non tirmus in sup- 
peditandis alimentis : Firmitatem et 
constantiam in victn suppeditando 
non servans. Perinde ac si dixisset, 
Cujus non est certa fides, vel qui 
spem nientitur, fundus mendax. Nee 
pascere firmus] Nee firmus me pas- 
cere propter frugum proventum iu- 
certum. 

48 Qui dicit] Qui sic queritur, vide- 
tur clamare, Date alimeatum. Suc- 
cinit alter] Hoc petacem clientempro- 
ficere ait, ut alios quoque ad peten- 
dum piovocet. Per ixifiT^cnv nempe 
ha?c accipienda sunt, ut palam pe- 
tenti alius quispiam qui nihil ei cedat, 
ilico veluti succinatid quod sequitur, 
Et 7nihi dividuo ; sunt enim aemuli 
competitoris in partem venire volen- 
tis verba. Torrent. Succinit alter, ^c] 
Alter cliens succlamat. 49 D'aiduo findeiur munere <juadra'] 
Cum ' dividuum muuus ' dicit, a-qua- 
lem cum altero partem cogita. Signi- 
ficat enim vix dimidium ad se perven- 
turum. Et * quadrae ' vocabulo panes 
significari credideiim, quos ' quadra- 
tos' teste qnodam Philemone, ajjud 
Athenaeum lib. iii. appellabant Ro- 
maui, quaies Grapcis /8A.tofiiXtot &pTOi, 
quod pluribus buccellis, sive tnrun- 
das, aut crustula dicere mavis, coha'- 
rebant. Possumus etiam et quidem 
' simplicis quadrae' nomine cibaria 
omnia intelligere : ut qui qiiadram 
petit, victum petere videalur; sic 
enim Juvenalis : ' Ut bona cuncta 
putes aliena vivere quadra :' pro ali- 
eno sumtu. Alioqni quadra proprie 
est ex mensario instrumento, cui con- 
scissa; dapes imponuntur, olim etiam 
ex pane ad eum usum aptato tieri so- 
lita: ut apud Virg. iEneid. vit.'Pa- 
tulis nee parcere quadris.' Torrent. 
Findeiur munere quadra] Conimunice- 
turiuter uos(|uadra,id est, quarta pars 
panis, munere diviso, id est, quod di- 
visionem adraittit. 

51 Et rixce inuUo] Cum ca?teris 
avibus. 

52 Bru7idusium] Oppidiiin in Cala- 
bria. Comes aut] Conies in itinere. 
Surrentum ductus umcenum] Oppiduni 
in Campania. 

53 Salebras] Vitae asperitatera. 

54 Subduclaviatica,l^c.] Viatica fur- 
tim ablata. 

55 Nota refert meretricis] Imitatur 
astutias meretricis. Cuteltum] Id fere 
pro catenula interpretantur Lambi- 
uus et alii. Ego ad caiellam aliquant 
quae in deliciis sit, quaies olim Meli- 
ta-ae, proverJjio celebiala;, referrc 
nialim : frequens enim in auctoribus 
mentio, quanta cura nmlierculce ca- 
tellas nutrire et anxie admodum ser- 
vare consueverint. Catellus igitui- 
Tro\v(Tr)fj.ov est ; nam pi aeter commu- 
nem notionem etiam vinculi genus, 
et, quod modo dixi, ornanientum sig- 
nificat. Omiltere etiam non possum. FIORATII fiPISTOLARlJM LIU. I. 18. 1829 vcteres marmornm insciiptiones, in- 
ter cetera aiil.e officia, meniinisse 
servarum lil)ertariimque qiiJe ' a etna 
ratcllae ' ftierint. Torrent. Catellnm'] 
Monile ninliebre. Est diminutivum 
a catena. 

56 Periscelidctri] Grasco verl)0 usus 
est, JMO quociunqiie criiiiun intcjtu- 
Hieiito. SreeAeas vocat Hesycliius ra 
Tcbv CTKiXaiv <TK€TrdcrfiaTa. Torrent. Pe- 
riscelidim] Cruris vinciilnni. Flentis'] 
Eieptam sibi ronqnerentis. 

57 Nulla Jides] Hoc nieiKiacibws 
prjemiiini, nt ne vera qnideni dicfn- 
tibns credatiir. Torrent. Adsit] Ad- 
liibeatiir. 

58 Attollere curat] Le^^e curet ; 
pendet eniiii a particula, uti. Stepli. 
Attollere cwaf] Erigere in pedes. 

59 Planum'] Vox Gr-.tca; sed iion 
modo ab Horatio, venini etiam a M. 
Tiillio donata civilate. Planum, Sfc] 
Iinpostorein et scurrasii, qui in trivio 
sibi cms fractiim esse iiieiiliebatiir, 
Manet] Emanet, id est, cjnaitivis ille 
planus affatim laclirymetiir. 

CO Per sanctum] Quamvis per Osi- 
rim/Egyptionim Deiimjuret. Osirim] 
Hunc una cum Iside sua, magna cti- 
ain Roniac religione oidluni, idco pras 
aliis nominat Horatiiis ; quod aigris 
taniqnani alter /Esculapius niederi 
crederetnr. Quo referendiini illud 
Juvenalis, * Pictores quis nescitab 
Iside pasci i ' ob tabellarum, qua; ex 
voto figebantur, niultitudineni. Tor- 
rent, 

61 Now ludo] Non jocor. Toliite 
claudum, &)-c.] O crudeles erigitc me 
claudum. 

62 Quiere pereifrinum, vicinia, Sfc] 
Vicini nuilto clamore rauci redamant 
iili piano, Qiirere peregrinuni aliquem, 
qui fraudes tuas non norit ; nam nos 
fallacias tuas habemus cognitas. 
Epist. XVIII. Ad Lollium. Qnas 

ad amicitiam conservandam faci- 
enda sinf, quae item vitauda, ac 
praesertim quo modo qnis erga po- 
teiUiorem amicuni gereiese debeat, Lollium docet. Initiiim autem su- 
nlit ab iis, qui dum tenere modum 
non norunt, vel scurrarum potius 
quani aniicorum fungi officio vi- 
dentur : vel asperitate agresti 
(qnani libertatera meram et virtu- 
tem veram haberi volunt) utuntur. 
Postremo eum ad quseienda ilia, 
exquibus tranquillitatem vitap, con- 
sequi possit, liortatur. 
Haec secunda ad M. Lollium Epis- 
tola est. de quo prolixe iii. Od. 9. 
quae liic repetila Lectorem phirimum 
juverint. Idem autem ferme argu- 
mentum tractat quod Ejiistola prse- 
cedente, quomodo potentiorum ami- 
citia uteudum s-it. Torrent. 

1 3Jetues] Cave bis. 

2 Scurrantis] Crebra quidem scur- 
j'ariirii in nostriPoetwscriptis mentio : 
sed quoniaui liic ' scurra ' ' amico' 
compouitur, vocabuli originem de- 
nionstrabo : et sunt (juidem nonnulli 
qui Gra3cum esse velint avyKvpiiv aut 
(TKvpi7v' verum ego vocabulum istud 
apud Romanos receptum prins fiiisse 
crediderim, quam scirent quid Graeca 
ilia significarent, ne nunc quidem sa- 
tis cognita. A sequendo igitur dic- 
tus sit 'scurra,' teste Festo : quod 
tenuioris fortune iiomines non ante- 
ccdere, sed sequi quempiam sint so- 
liti. Atque ita etiam Isidorus : ' Scur- 
ra, qui sectari solet quempiam cibi 
gratia: a sequendo, sicut et asseda.' 
Initio igitur officium fuit sectari po- 
tentiores : sed quia Romani fere ant 
agricultursE aut niilitiae caussa abe- 
rant; ideo, si cpii immunes in urbe 
remanebant,quialieno cibo viverent, 
aiiis propter otium odiosi.et ' urbani ' 
pariteret 'sciirrae' dicebantur. Tan- 
dem vero crescente luxuria cum otio- 
si divites jocos undique ac risus quae- 
rerent, ridiculi omnes assentatores, 
et parasiti ' scurrarum ' nomen re- 
tinuere. Torrent. Scurrantis] Homi- 
nis pabuli causa turpiter adulantis. 
Professus amicum] Quum decreveris 
esse amicus. 1830 NOTiE VARIORUM IN 3 Ul mntronamerctrki] Vere\eg3ns 
comparatio sciiriK cum meretrice, et 
amici cum matrona, ut quantum ma- 
tiona a meretrice, tantuni a scurra a- 
micus ditferat. In matrona et amico 
nihil petulans, nihil affectatnm, nihil 
ineptum atqiie immoderatnm : atme- 
retrici et sciirrje haec omnia insunt 
vitia. Disprir erit atque Discolor] Quod 
dispar dicit, ad naturam atque indo- 
lem ; quod discolor, ad habitum cul- 
tumque referre velim. Torrent. 

4 Discolor] Dissimilis vultu, vesti- 
tu et gestu. Infido scurrte distnhit 
amicus] Sic amicus distabit a scurra 
infideli. 

5 Est huic diversum] Opponitur ex 
diametro sciirriiitas asperitati nio- 
rum : vitium vitio, extremum extre- 
me: asperitas enim culpat non cul- 
panda, scurrilitas vero laudat non lau- 
danda : at virtus est medium vitio- 
rum. Prope mqjus] Scurrari namque 
plausibilius apparet, et aliqnid pras 
se ferre humanitatis ; sed asperum 
esse, minime. Cruq. Vitium prope 
majus] Lambinus particulam et in- 
terserit, ac legit vitium et prope 
majus, contra exemplariiim omnium 
(idem. Torrent. 

6 Asperitas a^rcstis] Hoc vitium 
Joannes Jovianus Pontanus lib. iii. 
de Sermone, ' scurrilitati ' opposi- 
tum, 'agrestitatem ' appellare ausus 
est: inter quae media sit ' facetudo :' 
addit longius ninlto a media distare 
'agrestes,' qnam quos ' sciirras ' di- 
cimus : his enim modum tantunmiodo 
ac mensuram deesse : adhibita itaque 
cautione aliqua facetos fieri : quod 
nomen illi sperare vix umquam pos- 
sint. Torrent. Asperitas] Fera quse- 
dam dinitia. Inconcinna] Insuavis. 

7 Tonsa cute, dentibus atris] Non 
placet Mureti et Lambini opinio, per 
tonsam cutem totius corporis horridam 
quamdam asperitatem intelligi ; unde 
durus iste et intractabilis laudem 
aucupetur : sed ad libertatem potius, 
qua se jaclitct, referendum est : per- inde ac si strictim et ad cufem usqnc 
radendo, qnod iv xpV li'pe'" dicunt 
Graeci, nihil aut in se, aut in araico 
vitii ferat, cum atros interea rodendo 
dentes exerceat. Torrent. Tonsa cute, 
dentibus atris] Hirs<ito corporis squal- 
lore. Nam quas tondentur, pilosa 
sunt et hirsuta : vel tonsa cute, id 
est, radendo amiciim usque ad cutem, 
sic eum nimis dnriter castigando, id- 
que atris dentibus, id est, agresti 
mordacitate. 

8 Dum vult] Dum ilia asperitas 
vnlt nominari libertas. Mera did] 
Mss. omnes, Did mera vcraque vir- 
tus ; quod cur Lambino displicuerit, 
nescio. Tritum aiitem, sed pulcerri- 
muui quod sequitur, Virtus est medi- 
um tiliorum ; uli et i. Ser. 2. ' Est 
modus in rebus.' Torrent. 

9 Utrinijue reductum] Ab utroque 
extremo, id est, excessu, et defectu 
remotum. 

10 Alter in] Blandiens scnrra. Imi 
Deiisor lecli] Videnda quae notavimus 
II. Sat. 7. 

11 Derisor lecti] Qui se deridet et 
ejusdem ordinis homines in infima 
parte lecti accumbentes. Nutum di- 
vitis horrcl] Hoc est, sunima quadam 
veneratione observat, cum totus ab 
eo dependeat. Sic enim vocabulura 
' horrere,' cum de sacris agitur, saepe 
accipi alibi diximus. Virg. ^neid. 
VI. * Horrendaeque procul secreta 
Sibyliae.' Lucret. lib. in. ' Qtiaedam 
divina volnptas Perciit, atque horror ;' 
id est, ingens qlla^dam admiratio, nt 
recte interpretatus est Gifanius. Tor- 
rent. Horret] Horrere se fingit. 

12 Sic Herat voces] Sic repetit voces 
divitis quasi admirans. Iterat voces'] 
Ut videlicet quod rex ait et ipse aiat, 
negetqtic quod negat, tamquam ad- 
mirans hominem, unde et assentato- 
ris nonien <lefluxit. semper enim ad 
alterius voluntatem agit, eique quam 
simillimus vitiis. Torrent. Cadentia 
tollit] Verba ex ore divitis inconsi. 
derate cxcidentia pro mirandis, quasi HORATIl EPISTOLARUM LIB. I. 18. 1831 de terra toUit. 

13 Dictata magisti'o Reddere] Pro- 
prium Grammalici, aiit etiatn Decla- 
njatoris officiiim, ' dictare ' quae mox 
discipuli reddant : unde Ceesaris de 
SiiUa dictum : ' Eum nesciie litteras 
qui dictatnratn deponeref.' Jociis 
siimtiis ab ambigiiitate vocabuli ' die- 
tare,' unde dictator. Torrent. Dictata 
magistro Reddere] Reddere dictata est, 
quod a.va\'i]ixjj.aTa aTroSovroi in Graeco- 
rum colloquiis dicitur. Heinsius. 

14 Reddere] Singnlatim. Vel par- 
tes mimum] Ut credas histrionem se- 
cundas Conioediae ageie cum voce 
submissiore, vultuque humiliore, 
quam qui agit primas. Parteis mi- 
mum tractare secundas] Asseutatorem 
secundarum paitium iiistrioni compa- 
rat et quidem aptissime. Eum enim 
qui primas partes agit observant ce- 
teri, et, quod Divinations in Verrem 
ait Cicero, tametsi iuterdum clarius 
dicere possint, summittunt tamen, ut 
ille princeps raaxime excellat : et 
quos Graeci diVTtpaywvKnas et Tpira- 
ycDuiar^s vocant, Latine quoque uno 
vocabulo * secundarios,' ' tertiarios- 
que' dici monuit Cic.in Bruto. Er- 
go * actor ' absolute vocatur, qui pri- 
mas agit. Et quod mihi in primis ob- 
servatione dignuni videtur, * secun- 
das ' hie agere non est proximum a 
primo locum tueri, seu post primum 
ceteris frequentius in scenam pro- 
dire : sed secundas agunt qui vere 
vocantur hypocritae; et cum certam 
nuUam ea in fabula personam gerant, 
alios exprimunt, et sola imitatione 
oblectant. Torrent. 

15 Alter rixatur] Sunt qui rixator, 
sunt qui rixalus legant, inepte. Lego 
igitur et distinguo : Alter rixari de 
lana sape caprina Propugnat, iiugis ar- 
matus ; multo enim urbanius est, rix- 
osum ac contentiosuui hominem, de 
re nihili certaiurum, nugis veluti ar- 
matum in campuni deducere ; ubi, 
quos mox audies, latratus emittat. Torrent. Alter nxa<«r] Agrestis re- 
prehensor. 

16 Propugnat] Pugnat pro nugis, 
id est, defendit nugas, tanquam homo 
armatus. Ut 7ion, ifc] Ut non mihi 
indubitata tides habeatur, inquit a- 
grestis. 

17 Ut noTi] Ut non libere dlcam 
et acriter defendam. 

18 Pretium cetas altera] Si pretii 
loco altera vita, vel aetas longior mihi 
detur, certe contemnam. 

19 AmUgitur] Qua de re contro- 
vertitur? sc. de nugis. Castor sciat 
an Docilis] Utrum Castor gladiator, 
an Docilis sit scientior. 

20 Brundusium Numici] Haec vul- 
gata lectio, quam Lambino placere 
equidem admiror : cum nieminisse 
debuisset NumicioTum nomen, a quo- 
rum gente hajc via nomen sortita fo- 
ret, secundam producere. At vero 
Minucii, quae gens Romae non incele- 
bris fuit, secundam corripit Silius 
lib. VII. ' Si factis nondum Minuci 
te cauta probare Erudiit fortuna 
meis.' Nihil igitur dubitandum ; quin, 
ut in omnibus vetustis exemplaribus 
legitur Minuci, vel Minucii, aut ve- 
terum more Minuci restituendum 
sit: praesertim cum Epist. ad Atti- 
cum IX. 14. ' Minuciae viae ' mentio 
fiat : idque a Turnebo notatum i. 20. 
Nomen autem, ni fallor, viae L. Mi- 
nucius Augurinus imposuit, qui coar- 
guto Sp. Melio, praefectus annouae, 
fratris pretium ad assem redegit : in 
cujus beneficii memoriam statuam ei 
extra portam Trigeminam populus 
aere coUato posnit, ibidemque bove 
aurato donatus est. Torr. Brundu' 
sium Numici melius via ducat] Conten- 
tio est, utrurn via Numicia an Appia 
melius ducat Brundusium. 

21 Quern damiiosa Venus] Postquam 
de scurrilitate eique opposita asperi- 
tate, quam aequaliter fugere oportet, 
jam satis dictum est, monere pergit 
Loliium de aliis quoque, praesertim 1832 NOTi^ VARIORUM IN lie fiducia majoris aniici, quern obser- 
vandiim siimserit, si vitio aliqiio la- 
boraie eiim perspexerit, ipse quofjiie 
liberiiis peccet. Divltes eniin quan- 
to plus possint, tanto pins sibi licere 
rati. Torrent. Quetn damnosa Ve7ius'\ 
Ordo est : Dives amicus multo vitio- 
sior qiiani amicus minor, odit eiim 
quern damnosa libido, &c. Praceps 
alea] Quia vel momento depauperet 
lusorem. Cruq. Nudaf] Depauperat. 
22 Supra vires] Supra qnam facul- 
tates ferunt. Vestit ut tmgit] Non 
tani ad unguenta hoc lelulerim, qiiani 
ad crenarum lantitias : ut Epist. pvaj- 
cedente : ' Accedes siccus ad unc- 
tnm.' Torrent. Ungit] Ungnento 
sumptuosior. 

24 Quempmiper talis pudor'] Qui om- 
ne ofiicium praestat diviti, pudore 
paupertatis, ut earn fugiat. 

25 Decern vitilsl Multis vitiis. In- 
structior] Perinde ac si fiindum probe 
instructum dicat, ita bominem vitiis 
lefertum describit. Torrent. 

2G Regit] Nee mirum qui regis no- 
mine appelletur : quo vocabnlo Ro- 
mani varie usi sunt, ut in Odis : ' Me- 
mor Actae non alio rpge puertiae.' 
Torrent. Regit] Moderatur, repre- 
bendit ac viilt emrndare. 

27 Virtutibus esse priorein] Vnlt 
paiipertatem virtnte compensari, 
qnemadmodum dicit postea, stulti- 
tiam compensari opibus, ila ut opuni 
gratia, stultitia vulgo babeatur pro 
sapientia. Cruq. Priorem vult] Me- 
liorem esse quam se. 

28 Prope vera, Sfc.] Veris propin- 
qua. Mete (contendere noli)] Conten- 
dere noli, inclnsum parenlhesi, con- 
tentiose agere ac jurgari cum potenti 
amico significat. Senteutia enini est, 
divitem, si plus forte sapieiitiee aut 
virtutis miuori inesse fateatur, id 
perfunctorie, et, quod aiunt, dicis 
caussa, ut de filiis materculaa solent, 
facere : non quod ideo moneri se de 
vitiis, quae in niagnis opibus toleran- da sint, patiatnr. Juvenalis : ' Phi- 
rima sunt quae Non audent homines 
pertusa dicere laena.' Torrent. 

29 Opes stultitiam patiuntur] Opes 
quibus stultitiam meam compenso, 
qnando stulte ago. 

30 Arcta decet sanum comilem toga] 
Non ampla toga decet con)item iter 
facientem, est enim molesta : sic 
multae opes viro bono sunt impedi- 
menta. 

31 Eulrapelus] Hactenus dives : 
nunc Poeta loquitur, Eutrapelo anc- 
tore docens non modo verum esse 
illiid dictum, Stultitiam patiuntur 
opes; sed una semper incedere, ac 
qnodam modo coha?rere, stultitiam ac 
divitias. Pulcre enim Isocrates in 
Areopagitico : Syi'TeVa/cTai Kal crvv- 
aKoXov6e1 rols irKovaiots Koi to'is Syvocr- 
TOis &voia, Ka\ yuera ravTTjs aKoKaaria.' 
quod ita esse ut reipsa monstraret 
Eutrapelus, cuicumque nocere volebat 
Veslimenta dubat. Id auteni quodam 
loqnendi genere dictum accipio, da- 
bat pro dari volebat, aut danda sen- 
liebat. Vide Franc. Luisini Parer- 
gon II. 6. Torrent. Eutrapelus cui- 
cumque] Homo facetus et adeo calli- 
dus, ut sciret stullorum animos cum 
lialjitu mutare. 

32 Beatus enim jam] Dives factus 
fortuna sua jam niutata. 

33 Et spes] Et meiiora sperabit. 
35 Nummos alienos] Numnios fee- 

nore augebit. Ad imum] Postremo. 

SO Thrax erit] Trax aut Trex ha- 
bent vetusta exempiaria, neque tarn 
de gladiatore arniatnrae Thracum, 
quam de aliquo, qui ad caedem faci- 
endam immani Tliracum more condu- 
ci mercede sese pateretur, hunc lo- 
cum intelligo. Gens enim ilia cete- 
ris semper omnibus truculentior ha- 
bita, ut Epod. v. ' Quale posset im- 
pia Mollire Thracum pectora.' Torr. 
Thrax erit] Efficietur gladiator, ur- 
geute rerum inopia. Aget mercede] 
Circumducet. HORATII F.PISTOLARL'M LIB. I. 18. 1833 37 Arcanum «c(/mc] Horatins dat 
LoUio praecepta, qnibiis in amicitia 
et vita coinmiini est opus. 

38 Commissumque'\ TiiiE fidei cre- 
ditum. Et vino] Et potus et iratus. 
Vino tortus et ha] Viniim et ira po- 
tentionim quasi fidiculae quaedara, 
qnibus snos explorent an sint amici- 
tia digni, ut ad Pisones : ' Reges di- 
cuntur multis urgeie culuUis.' Tor- 
rent. 

40 Ilk] Ille superior amicus. 

41 Gratia sic fratrum] Sic amicitia 
dnorum fratrum estdissoluta propter 
studiorum diversitatem. Amphioytis 
afque Zethi] Hi Jovis ex Antiopa filii 
cum gemini essent, diversa tamen 
studia scculi sunt : ille Pliilosopliiam 
et Musicam ; hie vero durior tristior- 
qiie rem rnsticam : unde et declama- 
tionum apud Rlietores argumenta, 
cum uterque alteri snum stadium 
persnadere contendit. Torrent. 

42 Donee suspecta] Donee Lyra 
Amphionis, Zetho odiosa, desiit. 

43 Fraternis cessisse] Moribns rus- 
tiris. 

46 /Etolis onerata plagis"] NotaGrae- 
cize regio, ab yEtolo Martis filio, quem 
jaculnm cum amento invenisse scri- 
bit Piinius, cognomiiiata. Torrent. 
Mtolis onerata] Ketibus optiniis, qua- 
lia habucnintin venatione apri Caiy- 
doniae, quae urbs est in ^tolia. 

47 Et inliumance senium depone Ca- 
moence] Et depone senilem tuae Ca- 
mcKnas insuavitatem, quae venatori- 
bus videtiir esse aspera et inbuniana. 
InhumancB senium depone Camcencc] Se- 
nium pro taedio dixit atque niolestia; 
nt saepe veteres : exempla apud No' 
niuni. Inhumanam vero Camcenam, 
vel quod solitudinem amans lionii- 
num ccetus fugit, vel quod talis divi- 
tibiis esse videatnr. Torrent. 

49 Romanis solemne] Venari, opus 
est usitatum Romanis. Utile fama] 
Famae utile, quia inde apparent signa 
fortitudinis. 

50 Vitceque et jnembris] Utile vitae, quia exercitatio conservat corporis 
valetudinem. 

52 Speciosius] Decentius, quam tii 
o Lolli. 

53 Quo clamore] Quo applausu po- 
puli circun)stantis. 

54 Prcelia sustineas'] Ludicra certa- 
mina perferas in Campo Marlio. 

55 Puer] In tenera aetate. 

56 Subduce] Sub Augusto. iv. Od. 
15. Signa refixit] Refigit liabent nos- 
tri Mss. omnes ; et ex bis duo, 'Nunc 
et si quid abest. Torrent. Signa re- 
Jixit] Signa quae Crassus amiserat. 

57 Adjudicat armis] Adjungit po- 
pulo Romano. 

5S Ac ne te retrahas] Lollium per- 
severare etiam monet, cum opus est, 
in venatione aliisque liujus generis 
exercitationibus : maxime, inquit, 
cum nunc quoque, quamvis uiliil in- 
ordinate aut immoderate facere velis, 
interdum tamen hisce te ludis exer- 
ceas una cum fratre ac piieris tuis, 
Actiacae pugnae simulacra referens. 
Puto autem ha;c scripsisse Horatium, 
cum Caio Caesaris Augusti filio in 
Armeniam ituro comes destinatus es- 
set Lollius: eodem fere tempore quo 
priorem quoque Epistolam scripsit. 
Torrent. Ne te retrahas] Noli te ni- 
mis longe retrahere aut abesse, sine 
justa excusatione. 

59 Extra numerum] Inepte. Me- 
taph. ducta a saltatoribus. 

60 Interdum 7iugaris] Tamen inter- 
dum ludis et nugas agis in villa patris 
tui. 

61 Partitur lintres exereitus'] Exer- 
citus dividii naviculas inter se. Actia 
pugna] Pugna commissa apud Acti- 
um, promontoriiim Epiri, inter An- 
gustum et Anfoninm. 

62 Rtfertur] Repracsentatur, nt 
ejus memoriam gratam faceret Auj 
gusto. 

63 Adversarius] Est in loco adver- 
savii ducis. Lacus, Adriu] Lacus in 
fundo patris tui simulatMare Adria- 
ticuni, in quo navale praelium gestuni 1834 NOTJE VARIORUM IN est infer Aiignstiim et Antonium. 

64 Alterutrum} Te ant fratrem. 
Velox Victoria] Non arbitror hoc ad 
historiam referendum : sed eo potius, 
quod alatae virginis habitii Victoria 
pingebatur, coronani fere nianu te- 
nens. Torrent. Fronde'] Laurea. 

65 Qui] Augustus. 

66 Utroque tuum laudahit pollice lu- 
dum] ' Pollices,' inquit Plinius xxviii. 
2. ' cum favearaus, premere etiam ad- 
verbio jnbemur : ' et contra ' vertere 
poilicem' dicebantur, qui infesti e- 
rant: ductum enim ab arena, ut ad 
Suetonii Caesarem annotavit Torrenti- 
us, c. XXV. Sic itaqiie et Juven. Sat. 
III. * Verso pollice vulgi Quemlibet 
occidunt popnlariter.' Eademque de 
re Politianus, Erasnous et Turnebus 
Adversar. ii. 6. Vult igitur Hora- 
tius, ut quem sibi favorem speret 
LoUius, ipsi prior diviti praestet. 
Torrent. Utroque pollice] Pollice ad 
medium digitum presso, inque indi- 
cem relapso, signum clarum sonitum- 
qiie damns, favoremque significa- 
mus: quod si fiat utroque pollice, 
maximi ad favoris est: et hoc est, 
premere poilicem, Cruq. Pollice lu- 
d»m] Utraque manu, id est, summo- 
pere comprobabit. 

67 Protinns ut moneam] Id est, ut 
monere pergam. Torrent. Protinus] 
Deinceps. 

69 Percontatorem] Percontatorem 
tuorum secrelorum. Nam garrulus] 
Quia secreta cadem libidine prodit, 
qua audit. 

70 Aures] Aures percontatoris. 

71 Volat irrevocabile verbum] Fa- 
cele Plautus Amph. ' Vox ad aures 
advolavit;' respondet alter: ' Nae 
ego homo infelix fui Qui nun alas 
intervelli : volucrem vocem gestito :' 
Recte igitur Homerus eirea irrepSfPra 
irpocTTjvda' verba enim veluti pennata 
esse ait, quae teli instar per aures ad 
animum celerrime perferaniur. In- 
revocabile autem legunt fidelissinii co- 
dices. Torrent. 72 Non ancilla] Vide ne ames pue- 
rnm pnellamve divitis. 

73 Intra marmoreum] In domo mag- 
nifica, 

75 Munere te parvo beet] Ancillam 
nempe pnerumve donando. Torrent. 
Munere teparco] Dans tibi quod amas. 
Aut incotmnodus] Denegans tibi pne- 
rum vel puellani a te amatam. In- 
commodus] Non tarn molestus, quaru 
qui amico commodare nolit. Toir. 

76 Qualem commendes] Optimum 
praeceptum : eadem enim in traden- 
dis, quae in assumendis amicis cautio 
est, ut ante probentur : ac scitum 
illud Theophrasti : ' Prudentis esse 
oflficium amicitiam probatam appe- 
tere, non appetitam probare.' Tor' 
rent. 

77 Pudorem] Verecnndiam. 

78 Et quondam non dignum] Et ali- 
quando indignum alteri commenda- 
nius. 

79 Deceptus omitte tueri] Quo dicto, 
non excludit Horatius omnimodam 
defensionem ejus quem commendas- 
ti ; sed vult inquirendum esse, verane 
sit culpa an falsa. Addit enim si ten- 
tent, id est, si intentent crimina ma- 
levoli, falsoqiie eum culpent. Serves, 
id est, servare debes : nam si inno- 
centem a te comraendatum non fueris 
tutatus, futurum est, ut hoc crimen, 
quo falso gravatur, redundet in te 
commcndatorem, tamquam ejus mali 
quoque conscium. Cruq. Deceptus 
omitte tueri] Tua spe falsus, noli eum 
tueri quem commendasti, quemad- 
raoduni defeuderes penitus tibi no- 
tum. 

80 Ut penitus notum, si tenlent cri- 
mina, serves] Crimina sunt (TVKO(pav- 
Ti'oi. GlosscE veteres, crimen, eyK\r]- 
fia, Sia^oK-rf optime. Criminibus ten- 
tari, (TVK0(pavTe'i(T6at. Quo nihil esse 
in aula frequentius, norunt omnes. 
Heinsius. Si tentent crimina] ' Ten- 
tare' pro aflficere, appetere, invadere, 
Vfxare, frequens Virgilio: ' Non in- 
sneta graves tentabunt pabulafetas,' IIORATII EPISTOLARUM LIB. I. 18. 1835 Ipse Horatiiis ; ' Si latiis aut renes 
morbo tentantur acute' Torrent. Si 
tentent crimina'] Si malevoli falso eum 
ciilpent, serves, id est, servare debes 
eumque tutari. 

82 Detite Theonino quum circumro- 
ditur] De Theone quod dicain non 
habeo, nisi quod hoininem fa aeta- 
te maledicentissimtim fnisse aiiint 
Graiumatici. Adi Victorium xvi. 10. 
et XVI. \'i. iibi egregie de versu, qui 
i))ox seqiiitur, Nam tua res agitur, Ifc. 
Torr. Dente Thenoniol Invidis detrec- 
tatoribus. Fuit Tlieon Poeta niale- 
dicentissimiis. 

84 Nam tua res agitur"] Res tiia in 
periculo versatur. 

86 Dulcis i7iexpcrtis] Ad minimas 
enim offensas indignantur gravissinie, 
et piunibeas iras gerunt, anctore 
Platito : ita ut non injuria dicatur, 
' Aulica vitasplendida miseria.' Cruq. 
Cullura potentis'] Cultus et observan- 
tia. 

87 Expertus metuit] Metuet, et mox 
vehat aura pvoferat, in dnobus codici- 
bus : nee male. Torrent. Expertus 
metuW] Qui periculuni fecit, me- 
tuit. 

88 Hoc age] Bene de hac loquendi 
formula Lambinus, et Brissonius de 
Formulis. Torrent. Hoc age, ne mu- 
iata retrorsiim teferat aura] In bac re 
studiuni tuuni pone, ne ob levem of- 
fensionem, potentis amici amicitiani 
amittas. Nam divites, ut aura sunt 
mntabiles. 

89 Oderunt hilarem] Morum simili- 
tiido necessaria est in amicitia. 

90 Sedatum] Tardum. Agilemgna- 
vumque] Hominem ad agendum prom- 
tum, et strenuum oderunt ignavi. 

91 Bibuli] Epitiieton hoc esse ver- 
bi potores, non Falerni, quod quidam 
falso credunt, ostendit locus ex 
Epist. ad Villicum : ' Quem bibuluni 
liqnidi media de nocte Falerni.' Tor- 
rent. 

93 Vapores] Tepnrex legunt chiro- 
grapha omnia, tanto consensu, ut si- lentio transire nefas sit : et sane cum 
vino incalescimus, tepidi illi vapores, 
caput veluti arcem petentes, nobis 
molesti sunt. Torrent. Vapores] Va- 
pores vini. 

94 Deme supercilio nubem] * Frons 
homini,' inqnit Plinius, 'tristitiae, hi- 
laritatis, dementias, severitatis in- 
dex : in ascensu ejus supercilia, et 
pariter et alterne mobilia, et in iis 
pars aninii : negamus, annuimus, haec 
maxime indicant fastum,' &c. Ea- 
deinque ratione supercilii nubem hie 
Flaccus noster, ut frontis nubeculam 
in Pisonem Cicero, dixere : quia vul- 
tus hilaritatem tristitia, ut cceli sere- 
nitatem nubila depellunt. P. Victor. 
XVI. 14. ToiTent. Deme supercilio] 
Aufer a vnltu tristitiam. 

95 Occupat obscuri speciem] Obtinet 
speciem hominis recti. Obscuri] Id 
est, minime aperti, qualis quem Ac- 
tum astutumque vocamus. Acerbi] 
Hominis iniiumani. 

90 Leges, Ifc] Leges Philosopho- 
rum libros. 

97 Leniter] Sine molestia. 

98 Ne te semper] Mirum est in om- 
nibus Mss. legi Nutn te; demto nno 
Non te, et altero Nee te: versu item 
sequenti Non pavor, aut Nee pator ; 
vulgatam tamen scripturam retineo. 
Torrent. Inops cupido] Cupiditas sem- 
per egens. 

99 Rerum mcdiocriter utilium spes] 
Res mediocriter utiles, fortunae bona 
appellat, qu»e tamqiiani media quee- 
dam d5jo(^opa, ut Graeci vocant, ha- 
benda sint : quibus patienter carere 
non minor sit laus, quam si habeas, 
honesfe uti ; nefas vero prseter eequum 
appetere. Torr. Rerum 7nediocriter] 
Quales sunt non necessariae divitia?. 

100 Virtutem doctrina parel] Per- 
cunctabere doctos, utrum virtus doc- 
trina constet an natura. 

101 Quid te tibi] Quid faciat te ju- 
cunde vivere. 

102 Quid pure trnnquillet] Vitae 
tranquillitatem exoptant omnes : sed 1836 NOTiE VARIORUM 11 quiuii ea ab adeptione finis, quo ten- 
dimiis, dependeat, nieiito dispicere 
jnbet Horatius, qua tandem via eo 
pervenianius. Torr. Quid pure trun- 
quilletj Quid vere animutn tranquil, 
lum reddat. 

103 Ansecrelum] An obscurum vi- 
tae genus. Fallentis semita vitce] Vitae 
latentis. 

104 Rejicit] Animuni lelaxat. Di- 
gentia rivus] Digentia rivus est per 
agrniu Horatii fluens. 

105 Mandela bibit] Mandela est pa- 
gus in Sabinis, cujus incoiae tVigore 
contract!, aquam DigentiiB bibunt. 
Rugosus frigore'] Quia frigore contra- 
huntur et asperiora finnt corpora. 
Torrent. 

106 Precari] Optare. 

107 Sit inihi] Ut serveni, quod 
nunc habeo. Ut mihi t-itaw] Ut vi- 
vani meo, non potentiorum, arbi- 
tratu. 

109 Sif\ Ut sit. 

110 Nell fluitevi] Lanibinus ne flui- 
tem, ex Cantero Nov. Lect. iv. 12. et 
pauIo ante et mihi rivam, pro ut mi- 
hi vivam, et non fluitem, quse lectio 
niuito pluribus testiuioniis nititur. 
* Dubiani' vero ' iiorani ' vocat, qua 
nihil incertius, mortis scilicet; cujus 
spe, sive nietu angi nolit. ' Sum- 
mum,' inquit ille, ' nee metuas diem, 
nee optes.' Torrent. Ne fluitem] Ut 
ne semper incertus sim, pendens a 
rebus speratis. 

111 Sed satis est] Vota quidem sua 
ante explicuit : quorum nunc formu- 
lam restringens. Verum satis est, 
inquit, ea Jovem orare : Quce donut et 
avferi, Det vitam, del opes, sic enini 
in tribus vetustissimis codd. legitur, 
pro qui donat, atque ita omnino le- 
gendum censeo, ut niulto apertius. 
Torrent. 

112 Det vitam] Ut vitam largiatur 
et bona externa. JEqunm mi animum] 
Quasi vero id sine divino benelicio 
quisquam facere possit. Sed ex Stoi- 
corum sententia loquitur. Torrent. Mqumn mi animum ipse paraho] Ani- 
mum aequabilem et pra»sentibus con- 
tentum ipse niilii parabo. 
Epist. XIX. AdM.ecenatem. Pra- 
vum qiiorundam in imitandis Poij- 
tarum vitiis pofius quam virtutibus 
stisdiuni reprehendit. Imitatores 
vocans servum pecus, se contra 
vestigiis aliorum insistere voluisse 
negat. Delude rationem reddit ; 
ciir ii, qui librorum ejus lectioue 
(lonii delectarentur eosque lauda- 
rent, foris eos vituperarent. 

1 Prisco si credis] Crat. Priscus 
Poeta priscam Comoediam scripsit. 
Cratino] Cratinus Atheniensis ex tri- 
bu Oinoide, Callimedis filius, floruit 
Oiympiade r.xxxi. Cratinum ut ^i- 
XottSttiv Kal natStKwv ryTTrj/j.fi'ov descri- 
bit Suidas: addunt luterpretes adeo 
temuleutum saepe fuisse, ut pelles 
quibus recumbere solitus erat, pas- 
sim permeieret: unde sunt qui Kpa- 
rivov Kwdiov pro re abjectissiiua pro- 
verbio celebratum fuisse scribant. 
Sane vinosum fuisse, constat etiani 
ex Aristophanis Coma^dia Eip^cp : et 
niliilominus ad sunnnani senectutem 
pervenit. testis Lucianus de Longte- 
vis. Torrent. 

2 Nulla placere diu] Probari prae- 
sentibus: Diu vivire, ad posteros du- 
rare. Notus Graecoriini Seuarius : 
OvK icrri hiQvpaixfios av voaip irivfi' quo 
ditliyrambus esse negatur qui aquaui 
bibit : cujus qui caussas coguoscere 
velit, Plutarcluim consulat Sympo- 
siac. VII. 10. Torrent. Nee vivere] 
Nee annosa fieri. 

3 AqucB potoribus] Vinum non bi- 
bentilius. Ut male satios Adscripsit 
Liber Satyris Faunisque Po'etas] Qiio- 
modo Liber Satyris et Faunis Poetas 
asscripsit? Apud Gra-cos antiquis- 
simum Poeuia sunt Satyri. Eos non 
scribebant tantum veteres Poetw, 
sed et agebant. Ita cum Satyris er- 
rabant per tlieatra; liabitu eoruni et 
persona. Vidit igitur Cratinus Saty- 
ros et imitatus est: quaeque ab iis H0RA.T1I EFISTOLARUM Llil. I. 19, 1837 reprapsentabaiitnr, vita et scriptis ex- 
piessit. Villi coniniendator, iit nbique 
antiqui decent, magniis paiiter et 
lieliiio. Idem ille de quo praecesse- 
rat : ' Prisco si credis, PJaecenas doc- 
te, Ciatiiio, Nulla valere diii nee vi- 
veie canniiia possunt, Qu£e sciibiin- 
tnr aquas potoiibus.' Quera secuti 
suntPoelae leliqui, qui ixemplo pio- 
banint, jure nplinio ac inerito Poeias 
Bacclio coalites cum suis sibi Satyris 
adjungi, et eorum personas sustinere. 
Constat anteiii Satyros, nihil fere 
aliud quaui vinum in scena comnien- 
dasse, ant argiitiienta, quae hue face- 
rent, traclasse. Exemplo .sit Einipi- 
dis Cyclo[>s, in quo al) initio ad fineni 
vini fit nientio. ' Ex quo ergo tem- 
pore^' inquit Poeta, * apud Graecos 
Poetae Satyrorum effinxerunt mores, 
qisos vinosos et bibeutes introdux- 
erunt, ex eo tempore ipsae Musae ni- 
hil prapter vinum oluerunt.' Dixit 
atitem non Satyris tantum, scd et 
Fminis, quia Ennius a Faunis Roma- 
nae Poe.-eos initia dediixerat, et Sa- 
tyri Romanis erant Fauni. Heinsius. 
Ut male sanos] Ut, pro postquam ex- 
ponendum est. Lepide enin> Hora- 
tius, po'^tquam Liber pater Poetas 
Satyrorum Faunorumque numero ad- 
scripsit, ait etiam Musas ipsas benig- 
iiius sese invitantes vinum oliiisse. 
Torrent. Ut male sanos} Quandoqui- 
dem Liber retulit iu numerum Sa- 
tyrorum et Faunorum vinosorum 
Poetas parum sanos, id est, divino 
furore rorreptos, extra se positos. 

5 Vina fere] Ipsae Musze etiam 
mane sobriaa non fuerunt. 

G Laudibus vini] Non adest Iiilari- 
tas, cum deest vinum. Excitat etiam 
vini calor iuveniendi vim,qniE torpet 
nonnunquam iu jejunis, niovet phan- 
tasias, addit impetus, subministrat 
iiduciam, ut ex Plutarcho Erasmus 
ratiocinatur. Vide et Pet. Nannii 
Miscell. lib. iv. Laudibus arguitur, 
.5fc.] Homerus cor.vincitur esse vino- 
su<, eo quod crebro vinum laudct. 7 Ennius ipse pater] Hunc tamquam 
alterum Homerum priori associat : 
' Qui primus amano Detulit ex Heli- 
cone perenni fronde coronam Per 
gentes Italas.' Et Homeri quidem 

' de vini laudibus testimonia satis cla- 
ra sunt ; vel cum Nepenthen illam 
suam et Ambrosiae nectarisque li- 
quorem celebians, nihil aliud quam 
vini vim significare visus est. Torrent. 
Ennius ipse patei'] Ipse Ennius, qui 
Faimos et vates conjungit, plane, ut 
apud Greecos iEscliylus, nunquam ni- 
si ebrius scripsit. Vides jam qnani 
hapc cohaereant ; rb ipse enim plane 
vim peculiarem habet. Quod autem 
qnaerunt quidam, quare Ennius dica- 
tur pater; festivissima et vere Sa- 
tyrica mimesis est. Ennius niirifice 
amabat vocem pater, ut se ea absti- 
nere baud posset. Heinsius. Pater 
nunquam nisi potus ad arma] Ennius 
primus Poeta Latinus. 

8 FiJriim, Sfc] Res forenses et se- 
dem Praatoris a Libone in foro collo- 
catam. Putealque Libonis] Quid pu- 
teal, quove loco Romas fuerit, diximus 
II. Sat. 6. Neque dubium quin veluti 
ex prajtoris formula haec verba pro- 
ferantur : ita enim in albo praetoris; 
* Pacta servabo,' 'judicium dabo,' et 
similia: sed ingens dubitatio est,quis 
hie priEtoiis personam gerat ; nam 
de Cralino aut BaccLo hoc fingere 
plane ridiculum est, neque Ennio 
multo magis convenit. quis enim edi- 
centem eum inducat, qui jam ut tes- 
tis auditus sit ? Lego itaque versu 
sequent! Hoc simul cdixi; atque ita 
scriptuni repperi in antiquissimo ex- 
emplari Laurentiano. Et cur qua-so 
hie non edicat Horatius r qui mox 
subjungit, 'quod si pallerem casu.' 
Torrent. 

9 Mandabo siccis] Committam so- 
briis. Adimam caniare] Adimam can- 
tus et carmina hominibus, qui studia 
colunt seria. 

10 Hoc simuL edixit] Verlunt se in 
oninem faciem Iiiterpret«8. Neque 
1838 NOT^ VARIORUM IN enim sane ad Bacchum.neque adCra- 
timiin, niulto minus, ad Enniiim, nt 
diximus, referri hoc potest. Legen- 
dum ergo, edixti. Ut ad MaEcenatein 
refeiantiir haec omnia : ' Laudihiis 
arguitur vini vinosiis Homeius. En- 
iiitis ipse pater nunquam, nisi potiis, 
ad arnia Prosiluit dicenda,' &c. So- 
lebat Maecenas sumnius Poelarum 
fautor, istis suis clientibns, cum mo- 
neret in mensa, ut strenue rem gere- 
rent, Homeri, primi apud Graecos, 
Ennii apud Romanos, exempla pro- 
ponere ; quos cupidissimos vini fiiisse 
constat: et edicti inslar, lepide, ut 
in mensa ac vino, pronunciare, Judi- 
cia et forum sol)riis et siccis evenire, 
Poetam sine vino esse neminem. Ex 
eo tempore, inquit Poeta, nunquam 
sobrii fnerunt Poetse. Non tamen 
nego quin optime admitti possit, quod 
in Mss. codd. reperisse se eruditi 
testantur edixi, Ut Horatio lioc 
tribuatur : qui, cum de aliis, turn im- 
primis simiis suis et ineptis imitato- 
ribus agit ; et sequitur : ' Quod si 
Pallerem casu, biberent exangue cu- 
minnm,' ut recte Torrentius notavit. 
Heinsius. Hoc simul'] Postquam En- 
nius hoc clare dixerat. 

11 Nocturno certare mero] Certatim 
potare totam noctem. Putere diurnol 
Foetere vino diurno. 

12 Si quis vultu] Si quis vestem, 
vultumqne Catonis iniitetur, nunquid 
ille statim virtufibus erit Cato ? Pede 
nudo] Cato in publicum ssepe sine 
calceis prodibat. 

13 Exiguaque toga simulet textore 
Catonem'] De Catone Uticensi loqui- 
tur : qui non solum nudo pede in 
publicum prodiit, sed ctiani provin- 
cias transivit. Quod vero dicit teX' 
tore, id quoque novum quidem, sed non 
inelegansest; utEp. i. 'Sicurtatusin- 
aeqnali tonsore capillos Occurri.' pro 
tonsura et textura, per hypaliagen ; 
nam tescore atit tesquore pro squal- 
lore mihi nuUo niodo placet : raodicus 
enim fait ille Cato, at minime sordi- dns. Turneb. xvn. 22. Torrent. Ext- 
gucBque togcE simulet textore CntoTiem~\ 
'Textoris ' vox referenda erit non ad 
togam exiguam, sed ad materiam ru- 
dem scilicet, crassamque et vili tex- 
tura, filoque Cilici confectam. Nam 
Lucanus de ejusdem Catonis toga 
loquens ait : ' pretiosaque vestis Hir- 
tam membra super Romani more Qui- 
ritis Induxisse togam.' Hie 'Quiris ' 
pro quolibet ex populo, id est, pie- 
beia vulgarique toga contecto, angus- 
ta, rudique textura confecia. Ferra- 
rius. Textore Catonem] Cum textore 
exiguae togap. 

15 Rupit larbitani] Mira hujus no- 
minis varietas : nam et Hiarbytam, 
et Barbytham, et Tarbitam legi : ad- 
scriptum autem margini vetustissimi 
cod. ' Barbita Maurus cum Timage- 
nem Philosophum inter pocula,' de- 
clamantem vellet imitari nee, posset, 
invidia ruptus est :' nialo tamen lar- 
bitani legere. De Timagine vero, non 
Philosopho, sed Rhetore Alexandri- 
no, plura Suidas ; queni vide. Potuit 
autem, qui Rhetor vel Sophista fuit, 
etiam historiam scribere. Quod vero 
ccena pro lingua in quibusdani exem- 
plaribus legitur, hoc eo referri possit, 
quod inter pocula certamen illud ini~ 
tum fuisse Scholiastes narrat. Torrent. 
Rupit Hyarbitain] Hyarbitam lingua 
Timagenis Rhetoris aemula rupit, id 
est, dirupit eum nimium clamando. 

16 Studet urbanus] Et dum conten- 
dit. 

17 Decipit exemplnr] Qui in medio 
populi velut exemplar vit<E morum- 
que positus est, ad quod se forment 
caeteri, videat ne vel in minimo dece- 
dat a recto, populuuique in errorem 
inducat: nam cum vitia magis allu- 
bescant, imitatuque sunt faciliora, 
fit, ut ea vulgo, in viris principibus, 
pro virtutibus habeantur, ignarosque 
decipiant. Cruq. Decipit exemplar vi- 
tiis imitabile'\ Non imitationem tollit, 
sed vitiis inhaerere vetat. Torrent. 
Imitabile, quod si] Bonum exemplar, HORATII EPISTOLARUM LIB. I. 19. 1839 ill quo aliqna insunt vitia, stnltnsiini- 
tatur in vitiis, virtutibus omissis. 
Quod si pullerem^ Ties Rlss. codices 
pro si, quod hand dnbie magis Poeti- 
cura est: et alioqni quomodocumque 
legas, frigidiim erit ; nisi edictum 
qiiod ante dixi ab Horatio proferri 
faleamur, ' Hoc simul edixi.' Tor- 
rent. 

18 PaUerem casu, hiberent exangite] 
Si, inqnit Horatius, praeter solituni 
pallerem, mei imitatores biberent cu- 
minum, quod eos redderet exangues, 
id est, pallidos. 

19 O imitatores, Sfc] O potuleutos 
Poetas, vitiornm potins qnam virtutis 
Poeticae imitatores, ventii servientes 
tanqiiam bestiae serviles. Ut mihi 
scepe'} Quam saepe. Scepe Bilem,siepe 
jocum'] IracundiaB risiim adjungit ; so- 
let enim indignatio in risuin verti. 
Torretit. 

20 Bileni'\ Iracundiam. Tumultus] 
* Tumnltuiu ' pro trepidatione acci- 
pio. ut enim assentatores in regibus 
suis trepidi observant quod vel Ian- 
dent, vel imitentur; sic et ii, qui si- 
miles iiaberi student illis, quos etiam 
per vitia aemuiantur, vereservimipe- 
cus. Torrent. Tumultus^ Vestrae con- 
turbationes. 

21 Libera per cacuuni] Ostendit de- 
inceps quantum a servili ilia imita- 
tione ipse dilferat, qui aliis intentata 
primus apud Romanes aggredi ausus 
fuerit : iioc est enim ' per vacuum 
vestigia ponere:' ut 'in vacuum ve- 
nire 'dixit II. Sat. 5. pro vacantem 
hereditateni ingredi; sive accipere. 
Torrent. Libera per vacuum] Ego nul- 
lius Poesin Latinam imitatus suin,'sed 
vestigia in vacuo posui, id est, prae- 
cedentem non sum sequutus. Priti- 
ceps] Primus. 

23 Dux, reget examen] Non dubita- 
bit se aliorum ducem profiteri, Me- 
taph. ducta ab apibus. Parios] Paros 
Archilochi patria, quern in Epodis 
imitatus est. Torr. Parios ego] lam- 
bos inventos ab Archilocho, qui fuit ex Paro insula. 

24 Numeros animosque'] Neque nu- 
meris neque spiritu Archiloclio infe- 
riorem se judicat : materia etiam su- 
periorem, quod maledicentiam fugi- 
ens non nisi licita scripserit. Torrent. 
Numeros animosque sequutus] Sequutus 
nietrum et spiritus Archilochi. 

25 Ageiitia] Verba ad laqueum adi- 
gentia. Vide Epod. vi. 

26 Foliis breviuribus ornes] Id est, 
parcius laudes ; ' laurus ' enim et ' he- 
dera ' Poetarum preemia sunt, pro 
laudis maguitudine largius benigni- 
usque doiianda. Torrent. Brevioribus] 
Videturalludere ad coronam tonsilem 
sea depexam, cujus erant breviora 
folia. Vide i. Od. 7. Cruq. Breviori- 
bus orncs] Ne minore corona, id est, 
laude me corones, o Ma?cenas. 

28 Temperat Archilochi] INIetrnm Ar- 
chilochi, quod nos imitaraur, versibus 
Alcaei et Sapphus teniperamus. Ar- 
chilochi Mtisam] Pro Archilochum ip- 
sum : quern non ita imitari se ait, 
qiiiu Alcaeum et Sapplionem admis- \ 
ceat. Mascula Sappho] Sapho scri- 
bunt vetnstissimi codices. Turneb. 

X. 2. et XXI. 6. Torrent. Mascula 
Sappho] Sappho fuit aniino forti et 
virili. 

29 Sed rebus] Sed sententiis et dis- 
positione dissimilis non qna?ret Ly- 
camben. Rebus et ordine dispar] Idem 
videri possit ante dixisse ; sed meo 
judicio repetere voluit, nt etiam Al- 
caeum suiim, hoc est, Alcaica quae 
scripsit, acerbitate ilia Arcliiloica 
carere ostendat. Torrent. 

30 Quern versibus] Quem versibus 
maledicis dedecoret. 

31 SponscB laqueum] Neobulae, Ly- 
canibes iiliae, quae se quoquepost pa- 
trem suspendit. 

32 Hunc ego] Hunc Archilochum. 
Non alio dictum prius ore] Non ab alio 
ore Latino. 

33 Vulgavi Jidiceii] Ego imitatus 
sum existens iidiccn, id est, Poeta 
lyricus. Juvat immemorata ferentem] 1840 NOIVE VARK)RIIM IN Juvat me proferentem dicta a nullo 
ex Latinis ante me. 

34 Ingenuis] Hominum ingemioruni 
oculis legi. 

35 Scire velis'\ UpoKardX-n^pis , cum 
noil scribat carmen malediciim, cur in 
publico non laudetur, nee populi ma- 
nibus teratur. 

36 Premat extra, Sfc.'\ Car foris vi- 
tnperet. 

37 Nonego'\ Vt solent indocliPoe- 
tae. Ventosa plains'] Plebis mobilis et 
inconstantis. Suffragia venor] Salse, 
ut solet, sa>cnli sui anibitum carpit ; 
qui sine muneribus non niagis publi- 
cam Poetae laudem apud plebem 
sperare possit,quam candidati magis- 
tratum. Tornnt. 

39 Auditor et ultorl Actor legit Can- 
terus Nov. Lect. iv.l2. et qnideni ex 
cod. uno. Mss. nostri omnes ultor lia- 
bent ; quod probo, vel ob solum Juve- 
nalein : ' Semper ego auditor tantum, 
uumquamne reponani?' Torrent- Ul- 
tor^ Judex et castigator : vel qui ul- 
ciscor eos mea carmina vicissim re- 
citando. 

40 Grammaticas ambire tribus] No- 
tum Grammalicorum supercilium,qMi 
se omnium scriptorum jiidices veudi- 
fant: imde 'Critici' appellantur : 
eosque ob multitudinem, instar pop. 
Rom. facete in tribus dividit. Torrent, 
Grammaticas ambire tribits] Gramma- 
ticoruni multitudinem prensare, ut 
librosmeos suis discipulis ediscendos 
propouant. Pulpita'] Pulpituni pro- 
prie quideni suggestum significat, hoc 
est, locum editnm ; unde, ut in thea- 
tre comoediai, sic in doctorum homi- 
num conventiculis auctorum scripta 
recitabantur: verum hie pro andito- 
rio accipere malira, partem scilicet 
pro toto ; nee male Porphyrio pulpita 
pro raagistris exponit, qui in subiimi 
praesident ceteris. Torrent. Pulpilal 
Unde recitentur a Gramniaticis mea 
carmina. 

41 HincHlcelachry)nce']'Ex\\ACca\i9A 
indignatio apud Graramaticos exori- tur. Spissis indigna theutris] Ordo est i 
Si dixi, pudet me recitare scripta in- 
digna spissis, id est, frequentibus 
t!ieatris,et addere pomius nngis meis: 
rides Horati, ait aliqiirs invidus. 

42 Et nugis addere pondus] Et nugas 
venditare. 

43 Rides, ait] Sirnulatione uteris. 
Jovis auribus ista'] Auribus Augusti, 
Jovis nostri. 

44 Fidis enimi Confidis te solum 
edere dulcia carmina. 

45 Tibi pulchev] Tuo judicio bonus 
Poeta ; nam suum cuique pulchrnm. 
Ad liacego naribus uti Formido'] Scribe ; 
ad hac ego : naribus vti Formido. Ut 
ilia verba sint Horatii : qui se Criti. 
cum acumen subterfugere testatur. 
Heinsius. Ad hcec ego] Ad ea, quae 
niilii ab il!o dicta sunt vereor sub- 
sannare, id est, vereor irridere quae 
dixit. 

46 Luctantis] Non dissimile illud 
ex Epist. ad l-'lorum lib. ii. ' Caedi- 
inur, et totidem plagis consumimus 
hosteu), Leiito Saumiites ad lumina 
prima duello.' Ibi enim ab arena, 
hie a lucta, ad eos qui invicem sua 
scripta recitant,aut inter se commit- 
tuutur, diicta Metaphora est. Tor^ 
rent. Luctantis] Mernm contendentis. 

47 Displicet iste locus] Iste locus, (id 
est, theatruui) in quo caruiina mea 
palani recitentur, mihi displicet. Iste 
locus] Meliores libb. tres, ille locus, 
quod mallem : locum autem intelligo, 
quo recitaturi conveniebant. Torr. 
Clamo et dilvdia posco] Legend um de- 
ludia; nam ' deludere' est liidi finem 
facere. Nam et 'dilusisse gladiato- 
res' dicuntur, ubi fiuem ludo et arti 
posuerunt, quod Graece KaraXveiv di- 
citur : hinc ' deludium ' cessatio a iu- 
do, vel KaraKvcris ludi. Sic et ' desi- 
derari' res dicitur, quae abiit, nee 
amplius exstat. ' Deferbuisse ' dici- 
tur quod fervere desiit. Salmas. Di- 
ludia] Vetus glossema, quod constat 
esse Acronis, in vulgatis libris cor- 
ruptuni: * Diludia dicuntur tempora HORATII EPISTOLARUM LIB. I. 20. 1841 quae gladiatoribus concediintur intra 
dies munenini qiiibiis pugnant.' Sed 
melius Porphyrio; ' Diludia,' inqiiit, 
* interniissioseudilado ludorum.' Ad 
omnes enim ludos spectare arbitior, 
maxime tamen gyninicos, ut certan- 
tes respirarent. Tnrneb. xxii. 5. 
Canterus Nov. Lect. vi. 4. Torrent. 
Diludia posco, Sfc] Spatiiiin emendan- 
di carniina exposco. Metapli. ducta 
a ludorum dilatione gladiatoribus 
concessa. 

48 Ludus enim genuit trepiduni] 
Ludus certamen, certamen iram, ira 
inimicitias, inimicitiae bellum sai^pe 
genueriint. Climax est, seu gradatio. 

49 Funebre bellum, ^c] Lugubre 
bellum. 

Epist. XX. Ad librvm suum. Librum 
suum compeilat in Incem pvodire 
cupientem, a quo eiim, propositis, 
quae impendent, peiiculis, deterrere 
conatur. De suo genere, vita et 
moribus, nee non de corporis sta- 
tura et aetate qnxdam refert, quae 
ab eo narrari velit. 
1 Vertumnum Janutnque^ * Vertum- 
nus ' vel ab amne Tiberino averse : 
vel a vertendis commutandisque re- 
bus ac mercibus ; vel quod vertentis 
anni (unde Vertunnus scribi volunt) 
temporibus praesit : vel a vertendis 
bominum mentibus ac cogitationibus 
dictus; ut Deum, teste Varrone, ex 
Hetruria Romam profectum decuit, 
in vico Tusco aedem adeptus est: sig- 
numque ejus in ara Opis et Cereris 
stetit, regione fori Romani, ut P. 
Victor. DOS docuit. Qui locus sicut 
et Janus, cum valde Celebris esset ; 
non mirum si, quod hie significat 
Flaccus, bibliopolae illic tabernas su- 
as habuere. Torr. Vertutnnutn, ^c] 
Vertumnus et Janus Dii sunt, qui 
praesunt rebus vendentium et e- 
mentium, ante quorum tenipla vel 
ftatuas erant loca in qnibus cum 
caeteris rebus libri etiam venales 
erant, librariorum columnis affixi. 
Spectare'] Vel videtur, ut Cruquins censet, alludere ad auguralia ; li- 
brumque suum spectare bos rerum 
commutandarum Decs, Vertumnum 
Janunique, ut ipsis quasi propitiis 
feliciter exiret in lucem, cui Hora- 
tius, tanquam jus omne auspiciorum 
babens,obnunciando pericula, studet 
apud se retinere. Spectare'] Spec- 
tare, hoc est, fixis crebro oculis in- 
tueri, ut solemus ea quae extollimus 
et admiramur, sic liber iste locum 
ubi publicaretur. Torrent. 

2 Ul prostes, ^c] Ut palam te ve- 
nalem offeras librariorum pumice ex- 
politum. Sosiorum pumice] Sosia gens 
plebeia Komaa non ignota, cognomen 
Senecio, hos vero Sosios fratres li- 
brarios ea aetate celeberrinios fuisse, 
monstrat etiam locus Epistolae ad 
Pisones : ' Hie meret aera liber So- 
siis.' Torrent. Pumice] Pumex lapis 
cavernosus, quo quae maculosa rudia- 
que sunt, raduntur, laevigantur, com- 
plananturque. Cruq. 

3 Odisti claves] Non vis domi con- 
tineri et sub sigillo esse : quod pudi- 
cis gratum esse consuevit. Claveis et 
grata sigilla pudico] Alludit ad dili- 
gentem virginum ac praetextatorum 
custodiam, obsignatis cubiculorum 
foribus, ne egrederentur. Torrent. 

4 Gemis] Lamentaris. 

5 Non ita nutritm] Non in eum fi- 
nem a me conscriptus, ut egredi pe- 
riculose, quam tuto malis apud me 
manere. Quo discedere] Descendere 
habent Mss. omnes; atque ita loque* 
bantur Romani in forum ituri. Torr, 

6 Non erit emisso reditus tibi] Post- 
quam fueris emissus. 

8 In breve te cogi] Voluminum qui- 
bus utebantur veteres formam cogi- 
tenius ; sciendumque quod nisi ex- 
plicarentur atque evolverentur, legi 
non poterant. Ait ergo Horatius 
doliturum librum, ubi la?di se ac re- 
prehendi senserit, qui etiam ab ama- 
tore, si quem invenerit, deseratur, et 
in angustum cogatur, mox ubi fruiti- 
onis eum satietas ceperit. Occulta Delpk.etVar.Clas. Horat. 6 A 1842 NOTiE VARIORUM IN igitiir a re Venerea ad evolutionem li- 
bri translatio est, ac perpetiia qiiae- 
dain Allegoria. Ab ea vero quam 
dixi evolvendi ac complicandi ratione 
dictum ' breviarium.' Videnda etiara 
qiiee in Hermathena notat de latione 
complicandorum voliiniinnm Joan. 
Gotropius Becanus. Torrent. In breve 
te cogi] Complicari, &c. in manibus 
involvi. Quum ple7ius, Sfc.'\ Qnum 
lector tui videndi antea ciipidus, sit 
langtiidns et legendo defessus. 

9 Quod si, Sfc] Si ego (qui tibi pec- 
canti, ut augur, fntura praenuncio) 
non desipio odio tui milii bene ino- 
nenti non parentis, &c, 

10 Donee te descr«<] Tantisper dum 
novus eris. Mtas] Juventa. 

12 Tineas fasces'] Tineas pascere 
dicuntur, quae neglecta situ pereunt. 
Erasmus. Tineas pasces] Tineas quae 
te corrodent. Tacilumus'] Quia non 
legeris. 

13 Aut fugles Uticam] Aut tineas 
tacendo pasces, aut si tarn vili esca 
contentus esse nolis, vel fugani in 
Africam ultro arripies, vel vinctus 
etiam ut fugitivi solent in Hispaniam 
mitteris. Nobilia enim oppida, Uli- 
ca Catonis morte, Ilerda Caesaris ad- 
versus Pompeiauos victoria, Vinctus 
autem legitur in omnibus nostris ex- 
emplaribus nno demto, qui rictus ha- 
bet, alii unctus edunt. Neque hie 
occultum aliquid subest, sed fnga 
ilia sive spontanea sive coacta, eo 
spectabat, ut Romae jam evilescens, 
in provincia, novitate Lectorem alli- 
ceret: quemadmodum enim lenones 
nieretriculas, sic et bibliopolae libel- 
los quaestus gratia alio atque alio mit- 
tunt. Torrent. Fugies Ulicam, auf] 
Exulabis. Est Utica urbs in Africa. 
Uncttis mitteris'] Fient ex te litera- 
rnm integumenta. Solebant veteres 
alia ciiarta suas epistolas operire. 
Ilerdam] Hispaniae civitatem. 

14 Monitor, Sfc] Ego qui te prte- 
nionui ridebo. 

15 Male parentem] Sibi non obtem- peranteni. In rvpes protrusit asellwrn] 
Praecipitem dedit, deturbavit. ' In 
rupes protrudere,' non caret adagii 
forma, quod in eos quadrate potest, 
qui malo genio nati, nee per se sa- 
piuut, nee bene monenti credere vo- 
hint. Crtiq. 

17 Hoc quoque, ifc] Hoc tibi even- 
tnrum est. Pueros elementa docentem] 
Hoc Poetae nostro, uti et Poetarum 
principi Virgilio, sua jam aetate con- 
tigisse testatur Juven. Sat. vii. • To- 
tidem olfecisse lucernas, Quod sta- 
bant pueri cum totus decolor esset 
Flaccus, et haereret nigro fuligo Ma- 
roni.' Torrent. Elementa] Literas. 

18 Extremis in vicis] Extremos cre- 
do vicos dicit, lora ubi plures vici in 
trivia aut quadrivia desinunt: ibi 
enim Grammaticorum scliolae, quo 
plures ronfluerent. Torrent. 

19 Qumn tibi] Hora diei tertia aut 
quarta, quo tempore ludimagistri dic- 
tata pueris praebere consueverunt. 
Sol tepidus plureis admnverit aureis] 
Quum invalescente jam die, non pueri 
modo, sed et alii ad te audiendum 
confluxerint : nam pueros etiam ad 
lucernas discere solitos Juvenalis os- 
tendit. Torrent. Aures] Auditores. 

20 In tenui re] In parva haeredita> 
te, vel angnsta re familiari. 

21 Majores pennas] Humilitatem 
generis mei illustrasse. Allegoria 
ducta ab avium pullis. 

22 Generi demas] Natalibus. 

23 Primis urbis belli, ^c] Romae 
Primatibiis, Augusto, Maecenati, Pol- 
lioni, &c. 

24 Pracanum] Canum ante tera- 
pus. Solibus aptum] Libenter apri- 
cari solitum se ostendit Horatius, ut 
senes plerique omnes apricationibus, 
quas Grajci riXioKoias vocant, gau- 
dent : unde Persius Sat. iv. * At si 
usquam cesses, et figas in cute solem.' 
Enmque ad usum solarium fere et 
heliocaniinum in aedibushabebant ve- 
teres. Torr. Solibus aptum] Sole gau- 
denteni. HORATII EPISTOLARUM LIB. II. 1. 1843 25 Trasci celerem] Iracundiini, ita 
tameii ut sini facile placandiis. Irasci 
celerem^ Ut sunt fere choleric!, 6^6- 
XoAoj inde dicti : accedat poesis; 
' genus eniin irritabile vatum ;' sed 
et lioc in eis optimum, quod placabi- 
les sunt ac facile sedantur ; ut bene 
ex Homero, Euripide, Aristotele, Ci- 
cerone Lanibinus : talis ergo Hora- 
tius. At veroLuciliiis apud Nonium, 
quamquam corruptus, viris bonis ali- 
ter evenire ait his versibus, ut ex 
Oberti Gifanii sententia restitui forte 
poterunt : ' Id bonis porro ceu pro- 
prium est viris Si irati sea cui propi- 
tii sint, ii ut Diutius una padem nia- 
neant in sententia : Non cum benig- 
nitate soUicitarier Proposcito.' Ve- 
rum ille de constantibus loquitur ; 
Noster vero iracundise vitium in se 
agnoscit, non ideo futurus levis, nisi 
nimia quadam inconstantia sine ma- 
turo animi consilio hue et illuc eum 
verti ac commoveri contigerit. Torr, 

26 Mvum] iEtatem meam. 27 Decembres] Annos quatuor ot 
qnadraginta. 

28 Collegam Lepidum] Natalem Ho- 
ratii incidisse anno Urbis 688. Cotta 
et Torquato Coss. jam ante cogno- 
vimus, in. Od. 21. unde ad annum 
Urbis Dccxxxii. quo Coss. fuere Q. 
iEmilius Lepidiis et M. Lollius, anni 
sunt 44. Atque ita Fasti Capitolini. 
Recte igitur ingeniosus Poeta, utens 
verbo duxit, Lollio primas tribuit : 
quamquam ob nobilitatem, ut arbi- 
tror, Lepidi nomen anteponatur, ut 
in Fastis, sic in hac pontis Fabricii 
inscriptione : l. fabricivs.c. f. cvr. 

VIAR. FACIVNDVM. COERAVIT. Q. LE- 
PIDVS. M, F. M. LOLLIVS M. F. COS. 

EX. s. c. PROBAVERVNT. Torrent. 
Duxit] Quia ex Dione coUigimus, 
ipsuro Lolliuin ducem et auctorem 
fuisse consulatus ipsi Lepido, cum 
Lucio Silvano conlendenti. Cruq. 
Anno, Sfc] Eo anno quo Lollius Con- 
sul sortitus est Lepidum collegam 
suum in Consnlatu. EPISTOLARUM LIB, II. Epist. I. Ad Augustum. Queritur 
de pravo Romanorum suae zeta- 
tis judicio, PoiJmata e vetustate 
sestimantium, et nova, non ob aliud 
quam quod nova essent, fastidien- 
tium : qnum tamen multa sint in 
veteribus Poetis reprehensione dig- 
na. Poeticoe studium non niultis 
ante saeculis Romae coli cceptum 
esse dicit, et fatetur quidem non 
minus indoctos quam doctos Poii- 
mata scribere : sed aliqua commo- 
da hunc iilorum errorem consequi, 
atque adeo, qualescnnque sint, illo 
suo Poeticae studio ipsi Reipubl. 
utiles esse ostendit. Poesin initio 
rndem, non nisi sero ex Graecorum 
lectione expoliri coepisse ait, quum Grapcia capta caeteras etiam artes 

agresti Latio intulit. Vulgi de Co- 

moedia, tanquam opere minime la- 

borioso, judicium reprehendit : et 

quae a scribendis fabulis multos de- 

terreant exponit. Postremo de 

Poetis illis agit, qui non spectato- 

ribus scribunt, sed lectoribus, et 

Augustum ad calcar illis addendum 

hortatur, ejus de Virgilio et Vario 

judicium laudans. 

Pulcerrimap hujus Epistolae Argu- 

mentum ipsa Horatii Vita, quae Sue- 

tonii titulo circumfertur, ostendit. 

Quum igitur editis sermonum libris 

nullam in eis sui memoriam habitara 

Augustus per Epistolam conquestus 

esset, banc, ut inquit ille, Eclogam 1844 NOT/E VARIORUM IN Poetae expressit ; in qna summo ar- 
tificio optimum maximum principem 
collaiidans, ac de Poesi multa disse- 
rens, ejus erga Poetas sttidiiira et be- 
nevolentiam accendit. Torrent. 

1 Cum tot suslmeaf\ Exorditiir a de- 
precatione brevitatis Epistolee, cap- 
tans August! benevolentiam a nego- 
tiorum magnitudine, quae non patitur 
eiiin prolixis scriptis legendisoperam 
dare. Cruq. Solus] Per partes enim, 
hoc est, per diversas factiones, eo 
jam ventum erat, ut necesse esset 
Reipub. per unum consuli. Oppresso 
igitur Lepido et victo apud Actium 
Antonio, constitute Angusti Caesaris 
principatu, haec scripsit Horatius. 
Torrent. Solus] Optimus princeps 
(cujus subsequitnrelegans descriptio) 
solus sustinet negotia, sed non solus 
consultat. 

2 Res Italas arynis] Ea enumerat, 
quibus boni principis officiun! conti- 
netur, armis tueri imperium, Rera- 
pub. legibus, ac domi militiaeque bo- 
no8 mores colere : quae omnia sic 
praestitit Augustus, ut neminem novi 
status poeniteret. Torrent. Res Italas 
armis tuteris] Imperium et dignitatem 
Romanam. Moribus omes] Recta dis- 
ciplina, quae bonos mores inducit. 

3 Legibus emendes] Metu pcenae, 
quae ex legibus infertur. In pttblica 
commoda peccem] In Keipubl. Htilita- 
tem delinquam. 

4 Morer] Si tardem. 

5 Romulus et Liber pater] Hi om- 
nes quibus artibus in coelum vecti 
tint, III. Od. 3. vidimus : ubi eandem 
Augusto sedem pollicetur ; eo nomi- 
ne, ut hie ait, ceteris praeferendo, 
quod videns vivensque divinis hono- 
ribus affectus sit ; illi post fata. Tor- 
rent. Liber pater] Bacchus, qui ani- 
mum curls iiberat. 

6 Post ingentia facta, Sfc.] Post res 
fortissime gestas, (id est, post finein 
Titae,) in coelos recepti. 

7 Dutn terras, Sfc] Typus hie est 
optimi principis erga subditos. Crvq. Dum terras colunt] Dum vivunt. 

8 Componunt] Dum bella fininnt. 
Agros assignont] Dum suum cuique 
assignant. 

9 Ploravere suis] Questi sunt. A^on 
respondere] Favorem non esse raeritis 
suis parem. 

10 Qui contudit] Hercules. Contu- 
dit Hydrant] "XSpav rf/Mveiv, Hydram 
secare, proverbio dicimur : sed Poe- 
tis liberum sit eam contundere : 
quamquam hoc verbo generaliter pro 
opprimere usi sunt. Hujus itaque 
fabulae interpretationem videre apud 
Palaephatum de Non Credendis Fa- 
bulosis Narrationibus. Torrent, 

11 Fatali] Ita de eo etiam Virg. 
^n. VIII. ' Ut duros mille labores 
Rege sub Earystheo fatis Junonis ini- 
quae Pertulerit.' 'Junonis fata' vo- 
cans, quae ejus opera serius nascenti 
Herculi, quam Eurystheo evenerant, 
ut in fabulis legimus. Torrent. 

12 Comperit] Cognovit. Supremo 
fine] Ipsa morte. 

13 Urit enim] Urunt oculos omnia 
splendida Sicl to oimKa, non sine do- 
lore : dein hebetant et caligare'fa- 
ciunt : ita raetaphoricws, qui virtutes 
rebus gestis reddunt graves aliis et 
inimitabiles, nominis sui splendore 
et gloria urunt invidos. Cruq. Urit 
enim, ^c] Ille homines sua virtnte 
accendit ad invidiam, qui artifices se 
inferiores sua excellentia quodammo- 
do opprimit, Fulgore] Splendore duo 
optimi codices. Torrent. Qua pra- 
gravat artes Infra se positas] Sensus 
est talis : Qui in summa aliqua et 
digniori arte versantur, qualis ars est 
in qua Caesar versatur, quales sunt 
quas supra commemoravit; bella com- 
ponere, agros assignare, oppida con- 
dere, regnare, bene de bumano gene- 
re merer! ; plerumque dignitate sua 
ac fulgore, eos, qui versantur in mi- 
noribus, ut caeteri cives, praegravant ; 
ideoque et urunt. Quamdiu vivunt 
scilicet. At te superstitem Pop. Ro- 
nianus nihilo secius colit. Haec est HORATII EPISTOLARUM LIB. II. 1. 1845 interpretatio. Jam quod Lambinus 
interpretatur, pragravat, ' onerat at- 
que opprimit,' non est nanci. ' Prae- 
gravare ' est ' praeponderare ' et * an- 
tecedere ;' qiiemadmodum in lanci- 
biis, quae graviora sunt. Ut cum Se- 
neca ' deteriorem partem civitatis 
prapgravare' dixit. Heins. Pragra- 
vat artes Infra se posiias'] Artes, pro 
artibus praeditos dixit : qui ab excel- 
lentiore aliquo praegravantur, ut cum 
eo loci quo ille ascenderit pervenire 
se posse desperant : unde invidia, 
adversus quam vix uilum nisi post 
fata remedium : niortuis enim, quos 
ob eam quoque caussam beatos ap> 
pellari arbitror, cum amplius ob- 
struere nostris luminibus nequeunt, 
nou invidemus. Qua de re aliquid ii. 
Od. 20. ' Invidiaque major Terras 
relinqnam.' Torrent. 

14 Extinctus, ^c] Mortuus idem 
amabitur. 

15 Prasenli tibi] Tibi vero viventi. 
Matures] Tarn uberes ac perfectos 
florenti adiiuc aetata eum virtutum 
suarum fructus referre ait, quam si 
jam vitae spatium peregisset. Tor- 
rent. Maiuros largimur honoresi Teui- 
pestivos Deorum honores, ante tuani 
mortem. 

16 Jurandasque] Aram ponere, et 
per ejus, cui posita sit, nomen ju- 
rare, deorum imiiiortalium honor est. 
Locum autem illustrat Suetonius Cae- 
sare cap. lxxxv. ubi de ara, et su- 
per eam columna ei post caedem po- 
sita, loquens: • Apud earn,' inquit, 
' longo tempore sacrificare, vota sus- 
cipere, controversias quasdam inter- 
posito per Caesarem jurejurando dis- 
trahere, perseveravit.' Loquitur au- 
tem de plebe Romana. Quod igitur 
post mortem Caesari,id primomorta- 
lium apud Romanos Augusto adhuc 
viventi contigit: ut de aris templis- 
que, maxime per proviucias ei posi- 
tis, plura diximus supra iv. Od. 5. 
Torrent, Jurandasque, Sfc] Ponimus 
aras, ad quas per nomen tmun jura- turi sumus. 

17 Nil oriturum] Idem aliis verbis 
IV. Od. 2. ' Quo nihil majus meli- 
usve teiris Fata donavere bonique 
divi; Nee dabunt, quamvis redeant 
in aurum Saecula priscum.' Torrent. 
Nil orilurum'l Nullum talem, qualis 
es tu. 

18 Sed tuns hie populus'] Illatio ar- 
tis et ingenii plena. Collaudato enim 
populi de praeferendo omnibus om- 
nium aetatum ducibus Caesare judicio, 
necessario quodammodo sequitur in 
judicanda Poesi graviter eum aber- 
rate, quam soils annis non virtute 
jpstimet. Et quanto quidem magis 
Augnstum laudat, ut eo justior sit 
populi sententia; tanto gravius po- 
puluni premit, quod non eodem de 
Poetis judicio utatur. Torr. Justus 
in uno] Justus est in hac unareaesti- 
mator. 

19 Te Gratis anleferendo] Te Grae- 
cis praeponendo. 

20 Ctetera nequaquam, Ifc] De cas- 
teris rebus nou recte judical: nam 
veteres Poelas ob solam vetustatem 
novis anteponit. 

21 Nisi qucB terris semota] Nisi a 
terris abstracta, id est, Poetas mor- 
tuos. Suisqtce Temporibus defuncta] 
Quee praeteiierunt. 

22 Fustidit] Aspernatur. 

23 Sic fautor veterum] Ita favens 
veterum scriptis, ut dictitet Albano, 
&c. Tabulas peccare vetantiis'] Cum 
autem finis legum sit, ut unius cor- 
poris cives aequali jure inter se vi- 
vant, constituta in eos qui societatem 
banc violent poena, quam sanctionem 
appellamus, et cujusque legis pars 
vel praecipua est, jure addit Hora- 
tius, peccare vetanteis. Torrent. Ta- 
bulas peccare, Sfc] Leges xii. Tabula- 
rum. 

24 Quas bis] Quas decemviri coii- 
iirmarunt. Sanxerunt] Partim ex So- 
lonis et Atheniensium legibus, par- 
tim ex moribus Spartanis institutis- 
quc. Cruq. Faedera regum, Sfc] Fee- 1846 NOT^ VARIORUM m dera regum Roiuanorinn cum Gabiis 
aiit severis Sabinis icta, et ex aequo 
composita. 

25 Rigidis] Quod vero ' rigidos ' 
vocat Sabinos, id ad priscae gentis 
severitateni referendum est : quo no- 
mine etiani Sabinae praecipue laiida- 
bantur. Turneb. xxx. 29. Torrent. 

20 Pontificum lihros] Quales qui 
precationes, quique satrificandi ar- 
tem, aut augurales ritus, et siniilia 
continebant : potest etiam de anna- 
libns intelligi. Torrent. Pontificum 
libros] Jus pontificaie de sacrificiis. 
Annosa volundna vatum'} Bene a/njosa; 
nulli enim rei aeque ac vaticiniis no- 
men et celebritatem vetnstas arro- 
gat; eisque prajcipue Romani tene- 
bautur, ob divinitatem nenipe, et 
quandara ceelitum societateni nobi- 
lissimam. Flinius vii. 33. Ergo om- 
nes Jibros quos et ' vaticinos,' et ' fa- 
tales,' et ' fatidicos ' dicebant : hinc 
intelligi posse arbitror. Torrent. An- 
nosa volumina vatum] Antiqua vatum 
przedicta. 

27 Albano Musas in monte luquutas'] 
Facete admoduni, sub vulgi persona 
loquens, Musas e Parnasso et Cithe- 
rone aliisque Graeciae collibns in Al- 
banum nioutem magnae apud Lati- 
nos venerationis transtulit: perinde 
ac si pro Latinis snas ibi sedes collo- 
casset. Vide et Turneb. xxvi. 24. 
Torrent. Musas in monte] A Musa- 
ruin ore fliixisse. 

28 Si quia Gracorum] Graionim 
liabent duo exemplaria. Sententia 
autem liorum versuum obscura est ; 
quae meojudicio sic poterit explica- 
ri : Si, quia inter Gr»<orum scripta 
antiquissima qnapque f tiam sunt op- 
tima, eadem omnino ratione Romani 
Scriptores censendi veniunt; non est 
cur tantopere glorieninr, ac de re- 
bus nostris magnificesentiamus : pe- 
rinde ac si vel intra oleam vel extra 
nuceiii niiiil duri esse manifesto men- 
dacio contendamus, nostra Grsecis 
praeferimus: et tamen praeferimus ; ergo nobis ipsis adversamur ; nam 
eodem modo quo Graeci Graecos sola 
antiquitate excelltint ; sic in univer- 
sum Graeci omnes longo intervallo 
Romanes antecedunt. Duo itaque 
versus illi, Venimiis ad snmmum for- 
tnncE, ^c. per fj.lfj.rjffiv accipiendi sunt, 
ut quorum sententia Romanis semper 
in ore sif. De quo sic M. Tullius 
Tuscnl. Quaest. lib. i. ' Sed meum 
judicinm semper fuit, omnia nostros 
aut invenisse per se sapientius quam 
Grtecos, aut accepta ab illis fecisse 
meiiora, quae quidem digna statuis- 
sent in quibus elaborarent.' Inter- 
valla autem temporum, quibus Graeci 
ac Romani scriptores tloruere, decla- 
rat Gellius lib. xvii. cap. ultimo. 
Breviter igitur, ant desinamus, inquit 
Horatius, nostra Greecis tanto jam 
tempore prioribus anteponere ; aut 
fateamur colligi, ideo quia apud Grse- 
cos sic contigit, apud nos quoque no- 
vos a veteribus superari. Torrent. Si, 
quia GrcBcorum sunt] Ordo est ; Si 
quia scripta Grapcorum sunt anti- 
quissima, sunt etiam optima, idcirco 
Romani scriptores, quo antiquiores 
erunt, eo nieliores habebuntur: certe 
nihil restat nisi ut denegemus eaquaj 
sunt naturalia, scilicet quod olea non 
Labet intra se lapiilum, neque nux 
extra se corticem. 

30 Non est quod multa] Th quod, pro 
' cur.' Sensus est : Frustra cum id 
genus houiinibus contendimus; nam 
aicere nihil esse doelum nee laude 
diguum, nisi quod est antiquum : hoc 
perinde est ac si cum ratione insa- 
nias : quis enim sanae mentis, nucis 
corticem neget esse duraui? Cruq. 
A'on est quod multa loquumur] Cur 
multa loquamur. 

31 Nit intra est oleam, nil extra est 
in mice duri] Horatius volens siguifi- 
care sunnnam rei absurditatem, sic 
concludit; si hoc (de quo dixit) ve- 
rum atque aequuni est; etiam illud 
verum est, neque nuclenm olea", ne- 
que nucis ligneiun putamen esse du- HORATIl EPISTOLARUM LIB. 11. I. 1847 rum : quod quia palani absurdum est ; 
seqiiitur etiam illiid esse absurdum, 
de quo ibi est sermo. Cruq. 

32 Venimus ad summum'] Nos Ro- 
mani veuimus ad summum fortunae, 
id est, perfect! sumus Poetee. Piti' 
gimus atque Psallimus et luctamw^ 
Quatuor artes prima aetate discebant 
Graecorumpueri,ut in Laconuui Rep. 
Xenophon et lib. viii. de Repub. ait 
Aristoteles, ' Grammaticam,' qiiam- 
que (quod nudi corpora exercebant) 
' Gymnasticam' vocabant, et Musi- 
cam, et ' Picturam:' quarum ' Mu- 
sicam' et ' Paljestram' Plato ubique 
in coelnm fert, ut i. Od. 10. diximus. 
Terentius vero Eunuchocum ait: ' Fac 
periculum in Litteris, Fac in Palae- 
stra, in Musicis, quae liberum Scire 
£equum est adolescentem, solertem 
dabo.' Picturam oraisit, ut minus 
frequentem, et Romanis sua aclate 
ferme ignotam. At Horatius litte- 
ras non addit, quia de scriptoribus 
controversia est. Torrent. 

33 Psallimus] Cithara canimus. 
Doctius unctis] Doctius Graecis palae- 
stritis, qui ungi solebaiit. 

34 Si meliora dies] Haec alia ratio 
est, dicentium idem Poetarum scrip- 
tis quod et vinis evenire, ut ablate 
meliora fiant; quam jocose eludere 
maluit Horatius, quam serio refelle- 
re. Et verum quidem est, nee vina 
nee carmina qux mala sint aetatem 
ferre : verum etiam est ut saspe vina 
ita et ingenia, quee dura et acerba 
nascuntur, (quod Attium Poetam 
dixisse ferunt) post fieri mitia et ju- 
cunda : sed ingeniorum fretus, hoc 
est, scripta ipsa, tempore emenda- 
tiora reddi ut vina solent, plane fal- 
sissimum est. Relinquitur igitur nou 
rei varietate, sed sola invidia, quod 
midti sa?pe conquesti sunt, recentio- 
lum gloriam obscurari. Torrent. Si 
meliora dies] Ironica concessio ; quia 
ad judicium poematis, ais, temporis 
iiniiis babendam rationem, velim id 
tenipus definiri, ut certi quid ea de re cogno>camus, ne perpetuo sit titi- 
gandum. Crtiq. Dies, ul vina] Tem- 
poris processus. 

35 Preliuin chartis] Sic optimi duo 
codd. alii chartis prelium. Recte au- 
tem, si scripta vinis comparanda 
sunt, rogat Horatius, quo tandem 
anno vetustatis graliam obtinere pas- 
sim ; nam et vinis pro cnjusque ge- 
nere sua a-tas est: ut Falerni media 
a^tas, si Plinio credimus, a qiiinto- 
decinio anno incipit. Torrent. Pre- 
tium chitrtis, &fc.] Quot anni authori- 
tatem acquirant carminibus. 

36 Qui decidit, inter] Qui mortuus 
est. 

38 Viles atque 7tovos] Inter con- 
temptos. Exchidat jurgia finis] Re- 
sponsio est : Pone finem annorum, 
et nulla erit contentio. 

39 Est cetus ntque probus] Est vetus 
atque laudabilis Poeta (tu dicis) qui, 
&c. Centum qui perficit annos] Emen- 
datissimi quique codices, centum quia 
perficit annos. Placet. Sic enim Ju- 
ven. * Et soli cedit Homero Propter 
mille annos.' Torrent. 

40 Qui deperiit] Qui defunctus est 
minor, id est, junior uno meuse. 

42 An quos] An inter novos, &c. 
Respuet] Mulim respuat, ut in tribus 
optimis libris ; sunt qui respuit le- 
gant. Torrent. 

43 Iste quidem] Responsio ad se- 
cundam qu'<£Stionem. 

45 Ulor permisso] Utor eo, inquit 
Horatius, quod mihi permittis. Cau- 
d(E pilos] Caudae pilos equinae paula- 
tim vellit, qui quod viribus atque im- 
petu fieri nequit, id tempore atque 
assidiiitate conficit. Erasmus. Cau- 
dceque pilos] Notus apologus, quo sues 
Sertorius niilites admonuit, perseve- 
rantiam inconsulta vi esse etficacio- 
rem. Torrent. 

47 Elusus ratione] Deceptus acer- 
vali argiMuentatione, id est, Sorite. 
Ratione ruentis acerci] Cum acervum 
dicit, quern Gra;ci cruiphi' vocant, ma- 
nlfeste alludit ad argumentationis 1848 KOT/E VARIORUM IN aut syllogismi genus, quod ffoipelrris 
dicitnr a dialecticis: cum aliquid mi- 
Duatim et gradalim additur aut de- 
mitur. Turneb. xxx. 7. Torr. 

iS Redit ad fastos'l /« pro ad habent 
plures et meliores codd. nee male. 
Sensus enim est, antiquarium hunc, 
quomodocumque eum premas et ra- 
tionibus convincas, in fastos recidere, 
et virtutem annis aestimare, non qiio- 
modo, sed quando quid scriptum sit 
curantem. Torrent. Ad fastos] Ad 
libros annaleis, in quibus Consulum 
nomina peiscribebantur, quorum ap- 
pellatione anni notabantur. Virtutem, 
^c] Virtutem carminis. 

49 Miraturque nihil nisi] Nihil lau- 
dat nisi quod mortuum est, id est, 
mortuos Poetas : de Libitina vide 
lir. Od. 30. Libitina] Repetendaquae 
notavi ii. Sat, 6. ' Autumnusque gra- 
vis Libitinae quaestus acerbae.' Tor- 
rent. 

50 Ennius] Enumerat veteres Poe- 
tas : quorum Romee familiam dnxit 
Ennius ; qui Latinorum Homerus sem- 
per habitus fuerit : priori Africano, 
cujus res gestas scripsit, et beilorum 
etiani comes fuit, adeo cams, ut sta- 
tuam ejus sepulcro suo imponi jusse- 
rit, clarumque illud nomen ex devicta 
Africa partum, in supremo cinere cum 
Poetaj titulo legi. Praesens igitur 
Horatii versus ita intelligendus est, 
ut ex Ennii quodammodo persona lo- 
qui videatur, qui tot nomina sibi ipse 
sumserit. Torrent. Alter Homerus] 
Ennius animam Homeri in se immi- 
grasse dicebat. 

61 C7i<icidicMnt]Grammatici,scrip- 
toruni censores. 

52 Quo promissa] An promissis dig- 
na prapstet, qui primum se Musarum 
scopulos superasse ait. Quo promissa 
cadant] Ita negligenter scripsit, ut vi- 
deatur parvi facere, quid de se pro- 
miserit vel somniarit. Somnia Pytha- 
gorea] Ex Pythagorae fierffjL^vxoxTei, 
seu animarum traductione petita : quae 
peramare ridentur a Persio his versi- bus Sat. VI. ' Cor jubet hoc Ennl post- 
quam destertuit esse Maeonides Quin- 
tus pavone ex Pythagoreo.' Plus ita- 
que promittit quam praestat, ' Ennius 
ingenio maximus, arte rudis.' Torrent. 
53 NcBiius in manibus] Ideo mani- 
bus teri negat, quod ob freqnentes 
ejus in scena fabulas (nam plurimas 
et quidem popuio gratissimas scrip- 
sisse dicitur) spectatoreseuni recenti 
paene memoria tenerent. Placet ve- 
teris libri glossarium : ' In manibus 
non est, quia non reperitur ;' ut, quam- 
quam ea aetate vix extarent Naevii 
opera, non aliter tamen haereret in 
omnium mentibus, quam si recens 
periisset. Torrent. Ncsvius in manibus 
non est] Naevius Poeta Campanus, 
Ennio senior, non manibus teritur. 

54 Pene recens, ifc] Quasi recens 
sit. 

55 Vter utro sit prior] Uter utri 
praestet. 

66 Pacuvius docti famam, Ifc] Ut 
Afraniura Menandro, Plautum Epi- 
charmo comparat: sic videtur dicere 
Pacuvium Enripidi similem, qui sce- 
nicus Philosophus dicebatur : Accium 
Sophocli, cujus cothurni sublimitas 
ab omnibus celebrata est. Est igitnr 
doctus senex fortasse Euripides : al- 
ius senex, Sophocles. Turneb. xxvi. 
24. Pacuvius docti] Pacuvius octo- 
genarius, existimatur ab omnibus doc- 
tus. Docti Senis] Nee omittere velim, 
in Jacobi Carondeletii codice inter 
lineas suprascriptum esse docti senis, 
id est, Enni, et alii, id est, Naevi ;' 
adscribi prapterea in margine : 'Alii 
dicunt docti setiis Sophoclis, alti Eu- 
ripidis.' Eosdeni etiam confert 
Quinctilianus. Torrent. Alti] Elati 
Poetae. 

57 Afrani toga] Elegans dictum; 
quia enim Togatas scripsit Afranius, 
et tanta quidem cum laude, ut Me- 
nandrum ipsum a?quare videretur; in 
tanta pari tale, utriusque vestis etiam 
alteri convenit. Torrent. Toga conve- 
nisse] Togata Comoedia Afrani Me- HORATII EPISTOLARUM LIB. II. 1. 1849 nandro similis dicitur. 

58 Siculi properare Epicharmi] Pro- 
perat legitnr in diiobus exemplaribiis. 
Neque ego id damnare ausim, nisi 
mox sequeretur : vincere Ccecilius : 
magis enim exprimit Horatii de 
Plaiito judicium, lit temerariuni, ut 
pratcipitem, et inconsideratnm jure 
daninantis. Torrent. Properare] Non 
laboriose, nee graviter, sed humili 
stylo, jocoso nugacique scribere suas 
Comoedias. Deinde Piautus, inquit 
Festus,non Atticissat, sed Siculissat, 
id est, Sicuie loquitur. Cruq. Pro- 
perare Epicharmi] Dicitur appropin- 
quare laudt Epicharmi Poetae Sici- 
liensis. 

59 Vincere CcBcilius gravitate] Dici- 
tur alios Comicos vincere. Cacilius] 
Huic primam in Comoedia palmam, ut 
secundam Plauto tribuit Sedigitns. 
Fuit autem e Gallia Cisalpina, et qui- 
deni patria, ut quidam volunt, Medio- 
lanensis. Quare haec omnia non de 
sua, sed de Criticorum sententia lo- 
quitur Horatius. Torrent. 

60 Hos ediscit] Hos Roma ediscit 
in scliolis. Arcto stipata theatro] Arto 
legunt vetustissinii codd. et quidem 
perpetuo. 'Arctum' autem tlieatrum 
cum dicit, populi frequentiam respi- 
cias oportet. Nam quae sub Angusto 
tria Romae theatra commemorantur, 
omnia amplissima fuere. De quibus 
Plin, XXXV. 15. Torrent. 

62 Livi scriptoris ab avo] Hie nem- 
pe, ut obiter ante diximus, primus 
Romae fabnlas docuit, non satis dig- 
nas, quae iterum legerentur. Nomen 
autem traxit a Livio Salinatore, qui 
eum, quod filias ejus erudierat, ma- 
numisit : ante Andronicus dictus. 
Torrent. Livi scriptoris] Ab aevo Livii 
Andronici Poetae antiquissimi. 

63 Rectum videt] Recte judicat. 
Est ubi peccat] Alicubi peccat. 

66 Nimis antique] 'Apxa'iKws supra 
Epist. ad Torquatum. Tauto autem 
liberius haec tractat Horatius, quod 
Augustus mundiciarum patris sui in Sermonibus sectator, ut ait Gellius, 
aut, ut Suetonius, genus eloquendi 
secutus elegans et temperatum, ca- 
cozelos et antiquaries pari fastidio 
sprevit. Torrent. Nimis aiitique] Ob- 
solete. 

67 Ignave mulla] Si fatetur eosdem 
multa oscitanter dicere. 

68 Mecum facit] Mecum sentit et 
vere judicat. Jove judicat a quo] Qui 
recte judicat, Jovem habet propi- 
tium. Est supra dictum Jovem con- 
siliis, Theniidem judiciis praeesse. 
Torrent. Jote judicat cequo] Jove ap- 
probante. 

69 Non equidem] Non velut invidus 
detralio. Dekndaque] Meliora ex- 
em plaria delendave, ut puto, melius. 
Torrent.. 

70 Plagosum] Nimis durum in dis- 
cipulos et immitem. Nee de Orbilio 
mirandum, qui miles jam quinquage- 
narius, repetitis quae a puero non le- 
viter attigerat studiis, Consule Cice- 
rone Romam veniens, profileri coepit. 
Auctor libri de Claris Grammaticis. 
Torrent. 

71 Orbilimn dictare] Orbilium ma- 
gistrum meum, plagas suis discipulis 
infiigere gaudentem. Emendatavideri] 
Non delenda. 

72 Exactis, (Sfc] Perfectis et summo 
artiiicio elaboratis. 

73 Inter qum verhum] Inter quae 
carmina. Decorum, ifc] Particula et, 
abest a duobiis codicibus; neque ego 
illam revocaverim. Torrent. 

74 Concinnior] Elegantior. 

75 Totum ducit venditquepo'ema] Hoc 
est, auditori seu spectatori ostentat et 
approbat : sumtum, ni fallor, a man- 
gonibus, qui inter venalium greges 
quanta possunt arte aliquos concin- 
nant, ut tanto facilius etiam alios ex- 
trudant. Pliira Turneb. xxvi. 24. 
Torrent. Ducit] Producit, ostentat. 
Venditque] Laudat, quasi venderet. 

76 Indignor quicquam] Indignefero. 
Crosse] Rustice, crassa Minerva. 

77 lUepideve] Sine lepore. 1850 NOTiE VARIORUM IN 78 Nee venia7n antiquis] Et indignor 
non veniam erratonmi suoium anti- 
quis dari, sed, &c. 

79 Rede, necne crocuni] Si dubita- 
renijiitnim recte et merito fabiila At- 
tae Poetae antiqui, lecitetur in scena 
croco et floribus conspersa. Crocuin] 
De croco sic Plinius xxi. 6. ' Sed 
vino maxime convenit, praecipiie dul- 
ci, tritiun ad theatra replenda.' Pro- 
pert. IV. 1. 'Piilpitasollennesnonolu- 
ere crocos.' Et Spartianus Hadria- 
no : 'In lionoreni,' inqnit, 'Trajani, 
balsama et crocuni per gradus flnere 
jnssit.' Seneca etiam non uno in loco 
'sparsiones' et quidein 'odorarias' 
vocat, ut ' rosarias,* ni fallor, Sueto- 
nius Nerone cap. xxviii. Torrent. 
AtttB Fahula] T. Qninctius Atta, 
scriptor Togataruni fuit. Addit Fes- 
tus id ci cognomen adheesisse a pedum 
crurumve vitio : ' Attae enini,' inquit, 
'appellantur, qui plantiii insistnnt, et 
attingunt niagis terrani, quam ambu- 
lant.' Argute igitiir Horatius, ad 
cognominis origineni alludens, vel 
quod vere talis esset, et ' Attae ' et 
' aiiibulandi' vocabuio usus : ridicule 
qnercns non licere sil)i de claudican- 
tis gressu dubitare. Torrent. 

80 Clament periisse pudorem} Cla' 
mant habeut tres Mss. Tale auteni 
illnd : ' Habeat jam Roma pudorem.' 
Torrent. 

82 Gravis Msopus, qua doctus Ro- 
scius] Duo Romani tlieatri lumina, ille 
Tragoedus, hie Comoedus magis : ille 
gravior, quod tragicani actionem do- 
cuit; hie artificiosior ; unde aptiim 
ntrique officium tribuit Horatius. 
Quamquani non histrionicas tantiim 
artis, sed aliarum etiam disciplinarum 
peritia simimopere laudatur Roscius. 
Ambo autein ditissinii fuere, ex in- 
genti scenae quaestu. Cum tales igi- 
tur ac tanti duo liistriones isti fuerint, 
niirum non est, fabulis quas actita- 
bant magnum ab eis decus ac pretium 
accessisse. Torrent. Msopus, qua doc- 
tus Roscius^ iEsopus tragoediaruni ac- tor. Egit] Recitavit in scena. 

83 Quod placuit silii] Ut plerique 
senes solent, et ii qui male jiidicant. 
Terentium enira hoc loco imitari vi- 
detur Horatius: ' Homine imperito 
numquam quicquam injustitis. Qui 
nisi quod ipse faciat, nil rectum pu- 
tat.' Torrent. Ducunt'\ Existimant. 

84 Parere minoribus, et qute] Con- 
cedere nobis, quos se inferiores esse 
putant. 

85 Imberbes didicerel Adolescentes 
vel pueri. Senes perdenda] Adeo diffi- 
cile est assueta relinquere, ut non te- 
mere Diogenem dixisse ferant : Ne- 
Kphv laTpeveiv, koI yipovra vovdiTeiv, 
Tavrhy elvai. Mortuum curare, et ad- 
monere senem,perinde est. Cruq. iSe- 
nes perdenda'\ In senectute, ea esse 
abjicieuda pudet fateri. 

86 Jam Saliare Numce'] Quod Salii 
Martis sacerdotes a Numa Pompilio 
instituti saliendo canebant. Saliare 
Numce carmen] Turneb. xxvi. 25. 

87 Quod mecum ignorat] Versunin 
Saliarium obscuritas patet ex pleris- 
que verbis inde desumtis, apud Var- 
ronem Ling. Lat. lib. vi. quorum vix 
pauca ipse /Elius assecutus sit. Me- 
rito itaque Horatius invidiae eum in- 
siraulat, qui ea scire se jaciet, miniine 
iisdera, quibus senes illi de quibus 
ante dixit, rationibus excusandum. 
Torrent. Quod mecum ignorati Quod 
nescit, aeque ac ego. 

88 SepuUis'] Mortuis. 

89 Nostra ^ed impugnat] Scripta 
novorum Poetarum. Lividiis odit} 
Nobis invidus. 

90 Quod si tarn Grcecis novitas'\ Cum 
ab omni hominum memoria nuilo non 
seculo Graecia scriptores habiierit, si 
sui quisque secuii invidia oppressus 
interisset; quos, inquit, nunc habe- 
renius, qui veteres vocari, aut qui 
omnino legi possent ? et facete, ut 
cives solemus, sic etiam scriptores 
quadani generis novitate a nobilibus 
distiuguit. Torrent. 

92 Tereretque virilim publicus usus] HORATII KPISTOLARUM LIB. II. 1. 1851 Quod diunsinguli viri Icgtint, assidiio 
usu tereretur. 

93 Ut priimim positis] Ostendit ho- 
narum artiuin, qtiaj oblectandi canssa 
inventae sunt, oiiginem atque incre- 
nientiini. unde seqiiitur, per se, non 
ab annis, illas censeii oi)ortere. Tor- 
rent. Nugari Gracia beliis~\ Levibus 
artibus operam dare. 

94 Fortima labier aqua] Inde vitiis 
alimenta : pra?clare eniin ille : ' Nunc 
patinuir longae pacis mala : savior 
armis Luxtiria incubnit vitiiimqne iil- 
ciscitiir orbein.' Torrent. jEqua] For- 
tima secunda. 

95 Sludiis, nunc arsit] Studiis gym- 
iiicis. 

9G Fabros] Artifices. 

97 Suspendit picta: vultum] Atten- 
tissinie fixit vultiim, et cogitationem 
in pictiira; arlificio, 

98 Nunc tibicinibus] Tibia canenti- 
bns, id est, Comoedis. 

99 Sub nutrice] V^ehiti, inijuit, si 
pueila infans sub nutrice luderet. 

100 Mature plena] Celeriter satia- 
ta. 

101 Aut odio est] Ant displicet. 
Quod non] Nam jucundum niiiil est, 
nisi quod reficit varietas. 

102 Hoc paces habuere] Ex pace igi- 
tur et rebus secundis nata est haec in 
Graecis artium varietas. 

103 Romw] Hacteuus de Graecis. 
Nunc Romanos quidem serins ad res 
hidicras et ad scribendum appulisse 
animos ait ; ut tamen, postquam cce- 
pissent, aliis non cederent. Torrent. 
Solenne reclusa] Ex more Atlieniensi, 
ut arbitror : apud Alhenas enim a 
leguni latione eetr/uoeeVai dicti, aetate 
et usu docti, donii jura dabaur, que- 
relas criminationesque cognoscebant, 
aequo examine de caiisis decernebant. 
Cruq, Solenne] Usitatimi. Reclusa] 
Aperta. 

104 Mane domo vigilare] Vide i. Sat. 
1. 'Sub galli cantum consultor ubi 
ostia piilsal.' Torrent. Protncre jura] 
Ke,<po!uiere jus. 10.5 Cantos nominibus certis] Num- 
mos per Syngraphum viris bonis et 
fidis creditos. Nominibus certis] Ab 
eo quod ftneratores, ut Epod. ii. 
diximu!!, eorum, qnibns pecunias cre- 
debaut, nomina Kalendariis suis in- 
serebant, factum est, ut ' nominis ' 
appellatio ad omnem obligalionem 
contractumque pertineret. Nam 'fa- 
cere nouiina' idem est, quod con- 
traiiere : et nouiiuibus legatis, qiiae- 
cunique adversus <)uoscuuique debi- 
tores actiones deljentur. Certis ita- 
que nominibus expendere numnws, est 
certa, bona, et idonea seqiii nomina 
in contraiiendo, ut cautiim sit iliis, 
qui pecuuiam collocant, sive de mutuo 
sive de emtione agatur. ' Cavere ' 
etiam proprium JCti niunus est, id- 
que late Cynicum ilium iradidisse 
credo, libris quos de JCti officio 
scripsit. Neque est quod dicat ali- 
quis, si certis legamus, videri antiquis 
iliis Romanis fenora quse attenti ni- 
mis exercebant ; cum laudandi potius 
caussa ha;c Poetae dicantur : rectis 
vero siguificare proba et legitinia, 
qu% bnic loco magis conveniant. nam 
praeterquam quod ' nomina' de qua- 
vis obligatione dicuntur ; etiam ad 
Hsuras sive fenus quod attinet, nulla 
bona aut idonea ac proinde certa ap- 
pellaiida sunt, qua3 non legitima et 
lionesta sint. Quam ob caussam ne- 
que filiifam. neque pupilli, neque mi- 
nores 25. annis, aut furiosi, aut prodi- 
gi, bona nomina esse possunt, ob- 
stantibus nempe legibas ac senatus- 
consultis. Quare uempe bonum no- 
men erit,si quis alicui graviore usu- 
ra, quam jure liceat, mutuo dederit : 
cum rescind! contractus possit. De- 
nique bona omnia nomina certa sunt; 
ut incerta qmv mala. Torrent. £x- 
pendere nummos] Exponere, locare. 

106 31i7wri] Ad letateni referen- 
dum : ut cum ' minorem lierum ' pro 
lierili tilio dixit Terentius. Torr. Ma- 
jores audirc] Majorum cousilia sequi, 
et uiinori consilium dare. 1852 NOTiE VARIORUM IN 107 Crescere res possef] A iigeri pos- 
set res familiaris. Damnosa liliidol 
'Libidincm' non tain proVenere ac- 
cipio, licet proprinm hoc illi epithe- 
tiim dederit in Epist. ad Lollium, 
qiiam pro alia aliqiia immoderata cii- 
pidine,qux ex professo rem crescere 
inipediat. Torrent. Damnosa libido] 
Execrabilis avaritia, qua nihil in Re- 
pub, damnosiiis. 

108 Mutavit mentem] Morum se- 
veritas in lenitatein conversa, prima 
fuit occasio vitae melioris : cepere 
omnes ludere, carmina scribere, sce- 
nicis operam dare, animoqiie indul- 
gere. Cruq. Mutavit mentem] Muta- 
vit priorem illain vitae consiietndi- 
nem. Et calet] El flagrat Poelicae 
studio. 

110 Fronde comas vincti] Frondem 
lauri vel hederae dicit, quo Poeticae 
studiosi esse videautur. Torr. Fronde 
comas vincti'] Hedera vinctas comas 
habentes, per Synecdochen. 

M2 Parthis meiidacior] Parthos olim 
acerrimis poenis punivisse mendacium, 
auctor est Herodotus : hinc coUigunt 
viri docti, natiira mendacissimos fu- 
isse. Ad gentis itaque Romanis in- 
visae perfidiam referamus; quam cum 
alii saepe duces, turn Ciassiis et Aii- 
tonius expert! fuere. Torrent. Par- 
this mendacior] Turn Parthi pngna- 
baut maxinie, quuni fiigam simula- 
rent maxime. Vide i. Od. 19. 

113 Prius orto Sole} Ante solem 
ortum. Scrinia posco} In quibus libri 
reponebantnr; ut ' Crispini scrinia 
lippi.' Torrent. 

114 Navem agere] Caetera studia, 
ut nee ab omnibus, nee passim trac- 
tari, quod et aerumnosa et laboriosa 
sint, ita dicit numeros modosque scri- 
bere omnes indoctos doctosque, eo 
quod ea vitae ratio, cum jucundissi- 
raa, turn naturae maxime sit consona, 
Cruq. Natem agere] Navim guber- 
nare. Abrotonum] Recte pro abrota- 
nuni, ut in quibusdam exemplaribus. 
'k^p6jovov enim Nicandri Interpres sic dictum ait : Sieb rh irpbt h'^iv <pai- 
veaBai afipav koI aTta\i)v' quod conspectu 
teneruin, molte, ac delicatum sit, at dif- 
ficilem halitum prospiret: odore enim 
grave, gustu amarum est. Lucret. 
' Absynthia tetra, Abrotonique gra- 
ves et tristia Centaurea.' Torrent. 
Abrotonum agro] Herbam valde ama- 
rani. 

115 Nisi qui didicit'] Nisi qui didi- 
cit artem medicandi. 

116 Fabrilia} Fabrilia opera. 

117 Scribimus indocti] Alias artes 
nemo exercet, nisi qui eas habet cog- 
nitas. At nos scribimus, &c. 

118 Hie error] Nascitur enim car- 
minis amor ex propensione quadam 
naturae erronea, qua ferimur magis ad 
id omnes quod delectat, quam quod 
rectum est : hinc Cebes in sua Tabula 
Poetas quoque statuit inter ttjs \psu- 
SoiraiSe'ias epacTTaStfalsce discipline ama- 
tores. Cruq. Hie eiTor tamen'] Hoc 
immoderatum scribendorum versuum 
studium. 

119 Virtutes habeaf] Quantas utili- 
tales. Sic colUge] Sic ratiocinare. 

120 Non temere'] Non cito, non fa- 
cile. 

121 Ridet] Incendia parvi facit. 

122 Puerore incogitat] Hanc scrip- 
turam nostra quoque exemplaria con- 
stantissime tuentur, quaniquam ver- 
bum sit insolens, et nullo negotio bic 
niutari possit : sed fortassis verbum 
Graecum iiriPovAevnv iniitari voluit 
Horatins. Torrent. Incogitat'] Machi- 
natur. 

123 Vivit siliquis'] Vivit parce, le- 
gumina edendo et panem secunda- 
rium. AiigMce : household bread. Sili- 
quis] Lambinus ' siliquas' interpreta- 
tnr fructum quendam vilissimum, vel 
legumina, quae Kepdria vocant Graeci, 
arboris ceratonia?, ut earn Galenus 
appellat, fructus. 'Siliquas' enim 
Latine dici testis est Plinius xv. 24. 
nos eas, quamquam viles, exoticas 
tamen, a Poetarura mensis arceamus, 
et legumina potius apponamus, paulo HORATII EPISTOLARUM LIB. 11. 1. 1853 benignins qnam Horatius, qui folli- 
culos tantuin et involncra legumi- 
nuni eis praebet : nisi forte partem 
pro toto, aut coiitinens pro contenio, 
lit loqimntnr Graniniatici, accipiat. 
Tiirneb. XXV1.24. Pane secimd'^'} Pre- 
tiosissinnis Romae panis ex siligine. 
' Siliginem autem,' inqnit Piinins, 
' propria dixerim tritici delicias ;' et 
recte qnidem : non enini alia fni- 
menti species ' siligo,' sed ipsiiis tri- 
tici farinee flos. Roinanum esse vo- 
cabuluni professi, quo Graeci careant, 
nam alXiyviv appellant. SiJigini au- 
tem proxima ' similago,' et ipsa ex 
tritico, cujus farinae flos proprie ' pol- 
len' dicebatur : et inde ' similagi- 
neus,' quern non minus puto, quam 
siligineum, Flaccus noster Poetarum 
epulis admittet. 'Secundum' igitur 
pro secundario exponamus, quem et 
* cibarium' vocat Plinius xviii. 11. 
ideo, arbitror, quod communiter ci- 
bis, ab bis qui non prorsus delicatuli 
essent, admiscebatnr. Ut autem * se- 
cundarius,' sic et ' tertiarius' fuit : 
f'amilia velut in classes divisa ; ut pro 
cujusque conditione alii alio pane 
pascerentur : nam quo plus furfuris 
inest, eo deterior. Torrent. 

124 Piger et mains] Inibellis et me- 
ticulosus. 

125 Si das hoc] Si concedis hoc. 
Parvis quoque rebus] A Poetica vel 
Grammatica professione Rempub. 
adjuvari. 

126 Os ten€ru7n pueri] Collegitjam 
nunc ex institute vitae moribusque 
Poetam esse virum bonum et hones- 
turn : hie ex officio docet, eundem 
esse utilem urbi. Cruq. Figurat] 
Poeta conformat voceui et pronun- 
tiationem pueri. 

127 Torquet] Detorquet. 

128 PrcEceplis format] Documentis 
utilibus, honestis et jucundis. 

129 Asperitatis] Saevitiae. Correc- 
tor] Correptor habent nonnulla exem- 
plaria, ut saepe ' correptus' pro ' cor- 
rectus ;' sed nihil moror. Guit. Can- ter. Nov. Lect. IV. 12. Torrent. 

130 Kecte facta refert] Recte facta 
majorum commemorat. Orientiateni' 
pora] Orientia tempora cum dicit, et 
praesens et fiiturum tempus complec- 
titur. Preeteritorum enim recorda- 
tio nos instructiores reddit ad instan- 
tia et futura, qui praecipuus historiae 
fruclus est. Torrent. Orientia tem- 
pora] Homines qui hodie vivunt, et 
qui post nasceiitur. Notis] Exemplis 
praeteritis. 

132 Castis cum pueris] Quae seqnun- 
tur spectant ad religionem, cujus 
cultu Respub. continelur. Torrent. 
Jgnara puella mariti] Innupta. 

133 Preces] Unde disceret carmina 
secularia, quae apud antiquos ludis 
secularibus virgines et pueri Diis im- 
mortalibus canebant. Vatern] Poe- 
tam. 

134 Chorus, Ifc] Chorus puerorum 
et virginum. Prcesentia numina sen- 
iit] Sentiat auxiliantes et faventes 
Deos. 

135 Ccelestes implorat aquas] ' Aqua 
ccelestis ' eadem quae et pluvia,qnippe 
de coelo cadens et imbre excrescens, 
ad dift'erentiam aquae viva?, quae im- 
bribus conceptae opponitur. Fuere 
autem Romae festa Aquilicia, quibus 
Jovi, qui ' Pluvius' inde vocabatur, 
sacra tiebant pro elicienda de coelo 
aqua: alium quendam eliciendae aquae 
inter rusticos ritum fuisse ostendit, 
quam in urbe Roma. Haec autem 
non sine carminibus fieri solere Flac- 
cus significat, ex eorum scilicet dis- 
ciplina, quos ob id ' aquileces ' appel- 
labant, Tuscos maxinte, unde ' Tus- 
cus aquilex' Varroni in Quinquatri- 
bus, apud Nonium. Torrent. Ccelestes 
aquas] Pluvias. Blandus] Blande 
supplicans. 

136 Avertit morbos] De Apolline 
ipse Horatius i. Od. 21. ' Hie bellum 
lacryuiosum, et miseram famem, Pes- 
temque a popnlo et principe Caesare 
in Persas atque Britannos Vestra 
motus aget preee.' Chorum enim 1854 NOTyE VARIORUM IN alloqnitiir : notiiniquc omnibus Apol- 
lineni preecipiia veneratione inter 
deos eos coil, qnos ab avertendo seu 
averrnncando, ut veteres loqiieban- 
tur, Giaeci qnoque airorpoTraiovs ap- 
pellaiunt: et cainun quo id fiebat 
anorpoiraiov. Torrent. 

137 Locupletem frugibus nnnwn] An- 
num frugibus abundantem. 

138 Placantur Blanes] Ne noceant. 

139 AgricolcE prisci'] Transit ab ur- 
banis ail agricolas prisci temporis, 
qui et ruris labores carmine solaban- 
tnr, et nunc perceptis frugibus laeti, 
ludendo, canendo, Diis sacra facie- 
bant: haec autem digressio pertinet 
ad originem deducendam antique 
conicediae. Cruq. Fortes parcoque 
beati] Sic Virgilius : ' At patiens 
operum parvoque assueta juventus.' 
Torrent. Fortes] Agricolae robusti et 
pancis contenti. 

140 Condita post frumenta] Tunc 
enim prapcipuae rusticoruni feriee, 
cum oblatis Diis eorum auctoribus 
frugnni priinitiis lapti otiantur; utque 
Poelarum princeps canit: ' Mutua- 
que inter se la>ti convivia curant : 
Invitat Genialis hiems curasque re- 
solvit.' Queni locum vide : idem 
enim argnnientum tractat quod hie 
Horatius. Torrent. Condita post] Post 
messem. Levantes] Corpus relevan- 
tes. 

141 Spe finis dura] Spes fines ipsius 
laboris. 

142 Cum sociis operum et pueris] 
Particula el, deest in sex nostris ex- 
eniplaribus: recte ni fallor. Socii 
enim operum ipsi pueri et conjuges, 
priusquam rura ergastulis, lioc est, 
nequissimis servis, vel invita cole- 
rentur. Torrent. 

143 Tellurem jwrco] Duo ex multo 
pluribus ruris numina recenset, Tel- 
lurem sive ' Cererem,' aut ' Opem' 
etiani, sive ' Bonam Deam' ac ' Mag- 
nam matrem ' appellare mavis; cujus 
beneficio fruges proveniunt ; et Sil- 
vanum, qui cujusque agri fines tu- tari crederetur : additur Genius, cu- 
jus pecuiiari tiiteia doniinus ipse ac 
fauiilia regebatur. Verum cum de 
terra, quani iis quje dixi nominibus 
indigetari ait, loquens Macrob. i. 12. 
porram ei immolari solitam tradit; 
facile quis mihi peisnaserit, hoc quo- 
que in loco porca scribi debere. Di- 
serte enim optinius ille auctor, ' Sus,' 
inquit, ' praegnans ei mactatur, quee 
hostia est propria terras.' Accedat 
Juven. Sat. ii. ' Atque Bonam te- 
nera; placant abdomine porcae Et 
magno cratere Deam.' Nihilominus 
omnes, quos vidi, codices porco le- 
gunt. Sunt qui porcum communis 
olim generis fuisse dicunt. Denique 
ab hoc animaii initium sacrificandi 
factum esse, auctor est Varro de Re 
Rust. II. 4. observatumque feminei 
generis hostias potiores habitas fu- 
isse ; ut si mare litatum non esset, 
femina daretur succidanea. Turneb. 
XXVI. 24. Torrent. Poi'co] Sue, quae 
Telluri immolabatur propter ejus fce- 
cunditatem. Silvanum lacte placa- 
bant] Silvanum tutorem finium vocat 
Epist. II. de quo quantum satis est 
diximus, in. Od. 18. Et lac quideni 
in quotidiano rusticoruni numinuni 
cuitu erat, uti et frugum omnis gene- 
ris primitiae saepe promiscue offere- 
bantur; ut uva Silvano, loco jam 
dicto; alioqui sollennem Silvani lios- 
tiam aut eandem cum Fauno fuisse 
crediderim, hoedum vel agnam, aut 
cprt€ porcum. Torrent. Sylvanum 
lacte] Pastorum Deum lacte placa- 
bant. 

144 Floribvs et vino genium] Genio 
quemadmodnm et Lari, vino fere ve- 
teres et ture et floribussupplicabant. 
Persius : ' Funde meruni Genio.' Ti- 
bull. ' Magne Geni, cape tura lubens, 
votisque faveto.' Juven. Sat. xii. 
' Laribusque paternis Tura dabp, at- 
que omnes violae jactabo colores.' 
Sed Genio haec tantum. Laribus 
etiam porcus, ut Maniae eorum ma- 
tri, porca. Torrent. Genium] Genium HORATIl EPISTOLARUM LIB. II. I. 1855 naturae Deum, qni facit homines vitae 
brevitatis esse memores. Memores 
hrevis avi] Hanc scriptmam asseinnt 
Mss. omnes ; nam ' memorem brevis 
sevi Genium' dicit, qui nos memores 
reddat, ut i. Od. 9. ' Impressit me- 
morem dente labiis notam.' id est, 
quae ejus qui impressit mentein exci- 
tet. et Virg. * Memorem Junonis ob 
iram,' iion quae meminerat, sed quas 
in memoria erat. Torrent. 

145 Fesceninfi] Piures libri, Fes- 
cennina. Fesce7ininam vocat Plin. iv. 
5. Etruriae oppidum ; quod Serviiis 
tamen Campaniae adscribit, in illtid 
Virgilii lEn. vii. ' Hi Fescenninas 
acies, aequosqiie Faliscos,' addens ab 
Atheniensibus duxisse originem, et 
inventa ibidem fiiisse nuptialia car- 
mina. Et Festus adjicit, ideo sic 
dici videri, quod fascinuni putaban- 
tur arcere. Quicqnid sit, si Fescen- 
nina; conditores Atlienienses fuere, 
ad eos referenda Feseenninae lam in 
nuptiis, quamin theatro licentiae ori- 
go est. Quin ego in theatro primum 
fuisse, et inde ad nuptiarum thala- 
nios penetrasse crediderim ; nam 
quicquid pari, hoc est Satyrica liber- 
tate, dicitur, * Fescennina locutio' 
est. Verum de tota re quam liic 
tractat Horatius,pulcre Liviiis initio 
lib. VII. quem vide. Torrent. Fescen- 
nina per kunc inventa licentia morem'] 
Per hunc niorum consuetudinem ve- 
terum agricolarum, Fescennini ver- 
sus, (in quibus jocosa convitia cum 
magna licentia exprimebantur,) ha- 
bebant locum in qnoslibet. Ab op- 
pido Fescennino nonien sumpserunt. 

146 Versibus alternis opprobria rus- 
tica fudit^ Veteres membranae scri- 
bunt obprobria. Sic autem inter aiia 
Livius, quojam dixi loco. Opprobria 
autem rustica vel praecipuaolim, qui- 
bus invicem desidiam exprobrabant 
suam, ut I. Sat. 3. ' Magna compel- 
lans voce cucullum.' Torrent. 

147 Libertasque'\ Anniversaiis li- 
bcrtas. 148 Lusit amnbililerl Jocata est fa- 
cete sine verborum contumelia. 

149 In rabiem verti] In apertam 
maledicentiam. 

150 Iredomos impune'\ Probos viros 
publice et nominatim carpens. Do- 
luere cruento] Qui convitiis lacera- 
bantur, aegre tulerunt illam maledi- 
cendi lieentiam. 

151 Intactis quoque'] li quos male- 
dicentia non attigerat, communi pe- 
riculo prospiciebant. 

152 Super communil De conditione 
communi. 

153 Pcenaque lata^ Nata habcnt 
tres codices ; nee displicet. Torrent, 
Pcenaque lata] Et poena constituta est^ 
Malo quce] Maledico carmine. 

154 Vertei-e modum] Mutaverunt 
rationem scribendi metu fustuarii. 
Formidlne fuslis] ' Fustem' pro fusti- 
gatione dixit, quod supplicii genus 
fuisse I. Sat. 3. ostendimus. Hinc 
toties apud JClos ' fustibus animad- 
verti, castigari, cacdi, admoneri.' 
' Fustim ' ergo pro quacumque coer- 
citione Poeta dixit, qua maledico- 
rum homimmi latratus cohiberentiir. 
Addam postremo, fustibus discipli- 
nae caussa dellcta miiitum castigari 
solere : nnde 'fustuarium ' castrense 
vocabuhim : quamquam vite ferecen- 
turiones ad hoc uterentnr. Torrent. 

155 Ad bene dicenduni] Non ad ma- 
ledicendum. 

156 Grcecia captaferum victorem ce- 
pit} Ita ut armis victa Graecia, Ro- 
mam tandem otio ac luxu vicerit ; tra- 
dendo artes quibus mores corrumpi 
ccepere : ut victorem Annibalem vicit 
Capua. Idque perpetuo conquestus 
est Cato, Grsecanicam urbem se noa 
diutius posse tolerare in Senatu ex- 
clamans. At quanto justius Juvena- 
lis : ' Non possum ferre Quirites Gra»- 
cam urbem.' Turr. Gracia captaferum, 
Sfc] Graecia a Komanis bello subacta 
cepit vicissim (id est, delectavit suis 
artibus) ipsos victores Romanes, nou- 
dum huDianioribus literis expolitos. 1856 NOTiE VARIORUM IN 157 Agresti Latio'i Ilaliae incuUae. 
Sic horridus iUe'\ Hoc modo paola- 
tim evaniiit niimerus ille Poeticus 
inipoiitus, qui Saturno regnante flo- 
ruerat. 

158 Defluxit numerus Saturnius'] 
Sic versus vocat antiqiiissimos, per- 
inde ac si una cum Saturno in Itali- 
am, ab ejus Dei tiitela olini Satur- 
niara appellatam, venissent : quibns 
Faunus, ut inquit Festus, fata ceci- 
nisse hominibus videtur. addit Lu- 
cium Poetam,' ' versibus Saturniis' 
helium Punicum scripsisse,utet alios 
alia. Et Terentianus quidem veteres 
existimasse ait, ' Saturninum ' dic- 
tum esse versum, tamquam Italis re- 
pertum : Graecam tamen originein 
censeri debere. Meminit etiam Var- 
ro Lingn-e Latinae lib. vi. et pluribiis 
Hadr. Junius Animadv. i.ll.Turneb. 
XXVI. 24. de verbo autem 'fluere' 
vide I. Od. 12. Torrent. Et grave 
virus] Barbaram orationem, qnap tan- 
quam virus aures doctas enecat. 
Grate virus] Virus idem quod ' vene- 
uum,' ita ut in bonam etiam partem 
accipi possit. Grammatici tamen 
proprie ad odoris gravitatem referri 
tradunt : quamquam et de saporis 
acerbitate, et denique de quacunque 
asperitate dicatur. Sic igitur Hora- 
tius priscam illam feritatem et ama- 
rulentiam grave virus vocat, cni bonae 
artes remedium Invenere. Torrent. 

159 MunditicB pepulere] Nitor et 
elegantia Graecarum aurium expule- 
rnnt, &c. Sedin longum] Ad bellum 
usque Punicum, fere tertium. 

160 Hodieque manent vestigia ruris] 
Hoc obiter ad invidiam illonim dicit, 
qui etiam Augusti aetate rudes illos 
et incultos veteres scriptores tanto- 
pere admirabantur; nondum satis 
noti Virgilio ejusqne aequalibns, qui 
una cum Horatio floruere, et rus 
omne edomuere. Torrent. Ruris] 
Rusticitatis in Romanis Poetis. 

161 Serus enim Gracis admovit] Ro- 
manus sero studium contulit ad scrip- ta Graecorum. Acumina chartis"] In- 
genii sui vim. 

162 Post Punica bella] Eadem de 
re Gellius lib. xvii. sed mendosus ; 
lego enim : ' Porcius autem Licinins 
■«erius Poeticam Roniae coepisse dicit 
iu hisce versibus : 'Punico belle se- 
ciindo Musa pennato gradu Intulit se 
bellicosam in Romuli gentem feram.' ' 
Libertum enim fuisse credo a Porcio- 
rum aliquo manumissura. Torrent. 
Quietus] Pace potiens. 

163 Quid Sophocles] Graeci Poets 
Tragici. Thespis] Tragoediae apud 
Graecos auctor, ut Epist. ad Pisones : 
' Ignotum Tragicae genus invenisse 
Camoenae Dicitur,' &c. Torrent. 

164 Si digne vertere posset] An ap- 
te transferre posset Graeca in Lati- 
num sermonem. 

165 Sublimis et acer] Magno animo 
praeditus. 

166 Spirat tragicum satis] Spiritus 
habet tragicos. Et feliciter aitdet] 
Quod incipit, perficit. 

167 Sed turpem putat] Sed ernbes* 
cit sua scripta emendare. In scriptis] 
Versus iste in aliquot optimae fidei 
codicibtis legitur : Sed turpem putat 
inscite ; et adscriptum in uno ; ' id est, 
stnlte :' nee dubium quin ita legerint 
antiqiii Interpretes : quare et mihi 
probatur ; nam illud inscitite mendo- 
sum est pro inscite. Torrent. 

168 Creditur, ex medio] Comoedia 
creditor non esse laboriosa, quia ar- 
cessit, id est, sumit materiam e medio, 
id est, ex vita communi. Ex medio 
quia res arcessit] Accessit habent Mss. 
nostri omnes, uno demto. Et sane 
non video cur aliquid mutemus; cur 
enim non aeque Latine rem ' ex me- 
dio accedere,' et ' ex medio arcessi ' 
dicemus; arcessilur enim ut veniat. 
Nee ' rem' pro arguraento dici no- 
vum est. Quare nihil interest qno- 
modo legatur. Torrent. 

160 Sudoris minimum, Ifc] Mini- 
mum laboris. 

170 Adspice, Plautus] Nemo me- HORATII lil'ISTOLARUM LIB. II. 1. 1857 diocritcr doctus diibitaveiit, qiiiii 175 Gesiit enim, b;c.'\ Arguit Dos- 

Plaiitiiin tamf]iiam exeniplai" coniicaa scnniuu in scribenUis Attellanis j)lus 

virtntis, natiira ipsi inditap ostentet, lucri fiiisse, quam gloriaB ciipidiiin : 

atque inter Latinos imitandum pro- in ludis enim piihlicis yHdiies ssppe 

ponat Horatius. Nam quod alibi euin Ingenti pecunia Conioedias a Poetis 

damnat, id ad numeros et sales atti- redimebant. Cruq. Dbmttere^ De- 

net: liic vero aliis noiiiinibiis com- »n/«ere emendatius, iit opinor : nnm- 

iiiendatiir, maxime a decoro persona- mi enim in crumenam demittnnttir, 

nun quas ennmerat. Torrent. Aspice, cum in earn descendunt. Turneb. 

Plauius Quo pacto'] Viri docti qui xxvi. 25. Gestit enimvummum] Gau- 

Plautum liic eoujmendari putabanf, det lucrum facere. Post hoc] Post 

negligentes in notanda aKoXovOiu f{\e- pi imam actionem, 

rnnt. Quid enim? Ncgat Plauto in 176 Sccurus cadal] Parum sollici- 

personis repraRsentandis ilUid ijdiKOu tus, utrnm fabulaiiiiercidat et expjo- 

adesse (de quo infra multis) quod in datur, an itcrnm exbibita placcat et 

iinico Terentio, et consummatum est probetur. Cadat, on recto stet fahula 

etdivinum. Plautns ergo negligenter, talol ' Stare' dicitnr fabula,qua; pla- 

qiiod ostendit hoc loco, ephebi partes cet, * cadere ' quai exigitur. Hinc tuetur ; at Terentius, quod infra pro- 
bat, absolute. Heinsius, 

171 Quo pacto partes] Quam accu- 
rate. Ephebi, ^c] Juvenis amato- 
ris. 

172 Altenti] Patris avari. 

173 Qnantussil^&fc] Quantum stu- 
diuni Dorsenus, Poeta Coinicus, in 
describendis panisitis posuerit. Dor- nata Flarco nostro occasio, ut fahu- 
1am liomini aiit cuicumque animali 
talum hal)enti quodainmodo compa- 
raret : cum nisi recto talo stare ne- 
queamus. Post hcec etiam, aut post- 
hac legitur in omnibus ferme Mss. 
Turneb. xviii. 12. Torrent. Talo] 
Pede. 

177 Quern tulit] Poeta laudis stii- sennus] Male. Dossenus enim, aut, dio adductus, quem gloria tiilit, &c. quod melius est, Dossennus babentlibri 
Ms5. omnes. Fuit autem Poeta Co- 
inicus, et Attellanarnm etiam scrip- 
tor non ignobilis, cujus nieniinit 
Plin. XIV. 13. Errat igitur qui Para- 
siti nomen apud Plautnm Comoedia 
aliqua nobis ignota fuisse volunt, 
maxime cum etiam versus ejus citet Ad sccnam] Ad scribendas fabulas. 
Curru] In curru vano. 

178 Exaniinat] Simile illnd Cice- 
ronis pro Sextio, quod etiam in Epist. 
ad Numicium retuli ; ' Ei qui populi 
rumore tenetur ac ducitur, plausiim 
inmiortalitatem, sibiluni mortem vi- 
deri.' Torrent. Examinal lentus spec- Plinius. Laudatur igitur el Dossen- <a«or] Contristat spectator languidus, Mws in parasitis describendis; ut in 
adolescentibus, senibus, lenonibus 
Plautus. Torrent. 

174 Quam non adstricto] Quamlaxo, 
quam dissoiuto : parum enim accura- 
tas, si parasitos excipias, Dossenni 
fabulas fuisse significat. Atque ita 
Planti bonorem tueaniur. Torr. Quam 
non adstricto] Quam incurius et neg- 
ligens in aliis personis exliibendis. 
Socco, 8)C.] Quam laxo socco fabulam 
peragat. Soccus convenit Comoedia?, 
ut Tragcedia-', cothurnus. somno auimum despondens. Sedulus 
injlat] Queni spectator diligens gau- 
dio inflat, id est, superbire facit. 

179 Alarum, ^-c.] Laudis cupi- 
dum. 

180 Subrtiit aut] Subvertit aut eri- 
git. Valcat res] Pereat res scenica, 
et nihil niihi cum ea sit. 

181 Pahna negata] Victoria. Ma- 
crum, donata redncit] Tristem. Opi- 
mum] Lxtura. 

182 Scepe etiam audacem] Pergit 
enumerate ea, qua; quantumvis eti- Delph, et Var. Clan, Horat. 6 B 1858 SOTM VARIORUM IN am audacem a sciibendo deterreant. 
Turn ob inconstantiam populi ct no- 
vitatis stiidiiim. Terretque Poetam] A 
sciibencJi studio detenet. 

183 Nuinero plures'l Hinc mnltorum 
aut mnltitiidinis vocabiilo saepe pro 
riidibus et impeiitis ntiraiir, lit pan- 
cos cum dicimns, doctos probosque 
significamns. Torrent. Minores] Nem- 
pe plebeii. 

184 Depugnare parati] Armis cer- 
tare. 

185 Si discordet eques"] Equester 
ordo e xiii. ordinibiis, qui locus eti- 
am ' equestria' et ' equestre' diceba- 
tur; plebs vero e cavea spectabat : 
tanta saepe ob diversa studia conten- 
tione, ut acerrime depugnarent. Ex- 
empla non raro obvia. Torrent. Si 
discordet eques'] Si equites aliud quam 
plebeii velint. 31edia inter] In me- 
diis fabulis. 

187 Verum equites] Non solum vul- 
gus, verum etiam, &c. Migrarit ab 
aure voluptas] Attentum magis equi- 
tem olim in ludis theatialibus fuisse 
dicit, non tarn scenico apparatu, 
quam Poetarum carminibns deiecta- 
tum : at nunc, inquit, ab aiidiendo 
ad spectandum conversus, solos ocu- 
Jos pascit, vagos et inconstantes, et 
(ut diversae offeruntur species) in 
omnem partem volubiles. Tales ergo 
incertos vocat. Torrent. 

188 Ad incertos oculos] Incerti ocu- 
li sunt varia et incerta spectacnla, ad 
quae nunc hue, nunc illuc indefesse 
interrupteque intuenda flecluntur : 
quare visus pro re visa, oculi pro re- 
bus oculo perceptis proponnntur. 
Cruq. Vel incerti oculi sunt, qui va- 
riis rerum spectaculis capiuntur, et 
hoc et illud avide intuentur, et voti 
sui incerti sunt, neque constanter 
iinam aliquam speciem, qua fruantnr, 
probant : sed niuliiplici varietate re- 
rum diversarum delectantur atque 
gaudent. Turneb. xxvi. 25. Ad in- 
certos] Ad incertas et varias res ocu- 
lis perceptas. 189 Aulaa premuntur] Varie hoc 
exponunt viri eruditi, idque ob vari- 
nni aulaorum in scena usum. Aulaa 
igitur ex Attalicis opibus Komam 
advecta, quod vel parietes ornandi 
vel etiam pulveris arcendi caussa, 
per aulas, hoc est, divitum domos, 
potissimuui conspicerentur, sic dicta; 
in scenam quoque venere : idee max- 
ime ut ante exordium fabulae scena 
eis velaretur : repenle deniissa ac 
humi strata, cum prodibant actores ; 
sublataque iterum et in altum attrac- 
ta, finita jam actione. 'Tolli' igitnr 
et ' premi aulaea' contraria sunt : 
premuntur cum jacent inter agen- 
dum : tollnntur peracta jam fabula. 
Sic enim ad Pisones : 'Si plausoris 
eges aulaea manentis, et usque Sessu- 
ri, donee cantor. Jam plaiidite, dicat.' 
Nam manet aulasa qui expectat dum 
iterum tollantur, quod sequens ibi 
versus manifesto demonstrat. Qua- 
tuor igitur ut minimum horis agi fa- 
bulam dicit Horatius, quamdiu scili- 
cet aulaea cessant ac strata jacent, 
neque attoiluntur: quo temporis spa- 
tio cum ea, quae subjicit, spectanda 
praebeantur, excitari clamores, colli- 
di manus, occupari animos, ita ut 
Poetae vix audiantur. Turneb. xxvf . 
25. Torrent. Aidcea] Aulaeis intcge- 
bantur Theatra ad arcendum Solem. 
Premuntur in horas] Complicantur. 

190 Dum fugiunt equitum turmte] 
Sunt qui ad ' Pyrrhicam saltationem' 
hoc referant, quos ut refellere nolim, 
quod sciam Romanes eo saltationis 
genere plurimum oblcctari solere ; sic 
mihi ignoscant, si malimaliquid quod 
ad fabul* argumentuni spectet. Nam 
de scenicis ludis Poeta loquitur ; fre- 
quenter auteni in Tragoediis actitan- 
dis belli simulacra interponebantur, 
ut taceani Comoedias quoque suas 
interdum habere rixas ac praelia. Ri- 
det igitur suavissimus Poeta, quod 
loco fabulae triumphus agebatur, dis- 
tracto ab utilissinia poematis consi- 
deratione, ad vanissimam porapam HORATII EPISTOLARUM L1I5. II. 1, 1859 popiilo. Torrent. DumfugiuiW] Dum 
fuga liostiiira simtilatur. 

191 3Iox (rahilurl Mox in triiini- 
plio dncuntiir reges olini fortiuiati et 
potentes. Relortis] Manibus a tergo 
revinctis. 

192 Esseda festhiant] Veliicula Gal- 
lica. Piknta] Matronanini veliicula. 
Petorrita, naves'} Veliicula famularuni 
captivarum, quas omnia ad spectacu- 
lum adducebantur in Theatium. 

193 Eburl Imagines ebuinea'. Cap- 
tica Corinthus] Tanta, inquit, tlieatri 
pompa, ut vel speciosissimum L. 
Munimii Achaici de Corintlio eveisa 
triuniplinm seqnare posset. Torrent. 
Captiva Corinthus^ Simulachrum ur- 
bis Corinthi, quam L. Mumniius ce- 
pit, ac demolitus est. 

194 Democritits'] Fhilosophus ad 
ridcndum hominum insaniam ac stul- 
titiam natura comparatus ; ut ad fle- 
tum et lachrynias eadem de caussa 
Hei'aclitus. Torrent, DemocrUus\V\\\- 
losophus Abderites, qui omnium ho- 
minum studia tanquam vana ridebat. 
Seu Diver sum confusa g. p. c] Sive 
camelopardalis, ex canielo et panthe- 
ra concretus, &C, 

19G Diversum confusa genus} Pere- 
legans et erudita camelopardalis de- 
scriptio, in qua duarum naturarum 
confusio tertiam efficit. Primus au- 
tem Caesar Dictator ludis suis Cir- 
censibus RoniEe camelopardalin os- 
tendit : ut tigrim Augustus in cavea 
njansnefactum. Torrent. 

198 Mimo spectacula plura] Plura 
qnam bistrio. 

199 Scriptores] Poetas. Asello} Sto- 
lidae multitudini. 

200 Asello Fabellam surdo} ' Surdo 
narrare,' ' surdo canere,suadere,' pro- 
verbiali schemate dicimus, pro ope- 
ram perdere. At Horatius duo ridi- 
cula conjunxit, asinum eumque sur- 
dum. Torrent, Qua; pervincere voces} 
Quis histrio tani vocalis, qui populi 
elamorem superare posset, propter 
reflexam Echo ? 202 Gargamtm} Moiitcm Apuliae. 
Mare Tuscum} Rlare Tyrrhenum. 

203 Et artes} Habitus actoris arti- 
ficiosus et exoticus. 

201 Oblitus actoi} Qiiibus actor 
indutus, seu potius conauaculatus, 
&c. 

205 Concurril dextcrn Icci-ce} Piau- 
dentium gestum describit. Torrent. 
Conciirrit dextera Iceva} Plausus a po- 
pulo datur propter elegantem aucto- 
ris vestitum, non propter oralionem 
ejus qui nihil adiiuc dixerat. 

206 Quid placet ergo} Quid placet 
spectatoribus ? 

207 Lana Tarentino violas imitata 
veneiio} Pulcre Plinius xxi. 8. ' Na- 
turani,' inquit, ' gaudens vicisse lux- 
uria, vestibus quoque provocavit eos 
flores, qui colore commendantur.' Et 
de violis qniiiem, ejusdeni libri cap. 
6. cum variorum sint generum ob 
multipliceni colorem,eas quae purpu- 
rea? sint praBcipue placuisse dicit, 
quas Graeci to. vocant : bine igitur 
'ianthina vestis,' eadem niniirum quae 
et ' ametliystina :' qua de caussa auc- 
tores coccinea sive Tyria cum ianthi- 
nis et amelhystinis sjepe conjungiint. 
Torrent. Lana Tarentino} Vestis vio- 
lacei coloris. Veneno} Colore. Ta- 
renti auteni optima purpura tincta 
fuit. 

208 Qua! facere ipse} Conicedias 
scribere. 

209 Maligne} Parce laudare. 

210 Ille per extentum funem} Usque 
adeo non maligne, hoc est, parce et 
dissimulanter, Tragicos laudat Hora- 
tius ; ut ultro etiam fateatur eum rem 
praBStaremultodifl5ciHimam,quiTra- 
giciPoetae munus adimpleat; ita quae 
velit, describens, ut non audiri, sed 
coram conspici videatur. Torrent, Per 
extentum} Videtur rem difficilem ag- 
gredi, ut tunambulus. 

211 31eum qui pectus} Qui animuni 
nieum sine causa perturbat. Inaniter 
angit} Nulla enim caussa, cur specta- 
toris animus re vana ac ludicra, et 1860 NOTiE VARIORUM IN nihil ad eum attinente coramoveattir. 
Torrent. 

212 Irritat] Ad iram impellit. Mul- 
cet] Delectat. Falsis terroribus implet, 
Ut magus] Optima compaiatio. Ar- 
tiiim enim omnium vanissima et fiaii- 
dulentlssima magia est : quae tamen 
plurimum in toto terrarum orbe, plu- 
rimisque sapculis valuit. Torrent. 

213 Magus'] Praestigiator, qui arte 
magica portenta facit. Et modo we] 
Usque adeo apte res gestas describit, 
ut, qui audiunt, interesse videantiir 
in iis locis ubi gestae sunt. Thebis] 
Tliebae, Atlienae, Argos, Corinthus, 
Tragoediarum domicilia. Torrent. 

214 Verum age] Nunc primum in- 
cipit hnjus epistolaescopumcoliimare, 
hortarique Augustum, ne Clioerilum 
aliquem velit sua gesta decantare, sed 
e niultis deligat optimos quosque ex 
iis qui scribendo lectori placere ma- 
lunt,quame pulpitis recitandofastum 
populi ferre. Cruq. His,qm se] Xa- 
tibus egregiis. 

215 Quam spectatoris] Quam audiri 
et spectari. 

216 Curam redde brevem] Id varie 
exponitur : nenipe ut his quoque Cae- 
sar, qui ingenium puuni in scena pub- 
licare nolint, vel curam sua liberali- 
tateminnat; vel curam quo diligen- 
tiores sint, in eoruni aniniis excitet; 
vel denique cnrani aiiquam in delectu 
inter eos faciendo impendat,quo ma* 
jore gloria ab idonels celebretur. 
Verum niihi prima interpretandi ratio 
placet, ut Augustum nenipe roget nti 
horum quoque, qui verecundiores 
scenam fugiunt, rationem habere 
dignetur ; quo, de nulla alia re quam 
de scribendo solliciti, praestantiores 
evadant. Torrent. Curam redde] Red- 
de aliquantum curs, ut sint magis 
solliciti, non adeo negligentes. Si 
munus ApoUine dignutn] Si Bibliothe- 
cam Apollini a te consecratam el aedi- 
ficatam, &c. 

217 Et vatibus addere calcar] Et 
Poetas excitare. 218 Studio majore] Majore animi 
contentione Musas colant stylumque 
exerceant ; fere namque fit, duni in 
dubio est animus, nihil praeclari nt me- 
ditetur et faciat: quare monet Caesa- 
rem, nt animos Poetarum liberet a 
cura et iuedia, si quid eos laude dig- 
nuu) scribere desideret. Cruq. Heli- 
conavirentem] Montem Boeotiae ApoU 
lini et Musis sacrum. 

220 Ut vineta egomet] Ut meipsum 
omnium primum reprehendam. Vine- 
ta egomet ccedam mea] Ductum a re 
rustica proverbium, in eos qui ipsi 
desides aliorum desidiam reprehen- 
dunt: aliter tamen Erasmus. Tor- 
rent. 

221 SolUcito damus] De rebus bene 
agendis. Quum Iccdimur] Quum offen- 
dimur. 

223 Cum locajam recitata] Cum se- 
mel recitata ac satis jam intellecta 
usque repetimns. Inrevocati autem 
legunt libri veteres. Torrent. IrrevO' 
cati] Non revocati ab eo qui audit. 

224 Quum lamentamur] Quum que- 
riniur non intelligi quantum labora- 
verinius. 

225 Et tenui deducta] Subtili arti- 
ficio elaborata. Tenui deducta Po'ema- 
tafilo] Repeti hie potnerunt quae i. 
Sat. 10. notavinins, * Varius ducit.' 
Torrent. 

226 Ut simulatque] Statim ut au- 
dieris nos versus scribere. 

227 Coinmodus ultro] Liberalis. 

228 ^4rcess««] Nos. 

229 Sed tamen est opera preiium] 
Verba haec pendent a superioribus, 
nempe a vs. 219. 'IMulta quidem 
nobis,' &c. Quasi diceret, Non ge- 
rimus nos erga te tani circumspectc, 
quam par esset, sed varias etiani of- 
fensionis causas tibi prabcmus. Haec 
fateor, Caesar : sed tamen ojjerse pre- 
tium est, te internoscere ab aliis, eos 
qui aeditui virtutis tuaj esse possunt 
(quorum versibus rerum a te gesta- 
rum memoria a te couservari et pos- 
teritati etiam commendari potest. HORATII KPISTOLARUM LIB. II. 1. 18CI sive quorum versus, tanqiiam sacia- 
ria, viitutem tnain recon<litam ser- 
vare possunt) et eorum priip aliis ra- 
tionem habeas, aliqnid illis ampliiis 
quam aliis coiicedas et indulgeas. Eo 
antem in niimero Virgilins et Varins 
digni sunt qui ponantur. Nee tibi 
continget, ut tuum de illis judicium, 
tnaque in illos liberalitas, reprehendi 
vcl irrideri possint: sicut Alexander 
ridiculnm se in suo Choerilo pnpbuit, 
quum males versus pro bonis habe- 
ret, tamen ob eos munificus fuerit. 
Sleph. 

230 ^dituos'] Virhitis peditnos 
Poetas vocat, vel quod viros virtute 
praeditos, quorum ilia pectoribus tam- 
quam teuiplis inhabitabat, adversus 
invidiam suis laudibiis defendant ; 
vel quod per virfnteni facta, non ali- 
ter quam sua eeditui sacra, scire vo- 
lentibus enarrant. Atque eodem fere 
niodo, ' Virtutis vera? custos rigidus- 
que satelles,' Philosoplius dicitur. 
' jEditui' vero vd ' j^ilditimi,' ut, 
Varrone et Gellio testibus, veteres 
loquebantur, vocabulum Grammati- 
corum nobilissinii duplex esse vo- 
Inere : vel a tuendis aedibus sacris, 
vel quasi aedis intinuini dicas. Tor- 
rent. JEdituos habeaf] Qnales Poetas, 
Metapli. ducta ab ^Edituis sacrarum 
aedium custcdibus. 

231 Virtus, indigno, Sfc] Virtus 
tua, o Auguste. 

233 Chaerilus] Xoipi\ov et XalpiXov, 
modo idem nomen sit, vocant Grapci. 
Chcsrilus itaque scribendum est, non 
Cherilus. Et Chserili quidem, patria 
Samii, ab Herodoto Atlienis instituti, 
qui el Atlieniensium adversus Xer- 
xem et Lysaudri Lacedivmoniorum 
ducis res gestas carmine scripsit, et 
Plutarclius et alii meminere. Verum 
fuere plures Chrerili Poeta?. Turneb. 
XXVI. 25. et xxvii. 4. Torrent. Chw- 
rilus] Poeta ineptissimus. Incultis 
qui versibus] Ordo est : Qui Phiiip- 
pos (regale nuniisuia) retulit accep- 
tos versibus incultis ct male natis, id est, qui gloriatus est se ab Alexan- 
dro Pliilippos beneficio suorum ver- 
siiuni abstiilisse. l\Iale Jiatis] Versi- 
bus male compositis, invita Minerva. 

234 Regale 7iumisnia] Nuinmos ima- 
gine Pliiiippi regis signatos. 

235 Tractataiiotani] Atramcnta ma- 
nibus contractata. Remitlitnt'j RihI- 
dunt. 

236 Fere scriptores'] Sic fere scrip- 
tores, &c. 

237 Linunf] Deturpant. Idem rex^ 
Alexander. 

238 Tarn care prodigus emit] Tam 
caro pretio. 

239 Apellem'] Apelleti scribunt an- 
tiquissiml codd. quinque: ut paulo 
ante nomisma. Quam gratus auteni 
Alexandre Apelles fuerit, videre est 
apud Plinium xxxv. 10. Torrent. 

240 Aut alius Lysippo"] Aut alius 
quam Lysippus insignis statuarius. 
Duceret ara'] Hoc est, ex aere duce- 
ret Alexandrum, ut Apelles pinge- 
bat, sculpebat Pyrgoteles. Inepta 
igitur Lambini dubitatio est, anne vel 
funderet vel cuderet aptius legerefur. 
Nam et Plinius ita loquitur, ut modo 
vidimus : et verbum ' duccre' ad om- 
nes hasce artes idoneum esse, ex No- 
nio et aliis i. Sat. 10. ostendimus. 
Atque ita Virg. ' Vivos ducent de 
marmore vultus.' quod tamen minus 
propria dictum videri possit, quam 
' ex aere ducere ' aut ' ducere aera.' 
Torrent. Duceret cera] Formaret. 

241 Simulaniia, ^-c] Exprimentia 
vultum. 

242 Judicium subtile'] Si, inquit, 
Alexandri acumen non pictnrae aut 
sculpturae artibus, sed Poiisi aesti- 
manda expenderes; non snbtilem ac 
vafrum, sed nullius judicii esse vel 
juratus diceres. Atque ita quidem 
ex re pracsenti Horatius: sed rex 
ille potentissimus, et summo ingenio 
praeditus, edoctusque ab Aristotele, 
multo melius de scriptoribiis, Poetis 
maxime, qui Homerum perpetuo de- 
sidcraret, quam de artificibus judi- 7 ^ p J o .18G2 NOTiE VARIORUM IN cabat. Torrent. Judicium subtile] II- 
liid jiuliciuin Alexandii. Videndis ar- 
tibus] In piclmaet sculptura peispi- 
cienda. 

243 Ad libros'] Ad versus et Poeti- 
cam transferres. 

244 Bceotum] Optime Lambinus. 
Sed eadem omnia, et mnlto plura 
Erasmus Cbiliadibus, ' Sus Boeotia,' 
et ' Anris Boeotia,' et ^otund^eiv, pro 
stolide et immodice vociferari. Miris 
enim modis ' Boeotos ' ut stupidos, 
ceteri Giaeci exagitarunt. Multum 
autem refene ad hominum mores, 
quffi ciijnsque loci natiira sit ubi nas- 
oinnir alimurque, cum alii gravissimi 
Pliilosophi, tum peculiari opere Hip- 
pocrates tradidit. Usque adeo ve- 
rum est Platonis in Timeeo dictum, 
KaTct Tohs ovpavov tSttovs Kpaaiv i)Qaiv 
yiviaQai, mores pro corli regionibus tem- 
perari. Hinc Tullius lib. de Fato : 
' Athenis tenue ccElum ; ex quo acu- 
tiores etiam censentur Attici : eras- 
sum Thebis ; itaque pingues Thebani 
et valentes.' Thebae autem in Boeo- 
tia. Sed et de Democrito, qui na- 
tione Thrax erat, Juven.Sat. x. ' Cu- 
jiis prudentia monstrat Summos posse 
viros et magna exempla daturos Ver- 
vecum in patria crassoque sub acre 
nasci.' Torrent. Natum, Sfc] Jurares 
Alexandrum pingiiem esse et hebe- 
tem, quales sunt in Boeotia nati. 

245 Neque tua] Ordo est: At di- 
lecti tibi Virgilius Variusque Poetae 
non dedecorant tua de se judicia. 

246 Tulerunti Acceperunt. 

247 Dilecti tibi] Dilecti abs te. 
Virgilius Variusque] Adscriptuni in 
veteri codice : ' His singulis donavit 
Augustus decies sestertium.' Mirnm 
autem tanta constantia in omnibus 
Mss. legi, Virgilius Varusque. Vide 
I. Od. 0. Torrent. 

248 Nee magis] Hac ratione se 
passim venditant Poetae immortalita- 
tcm cui velint pollicentes. Vide iv. 
Od. 9. Torrent. 

250 Nee Serinones] Nee Satyras. 251 Repentes per Imnium] Orationi 
solutJe similes. Gestas] Tua virtute 
gestas. 

252 Arces Montibus impositas] Non 
vero de fortissimis ab Angusto arcj- 
bus expugnatis id intelligi; sic enim 
IV. Od. 14. ' Et arces Alpibus impo- 
sitas tremendis Dejecit acer,' Drn- 
sus scilicet Augusti anspiciis : respi- 
cere tamen Horatium ad Germanici 
belli historian! malim. Torreiil. 

253 Montibus impositas] Arces in 
montibus extructas. 

254 Confecla duella] Bella finita. 

255 Claustraque, Ifc.] Portas Jani 
claiisas, quod pacis tempore tantum 
fiebat. Custodem pacis] Videri pote- 
rit IV. Od. 15. 

256 Parthis te Principe] Vide iv. 
Od.l5. 

257 Si, quantum] Si voluntati facul- 
tas responderet. 

259 Rem tentare] Rem experiri. 
Recnsent] Non possint. 

260 Sedulitas] Odi, inqnit ille, ni- 
niiuni diligenteu) ; id igitur scwptori- 
bus evenire ait Horatius : niaxime 
cum res gestas narrant, et qnideni 
carmine: quod cum difficillimum sit, 
nisi circumspecte fiat, saepe officio 
nostro eum cujus studiosi sumns gra- 
vanuis niagis ac preniimns. Tanto 
autem cavendum diligentius : quod,ut 
natura ad reprehendendum proniores 
snmus, citius percipinuis et altius 
recondimus si quid displicet ; quani 
qua-cumque alia vel inviti laudare 
cogimur et admirari : unde fit, ut per 
Lectoris fastidia, et qui laudat, et 
qui laudatur risus fiat ac fabula ; 
damnatis ad niercium involucra libel- 
lis, quibtis scriptor tam magnifice so 
jactitabat. Torrent. Sedulitas autem, 
stulte quern diligit, urget] Urget hie 
est gravat: deinde stulte jungatur 
non cum diligit, sed cum urget. Dicit 
ergo, Sedulitatem stultis officiis et 
obsequiis eum gravare, quern dili- 
git. Id est, multis contingit, ut dum 
scduli videri, sive sedulitatis suae tes- HORATIl EPISTOLARUM LIB. II. 2. 1863 timonium dare volunt, ea officia pras- 
stent, quibus stiilte gravent qtios di- 
ligunt. Stcph. Scdulitas autem] Oido 
est: Sedulitas eum urget queni stulte 
diligit, id est, qui stulta sednlitate 
officiiiin siuim alicui obtriidit, nio- 
lestus est ei potius quam gratus. 
Urget] Molestia afficit. 

261 Prcpcipue cjuum se numeris, ^c] 
Qunin Poeta laudabilis se numeris 
artificiosis, (id est, versibus) com- 
mendat. 

262 Discit enim citiiis, ^c] Quasi 
diceret, Quoniani si ille qui ad tes- 
tandam suam sedulitatem, poeina de 
te scripserit, aliquid in eo inepte et 
ridicule de te dixerit, discentur ci- 
tins illi versus inepti; et tui non sine 
risumentiofiet.quoties recitabuntur, 
Ita igitur contraria illis, qua; spera- 
verit, evenient: quia non iionori tibi 
poema iilius erit; potius auribus tuis 
erit oneri. Steph. Quod quis deridet] 
Vid. Turneb. xxvi. 25. 

264 Nil rnoror officium, Sfc] Ac si 
diceret Horatius: Ad me certe quod 
attinet, Caesar, si isto sim loco, nihili 
fecerim oificium, quod mihi oneri sit 
potius, quam honori. Loquitur enim 
de officio, quod quum alioqui Ccesari 
praestare cupiat, ne id facere possit, 
obstare sibi venae exilitatem dicit. 
Et pro gravat,gravet legendum. Steph. 
Nil moror'i Quee de se Poeta loqui- 
tur, perinde habenda sunt ac si a po< 
tenti aliquo amico, quem celebrari 
alias velit, proferantur, et quidem ab 
ipso Augusto. Torrent. Nil moror'] 
Lege morer, et pro opto, optem. Ste- 
phan. Nil moror] Niliili facio. Quod 
me gravat] Quod mibi sit oneri potius 
quau» honori. Ac nequeficto] Quem- 
admodum nolim imaginem mei ex 
cera fingi, ut deformior sit imago 
quam vera figura: sic neque ab in- 
docto Poeta laudari velim. 

265 Proponi cercus] Proponi in 
publico. Cereus] Cereae erant in no- 
biliuin atriis majoruni imagines, ut 
ex Juvenale aliisque auctoribus cog- novimus. Varum hoc loco Horatius 
cum ceream ficto in pejus vultu ima- 
ginem dicit, et materias vilitatem 
et artificis imperitiam notat ; ut ap- 
lius cum non satis idonei Poetae lan- 
datione, statuae honorem comparet. 
Torrent. 

267 N e rubeam fingui] Ne pudore 
afficiar crasso descriptus carmine. 
Pingui donatus munere] ' Pingue mu- 
nus ' vocat, cujus auctor ipse pinguis 
sit: sibi pariter atque ei quem lau- 
dat ruborem et ignominiam allatu- 
rus. Torrent. 

268 Cum scriplore meo capsa] In 
eodem enim libro est scriptoris no- 
men et ejus qui describitur, ut in 
Virgilio iDneas, in Homero Ulysses. 
Porrectits operta] Extentus, quasi ca- 
daver in cista. 

269 In vicum vendentem thus] Fuit 
lloraae in regione fori Romani ' vicus 
thurarius :' ut et unguentarii duo, ma- 
jor et minor: bos puto innuere Ho- 
ratium. Torrent. In vicum venden- 
tem] In vicum ubi ex cbartis inutili- 
bus fiunt arouiatum involucra. 

270 Chartis amicitur] Sic ante Ho- 
ratium Catullus: ' Et laxas scombris 
saepe dabit tunicas.' Et utrumque 
imitatus Persius : ' Nee scombros 
nietuentia carmina, nee thus.' Tor- 
rent. Amicitur] Involvitur. 
Epist. II. AdJulium Florum. Ex- 

cusat se Julio Floro querenti, quod 
nee Epistolam ullam, nee ea, quae 
promiserat, carmina, misisset. Ac 
primum se pigrum fatetur esse, at- 
que id illi praedixisse, ideoque se 
vitioso servo comparat, cujus emp- 
tor sit Florus a venditore de vitio 
pra'monitus. Deinde se, quod de 
LucuUi niilite narrat, imitari velle 
dicit ; ac quum paupertate ad ver- 
sus faciendos impulsus fuerit, nunc 
eas t'acultates consequutum, quae 
satis esse possint, malle somno id 
temporis dare, quod alioqui scri- 
l)endis versibus daturns esset. Af- 
fert ct alias raliones cur non scri- 1864 NOT^ VARIORUM IN i>iit : cjuarnni una convenit cum his 
Nasonis verbis : ' Carmina seces- 
sunj sciibeiKis et otia quaerunt.' 
Deuicjue c|uainvis Poetee vulgo mu- 
tuis laiidibus se ornent, niulta 
componi ab illis, quae merito risn 
excipiantur. Contra vero, adscri- 
benduni legitimnm Poiima, pluri- 
ma requiri : rem magni laboris 
esse, et quae animum etiam tor- 
queat : at sibi non tanti esse, sa- 
pientem scriptorem haberi. Sibi 
igitur, quum jam provectae statis 
sit, ad alios numeros animum esse 
appellendum : nimirum ad nume- 
ros et artem vitae bene institu- 
fndap. Atqne adeo se jam in eo 
tantum esse, ut fruendo modi- 
cis opibus, quae adsunt, discat ma- 
jores non concupiscere. Verum 
ad bene beateque vivendum (quod 
vocat recte vivere) non satis esse 
carere avaritia, sed caetera etiam 
omnia vitia extirpari debere. 
De hoc Julio Floro diximus ali- 
qnid Epistola in. Fuit autem ex 
cohorte Ti. Claudii Neronis, cum in 
Pannoniam atque Armeniam profec- 
tus esset. Torrent. 

1 Neroni] Tiberio Claudio Neroni, 
«|ui snccessit Angusto. 

2 Puerum, ^c.J Servum. Natum] 
Externum, tibi incognitum. 

3 Et tecum sic agat] Et tecum sic 
loquatur. Tecum sic agat, ^c] Mt- 
M-ij(ns longe pulcerrima, qua mango- 
nem summo artificio expriniit. Hic'\ 
Hie servus Candidas est, (inquit ven- 
ditor) cujus sunt omnia verba usque 
ad vs. 17. huJHs Epistola;. 

5 Nummorum] Soluto pretio. 

6 Verna ministeriis] Servus ex an- 
cilla mea natus. 

7 Litterulis Gracis imlutus'] Nam 
plurimum ad commendationem ser- 
vuli spectat, quod puer, quod verna, 
quod iiiibutus litteris ; servitia nam- 
q»e novitia adhuc, et notaB educatio- 
nis, tamquam ministeriis aptiora, 
tritis ac veteribus sunt praeferenda : ita de Caesare Suetonius: 'Servitia 
recentiora politioraqne immense pre- 
tio comparavit.' Erudiri ergo ver- 
nas curabant, ut tanto pluris vende- 
rent. Torrent. Litterulis Greeds im- 
biitus] Eriiditione imbiitus. Nam ver- 
nae liberaliter instituebantur, ut do- 
minis essent utiliores. 

8 Argilla quidvis'\ Argillae simiiis 
est rudis aetas, primo quidem fingi 
potest dum tenera est, verum ubi dii- 
ruit ingenium, non facile refingitur 
iu alienam speciem. Erasmus. Ar- 
gilla quidvis} In molli ingenio hujus 
pueri quidvis exprimes, sicuti ex ar- 
gilla quidlibet simules. Imilaberis'] 
Sic quidem tres nostri Mss.sed phires 
receptam lectionem servant, imita- 
bitur: ut puer iste una cum litterulis 
plasticen etiam discere cceperit, aut 
ad earn natura ducatur: qujB sane 
interpretatio mihi non displicet. Sed 
reclamat Lambinus cum aliquot 
aliis ; qui puerum argillse conferri 
nialunt, nnde quidvis fingi possit, 
tam molli et flexibili. Verum id ante 
satis expresserat, cum cuilibet arti 
idoneum dixit: sed nolim contentio- 
sus esse ; nam idoneitatem illam luti 
similitudine comprobavit. Atqne ita 
Aero. Torrent, 

9 Canet indoctum, sed duke bibenti^ 
Canet, non quod arte didicerit, sed 
quod natura indiderit, quo inter po- 
cula nova ad vinum laetitia accedat : 
praecipuus autem Musicae in convi- 
viis usus, teste etiam Plutarcho : et 
notum illud Ovidii: 'Turn carmina 
vino Laetitiani faciente canunt.' Nee 
silere velim in duobus exemplaribus 
legit bidenti, pro bibenti ; quo sen- 
su nescio. Torrent. Indoctum, sed 
duke] Quiddam indoctum, sine arti- 
ficio, quale rustici canere sclent. 
Bibenti] Dulce convivanti. 

10 Multa fidem] Postquam jam 
abunde laudavit, laudassedissimulat, 
ne nimium commendando emtorem 
decipere velle videatur. Et quoniam 
qui servum vitiosum scjens vendit, HORATH EIMSTOLARUM LIB. II. 2. 18G5 nisi (le ic(lliiI)itione teneri velit, viti- 
iim indicare lejjihus jEdilitiis jiil>etur ; 
Poeta ingeniosissinuis tarn artificiose 
nunc illud exteniiat, quani laiules 
ante ampliavlt. Notnm autem pro- 
veibium, vino vendibili non opus esse 
siispensa hedera. Torrent. Levant, 
ubi ptenius tsquol Minimnt fideni ; 
nam proba merx facileni emptorem 
reperit. 

11 Qui vult extruderel Qiiatiior 
Bland. Tons. Mart. Sil. Iiabent ex- 
cludere ; quod mihi magis apparet 
vendendis nieicibus idoneiim : ex- 
cliidiintnr enim, quae claustris exem- 
ta veniii proponiunur. Extrudere au- 
tem videtur nescio quid in rebus dis- 
traliendis liabere vilitatis et contenip- 
tus : dijudicet lector. Cruq. Qui 
vult] Qui vult quam primum merces 
venders. 

12 Res urget me nulla] Nulla neces- 
sitas me premit, 3Ieo sum pauper in 
cere] Pergit egregie Mangonis per- 
sonam agere : qui videri velit non 
suo, sed emtoris commodo ac gratia 
pnerum vendere ; nam tametsi inquit 
pauper sum, nuUo tameu sere alieno 
astrictus prenior, ut vendam. Torr. 
Meo sum pauper in are] Nihil cuiquam 
debeo. 

13 Nemo hoc mangonum] Nemo ex 
iis qui servos vendunt, tibi vitia eo- 
rum patefaceret, ut ego tibi. Man- 
gonum] ' Mangones' et ' venalitia- 
rios ' vocabant veteres eos qui vena- 
lium greges ducerent. Torrent. Non 
temere] Non facile quivis a me idem 
obtineret. 

14 Semel hie cessavit] Semel ces- 
sasse ait, qui natura nihili et nequam 
erat : et latuisse qui fugerat, per 
fiuoxTiv Ut Gramnialici vocant. Torr. 
Cessavit] Semel fuit ad mandata fa- 
cienda tardior. 

15 In scalis latuit metuens] Ordo 
est : Hie puer latuit, metuens habc- 
nae pendentis in scalis, id est, me- 
tuens verberari, loris vinciendus quae 
pendebant in scalis. Pendentis ha- bena] Ad tcrrorrm eiiim in aedibus 
scuticap, quas ' liabenas ' (jiioque et 
'anguilias' appellabant, in gradibus 
dependebant : 'liabcna' autem im- 
puberum fere poena erat. Ulpianus 
1. I. de S. C. Silaniano : ' Solet hoc in 
usu observari, ut impuberes non tor- 
queantur : terreri tantum solent, et 
habena vel ferula caedi.' Turneb. 
XXI. 8. Torrent. 

16 Des nummos] Erne et pretium 
solve. Excepta nihil te si fuga] Si 
fuga servi, quam ego excepi et ex- 
pressi, te nihil oflfendat. 

17 Ille ferat pretium] lile mango, 
inquit Horatius, accipere potest ab 
emptore nummos. Pcence securus] Non 
metuens de poena emptori prsstanda 
per legem redhibitoriaui. 

18 Prudens emisti vitiosum] Sciens, 
Flore, quasi mancipium emisti me 
vitiosum, ita tamen ut vitirmi meuni 
tibi praedixerim. Dicta tibi est lex] 
Legem Mancipii sive Contractus di- 
cit; nam, ut JCti aiunt, verba contra- 
hentium legem contractu! dant. Et 
Varro Rei Rust. lib. ii. ' In emlioni- 
bus,' inquit, 'jure utimur quod lex 
praescripsit : in ea enim alii plura, 
alii pauciora excipiunt.' Ita et man- 
go iste servuli fugam exceperat. 
Torrent. Lex] Conditio venditionis. 

19 Insequeris tamen hunc] Me quasi 
venditorem persequeris. Et lite mo- 
raris iniqiia] Inique liti^as mecum 
quasi cum mangone. 

20 Pignim] Cessatorem esse. 

21 Tulibus officiis] Ad scribendum 
esse ineptum, ut is qui manibus ca- 
ret. Prope muncum] 'Mancus' pro- 
prie sine manu. Cicero proRabirio: 
' Q. Sca;vola confectus senectute, 
praepeditus morbo, mancus, et mem- 
bris omnibus captus ac debilis.' 
Transfertur etiam ad inanima, pro 
debilis, imbecillus, inutilis. Torrent. 
Stevus] Iratus. 

22 Veniret] Libb. Mss, pacne om- 
nes rediret legunt ; et recte quidem, 
ut arbitror ; nam jam Florus fortasse 1866 NOTiE VARIORUM IN per Epistolam expostulaverat, ac lie 
sic quidem longo tempore responde- 
rat Poeta, donee tandem haec carmi- 
na sil)i extorqiieri pateretur. Si ni- 
hil tale est, receptam scripturam ma- 
lim. Torrent. 

23 Quid turn profecil Vitium menm 
praedicendo. Mecum facientia jura Si 
tamen atlentas'] Jura secuni facere 
iEdilitiae legis exemplum monstravit: 
adversns quae ille peccet, si importu- 
nus esse pergat. 'Attentate' igitnr 
pro laedere et offendere dixit, nt 
' tentandi' verbo et ipse et Virg. et 
alii szepe nsi sunt. Torrent. Mecum 
facientia'] Si jura me adjuvantia labe- 
factari coneris. 

24 Super hoc} Quereris de hoc praj- 
terea. 

25 !\Tendax'\ In eo niendax. 

26 Luculli miles] Qui belhim gessit 
cum Mithridate, rege Ponti. CoUecta 
viatica multa] Viatica paulatim parta. 
' Viaticum ' dicitur, quicquid iter 
agendi causa necessariiini est, sive 
cibus sit, sive pecunia ad victum ex- 
petenda. Viatica] ' Viaticum ' pro 
castrensi pecunia accipio. Adde 
Gell. xvii. 2. Multis jErumnis] Tan- 
to igitur ei qui coliegerat gratiora, 
ac proinde gravior de amissis dolor; 
quo extimulante, se de hostibus ultus 
est, qui fureui reperire non posset: 
omnino enim de uno aliquo miiite 
loquitur Horatius. Torrent. 

27 Ad assem] Ita, ut vix quicquam 
restiterit. 

28 Vehemens lupus] Apta compara- 
tio Inpi ac militis : ambo raptores. 
Torrent. Vehemens lupus] Acer in- 
imicus. Hosti] Hosti Mitiiridatico. 

30 Presidium regale] Prsesidium 
Mitliridatis. Loco dejecit] Loco valde 
munito, multisque rebus referto de- 
pulit. 

32 Dotiis ornatur honestis] Dona 
militaria dicit ' coronas,' ' torques,' 
' phaleras,' quorum nomine pecunia 
non continetur. Ducnm enint largi- 
tiones JCti et recentiores scriptores 'donativa' fere appellant; ut quae 
populo dabantur, ' congiaria.' Nota 
autem Luculli adversus Tigranem et 
Mithridatein reges potentissimos bel- 
la: quibus fineni imponere potiiisset, 
si militem babuisset dicto magis au- 
dientem ; nam Lucullus quaraquam 
peritissimus imperator, quia milita- 
rinm munenmi exactor acerrimus, 
minus liberalis erat, militum favoreni 
ac gratiam tenere non potuit. Jam 
vero norunt eruditi, ' honesti' voca- 
bulum vTroKopiariKoos dici,quodmodiim 
non excedat : ut ' lionestum et mo- 
deratum convivium' Cic. pro Mure- 
na. Torrent. Honestis] Douis hono- 
rificis. 

33 Super sestertia nummum]Prse.\eT 
haec dona accepit 20. niillia sester- 
tium nummum. 

34 Sub hoc tempus] Paulo post. 
Prator] Imperator Lucullus. 

35 Eundem] Eundem Luculli mili- 
tem. 

36 Mentem] Animos. 

37 / bone quo] Verba sunt Impera- 
toris militem hortantis. Pede fauslo] 
Bono auspicio. 

38 Latui'us meritorum] Accepturus 
prsmia. 

39 Ille catus quantumvis ruslicus] 
Quantumvis conditione rusticus, ex 
agro enim robustissimi milites, sel- 
lers tamen ct acutus et prudens, qui 
fortunam toties periclitari nollet. 
Torrent. Catus] Prudens. 

40 Qui zonam perdidit] Qui perdi- 
dit viaticum, quod in zona milites 
portare solebant. 

42 Iratus Graiis quantum nocuisset 
Achilles] Etiam Christianorum tem- 
pore, diu ab Homeri Acbille studio- 
rum suorum inilia ducebant adoles- 
centes. UndeapudTheodoretum pro- 
verbium : oiSe tjji' 'Ax'^Afois /^Tjj'tj' fcra- 
(Tt, ne iratum quidem Achillem norunt, 
ut Horatius loquitur. Plane enim 
IxTJvts 'Ax'AA.e'£os illi, quod Horatio, ira- 
tus Achilles. Heinsius. Iratus, ^c] 
Id est, Iliadem Homeri didici. HORATII EPISTOLARUM LIB. II. 2. 18G7 43 Ailjecere bonce'] Laus Athenanim 
ab artibuset disciplinis bouis, qiialis 
oninis est rationalis disciplina, quae 
verum et rectum dignoscere docet. 
Cruq. 

41 Ut possem curvo dignoscere rectum] 
Libri antiqui paene omnes velleyn pro 
possem legiint : adscriptumque in iino 
atqiie altero, modestiae caussa sic 
Poetam loqiii : gerniana igitur hacc 
scriptiira est ; nam eadem ratioiie 
dicti Philosoplii. Dinosccre etiam, 
pro dignoscere scribiint vetustissiini 
codices. Torr. Curvo dignoscere rec- 
tum] Bonum a pravo. 

45 Atque inter sylvas] Inter oi)scn- 
ros Philosophos Academicos, sicdic- 
tos ab Academo Atheniensi,qiii Atbe- 
nis constriixerat porticum, quae post- 
ea Acadesiiia nominata est. Atque 
inter silms Academi, Sfc] Scribe Ece- 
demi, iit et in Acrone ejus Interprete. 
Auctor proverbiorum : 'A/caSTj/^i'a 5e 
^v yvfjLvdffioy iv 'AOrivais, ■irpoacmi.ov 
dXcroiSes, eV ^ SterptlSe YlAdrcuv, anh 'Aua- 
S-fifj.ov Tivos ^puos ovojjiaffdiv. Vide et 
Suidam, et Stephannm. Meurs. Ex- 
erc. Critic, part. ii. p. 213. Silvas 
Academi] Academia locus Atbe.nis 
siiburbanus, pluriniis pulcerrimisque 
arboribus consitus, templis praierea 
et iliustrium virorum monunientis or- 
natus, ab Academi, qui eum conse- 
craverat, nomine dictus : queni ta- 
iiien aliqui ' Eciiedemum,' et inde 
' Echedemiam ' appellarunt : auc- 
tores inter alios Stephanus et Plu- 
tarchus in Tlieseo et Syila. Hinc igi- 
tur Academi veteres et iiovi : sed 
veteres praecipue secutus fuit Hora- 
tius. Torrent. 

40 Dura sed amovere] Bella civilia 
inter Brutum et Octavium me Atlie- 
nis expulerunt. Emorere] Sic et nos- 
tri codices paene omnes: recte ; vo- 
cabulum enim Horatio frequens ; ut 
IV. Od. 15. ' Emovilque culpas.' ii. 
Sat. 3. ' Emovit veterem mire no- 
vus.' Torrent. 
47 Rudem] Nimirum PhilosophiiP, non armorum studiosum. Cruq. Tulit 
astus in arma] Motus civilis me abs- 
tulit ad partes Brutinas ; quiE for- 
titudini milituni Augusti non erant 
pares. 

48 Lacertis] Viribus. 

49 Simul primum me] Quam pri- 
nium, statim ut. Philippi] Civitas 
TliessaliaB aPliilippo instaurata, mu- 
tato nomine, cnni Dallies antea di- 
ceretur, gemina Romanorum clade 
iubignita : Pompeii primum, deinde 
Bruti et Cassii adversus Caesarem et 
Augnstum ; unde et bellum illud ci- 
vile Philippense vocat Suetonius. At 
Lambinus in Thracia collocat : ideo, 
credo, quod per campos Emathios 
bella ilia pugnata Lncanus scribit, 
quodque ' Emalliii Philippi ' Ovidius 
dixit. Sed Poetis licet vicinarum 
gentium nomina interdum confunde- 
re : et ' Emathia ' non Thracia ipsa, 
sed Thraciat finitima, pars Macedo- 
niae est: et alioqui notum omnibus 
in carnpis Pharsalicis, quosThessaliae 
assignat Plinius, pugnatum fuisse. 
Torrent. Philippi] Philippi urbs in 
Thracia, a Philippo condita. 

50 Decisis humilem pennis] Digni- 
tate amissa et opibus. Inopemque 
paterni] Inopem per proscriptionem, 
quod secutus esset partes Bruti. 

51 Et Laris] Totius patrimonii. 
Paupertas impulit audax] Notum illud 
e iM. Od. 24. 'Magnum pauperies 
opprobrium, jubet Quidvis et facere 
et pati.' Accedat elegans Mimogra- 
phi senarius : ' Hominem experiri 
niulta paupertas jubet.' Torrent. Au- 
dax] Paupertas laboris Magistra, quid 
non audet experiri ? 

52 Ut versus facerem] Ad acquiren- 
dam gratiam virorum principum, Mae- 
cenatis imprimis, ut ejus praesidio 
coiiciliaretur Augusto. Cruq. Quod 
non desit habentem] Sententiaest, eum 
qui firmum aliquid ac stabile nactus 
sit, cui fidere scilicet ut proprio pos- 
sit, pro iusano habendum esse, si ul- 
tra scribendis versibus se excniciet. 1SG8 NOT.E VARIORUM IN Quod non dcsit igitur, id est, quod non 
facile iieruin fallat atque destitnat ; 
qualis fundus Horatii in Sabinis. Tor- 
rent, Quod non desit] Habenteui quod 
sufficiat. 

53 QucB polerunf] Insanus merito 
dicar, si non pntem dormire melius 
esse quam versus scribare. Sulisex- 
purgare cicutcE'\ Cicuta lierba quipdam 
est venenata, nolissima. Cicutani 
etiam appellarunt vulgo herbam ca- 
tliarcticam, quam hie intelligit : Grae- 
ce dicitur kwvuov. Tnm et Latini Ci- 
cutam vocant quamlibet cannani, in- 
liis cavani et inanem. Unde apud 
Potitas cicuta pro calamis quibus fis- 
tulant pastores. Salmasius. Cicutce^ 
KaToxp^cTJKws non tarn pro elleboro 
(quod antiqui interpretes et nonunlli 
viri doctissimi ex Avicenna voluere) 
quam pro qnociimqne ancipiti adver- 
sus niorbum ancipitem remedio, quod 
vel cujn discrimine potlus admovea- 
tur, quam apgrotantem certo perire 
patianiur. Et cur obsecro scribendi 
illnd cacoetlies, quod insanabile vo- 
cat Juvenalis, taniquam ex niniio ca- 
lore aut atra bile ortum, cicuta, quae 
frigore enecat, curare Horatium ve- 
tes ? Exemplum certe secutus est 
Persius Sat. v. cum ait : • Calido sub 
pectore mascula bilis Intumuit, quam 
non extinxerit urna cicutae.' Torrent. 
Vel censuit, se nulla cicuta, hoc est, 
validissimo medicamento, ita expur- 
gari posse, quin credat se prius emori 
posse, quam censere, versus scribere 
melius esse, quam dormire et quies- 
cere. Cruq, Vid. Turneb. xxi. 8. 
Cicu(eB'\ Medicinae vehementissimae, 
ut Helleborus, quern hie a Poeta in- 
telligi adducor ut credani, quoniam 
cicuta ab Avicenna Hellebori nigri 
nomine appellatur. 

55 Singula de nobis anni] Singula 
quae ad voluptatem pertinent. Se- 
cunda est excusatio cur non scribat. 
Pradantur] Rapiunt. 

5G Sed quod non desit habentem, Sfc.'] 
Ad ipsum Horatii animum referen- dum; qui ideo habobat quod non de- 
esset, quia eo coutentus erat, nee 
plus habere cupiebat. Quasi dicat, 
H.ibenteni quod expleal cupidita- 
tem meam, vel potius vota mea. Ste- 
plian. 

57 Tendunt extorquere] Contendunt 
et conantur extorquere fingeudi car- 
minis propensionem. 

58 Denique non] Tertia excusatio 
cur non scribat. 

59 Carmine tu gaudes] ' Carmen,' 
cum dicit, per antonomasiam ' Heroi- 
cum ' intellige. Torrent. 

60 Bioneis sermonibus'] Et'Biones' 
quidemnumero decern recensetLaer- 
tius: e quibus omnibus * Bion Bory- 
sthenites' aptus videri possit, a quo 
Bionci sermones pro amarulentis, ut 
Hipponactei et Archilochii, prover- 
bio celebrentur. Fuit auteui Philo- 
sophiis et Poeta, non in homines tan- 
tum, sed in Deos etiam contumelio- 
sus. Turneb. Ad vers. xxi. 8. Torr. 
Bioneis sertnonibus'] Lividis jocis, id 
est, Satyra. Bion sophistes cognomi- 
natus adeo niordax fuit in Poetas, ut 
ne Homero quidem parceret. Sale 
nigro'] Salibus amaris,quales sunt ve- 
teres Comoediae. 

CI Prope dissentirel Hie prope, ge- 
neratim capitur, sen universaliter, id 
est, omnes tres. Cruq. 

62 Palato] Gustu. 

63 Renuis tu, quod jubet alter"] Ho- 
ratius tanquam ad ipsos convivas lo- 
quitur. 

65 Prater ccptera] Insuper. Alia 
causa cur non scribat. 

67 Hie sponsum vocat, hie auditum 
scripta, Sfc] Duae res molestissiniae 
oiim RoniJe, spondere, etaudire reci- 
tantes: ut non semel ante conquestus 
est ; lepide Juven. inter maxima Ur- 
bis mala enumerat: * Augusto reci- 
tantes niense Poetas.' Torr. Spon- 
sum] Ad respondendum pro se. ^m- 
dilum] Fuit Horatius ex Criticis 
uniis. 

08 Cubal hie] yEgrotat, HORATII KPISTOLARUM LIB. 11. 2. 18C9 69 Exlremo in Avejilino] In extrema 
parte monlis Aventini. 

70 InterviUla vides humane commoda] 
Interpretes t^ humane, avBpainlvus ex- 
poniint : et nescio qiiomodo humane 
commoda, va quae incomnioda sunt, 
dici existimant. Sci ibendum est : In- 
tertalla vides: humane: commoda. Hu- 
mane est approbantis, vaix^, KaXoos, 
benigne, recte. Quae saepe ravrl^ei. 
Etiam vocati ad piandiura aiit coe- 
nam, dicebant humane, lit ' recte,' 
' benigne:' cum negarent id se factii- 
ros esse, ita ut laudarent tamen ani- 
mum vocantis. Glossae veleres ad 
illud Horatii i. Epist 7. 'At tu quan- 
tum vis lolle : benigne.' 'Advena, 
bumane facis, inquit, et gratins agit.' 
Hie vero tlpwviKws. Vides, inquit, in- 
tervalla : Respondet alter, humane: 
commoda recte: recte, inquit: sane 
sunt commoda. Iioniaautem contra- 
rium inferre solet. Heins, Humane 
commodal Per Antiphrasin pro incom- 
moda, nisi ironiam facere malis. Tor- 
rent. Humane commoda] Humano more 
commoda, id est, incomnioda. Ut 
sunt humana omnia, in quibus plus 
est fellis quani mellis. 

71 Puree sunt platecE] Optime ex- 
plicatur a Lambino. ' Puras ' enim 
vocat.ab hominibus ceterisque rebus 
minime impeditas ; ut ' puro concur- 
rere campo ;' ' dimicare puro ac pa- 
tent! campo,' Virgilius Liviusqne di- 
xere. Turncb. vii.19. Torrent. Puree 
sunt platea;'] Est objectio, Aliqiiis 
enim dixerit quod Romae plate;r sint 
purae, in quibus nihil est quod impe- 
diat versus meditantem. 

72 Festinat calidus] Haec enumera- 
tio est impedimentorum, quae decla- 
vat, eum nunc ironiccDs esse loculum. 
Cruq. Festinat calidusl Respondet 
non ita esse. Nam calidus redenip- 
tor, &c. Calidus] ' Calidos' vocamus 
vehenientes et inconsultos, studio sci- 
licet ejus rei, quam agunt, accensos: 
vocabulum non semel apud gravissi- 
mos scriptorcs corruptum. Idquc observavit P. Victorius lib.Var. Lecf. 
xxxin.6. Terent. Eunncbo: 'Vide 
ne niiiiiiim caiidiim hoc sit modo.' 
Cic. I. de Ofiiciis : ' Periculosa et 
calida consilia.' ' Redemtoris ' autem 
vocabulo eodem sensu nsus Poeta 
in. Od. 1. Torrent. IHulis gerulisque] 
Sarcinariis, et gcrulis, id est, bajulis, 
vel portatoribus. Redemptor] Ope- 
rum conductor. 

73 Torquet 7iunc] Torquendo attol- 
lit lapidem. Tignum] Trabem. 

74 Luctantur funera] Funera cum 
plaustris onerariis concurrentia con- 
tendunt. quando hac funus procedit, 
iliac plaustra. 

76 / nunc] Est Ironia. 

77 Nemus] Solitudinem. Et fugit 
urhes] Urbem malim, ut in pluribus 
Mss. ut Romam dicat, non Gabios, 
aut Ulubros, ant vacuum Tibur, et 
imbelle Tarentum. Torrent. 

78 Bacchi] In Bacchi tutela omnes 
Poetae sunt constituti. Somno gau- 
denlem] Quiete et solitudine. 

80 Viscanere] Vis Lyrica scribere i? 
Co7itracta] Ego in septem codicibus 
contacta scriptum repperi. Quani 
scripturam cum agnoscant etiam in- 
terpretes, nihil cquidem dr^bitandum, 
quin pioba ac h gitima sit : tit quam 
proxime sequatur eorum vestigia, (pii 
vatum nonien nieruere, ita ut tangere 
etiam et quod dicere solemus pedeiii 
pede premere videatur. Sunt qui 
cantata legant, quasi ab aliis prius 
dicta, quod Cruquio placet. Torrent. 
Contractu sequi vestigia] Vestigia an- 
gusta, qua? difficile est persequi. 

81 Ingenium, sil/i quod] Argunien- 
tum a majori. lu sumino otio et 
quiete, qui jam inultos anuos Athenis 
versantur, si hoc non praestiterint, 
egone id Roma; possim in siimnio 
strepitu ? Cruq. Ingenium, siln quod 
vacuus] lUe qui sibi elegit Athenas 
vacuas, id est, urbem quietissimam. 

82 Studiis annus septem dedit] An 
forte solemne aliqiiid in septennio ? 
niihi ccrte non videlur ; nam i)io quo- 1870 NOT^E VARIORUM IN vis longo ad (liscendiini spatio posuit. 
Torr. Insenuitque'] Et senium con- 
traxit ex libronim iectione. 

S3 Statua taciturnius exit] Studiiun 
immoderatum homines efficit aliquan- 
do Iiebetes et ridicnlos, preesertim 
ubi ad vitam politicani accednnt. 

84 Risu popitlum qiiatWl Quod non 
tam ad carminis scribendi, quam ad 
ineptitudinem morum vitaeque com- 
munis, pertinet. Cruq. 

8G Digner] Dignum arbitrer con- 
Dectere verba sonum lyrae motura, id 
est, carmina lyrica? 

87 Frater erat Romce consulti rhetor] 
Epistolae argumentum hoc est: Flo- 
runi Horatio succensuisse, quod ab 
eo niliil literaium acciperet : Hora- 
ti{mi jnsta uti excusatiorie, quod ne 
id quideni se facfurum promiserit. 
Carmina autem ideo non mittere, 
quod Piiilosophia; incumberet, cum 
ante, panpertate adductus, poetari 
coepisset. Veium nianifeslus est liia- 
tus, et sententiaj defectus. Sciat er- 
go lector, nihil unquam Pytliiam dix- 
isse verius, quam lios quinquaginta et 
sex versus, qui de Poetis et Poetica 
scribendi ratione agunt, hie insertos 
esse: eosque Poetas mentem et Epis- 
tolae institutum tot jam annos divi- 
sisse pcssime ac interpolasse. Quod 
turn appart'bit primum, si, inductis 
illis, reliqua continnemus hoc modo : 
' Heic ego rerum Fluctibus in mediis 
et tempestatibus urbis, Verba lyrae 
motura sonum connectere digner? 
Nimirum sapere estabjectis utile nu- 
gis, Et lempestivuni pueris concedere 
ludum. Ac non verba sequi fidibns 
modulanda Latinis, Sed verae nume- 
rosque modosque addiscere vitae.' 
Nego quicquam esse in scriptore isto, 
quod coliaereat melius, aut tam neces- 
sarium sit, quam ut ilia conjungantur : 
' Ut,' inquit, • reliqua omittani, fieri 
qui potest, ut in tantis urbis tumulti- 
bus (et ennmeravit omnes) versus fa- 
ciam, cum haec talia silentium requi- 
rant? Nimirum utile est, quod dixi, ut ab omni hoc studio abstineam, et 
has nugas pueris reliuquam ; neque 
nmdos versuum et numeros, verum 
ipsius vitae sequar. Hoc agam : hie 
mentem habeam.' Quare, a[)age Poe- 
tica praecepta, et id genus alia, quae 
hie pessinie intexta erant. Aliquam 
autem illius Epistola? partem periisse, 
nobis tam est certum, quam meridie 
lucere : quamquam id a nemine no- 
tatum fuerit. Quod vel ex illis fiet 
manifestum : ' Tanto cum strepitu 
ludi spectantur et artes, Divitiaeque 
peregrinae : quibus obiitus actor Cum 
stetit in scena, concurrit dextera lae- 
vje. Dixit adhuc aliquid? nil sane, 
quid juvat ergo? Lana Tarentino, 
violas imitata veneno.' Post haec, 
ista deinde subjungit: 'Ac ne forte 
putes, me, qua3 facere ipse recusem. 
Cum recte tractent alii, laudare ma- 
ligne.' Quibus profecto versibus, fa- 
tetur de Poetis se judicasse, cum ni- 
hil minus egerit in preEcedentibus. 
Nos dicere aiidemus, totam banc prae- 
claram epistolam deberi nobis. Hein- 
sius. Frater erat Romce, ^c] Duo 
erant fratres Romae, suarum inter se 
laudum prEeconesi, Jurisconsultus al- 
ter, alter Orator. Co7isulti] De hoc 
quoque vocabulo ante diximus, i. Od. 
23. Exemplo autem horum fratrum 
laudare se mutuo Poetas, qui turn 
aliquid Romaj scribebant, ostendens; 
earn quoque caussam praetexit cnr 
ipse a scribendo cesset: nempe ne 
quos nolit laudare cogatur. Atque 
ita apud Juvenalem Umbricius : 
' Quid KoniJe f aciam ? mentirinescio, 
librum Qui malus est nequeo laudare, 
et poscere.' Torrent. Consulti rhetor] 
Juriscousulti frater. 

89 Gracchus ut] Caium Gracchum 
intelligo : quamquam enim eloquen- 
tia pra?stabat etiam Tiberius ; ille 
tamen iliustrior orator, nempe fortis 
et vehemens, quodque nonuullis vi- 
sum fuisse ait Gellius lib. x. seve* 
rior, acrior, ampliorque ipso Cicero- 
ne, Torrent. Gracchus lit hie] Tantus HORATII EPlSTOLARUiM LIU. II. 2. 1871 Orator, qnantus fiiit Gracchus Cor- 
nelia filiiis. Mutim illc] Q. Matins 
Scaevoia optimiis J uriscousiiltus, 

90 Qui minus arguios] Quoinoiio 
sunt Poetre minus insani duni se in- 
vicem laudant? 

91 Carmina compono'] Si de se lo- 
qnatiir Horatius, 'carminuni' nomi- 
ne intelligere Odas malini, qui et 
* Carminum libri ' inscribuntnr. Tur- 
neb. XXI. 8. Torrent, 

92 Ccelatumque novem^ Poemaarti- 
ficiosissimum, a novem Musis elabo- 
latum. Aspice primum] Primum iioc 
vide. 

93 Quanta cum fastu] Quanto cum 
apparatu nos Poetw circumspecte- 
nius. Tmesis est. Quatito molimine 
Circum] Maximum, id est, eos, qui in 
Circo et exercent se et spectant ; ant 
Circum (ryj'6K5ox'K&is, id est, theatrum. 
Alii tmesin esse volunt, pro circum- 
spiciunt. Ego malim esse asyndeton, 
hoc modo, spectcmus circum et va- 
cuam Romanis valibus aedem : dispi- 
ciat lector. Cruq, Quanto molimine 
circum- Spectemus] Duo optimi codices 
converso ordine : Circian molimine 
quanto Spectemus. Unus prsEterea 
spectamus, pro spectemus : nihil mu- 
to. Torrent. 

94 Circumspeclemus vaciiam Roma- 
nis vatibus adem] Sane ' jedes vacua 
Romanis Poetis,' non est in qua nulli 
sunt Poetae Romani, sed quae solos 
recipit Poetas Romanes : sen, quje 
nullos praeter eos recipit. Ita ' ades 
vacuas Rou)anis vatibus,' ilia templi 
Palatini pars, in qua soli Romani va- 
tes recitabant: ita enim potius intel- 
ligendum quam de bibliotlieca ' qute 
Romanis vatibus vacabat.' Heinsius. 
Vacuum Romanis vatibus a;dem'\ Tam- 
quam vacuani, nisi nos cam scriptis 
nostris impleamus atque ornemus. 
Torrent. jEdem] Teniplum ApoUinis 
cui Bibliotheca fuit adjuncta, ab Au- 
gusto extrncta. 

93 Si forte vacas] Recte pro vacat, 
ut in vulgatis. Torrent. Si forte id- eas'] Si nihil habes, quod agas. Et 
procul audi'] Audi e loco longinquo. 
Procid audi] Ne propius accedas, sed 
quasi ex iiisidiis sectare, ut aliud 
agere te cogiient. Cruq. 

96 Quart' sibi neclat] Quare hi duo 
Poetae se dignosjudicent corona poe- 
tica, id est, laude. 

98 Samnites'] Poetas mutuam in 
laudando tradentes operam gladiato- 
rum generi, quos Samnites vocabant, 
aptissime comparat : dicti auteni a 
splendidissima Samnitium, cum qui- 
bus tot olim bella gessere Romani, 
armatura. Sunt qui dicunt Roma- 
nos in privatis conviviis gladiatorum 
caede ac sanguine oblectatos : rudi- 
bus, credo, ludi caussa batuebant. 
Atque id ipsuin, ni fallor, significat 
hie Horatius : neque enim succedet 
Sauniitium ac Poetarum comparatio, 
si illi se mutuo jugulent,hi honorifice 
salutent : quamqnam enim hie salu- 
tationes, utputa simnlatae, vulnerum 
loco liabendae sint ; cum monere 
quam adulari esset satins : integri 
tamen discednnt, uti et Samnites a 
lento illo duello, quod ad speciem 
tantum inierint. Turneb. xxv. 19. 
Torrent. Sammies ad luminu] Tan- 
quam Samnites qui adversus Roma- 
nos pugnaverunt usque ad noctnrnas 
lucernas, id est, vesperam. Ad htmi- 
na prima'] Cum jam fervent convivia ; 
quae cum solennia erant, maturius 
parabantur, atque ita ii. Sat. 3. ' Se- 
rum sub lumina prima venire Convi- 
vam.' Torrent. 

99 Discedo Akccus puncto illius'] 
Ego, inquit Horatius, illius snfFragio 
discedo par Alcaeo, quia Lyricus 
sura. 

100 Nisi Callimachus'] Voco ilium 
Callimachum, qui in Elegis floruit. 
Callimachus] Quem Propertius noster 
studiosissime imitatus, sic expressit, 
ut Romanus a multis Callimachus 
nierito dictus sit. Torrent. 

101 Fit Mimnermus] Appellatur a 
me Mimnermus. Optivo^ Argute et- 


1872 NOT^ VARIORUM IN iain «optivo nomine ciescere ' dixit, 
ideo quod iii qui in alienani adopta- 
bantiir faniiliam, in adoptionis sig- 
num augebant fere nomina : nt P. 
Cornelius Scipio j^milianus. Torrent. 
Oplivo cognomine^ Nomine quod ipse 
optaverit. Crescit] Fit major, orna- 
tior. 

102 Multa fero] Multas Poetarum 
ineptias devoro. Genus irrilahile] 'O^v- 
Xo^ov, quibus ira commotis si repiig- 
nes, niagis provoces, neque sine niag- 
no tuo nialo discesseris. Cruq. Irri- 
tahile vatumi Genus iracundum. 

103 Suffragia] Popidi laudes. 

104 Idem] Ego idem. Et mente 
recepta] Quum ex insania Poeticze 
professionis, ad me redieriin, 

105 Obturem palulas impune] Obtu- 
rare niihi liceat aures impune, id est, 
sine poriculo. Legentibus] Carmina 
sua recitantibns. 

107 Se venerantur'] Sese invicem 
adniirantur tamqiiam divinos Poetas. 

108 Beati] Sibi placentes. 

109 At qui legUiinum] At bonus 
Poela, qui,&c. 

110 Cum tabulis animumi Ipse sua 
scri|)ta notabit, tanquam censor. 

111 Axidcbit qucccunque] Non dubi- 
tabit : in anlmum indncet : volet. 
Vid, Tnrneb. xxi. 8. 

112 Et sine pondere erunfj Levia 
erunt. Honore indignaferentur'] Scri- 
bo feruntur, nt in quinqiie exempla- 
ribus. Torrent. 

113 Movere loco] Verba mntare. 
Invita recedant] Ipso scribente invi- 
to. 

114 Et versenlur adhuc] Et qnamvis 
adiiuc sint domi abdita. Intra pene- 
tralia Vesta] Liber optimus inter. 
Vnlt antem Horaiius banc censurani 
a(thiberi, qnamvis scripfa adhuc do- 
mi magna diligentia sollicite adser- 
ventur; nt suornni quisque Hotima- 
tum castigator ac censor sit, prius- 
quam vel recitando tantum aliis com- 
niunicentnr: ac quantumvis prima 
facie arrideant, nee minus certa ac tuta videantur, qnam si in Vestae sa- 
crario delitescant. Plura Tnrneb. 
XXI. 8. Torrent. Vesta] In Vestee 
templo servatus fuit ignis aeternus 
Romee. Vesta hie ponitur pro Lare. 
115 Obscuratn diu] Verba obsoleta 
et inusitata. Einict atque] E tenebris 
extrahet. 

118 Nunc situs] Nunc turpe senium 
premit. 

119 Adsciscet nova] Cudet et finget 
nova, quas nsus genuerit. 

120 Vehemenset Zigwidiis] Vehemens 
ad verborum inventionem. Anapecs- 
tus pro Spondajo. 

121 Beabit] Amplificabit. 

122 Luxurianiia compescet] Quae re- 
dundant, coercebit. 

123 Levabit cultu] Poliet et leniet 
sano artificio. Metaph. a Corpore 
animato ad carmen. Virtute carentiii] 
Calentia legitur in duobus fidelissimis 
exemplaribus : id moncre volui. Co- 
hibet fortassis niminm ilium ingenii 
fervorem, quo inconsulte abripimur ; 
nam calidus in raalam partem saepe 
accipitur; et sane moUe illud et fa- 
cetum non frnstra extollit Horatins. 
Si carentia legas, nihil dicit quod non 
prius dictum sit. Torrent. Tvllet] Ex- 
tollet. 

124 Ludentis speciem] Parum labo- 
riose scribentis. Torquebitur] Nolini 
Lanibino adversari, sic ex veterum 
interprctnni sententiahaec exponent!, 
ut qnamvis ludere scriptor videatur, 
magnum tanien laborem impendat : 
sed magis conveniet sequens cum 
histrione, qui una in fabula saepe di- 
versas personas agit, comparatio; si 
Poetas praecipiat Horatins, ut ipse 
qiioque rei, qnam tractat, ita sermo- 
nem accomuiodet, ita ex decoro sti- 
lum vertat, ut nunc jocari, nunc serio 
agere ac jtorqueri existimetur ; in 
quo sunimus qnidem labor, sed et 
summa gloria est. ♦ Moveri' antem 
' Satyrum,' pro movendo imitari, 
Graecorum more dictum est. Turncb. 
XXI. 8. Torrent. Torquebitur] Fatiga- HORATII KPISTOLARUM LIU. IF. 2. 1873 bitiir, lit Minium, qui, &c. 

125 Movetur] Qtii saltat nunc Sa- 
tyrum, nunc tarduni Cyclopa. 

126 Prcetulerim scriptor] Revertitnr 
ad id quod supra dixit, ' Gaudent 
scribentes et se venerantur,' See. qui 
sui fetus scriptique carminis studio 
sic delectantur, ut vel consulto sua 
vitia praetereant, vel ea pro virtuti- 
bus habeant, securi vulgo de se dic- 
tornm : quos non minus mente captos, 
planeque desipere dicit, quani Ai'gi- 
vHin quenidam nobilem. Cruq. Vel 
Ironica est, aut amara interrogatio, 
quasi dicat, ego neutiquaui praetule- 
rini. Glarean. PrcBtulerim scrijitor] 
Malini, inquit Horatius, esse Poeta 
iiieptus. 

127 Dum men deleclent mala me] Vi- 
tluni peculiare Poetis, nimii scilicet 
anioris, quo noti aliter illi afliciuntur 
erga Poemata sua, quani parentes 
ergaliberos. Torrent. HJea delectent] 
Mea scripta. Vel deniqiie fallunt\ Vel 
ignota siut. 

128 Quam snperel Quam sapiendo 
irasci, et intimis sensibus angi. Ar- 
gis] Qiiod Argis contigisse ait Hora- 
tius, id Arisloteies in Coinmentario, 
quo res quasdani mirabiles exponit, 
Abydi factum narrat : quare ne me- 
nioria lapsum forte Poetani aliquis 
existiniet, tacere noliii in codice Lau- 
rentiano et altero quodam scribi Ar- 
gus [no Argis : potuit autem putiia 
Argivus esse, qui Abydi ea insania 
laborabat. P. Victorius Var. Lect. 
HI. 9. Torrent, 

130 In vacuo Icelus] la vacuo ubi 
Hullispectatores erant. 

131 Catera qui vitte] In aliis rebus 
non deniens. 

liZ Ignoscere servis] Non saevusesse 
servis. 

134 Et signo laso] Idee domini la- 
genas obsignabant, ne vinuni a servis 
furtini exhauriretur. Non insanire] 
Non furenter irasci. 

135 Riipem et pvleum] Libre ii. Sat. 
3. duplex genus describitur insania-, 

Delph. et Var. Clus. Hoi vel nietuentis qti.e nietuenda non sint, 
vel contra qux metuenda sint con- 
tenineutis, ' et ignes per medios flu- 
viosqne mentis :' ibi vide. Torrent. 
13G Iief(Ctus\ Recuratus. 

137 liilcinque] Bilem atram. Me- 
raco] Sunt qui pro vino interpreten- 
tur : inepte. Perinde ac si olto in- 
ceudium extinguant ; cum ellebori 
epitlietum sit, pro puro ac solo : ut 
Horatii iuiitntione dixit Persius Sat. 
IV. * Anticyras melior soibere mera- 
cas.' Torrent. 

138 Etredit] Factus est sauus. 

140 Per vim mentis] Per vim pur- 
gativani. Mentis gralissimus error] Sic 
III. Od. 4. ' Auditis? an me ludit ama- 
bilis Insania ? ' Torrent. 

141 Nimirum sapere] Transit ad 
Phiiosopliiam : et ut aba nulla caussa 
sit cur versus non faciat, jetate saltern 
admoneri sese osteudit, ut adolescen- 
tiee studia relinquat, et qui ante lin- 
guani ornaverit, nunc animum exco- 
lat, ut decenter et composite vivat : 
turpe enim linguam animo instructio- 
rem gerere. Torrent. Nimirum sapere] 
Hi;ec tacita est irpoKaTd\ri\pts' dixit 
enim eos non sapere qui suis nialis 
delectantur; nunc contra ait sapere 
esse, non nugari, et carmina pueris 
relinquenda scribere, sed verse, id 
est, beatae traiiquillaeque vitze modes 
cognoscere. Cruq. Nimirum sapere est 
ahjectis titile nugis] Ordo est : Nimi- 
rum abjectis nugis, utile est sapere, 
id est, operam dare, et concedere pu- 
eris ludum tempestivum, idest,artem 
poeticam. 

142 Tempestivum pueris] Ludum op- 
portunnin, congruum. 

144 Fer«]Vitw beatae. Ediscereviloe] 
Cognoscere etuiemoriai mandare. 

146 Si tibi nulla sitini] Hanc siuii- 
litudiuem multo pulcerrimam, et ad- 
versus avaritiip morbum efficacissi- 
main, ab Aristippo Philosopho Socra- 
tico, primum profectam esse, monnit 
nos P. Victorius Var. Lect. viii, 19. 
et totus illc pi ic^tautissimi Pliilosophi 
at. 6 C 1874 NOT/E VARIORUM IN ibellus liunc Horatii locum illustrat, 
praesertim cum eX alias similitudines 
ailjungit ; nee nllimi linic nialo con- 
venientius remedinm est, quam animi 
niorbiim esse credere, inopia mauis 
quam copia sanandum. Torrent. Lym- 
jthte] Aquae. 

147 Narrares'] Remedinm peli- 
turus. 

150 Leviusi Sanius. Fugeres] Fu- 
gere velles. 

152 Remi Divitias, 

154 Plenior es] Locni)letior es. Mo- 
niloribus~\ Optilentiip laudatoribus. 

156 Ruberes] Erubesceres et turpe 
tibi esse putares, si quis, &c. 

158 Si proprium est] Ostendit iiiiiil 
omnino vel emptione, vel iisucapione 
cuiquam esse proprium, nee mancipa- 
tione, vel usucapione opus esse, ut 
jueunde vivas. Libra mercalus et hoc 
est] Ila nostri quoque codices; vul- 
pata lectio mercatur et are: qnidam 
etiaui, mercamur et are. Torr. Libra 
niercatur] Librae preiiuni appendeba- 
tur, non numerabatur. Mtrcatus et 
are] Indicat auteui nihil quiccpiam, 
vel emptione, vel usucapione cui- 
quam esse proprium, et proinde nos 
in eo plus cequo stultescere, qiiando 
nobis id proprium ducimns, quod ali- 
enari et allerius esse potest. Cruq. 

159 Qtiadum, si credis consiillis] Or- 
do est : Usus quapdam maucipat, si 
credis Jurisconsultis. Consullis] Con- 
sulti iidem qui et prudentes per anto- 
nomasiam, pro Jurisperitis, ut non se- 
niel ante diximus. Mancifrnt usus] 
Usus inter alia apud JCtos eiiam pos- 
sessionem signiHcat, et ' mancipio ' 
sive ' dominio ' ac ' proprietati ' op- 
ponitur : nenipe cum re aliqua veluti 
tiiiido utiniur quidem, nee tamenvere 
domiui sumus, at nihilominus tam- 
qn;im domini possidemus, in eaque 
possessione a prastore defendimur, 
donee alius evicerit. Atqiie ita intel- 
ligendum illiid M. Curii Epist. Fam. 
lib. vn. ' Sum enim xpv^^^ M^" tuns, 
Krijaei Se Attici nostri : ergo fructus 
est tuus, mancipium illius :' cui re- spondens Cicero : ' Quando,' inqnit, 
' Attici te proprium esse scribis man- 
cipio et nexu, nieum autem usii et 
fructu; contentus isto stim : id enim 
cujusqne est proprium, quo quisqne 
frtiitur atque utitiir.' Quibus sane 
verl)is iden> dicit quod hie pluribns 
Horatius. Recte igitur Horatius, man- 
cipiit usjis, pro alienat sive in aliiim 
transfert. ' JMancipationis' enim vo- 
cabulo non solum pro venditione per 
a-s et librain,sed generaliter pro qua- 
cumque alienalione anctores nsi sunt : 
nnde, ' mancipio dare,' ' mancipio ao- 
cipere.' Torrent. Manciiiatusus] Effi- 
cit usus quaedam propria. 

160 VillicusOrbi] Proprium nomen 
divitis alicujus vendacis magis quam 
emacis. Et Cruqnius per Apocopen 
vult Orbi dici pro Orbii. Torr. Orbi] 
Orbus, est nomen proprium. 

161 Cum segetes occat] Sat a" primum 
occantur, dein sarriuiitur, ac deiiiqiie 
rnucantur segetes. Torrent. Occat, 
tibi max] Occare, est semen sparsum 
terra operire fractis glebis. Daturus] 
Mallem daturas; segetes scilicet, ut 
ill uno atque altero Mss. hsec autfm 
snbtiliiis dicuntur a Poeta, quam ve- 
riiis. Torrent. 

162 Te dconinum sentit] Dominum 
fundi, cujiis fruges ends. 

163 Tenieti] Cadiim vini. 

166 Quid rtfert] Quid interest, 
utruin vivas ex pretio per partes nii- 
nierato, an olim, id est ex pretio si- 
miil niimerato P 

167 Ariciui qnoniam] Ostendit cnu- 
sam, cur nihil intersit inter eum, qui 
jam olim agrum emit, quando ei ne- 
cesse est ejus fructus redimere ad 
nsuui vita", et euiii, qui numerata quo- 
tidie pecniiia fiindum paulatim suiim 
facit. Cruq. Ariciniquondain]M.elmii, 
meo judicio, libii vetercs, quuniain 
pro quondam. Torrent. 

168 Quamvis aliter putat] Quamvis 
putat se proprium, non emptum ca;- 
nare olus. 

170 Usque suum] Eo usque snum. 
Qua populus adsila certis] Qua popu- HORATU liPISTOLARUM LIB. II. 2. 1875 lus arbor, applantata certis limitibiis, 
jnrgia cum viciiio vilare facit. Popu- 
lus assita] Citatur hie versus ab Agre- 
tio ; quo loco: 'Insita,' inquit, ' est 
arbor cui inscissae alietium germen 
jncluditur : assita, cui Incoluini ali- 
qnid quod sustineat adjungttur.' 
Vite igitur amictaui populum notat: 
atqne hsec fere Turnebi sunt vi. 15. 
Non negat tanien qiiin arborem in li- 
■mite et confinio plantatani ' assitam' 
vocaverit Horaiin*. Quee nim ita 
sint, ' assitam ' liic populnm pro ter- 
minali accipio,siveniarita sive coelebs 
sit : quin ca;libem malirn, ne associ- 
ata vitis majora inter vicinos jnrgia 
serat. Torrent. 

172 Sit proprium quicquatn] Germa- 
na lectio pro cuiquain ; negat aiitem 
vere proprium dici quicquam in rebus 
hiimanis, qiiaj tot casiiius subjecta?, 
toties, et (|uideni in boras doniinum 
coinmutent: propriumenlm sem(>iter- 
num, aiit certe diuturnuni, et quoad 
vixtriSjdicitur. Atqueequidem,quod 
pra^clare ait Lucretius: ' Vitaque 
iiiancipio nuUi datur, omnibus usu:' 
id de cujiisvis etiam fortunis merito 
dixeris ; si Philosopbos niagis quam 
Jiirisconsultos audire voles. Tiu-rent. 

nZ Prece, nunc pretio] Uonatione, 
emptioue, vi a potentioribus illata, ie- 
gitima successione et ultima voiun- 
tate testatoris. Sunt ha-c quaiiior 
alienationum genera. Nunc vi, nunc 
sorte suprema] 'Vim' dicit, propter ea 
quaj bello jure gentium acquiruntur: 
•nam quod ' precem' quoi|ue addidit, 
ad donationes, quvt gratuita- sunt, re- 
ferendum est. Nee sorte, sed morte 
suprema legitur in nostris Mss. omni- 
bus. Torreut. 

174 Cedat in altera'} In alterius po- 
testatem. 

175 Sic quia perpetuus'] Liber opti- 
mnssed quia; ceieri omnessi (/«i«; et 
sane rh sic non optime convenit. Torr. 

17G Hteredemallerius] Heerc liiere- 
dem exci()it et subsequitnr. 
- 177 Quid vici] Qui vites legendum esse creduitt, Cicerenein non vidc- 
riint. Is enim ad Atlitnm lib.i.'Quod 
si assequor,' inciuil, ' Crassiim divitiis 
snpcM-o, at(]Me omnimn vieos et prata 
contemno:' sic enim amplissimce pos- 
sessiones vocantur pluribus villis sub 
nnius dominio compieliensis. Torrent. 
Vid. Guil. Canter. Nov. Lect. iv. 12. 
Caliiliris Sultibus adjecti Lucaiii] Vide 
iii.Od. 1. 

178 Sallibus adjecti'] Campis spaci- 
osis Calabriae, qu2e pecorum, mellis 
et lanae feraxest.ut Lucania. Deme- 
tit Orcus] Si mors avide aufert. Me- 
tapli. ducta a segete. 

179 Grandia cum parvis] Nobiles et 
ignobiles. 

180 Tyrrhena sigilln] Notat vetus 
Interpres prinios Ilalorum Tuscos, 
(jni proferti e Lydia Tyrrbeni ajipel- 
lati sunt, signa ex marmore fecisse. 
Torrent. Tyrrhena sigilla] Parva signa 
ex Etruria. Talieilas] Ficturas. 

181 GtEtiilo tnurice] Purpura. 

183 Cessare] Nihil agerc et feriari. 
Ungi] LTnguentis nitcre. 

184 l^raferat Herodis pnlmctis] Scit 
Genius, quamobrem alter ex duobus 
fratribns nialit esse oliosiis, quam 
possidere omnia Syriae palmeta, id 
est, locapalmis consita. Herodes Ju- 
daporum rex fuit. Herodis palmetis] 
Cum ' Herodis palmeia ' dicit, Juda"- 
am, ac proinde regis potentissinii reg- 
num universnm signifirat, palmeto- 
rum nemoribus nobile. Plinius v. 17. 
Torrent. Alter] Cur alter illius cessa- 
toris frater, Jkc. 

185 Ad umbram lucis] Ad noctem 
usque. 

186 Sylvestrem flammis] Sterilem 
agruin igne et vomere edomet, et 
fei tilem veddat. 

187 Genius] Noti Grapcorum ver- 
siculi : "hiravTi Saifxcov avSpl rcf "yevo- 
ixeva>. Et : "AiravTus i(ni ixvaraywyhs 
700 /3iov Veteres enim, ut Plinii ver- 
bis utar, singuli ex semetipsis toti- 
dem Deos faciebant, Jtmoues, Ge- 
niosqne, idque ex Stoicorum seiiten- 1876 N01\E VARIORUM IN tia, qui credebant unicuique nos- 
trum pzedagogiim dari Deiim, singu- 
lis scilicet Geniiim et Junonem. At- 
que hinc toties in vetustis marmori- 

bus GENIO MAGNO. GENIO SANCTO. 
GENIO GUBERNATORI. GENIO ET LA- 
RIBUS. DEO TUTEI.ARI. TUTEL.«. FOR- 

TUNiECONSERVATRici, ct his sipiilia 
legimus, Sed et servos per * heri 
Genium,' ut ancillas per ' Junonem 
dominae' jurare solitos, ut per 'Ge- 
nium Caesaris' Romanos omnes, ne- 
mo in litteris versatus ignorat. Idem 
autein qui et'Deus natalis ' Tibullo, 
et aliis : quibus ex Horatio phuimum 
lucis accedit. Non solis vero iionii- 
nibiis, sed et fontibus et fluviis, et 
regionibus nrbibusque sui apud anti- 
ques ' genii' fuere: usque adeo niiiil 
nsquam sine niunine esse credide- 
runt. Turneb. ii. 15. Torr. Genius] 
Genius natura; Deus, qui siniul cum 
liomine nascitur et moritur, r] tuxv 
iKaarov, forluna cujusque. Natale co- 
mes qui temperat, ^t.] Qui conies no- 
bis adjunctus influxum provenien- 
tem ab astro, quod nos nascentes as- 
pexit, regit et moderatur. Tempe- 
rat astrum] Aspectum astrorum feli- 
cem facit, et sidus natalitium quod 
oip6(TKoirov nominaut affrpL-rai. Criiq. 

188 Mortalis in uvumqnodqne] Qui 
nuoquoque nostrum niortuo, mori- 
tur. 

189 Mutabilis] Alius, atque alius. 
Nam suns cuique. Genius aliis est 
dissimilis. Albus et ater] Bonus et 
nialus, prosper et adversus. 

190 Utar, et ex modico] Horatius a 
sua persona commendat Floro bono- 
rum partorum nsum moderatum, 

191 Tollam] Sumam. Metuam quid] 
Nee milii erit cura>. 

192 Datis inveiierit] Relictis a me. 
Ideni] Tameu ego idem. 

193 Quantum siniplerl Quid inter- 
sit inter liberalem et prodigum, inter 
parcum et avarum. Nepoti] Luxn- 
rioso. 

195 Distal enin:'] Multnm hJBC in- ter se discrepant, sc. tua luxuriose 
profundere, sumptum libenter fa- 
cere, et avare semper plura quae- 
rere. 

197 Ptier ut festis Quinquatribus] 
Quemadmodum pueri Quinquatribus, 
id est, quinque diebus festis INIiner- 
vae dicatis, raptim fruuntur eo tem- 
pore quod eis datur, ita et tu, &c. 
Quinquatribus] Sic Juven. Sat. x. 
' Eloquium aut famam Deniostbeni« 
aut Ciceronis Incipit optare, et totis 
Quinquatribus optat, Quisquis adhuc 
nno partam colit asse Minervam.' 
Qui locus puerorum dies festos fuisse 
declarat ' Quinquatrus :' sic dictos 
quod quinque ab Idibus Martii die- 
rum numerus sit, ut Gellius tradidit ; 
aut quod post diem quintum Idus 
Martii, ut Varro : de iisdem quoque 
Feslus et Macrobius. Torrent. Glim] 
Interdum, 

198 fiaptim] Celeriter. 

199 Pauperies tinmundn] Pauper- 
tas, donius sordida etinelegans. U- 
trum Nave ferar magna, Sfc] Est Al- 
legoria. Utrum ex magnis reditibus 
vivam an parvis. 

200 Fcrar unus] Ad omnem even- 
turn imperturbatus ero. 

201 Tumidis velis] Nimia felici- 
tate, id est, non siunus admodum di- 
vites. 

202 Non tnmen] Non tamen egeni 
sumus et valde paiiperes. Adversis] 
Aversis tres codices ; sed nibil muto. 
Torrent. 

203 Viribus] Valetudine corporis. 
Specie] Decore externo. Loco] Gra- 
du et pecunia. 

204 Extremi primorum] Medii su- 
mus inter summos et infimos. 

205 Non esavarus? ubi. quid catera] 
Locus bic varie legitur. Prapterduos 
Bland, omnes quos legi, script! ha- 
bent, non es avarus? cum interroga- 
tiouis nota : abi : quid ccetera? cum 
iuterrogatione, Cruq. Ccetera jam] 
Caetera vitia. 

200 Cum litiofugere] In antiquis- HORATIl DE ARTK POETICA LIB. 1877 simis quihnsqne libris ita sciibitnr : 
Abi : (/uid? cetera jam simul isto t'ltm 
vitio fuge : rite caret tibi pectus; ne- 
que hercnle inconcinne ; seciim enitn 
hie loquitur Hoiatius, ab eo nempe 
versu : ' Quocirca mecum loqiior haec 
tacitiisque recoidor ;' et dialogismus 
est partis aiiiini peifectae cum ea in 
qua perturbationes existunt. Porro 
dictio quid, indignantis est ob id quod 
praecedit, a6i; at indignanti sngge- 
rit ratio, ut non avaritiam modo, 
sed et captera fugiat vitia; qnibus 
occupato adliuc animo, rogat ea quae 
sequnntnr, Rite caret tibi pectus inani 
Ambitione ; sententia namqne est, 
virtutem onini ex parte perfectam 
atque illibataui esse debere. Torrent. 
Cum vitio] Cum avaritia. Pectus] 
Animus. 

208 Sagas] Mulieres veneficas. 

209 Noctw'nos Lemures] Falsas um- 
l)ras nocte vagantes. Portentaque 
Thessala] Miracuia reruni, quaeThes- 
salia tulit, contemnis ? 

210 Nataleii grate 7iumeras] * Gra- 
tum' et ' grave ' contraria sunt. ' Na- 
talis' quoque absolute pro die natali 
saepe accipitur, vel Servio teste. 
Simplicissinia igitur hujus loci cnar- 
ratio est, ut rogetnr anne jucuiide 
affluentes, jam senior, sibi annos enu- 
nieret: sed quia jam ante rogatum 
ftiit, an careat mortis forniidine, et 
mox sequitur, Lenior ac melior fis ac- 
cedente senecta; ne toties pa'ne idem 
dicatur, melius fortassis natales pro origine accipiemus ; liujiis tamen, 
f|iiamquani libertino patre natum, 
non pudebat Horatium. Verum sub 
sua persona quemvis e populo arri- 
puit: est autem vocabulum bac sig- 
nificatione Jurisconsultis maxime no- 
tnm, apud quos ♦ reddi restituique 
natalibus ' dicuntur, qui laesee per 
servitutem ingenuitatis statum Prin- 
cipis beneficio reciiperanf, perinde 
ac naturae redditi, qua initio omnes 
homines liberi nascebantur, natura 
enim liberum a servo non distinguit. 
Torrent. Natales grate numeras] Com- 
memoras libenter aetatem tuam et 
annos, qui propinquitatem mortis 
denuntiant ? Ignoscis] Amicis indul- 
ges ? 

212 Quid te exempta] Quid prodest 
nno te vitio carere, et tarn multis aiiis 
inquinari? 

213 Vivere si recte iiescis] Hoc est, 
si adempta avaritia, vita tibi praeterea 
injucunda est, nee te componere vales 
ut tranquille vivas, niorere, ne diu- 
titis sis miser, et sinito vivere te peri- 
tiores. Cruq. Dccede perilis] Da lo- 
cum nielioribus et doctioribus. 

214 Lusisti satis] Rebus Venereis 
satis usus es. 

215 Ne potumlargius] Ne te nimis 
potum. 

216 Lasciva decentius cBtas] Juve- 
nilis aetas, quam lascivire magis de- 
cet,quam te, qui jam factus es effoe- 
tus senex. DE ARTE POETICA LIBER. Catholica quafidam prEPcepta, quae 
hoc ad Pisones Liliro continentiir in 
unum collegit Fabritius lib. vi. de Re 
Poetica. Primum pra'ceptum est, iit 
Poema sit unifornie, id est, ut partes 
Poematis inter se convenientes sint, et ut Philosophi appellant ofxayevtls, 
id est, rjusdem generis ac vatur<e. Hoc 
privceptum illustrat expositione con- 
trarii, hoc est, erepoytvelas et discon- 
venientiae partium inter se : quam ut 
ridiculam initio proponit, illustratam 1878 NOTyE VARIORUM IN siniilitudiiie monstrosac picttira. Pis- 
cator. 

1 Hitmano capHi] Apte hie Hora- 
tiiis Poetam cmii pictoie comniisit, 
cognata cnim utiiiisqne sunt nuiiiia, 
expressitinie illiid Simonidis : ' Pic- 
tuiam tacitam esse Poe>in: Poesin 
vero loquentem picturani.' Nnnn. 
Humnno ca\nti cervicem, ^'c] Hiiic 
nionstro, cnjus partes diffi^runt spe- 
cie, forma etnattira, simile est poijma, 
quod non constat ex partibus aptis 
ft inter se convenientibiis. 

2 Vavias] Qiiali vaiietate se orna- 
verat cornicula ilia ^^sopica. Vur'ms 
inducerel Plumas ex variis avibus col- 
lectas. 

3 Undique collatis tnembris'] Mem- 
bris ex omnibus aninialibtis et ex 
qnovis elemento corrogalis ad hoc 
nionstnim constitnendiira. Atrum de- 
sinat in piscem] In piscem deformem. 

4 Superne] A parte snperiore. 

5 Spccttttum admissi risuni] Ad 
speclandnm adliibiti, o Pisones, ri- 
suin tenere possitis, quamvis illi pic- 
tori sitis aniici ? 

6 Credite Pisones] Calpnrniorum 
noinen est Piso. In ea enim gente 
reperinntur Pisones : in qua niulti 
preeclari viri exstiterunt, maxime post 
belluin Rlacedonicum L. Piso et C. 
Piso Coss. quorum hie Ciceronis ge- 
ner ; ille in Csesarem affinitatem tra- 
dnxit. Hie porro mentio de Cn. et 
L. Pisonibus, qui sub Angnsto vixe- 
runt. Isti iabiilcc fore libruni] Qualis 
tabula prodigiose dt'picta : tale poe- 
ma quod arte careat, secuni quasi 
pngnet, qualia fere sunt febricitan- 
tiuni somnia spectraque. Torrent, 
Isti (alnilce] Isti monstro depicto. 

7 Velut crgri] Sive aniino, sive cor- 
pore, sen utroque. Nam etebriorum 
et solicitornra animique anxiorum et 
febii aliisque morbis gravibus coi rep- 
torum somnia varie iliudunt : 'Som- 
nia' enim ' fallari ludunt temerai'ia 
nocte.' Ovid, /Egri ergo animo di- 
cuntur vulgo melancholioi, apgri cor- pore, fegroti. Piscat. Velut agri som- 
nia] Vehiti somnia febricitantis, quK 
vana sunt et sibi non constant. 

8 Ut nee pes, nee caput uni] Ut ne- 
que finis neque principinm iini formae 
respondeat proportione. Uni redda- 
tur forma] Uniiis certi animalis ant 
operis forniae respondeat ; ad unam 
certi corporis formam pertineat. Pis- 
calor. 

9 Pictorihus atque Poetis] Fingit 
aliqnein sibi adversarium Horatius, 
utiturque specie dialogismi ant av6u- 
irocpopM. Magna, dicit ille, Poiitarum 
atque uictorum semper libertas exti- 
tit : non ergo Horatium ad certas il- 
las leges adstringere oportuif. At 
scimus, inq\iit Poeta noster, maxi- 
niani in fingendis carminibus, in pin- 
gendis imaginibns libertateni esse. 
Naiinius. Pictoiibus] Objiciet ali- 
qiiis idem licere Poetis, qnod Picto- 
rihus. 

10 Xqua potestas] i^Eqnalis potes- 
tas. 

11 Scimus] Respondet partim con- 
cessione et approbatione dicti dextre 
intellf cti : partim restrictione voca- 
buli universalis Quidlibet. Concedo, 
inquit, dununodo non disconveniens. 
Piscator. Scimus, Sfc] Scimus hoc 
ita esse, inquit Horatius. 

12 Sed non ut plucidis co'eant immi- 
tia] Tametsi effiisissima sit libertas 
Poetis atque pictoribus, non tamen 
res inter se pugnaces conjimgere de- 
bent, nt fera et immania niansnetis 
et cicuribus coaleseant, serpentes 
avibus copulentur, tigribus agni. Al- 
ludit ad nonien pictoris, qui Gra'ce 
dicitur ^u>ypd<pos, id est, animalium 
descriptor. Nannius. .Sed non ut] Non 
ut nalura pugnantia inter se conjun- 
gantur, ut, &c. 

13 Geminenlur] Socientur. 

14 Inceptis grnvibus] Secundum 
preeceptum, tit, postqnam omnia co- 
h*reant inter se similitudine mate- 
riap,poemati corpus respondeat: vi- 
dendum ut abstineat Poeta abiinpor- HORATII Dli ARTE POETICA LIB. 1879 Innis oinatibns. Multi enini, ut flos- 
ciilos siios qualescnniqiic aspcrgant, 
libere evagaiitiir et exciinunt latins, 
ut inca'ptije eliain materiap oblivis- 
cantur, et instittitiini omittant. Ele- 
gant! ad id iisiis est similitudine Ho- 
ratiiis, desiuuta ab iis (|iii in veste 
trita assuto paiiiio pinpiireo videii 
g;estiiint. Namiius. Iiiceptis gruvibu.s} 
Priucipiis giavibiis. Et magna pro- 
fessis] Et iiiceptis, quae profilentiir 
res niagnas. 

15 Purpurevs, late qui] Spleudida 
orationis particula, vel iiiepta de- 
scriptio ornandi causa adliibetnr le- 
rnm leviiiin, qiias cum lebus iieroicis 
Poeta coiUexere non debet. Late qui 
splendeat] Et ita opus piiiicipale ob- 
scure t. 

16 Cum lucus et ara Diana] Nibil 
odiosius atfectata venustale, si extra 
decorum et iimites excurrat, si ob- 
torto collo intrusa, si violenler at- 
tracta, cum pra^sertim color omnis et 
vennstas orationis nativa, non arti- 
ficiosa laudeiur. Lticus silva est in- 
caedua, Diis Manibus consecrata. Ta- 
lis Graecis rep.evri, omnes autem luci 
Dianas sacri. Turneb. v. 4. et xx. 8. 
XXX. 27. Nannius. Quum lucus] Sn\>- 
tntelligitur qua^stio quando hoc fit? 
Respondetur, quum sacer lucus et 
ara, &c. id est, quum res ieves de- 
scribunturab iis, quorum inceptaerant 
gravia. Qua^ descriptionesfluviorum, 
sylvarum, aliorumque locorum tain 
alienae sunt a poemate iiiccpto, quam 
cupressus a naiifrago, quem pictor 
aliquis depingeiiduni suscepit. Lucus] 
Id est, sacrum nemus, nempe Arici- 
num; hiuc neuioreusis Diana, quae 
et Aricina, et rex nemorensis ejus 
sacerdos. Cruq. Ara Diana] I'lures 
fiiere ura Diana; multorum carmiui- 
bus celebres. Una in nemore Aii- 
eino, cujus saceidos Rex nemurutn. 
dictus: altera in Taurica, ubi lio>pi- 
tes immolari solebant, et ad quam 
pervenit Orestes : alia item ara in 
cornibus Caprearum. AVmHiMs. Ara Diauce] Et templum vel statna Dia- 
nap. 

17 Ambitus] Pro rivo ponitur am- 
biente agros ama-nos. Alludit ad 
scaturigiues fontium liinc inde dccur- 
rentinm per agros, ex quibus lacns 
expletur. Notat aliquem in bis locis 
deliniendis niuiis curiosum. Cruq. 
Ambitus] Amnis. 

18 Flumen Rhenum, &;c.] Turneb. 
xrx.9. Aul pluvius] Iris, qua; plu- 
viam concitat. Plucius arcus] Iriu 
designat indicem pluvia>5 de qua Vir- 
gilius JEnelt], iv. ' Mille traliens va- 
ries adverse sole colores,' Nannius. 

19 Sell nunc non erat his locus] Re- 
prebendit rh a\\6Tpi.ov, quod usitate 
nominant aTrpoffdidwcrov, hoc est, cum 
quid niiiil portinet ad institutum, sed 
ab eo alienum est. Piscalor. Cuprcs- 
sum] Arbor feralis, nee nisi funeri- 
bus adfigi solita : sed (]uid naufrago 
ex undis servato vivoque rei est, cum 
cupresso, quae non vivo, sed fuiierato 
convenit? His loctts] His pannis pur- 
pureis, id est, eloquentia; inlempes- 
tivap. Et furtasse cupressum] Kursus 
inciilcat, ut nobis ipsis conslenuis, et 
ne inceptae oblitiniateriae, ad alia vol- 
nti acp' 'i-mraiv itr' oVoi/s transcenda- 
mus ; apologo scito rem demonstrans, 
quasi apnd veleres pictor fuerit, qui 
eleganter cupressum expiimeret : om- 
nibus ergo ojieram postulantibus per- 
suadebat, ut piclurae cupressum ad- 
ditam vellent ; artis sua? ostentandas 
gratia; ita ut importune nimis omni- 
bus tabulis additam cuperet cupres- 
sum. Turneb. ix. 31. Naimius. 

20 Scis simulare] Simulare elegan- 
ter hoc loco usns est olj'tI rod ' pin- 
gere;' vera enim picturae virtus ad 
vivum expriniere studet, et veluti vi- 
tam colore sno mortuae tabula? iii- 
dere. Nannius. Simulare] Penicillo 
expriniere. Quid hoc] Quid lioc, sri- 
licet cupressum pingere, ad naufra- 
gium pertinet ? Sifractis enatat] St 
is, a quo mercedeni accepisti, uti abs 
te pingeretur, aaufragus sit? quid 1880 NOT.Ii VARIORUM IN nipressui cum nanfia};o? Fractisena- 
tat exspes Navibus] Id est, fiacto na- 
vigio etin ultima desperatione. Mo- 
ris erat antiquitiis ut in tabella qna- 
dam, qiiam ' votivam' vocat Hora- 
tiiis noster lib. n. Serm. naiifiagi se 
snaqiie pericnla, ventornm fiirias, sae- 
vitiam maris, merces perditas et in 
mare conjectas depingi permitterent, 
nt ejus rei commiseratione corroga- 
rent, banc tabulam obviis quibusque 
nionstrando. Sic Juvenal. Sat. xiv. 
' Mersa rate naufragus assem Duni 
logat et picta se tempestate tuetiir.' 
Nanyiius. Exspes] Sine spe. Fiactis 
enntat expes Navibus] Quod vocabu- 
liim ab Horatio procusum videtur ad 
instar Graeci, vi-novs, quod idem est, 
ac sine pede. Et pliocae et pisces ab 
Homero vocantur viiroSfs, non quod 
phocae non habeant pedes, sed quia 
dum natant, et degnnt in aquis, non 
videntur uUos habere. Quid enim ad 
rem, inquit, si quis e grege pictorum, 
in arte sua parum versatus,cupressum 
quideni effingere belle norit, sed cum 
hominem naufragum in tabella Nep- 
tuno vovenda depingendum arrhis ac- 
cepiis susceperit penicilloexprimere, 
quod praccipiium est, nesciat, nimi- 
rum ingentem tempestatem, ventos 
immane spirantes, agitatamconquas- 
satamque in niediis fluctibus navim, 
et miserum ipsum liomuncionem, ena- 
tantem, et in aquis, quasi jam jam 
periturum, ore tantiim tenus extan- 
tem, reliquo corpore undis absorpto. 
Hoc vult expes illud Horatii. Ber- 
tardus Martini. 

21 jEre data qui pingitur] Si is qui 
pingitur aere dato, enatat exspes na- 
vibus fractis, (hoc est, si pecunia 
conductus es, ut naufragi pingas ca- 
sum et statum) quid hoc? scilicet ad 
rem facit : id est, quid attiuet te in 
eadem tabula pingere cupressum, 
quippe ab argumento votivae bujus 
tabulae alienam. Atriphoraccepit, ^c] 
Allegoria metaphorica; nam ampho- 
rae comparal inceptuu) grave : urceo confert purpnreum ilium assutum 
paunum. Amphora sic dicta, quod 
utrinque haberet ansam, dnabusque 
ferretur nianibus. Piscaloi: Ampho- 
ra coepit Instiliii] Diversissimas enim 
habent formas amphora et urcens. 
Turn. XIX, 9. xxiv. 24. Nannius. 
Amphora ccepit] Vas vinarium grande, 
id est, poema amplum et grande cce- 
pit institui. 

22 Currcnte rota, cur] Progredi- 
ente operis scriptione. Metaph. duc- 
ta a rota figulari. Urceus exit] Vas 
exiguum, id est, cur ultima primis 
sunt minutiora ? Exit] Id est, ab- 
solvitur. 

23 Denique sit] Epilogns omnium 
superiorum. Dicamus quicquid lici- 
tum, sed ita nt sit simplex et ununi, 
non e variis compositum et compac- 
tuni. Nannius. Umim] Unius certi 
generis ac formap, Quodvis simplex] 
Quodvis poi'nia quod instituis. Et 
utium] Ununi corpus, id est, una ma- 
teria, non ex partibus dissimilium 
formarum composita. 

24 Maxima pars vatum] Tertium 
prseceptum : et in hiijus expositione 
primum utitur confessione, qna non 
solum aliis, sed de se quoque hujns 
praecepti violationem confitetur. De- 
inde sententiam confessionis genera- 
leni, per quinque cxempla declarat. 
Piscaior. Maxima pars vatum] O pa- 
ter et juvenes patre digni, Pisones 
uiminmi, nos, magna pars vatum, 
decipimur, &c. Patre digni] Signifi- 
cat eos pra^claris vestigiis patris in- 
sistere ; nam degeneres indigni sunt 
suis majoribus. Piscator. 

25 Decipimur specie recti] Ita ple- 
rumque fit, cum inter vitium et rec- 
tum nullum sit medium. Sunt enim 
quacdam vitia ita affinia virlutibus, 
ut distinguere difficile sit, quemad- 
modum ' liberalilatem' a ' profusi- 
onc,' * severitatem ' a 'crudelitate.' 
Sic Juvenal. Sat. xiv. ' Fallit enim 
vitiuui specie virtutis et umbrae.* 
Et notus versus Poet* nostri : ' Dum HORATll I)F. ARTI- POETICA LIB. 1881 vitant stulti vitia in contraria cur- 
iiint.' Nannins. Specie recti] Falsa 
viitntis imagine ; nam vitia in scri- 
bendo pro virtutibiis sequimur. Bre- 
I'is esse laboro] Primiiin exeniplum. 
Hiiic adversafurTouToAoYia. Loqui- 
tur qnasi de suis vitiis Horatius. Hoc 
faciendum est ei, qui castigare volii- 
eiit, lit castigatio mollior sit; quasi 
id in se prius lepiebendat, quod in 
alio castigatum veiit. ' Brevitas,' 
quam liic insinuat Poeta, turn demum 
perfecta est judicio Ciceronis, quan- 
do nullum verbum nisi necessariuni ; 
nihil otiosum, nihil snpervacaneum 
adjungitur, sed omnia sunt necessa- 
ria. Hanc, si male imiteris, obscu- 
ritas sequetur, teste l-'abio iv. 2. 
Naymius. 

26 Obscuvusfio] Brevitas orationis 
obscuritatem parit. Sectanlem levia] 
Secundum exemplnm. Scctantem, id 
est, eum qui sectatur in scribendo le- 
via, roXeTa, hoc est, poiitum ac tersum 
scribendi genus : quale videUir esse 
Ovidii et TibuUi. Piscutor. iVeiri] 
Id est, mascula vis ac vehementia ; 
nam in nervis potissimum robur con- 
sistit. Sectantem levia] Eum, qui po- 
litum orationis genus sectatur. Ner- 
vi] Nervi animosi, id est, vires orati- 
onis deserunt et subliniis sententia- 
rum majestas. 

27 Nervi Deficiunt nnimique'] Desti- 
tuuDt cos vires. Multi enim leve et 
politum pntant genus dicendi, quan- 
do perpetuo tenore fluit. At niodo 
adsint nervi, vires et pectus, lauda- 
tur ; si desiut, rejicitur. Hinc eflBci- 
tur tres dicendi characleres reperiri, 
quorunt primus adphs, fortis, alter 
IffXv^s, gracilis, tertius /uetroj, mistus 
est, qui ab ulroque aliquid mutuatur. 
Nannius. Professus,Sfc.] Tertium ex- 
eniplum. Is enim qui instituit scri- 
bere, grandi dicendi genere, incidit 
in genus dicendi tumidum ac in- 
flatum. Fiscaiur. Professus grandia] 
Grandiloquus. Turget, S^'c] Intlatus 
evadit et moduni excedit. 28 Scrpit humx] Quart urn exeni- 
plum. Is nimium tutus et cautus est, 
qui scilicet nimium sibi cavet a tur- 
gi(io isto dicendi genere. Serpit] Me- 
taphora a vermibus vel pueris hunii 
repenlibus. Piscator. Serpit huini tu- 
tus nimium] Niniis humilis est, eique 
siniilis qui dum maris procellain ti- 
met, ripaa nimium j)ropinquat. Tutus 
7iimium] 'AatpaKris is Grjecis est, qui 
nimium sibi prospicit. Id Don est 
Poetze semper, iia repere, ut nun- 
quam assurgat, semper ita bumilia 
ambire, ut magna et giandiareformi- 
det, et audacioribus inetaphoris ac 
sublimioribus dictionibus a vetustate 
petitis, opus farcire delectet. Nan- 
7iius. 

29 Qui variare cupit rem] Qiiinc- 
tum exemplnm. Nam varietas apta 
delectat. Variare cupit rem] Fabulis 
incredibilibus opus ornare, Prodi- 
gialiter] Hie synchysis est ; nam th 
prodigialiter debetur posteriori sensui, 
et opponendum rai appingit, ut ordo 
sit : Qui vult variare rem unam, is 
prodigialiter appingit delphinum sil- 
vis, &c. Cruq. Prodigialiter] Mon- 
strose et supra omnium hominum ii- 
dem. 

30 Delphinum silvis] Confundit au- 
tem Poiitae nostri judicio, et mate- 
riam et mores, qui aquatilia terris, 
terrestria mari adtingit. Virgilius 
Eel. I. inter ctSuvoTa hos versus adhi- 
buit: ' Ante leves ergo pasccntur in 
aethere cervi, Et freta destituent nu- 
des in littore pisces.' Hoc facit is 
qui nimis portentose materiam va- 
riat. Nannius. Delphinum sy It is] In- 
epta scribit et ab ipsa natuia pror- 
siis abhorret. 

31 Invitium] Sic alibi : ' Stulti dum 
vitant vitia in contraria curriint.' In 
vitium] Culpae fuga ducit eum in vi- 
tium qui non cognoscit medium vi- 
tioruni, id est, virtutem. 

32 JEmilium circa ludum] Quartum 
praeceptuin, non esse satis, ut Poela 
unius el alterius partis tractandas 1882 NOT^ VARIORUM IN peritussit; sed omnium partiiim, at- 
qiie ex his totiiis operis absolveudi 
gnaium esse opoitere. Hanc senteii- 
tiam declarat diiobus exempiis simi- 
libus : altero vero, ciijiisdani fabri 
Komani : altero ficto, suae ipsiiis for- 
mat. Piscator. JEmilium circa Iwduni] 
JEmilium dixit pro ' yEmiiianum,' 
proprio pro possessivo usus. Quod 
aiitem supra praeceptiim dcdit, id 
nunc exempiis firinat. Nann. JEmili' 
um circ<i\ Circa ;£iiiilium Indum, id 
est, locum gladiatorum, a L. /Einilio 
sic nominatiim. Faber imus'] In imo 
habitans. Alii nomen propriiim fa- 
ciunt. NHnnius. Faber imus} Faber 
statiiarius, ciijus tabernaest omnium 
infima. 

33 Exprimet] Reprspsentabit. Tra- 
lalio a cerariis ductn, qui in cera ex- 
prinnint, quod in gemma scalptum. 
Nannius. Exprimet] Qnasdam cor- 
poris particiilas satis scite in aere 
exprimet. Imitabitur are] Intelligit 
fabrum qucmdam statuarium, qui 
arte sua nihil praeter capillos recte 
exprimebat. Turneb. xxii. 1. Nan- 
nius. 

34 Infelix operis sumtna'] Rudis et 
imperitus in toto opere consumman- 
do. Hoc exempio docet, nihil opor- 
tere deesse Poetae. Nannius. Sumtna, 
quia'] In summa et perfectione operis 
infelix. Quia ponerc totum] Graecum 
Tidevai expressit. Nannius. Ponerc 
totum] Totum facere vel fabricari. 

35 Hunc ego me] Talem me esse 
scriptorem, nempe in parte tantum 
probari, in reliquis partibus repre- 
Iiendi. Componere] Conscribere. 

36 Non tnagis esse velim] Id est, 
tarn nolim esse, quam vivere, &r. 
Pravo vivere naso, ^-c] Distorto et 
deforn.i naso. 

37 Spectandu7n] Spectabilem. Nigris 
oculis nigroque capillo] Sic i. Od. 32. 
' Semper haerentem puerum canebat, 
Et Lycum nigris oculis nigroque 
Crine decorum.' Praeceptum autem 
hoc Poetae ingcnipsissimi nihil aliud suggerit, quam diffnsam toto in cor- 
pore pol'matis veniistatem esse de- 
bere. Quid pnim refert una re ex- 
cellere, in altera serpere ? Nannius. 
Nigris oculis] Nigri oculi olini for- 
niam commendabant. 

38 Sumite muteriam] Quintum prae- 
ceptum : Qnod scribendi argumentum 
cuique deligendum sit : n^mpe id cui 
dextre tractando se confidat pavem 
fore. Hoc pra-ceptum confirmat ab 
effectu duplici, facnndia scilicet et 
ordine. 'Materia' nimirum est res 
in qua tractanda scriptor occnpatur 
atque exercetur. Piscator, Qui scri' 
bitis] Qui componitis. More Grae- 
corum apud quos avYypo^'pevs scriptor 
et auctor. Nannius. ^quam] Male- 
riam viribus parem. 

39 Versate diu] Metapbora a baju- 
lis, qui antequam onus humeris susci- 
piant, prius illud versant bracbiis et 
librant, ut ejus pondus explorent. 
Piscator. Versate diu] Cogitate din. 
Quid ferre recusent] Quid sustinere 
Don possint. 

40 Cui lecta patenter crit res, Sfc] 
Cui scribendi materia erit delecta 
potenter,id est, secundum facultatem 
ingenii sui. koto Svpaixiv. 

41 Lucidus ordo] Perspicuus ordo. 

42 Ordinis hac virtus] Sextum prae- 
ceptum de melhodo : ut scilicet in 
partibus poematis dispnnendis atque 
etiain deligendis, pruilens crypsisad- 
bibeatur. Neque enim seriem tem- 
poris, qua quaeqne gesta proponun- 
tur, per omnia sequi debet Poeta, ut 
bistoricus : sed operam dare, ut a 
grandi aliqua et maximi momenti re, 
auspicetnr; cui deinde omissarum 
initio rerum narratio in loco inserta, 
totum argnmentum explicet. Virtus] 
Perfectio sen prsestantia. rh iZ. Pis- 
cator. Ordinis hac] Ordinis artifici- 
alis haec est prastautia. Venus, Sfc] 
Venustas, aeiAvdrr]!. Aut ego fallor] 
Id subjicit ne videatur sumere sibi 
censuram Critici,et ut ofatio sit mol- 
lior. Nannius, HORATII DE ARTE POETICA LIB. 1883 43 Ut jam nunc dicai] Aiistotelcs 
aiictor in poematibiis sci iptisqne adeo 
omnibus niaxime ordinem observan- 
duni esse, nt res gestae recta serie 
rectoqiie oidine procedant. Caeteiiim 
tnni optinius esse censetur ordo, 
quando omnia stio loco et tempore 
addiintnr, ut et hoc loco docet Ho- 
ratius. Nannius, Dehentia did] Quae 
debent dici, ra d(pei\6/xfva \eyfffdai. Ut 
jam nunc dicat, Sfc] Ut ea dicat, quae 
nunc dici debent. 

44 Et prasens] Ut in futurum tem- 
pus differat. Prctsens in tempns omit- 
tat] Opinor autem inprasens dixisse, 
pro in pIa^senti tempore, Gra?coruni 
iniitatione /coTarb itapov. ivTcp wap6vTi 
X9^v(f. Nann. Omillul] Syllaba prima 
av<XTo\r,v passa est. 

45 Hoc amet, hoc spernat] Pro re- 
rum delectu aliud probare, aliud ini- 
probare debet, qui se Poetani profes- 
sus est. Promissi carminis auctor] llle 
qui poema instituit aut promisit. 
'Jurneb. xxii, 12. et ix. 31. Nannius. 
Promissi cai'minis auctor] Carminis 
magni, prolixi vel editi. 

4G In verbis, Sfc] Septimum prae- 
ceptuni ad elocutionem pertinens : ut 
prudenter ac verecunde fingantur 
vocabula nova : ubi simul monet qua 
ratione ejusmodi verba authoritatem 
oblinere possiiit. Licere autem ali- 
quando veiba nova facere probat ex- 
emplis veternm, Piauti, Ennii, &c. 
Sumnia est, si licuit veleribus, cur 
lion etiam recentioribus ? Deinde 
mutabilitateni vocabulorum describit 
adhibita siniilitudine foliorum in ar- 
boribus. Et digressiunculani facit 
in laudem Augusti, qui ipsam pa;ue 
reruni naturam artificiosis operibus 
mutavit in mari ac Tiberi varie du- 
cendis. Tandem causam exponit de 
niutabilitate verborum. Serendis] Fa- 
ciendis, contexendis. Metaphora a 
seminibus qua? in agro seruntur. Pis- 
cator. Tenuis, Sfc] Parens in verbis 
iiovandis. 

47 Dixeris egregie] Cum laute dixe- ris. Notum si callida verbtim, Sfc] Si 
artificiosa verborum connexio, ver- 
bum alioqui noviiiii, reddiderit no- 
tum et perspicuum. 

49 Indiciis monslrare recentibus] Vo- 
cabulis novis. Abdiia rermn] Res ab- 
ditas. 

50 Fingere cinctufis non exaudita Ce- 
thegis, Sfc] Acron Ms. in Bibiiotheca 
Mediolanensi : cinctutos, ' exertos ' 
recte ex Lucano interpretatur. Ideo 
ergo Celhegos exertos dictos inteili- 
gimus, quod sine tunica, nudisque 
humero et brachio incederent, atque 
inde cinctutos quod loco tunirae, cinc- 
tum gestarentjbocest, subligaculuni, 
sive campestre, quod solas partes in- 
fra pectus velabat. ' Exerti ' ergo 
dicti, quod domi et togati exerto nu- 
doque iiumero ac bratliio essent, 
queni poslea morem etiam in bellis 
servarunt, nt scilicet sine tunica solo 
cinctu ac clilamyde exerto gentili 
more bracbio pugnarent. Silius lib. 
XVIII. 'Ipse litimero exertus gentili 
more parentiini.' Exerlum itaque ad 
togam refertur, extra quam bracliiiim 
nudum cum iiumero exerebatur. (;ur 
autem ita Cethegi incederent, ea ra- 
tio afferri potest, quod cum Romani 
antiquissimi solam togam sine tunica 
gestarent, Cethegos severioris vitee 
ac cultus, in antiquo habitu perseve- 
rasse, euuique morera posteros secu- 
tos esse. Turneb. ix. 31. et xix. 9. 
et 16. Ferrar. Cinctutis non exaudita] 
Cinctutis, procinctis et armatis viris, 
per Epentliesin. Cetbegis] Vocabula 
incognita veteribus, qualis erat M. 
Cornel. Cetliegus, quern M. Tullius 
in Bruto posuit inter priscos oratores. 

51 Cnntinget, Sfc] Licebit verbis 
uli recentibus si fuerit necesse. Pu- 
denter] Verecunde, cum pudore. 

52 Hubi bunt verba fidem] Verba no- 
va probabuntur et auiboritatem ob- 
tinebunt. Si Graco fnnte cadant] Si 
e Grapca lingua derivata, desinant 
et exeant iu casum sen finem Lati- 
num. 1884 NOTvE VARIORUM IN 53 Pane detorta] Paiiliilum de- 
flexa. Quid autem Cacilio, ^pc] In- 
nuit popiilum Komaniun Caecilio 
Plaiitoqne multorum verborum ab il- 
Jis licentiam dedisse : ac proinde 
eandem licentiam Virgilio quoqne et 
Vario concedere debere. Argiimen- 
tum est a pari. Ademptnni] Quod il- 
lis adimat et neget. Piscator. Quid 
autem'i Si licuerit veteribiis Poetis 
Caecilio et Plaiito nova verba fingere, 
cur non liceat etiam recentioribus, 
Virgilio et Vario? 

54 Dnbit] Dedit Guil. Canterus 
Var. Lect. iv. 12. 

55 Acquirere puuca] iioyn verba fa- 
cere. 

56 Invideor? ^c] Cur vetor? aut 
patior invidiam ? Catonis] Quum lin- 
gua utriusque antiqui authoris rudis 
et impoliti, &c. Ennt] De quo Ovi- 
dius : ' Ennius ingenio maximus, arte 
iiidis.' 

57 Senno7iein patriumditareriti Lin- 
guam Latinam ampli6caverit. 

59 Signatum prasente] Turneb. ix. 
31. Signatum praseiite, Sfc,'] Licuit in 
medium proferre novam vocem,qiiam 
praesens usus comprobavit. Metaph. 
ducta a pecunia, quae notam aea for- 
mam inipressam continet. Producere 
nomen] Id est, extendere, irapeKTiivuv, 
(nempe ad rem novam significan- 
dam,) nomen signatum nota prcesente, 
id est, nomen cui attributa est sigui- 
ficatio jam usitata. Piscator. 

60 Ut sylvce foliis] Non dubitarim 
preeferre, quod a Diomede adduci- 
tur : Ut folia in sylvis pronos mutant ur 
in annos, Prima cadunt, ila verborum 
vetus inter it atas. Heinsius. Pronos 
mutantur'l Per annos celerrime laben- 
tes. 

61 Prima cadunt^ Folia prima ca- 
dunt. Ita verborum vetus'] Ita prisca 
verba respuuntur. Verborum vetus in- 
tent atas] Id est, verborum veterum 
aetas : hypallage. Interit] Desinunt 
usurpari vetera. 

62 Et jurenum] Foliorum more. Florenf] Usurpantur, in usu sunt. 
Piscator. 

63 Debemur morti nos"] Justam rc- 
rum vicissitudinem praedicat : ubique 
in rebus mortaliiim nihil tarn arduum, 
nihil tam magnificum, quin tandem 
senescat, interitum metuat, et mor- 
tem patiatur. Non misum ergo et 
vocabula nunc florere, nunc aboleri. 
Nannius. Debemur morti^ Sequitur 
argumentum a minori : Nos ipsi in- 
teribimus, et nostra opera : quanto 
magis vocabula. Antecedens illus- 
trat exemplis tribns maximorum ope- 
rum. Primo, Portus Julii refecti, 
immisso niari in Lucriuum lacum. 
Secundo, siccatae Pontinep paludis,ut 
vomere subigeretur, frugesque pro- 
duceret. Tertio, Tiberis a priori suo 
alveo in aliam partem aversi, ne urbi, 
nee agris noceret. Piscator. Debe- 
mur morti nos] Nos peribimus et om- 
nia nostra peribunt. Sive receptus 
Terra Neptunus] Quae superius de re- 
rum omnium interitu dixit, ea jam 
illustrat loco communi ; docetque 
quantumvis regalia, quantumvis mag- 
nifica, tarnen omnia perire exemplo 
portus Lucrini, Tybridis per alveuni 
deducti, et Pontinae paludis ab Au- 
giisto exsiccatae. Nannius. Sive recep- 
tus] Lacum Lucrinum intelligit,queni 
niagnis molibus Jul. Caesar incluse- 
rat et intromiserat in terram. 

64 Neptunus] Mare. Classes arcet, 
^•c] Pro Aquilones a classibus arcet, 
ut tutae ibi esse possenta tempestati- 
bus: per Hypallagen. 

65 Regis opus] Opus quale nemo 
nisi rex facere possit. Steriliste diu 
palus aptaque rcmis] Sive Pomptina 
palus per Cethegum exsiccata facta- 
que navigabiiis, Arc. 

66 Alit, ^f.] Suis frugibus alit. 
Grave sentit aratrum] Et aratur. 

67 Jniquum frugibus^ Nocentem. 
Amnis] Tiberis ante per Velabrum 
fluens, August! jussu in alveum est 
deductus. 

68 Doctus iter melius] Postquam HORATIi UK ARTE FOETICA LIB. 1885 coactns in alium alvenm ingredi, nbi 
non ampliiis noceret agris. Hlorta- 
lia facta] Pro mortalium facta peri- 
bunt. Hypallage. Piscalor. 

69 Ne dum sermomuii] Quanfo mi- 
nus verba sint senipiterna. Vivax] 
Perpetua verboruni venustas. 

70 Multa renascentur qucc] Multa 
vocabula reviviscent, et in pristinum 
statum redibunt. 

71 Qua nimc sunt in honore] Osten- 
dit verboruni etiam quanulain esse vi- 
cissitudinem. Si volet nsus] Consue- 
tudo niultum potest, magna ejus vis 
et potestas, sine qua verba contin- 
gere nequaquam licet. Hinc fit ut 
verba nova, nisi in usu nianeant, sor- 
descant ; contra obsoleta non prius 
obsolescant, qiiam negligantur, et in 
usu esse desinant. Nannius. Usus 
Quern penes] Loquendi consuetudo. 

72 Quern penes aibilrium] In ciijus 
potestate est judicium et potestas, 
et norma loquendi. Et jus] Xylan- 
der legendum esse conteudit vis : quia 
juris notatio fit in vocabuio arbitrii 
prsecedente ; et quia praeter jus, vi- 
ribus quoque sit opus. Cui senten- 
tise favet, quod dici solet, usus est 
tyrannus. Piscalor, 

73 Ris (^esta regum] Octavum prae- 
ceptum : Quo gcnere carminis argu- 
mentum qnod(|ue tractanduni sit. 
Conmemoiat anteni caruiinum genera 
quatuor: Heroiciuu, Elegiaciim, lam- 
biciuu et Lyricum. E quibus primi 
auctorem tacit Homcrum : secundi 
incertum aliquem : tertii Archilo- 
chum : quarti vero auctorem non at- 
tingit. Piscator. 

74 Quo scribi possent] Primnm qui- 
dem carniini Heroico, quale Home- 
rus conscripsit, docet res sublimes 
convenire. Continet vero Heroicum 
res gestas Heroum, Ducum bella et 
fortia facinora, qualia sunt Ajacis, 
Acliillis, Ilectoris, &c. Vocatur 
etiam kot' ^^ox'/" ' Epicum.' Nan- 
nius. Quo scrihi] Quibus pedibus, 
qno carminis genere, scilicet Heroico. 75 Versibus impariter junctis] Car- 
minibus Elegiacis, quorum alterum 
est Hexametrum, alterum Pentame- 
trum. Querimonid] Res tristis. 

76 Post etiam inclusa est] Nam pri- 
mnm metro Elegiaco, res Iristes et 
lugtibres, post etiam la^tae et pros- 
perae coepernnt describi. Nannius. 
Voti sententia] Res laetae, quee nobis 
ex animi sententia eveniunt. 

77 Exiguos elegos emiserit auctor] 
Elegos tenues, qui tarn sublimi stylo 
non conficiuntur. 

78 Sub judice lis est] Lis nondum 
finlta est. 

79 Archdochum proprio rabies arma- 
rit Tambo] Iand)orum maledicentiam 
invenit primusque usurpavit Arclii- 
lochus, ciijus nota amarulentia, cum 
socerum Lycamben ad laqueum ade- 
git. Adeo mordax et rabidum est 
Iaml)icnni carmen. Hinc iafjL&l^eiv 
pro inaledicere et mordere apud Grae- 
cos sumitur, allusitque eo Poeta, cum 
dixit ' rabies armavit,' sumta a cani- 
bus tralatione. Turneb. ix.31. et v. 
3. Nannius. Proprio lambo] lambo 
a se invento. Armavit] Armavit in 
Lycamben socerum etejus filiam. 

80 Hu7ic socci cepere pedem] Socci 
calceamenti genus, quo actores uie- 
bantur: hinc pro ipsa Comoedia ac- 
cipitur. Nannius. Hunc socci cepere, 
Sfc] Hunc versum lainbicum adnii- 
serunt Comoediae et Tragoediae. Soc- 
cis Comcedi, cothurnis Tragredi usi 
sunt. Grandesque cothurni] Cothurni 
sunt calcei altiores, utrique apti pe- 
di, quos induebant actores TragicL 
inter agendum, capiunturque pro 
ipsis Tragoediis. Grandes vocantur, 
tum quia altiores, turn quia Tragoe- 
dia ipsa grandiloqua, in quam pro- 
deunt reges et persona* sublimiores, 
et quae contineat atroces et funebres 
rerum exitus. Nannius. 

81 Alternis aptum sermonibus] Ido- 
neuni muluis coUoquiis. Talia in Co- 
moidiis et Tragoediis semper occur- 
runt, ut nimirum duae vel ties perso- 1886 NOT/E VARIORUM IN nx inter se in pro^cenio Inquantiir, 
licet intpgram interdiiin scenam per- 
sona unica agat. Nannius. Altevnis 
aptum sermonihus} Sermonibiis mntuls. 
Et popiilareis Vincentem slrepitusl A- 
cron : ' Altiiis sonantem in scena, 
quain clamor populi.' Vel, ut alii 
explicant, quod populutn resque a 
populo gestas coninienfiet Iambus. 
Alii interpretantiir, quod pes hie stre- 
pitus in tJjeatio excitatos supeiet. 
Turn. XIX. 9. Nannius. Et populates] 
Altius sonantem in scena, quani cla- 
niorem populi versii)us iambicis de- 
lectati. 

82 Natum rebus agend is] Habentem 
aptitudinem iiaturalem ad fabulas 
agendas. 

83 Musa dedit Jidibus] Persequitur 
id, quod ante incoeperat, singulis sci- 
licet materiis sua carininuni genera 
couvenire : quauiquani lex ista, quam 
hie prsscribit Horatius, non uhique 
observetur. Nannius. Vid. Turneb. 
I. 4. et XXX. 7. Fidibus divos] Versi- 
bus lyricis. Divos] Recte. Tales 
certe hymnos Horatius conscripsit in 
Venerem, in Minervain, Ciipidinem, 
aliosque Deos Deasque. Pueros Deo- 
rum] UalSas twv Bewv. Nannius. Pue- 
rosque Deorum] Deorum filios, id est, 
heroas. 

84 Et pugilem vidorem] Hoc fecit 
Piudarus, cycnus ille Poetaruni, qui 
totus est in celebrandis Oiympioni- 
cis aliisque sacris certauiinibus. Nan- 
nius, Intelligit ergo eos, qui in cer- 
taminibus Olympicis Victores evade- 
bant. Alii Castorem et Poliucem. 
* Dicam et Alciden puerosque Ledae, 
Huiic equis, ilium superare pugnis 
Nobilem.' Et pugilem vidorem] Pug- 
nis et nianibus acrem. Etcquum cer- 
tamine] Equum, qui cursu vicit. 
Equum certaniine primum] Equi pra?- 
cipue Epirotas expetebantnr, de qui- 
bus ita Virgilius : ' Eliadum palmas 
Epiros equarum.' In sacris certa- 
minibns equos omnes fere Graeci edu- 
cal>ant ad vincendum vel in Olvm- piis vel Isthmiis. Cursus aufem era* 
duplex, aut curulis, quando curru ve- 
hebatur victor, aut cum equo unus 
insidebat, eumque agitabat, quern 
' celeteni' vocabant. Nannius. 

85 Etjuvenum airas] Nam,Ht Naso 
ait, ' Res est solliciti plena timoris 
amor.' Numqnam desunt cura?, ubi 
non deest amor. Nann. Curas] Jii- 
venum amores. Et libera rina referre, 
^c] Symi)osia, in quibus ebrii operta 
recludunt lii)ere. 

86 Descriptas sertare vices] Nonum 
praeceptum, de decoro observando in 
diversis sententiis, ac afFeciibus ser- 
mone et gestu repraesentandis. Hoc 
praeceptum illustrat exemplo rerum 
Comicarum et Tragicaruni, eique ex- 
emplo addit exceptionetn. PLscator. 
Descriptas servare vices] Cur, inquit, 
Poeias milii offertur nnnien, si officia, 
si indoles, si qualitates singulorum 
poentatum tueri nequeam ? Nannius. 
Descriptas servare vices] Suas cujusqne 
poemalis partes servare. Operuinque 
colores] IMultiplices poematiim varie- 
tates, qua", ut res picta-, coloribus dis- 
tiuguimtnr. 

87 Cur ego si nequeo] Cur Poetae 
nomen niilii adsci>co ? Pv'eta salutor] 
Salutor idem quod appellor, efficacius 
tamen quam nomiuor, ut ' salutare 
aliquem Consulem, Ca^sarem, Ponti- 
ficem :' in quibus vocibus vis est quae- 
dam creandi. Nannius. -■ 

88 Cur nescir'e, pudens prave] Nar- 
rat prave quosdani erube.^cere, qui 
posita verecundia discere nolunt. 
Turpe ignorare, at turpiiis discere 
nolle. Nannius. Cur nescire, Sfc] Cur 
prave pudens, id est, turpiter et prae- 
postere vereiundus, raalo nescire, 
quam discere ? 

89 Versibus exponi Tragicis res co- 
mica non vult] Quaelibetcarminasuani 
maleriam.suamhabeni iudolem. Nam 
res Comica Tragicis exponi pedibus 
nequit. Couianliaa autera versus sunt 
populares, in quibus omnia ad simili- 
tudinem coUoqniorum familiariuni fin- H OR ATI I IJE ARTE POIiTlCA M 15. 1887 giuitnr. In Tragcedia vero sunt He- 
roes, Reges, debetqiie altiiis insiir- 
gere. Sciendum porro Horatium liic 
loqui de nova Conicedia, non de ve- 
teri. Nam vetiis soDantior ac snbli- 
niior erat, siqiiidcni et choros habc- 
bat, et fsrandilociuentia utebatnr, mul- 
taqiie habebat, lit Aiistoplianes tia- 
dit, cum Tragoedia comninuia. Nan- 
nius. Non vult] Non del)et. 

90 Indignnlur item'] Contra probat 
resTiagicaset cotliurnodignas, Comi- 
cis verbis non incliidi. Nannius. Pti- 
vatis ac] Hinuiiibiis, qiiales sclent 
esse bomines privati, qui inagistra- 
tiim non geriint. At prvpe socco Dig' 
nis] Id est, dignis qua' pronuntientur 
ill actioiie Coninediae ab liistrione in- 
duto sorcis. Pisscator, Piope socco] 
Stylo comico. 

91 Carta Thyestce] Tliyestcs et A- 
treus fratres germani fuerunt. Tliy- 
estes fratris uxoreni adulterio stupra- 
vit, quam rem iibi Atreus rescivisset, 
tarn indigne tulit, ut fratris fiiios mac- 
tarit, coxerit, coctos, nianducandos 
patii apposuerit. Hinc ca'?ia 77t(/es- 
tea dic'itur qua;libet cceua vel epulum 
san<;uinolentun), ubi inter pocula di- 
gladianuir convivae : vel ubi bumanae 
carnes apponuntur. Capitur bic pro 
quavis maieria Tragira et fnnesta, 
qualis in Tragrediis postuiatur. Nan- 
nius. Ccena Thijtsta] Tragcedia de 
Thycste scripta, ponitur bic pro omni 
Tragcedia. 

92 Singula quaqne] Unaqua>que 
materia, sive coniica, sive tragica, 
sue carmine decenti et proprio trac- 
tetur. Sortita] Ut sors tulerit. 

93 ToUit,lfc.] Coninjdia voceni tol- 
lit, quum aliquid indignum describi- 
tur et infandum. 

94 Iratusque Chiemcs] Apud Teren- 
tium. Tumido deliligut ore] Tragicis 
verbis acriter litigat. 

95 Seimone pedestri] Quaeciimqiie 
enini non assurgunt ne(pie altiiis sese 
efterunt, repere et pedestria esse di- 
cuntur. Sic apud Romanes Senatores pedarii Pt minorum gentium, non erant 
taiita> auctorilafis in seiiteulia dicun- 
da rebusqne decernendis, quanta 
erant curules, et majoruni gentium, 
•qui in sellis, vel cuinlibus in Capilo- 
linm det'erebantur. Nanuitis. Sermone 
pedestri]- HmmU dirtione. 

9G Tclephus et Peleiis] Hactenus 
prima pars exoeptionis, Quod inter- 
dum in comredia locus sit senuoni 
grandi et Tragico ; sequitur bic pars 
exceptionis altera, Quod interdum in 
Tragcedia locus sit strmoiii bumili 
comico : Exempli gratia, quum Tele- 
pbus et Peleus (personde scilicet tra- 
gicae) introduciuitur ut pauperes it 
exules, conquereutes de sua fortuna. 
Piscatur. Telephits et Peleus] Tragi- 
cuni etiam pedestri dolere sermone 
probat Tragoediis Euripidis, apud 
quem reges bi in sceuani prodeunt. 
Videndum enim ut sit apta fortunie 
vox. Telepbus porro Rex fuit My- 
sorum ; ad quem cum Graci diver- 
tissent, agiumqiie vastassent, pugna 
commissa ab Acbille vulneratus est : 
cunique vulneri medelam afierre nulla 
latione posset, consulto or:iculo, re- 
spousum tulit, ab eadem qua vulne- 
ratus erat basta, auxiliuui se conse- 
(|ui posse. Hinc Ovid. ' Vulnus Acliil- 
leo quod quondam fecerat hosti, Vul- 
neris ausilium Pelias basta tulit.' Pe- 
leus autem, de quo hie Horatins, f'la- 
trem occidit, ac proiniie in exilium 
actus, regnoqiie exntus est. Onnies 
enim bomicidae apud veteres in exi- 
lium agcbantur. Apte vero induxit 
lias duas Tragredias Poeta ingeniosis- 
siiiius, ut probet misericordiiv et com- 
miserationi concitandaa opus esse ver- 
bis fiebiiibus, nt voce miserabili af- 
feclus movealur. Nnmiius. Telephus, 
fyc] Telepbus IMysorum rex in eges- 
tate versatus tragicum argumentuni 
pri€biiit,ampullas tamen, (id est, ver- 
ba turgida et venti plma) omittit. 
Metapli. est ducta a vasis vitreis, qu« 
artifices sue spiritu vebementer in- 
flaiit. Peleus, quum pauper et exul titer- 1S8S NO'lMi VARIORUM IN gMc] Peleus pater Achillis ejectns a 
patre iEaco ob Pliociira fiatrem in- 
terfectum, esulavit. 

97 Projicit ampullas] Noii ntltiir 
verbis inflatis : quibiis niiiiinim iiti 
solebat alias in fortuna secuiula. 
Vel, Rejicit verba inflata, ac turgida, 
animiimqtie regiiim ; et hiiinili ser- 
iiioiie miserias siias fortnnaniqiie pro- 
ponit. Graeci non dissimili ratione 
diciint (pvfffiixaTa, pro iiiani liominiim 
fiitiliiini giirrnlitate : nam (pvaa pro- 
pue/ollis dicitnr, liinc arcipitur pro 
Jlatu : hinc <pv(rrii.ia, aKa^ofia, arro- 
ganlia : Ciceroni verbonim inanitas. 
Cruq. Vide Hadrian. Juniuni Ada- 
giornm Cent. i. et Tiirneb. vii. 19. 
et IX. 3. Projicit ampullas'] Longe 
ase rejicit. Sesquipedalia verba] Ver- 
ba longa et nimiiini prodiicta, poni- 
posa et magnifica. 

98 Si curat cor spectaniis tetigisse 
querela] Si spectatorem ad comnjise- 
rationein movere stiidet. ' Tangere' 
eleganter dixit pro movere. Nan- 
nius. Pet. Victorii Var, Lect. xiv. 2. 
Si curat cor] Si dolorem spectatori- 
hns velit iniirere. Teti(,isse querela] 
Commovisse querimonia. 

99 Non satis est pulcra esse] Expo- 
sitio noni praecepti, ubi prininin ejus 
ratio coiitinetiir ab efiectii, videlicet 
delectatione anditorum ac spectafo- 
riim : quae sententia illiistratiir a 
contrario. Deinde, enjusmotii ver- 
ba ac ge:stiis qnamvis histrionis sen- 
tentiam deceant, per species expo- 
nit. Piscator. Non satis est] Brevi 
hoc carmine totani poesios indolem 
repraescntat, et qiiicquid artificium 
poeticum reqnirat, ostendit. Nati- 
nius. Pulchra esse po'nnata] Poemata 
diserta et magiiifinis verbis rednn- 
dantia, Dulcia] Stiavia, tpvxayoiyytKa, 
animum moventia, palhetica, aftecti- 
bus plena. Nannius. Dulcia sunto] 
Diilci oratione anditorum animos al- 
liciant. Sunto] Forninla erat iegisla- 
toribns familiaris ; quales simt et 
* agiuito,' ' dicunlo,' ' patiuutor.' Vult Horatins ut Poeta uioveat in 
oranibt?s affectibusaiiditorem, in tris- 
tibus mareat, in la>tis alacer sit, &c. 
Nan7mi8. 

100 Animum audiloris agunto] Ani- 
mum agere dixit Cicero, vohmtates 
lioniinum impellere quo velis, nnde 
autem velis abducere. Cruq. Agunto] 
Impellant. 

101 Ut ridentibus arrident] Docet 
qiiomodo obtineamus id, quod jam 
ante dictum. Si qnosvis inserere af- 
fectus veliinus, opus erit nt tales ef- 
fidamur, quales cupianins alios effici, 
nt docet Quinctilianus vi. 3. Prius 
efficianuir ipsi, nt alios efficiamus. 
Est namque a-v/xTrdOeia in vultu, ut, 
qiiaiis quisqiie videtur, talem assumat 
animum. Nannius. Ut ridentibus ar- 
rident] Ita comparatos esse homines 
dicit Horat. ut in illorum animos et 
gaiidiiim et maeror facile transmit- 
tantur, ubi recitatorem aut liilarem 
ant mxstum audiunt. Itaque prorsus 
legendum ; Ut ridentibus arrident, ila 
flcntibus adjlcnt Humani vullus. Illud 
ipsum est quod mox addit : Si vis me 
flere dolendum est,Sfc. De verbo au- 
tem udflent, nil causae est, ut opinor, 
cur ali(juid dicatur: nam apud Plau- 
tiim reperitur in Pmsa: En tibi: 
'Sed longe ab Athenis esse se gnatam 
autumet, Etut adfleat, quum ea me- 
moret.' Iterum in Papnulo, ' ut ad- 
flet !' Ita et ' adplorarr,' quo alibi 
Hsiis est Horatius. Falter. Adsunt] 
Prapsto sunt, quia similiter semper 
afRcitur is qui audit, atque is qui af- 
fectus commovet dlcendo. 

102 Humani vultus] ^iKdvOpuirot, 
qtii non duri nee rigidi, sed-niobiles 
adsimt et fiexibili motu. Nannius. 

103 Tunc] Quum ipse primus do- 
ltbi<, O Telephe, vel Pelen, id est, 
tu bistrio, qui in scena hos reprapsen- 
tas. Tua me itifortunia Icedent] Tuse 
calamitates me dolore afficient. 

104 Male si mandata loqueris] Si in- 
decentcr rem tibi mandatam expri- 
uie?, verbis utens a persona vel for- IIORATII DE ARTE POETICA LIB, 1889 tuna tna alienis,aiit dorm. &c. Mem- quiini piemimur rebus adversis, e 

data] Si mandata ttia negligenter quibus non possumus eluctari. Pis- 

egeris. Mumiala sunt partes perso- calor. 

iiae a Poiita commissa;. Nannius. Ill Post effort anhni irintus'] Natura 

105 Aut dormitabo] Id est, verba deinde per orationem ciiras et per- 

tiia me non afficieut, animum meiim tiirbationes animi pcrspiciie eloqui- non agent in moerorem propter tna 
irifortiinia, de quibus conquereris. 
Aut rklebo] Scilicet propter tuam in 
pronuntiando et persona agenda in- 
eptiani. Piscator. Tristia mcestum 
Vultum verba decent^ Hactenus do- tur. Lingua'] Est niunus lingua; ani- 
mum interpretari. 

112 Fortunis absona dicta] A statu 
et conditione loquentis alieua. 

113 Romani tollent] Docet Poetam, 
nisi digne et cum decoro explicet for- cuit qualem oporteat habere vultum : tunas cujusque, et verba fortunis ac- 

iiiinc qua> verba, ut singuli movean- commodet, populum ad risum exci- 

tur affectus, necessaria sint, exponit. tari. Nannius. Romani tollent cquites, 

Nannius. Sfc] Universus popuUis Roman, effu- 

106 Iratum plena minariim] Quis se ridebit. 

enim increpans alios, vcl ira furens, 114 Intererit tnultuin] Transit ad si verbis placidis agat, excitabit af- 
fectum, quem cxcitare desiderat ? 
Sic Maroniana ilia Juno : ' Flectere 
si nequeo superos, Aclieronta move- 
bo.' Namiius. Plena tninarum] Verba 
minarum plena decent iratum. 

107 Ludentem lasciva] Verba jo- 
cosa ac ludicra conveniunt iis, qui 
risum, non fletum niovere cnpiunt. 
Nannius. 

108 Format enim] Commonstrat, in 
re aliena condolere angique animo, 
ita ac si tua res ageretur, videri rem 
quodammodo impossibilem ; quam- 
quam Aristoteles doceat dextra in- decinium preeceptum de decoro per- 
sonarum; in quibus quatuor conside- 
randa docet ; fortunam sen conditio- 
neni, jetatem, genus vitas, regionem 
sen nationem. Intererit mullum] Sci- 
licet ad decorum in Comcedia obser- 
vandum. Piscator. Intererit 7mdtmn] 
Debet quoque conditionis et aetatis 
cujusque servari ratio. Notanda 
etiani gentis cujusque indoles, Gallus 
ne sit an Italus, Anglus an Belga. 
Divusne loqualur an lieros] Versus hie 
diversimode legitur. quidam, Davus- 
ne loquatur an heres. Alii rursum, 
Divesne loquatur an Irus. Sic Eras- genia onines motus cxcitare posse, inus legebat. Irus vero pauperrimus 

omnesque coneupiscentiasexprimere, fuit mortalinm : unde proveibiuni : 

quia phantasiaimaginum capax, A^an- ' Tro pauperior.' Nannius. Cruquiiis 

7iius. Intus ad omnem] In animo. Ad in codice quodam scripto testatur sic 

omnem Fortunarum] Id est, ad omnis scr\[itumfaisse: Intererit midtum Da- 

generis affectus ortos ex utraque for- vusne loquatur an hares. Dispiciat 

tiiua, turn sccunda, turn adversa. lector, hares ne pro herili filio posi- Hahitum] Conditionem, statum. Pis- 
cator. 

109 Forlunarum hubitum] Ad om- 
nem fortunaa varietatem vultu et ani- 
mo exprimendam. J«rai]Si fdrtuna 
sit secunda, natura gaudemus, et lae- 
tamur. Aut impellit ud iram] Si for- 
tuna sit adversa. 

110 Aut ad humuni mcerore] Ant 
valde affligit. Angit] Scilicet nos. tus credi possit, cui servus erat Da- 
vus. Pet. Victor. Var. Lect. xxxih, 
5. Davusne loqiiatur an Eros] Multum 
intererit servus ne subdolus et fallax 
loquatur, an Eros, id est, servus bene 
nioratus et tidelis : versiculus hie va- 
rie legitur, de quo Comnientatores 
consule. 

115 Maturusne senex] Alia etiam 
oratio senis fingenda est, alia ado- Delph. et Var. Cias. liorat. G D 1890 NOT^ VARIORUM IN lescentis. Mafurus, grandaevus, coc- 
tns aetate, «t ita dicani, epitheton 
proprium est seniim, ut ' immaturiis,' 
adolescentiiin. Tiirneb. xxii. 11. et 
18. Nannius. Maturiisne senex] /Etate 
grandis. Florente juventa Fervidus'\ 
Fervidus, vehemens, calidiis. Pro- 
prius jiivemim et adolescentiim est 
fervor et calor natiiree. Nannius. 

lie Fervidus] Juvenis. Matrona 
patens'] Foemina clarissima. Sedula 
nutrix] Nutrix officiosa. 

117 Mercatorne vagus] Qui lucri 
caussa quaevis maria traiiscurrunt, et 
terras perliistrant : * Impiger extre- 
mes ciirrit mercator ad Indos, Per 
mare paiiperiem fugiens, per saxa, 
per ignes.' Nannius. 

118 Colchus an Assyrius] Colchis 
regio in Scythia, nbi Pliasis fluviiis 
decurrit, nude attiiiit velliis aureiim 
Jason, Medeae patria, regntim iEtap. 
Colchus ergo ferox et barbarns; con- 
tra Assyrius mollis et enervatus, de- 
liciis et aroraatibiis, unguentis et 
lnxui deditiis. Bene ergo praecipit 
Horatius, nt Poeta ciijusque nationis 
mores observet. Pro genio itaque 
patrias fingere atque exprimereopor- 
tet indolem, observandumqiie ut in- 
doli cujusqne verba nostra attempe- 
remus. Nannius. Colchus, an Assy- 
rius] Quia niultum differt natio a 
natione, locns a loco. Thehis nutritus 
an Argis] Ostendit etiam discrimen 
SRTvandura in ipso nutrimento. Tales 
enim plerumqueevadunt alumni, qna- 
les sunt qui nutriunt, aut apud quos 
nutriuntnr. An Argis] Dicitiir et 
* Argi Argorum,' et ' Argos Argi;' 
liinc ' Argivi' et ' Argolici,' pro Grae- 
cis qui ad Trojam venerant ; eo quod 
rex et dux militias Agamemnon Ar- 
givus esset. Naniiius. 

119 Autfamamsequere] Aliud prae- 
ceptum in iingendis nimiruin perso- 
nis : sequendum quidquid vulgo fer- 
tur, aut, si nolimus communem homi- 
nuni sequi opiniouem, sed novam fin- 
gere et inducere personam, fingamus talem, ut nihil sit praeter decorum et 
indolem personas. Nannius. Aut fa- 
mam sequere] Si certam historiam scri- 
bas, sequere famam, prout ab aliis 
accepisti. Aut sibi convenientia Jinge] 
Sin historiam fingas, habeat artem 
figmentum tuum, ita ut extrema cum 
primis, utraque cum mediis conve- 
niant, et sua cuique personae conve- 
nientia tribuas. 

120 Honoratum] Ideo, quod om- 
nium paene Scriptorum praeconiis 
celebretur, ac Diis ipsis earns sit. 
Nannius. Honoratum si forte] Mag- 
num et illnstrem Achillem, si ad Ho- 
meri imitationem describas. Repo- 
7iis] Iterum introducis in theatrum, 
jam antea scilicet ab aliis introduc- 
tum. Piscator. 

121 Impiger, iracundus] Velox sit 
et strenuus. Iracundus] Iliadem ab 
ejus ira exorsus est Homerus. Ira- 
tus autem erat Achilles, abrepta sibi 
Briseide, Agamemnoni adeo, nt de- 
positis armis domum redire destina- 
ret, remque Graecorum papne collap- 
sam pessum ire, eorumque castra a 
Trojanis expilari sineret. Inexorabi- 
lis] Exorari enim ab Agamemnone 
vix potuit, ut arma resumeret, mis- 
samque ab eodem per honestissimos 
viros legationem repudiavit. Acer] 
Id est, vehemens. Nam odiis, amo- 
ribns vehemens fuit, et ubique tarn 
violentus, ut ipsi etiam Agamemnoni 
formidini fuerit. Nannius. 

122 Jura neget sibi nata] Propria 
haec sunt militis violenter omnia in- 
vadere cupientis, qui ncmini parcat, 
sed omnia depopuletur. Nannius. Ju- 
ra neget] Sit legum contemptor. M- 
hil non arroget armis] Omnia putet se 
armis conseqni posse. 

123 Sit Medea ferox] Nota vero 
ejus crudelitas e Senecae tragoediis. 
Nannius. Sit Medea ferox] Sit Me- 
dea animosaet vehemens, quae, Jaso- 
nis perfidiam ulta, filios ei comeden- 
dos apposuit, fratremque Absyrtum 
obtruncavit, Invictaque] Insupera- I HORATII DE ARTE POETICA LIB. 1891 bills, semper ad vindictam assiirgens. 
Flebilis Ino] Ino, Athaiiiantein mari- 
tiim furiosiim fugiens, se cum filio in 
niaie prapcipitavit. 

124 Perfidim Ixion] PerfidiaR poenas 
liiit apud inferos rotaj alligatus, teste 
Marone ^En. vi. ' Quid memorem La- 
piliias, Ixiona, Perithoiimquef Nan- 
nius. Perfidus Ixion] Ixion socerum 
sinim ad ppiilas siimptuosas invitans, 
in fossam jam inflammatam eum fe- 
cit incidere, atque ita flaramis con- 
sumptus est. lo vaga] Hanc cnm 
adamaret Jupiter, eique appropin- 
quaret Juno, mntavit in vaccam, 
Ovid. Met. i. Nantiius. lo vaga] lo 
in vaccam versa, csstroqiie a Junone 
agitata, usque eo vagata est, donee 
in jEgyptum pervenit. Tristis Ores- 
tes] Quomodo tristem introduci vult 
Orestem? Nusquam certe talis, sed 
demens. Tristis, quod notandum erat, 
est lioc loco, birapair\)jl,furiosv8 et in- 
sanus. Heinsius. Tris<is Oresifs] Tris- 
tis propter conscientiam occisae raa- 
tris. 

125 Si quid ineTpertum] Hactenus 
prior pars decimi praccepti, quee fuit 
de personis notis et usitatis : sequi- 
tur pars altera, quae est de personis 
novis, id est, nondum in scenam pro- 
ductis. Has personas cum notis con- 
fert, ut tractatu difficiliores. Jnex- 
pertum] Id est, insuetum, iradTjriKus, 
pro eo quod est, cujus describendi 
periculum nemo adluic fecerit. Pis- 
eeitor. Inexpertum scencr] Ab aliis 
Poetis non tractatuni. Scenes commit- 
lis] Exhibes in theatre. Nannius, 

126 Personam fortnare] De qua nul- 
lus alius Poeta dixit. Servetur ad 
imum] Perse veret ad extremura,qua- 
lis initio extiterit; sibi consentiat, 
nee raoribus ingenioque dissideat. 
Nannius, Ad imum] Ad finem us- 
que. 

127 Ab incepto] Ab initio. Sibi con- 
ttet] Sit semper idem, a suis raoribus 
non recedens. 

128 Difficile est proprie] Difficile est communia, id est, argumenta fa- 
bularum a nulio ante tractata, ita 
proprie dicere, id est, i(a praeclare 
scribere, ut proprie tua juredici pos- 
sint. Proprie] Ut tua fiant, ut pos- 
terijam tua vestigia imitentur. Com- 
munia] Quae nondum ab aliis occupa- 
ta et mancipata. ' Commune ' dici- 
tur quod occupantibus cedit. Nan- 
nius. 

129 Rectius Iliacum carmen, Sfc] 
Fons ac fundus rrj? fivdoTrodas Gras- 
canicas Cyclus Epicus fuit. Nee 
pauca materias fabularis argumenta 
Homeri Poesis subministrat. Tarn 
ex bac, quam ex illo Tragici veteres 
Poetaa fabtilarum, quas ad scenara 
componebant, inrodeads plerumque 
liauserunt. Plato Homerum vocat 
Tpay<j>Slas Tfye/xSva koX SiSiffKciKov. Sic 
et Sophocles argumentum TragcEdia- 
rum multarum duxit exEpico Cyclo. 
ErgoHoratius hie docet argumentum 
Tragrediae melius sumi ex jam vulgata 
IxvOoiroda, quam novum fingi. Per 
carmen Iliacum non Homeri tantum 
Iliaden fortassean intelligit, sed eti- 
am ' parvani Iliada ' Leschis, et Cy- 
priam Stasini, quae et ipsae suppedita- 
ruiit inrod^ffiis Tragoediaruni antiquis 
Poeiis. Salmas. Rectius Iliacum car- 
men deducis in actus] Commodius de- 
rivas belli Trojani bistoriam in fabn- 
1am Tragicam aut Comicam, quam si 
novum argumentum tractes numquam 
ab aliis tractatum. Nannius. Iliacum 
carmen deducis] Argumentum Tragoe- 
diae ex Homeri Iliade rectius in sce- 
nam producis quam, &c. In actus] 
Actus in comoedia pars est pleno 
perfectoque seusu, qua tinita prosce> 
nium vacuum relinquitur. 

130 Indictaque primus] Non dicta 
ab aliis. 

131 Puhlica materies] Praeceptum 
undecimum de ratione imitandi ve- 
teres in personis notis. Monet au- 
tem quatuor in iraitatione esse obser- 
vanda. Primo: Ne nimis diu immo- 
remur in sententiis vulgaribus. Sc- 1892 NOTJ]: VARIORUM IN cnndo: Utin veitendis Graccis sinius 
liberi, non seiviles. Tertio : Ne ni- 
mis aicte alioinm vestigiis nos inclu- 
damiis. Quarto : Ne iiiniis turaide 
et inflate incipiamiisseii pioponamiis. 
Id quod exemplis diiobiis contiariis 
declarat. Piscafor. Publico] Id est, 
aniultis tractata. llias Homeri quasi 
piiblica materia est. Tiuneb. xix. 9. 
Namiius. Puhlicn materies] Argmnen- 
tiim ab alio piil)licatiim vel tracta- 
tuni tiiiim piitabitiir, si argnmenti 
tantum speciem referas, non etiani 
singula minntatim prosequaiis. Si 
Nee circa] Si non haerebis in circiilo 
omnibus patente et contempto, id 
est, si tuum authorem, qiiem iniitaiis, 
non sequel is ita religiose, nt niliil ad- 
das de tuo, nihil invcnias, nihil immu- 
tes. 

132 Nee circa vilem moraheris orbem] 
Vilis et patuhis orbis est Cyclus, in 
quo publica fabiilarum ac Tragcedia- 
rum materies veliiti exposita cuilibet 
patebat. Inde quisque sumebat qua- 
si ex publico niateriani scribendis 
Tragfediis; quani in privatum sic es- 
se tribuendam monet Horatius, ut 
non eo modo tractetur et ordine quo 
in Cyclo ipso deducitur, iioc est, in 
poematis Cycli. Publicam materiem 
illam, quas ex Cyclo petilur, ita de- 
uium sui juris et propriam sibi fece- 
vit, qui non circa ipsum Cyclum mo- 
rabitur ; simili modo et ordine res 
tractans, ut ibi expositae iiabentur 
sine uUa varietate et arte. Prtecipit 
igitur fjLvOoTrod'av tantum, et fabulae 
vnddecnv ex Cyclo promendam esse, 
qua; calamistris propriis inureiida sit 
et iiTiiiToSiois varianda, ut iioc modo 
publica videri desinat, in privatum 
jus scite trauslata. Quag ergo se- 
quuntur, fidem faciimt Horatium lo- 
qui de Cyclo: nam pergit improbare 
scribendi niorem uiodumque Foeta- 
lum Cydicorum : ' Non sic incipies, 
ut scriptor Cyclicus olim.' Igitur 
' vilis et patuius orbis,' ininhs KvkKos, 
qui non ulla virtute poetica censcba- tur; sed sola fabularum materia, or- 
dine, commendabatur, quas late et 
fuse exponebat. Nam fabulasomnes 
Graeciip, ad Trojae eversionem et 
Itliaci rcditum, continebat, ex variis 
Poetis congregatas, quorum carmina 
omnium vulgaria habita, trivial! mo- 
neta percHSsa: idcirco ' vilem ' vocat. 
Salinas, Nee circa vilem patiibunque 
moraberis orbeni] Quid est orbis ? Oni- 
ne illud quod est praeter rem ipsam. 
Ita callidi servi, ait Aristoteles, in 
delicto aliquo ab heris deprehensi, et 
de re iuterrogati, \eyovcn to kvk\oj. 
Cyclus enim Epicus nihil erat aliud 
quam Poetarum compendium; sim- 
plex sine ullo ornamento ac digres- 
sionibus narratio. Nam contrahere 
Poetas, et eoriim orbes, ut Poeta lo- 
quitur, sen digressiones, hoc est,epis- 
odia prapcidere ac amputare, Cyclici 
erat proprium. Neque alius est 
' scriptor Cyclicus,' (de quo quid non 
excogitarunt docti ?) quam Romanus 
Epicus ali(iuis, qui Trojanum bellimi 
ab initio fuse erat persecutus. Hein- 
siiis. Nee circa vilem patulumque mo- 
raheris orbeni] Per orbem patulum poe- 
ma kvkKos dictum intelligit, quod 
cyclicus ille scriptor to. 'IXiaKo. kvkAc}) 
scripserit, quasi a gemino ovo, belli 
Trojani reiiqua KadoXiKws, universe, 
coniplectens, Vilem vocat, qui pro- 
ject! est animi /cara TrXaroj, koX iraxu- 
\ws dicere : quouiodo interpretatur 
Ausouium Jos. Scaliger. A. Schotus. 
Vilem pntultimqtie, &;e.] Vilem appel- 
lat, quia non magni est ingenii, totam 
alterius inventionem sequi. 

133 Neeverbum verbo curabis reddere 
fidns Intcrpres] Horatius hie non allo- 

qiiitur Interpretem: sed eum queni 
instituit, mouet, ne, ceu fidi Inter- 
pretis officio fungi volens, reddere 
verbum verho curet. Slepli, Nee ver^ 
bum verbo] Si non stndebis ul fidus 
Interpres, auctorem tuum, quemimi- 
tandum tibi proposuisti, verbatim 
exprimere. 

134 Nee desilies imitator in arctum] HORATII DE ARTE POETICA LJB. 1893 Etsi til, qui imitator e8,nonconjicies 
te in locum tarn angustmn unde te 
explicaie honeste non possis sine pu- 
dore et reprehensione. 

135 lieferre pudor vetet] Discedere 
ab iis, qua? temeie es afigiessus. Aut 
opcris lex] Id est, conditio, pactum. 
Quicumque ergo singula singulis led- 
dere volet, semel liac sibi constituta 
lege, ab instituto suo nisi cum pudore 
digredi non potest. Turneb. xix. 9. 
Nannius. Lex, Sfc] Lex qua; jubet 
aut penitus non incipere, aut incepta 
peificere. 

136 Nee sic incipics] Hoc praecep- 
tum nihil aliud continet, quam ut ini- 
tio modesti sitnns, nee petulanter nos 
ostentemus, neque magni aliquid pro- 
mittamus. Hac in re felices Graeci, 
qui ill principio nihil adferunt, sed 
omnia a Musis accepisse se diciint. 
Sic Homerus : ' Die niihi Musa vi- 
rum.' Quasi non ipse, sed Musae 
dicerent. Ut scriptor cycUcus o/im] 
Ut scriptor quidam circumforaneus. 
Huncqnidani Antiinachum fuisse au- 
tumant, qui Tragicus fuit superbus 
atqne arrogans, et Asiatics dictionis, 
de quo Catullus ; ' At populus tumido 
gaudeat Antimacho.' Quidam vero 
Stasinum voliint. 'Cyclici' autem 
Poiitae erant : qui in vicis ac populi 
coronis carmina sua decantabant, ut 
liodieque circumforanei cantores: hos 
Juvenalis et Martialis 'Orbiculos' 
appellant. Alii 'Cyclicos' Poijtas 
eos fuisse existimant, qui versus ex 
Homeri Rhapsodiis consarcinabant, 
eosdemque decantabant. Turneb. i. 
4. et XIX. 9. Nannius. Ut scriptor 
CycUcus oliml Atqui nullo acuniine 
aut inolimine erat opus. CycUcus 
Poeta est Poeta Epicus. Et quidem 
6 Si'ti>a,certus, quem intelligit. Hunc 
poetam rum Homero conf'ert. Iltin- 
sius. Ut scriptor, Sfc] Ut Pof-ta cir- 
cumforaneus, qui, in conventiculis, 
liominibus suos versus obtrudat in or- 
bem coactis. 

137 FvrluiKim] Infelicitalem. 138 Qtiid dignum tantoferet hie pro- 
missor hiutu] Quid jactator bic verbis 
tarn sonoris ac siiblliuibus dignum ad- 
feret? Nannius. Tanto feref] Tam 
pleno ore, id est, tauta verbortim 
granditate. 

139 Parturient inontes] Respondet 
ad interrogationem preecedentem, 
quasi dicat, Nihil dignum aff'ert; sed 
ridiculum se preebet, quura tractatio 
non respondeat exordio. Piscator. 
Parturient montesl Usurpaturboc pro- 
veibiuui in eos, qui aureos montes 
pollicentur, sed minima praestant. 
Ridiculus] Qui risum excitet, 7eA.a)To- 
■KoiSs. Nannius. 

1-10 Quanta rectius hie] Proposito 
exeniplo absurdo, a dissimili osten- 
dit, quanto sit rectius cum niodestia 
ordiri poema, et paulatim assurgere, 
quam initio velle tumere statimque 
evanescere. Nannius. Hie, qui nil 
molitur] Scilicet Homerus, qui cona- 
tur niiiil imperite scribere. 

141 Die mihi DJusa rirum] Initium 
est Odysseae ; quam sails simpliciter 
Homerus incepit, "AvSpa /j-oi ivveTre, 
Moiiaa, troXvTpOTrov, ts p-aAa ttoWo, 
nKayx^V' eVei Tpoi'rjy kphu irroXUdpov 
enepcre' UoWw!' 5' avOpuirccv iSev &(TTea, 
Koi v6ov i-yvw, K. T. A. Nannius. Die 
mihi Musa] Duobiis hisce versibus 
Horatius iitcunqiie expressit princi- 
pium Odysseae tribus versibus con- 
stans. Virum] Ulyssem. Viri no* 
men honoiilicum apud Graecos ac 
Romanos. Virgilius : ' Arma virnm- 
que cano,' &c. Et alibi : ' Vir Tro- 
jane quibuscoelo te laudibussquem ?' 
At bine toties apud x. GrtFciie Ora- 
tores reperias ""AvSpfs 'Adijvcuot. Nan- 
7iius. Virum] Ulyssem. 

143 Nonfumum exfulgore] Id est, 
non ex luce et flamma, sen ex splen- 
dido exordi.o, fumum sen ineptum ac 
obscurum quid; sed contra potius ut 
ex fumo, seu tenui et humili exordio, 
daret et in medium proferret lucem 
ac fulgorem seu pra?clarum hoc poe- 
ma, Subnas, Non fumum ex fulgore] 1894 NOT^E VARIORUM IN Hoc est, iiititiir noii e niagnis ad 
parva desoendere, sed a parvis et liii- 
iTiilibus ad niajoia deveniie. Nan7iiits. 
Non/umnm exj'ulgore] Fiinius fulgo- 
rem siibsequi provei bialiter dici po- 
test, quando ex niagnificis piomissis 
teniiia et mediocria prodeunt : lux 
aiitein dicitiir fiimnm seqiii, quando 
ex hiiniilibus splendidiora exislunt, 
quani sunt pi'onns.sa. 

144 Ut speciosn] Digna spectatu. 
Nannius, Ut spcciosa, ^-c] Ut in pro- 
cessu monstra lioniinum vel feiaruni 
dicat speciosa, id est, immania. Nam 
corpora vasta plus habenl specie!, 
qtiam exigna. 

145 Antiphateii] LaBStrigonum re- 
gem, hominum voratorem. Scyllam- 
que] Hecatae. filiam, ciijiis latera ra- 
nibiis latrantibus rnccincla fiiis§e di- 
cnntiir. Et eum Cyclope] Cum I'oly- 
phenio vorajjinem maiiiiam in fieto 
Siculo. Cyclope] Cyclops hie Poly- 
phemus dictus, cujus erga Galathe- 
ani amores eleganter describit Theo- 
critus et Ovidius in IMetamorpiiosi. 
Charybdint] Cliarybdis monstrum ma- 
rinum fiiit multo periculosissimum, 
omnia voniens et revomens, ubi Ulys- 
ses naufragium passus est, el e capri- 
fico se suspendit. Nannius. 

146 Nee reditum Diomedis] Docuit 
Jiactenus Horatius quie in Ifomero 
virtus in exordio ehiceat, principio 
nimirnm vitasse jactantiani, maluisse 
humilitatem, ut postea opus magni- 
fice as^urgat. Nunc subjungit non 
esse alte repetendum exordium, non 
errandum eodem ordine, (|uo alii ; 
quiedam etiam omittenda, quae non 
satis splendoris habent. Ex obliquo 
autem taxatur Antimachus Cyciicus, 
qui reditum Diomedis principisGrae- 
coriim a Troja in Graeciam narrans, 
eum incipit ab interim Meleagri, 
quod procemium nimis e ionginqno 
petitum repreliendif. Salinas. His- 
toriaui porro Diomedis et Meleagri 
fusissinie prosequitur Diodorus Sicu- 
lus lib. IV. et Ovidius Met. Turneb. XXVIII. 4. Nannius. Nee redilum] 
Nf c reditum Diomedis a bello Tro- 
jano, aut aiiam narrationem nimis 
longe repetit, id est, non sumit prin- 
cipium poematis a prima origine : 
praecipit enim Poeta longo prooeuiio 
non esse utendum. 

147 Nee gemino bellum] Qui helium 
Trojanum narrat, vitiose ex eo tem- 
pore incipit, quo Jupiter sub specie 
cygni cum Leda matre Helenae con- 
cubuit ; cum potius a raptu Helena? 
sit ordiendum. Salm. Gemino bellum] 
Ex ovorum uno exclusi sunt Pollux 
et Helena, ex altero Castor et Cly- 
temneslra. 

148 Ad eventum /estinat] Festinat 
ad propositum scopum. Et in medias 
res, <5fc.] Omissis rerum principiis 
perinde ac si nota esseni, rapil audi- 
loreni in res media.s. 

150 Desperat tractatanitescere] Mo- 
net Homeri exemplo, ut delectus ha- 
beatur in rebus narrandis, utque non 
omnia, quze in complexum bistoriae 
atque oratiouis veniunt, narrentur. 
Quaedam enim adeo horrida atque 
spinosa existunt, poliri ornarique ut 
nequeant. Nannius, Niteseere posse] 
Oratione splendescere, sen verbis 
polite explicari. 

151 Atque ita wentitur] Atque sic 
mentitur et falsa dicit, ut ouuiia in- 
ter se maxime cohaereant. Retniscet] 
Commiscet. 

152 Primo] A principio. 

153 Tu, quid ego, ^c.] Praeceptum 
duodeciinum de decoro observando 
in exprimendis moribus cujusque ae- 
tatis : qui qtiales sint per singulas 
aetates, ordine exponit, videlicet pri- 
mum pueritia>, deinde adolescentiap, 
turn astatis virilis, postremo senectu- 
tis. Quibiis singulatim expositis, sub- 
jungit enuntiatum de aetatum effec- 
tis generale, ex contrariis composi- 
tum : ac tandem praeceptum de de- 
coro hie observando, vel potius de 
indecoro vitando repetit. Piscator. 
Tu, quid ego] Tu, o Poeta, qui scribis HORATII DE ARTE POETIC A LIB. 189.3 aiiquid, audi. 

151 Si plausoris'] Id est, approbato- 
ris. Mos erat, ut probata fabula ma- 
nuum applatisu excipeietur, impio- 
bata pedum siipplosione exsibilare- 
tur. Hinc 'stare' et 'cadere fabu- 
la' dicitur Horatio et Terentio. Tu, 
inqiiit, si fausto aiiditonim applausii 
Poemata tua probari desideras, ob- 
serva, quae deinceps docebo. Nan- 
nius. Si plausoris eges'] Si plausorem 
expetis. Plausorem autem intelligit 
spectatoreni, qui plausu approbat fa- 
biilam. Aulcea manentis] Id est, ex- 
spectantis remotiouem aulaeoruni. 
Fiscal. Si plausoris eges'] Nova sig- 
nificatione usurpat hie rh egeo, pro 
desidero. Si plausoris eges aulcea ma- 
nentisl Si spectatorem plausu faven- 
teni cupis tibi contingere, qui tantis- 
per maneat in tlieatro, donee aulapa 
reuioveanttir. Aulaeis enini parietes 
scenae ftierunt ornati. Aulcea manen- 
tis] ' Manet aulaea ' is, qui exspectat, 
duin tollautur. AuIa^a sunt peristro- 
mata et peripeta^niata, quibus scena 
vestiri antiquitus solebat, deniissis 
quidein cum prodibant actores, sub- 
latis vero cum peracta jam esset fa- 
bula. Dictaque sunt Latinis aulcea 
ab ' aula,' quod in aula regis Attali 
prinium inventa fueiint, teste Servio 
in Georg. in. Usque] Capitur hie 
pro eo usque. Nannius. 

155 Donee cantor, Vos plaudite, di- 
eat] Ubi per cantorem, Tragoedum in- 
telliginius, quern Prudentius ' tragi- 
cum cantorem ' appellavit. Nam 
tragoedorum canere et cantare pro- 
pria res : et • cantare fabulam ' dice- 
batnr tragoedus, cum agebat fabulam. 
Salinas. Donee cantor] Id est, actor 
fabulae, vel persona aliqua de clioro. 
Turneb. ix. 29. Nannius. Donee can- 
tor] Donee histrio, peracta fabula, 
dicat, Vos plaudite. I'os plaudite] 
Usitata formula actum et fabulam 
conciudentium : non enim ante po- 
puli applausum expetebant, quam 
omnes actus essent expleti; ne exsi- bilarentur. Nannius. 

loG JEtatis cvjnsque notandi] Hoc 
prajcepto monet pro ratione aetatis 
verba actionesque esse formanda, et 
singulis aetatibus decorum ingenii, 
indolis, morumque attribuendum. Ob- 
servandumque singulas aetates tres 
habere gradus. Ut enim ' adolescen- 
tia' et • juventus ' est ' viridis,' ' ad- 
nlta,' ' prapceps,' eodem modo se- 
nectutis prima pars ' viridis,' ut apud 
Virgilium ^neid. vi. 'SedcrudaDeo 
viridisque senectus.' Altera ' adul- 
ta,' ut in Mezentio et Idomeneo re- 
ge : tertia ' praeceps,' qualis in An- 
chise et Latino apud Virg. Nan- 
nius. 

157 Mobilibusque decor] Crescenti- 
bus aut decrescenlibus naturis, suum 
cuique decorum est tribuendum. Et 
annis] Et sua cuique aetati proprietas 
est habenda, 

158 Reddere qui voces] Puer, qui 
scit singula articulate eloqui et ad 
inlerrogata respondere gestit, &c. 
-Et pede certo] Et pede contirmato ita 
incedit, ut signet humum vestigium 
iniprimens. 

159 Paribus colludere] Cum aeqaa- 
libus, qui sunt ejusdem fere astatis. 
Et iram Colligit] Repente iraseitur ac 
facile placatur. 

ICl Custode remoto] Paedagogo re- 
nioto. 

162 Canibusque] Venatione. Et 
aprici gramine campi] ' Apricum ' au- 
tem ' campum' vocat, qui soli expo- 
situs sit. Festus Pompeius ' apri- 
cum' a Grapco vocabulo ippiKris ap- 
pellatum tradit, quasi oc^piKrjs sine hor- 
rore frigoris. Nannius, Et aprici gra- 
mine campi] Aprico campo, non opa- 
co : licet hoc de campo Martio intel- 
ligere, in quo adolescentes se varie 
exercebant. 

163 Cereus in vitium flecti] Facilis, 
tractabilis, deductilis ad vitium. Os- 
tendit adolescentiam pronam in vitia 
esse, et instar cerae facile ad quaevis 
flagitia deduci. Videmus mullos pes- 1896 NOTiE VARIORUM IN sum ire propter vitia in adolescentia 
contracta. Hinc pwdagogi adhibiti, 
qui etfrenes aninii niotiis mnrum dis- 
ciplina castigarenl. Nan7iius. Cereus 
in vitium] Flexilis ad vitium. Moni- 
tor ibus asper] Adiiortantes ad bonam 
frugem odio Vatiniano prosequitur. 
Nannitts. Monitoribus asper'] Inimi- 
cus lis, qui eum peramanter raonent. 

164 Utilium tardus} Quag sibi pro- 
sint. JEris] Pecuniae. 

165 Sublimis] Superbus, elatus. 
Cupidusque] Vehemeiiter omnia con- 
cupiscens. Amata relinquere] Sunt 
enim adolescentes evfierd^o\oi, Koi 
w\iiKOpoi irphs rhs eTrtdu/xias, ut ait Aris- 
toteles. Nannius. Pernix] Velox ad 
relinquendum quod concupiverat. 

166 Conversis studiis] Cum aetate 
convertuntur studia. Animusque vi- 
rilis] Nunc virilem a^tatem suis quasi 
coloribus depingit; quae omi.ssis lu- 
dicris quajrit houores, opibus coacer- 
vandis incumbit, magistratus et im- 
peria ambit, et omni ratione cavet, 
id ne committat, unde postea doleat. 
Nannius. 

167 Insenit honoril In honorum 
studio occupatus est. 

168 Lnboret] Conetur. 

169 Multa senem circumveniuntlMxiU 
ta vitia senectuti adscribit; sed earn 
intelligit, quae praeceps et decrepita, 
quae et ' mala aetas ' dicitur, ut ' bona 
aotas' adolescentia. Nayuiius. Cir- 
cumveniunt] Premunt, gravant. 

170 Qua-rit et inventis miser absti- 
iiet] Idem ait Terenlianus ille senex : 
' Ad omnia alia setate sapimus rec- 
tius : Solum unum lioc vitium adfert 
senectus homiuibus, Attentiores su- 
nnis ad rem onnies, quam sat est.' 
Et quo minus vitae restat, eo plus 
anxii de viatico senex, inquit Cicero. 
Nannius, Qncerit et inventis miser ab- 
stinet~\ Senex divitias quserif, qusesi- 
tis vero abstinet : vere igitur miser 
est et infelix. 

171 Vel quod] Senum incommoda 
in partes dividit. Nannius. Timide gelideqite] Nimium caute, et segniter 
administret. Gelideque] ' Geliiii ' sunt 
senes, vel quod fervor il!e et ardor 
adolescentifB deferbiierit, vel quod 
natnralis etiani calor membra desti- 
tuerit : unde propria a Pnetis ' fii- 
gida' et ' gelida senectus' dicitur. 
Nannius, 

172 Dilator] Rem semper procras- 
tinans. Spe longus] Tenacissima; 
spei. Videt rerum vices, semper 
sperat meliora, nee instar adolescen- 
tum desperat, sed spem ulterius ex- 
tendit. Et Cicero ait neminem esse 
tam seuem, qui se annum non speret 
posse vivere. Nannius. Spe longus] 
Longinqua sperans, quum sit morti 
proximus. Iners] Segnis et ad agen- 
dum ineptus. Avidusquefuturi]Pvx. 
sentia enim displicent, inhiat f'uturis. 
Nannius. Avidusque futuri] iiA6^uos, 
vitcB cupidus. Nam senex quia abest 
a vita longa, illam desiderat. 

173 Difficilis,querulus] 'Difficiles' 
sunt senes, qui se minime faciles nee 
exorabiles atque obsequiosos prae- 
bent. ' Qneruli,' /jLe/jAf/inoipoi, qui le- 
viculis ofifensis laeduntur, et statim 
expostulaut. ' Morosi ' qui nimium 
cxacte in bonos mores anquirunt. 
Nannius. DifficUis] Morosus. 

174 Se puero] In pueritia sua. Cen- 
sor castigatorque] Quasi Censor casti- 
gans juniorum mores. 

175 Anni venientes] In juvenibus 
enim memoria, robur, et agilitas cres- 
cunt ; qua; sicut sensim crescnnt us- 
que ad juventutem plenam, ita sen- 
sim deficiunt, juventute recedente. 
Anni autem venire dicuntur ad 46. 
annum, inde abire. Salmns, Anni ve- 
nientes] Anni ab incuuabilis ad me- 
diam aetatem. Venientes] Id est ac- 
crescentes. Nannius. 

176 Recedentes] Decrescentes. 
Nannius. Recedentes] Post mediam 
aetatem. Ne forte seniles] Omnino 
discrimina aetatum et officia servan- 
da. Nam si eo in gencre praevarice- 
mur, totum decorum extinguetur, HO II AT 1 1 I)K AflTIi; POKTICA LI li. 1897 * ncc indoles constabit persona?. A'«h- 
vius. 

177 Juveni parteis] Diicta inde Me- 
taphora, quod actoies partes in agen- 
do dividercnt. Najinlus. P«rto] Par- 
tes pro officio. 

178 In adjunctis cevoque] In iis mo- 
libiis, qui sunt appositi et iinicuique 
»etati apti. 

179 Aiit agitnr res] PraFceptnm 
deoinmin tertium, de decoro servan- 
do in rebus in tlieatro aj;endis : ne 
sc. omnia ostendantnr, et per acto- 
reni repr.psententur : sed quaedani 
tanquam acta referantur sen narren- 
tur; ut sunt res nefariae ac immanes, 
item impossibiles ; quibns addenda; 
turpes ac foedae. Hoc praceptum 
illnstrat primum distributione, qua 
res fabularum in duo genera distin- 
guit: alteruni earum quae in theatro 
aguntur: alteruni earum quee narran- 
tur. Deinde duo ista rernm genera 
inter sese comparat ; et res quas 
aguntur alteris, quae commemoran- 
tur, praefert, tanquam ad motus ani- 
morum efficaclores. Pise, hi scenisi 
' Scena ' olim umbraculis et frondibus 
arborum tecta, {(tki)vt) enini Graecis 
umbra est, unde aKy\voiTi}'yta. festum 
Judfforum, cum sub tentoriis et fron- 
dosis habitaculis viverent,) post ta- 
bulatis constrncta: deinde contigna- 
tionibus duabus aut tribus compacta; 
demum scena ac theatrum ex lapide 
aedificatum fuit. Nannius. Aut acta 
refertur] Quia res est visu fceda, vel 
nimis atrox et incredibilis. 

180 Segnius irritant animosi Ilia 
(\\\ds videmus movent vehemeiitius, 
quam qua; audimus tantum. Hinc 
Plautinum illud : ' Plus valet ocula- 
tus testis unus, quam auriti decern.' 
Unde et ' fideles oculos' Poeta ap- 
pellat. Nannius. Demissa per aurem] 
Audita. 

181 Quam qua-] Quam quas cernun- 
tur. Fidelibtis] Ad fidem facicndam 
magis valent oculi, quam aures. 

183 In scenam^ In conspectum. Blultaqite tollis] Docet multa intus 
agenda, lollendaque ex oculis, qu^ 
scilicet visus exliorreat, tamquam 
inciedibilia, turpiora et atrociora 
quam ut oculi ferant. Hacc in scena 
referri, non agi vult Horatius; ita 
tanien, ut efficacissinia eloquentia 
proferantur, ut non tarn narrari, 
quam agi videantur. Nannitis. la- 
cu7tdia prcEsens] Oratio diserta coram 
spectatoribus. 

185 Nee pueros coram] Exempla 
subjicit eorum quae e conspectu sub- 
movenda simt. Medea trucidet] Me- 
dea Scythico genere nata, Jasoneni 
secuta, relictaque patria et patre ^- 
ta, fratrem Absyrtnm occidit, cor- 
pusque membratim discerpsit, ut ita 
patrem insequentem reliquiis filii col- 
ligendis remoraretnr. Nannius. 

18G Aut humana palam] Atrei et 
Thyestae nota liistoria. Vide vs. 91. 
Nannius. Aireus] De quo vide i. 
Od. 16. 

187 Aut in avem Progne] Superio- 
ribus exemplis docuit submovenda 
quaedam ex ornlis, ut nimis atrocia : 
liic docet non agenda ilia, quze fide 
careant. Prague] Prognem Pandio- 
nis filiam uxorem duxit Tereus, ex 
qua Itin sustulit. Post enm Philo- 
mela sororem Tereo nu})tam invisere 
vellet, rex barbarus adamavit puel- 
1am, eanique per vim stupravit ; et 
ne facinus evulgaretur, linguam abs- 
tulit, atque in silvis occiiltavit. Phi- 
lomela vero acu peplo rem ut facta 
erat intexuit, et depictam ad soro- 
rem misit. Quae, intellecta crudeli- 
tate et libidine mariti, Itin filium 
coxit, et Tereo epulandum apposuit. 
Vide Pausaniam, Ovid. Met. vi. et 
interpretes Horat. iv. Od. 12. Nann. 
Progne vcrtatur] Progne Ityn filium 
Tereo marito comedendum apposuit ; 
vide IV. Od. 12. Cadmus in a7iguem] 
Cadmus Agenoris filius missus a pa- 
tre ad investigandam sororem Euro- 
pam, a Jove tauri specie raptani, tan- 
dem pervenit in Phocidem ; cumque 1898 SOTJE VARIORUM IN invenire illani non posset, ac socios 
aqnatum misisset, a dracone occisi 
sunt. Ipse cognito socioiiini interitu 
draconem Marti consecratum occidit, 
dentesque seminavit, ex quibus nati 
hostes, qui niutuis sese vulneribus 
confoderunt. Tandem et ipse seiiio 
confectns cum uxore in draconem 
mutatus est, ut fuse liabes apud Ovid. 
Met. III. Nannius. 

188 Incredulus odi] Non credens, 
contemno et odio habeo. 

189 Neve minor quinto] Narrat qui- 
bus partibusdebeat fabula consistere. 
Exiguntur quinque Actus, teste etiam 
Donato. Scenarum non tam certiis 
iiunieins : quidani Actus plures Sce- 
uas habent: quidani unam tantuni : 
ut in EunucboTerentii Scena una Ac- 
tum integrum absolvit. Magna quo- 
que virtus et difiicultas, quando ac- 
tus incipiat finiaturve dignoscere. 
Olim facillimum erat distinguere: 
adliibebant ad finem Actus nniuscu- 
jusque chores et cantica: intellige- 
bat tuni spectator Actum finitum, al- 
teruni incipiendum. Postea snstu- 
lerunt et chorum et cantica, ut per- 
j»etuo agi contexiu videatur. Nan- 
nius. Neve minor, tieu sit, ^c] Prip- 
ceptuui decimum quartun), de tabulae 
magnitudine : ne sit niniium brevis, 
neve nimium longa : sed qninque ac- 
tibus constat. Fabula ergo ne ha- 
beat actus pauciores, nee plures, quam 
quinque. Piscat. 

190 Fabula, gu«] Tragoedia, vel 
Comoedia, neque paucioribus, ueque 
pluribus quam quinque Actibus con- 
stare debet. Qua posci vuU et spec- 
tata reponil Quae placere vult, sae- 
piusque agi. Nannius. Posci vult] A 
populo, ut iterum agatur. Reponi] 
Ilerum doceri. 

191 Nee Deus intersit] Olim in fa.- 
bulis, ubi se ex rebus difficilibus ex- 
tricari non poterant,ad numinis prie- 
sidium confugiebant, Deosquemachi- 
natos, (sic enim vocat Donatus,) hoc 
est, in machina conslitutos, induce- bant ; qui Prologos narrarent, noduni- 
que, si quis incidisset, solverent. E- 
rasmus Adagio, ' Deus ex improvise 
apparens,' ut et apud Suidam Prov. 
'Airh /xTjxavris 6e6s. Hie connectuntur 
dno pra;cepta : xv. Ne temere in 
tbeatrum introdiicatur Deus quispi- 
am : sed turn demuni, cum inciderit 
difficilis aiiquis nodus, qui humana 
sapientia aut potentia enodari atque 
explicari non possit. xvi. vero, Ne 
coUoquantur quatuor persons, sed 
vel du£e tantuni, vel ad summum 
tres. Piscator. Nee Deus intersit] 
Nee Deus in scenam inducatur. No- 
dus'] Res ardua et difficilis. 

192 Nee quarta loqui persona labo- 
ret] Tres partes in Comcediis ac Tra- 
goediis, Canticum, Chorus, et Diver- 
bium. Singuiae certum personaruni 
habent numerum: atque hinc fac- 
tum, ut illas partes advocarent. Can- 
ticum est, ubi y.i\oiroih5, id est, ca7i- 
tus artifex canit : ubi una tantum 
persona requiritur, aut si altera, ta- 
cita subsistat ; et si loquatur, secum 
loquatur. Chorus auteni plures habet 
personas, constatque e viris aut mu- 
lieribus, aut ex utrisque permixtis: 
ouinesque loquentes introducuntur, 
sed confusa voce, quasi una sit per- 
sona. Diverbiuni, sive Deverbium, 
ut Donatus vult, locus est, ubi perso- 
nae Actorum versantur, et inter se 
histriones coUoquuntur: in quo tres 
solum personas esse necesse est, si 
vero qunrta adsit, (quod rarum est,) 
aut tacita subsistat, aut secum loqua- 
tur, ut Birria apud Terentium : ' N unc 
Dostrae timeo parti, quid hie respon- 
deat.' Nee quarta loqui persona] Nee 
plures personae uno et eodem tem- 
pore in scenam prodeant loquuturee, 
quam tres. 

193 Aetoris partes] Praeceptura 
XVII. de officio chori : quoniodo is se 
gerere debeat,quasve sententiaspro- 
nunciare aut canere. Hoc per partes 
exponit. Interserit narrationem de 
tibia et tibicine et cilharoedo, et de= HO RATH l)K ARTE POI-TICA r.lB. 1899 nique de sententiis fabiilariint, at 
qnomndo sententiae gravioresac sub- 
limiores in fabiilis usurpari coeperint. 
Piscator. Vid. Tiiineb, xix. 9. Pet. 
Naiinii Miscel. lib. iii. Actoris partes 
chorus nfficiumque virile Defendat] Se- 
quitiir lit ostendamiis, (|iiod sit illiid 
officitim virile, quod tantopere doctos 
cxeiciiit viros. Virile ergo, non est 
rh TOO avSph?, sed Kara rb SwarSv, 
' Viriliter,' inqtiam. Virile defender e, 
nt ' suave rubere,' ' torvuin tueri;' 
et caetera, quaB in triviis nota sunt. 
Chorus ergo, inquit Flaccus, partes 
viriliter actoris agat: et quasi uniis 
sit e reliquis actotibiij:. Heins. Ac- 
toris partes chorus] Chorus ex quocun- 
que sexu aut numero constat, unins 
actoris loco liabeatur, suiimque ser- 
nionem accomniodet actioni proxiuie 
pcractiE. Virile] Ofiac\um virile, quam- 
vis sit mulieruni ccetus, nam Masculi- 
nnni genus complecti solet foeniini- 
num. 

191 Neu quid medics] Neuquidca- 
nat inter niedios actns, id est, in me- 
diis actibus, quod sit alterius argu- 
ment!, et a re proposita alienum. 

195 £t hcereatapte] Quod non sit ad 
rem praesentem aptum. 

196 Ille bonis faveatqite] Virtutes 
Chori proponit, nt nimiruni benevo- 
lentia bonos prosequatur, sit (pt\dv- 
Bptawos, et inter se dissidenles amici- 
liaconciliare conetur. Moderetur ira 
incensos, bene moratos aniet, laudet 
vitam frugalem, justitiam comnien- 
det, pacem concordianique civilem 
ac leges servandas suadeat, secreta 
non prodat, Deum ut mala averrun- 
cet, precetur, et cetera. Haec officia 
Chori. Vid. Turneb. xix,9. Nannius. 
Ille bonis faveatque] Ille chorus, cujus 
officium breviter docet Horatius. 
Consilietur amicis] Det consilium 
aniicis. 

197 Et regat iratos] Studeat iratos 
placare. Timentes] Innocentes. 

198 Ille dopes laudet] Laudet par- 
simoniam et continentiam in victu. Salubrem] Utilem. Nam nt salubritas 
corpus, sic Justitia Remp. conservat. 

199 Aperlis otin portis] Vid. Tur- 
neb. XIX. 9. Aperlis otia portis] For- 
tae clausae belluni, apertue pacem in- 
dicant. 

'200 Tegat commissn] Alii secreta 
exponunt : Crii(|uius mavult hie sig- 
nari scelera et flagitia principuin vi- 
rorum, qua; tegi vult a clioro, id est, 
non |>rodi, nc auctori siio sint exitio; 
vel aliis nialo exemplo; atque ideo 
suhjicit Deosque precetur el oret, nc 
scilicet ea principuni delirta et impi- 
etates sint exitio Reipub. miscroque 
populo. Commissa] Arcana fideicom- 
missa ne prodat. 

201 Fortuna superbis] Fortuna se- 
cunda. 

202 Tibia non ut nunc] Hoc loco de 
Cantico sen fj,e\onoua, ubi tibias in- 
troducuntur, ut apud Terentium : 

ACTA TIBIIS DEXTRIS VEL SINISTRIS, 

PARIBUS VEL iMPARiBus. In ' tibiis ' 
autem qiiaedaiii ' dextrae,' quae et 
' Lybicae ' dicebanttir ; qusedam 'si- 
nistra'j'quae'Sarranap.' Quando vero 
Comcedia gravitatem quanidam, jocis 
valere jussis, prae seferebat, turn can- 
tabat 'dextris tibiis :' cum verojocos 
tantum et lusiis inducebat, quales in 
Eunucho Terenliana, tuni '.sinistrae' 
personabant : si porro argumentum 
ex utraque mistum, ut quzedani gra- 
via et severa, quaedam jocosa et ridi- 
cula, tuni ' tibiis dextris et sinistris' 
canebatur. Nannius. Tibia non ut 
nunc] Qnando scilicet Roniana res 
pauper esset olim, non erant tani in- 
gentes tibiae siciit nunc, nee ita orna- 
t;p, nee taui multis foraminibus. Os- 
tt'iulit autem luxuriant recentem et 
anibitiosani natam esse cum dilatata 
dignitate Reipub. Salmas. Tibia nov, 
nt nunc] Tibia veteruni tenuis fuit, et 
simplex, id est, veteres simplici Mu- 
sica in scenis nsi sunt, at nunc iuipe- 
rio Rom. Horente, tibia non solum or- 
natnr orichaico, sed tot habet fora- 
mina, ut sonet tanquam tuba. Tubce'> 1900 NOTiE VARIORUM IN que jEmula] Par nimiruni ob giavita- 
tem soni. Nannius. 

203 Sed tenuis] Quo enim grandior, 
CO graiidiorem excitat sonum. Et 
simplicem fiiisse tibiam ait, eiqne tria 
tantiim fiiisse foramina, per qu«^ gra- 
ven!, aciittini,et circiimflexnni cdeljat 
sonum. Naimius. PaucOjSfc] Qiiatnor 
foraminibus. 

204 Adspirare,i!fc.] Adspirando seu 
canendo jiivare clioros. 

205 Nondiim spissa nimis complere 
sedilia] Quasi diceret, cum tenuis et 
angnstus erat iiominiun eonsessus, te- 
nui et parva opus erat fistula ; at cum 
coeperunt complere sedilia, niajori 
opus fuit tibia ac sono,nt undequaque 
exaudiretur. Nannius. Novdtnn spissa 
7iiinis complere] Sedilia nonduu) nimis 
referta. Sedilia] In quibus sedebant 
spectatores. 

206 Quo sane populus] In qnera lo- 
cum. Numerabilis,utpote parvus] Fo- 
piilus adeo paucus, ut facile posset 
Mumerari. 

207 Coibat] Congregabatur. 

208 Postquam ccepit agros] Commu- 
tatis moribus a veteri parsimonia ad 
luxuriant est perventiim. Tunc Tra- 
gic! ac Comici indulgentius omnia 
agere, et ambitiosius instruere coacti 
sunt. Nannius. Agros extendere vic- 
tor] Imperium propagare. Extendere] 
Proferre pomoeria ditionis. Turneb. 
XIX. 9. Nannius. 

209 Vinoque diurno Placari Genius 
festis impune diehus] Impune, id est, 
citra pcenam leguni. Nam dim sum- 
tiii, iuxiuiip, epulis poenae constitutaj 
fuerunt, unde ' Leges suuiluariae,' 
quae legem siimtibus praescribebant, 
quales Cornelia, Julia, &c. Verum 
leges illaj niox neglectae, et curari 
t'ocpit genius. Quis antem sit Genius, 
et Geniales Dii, variae sunt doctorum 
sententiae. Attribuebant antem gen- 
tiles illi singulis iiominibus, simul at- 
que nati essent, duos Genios, bonum 
ac malnni : allerum saluti semper 
consulere credebant, malum vero non placari nisi dulcissimo ac jucundissi- 
mo vitae genere ; amat enim volupta- 
tes ac delitias : unde avari dicuntur 
* Genium defraudare,' et qui delicate 
vivnnt ' Genio indulgere.' Plura Cen- 
sorinus de Die Natali. Turneb. xix. 
9. Nannius. Vinoque diurno] De die 
convivari et potare. 

210 Impune diebus] Sine metu Cen- 
soruni. 

211 Accessit nuinerisque modisque li- 
ccntiamajor] Numerisnnt versus, »nodi 
cantus ac soni. Gripci fonos,<p66yyovs, 
vocaut, modos, rpunovs, numeros, pvd- 
fxovs. Nannius. Nuinerisque modisque] 
Et rythmis et cantui. 

212 Indoctus quid enim sdperet] Ho- 
mines rustici et indocti, laboribus so- 
luti, cum populo urbane et honesto in 
scena commisti nihil sapuerunt. unde 
in arte Comica tanta crevit liccntia 
ab antiquorum severitate longe dis- 
crepans: postea vero plebs a senatu 
et equitibus discreta fuit subselliis. 
Liberque vialorum] Feriatus a re rus- 
tica, ab agrirultura. Turneb. xix. 9. 
Nannius. Liberque malorum] Defuncti 
laboribus. 

213 Confusus] Commistus. Turpis 
honesto] Livius de bello Macedonico 
lib. IV. scribit populnm promiscue 
cum Senatoribus spectasse ad A. U. 
C. 508. neque discretos fuisse ordi- 
nes Senatores inter et Equites, Ple- 
bem et Magistratuni : nam ut locum 
quisque occuparat, ita tenebat. In 
tanta igitur confusione non mirum, 
si non fuerit studium novae artis. 
Naimius. 

214 Motumque] Gestum corporis et 
saltationem. Luxuriam addidit arti] 
Foraminum auctionem vel scenici or- 
natum sumptuosum. 

215 Traxitque vagus per pulpita ves- 
tem] Locum bunc optime declarat 
Donatus his verbis: ' Syrmata dicta 
sunt ab eo quod trahuntur: quae res 
ab scenica luxuria instituta est,' &c. 
INIartialislib. xii. 'Aptasti longum tu 
ijuoque syrma tibi.' Est et genus HORATII DE ARTK POETIC A LIU. 1901 vestis Tragiconini Iiiininin verrentis. 
Intellisit ergo Horatiiis magnificuni 
citharoedonim et liistrioniun incesstiiii 
ac comitatiim. Nannius. Traxitque 
vagus per] Usiis est veste ad talos de- 
missa, hue et illuc se per scenam cir- 
cumferens. 

216 Sic etiam fidihus] Cum olim ci- 
tliaroedt in tlieatris canerent fidibus 
severiter, graviter ac moderate : post- 
ea eneptum est cani licentiosins. 
Eloquentia etiam facta est multo ani- 
bitiosior. Piscator. Sic etiam Jidibus, 
Sfc] Cave haec cum superioribus con- 
jungas. Alteram enim iJ.f\oirod'av jam 
tractat ; Tragicam nimiruui, post- 
quam deComicaegit. Tragcediae enim 
citliara erat. Heinsius. Fidibus voces 
crevcre] Citharis accesserunt, et mul- 
tiplicati sunt modi, et soni, id est, 
chordae. Sevens] Ob res sevcras, 
quas numero et harmonia citharcedus 
imitatur. 

217 Et lulit] Et protulit. Facun- 
dia praceps] Scribe, facundvt jirce- 
sens. Heinsius. Prceceps] Ceieriter 
fluens. 

218 Utiliumque sagax] Superior ver- 
sus intelligendusdefiguris dictionum, 
ill quibus audacissinnis Horatius : de- 
inde de sententiis, tropis, de scliema- 
tibus rerum, exciamatioiie, &c. Tur- 
neb. XIX. 9. Nannius. Utiliumque sa- 
gax rerum] Et sententia, id est, pru- 
di-ns oratio personarum (ex quibus 
cliorus consistif) pariim ab Apollinis 
oraculo destitit. Et dicinafuturi] Di- 
vinans futurnm. 

219 Sortilegis noii discrepuit] Re- 
sponsa daiitibus. Dabat responsa 
Apollo Delphis,et aenigmata tcntuosa 
et obscura. Jam nbi quis niiuium 
abutitnr figiiris, et obscuros verbo- 
rum tropos inculeat, fit aiVi7/iaTc<J5?j$ 
oratio, et Delphico oraculo similis. 
Sunt autem Delphi in Pliocide, ubi 
teniphim sunUiiosissimum habuit A- 
polio, unde ' Delpliicns Apollo' dic- 
tMS. Nannius. Sortilegis non discrepuit] 
Unde sortes,id est,oracula petuntur. Non discrepuit] Non minus pro vera 
ac divina f'liit liabita, quam si pro- 
nunliata esset ab ApoUine Delphico. 
Sortilegis] Hoc est, oracula edere so- 
litis. Piscator. 

220 Carmine qui Tr-ugico] Transit 
jam ad praeceptum xviii. de decoro 
observando in Satyris. Primuni nar- 
rat quas fuerit origo Safyrorum. De-' 
inde de decoro in lis servando prapci- 
pit. Tum exponit discrimen inter 
Satyram et Tragcediam : tribuens ilii 
sententiarum levitatem et proter- 
viam : huic contra gravitatem et pu- 
dorem. Atque hoc discrimen simili- 
tudine saltantis matrona;, cum mere- 
trice scilicet, collatae, declarat, ibi, 
' Eflfutire,' &c. Piscator. Carmine 
Tragico] Praeterea, qui ab liirco Tra- 
gojdiam deflectnnt, non liirciim ani- 
mal, sed utrem hirci, mnsto refertum, 
preemium fuisse contendunt, eoque 
allusisse Yirgilium : ' MoUibus in pra- 
tis unctos saliere per ntres;' nimi- 
rum exhaustos vino ntres postea in- 
flasse : atqne per eos saltitasse Athe- 
nis in festis Bacchi, quse aaKooAlai di- 
cebantnr, hinc aaKwMd^co, per ntres 
alfero pedes^alto. Cruq. Hircum] Hir- 
cus piffimii loco Tragoediarum scrip- 
toribns datiis est. 

221 Agresteis Satyros] Silvestres 
Faunos nudos introduxit : ita enim 
Satijros vocant, qui Latinis sunt ' Ca- 
pripedes,' quod caprinas habeant fa- 
des, baibam item caprinam, et pedes 
caprinos, omnia denique caprina. Ta- 
les itaque Tragredia producere sole- 
bat, qui petulanter torquerent scom- 
mata : nostri Rhytliinici nioriones ha- 
bent, qui ridicula salibus sparsa effu- 
tiunt. Quod vero Satyros in fabulas 
inductos dixi, non peracta id fabnla 
factum fuisse intelligendmn, sed in 
medio fabula^, quasi Cboros. Nannius. 
Nudavit] Satyros nudos introduxit 
verbis et moribus obscaMiis risum nio- 
ventes. Et asper] Piimo asper in 
Tragredia, mox asperitatem facetiis 
condivit. 1902 SOTM VARIORUM IN 222 Incolumi graiUale] Salva gra- 
vitate Tiagfptii.^. 

223 Grnfnnotitafe'] Rpligio primum 
adegit homines ad sacras aras Iiostias- 
(jue Diis iiiactandas: deinde ad co- 
iiiissationes ah omnibus itum est et 
pociila : inter qiise, ne Lapitlianim 
more potii se perderent, a viri scor- 
datioribus inveiUK sunt faI)nlEP, ad 
coutinendos omncs in officio : liinc 
patet, non volnptalis, sed religionis 
ergo huios a majoribus fiiisse institu- 
tes. Criiq. I\lorandus, Sfc.} Deiectan- 
dus novitate, qnsE solet esse omnibus 
gratissima. 

224 Funclusque sacris'] Post sacra 
et epulas ebrins et sine lege vivens. 
Potus et exlex] Exlex, Indomitns, ade- 
fjLKTTos. Non niirnm igitnr, si aiifiigit 
auditor. Veteres in sacrificiis lautis- 
sime epiiiabantur ; nnde Virgilius sa- 
cris operatus, amicuni invitat Eel. ii. 
' Cum faciam vitula pro frugibus, 
ipse veiiito.' Talis itaque spectator jo- 
cis morandiis et retinendus. Nannius. 

225 Risores, S(c.'] Satyri dirunlnr 
risores, vel quod risum moveant, vel 
quod res rideant liumanas. Commen- 
dare] Indiicere. Nannius, Commen- 
dare] Aiiditonim auribus, 

226 Ita fetter e seria ludo'\ Poem a 
serium, jocis satyricis ita commis- 
cere. 

227 Ne, quicuiique Deus, quicunque 
adhibehitur heros] Ne scilicet is, qui 
paulo ante dci instar aiit herois in 
scenam fuit iiitrodnctus, postea la- 
cernosus prodeat. Nannius. Adhi- 
behitur heros] In Tragoedia introdu- 
cetur. 

228 Nuper] Paulo ante. 

229 Migret in obscuras] Ne utatnr 
fiermone bumili et abjecto, quails est 
tabernariorum ef opificnm oratio. 

230 Dam vital humum'] Diim comi- 
cam liiimilitatem reformidat, ne in- 
tumescar, captans magna supra vires, 
quasi inter nubes ct ccbIuui versans. 
Nubcs el inania capiet] Vid. Turn. 
XIX. 9. 231 Effutire leveis indigna Tragcpdia 
versus] Indicat quibus verbis nteii- 
dnm, non levibus, non teneris et de- 
licatis, sed gravibus, austeris et seve- 
ris. Nam, ut ait Ovid. Trist. ii. 
' Omne genus script! gravitate Tra- 
goedia vincit.' Adfert simile a ma- 
trona, quao festis diebus ante aras 
gestu gravi saltabat licentius, ut reli- 
gionis, non lasciviae ergo facere vi- 
deretur. Sic Virgil. ilLneid. iv. 62. 
de Didone : ' Ant ante ora Deum 
pingues spatiatur ad aras.' Est an- 
tem in lioc versu Graecismus indigna 
effutire, pro indigna quje effutiat at- 
(|ue pffiindat. Najinius. Effutire leves 
indigna] Inepte loqui. Ordo et sen- 
tentia verborum ha^c est : Tragredia 
quae indigna est, in qua versus leves 
emittantur, intererit, id est, versabi- 
tur inter satyras velut pndica foemi- 
na, quae non nisi coacta festis diebus 
modice saltat. 

232 Moreri] Saltare. 

233 Intererit Satyris, Sfc] Praecep- 
tum XIX. ut scilicet in Satyris servetur 
decorum personarum, et cuique con- 
veniens sermo iribuatur. Hoc prae- 
ceptum exponit per prolepsin, qua 
improbat falsam opinionem de dis- 
crimine Satyrae et Tragcediae: quasi 
illud consistat in solis verbis; nt sci- 
licet verba Saiyrornm sint propria et 
iiiornata, contra Tragflediarum verba 
sint transiata et exornata. Piscalor. 
Tnrneb. xxiii. 3. 

234 Inornala, &^x.] Nomina simpli- 
cia el incondita. Dominantia] Id est, 
propria et usu trita : Grapci Kvpia vo- 
cant. Nann. Dominantia] Nomina 
propria, qua? in suo sensn dominan- 
tiir, non expulsa de sede sua a trans- 
latis, qualia sunt verba ad Venerem 
spectantia : ut mentula, cnnnus, et 
simiiia. 

235 Satyraruin] Si ego Satyras in 
tragcedia scriberem. 

236 Tragico differre colori] Id est, 
differre a Tragicis, sermonis orna- 
nientis, quibus ille vclut coloribtu HORATll DE ARTE POETICA LIB. lOO.'i pingitur. Piscator. Tragico, ^c] A 
tragica magniloquentia. 

237 Davusne loqitatiir, &fc.] Utnim 
Davus, Pythias, Simo, personae Co- 
micas loquantiir, an Silenus persona 
satyrica. 

238 Emuncto lucrata, ^-c] Deliiso. 
Metaph, a quadnipedibiis, quibiis lac 
subtractum est. 

239 An custos famulusque'] An tra- 
gica et gravior persona loquatnr, qua- 
ils fiiit Silenus custos et minister 
BaccUi nntricius. Dei alumni] Id est, 
Bacchi : quia vinum modice suniptum 
alit vires. Piscator. 

240 Ex nolo fictum carmen sequar] 
Comoedia eniin res in scenam adducit 
vulgares, amores puellaruni.lenonum 
impuritatem, meretricuni avaritiam, 
ceteraqne in vulsns nota. Nnllus 
est, quin facile scribere se posse pu- 
tet, qualis ebrius, qualis senex ava- 
rus : atque rem aggressus, longe ali- 
ter experietur. Et pauci sunt qui 
Comcediam et Tragoediam recte trac- 
tant, Ht, si quis nostri temporis Co- 
moediographos excntiat, videre liceat 
qnam infeliciter res iis succedal, si 
cum veteribus componantur. Nan- 
nius. Ex nolo] Praeceptum xx. in 
tractandis argumentis notis, obser- 
vandam esse artificiosam serieni sen 
dispositionem. Hoc praeceptum ex- 
ponit sub forma gloriationis ; nam 
Loc ipsum se facere posse, jactat. 
Piscator. Ex noto fictum] Ex re nota, 
non abstrusa, fictinn sequar, id est, 
carmen satyricum fingani : atque ejus- 
modi erit carmen, ut quivis speret se 
tale posse fingere. 

241 Sudet tnultnm] Multum laboris 
sumat. 

242 Ausus idem] Conatus idem. 
Tantum series] Tantnm valcnt rerum 
dispositio et verborum structura, ut 
difficile sit imitari. 

243 Sumptis accedit honoris] Rebus 
vulgaribus. Accedit honoris] Id est, 
pulcritudinis, venustatis. Nannius. 

244 Silvis deducti] Prseceptum xxi. quod rursum ad Satyras pertinet : ut 
in sententiis Fannorum, (|ui in Saty- 
ris introdiiciintur, duo exlronia vitia 
caveantur : nimia scilicet urbanitas, 
et nimia agrestitas. Hnic prapccpto 
rationem adjungit al) eftecio inutiii, 
offensione scilicet bonestiorum ci- 
vium : quam seiitentiam amplificat 
antitiicsi approbatioiiis civinni levio- 
rum ac liiimiliorum per prolepsin ra- 
tiucinationis, a pari, cujus cousequen- 
tiam negat. Piscator. Sylvis deducti 
caveant] E sylvis, id est, e proscenio 
nunieroso producti in scenam civilem. 
Fauni] Quorum princeps est Pan- 
A Graecis satyri dicuntur. 

245 Ne, velut innali] Ne velut nati 
in triviis, id est, locis celeberrimis, 
ac pene in medio foro. Innati triviis] 
Scurrap triviales. Nam alia est ora- 
tio in triviis, alia in foro. Hinc ' ver- 
ba trivialia' dicta parinn elegantia. 
Nannius. Jocus ergo Satyrorum, non 
sit urbanus et delicatus, sed habeat 
rusticitatem. Turn. xix. 9, 

246 Jurcnentur versibus] Ne versi- 
bus nimium excultis juveniliter lasci< 
viant. 

247 Aut immunda crepent] Ne sci- 
licet contra decorum taxent liomi- 
nuni vitia et mordaciter nimis in ea 
invehantnr. Quod vero Horatius im- 
munda crepent dixit, Gra-ci uno verbo 
alaxpo^oyeiv efferunt, Crepent, cum 
quadam ostentatione in ore liabeant. 
Nannius. Aut immunda crepent] Aut 
verba nimis obscaena loquantur. Ig- 
nominiosaque dicta] Quae alicujus exis- 
timationein laedant. 

248 Offenduntur enim] Turneb. xrx. 
9. Quibiis est equus] ' Equites,' pa» 
tricii, et locupletes. 

249 Si quid fricti ciceris] Per Fricti 
ciceris et nucis emtnrem, infimae sortis 
ac vilissinios honiiues intelligit. ' Ci- 
cer ' legiiminis genus, unde ' Cicero- 
nes ' dicti, ut a fabis ' Fabii,' a pisis 
'Pisones,' Nannius. Turneb. xix. 9. 
Fricti ciceris emptor] Fricti ciceris 
emptor, est homo pauper, et plebej- 1904 NOT/E VARIORUM IN lis, f|ui ciceie, interea tliini ageban- 
tiir fabiilse, et quovis alio tempore, 
fdniem levaiet. 

250 Mquis accip'mnt animis] Patien- 
ter audiunt. Donantve corona] Re- 
niiineiant. Nam bonos Poetashede- 
ra coronabant. 

251 Syllaba longa brevi] Praecep- 
tum XXII. de Carmine lambico : in 
quo monet cavendum, ne Spondaeus 
regionibiis paribus recipiafur. Turn 
pedem lanibnm definit. Deinde caii- 
sani exponit, cur versus lanibici Se- 
narii nominentur Trimetri. Tum dis- 
tinguit Carmen lambicum in duo ge- 
nera: unum antiquum, quod ex puris 
Iaml)is constat : alternm novum, 
quod locis imparibus etiam admittit 
Spondapum. Ad extremnm apponit 
cxempla duorum, qui lanibo in suis 
Trimetris rarius usi sint. Piscator. 
Syllaba longa hrevi] Iambus ex dua- 
bns syllabis conficitur, priore brevi, 
posteriore longa. 

252 Pes cHus] Virilis, acer, et 
concitus, ut Terentianus ait. Nan- 
nius. Pes citus~\ Pes celeriter cnr- 
rens, qui cito promitur, praesertim 
si comparetur cum Spondajo tardo. 
Unde etiam Trimetris] Ex quo, quod 
Iambus sit ita citus, jussit lambeos 
versus Senarios Trimetros quoque 
nominari. Accrescere jussit] Trime- 
tris addi. 

253 Quum senos] Quum haberet 
sex pedes. 

25 1 Primus ad extremnm] A princi- 
pio ad finem, olim ex lambis dun- 
taxat constans. Nonita pridem'] Non 
<iiu est, quo inseri coeperunt Spon- 
diiei et alii pedes inter lanibos. 

255 Graviorque veniret ad aiires] 
Vox tardior ad movendos animos 
aptior sua mora, tametsi percipiatur 
segnius. 

256 Recepii] Iambus recepitSpon- 
dasos stabiles, id est, graves et tar- 
dos,in sua jura, sed ita, ut e secun- 
da aut quarta sede non depellere- 
tur. 257 Cotnmodus el pattens] Sese ac- 
commodans et libenter locum dans 
Spondaeis. 

258 Socialiter] INIuluo, pariter. 
Hicetin] Hie Iambus. Atti] Altius 
et Enniiis in Tragoediis quas scripse- 
i"untraros lambos adhibuerunt. Hie 
et in Acci] Hie, est iKtl, non iKeivos 
aut ovTos, quod multos decepit. U- 
bi ? in secunda sede aut quarta. 
Iambus, inquit, in nobilissimis, ut 
vulgo volunt, Accii versibus, etiam 
liic, lioc est, in secunda sede aut 
quarta, rarissime apparet. Et hoc 
verum esse novit,qui fragmenta Ac- 
cii vel semel salntavit. Etiam graves 
illos Ennii, ut idem illi volunt, ver- 
sus, quos cum tanto pondere in sce- 
nam adferunt ; idem Iambus, cum 
nee quartum locum nee secundum 
obtineat, arguit aut ouToffxeS/ou? aut 
a.Tex''ovs esse, id est, aut festinanti 
aut ignaro artis excidisse. Heinsius. 

259 Nobilibus Trimetris] Id est, 
laudatis. Irouia est, vel qui extol- 
lunt ignobiles, vel qui omnium ser- 
mone iiobiiitati. Ita enim 'nobile' 
aliquando dicimus, non quod genero- 
sum est, sed quod raultorum fama 
celebratum. Sic ' nobilis latro,' * no- 
bile scortum ' dicitur. Nannius. Tur- 
neb. XIX. 9. 

260 In scenam missos] Expolilio 
xxiii. praecepti, ubi primum caussas 
efficientes exponit spondsei in Car- 
mine lambico intempestive et odiose 
usurpati, negligentiam scilicet et ig- 
norationem artis. Dein duas denuo 
caussas affert istius negligentiae et 
licentiae : primam, quod non quivis 
istud vitium animadvertat : alteram, 
quod Romanis Poetis venia in isto 
vitio dari soleat. Post monet licen- 
tlam illam in scribendo cavendam 
esse ; quia non satis est culpam vi- 
tare ; sed insuper opera est danda, 
ut laudemmereamur ; imitanda ergo 
est diligentia Graecorum. In scenam 
tnissus] Non >n«ssos, hoc sensu : Ver- 
sus lambicus in scenau) missus cum HORATII DE ARTE POETICA LIB. 1005 inagno poiidere, id est, ciim ninltis 
Spondaeis, preuiit Poetain criniine 
turpi, aut operae celeris nimium, aut 
artis ignoratse, &c. Piscator. Mag- 
nos cum pondere uersus] Versus cre- 
brisSpondceis tardatos. 

262 Premit artis crimine turpi] Iam- 
bus raro adiiibitns premit, id est, in- 
dicat versus praepropere et negligen- 
ter scribi, vel sine arte et minus ac- 
curate. 

263 Immodulata Poemata] Immodu- 
lata vocat Po'emala, quae suis nume- 
ris non constant. Nannius. ImmodU' 
lata Po'emata] Quae versibus sine cura 
atqne arte factis constabant: quos 
avTOKa^SaKovs Cvitici dixerunt. Hein- 
sius. Immodulata Foemata judex] Poe- 
mata nietbodo et modulo Poetico 
non recte efficta. 

264 Indigna Po'elis] Indigne, im- 
merito. 

265 Iccircone vager, scribamque li- 
center] Ideone, inquit, veterum usur- 
pabo licentiam, eorumque insistam 
vestigiis, qui tam licenter sua scrip- 
sere. Nannius. Idcircone vager] Idcir- 
cone sine arte scribere debeam, quia 
errata hi scriptis meis nemo est ani- 
madversurus? Anomneis Visuros pec- 
cata pictum] Difficiles sunt bi versus, 
nee Interpretibus quicquam hie men- 
tis aut ingenii est. Si anxius observa- 
vero leges metri, hoc efficiam, ut cul- 
pabilis non sim ; si licenter, ero in 
culpa : utpote non servato decoro. 
Cautus, inquit, hoc est, (v\aPr]s scri- 
bam, ut intra limites consistam, et 
dignus sim cui venia debeatur. Nan- 
nius. 

266 Peccata putem mea] Vitia raei 
carminis. Tutus et intra] Hie nomi- 
nativus pendet a verbo putem. Sen- 
sus est : Idque in eum finem ut sim 
tutus, videlicet a reprehensione prop- 
ter peccata poetica, et extra Spem 
Venice cautus. Et ut sim cautus, quuni 
intelligam, me esse extra spem ve- 
niae positum, seu ademptam mihi 
esse spem venise, quae Romania Poe- tis data est, ut antea dixit. Lego 
autem extra, cura Lambino : quum 
vulgares libri legant intra, Piscator. 
Intra spem Venice] Dicit, non ita se 
scripturum insipienter, ut erroris ve- 
niam poscat, sed tiitius scribat artis- 
qne praecepta servet diligenti studio : 
nam intra spem Venice esse, est ad spem 
veniae non pervenire, nee quicquam 
vel scribere venia dignum ; quod fa- 
ciunt indocti stultique Poetae, qui po- 
tius quam non scribant, venia dignos 
se haberi malunt : hoc autem est, 
quod notat Horatius, artis quidem 
peritiam hoc praestare solum posse, 
ut venia non sit opus, sed earn per se 
non mereri laudem, quam natura ma- 
jor, mentisque divinior quidam in- 
stinctus parit perficitque, teste Pla- 
tone. Vide A. Gellium xii. 13. Cruq. 
Intra Spem venics cautus] Ut nihil 
scribam venia dignum, sed per se 
laudem merebitur. 

267 Vitavi denique culpam] Repre- 
hensionem effugi et probrum. Nan- 
nius. 

26S Non laudem mei'ui] Is solus 
laudem meretur, qui recte facit, non 
qui culpam vitavit. Vos exemplaria 
GrcEca] Quoniam nos a Romanis avo- 
cavit, ad Graecos remittit; apud eos 
enim felicius nata et producta omnia, 
atque adeo quicquid homini necessa- 
rium, cum maxime in arte Poetica, 
tum etiam in aliarum artium cogni- 
tione. Nannius. Vos] O Pisones. Ex- 
emplaria GrcEca, S^c] Graeci optime 
et caiite scripserunt. 

269 Nucturna versate] Nam studio- 
sis nou est dormiendum nimis. 

270 At nostri proavi] Pet. Victo- 
rius Var. Lect. xv. 13. Numeros] 
Numeros Poeticos. 

271 Sales] Facetias. Utrumque] Nu- 
meros et sales. 

272 Stulte inirati] Stulte scntie- 
bant, quia verum ignorabant. Stul- 
titia autem oritur ex ignorantia. Et 
vos] Vos, o Pisones. 

273 Inurbanum lepido] Inurbane Delph. et Var. Clas. Horat, 6 E lt)0(> NOT^ VARIORTM IN dictum ab elcganti joco distinguere. 
Scponere] I'ostponeie, posthabeie. 
Cruq. 

274 Digitis callemus'] Digitis dige- 
rendo versus in pedes, aure aiidien- 
do, an versus sit numerosus. 

275 Ignotum Tragica'] Sequitur 
nanatio (juadripartita ; ciijus prima 
pars est de Tragcedlje inventore ; 
secunda, de ejusdem amplificatore 
et exornatore ; tertia, de Comoediae 
veteris ortu et interim ; quarta, de 
studiis Comicorum Romanorum. 

276 Plaustris vexissePo'emala] Hasc 
irtitio : invalnit postea scena tempo- 
raria, quae, actione exliibita, aufere- 
batur, ut hodie. Deinde, auctore 
Pompeio Magno, firma theatris fun- 
danienta jacta sunt. Cur auteni 
plaustris circuniveherentur Poemata, 
caussa fuit Iijec : quod olim, ante- 
quam Tiieseus in unam civitatem coe- 
gisset, vicatiui Attica habitaretur, 
carmenque solenine circa compita 
vicosque caneretur : unde et Comoe- 
diam airh tov Koifxa^eiv, id est, lascive 
agere, vel avh Trjs KwfiTjs, id est, vico, 
Megarensiuni lingua, natam quidani 
volunt. Moris etiam crat, ut rusti- 
cus injuriam passus occineret ad ja- 
nuam coruui qui injuriam intulissent: 
itaque injuriosos tradiicebant, ac ve- 
liicula per compita claro die induce- 
bant ; unde Prov. ' De plaustro lo- 
(jni,' pro convitiis lacerare, quod 
ttiam in Nebulis Aristoplianis Inter- 
pres notavit, explicans voceni rpvyo- 
Saifj-ovis. Nannius. Thespis^ Tliespis 
Atheniensis, primus Poeta tragicus, 
Tragoedias docuit, atque egit in plaus- 
tris, quibus Poetffi circa vicos fue- 
runt circumacti, antequani scena es- 
set invonta. 

277 Qua cawrcnt agerentque] Hoc 
ad bistriones, illud ad Chorum refer- 
tur. Nannius. Canerent agercntqiie] 
Ipsi Poelee. Penincti facibiis oru] 
Habcntes ora fascibiis vini peruncta. 
^»ondum enim nsus erat personarum. 

278 Persona' imUaque rcpertor'] Re- pertor larva-, qua vera histrionum 
facies fuit tecta, ne agnosceretnr. 
Honesta} Paliae decorae, quae ad imos 
usque pedes esset demissa. 

279 Pulpita tignis'\ Scenam modi- 
cam instituit. 

280 Magnumque loqui] Perfect io- 
rem eloquentiam. Nitique cothurno] 
Gestare cothurnum, quo nituntur in- 
cedentes. 

281 Successit vetus his Comcedin'\ 
Est itaque ' Comcedia vetus,' ' media,' 
ac ' nova.' Hjpc a vetereqninque in 
rebus ditFerebat, (nam pauci adnio- 
dum meminere Comoediae mediae,) 
' tempore,' nimirum, ' argumento,' 
' stylo,' ' apparatu,' ac ' metro.' Ac 
primo quidem ' tempore,' quia vetus 
floruit bello Peloponnesiaco, ac tunc 
in populi libertate viguit. Nova vero 
exorta est extincta populi libertate, 
cum Philippus et Alexander rerum 
potirentur. ii. ' Argumento:' nam 
vetere prosciudebantur magistrattis, 
et qui Remp. conipilabant, item belli 
duces proditione infames. Nova au- 
tem, nil nisi amores adolescentum, 
suspiciones atque iras parentum, ava- 
ritiam nieretricum. in. * Stylo,' sive 
' plirasi,' sen * dialecto.' Apud Grae- 
cos niira grandiioquentia sa^pe as- 
surgit ad splcudorcm vel Heroicuni 
vel Tragicum : in nova bumilis sty- 
lus, plirasis famiiiaris, sermo plebeius. 
IV. ' Metro.' In veteri varia metro- 
rum genera videas : at in nova uniim, 
lambicinn nimirum, dominatur ; sunt 
admixta nonnumquam alia genera, 
sed rarissime. Postremo ' apparatu ' 
sive trapaffKevrj : nam mira fuit anti- 
quitus in adornandis Choris, perso- 
nisque instruendis, luxuries ; consta- 
bat viginti quinque personis. Nihil 
tale in nova Comcedia, e qua omnino 
sul)latiis Chorus. ' IMedia ' cum liber- 
tate ipsa extincta est, cum Poetae ob 
mordacitatem in periculum capitis- 
que discriuien incidebant. Nannius. 
His Comailia] Tragfediis vetus co- 
mcedia fuit posterior. HORATII DR ARTE I'OETICA LIB. 1907 282 In vitium liberlus] Tla^ltricia sci- 
licet dicendi. In Comoedia libertas 
ilia nimia fuit, adeo ut eani flagelliim 
popitli nominaiint. Nannius. In vi- 
tiuin libertas excidit^ Postqiiani cre- 
pernnt Iionestos nialedictis et tmpi- 
biis convitiis nominatim insectari. Et 
vim] Maledicentiam. 

283 Lex est accepta] De coliibenda 
maledicentia veteris Conioediap. 

284 Ttirpiter obiicuit] Obticuit, le- 
gis poena pertenitiis: vel jnnge tur- 
piter cnm Gerundio nocendi. Sublato 
jure nocendi] Adempta licentia male- 

dicendi. 

285 Nil intentatum, ^c] Pet. Vic- 
torius Var. Lect. xxxi. 34. Nil in- 
tentalum nostri, ifc] Poetae Latini ni- 
hil in scribendo piaetermiserunt. 

286 Vestigia Grteca] Quum recede- 
rent a Giaecis exetnplaribiis, et facta 
Romana scribeient. 

288 Prtetextas, ^c] Latinas fabn- 
las in quibus prastextati, id est, per- 
sonae nobiles, fuenint inducti. Do- 
cuere Togatus] ' Docere ' liic est ex- 
liibere in scena, more Graecorum, 
quibus SiSdcrKEiv est agere. Nannius. 
Togatos] Fabulas tabernarias, in qui- 
bus plebei* et privatae personze fue- 
runt inductae. 

289 Nee virtuleforet clarisque poteU' 
tius armis] Dicit non fntnros ullo in 
genere eruditionis inferiores Roma- 
nos, si castigandi limandique ferre 
laborem possint. Nannius. Nee virtxde 
foret] A laudatione Poetarum Roma- 
norum transit ad eorundera repre- 
hensionem : ac reprehendit in iis duo 
vitia: pigritiam in carminibus emen- 
dandis, et festinationem in iisdeni di- 
vulgandis. Dein reprehendit moreni 
perversum ac vitiosum in affectanda 
opinione insanix, ciijus moris ccca- 
sionem commemorat ex sententia De- 
mocriti sumptam. Turn etiam in 
transitu exponit propositioneni hnjus 
libri : sibi scilicet propositum esse 
praecepta tradere de Arte Po'elica: 
haucquc propositioneni amplifuat prolepsi suae ipsius iniperitiip, eam- 
que sententiam illustrat eleganti si- 
militiuline cotis. Piscator. Virtute 
foret] Virtute militari. 

290 Lingua] Klo(]aentla et re lite- 
raria. Si non ojfenderet] Si nnusquis- 
que Poiitarum sua scripta emendaret 
accuratius, &c. 

291 Lima; labor] Emendandi cura. 
Metaph. ab artificibus mechanicis, 
qui lima opus siuim perpoliunt. Et 
mora] Poematum editio in aliud tem- 
pus differenda. 

292 Pompilius sanguis] A Numa 
Pompilio originem ducentes, vos, o 
Pisones, reprehendite, &c. 

293 Et multa litura coercuit] Olim 
in tabulis ceratis scribebant, quae 
' pugillares' dictae. Ea quae non pla- 
cebant stylo inducebant, ut nos ho- 
dieque transverse calamo delemus : 
atque hoc erat ' stylum vertere.' 
Postea factum, ut omnem cmenda- 
tionem deletionemque Mituram' vo- 
caremus : nnde Horat. Epist. ad Au- 
gustum : * Sed turpem putat in scrip- 
tis, metuitque liturani.' Nannius. Mul- 
ta litura, ^c] Frequens emendatio 
retinet invitum. Coercuit] Sicut sci- 
licet ars agricolarum ferro amputans 
coercet vitem serpentem, ne sylves- 
cat sarmentis. Piscator. 

294 Perfectum decies non castigavit'\ 
"Vid. Turneb. xix. 9. Perfectum de- 
cies, Sfc] Non perfectissime polivit. 
Metaph. ducta a marmorariis artifici- 
bus, qui unguibus juncturas probant 
et opus perpoliunt. 

295 Ingenium misera quia fortuna- 
tius] Nunc carpit eos, qui habilus, 
cultus, mores potius Pottarum imi- 
tanlur, qnam ut aeniulentur eruditio- 
nem. Nannius. Misera arte] Quia 
misere torquet eos, qui ipsarn stu- 
dent observare. Turneb. xix. 9. In- 
genium misera quia] Democritus Phi- 
losophus Abderitanus putavit inge- 
nium fortunatius, id est, multo me- 
lius esse ad scribenda poeniata,quam 
artem, quze sine ingenio misera est. 1908 NOT^ VARIORUM IN 296 Excludit sanos HeUcone Poetas] 
Siibmovet a Musanim consortio, et 
non habet in nunieio bonoriim Poe- 
tarum ; nam in inonte Helicone fin- 
gebant habitaie Musas, quee vires ad 
Poesin suppeditarent. Excludit sa- 
nos'] Negat eos esse bonos Poetas, 
qui non insaniunt. Est Helicon mons 
Boeotiae et Musis sacer. Sanos] Non 
furentes, nee aflflatos. Nannius. 

297 Democritus'] Hie cum dnobus 
fratribus patrimonium dividens, niiiil 
praeter pecuniam, quo aptior ad pere- 
grinaudum esset, elegit. Audivit in 
India Gymnosophistas, Babylone Ma- 
gos, in iEgypto Sacerdotes. Rediit 
sapiens, sed patrinionio centum ta- 
lentoinm absnmto, et a fratre Dama- 
sippo nntritus fuit. Omnium rerum 
humanarum devisor fuit ; uti contra 
Heraclitus, qui res humanas putavit 
deSendas. Botia pars non un^es] Hoc 
est, nuilti affectant poetices faniam, 
si neque unguium praesegmina, nee 
barbam tollant. Olini praeter Philo- 
sophos nuUi barbam alebant: Hoc 
illis datura severitati : in aliis argu- 
mentum insaniae fuit. Nannius. Bo- 
na pars non ungues ponere curat] Mag- 
na pars Poetarum non curat ungues 
praesecare, eorumque sordes demere. 

298 Secreta petit loca] Petit solitu- 
dines, uti omnes atra bile perciti so- 
lent. Nannius. Balnea vitat] In bal- 
neis non lavatur. 

299 Pretium nomenque] Authorita- 
teni et dignitatem Poetae. 

300 Si tribus Anticyris] Id est, sum- 
ma vi et maxima copia bellebori. 
NaH7iius. Si tribus Anticyris caput] 
Si insani speciem prae se ferat. In 
insula Anticyra multum nascitur bel- 
lebori, quo sumpto dementes sanan- 
tur. Insanabile] Caput quod helle- 
boro sanari non possit. Nunquam 
Tomori, ^c] Si caput nunquam ton- 
dendum curaverit. 

301 Licino commiserit]ToQsovi opu- 
lentissimo, qui postea factus est Se- 
iiatoi a Caesare, quod odisset Pom- peium. O ego Icbvus] Id est, laeva 
mente pragditus. O me infelicem ani- 
mi. Sic Virg. JEn. ii. et Eel. i. 
' si mens nou laeva fuisset.' Nannius. 
Lcevus] Ego stultus. 

302 Qui purgor bilem] Pur gor, eji- 
cio, evomo bilem : et qui euro purga- 
ri meam bilem. Lambinus tamcn le- 
gendum esse censet, * purgo.' Nan- 
nius. Sub verni, ^c] In vere, quod 
tempus purgationibus Hippocrates 
decerait. 

303 Mdtora PoeVna<a] Melloraqiiam 
ego, nisi me purgarem. Verum nil 
tanti est] Irridet per ffapKafffxhv insa- 
niam. Tametsi, inquit, magni mo- 
menti sit uomen Poetae, tamen ob id 
non cupio insanire. At dicat quis, 
quid tu, Horati, si Poeta non es, 
quare sine insania, quae creatrix Po- 
etarum est, tradis artem Poeticam? 
Ego, inquit, cum Poeta esse neque- 
am, 'fungar vice cotis,' hoc est, meis 
id praeceptis efficiara, ut alios ad id, 
quo ipse non contendam, excitem. 
Nanniiis, 

304 Nil tanti est] Nil tanti aestimo, 
utadduci possim ad imitandumhosce 
Democraticos. Ei'go fungar vice co- 
tis] Ergo ego cotis munus obibo. 
Fungar vice cotis] Vide Pet. Victor. 
Var, Lect. xv. 14. 

305 Exors ipsa secandi] Sine sorte 
et facultate secandi. 

306 Munus et officium] Docebo mu- 
nus Poetarum. 

307 Unde parentur opes] Ista com- 
plent officium Poetae, si bene obser- 
vata fuerint. Nannius. Opes] Opes 
Poeticae, id est, res et facultas Poe- 
tica. Quid alat formetque Poetam] Ut 
uimirum vires nervosque orationi sub- 
ministret. Hinc Cicero ne exaresce- 
ret, recurrit ad Poetas, ut suum sta- 
dium quasi oleto pinguefaceret. Nan- 
nius. Quid alat] Inventio scilicet. 
Formetque Poetatn] Quod informet et 
erudiat, nempe eloquutio et reliquae 
partes. 

308 Error, Sfc] Artis et virtutis HORATII DE ARTE PORTICA LIB. 1909 ignoratin. 

309 Scribeyidi rede, sapere est] Se- 
qnhur jam continnatio xxni. prae- 
cepti: quod est, sapientiam sen cog- 
nitioneni renim Poetae ante omnia 
necessarian!. Hoc praeceptuni pri- 
ninm declarat expositione causaR effi- 
cientis, iinde scilicet rerum cognitio 
petenda sit. Deinde idem praecep- 
tum illustrat distributioue, sive enii- 
meratione specieruni : enumeratenim 
aliquot ntficioruni species, quorum 
cognitio e iibiis Pbilosophoruni pe- 
tenda sit. Piscator, Sapere est] Phi- 
losophum esse, non insanum. 

310 Rem libi Socraticce] Rem, id 
est, rerum copiam, quae ex usu, peri- 
tia, atque Pbilosopbia petitur. Nam 
' verba' ex arte Grammatica ac Khe- 
torica petimus. Nannitis. Rem tibi 
Socratka] Materiam, argnmentum. 
Chartce] Philosophorum scripta vel 
libri a Socratis discipulis scripti. 

311 Verbaque provisam rem] Ubi 
* res'constiterit animo fueritque con- 
formata, nltro occurrent verba. Ita 
enim verba bic generaliter accipio, 
per quae sermo universus nectitnr. 
Nannius. Verbaque provisam, Sfc] E- 
loquutio praeparatam inventionem ul- 
tro sequitur : rerum enim copia ver- 
borum copiam gignit. Cic. de Orat. 

312 Qui didicit patria] Docet nunc 
ea, quae omni in re valeant plurimnm, 
eadem in poemate quoque valere. 
Neque enim possumus exhibere af- 
fectus cujusque, nisi noverimus om- 
nia discrimina et officia singulorum, 
ut qui affectus patris in iilium, quae 
caritas filiorum in parentes, quid 
cognatis debeamus, quid patriae, et 
reliquis. Haec qui ignorat, non tne- 
tur officium Poetae. Patri(B quid de- 
beat] Multum patriae debetur, quae 
et ipsa omnes caritates complectitur, 
parentes, liberos, fortunas omnes : 
qua salva salvi itidem sumus, qua 
eversa evertimur. Quare et inter 
summas felicitates numerat Virg. /En. 
I. pro patria occumbere, apud quem sic iEiieas : ' O terque quaterqne 
beati, Queis ante ora patrum Trojje 
sub moenibus altis Contigit oppe- 
tere.' Et ipseniet in Odis Horatius: 
' Dulce et decorum est pro patria 
niori.' Nannius. Patrice quid debeat] 
Qui scit in tribuendis oOiciis delec- 
tum habere personarum, cognoscit 
ille quid deceat, estque optimus Po- 
eta. 

314 Quod sit conscripti] Senatoris : 
Liviiis lib. i. tradit Romulum insti- 
tuisse ccetum Senatorum, quos Patres 
appellavit, vel a cnra, vel officio, sen 
ab aetate. Et dicti quidam ex bis 
' Patres niajorum gentium,' erantque 
numero centum. Adjecit illis postea 
Tarqninius centuriam secundam, no- 
minavitque ' Patres minorum genti- 
um.' Ejectis vero Tarquiniis, Bru- 
tus auxit ad numerum trecentesi'- 
mum : et quos tum allegerat, vocavit 
' Conscriptos.' Post totus Senato- 
rum Ordo ' Patres conscripti' appel- 
latus. Nannius. Conscripti] Senatoris. 

316 Convenientia cuique] Thirpiitov- 
Ttt, decora. 

317 Respicere exemplar] Hoc est, 
peritiam et usnm. Vitte] Eorum quae 
in bominum vita sunt. Nanniits. £x- 
emplar vita] Ideam sen perfectam 
speciem vita> hnmanae. 

318 Doctum imitatorefii] Hoc est, 
Poetam. Nam res Poctica aliud ni- 
hil est quam imitatio. Utque pictor 
iraitatur lineamenta, neque novas res 
adfert, sed repraesentat ea quae in 
rerum sunt natura ; ita Poeta res, 
mores, ingenia omnium imitatur. 
Nannius. Doctum imitalorem] Erudi- 
tum et prudentem Poetam. Et veras 
hinc ducere] Et hinc, id est, ex vita 
quotidiana et moribus hominum ve- 
ras voces elicere. Veras] Naturales. 
Nam nemo recte scribit, nisi animos 
hominum exploraverit. Nemo novit 
quomodo exprimendus regius animus, 
nisi qui in aula versatus sit ; vel rus- 
ticus qua ratione iingendus, nisi qui 
ruri. Nannius. 1910 NOryE VARIORUM IN 319 Inlerdum speciosa jocis] Specio- 
sa, festiva. Saepiiis, inquit, coiitin- 
git, ut qiiis non magnificis rebus in- 
structiis popiiliini oblectet magis, 
quam qui docte omnia peragit. A- 
cion et Porphyrio locis legunt pro 
jocis. Nannius. Speciosa jocis] Lani- 

binus ostendit, potius legendum esse 
locis. Intelliguniur autem loci qui 
vocantur * communes,' id est, senten- 
tiae ac disputationes de rebus gravi- 
bus, et ad vitam bene beateque de- 
gendam pertinentibus: ul de reli- 
gione, de caritate patriee, &c. Pisca- 
tor. Locis] Locis communibus orna- 
ta, vel, ut alii legunt, jocis referta. 
Morataque recte'] In qua mores perso- 
narum scite exprimuntur. 

320 Nullius Veneris] Parvae elegan- 
tiae. Id est, etiamsi minime venusta 
sit verbis. Nannius. Nullivs Veneris] 
Nullius elegantiae. Sine pondere] Si- 
ne verborum gravitale, 

321 Valdius] Vehementius. Con- 
tractione poetica. Nannius. Valdius 
oblectat populum] Valid ius. Melius- 
que] Magis delectat. 

322 /KopesrcrwmJSententiarum ox- 
pertes. Nugwque canorce] Versus le- 
ves, qui sunt nihil aliud quam inanis 
perstrepentiuni vocum congeries. 

323 Graiis ingenium] Hie laudat 
Grajcos propter singulare studium 
poeseos, et contra vituperat Roma- 
nos, qui suos pueros tantummodo 
exerceant in Arithmeticis : quo fiat, 
ut nihil immortalitate dignuni scri- 
bant. Hinc autem coUigi potest pra>- 
ceptum XXIV. ut Poeta futurus, sese 
a puero in carmine scribendo exer- 
ceat, et laudem expetat praeclari 
Poetap. Pise. Graiis ingejiimn] Sum- 
inus artifex semper ad Greecos nos 
remittit; sunt enim artifices omnis 
eloquentiae. Nannius. Graiis inge- 
nium] Graeci eloquentiam cum sa- 
pientia conjiinxerunt. Ore rotunda] 
Perfecto, absoluto. Nannius. Ore 
rotundo] Rotunde et eleganter. 

324 Nullius avaris] Nullius rei cu- pidis. 

325 Romani pueri] Indicat Roma- 
nos pueros ab ipsis parentibus avari- 
tiae studio imbui. Discunt Arithnie- 
ticam, nuninios in partes dividere, et 
summulas deducere. Nannius. Ro- 
mani pueri] Romani pueri statim a 
pueritia discunt artes ad rem angen- 
dani, Graeci non item. Longis] Id 
est, implexis. Nannius. Longis ratio- 
nibus assem] Addendo, dividendo, di- 
minuendo, multiplicando, snbtrahen- 
do, quae partes sunt Arithmeticae. 
Assem] Id est, diiodecim uncias. Om- 
nis divisio peragitur nominiliiis par- 
tmm Assis apud Scriptores. Sive enim 
tempus, sive agros, sive res per par- 
tes dividendas partiantur, explicaut 
nominibus assium. Nannius. 

326 In partes] In partes plurinias 
et minutissimas dividere. 

327 Albani. si de] Foeneratoris cu- 
jusdam. Quincunce remola est] De 
quinque unciis. 

328 Triens, Sfc] Quatuor unciae. 
Eu, (Sfc] Bene. Verba sunt patris, 
vel populi responsum pueri proban- 
tis. 

329 Rem poteris servare tuam] Iro- 
nicws liaBC dicit. Nannius. Redit un- 
cia] Quincunci additur uncia. 

330 Semis] Dimidia pars lil)rap, id 
est, sex nnciae. Ad hcec] Legendum 
at, conjunctio adversativa, non ad. 
Nunc Horatiusapponit suani imKpiffw, 
qua educationem illam puerorum im- 
probat : quippe qua impediantur illi 
ne unquam possint laudabile poema 
scribere. jErugo] Id est, hoc immo- 
dicum lucri studium, quo animi pue- 
rorum tanquam aerugine corrumpun- 
tur ac vitiantur. Piscator. Mrugo et 
cura peculi] JErugo vitium aeris, ut 
' ferrugo ' ferri. Sed promiscuus usus 
apud anctores. ' Peculium ' autem 
pro quavis peeunia hie accipitnr : 
alioqui * peculium ' rustici vocant, 
quod extra reliquam peciiniam sepo- 
siierunt. Turneb. xiir. 9. Nannius. 
Mrugo, Ifc] Avaritia, qua praeclara HORATII DE ARTE POETICA LIB. 1911 ingenia conunipuntiir. Metaph. diic- 
ta a metallis. Cura pecuti} Ctipiditas 
opiim. 

331 Fhigi] Scribere posse. 

332 Posse linenda cedro] Cedrinus 
succns obstat corniptelje, nee sinit 
computrescere. Unde libros, quos 
voliimiis perpetiios, cedro linimiis. 
Persins Sat, i. ' Et cedro digna lo- 
cutus.' Nannius, Linenda cedro] Qiije 
perpetuo vivant; ea eteniin quae ce- 
dri sncco linuntiir, non piitrescunt. 
Et levi servarida cupresso] Aicet ' cu- 
pressus ' blattas et tineas : vestes 
enim cum in cistis cupressinis repo- 
nuntur, vermiculos non sentiunt. 
Plinius XV. 11. Nannius. Cupres- 
so] In capsa ex cupiesso, arbore 
bene olenti. 

333 Aut prodesse volunt aut delectare 
Po'etce] Triplex genus Poetarum in- 
dicat, non tam genere carminum, 
quam scopo studiorum. Sunt qui 
nisi voluptatem qiiajrunt, ut F^Iegio- 
graphi, Epigramniatarii, ut Ovidius 
in Eroticis, et Martialis. Alii sepo- 
sita voluptatis cura prodesse cupi- 
unt, toti in id intcnti, ut adferant 
praecepta moralia, atque eruditio- 
neni. Hos vocannis ' didascalicos,' 
qualis Empedocles de Rernm Natura, 
et Theognidis 'H9iKal rroS^at. Terti- 
«m genus mistuni habet studium, cu- 
pitque et prodesse et oblectare, nt 
Hesiodi "Epya koI 'Hfxepai, Virgilii 
Georgica. Nan7iius. Vide Pet. Vic- 
torii Var. Lect. xxxiv. 1. Aut prod- 
esse volunt] Hinc conjunctini tradit 
duo praecepta. In primo ponit Poe- 
tarum distributionem ex finibos in 
tria genera: quorum tertium duo 
priora coniplectitur. Delude (ibi, 
' Quicquid praecipies') tradit prae- 
ceptum XXV. suniptum ex primo 
membro divisionis, quomodo scilicet 
Poeta dobeat docere. Ei(|ue prip- 
cepto annectit rationem ab effect i- 
bus duobus, quorum posteriorem a 
contrario declarat. Terlio (ibi, ' Ficta 
vohiptatis') tradit praeceptum xxvi. ex altero divisionis membro sump- 
turn. Quomodo scilicet Poeta debeat 
delectare figmentis poiiticis : quod 
rerum genus exemplo Lamias decla- 
rat. Postremo(ibi ' omue tulit') ter- 
tium genus poematis ex effectis com- 
mendat. Piscator. Volunt] Dcbent. 

335 Quidquid pracipies, esto brevis] 
Exposito Poetarum genere, qui do- 
cere tantum volunt, praecipit jam 
quibus ofRciis prastaredebeant opus 
doceutis. In docendo opus brevi- 
tate et perspicuitate. Brevitas duo 
habet commoda, ut facilius discatur, 
et ut fidelius retineatur, Natmius. 
Ut cito dicta] Ut animi dociles cito 
percipiant tua dicta. 

336 Dociles] Quod est ingenii. 
Fidtles] Quod est memoriae. 

337 Omne supervacuum plena de] 
Qua> supervacua sunt, effluant e me- 
nioria necesse est. Pectore tnunat] 
Pectus pro Menioria ponitur. 

338 Ficta voluptatis caussa, sint pro- 
xijna veris] Admonet nos sunimus ar- 
tifex ut in fingendis rebus veritatem 
ex proximo sequamur, et, quantum 
licitum, insistamus rei veritati in ma- 
teria verisimili. Naniiius. Sitit prox- 
ima veris] Verisimilia esse debent. 

339 Poscat sihi fabula credi] Nam 
id artificium est fabulde, ut ea, quaa 
creditu difficilia, etficiat credibilia, 
mereaturque fidem aut veritate re- 
rum, aut verisimilium materia. Nan- 
nius. Poscat sibi, S;c.] Postulct sibi 
credi, id est, audeat spectatorum ocu- 
lis atque auribus subjicere. 

340 Nee pranscB Lamite] Supra dix- 
it : 'Quodcunque ostendis milii sic, 
incredulus odi.' Quae probari oculis 
nequeunt, non sunt sui)jicienda aspec- 
tui. Non exhibebit Poeta Lami- 
ani, ut quando devoravit pueruni, 
rursum desecto utero vivum adluic 
extralial. Est autem Lawia terricu- 
lamentum quoddam pueros in cunis 
devorans : Hadi'. Junius Centuria 
prima Adagioruni. Nannius. Non 
pransa Lamia; vivum, iSfc] Neve fingat If)l2 NOTvE VARIORUM IN Poeta Laniiam devor.isse infantem, 
atqne eiindem piicnim alvo vivum 
fnisse exemtum, hoc enim abhorret a 
fide et iiatnra. 

341 CentitricE seniorum agitant] Hoc 
ei, qui aiiditores cupiat retinere, ob- 
servandiim : senes nihil nisi soliduin 
sententiis et rebus plenum delectare, 
qnairere iitilia ; jiivenes vero volup- 
tatem sectari, ntilia commiscere lae- 
tis. Centiiria;] Hoc est, Tribns Se- 
natorum ; nam Romulus in Tribus 
divisit populum, Tribus in curias, ac 
curias vicissim in centnrias. iVaw- 
wii/s. CenUiria seniorum agitant, Ifc] 
Senes Remain aspernantur poemata 
inutiiia. Alludit ad Centurias, in 
quas singuIaB tribus eraiit divisae. 

342 Celsi Rhamnes] Equites alti ac 
sublimes equis insidentes. Nannius. 
Turneb. xix. 9. et xxviii. 26. et 
XXIX. 35. Celsi pratereuiit^ Juvenes 
excelso animo contemnunt poemata 
nulla volnptate coudita. Rhamnes, 
arc] Equites Romani a Romulo sic 
appellati. 

343 OmnetuUt puncliim'} Omne suf- 
fia^ium abstulit seu meruit. Veteres 
sufFragia ac sententias per tabulas 
ferebant : unde ' lex tabularia ' dicta 
ea, qua illius, cui quisque astipulare- 
tur candidatorum aut competitorum, 
nomini punctum (vulgo * voces ' vo- 
camus) adscribebat, Horat. ' SufTra- 
giorum punctanon tulit decern.' Nan- 
nius. Omne tulit punctum] Omnibus 
et senum et juvenum suffragiis prae- 
stantissimus Poeta judicatur, qui 
dulcis est in pocMuate et utilis. 

345 Hie meret cera liber] Talis liber 
ditat bibliopolas, et in niultas terras 
difFunditur. Hie meret cera liber] Is- 
tiusmodi poema pretium nieretur, et 
multos leperit emptores. Sosiis] 
Sosii librarii insignes fuerunt, qui 
maximum qusestum vendendis libris 
faciebant : quorum etiam mentio E- 
pist. I. ad librum suum : ' Scilicet ut 
prostes Sosiorum pumice mundus.' 
Nannius. Sosiis] Bibliopolis seu scrip- toribiis libiariis. Transit] Ad ex- 
teras nationes. 

346 Et longum noto scriptori] Talis, 
inquit, liber fama auctorem nobilitat, 
et in multa sa-cula durat. Horat. de 
seipso : ' Exegi monumentnm aere 
perennius.' Nannius, Prorogat cevum] 
Nam praestantes Poetae etiam mortui 
vivunt. 

347 Sunt delicta tamen] Monet ig- 
noscendum esse delictis, quae occur- 
runt pauca inopere longo. Hoccon- 
firmat duobus similibus ; uno acitba- 
roedis sumpto ; altero a sagittariis. 
Causas autem ejusmodi delictorum 
exponit duas, injnriam et ingenii im- 
becillitatem. Dein per antitbesin 
monet, non esse ignoscendum, si in- 
juria nimis magna sit, ac proinde si 
delicta nimis multa, et contra virtn- 
tes nimis pancae, Hanc sententiam 
confirmat item a similibus duobus ; 
quorum prius a librario, posterius a 
citharredo rursus sumptum est. Pis' 
cator. Sunt delicta tamen quibus] Sunt 
quaedam Poetarum errata. Velimtis] 
Ignovisse oportet. 

348 Nam neque chorda sonum red- 
dit] Probat superiora, exemplo soni 
ac toni. Non enimsemper destinata 
mentis assequi possumus, neque per- 
petuo quem optamus cithara sonum 
reddet. Et hoc venia dignum, si ra- 
rum ; si perpetuum, intolerabile. 
Nannius, Chorda sottum reddit] Ut 
Musiei aliquaudo errant, sic etiam 
Poetae. Quem vult manus] Sonum, 
quem nianns et voluntas expetit. 

349 Poscentique gravem] Citharce- 
do. Remittit acutum] Reddit sonum 
acutum. 

350 Nee semper feriet] Probat al- 
tera similitudine. Ssepissime aber- 
rat Sagittarius, nee semper, in quod- 
cumque coUimabit, attinget. Nan- 
nius. Feriet quodeunque] Sagittarius. 
Minabitur arcus] Quodeunque arcus 
minabitur ferire. 

351 Verum ubi plura nitent] Ubi 
plures virtutes in carmine, uon offen- HORATII DK ARTE POKTICA LIB. inia dar, non stomachabor, iion irascar 
paucis erratis. Hand diibiiim qiiin 
opus yEneidos quaedani iiabeat, quae, 
si viveret Virgilius, emendaret ; sed 
tanta est operis dignitas, ut ainetur, 
quamquam naevi insparsi pulcerrimo 
corpori. Nannius. Plura nitent in car- 
mine, ^c] Plura ornamenta. 

352 Maculis] Erratis. Incuria fu- 
di<] Negligentia. Quae temere ef- 
flnunt, illaeffundi dicuntur. Nanniiis, 
Incuria fudil} Quas negligentia non 
induxit. 

353 Aid humana] Aut quas natura 
humana non potuit cavere. Quid er- 
go] Quid fiet illi scriptori, qui saepius 
peccat ad eunderaque ssepissime la- 
pidem offendit ? ille venia neutiquam 
dignus. Nannius. Quid ergo] Quid 
ergo dicendam ? 

354 Si peccet idem] Pro in una ea- 
demque re : Graecisinus, subaudiendo 
praepositioneni ' secundum,' id est, 
Kara, qua notatur objectum. Piscator. 
Librarius] Ut scriptor librarius assi- 
due si peccet idem, hoc est, eodem 
modo, quamvis monitus, venia est in- 
dignus ; exemplo citharoedi, qui ride- 
tur, quod idem semper decantet, &c. 
Nannius. Usque] Semper. 

355 Quamvis est monitus] Etiamsi 
fuerit monitus. 

356 Oberrat eadem] Semper unani, 
eandemque chordam langendo. 

357 Sic mihi, qui multum cessat, fit 
Chwrilus ille] Alexander Magnus, for- 
tissimorum operum admirator et niax- 
imus Poetarum cultor, poetam habere 
non nisi pessimum potuit Chcerilum, 
qui sua gesta scriptis posteritatique 
Diandaret. Acron ita convenisse in- 
ter Alexandruni et Chcerilum scribit, 
ut quoties bonum ederet versum, ac- 
ciperet Philippicum ; quoties malum, 
colaplmm. Sed Poeta toties malos 
edidit versus, ut colaphis perierit. 
Turneb. xix. 9. Qui multum cessat] 
Lentus, iners est: alioqui cessut qui 
otiosus, et suum facere officiuni neg- ligit. Nanniiis. Chcerilus ille] Est 
similis Choerili mali Poeta;. 

358 Qucm bis terque] Quem mirari 
soleo si duobus vel tribus locis lauda- 
biliter scribat. Et idem] Et ego idem 
indigne fero, cum Homeruni vel ali- 
nm excellentem Poetam lapsum esse 
animadvertaro. 

359 Qiinndoque bonus dormitat Ho- 
merus] Fingit hie adversarium, non 
raro delinquentem in carmine, obji- 
cere: Bonus Homerus doruiitat non- 
nunquam. Verum quidem, inquit, sed 
opere in magno, ubi animus fatigatus 
nonnihil se de contentione remittit. 
Bonis hie non ad virtutem animi, sed ad 
ingenii eruditionem refertur. Franc. 
Luisini Parergon in. 26. Nannius. 
Quandoque] Quandocunque. Dormi- 
tat] Errat. 

360 Obrepere somnum] Condonan- 
dum est, si quid excidat minus accu- 
rate dictum. Pise. Obrepere] In er- 
rorem incidere. 

361 Ut pictura po'esis erit] Hie na- 
turam Poeseos declarat, similitudine 
picturae.cujus duo genera facit: unum, 
cujus imagines et tabulse placent 
prope : alterum quod placet procul 
inspicienti. Deinde duo base genera 
inter se discernit et comparat; ita ut 
prius posteriori praferat. Sunt, qui 
volunt, ut post Po'esis ponatur punc- 
tum. Piscator. Ut pictura] Poiima ita 
se habet, ut pictura. Nam pictura 
est Poesis loquens, Poesis autem ta- 
cita pictura. Erit; qua si propius 
stes] Alia pictura reperitur omnibus 
numeris absoluta, quae in luce quo 
niagis spectatur, eo magis placet ; alia 
vero rudibus lineamcntis tantum con- 
stans laudari potest, sed procul spec- 
tata: sic Poesis perfecta, quo dili- 
genlius excutitur, eo videtur excel- 
lentior, at si sit deterior, leviter tan- 
tum et obiter est legenda. Qua, si 
propiusstes] Exponit paucisdiscrimina 
picturarum. Aliae enim eminus, alise 
coniiuus plucenl; aliis in tenebris^ 1914 NOTiE VARIORUM IN aliae in propatulo videri cupinnt. Ta- 
bula male picta luceni reforinidat. 
Natinius. 

362 Te capiet 7nagis'} Te magis de- 
lectabit. 

363 Hac amaQ Pictura deterior. 
Volet h(BC sub] Pictura nielior. 

364 Argutum qucB non] Limatum, 
politum, vel subtile ingeniura Judicis, 
id est, lectoiis. 

365 HcEc placuit semeV\ Poesis mala, 
semel ; at bona decies lepetita place- 
bit. Decies repetita placebit] Hinc pro- 
verbinra : A)s koI rpts to kuAb. Q«(E 
bona sunt bis terqite repetita placebutit. 
De quo lege Erasmi Chiliadas. Ea 
est iiatma bonorum librorum, ut non 
statim satient, sed semper novam ad- 
ferant gratiani venustatemque. Sic 
Horatii Carmina prima fronte horrida 
vldentur, verum saepius repetita levia 
ac snavia tiunt. Nanniiis. 

366 O major Juvenuiii'\ Monet bic 
Poesin dissimilem esse ca?teris qui- 
busdani disciplinis: illas enim medio- 
critate contentas esse : at Poi^tis me- 
diocribus esse non licere. Ex liac vero 
admonitionecoUigi potest praeceptum 
XXVII. nempe: Si cui negatum est in 
Poesi excellere, ut is Poetae nomen 
non affectet, sed aequo animo relin- 
quat. Piscator. O major juvenum^ O 
Piso, qui ex duobus fratribus aetate 
es provectior. Voce palerna] Pater- 
nis praeeeptis. 

367 Fingeris ad rectum] Confirmaris 
ad rectam Poetices imitationem. 

368 Tolle memor] Same tibi quod 
dicturus sum et menioria tene. Cer- 
tis medium et tolcrabile'] Quibusdam 
artibus et disciplinis mediocritatem 
et tolerabilitatein (id est, non excel- 
lentem cognitionem) concedi, at Poe- 
tica mediocris tolerabilis non est. 
Tolerabile rebus] Tolerabile dicitur id, 
quod dignum ut feratur, non tamen 
ut supra moduni laudetur : ut ' tole- 
rabiles mores,' qui utcumque susti- 
nentur ; ' tolerabilis eloquentia,' quae non usque adeo eximia, sed quae ferri 
potest, et cui mediocritas inest. Nan- 
niiis. 

370 Virtute diserti] Ab eloquentia 
Messalas Corvini abest, id est, Mes- 
sala diserto multo est inferior. 

371 Nee scit quantum] Non est tarn 
doctus in jure civili, quam Aulus Cas- 
sellius. 

372 Inpretioest] Quamvis sit me- 
diocris. Mediocribus esse Po'etis] Ve- 
rum ut Poetae sint niediocres, non 
homines, non, &c. 

373 Non Dii] Quid Diis cum Poe- 
lis ? Nisi dicamus et Deos laudes suas 
ab excellentissimo Poeta libentes de- 
scribi: vel intelligamiis Apollinem et 
Musas Poetarum Deos : quod certe 
malim, quam Deos in atriis de- 
pictos intelligere. Non concessere 
colmmice] Librarios intelligo, qui ad 
columnas vendebant opera Poetarum, 
ut I. Sat. 4. ' Nulla tabella meos ha- 
beat neque pila libellos.' Nam et 
bibliopola; hodieque ac typographi 
non libenter obvia et trivialia Poeta- 
rum carmina typis evulgant, nisi exi- 
mia sint et divina. Nann. Columnce] 
Columnae, quae in tlieatris fuerunt 
erectae, vel ad quas libri prostiterunt 
venales. 

374 Ut gratas inter mensas] Admo- 
nitionis niodo factae sententiam de- 
clarat, exemplo laeti atque bilaris con- 
vivii, cui intempestiva delectamenta 
adhibentur; cujusmodi tria comme- 
morat. Turn Piscator in opinione 
est, non hie vitia convivii commemo- 
rari, sed delectamenta ; verum in- 
tempestiva ; et hoc coliigit ex istis 
verbis : ' Poterat duel quia ccena sine 
istis,' hoc est, poterat ccena bilariter, 
videlicet hilaribus coUoquiis, traduci 
sen extendi, etiam sine istis delecta- 
mentis : quae intenipestive adiiibita 
hilaritatem coeuae corrumpunt. 3Ia- 
lunt enim viri docti tempus traducere 
colloquiis suavibus, tanqnam animo- 
rum oblectamentis ; quam istis ob- HORATII DE ARTE I'OETICA LIB. 1J)15 lectamentis scnsniim. Piscalor, Ul 
gratas inter menms;'\ Adfert rationem 
a siniili, ciir niedioci°es non patiamnr 
Poetas. Ut enim ineptum foret con- 
vivio spleudido apparatoqiie niusi- 
cani dissonam ac dissoliitam indti> 
cere; mensaeqiie seciindae art delitias 
cotnparatai fercnla inferre palato in- 
grata : ita Poeta qui delectare debet, 
nisi adferat auribns arridentia, exsi- 
bilandiis est. Symphonic iliscors] Ad- 
hibebantiir apud priscos cantores in 
conviviis, qui lusiis et acroaniata, de- 
lectandi caussa, adferreul. Na7inius. 
Sympkonia discors] Musica nullum 
concentum reddens. 

375 Et crassum ungucnluin'\ Un- 
guentuni obtiisi odoris, quo veteres 
in coena caput sibi unxerunt. Sardo 
cum melle papaver] Vide Servium ad 
ilhid Virg. ' Imo eao Sardois videar 
tibi amarior herbis.' Porro his om- 
nibus probat Horat. delitias omnes, 
nisi sint planae delitiaj, contemtui 
esse ; cumque Poema natum sit ad 
delectationem, nisi verissimas iiabeat 
illecebras, similiter conteuini. Nan- 
nius. Sardo cum melle] Quod deter- 
rimum est propter herbas amaras,ex 
quibus apes niel ibi conficiunt. 

376 Duci quia] Produci, extrahi. 

378 Si paulum] Si pauliun ab ex- 
cellentia recesserit. Vergit ad imum] 
Extremi ordinis fit, displicet, et vix 
ullo est numero. 

379 Ludere qui nescit] Sequitur ad 
illustrandum praeceptum xxvii. que- 
rela de audacia quorundam suae aeta- 
tis, qui cum nee ab arte ad Poesin 
assent instructi, versus tamen fingere 
et in lucem edere audebant. Hanc 
audaciam amplificat antitbesi dissi- 
milium, videlicet eorum, qui quum 
campestrium ludorum iiiiperiti sint, 
ab armis campestribus abstineant : 
quam sententiam illnstrat inductione, 
id est, trium exeniplorum enumera- 
tione. Piscator. Ludere qui nescit] 
Huic praecepto aptum Prov. ' Quam 
quisqne norit arteni, in ilia se excr- ceat.' At indocti in carmine quidvis 
audent ; nnde Epist. n. 1. 117.'Scribi- 
mns indocti doctiqne Poemata pas- 
aim.' Nann. Ludere quivescit] Luctari, 
hastam jacere, salire,et siniilia. Cayn- 
pestribus uhstinet armis] Fnit liic cam- 
pus Romap inter urbeni et Tiberim, 
ager oliin Tarqniuiorum, consecratus 
Marti, uude dictus ' Martins :' eo in 
luco ludicra edebant spectacula Ro- 
mani. Nannius. Campestribus absti- 
net] Abstinet armis, quas in Campo 
Martio tractabantur. 

380 Discive] 'Discus' genus in- 
strunienti lusorii : lapis ingens fuit, 
ciijus in medio amentum, quo lapi- 
dem ejaculabantur. Vel rotunda erat 
moles plumbea sen ferrea ; cujus jac- 
tu jiivenes inter se certai)ant, fortior 
judicandiis, qui ant altins in sublime 
aut longiiis in tractu ultra designa- 
tum spatium projecisset. Alii aliam 
instrumenti fuisse formam peihibent. 
Nann. Discive] Vide i. Od. 8. Tro- 
chive] Erat olim-^* trochus' apreus et 
concavus, trahebatqiie in medio an- 
nulum magno cum strepilu. Martial. 
X. 22. ' Quin celer arguto qui sonat 
are trocbus.' Idem xiv. 159. ' Gar- 
rulus in laxo cur annulus orbe vaga- 
tur, Cedat ut argutis obvia turba tro- 
chis ?' Dictus anh toG rpexeti', a cur- 
rendo. Inter ornamenta et phaleras 
refertur et apud Pollucem in Ono- 
mastico ' trochus.' Turneb. xxvii. 
33. Nannius. Trochive quiescit] Tro- 
chus ad ludum pnerilem est cxcogi- 
tatus. 

381 Ne spisscE risum tollunt] Ne fre- 
quentes spectatores cacliinnentur, qui 
in Campum Rlartium spectatum ve- 
nerimt et corona constiterunt. Jm- 
jmne] Mcrito. 

382 Qui nescit] Qui caret arte. 
Nescit] Licet artis Poetices sit impe- 
ritus, audet niliiloniinus componere 
carmina, et versificari. Atque hoc est, 
quod Epist. ii. 1. 117. dixit, ' Scri- 
bimus indocti doctiqne Poemata pas- 
sim.' Nannius. Quidni] Verba sunt 1916 NOT.Ii VARIORUM IN Poetae indocti : Ciir, inquit, versus 
non faciara, qiiuni sim liber et inge- 
nuus, &c. 

383 Liber et ingenttus] Liber est, 
qui in praesens ncn servit : Ingenuus 
qui numqnam serviit: ' Hbertus ' 
idem, qui manumissus : ' libertinus' 
vero, qui inde natus, Liher itaque 
facit omnia, nisi impediatur legibus : 
atque hue allusisse puto Horatium. 
Nannius. Census equestretn] Repertus 
habere in bonis quadringenta millia 
aeris. Equestretn Summairi] In cen- 
sendo deprehensus habere summam 
equestrem : secundum Budaeanam 
supputationem, et ut colligit doctis- 
simus Anglorum Tonstallus, decies 
mills coronatorum Gallicorum. Nan- 
nius, 

384 Vitioque remoius ab omni] Liber 
ab omni infamia: qiiando non nota- 
tus censoria virga, cum pater eqnes- 
tri ordine dignus, cum liber ipse et 
ingenuus, quidni utatur liac liber- 
tate carminis fingendi ? Nantiius. 
Vitioque remotus] NuUis vitiis coo- 
pertus. 

385 Tu nihil invita dices, ^-c] Mo- 
net hie majorem natu Pisonum, ne 
nimium bonitate naturae suae confi- 
sus, praepropere sua Poemata, si quae 
compositurus sit, in luceni edat: sed 
prius acrium et fidorum censorum 
judicio permittat, quales tres enume- 
rat. Tum etiam ne editionem nimis 
festinet, sed diu supprimat, quod 
jam praeceptum xxviii. est, cui du- 
plex ratio annexa est : prior a facul- 
tate emendandi, posterior ab irre- 
cuperabilitate famae semel amissa?. 
Piscat. Tu nihil invita] Quantum- 
cumque sis nobilis, si non faveat Ge- 
nius, si Minerva artium praeses pa- 
rum tibi indulgeat, si denique non 
optimum adsit ingenium, a scribendo 
abstinendum. Per Metonymiam Mi- 
7ierva pro re ab ilia inventa. Turneb. 
XVII. 17. Nannius. Tu nihil] Tu, o 
Piso. Invita dices] Repugnante na- 
tura, id est, tuo ingenio vel naturali propensione reluctante, 

386 Ea mens] Ea est tibi pruden- 
tia. Olim] lu posterum. 

387 In Metii descendat] Metins iste, 
teste Porphyrione, lis temporibus 
summus criticns fuit, et perdiligens 
carminum aestimator. Narmius, Me- 
tii descendat] Sp. Metii Tarpae, criti- 
ci, de quo i. Sat. 10. 

388 Et patris] Patris tui. Nonum- 
que prematur in annum] ' Premimus' 
ea, quae in lucem venire nolumus; 
' edimus ' vero, quae luci et oculis 
hominum permittimus et emergere 
sinimus. Proverbium vulgatum qua- 
drat in banc rem, 'H kvwv (nrevSov<ra 
rv<j}\a. rlKrei. Canis festinans ccecos 
parit catulos. Extemporalia imniatura 
sunt, adhibendaque maturitas, ut res 
quasi longa mora concoquatur, nee 
edatur cruda. Nannius. Nonumque 
prematur in a»m«m] In multos annos 
supprimatur, ut acriore limacorriga- 
tur. 

389 Membranis intus] Si libros do- 
mi contineas, ne foras exeant. 

390 Nescit] Virgilius : * Volat ir- 
revocabile verbum.' Homerus ^/ua- 
To TTTtpSevTa dixit. Nannius. Missa 
I'everti] Vox ore emissa. 

391 Syh-estres homines] Annectit 
narrationem de vario usu Poeseos, 
ad vim ejus ac praestantiam commen- 
dandam. Primum enim narrat quo- 
niodo Poesi usi sunt antiquissimi illi 
Orpheus et Amphion; qui carmini- 
bus suis complexi sunt praecepta mo- 
ralia. Dein banc narrationem spe- 
cialem auget narratione general! de 
sapientia veterum : quae narratio con- 
stat brevi ac succincta partium enu- 
meratione. Tandem annectit epi- 
phonema de sapientiae istius effectu, 
fama sc. et gloria. Piscator. Silves- 
treis hotnines'] Commemorat quid olim 
tractatum a summis PoiJtis, qui om- 
nia sacra civilia primum carmine 
complexi sunt. Nannius. Sylvestres 
homines] Homines feros et immanes. 
Sacer interpresque Deorum^ ' Sacrum ' HORATII DE ARTE POETIGA LIB. 1917 vocat * Orpheuni,' quod sacra cere- 
moniasque iiiveneiit, vel, ut aliis pla- 
cet, quod Poctas deonini filios ct 
irpocpiiTas veteies dixerhit. Naniiius. 
Sacer'\ Vates divinus. 

392 Ccedibus et viciu fcedo] Homi- 
cidiis et b.v6p(aTro(pa.yla. Humana eniiii 
came olim silvestres homines vesci 
soliti, membraque incisa in cibos 
vertcbant. Et banc barbaiiem pri- 
mus snstulit Orpheus. Nannius. Cce- 
dibus et victu~\ RIntuis caedibus et vic- 
tu ferino. Or^jfteas] Calliopes etApol- 
linis filius. 

393 Dictus ob Aoc] Nihil magis fre- 
quentatum apud Poetas, quani Or- 
phea convocasse tigrides, leones : 
qiiod scilicet homines brntos ac fe- 
roces in communem traxerit civilis 
vitae societatem. Ovid, de Art. Am. 
III. * Saxa ferasque lyra movit Rho- 
dopeius Orpheus, Tartareosque lacus, 
tergeminuuique canem.' Rapidosque 
leones] Vel ad celeritatem referen- 
dum, vel ad impetum, ut ' fluvlos 
rapaces ' dixit Lucretius, qui cum 
impetu feruntur. Alii leguut rabidos, 
id est, feroces. Nannius. 

394 Dictus et Amphion'] Tradunt 
Poetae hunc cantu suo Thebas con- 
didisse. Solinus cap. xiii. ' Thebas 
condidit Amphion, non quod lyra 
saxa duxerit, neque par est ita ges- 
tum videri; sed quod afFatus siiavi- 
tate homines rupium accolas, et in- 
cultis moribus rudes,ad obsequii pel- 
lexerit disciplinam.' Nannius. Am- 
phion ThebatiaJ Amphion Jovis et 
Antiopae filius, Musicus preestautis- 
sinius. 

39.5 Sono testudinis'] Cytharae can- 
tu. Prece blanda] Prece, qiiam cum 
sono sociabat, ut Musici faciunt. 

396 Fuit liccc sapientia] Aliquando 
fuit haec sapientia in Poetis, ut do- 
cerent publica a privatis separare, 
&c. 

397 Publica privatis scceniere] Haec 
nimirura officia veteris Poeticae; qure 
rem videlicet privatam a publicis di- videbaf. Publica totius sunt populi: 
' privata' siiiguloruni. Nannius. 

398 Vago] Proiniscuo. Nam paii- 
latim leges in aliis atque aliis provin- 
ciis conditae aretiores, prasertim ma- 
ritales. Vago] Concubitii nieretri- 
cio. Dare jura maritis] Tarn viris, 
quam foeminis dare leges, quibus co- 
gantur matrimonii castitatem invio- 
latam servare. 

399 Oppida] Urbes aedificare. Leges 
incidere ligno] Tabuiis ligneis antiqui- 
tns leges incidebantur, et sic a Solone 
conscriptae fuere, vocabanturque ta- 
bulae illiE &^oues. Apud Romanos in 
zes incidebantur, affigebanturque in 
foro, loco ad hoc destinato,utpopulus 
legeret. Naiinius. Ligno] In ligneis 
tabuiis leges describere, cunctisque 
legendas proponere. 

401 Carminibus venif] Queritur au- 
tem Horatius Poetis omnem gloriam 
etlionorem ademtum, postquamThe- 
ologicis atque civilibus relictis arti- 
bus, ad amores aliasque frivolas nar- 
rationes se contulerunt. Post hos in- 
signis Homerus] Homerus primum ex- 
orsus bella scribere, auctor fuit, ut 
animi Grtecorum ad fortia facta et 
virtutes incitarentur. Nannius. 

402 Tyrlceusque Tnares] De hoc Jus- 
tinus in EpitomaTrogi Pompeii lib. 
III. Fuit Tyrtaeus ut genere Atheni- 
ensis, claudus, luscus, et omni mem- 
brorum parte deformis. Nota historia 
de Lacedaemoniis et Messeniis : quo- 
rum illi consulto oraculo jussi ducem 
ab Athenieusibus petere, Tyrtaeuni 
Poe tarn membris mutilum receperunt. 
Nannius. Mares animos] Aninios fortes 
et strenuos. 

403 Exacuil] Excitavit et tanquam 
ad cotem acuit. Dictce per carmina 
sortes] Vates delude, inquit, et Phoe- 
bades Apollinis non nisi carminibus, 
idque plerumque Heroico, oracula re- 
tulerunt : unde etiam versum Heroi- 
cum oraculo Pytliio debemus, ut auc- 
tor Pliuius lib. vii. Nannius. Sortes] 
Oracula ab ApoUine data. 1918 NOT/E VARIORUM IN 40i £< vita monstrata via est] Ratio 
Vivendi a Poiitis indicata : quale est 
carmen Empedoclis Physicum, et 
Liici etii de Keruni Natura poenia, ac 
Tlieognidis Moialia. Nann, Gratin] 
Aniicitia regiim carminibus conipa- 
rata est. 

405 Pieriis ientata] Carminibus 
Miisariim, quae Pierides appellantur. 
Ludusque repertus] Seriis relictis ad 
liicJos ventiim, repertae fabulae spec- 
taculis exhibendae. Nannius. Liulus'] 
Oblectatio aniniorum, so. Coincediae 
et Tragoedice. 

406 Et longorum'] Et reqiiies animi 
post longos labores. Animos enini fes- 
SOS versus et lyra relaxant. Ne forte 
pudori] Haec, inquit, eo recensui, iit, 
quam olim res arduas poetica tracta- 
verit, cognoscas, et ne Musascontem- 
nas,atque in Poetarunireferri nunie- 
runi erubescas. Nannius. Ne forte pu- 
doril Haec dixi, o Piso, ne te piuleat 
Poiitam esse. 

407 Solers] Perita. Apollo] Apollo 
inventor citliarae, qui Musis praeest. 

408 Natura fieret, ^c] Tractat hie 
quaestionem de causis efficientibus 
Poeseos. Et prinium quaestionem 
proponit per oppositionem causarum 
duarum, naturze scilicet et artis. 
Deinde respondet duas illas causas 
non esse separandas, sed conjungen- 
das. Turn banc scntentiam illuslrat 
a contrario, videlicet repreliensione 
ignaviae, petnlanti«;, atque ambitio- 
nis, et denique impudentiae quorun- 
danj Poiitaruni sui temporis. Piscator. 
Natura fieret laudabile, ^c] Mnlti 
affirmant posse solo ingenio queni- 
quam Poiitam evadere : alii nihil in- 
genio, omnia institution! atque arti 
tribunnt. Horatius alternni sine al- 
tcro inutile ac niancuin esse tradit. 
Nannius. 

409 Qucesitum est] In controver- 
siani vocatur, utrnm Poeta nascatur, 
an tiat. Studium sine] Ars sine foecun- 
do ingenio. 

410 Rude quid prosit] Ingenium arte non expolitum. Alteritts sic] Sic 
natura et doctrina mutuis se opi[)us 
juvant. 

411 Conjurat amice] Ostendit n- 
trumque se invicem requirere, ita iit 
et natura et arte Poetani formari 
dicendum sit. Nann. Conjurat] Con- 
sentit. 

412 Quisludet optatam] Cum per se 
non sufficiat ingenium, omnia labori- 
bus pelenda esse pronunliat, et in 
primis annis sudandum ; idque exem- 
plis eoriim, qui ob coronam floribus 
contextam, mox marcidam futuram, 
innumeros subeunt labores. Cursu 
contingere metam] Loquitur de (ttoSio- 
Zp6ixois, hoc est, iis qui in stadio cur- 
runt. Locus autem unde cursus initi- 
um erat, 'career,' ubi finis, *meta' 
dictus. Nannius. Cursu contingere] 
Lahore et opere ad finem pervenire 
sibi propositum. 

413 Mulla tulit] Mira sunt quae de 
athletarum et cursorum abstinentia 
tradunt auctores. Antequam enim 
sese ad certamen ipsum accingebant, 
quotidie per aliquot menses in gyin- 
nasio exercebantur, verbera a niagis- 
tro accipiebant, concubitu abstine- 
baut, tenui cibo et vix ad vitam tole- 
randani sufficient! se sustentabant, 
frigida in potum dabatur: quae omnia 
Gra-ci voce ai'ayKo<payias compre- 
hendunt, meminitque Aristoteles Po- 
lit. VIII. 3. Nannius. Vide et Pet. 
Victor. Var. Lect. xxxvii. 21. Pwer] 
UoLS Siv, cum esset puer. Sudavit 
et alsit] Calorem sensit et frigora 
pertulit. 

414 Ahstinuit Venere et Baccho] Hoc 
est, libidine et ebrietate. Cui simile 
Terentii illud in Eunuciio, •Sine Ce- 
rere et Libero friget Venus.' Pet. 
Victor. Var. Lect. vi. 2. Nann. Vino] 
Romae pueri vino abstinebant. Qui 
Pythia cantat] Tibicen, adhibitns ad 
canendas laudes Apullinis in Pythiis, 
id est, in ludis celebratis in honorem 
Apoliinis, qui Pythonem serpentem 
occidirat, hie Tibicen didicit, cSic. HORATll DE ARTE POETICA LIB. 1919 Pijihia cautdi] Docet altero exempio 
til)icii)i!i,iicmineiii cum arte iiasci,se(l 
magistronini priiiio judicium subeun- 
diim esse. Pytliia oliin fuit Citharoe- 
diciiin tantiim certamen, ubi cithar- 
cedi do laude carminis certabant : 
quo respexit Horatius. Postea Eni- 
pedocles etiani alia instituit certaml- 
iia, nt palaestiam, ut discuni. Fuere 
et Pythia ceitamlna in honoreni 
Apollinis instituta, quae initio singu- 
lis novenniis, post quinquennio quo- 
que celebiata sunt : pi inius ea Apol- 
lini dicavit Uioinedes. Turn. ii. 2.5. 
Nannius. 

41G Non satis est dixisse^ In aliis 
est, Nunc satis est dixisse, Ego mira, 
Sfc. Si legas Non satis est, simplex 
erit Oratio ; si vero Nunc satis est, 
oratio tota elpuviKcos effertur. Nam 
id, quod videtnr asseverare, miris 
niodis negat. Nannitis. Nunc satis 
est dixisse] His miseris temporibus. 
Pango] Conipono, id est, Ego possum 
mira poemata coniponere, inquit ma- 
ins Poeta. 

417 Occui>ct cxtremum'] Metapb. 
ducta a lusu puerorum se mutuo ad 
currendum coliorlantiuni.qniscabieni 
imprecantur ei, qui iiltinius ad calcem 
pervenerit. Sic indoctus et glorio- 
sus Poeta non vult in extreme ordine 
versari, sed suam ignorantiam tegit 
jactatione et audacia. Mihi turpe] 
Inlionestnni post alios currere, non 
antevertere. Relinqui autem idem 
bic est quod Graecis aTroXelrrecrOai. 
Nannius. Relinqui est, Sfc] In enrsu 
relinqui. 

418 Et, quod non didici] Haec ve- 
recundia stulta. I'ueri bac ambitione 
plernnique laborant, ut qua} ignorant, 
siniulent se scire, ne non videatur 
ingenium omnibus motiis iustruclum. 
Veruni vituperanda ilia arrogantia : 
nemo eniin tarn doctus, cui non multa 
restent discenda. Nannius. Et, quod 
non didici'] Et sane turpe est mibi 
(inquit mains Poeta) fateri, quod non 
didici. 419 Ut praco ad merces] Praeceptiim 
XXIX. qualfs caruiinuni nostroiiim 
auditores, censores, ac judices adbi- 
bere debeamus, nempe non adulato- 
res, sed sinceros. Ad lioc prsecep- 
tum transit reprebensione Poetariini 
sui teniporis, qui bac in parte delin- 
quebant, et ita reprebensionem paulo 
ante inslitufani continual. Repre- 
bensionem autem banc illustrat pri- 
mum similitudine praeconum : delude 
expositione causarum adulationis, id 
est, beneficiorum quibus ditiores sibi 
comparant assentatorum gratiam et 
applausum. Piscator. Ut praco ad 
merces] Damnat eos, qui auditores 
corrogabant, et muueribus devincie- 
bant, nt deprapdicarentnr. Hunc 
etiam morem taxat Martial, lib. vi. 
' Quod tam grande sopbos clamat 
tibiturba togata, Non tu Poniponi, 
ccena diserta tua est.' Cum comiter 
excipiuntnr prandio, laudant Poetani 
et lectorem. Sic Persius his verbis : 
' Scis comitem borridnlum trita do- 
nare lacerna.' Carpit similiter eos 
qui invitatiuncnlis corrogant andito- 
lium, ad laudes decantandas. Tales 
assentatores dicuntur Pbnio * laudi 
crenap.' Nannius. Cogit emendas] Qui 
congregat. 

420 Assentatores jubet, Sfc] Sic Poe- 
ta locuples assentatores ad poemata 
sua vel indoctissima laudanda bene- 
ficiis provocat. 

422 Si vero est unctmn] Si sit Poe- 
ta, qui uncttnn,id est, convivinmlau- 
tum dare possit. Unctum qui recte 
ponere possit] Qui liberaliter in con- 
vivio tractat adulatores, qui niunera 
dat, qui sportulas, qui tesseras, miror 
qui verum amicum a ficto dignoscat. 
Hoc malum divitiae ferunt, ut nus- 
quaminternoscant veros a falsis ami- 
cos, sibique adulatores et gesticnla- 
tores concilient, unde recte Dioge- 
nes : Kpilrrdv tan es KdpaKas amKdflv 
fj 69 K6\aKas. Prastat in corcos quam 
in adulatores incidere. Nam corvi non 
nisi cadavera devorant, adulatores vi- 1920 NOT^ VARIORUM IN vos eliam absiiimint homines. Unc- 
turn] QuicqnicI laiite et opipare in- 
stnictum, id unctum vocannis. Nan- 
nius. 

423 Et spondere levi] Et se vadem 
constitnere pro paupere levi, qui qna- 
vis impellitnr enioliimenti spe, Levi 
pro paupere^ Hoc est, infido, cui fides 
non habeatiir. Grascis ava^idwicrTos 
dicitur paupertas, ut qiize suspecta. 
Nannius, Atris} Tristibus. 

424 Internoscere] Distingiiere. 

425 Beatus] Beatus hie Horatius 
non pro divite et opulento, nt alias, 
sed cum quo bene agitur, quod ob 
stuporem suas adversitates non intel- 
ligat. Ita in Miscellaneis docuimus 
lib. HI. Nannius. Vel tanquam bea- 
tus: quod si sciret, esset beatus, in 
hac saltern parte. Beatus amicum, ifc.'\ 
Beatus, ut ipse se censet esse. 

426 Tu seu donaris} Docet Horati- 
us, quomodo adulatores possunt cog- 
uosci. Cui] Alicui. 

427 Tibi /ados] Ad versus abs te 
scriptos. Ducere plenum] Tecum ad- 
ducere adulatoreni lastitia affectum 
ob spem utilitatis. 

428 Pulchre, bene, recte, ^c] Verba 
sunt assentatoris, poemata tua ficte 
approbantis. 

429 Pallescet] In admirationem ac 
stuporem rapietur. Nannius. Super- 
bis] Ad hcec pallescet, quasi novo 
genere poematis obstupefactus. Eti- 
am stillahit amicis, Sfc] Non statim 
clamabit ' Euge,' sed prius contrahet 
pallorem, quasi extra sensum rapia- 
tur, et quasi miraculum audiat, de- 
inde lacrymabitur. Gaudium ingens 
et dolor ingens ex diversis caussis 
eumdem habent eflrectum,ut ostendit 
Alexander Aphrodisiensis in Proble- 
raatis. Nannius. Stillabit amicis Ex 
oculis, 8)-c,] Effnndet lachrymas (quae 
sunt ros oculorum) simulans se gau- 
dere. 

430 Tundet pede terra7n] Prae gau- 
dio saltabit. 

431 Ut qui conducti plorant] Ut prae- ficop, qujE in funeribus conducta; la- 
crymas excitant, queritantur, plora- 
tum edunt, pectus tundunt, vellunt 
crines ob hominem defunctum, non 
minus quamliberi parentibns aut pa- 
rentes liberis orbati solent ; ita as- 
sentator et gesticulator plures osten- 
dit affectusquam verus laudator. Nan- 
nius. 

432 Ex animo] Trjs KapSias, vere, 
sine fuco. 

433 Derisor vera plus] Assentator. 
Movetur, ^c] Movetur ficte, non ex 
animo. 

434 Culullis] Id est, poculis; di- 
minutivura a culeis. Hinc ' culuUi' 
propriecalices fictiles, quibus Ponti- 
fices et virgines Vestales in sacris 
utebantnr : posteapromiscue proom- 
ni genere poculorum usurpati. Ho- 
ratius 1. Od. 31. ' Dives et aureis 
Mercator exsiccet culullis,' &c. Nan- 
nius. Urgere] Poculis explorare. 

435 Torquere mero] Vinum ingeni- 
orum lene est tormentum. Perspex- 
isse] Ad plenum cognoscere. Nan- 
nius. 

437 Numquam tefallanf] Si condi- 
turus es carmen, et amici judicium 
adhibiturus, perspice an censuram 
ingenuam ac candidam adhibeat. Nam 
laudabit forte omnia, ut beneficiolum 
aliquod exsculpat, ut vulpecula ilia 
jEsopica. Nannius. Animi sub vulpe] 
Animi dolosi, vafri, insidiosi. 

438 Quinfilio si quid recitares] Quin- 
tilio Varo Poetae Cremonensi. Hie 
fuit alienorum scriptoriim sincerus et 
incorruptus judex : de hoc Quintilio 
vide I. Od. 18. et 19. 

439 Melius te posse negares] Si ne- 
gares te melius posse id praestare, 
postquam bis vel ter, id est, sappius 
tentasses. 

440 Delere jubebat, ^c] Quintilius 
jubebat adhuc corrigere, vel certe di- 
scindere, ne carmina legerentur. 

441 Et male tornatos incudi] Et ver- 
sus non satis rotundos, id est, male 
perpolitos cmendare. Duae sunt Me- HORATII HE A RTF POF,TI€A I. IB. 1921 taph. a frtbris lignariis et fabiis for- riiim oxtingnit, cum in lioc adhibea- raiiis diicter. 

442 Vertere nolles] Corrigere. 

443 Nullum ultra] Nullum ampliiM 
verbuni dicebat. 

444 Quin sine rivali] 'Rivales'di- 
cuntiir, qui eandem amant, quasi ad 
nnum eumdemque rivum, potura ve- 
niant ; alioqui * rivales ' sunt, qui ex 
eodem fonte rivos ducunt. Nonius 
MaroeMns, * Rivales dicti sunt, quasi 
in unum amorem derivantes.' Nnn- 
nius. Sine rivali] Sine aeniulo. 

445 Vir bonus et prudens] Occasio- 
ne exempli Quintilii, exponit nunc in 
genere officitim boni et prudentis 
emendatoris, cnjus officii partes sep- 
tem enumerat ; quae tamen ad qua- 
tuor revocari possunt. Primo, ut 
tollat supervacanea ; versus scilicet 
inertes et ambitiosa ornamenta. Se- 
cundo, ut addat, quir desiderantur, 
lioc est, paruni Claris lucem det. Ter- 
tio, ut conimutet deteriora cum me- 
lioribus, nempe minus significantia 
cum significantioribus, sententias in- 
eptas cum acutis, &c. Quarto, ixe- 
rddeais. Verba enim in versibus alio 
atque alio loco coliocata numerum 
faciunt molliorem ; nt, * Si curat 
cor spectantis,* &c. Melius sic,' Si 
cor spectantis curat,' &c. Piscaior. 
Vir bonus et prudens] Hzec duo in cen- 
sore requiruntur, ut sit candidus, sin- 
cerns, et peritus. Talis admonebit, 
quae vitiosa sint, nee quidquam sub- 
terfugiet aut subticebit, quod dede- 
cori esse possit scriptori. Nannius. 
Inertes] Versus arte carentcs. 

446 Duros] Malesonantes. AUinet 
atrum] Transverso calamo notabit ot 
litnram inducet. 

447 Ambitiosa recidet] Crebriora 
epitheta et ornamenta nimis florida 
amputabit. 

448 Pnrum claris lucem dare cogel] 
Obscuris lucem adferet et illustrabit. 
Maximum autem in oratione vitinm 
©bscuritas ; nam totum sermonis offi- tur, ut intclligatur. Nannius. Parum 
Claris] Parum apertis. 

419 Arguct atnbigue dictum] Amplii- 
bologias vitupcrabit. Notabit] Sig- 
no calami. 

4o0 Aristarchus] Fiet castigator se- 
vcrus, qualis Aristarchus Grammati- 
cns clarissinius, qui in Homori versi- 
bus seligendis germanis, et in notliis 
rejiciendis, judex fuit acerrimus. Nee 
dicet] Sic ut multi adulatores dicunt. 

451 Nugis] In re levi. Hce nvga] 
Haec vitia,(inqnit Horatius,) quas nu- 
gas esse ducis, Poetam, semel ab aa- 
sentatore deceptum, in mala seria 
deducent, ita nt optimum se Poetam 
esse sibi persuaserit. In seria ducent 
mala] Id est. in publicaui et apertam 
reprehensionem, si non fuerit emen- 
datus. Nannius. 

452 Exceplumque sinistre] Male 
delusum ab amico adulatore. 

453 Ut mala quem scabies] Hie ex- 
ponit, quid evenire soleat Poetae ve- 
sano, id est vanae gloria? cupiditate 
laboranti, quique emendari recusat : 
ilium, nempe, a sapientibus fugi, a 
pueris exagitari, dicit. Et hoc illus- 
trat tribus similibus : Comparat enim 
ambitionem stulti Poetae primum 
porrigini, deinde morbo regio, turn 
lunatico. Turn similitudinem aucupis 
in foveam lapsi addit ; ubi describit 
ambitiosi Poetae gestum, et aucupis 
querelam per prosopopceiam exponit. 
Piscator. Turneb. vi. 25. Ut mala 
quem scabies] Qui sapiunt non secus 
timent fugiimtque malum Poetam, 
quam ilium quem scabies, &c. Mor- 
bus regius] Icteritia, qua facies tota 
hominum fit crocea. 

454 Fanaticus error] Turneb. xix. 
9. Fanaticus error] Morbus fanati- 
cus, quo laborant furiis correpti. 
Diana, 8fc.] Diana lymphatos efficit. 

455 Vesanum tetigisse timent] Poct 
tam furore quodam, non studio et doc- 
trina cum ingenio conjuncta excita- Delph. et Var. Clas. Horat, ti F 15)22 NOT/E VARIORUM. turn. Timent] Qui sapiunt, vesa- 
niini taiiiqnam scabiosum fuginnt. 
Numiius. 

456 Agitant pueri] Peisequnntur. 
Incautique] Pariini caiiti. 

457 Hie dum sublimes versus] Hie 
plurimuni sibi tribiiens, Sublimis] 
Mertaipos, qui vultii in cceliim sublato 
incedit. Nannius. Guil. Canter. No- 
var. Lect. iv. 12. Ructatur] Diim 
pulidos versus quasi nictiis edit. Et 
errat'] Et errat animo et corpora. 

458 Si veluti merulis intentus, ^y.] 
Si, lit auceps qui merulis avibus insi- 
dias struit, in foveam,(id est, in per- 
spiciios errores) incidit. 

459 Licet, siiccunite] Quamvis lon- 
gnni, id est, dlu claniet, io cives, suc- 
currite, succurrite. 

460 Clamet, Io cives] Io vox jubi- 
lantis, ut in trinmphis ; iiic vero qui- 
ritantis, duni Quirituni opein implo- 
rat. Now sit qui tollere curet] Quia 
ignorat an ultro se dejecerit, an si 
extractus eodem se praecipitabit. 
Nnnnius. Tollere curet] Attollerc. 

40 1 Demittere fimem] Demittere 
fiinem in foveani. 

462 Prudens hue] An sciens et de 
industria. 

463 Servuri nolit] Servari non vult 
ne emendetiir. Dicam Siculique Po'e- 
tcB] Ne videatur incredibile tantuni 
inesse Poetis fnrorem, ut cupiant 
perire, et si admoveas inanum auxi- 
liatricein, habituri sint pro nialeficio, 
non pro beneficio, narrat mortem 
Empedoclis Agrigentini, qui avidis- 
simus gloriae, in ^tnam insiluit, ut 
hominum opinione in coelos sublatus 
pntarettir. Nannius. Siculique Poetce] 
Empedoclis Agrigentini. 

465 Frigidus JElnam] FTigidus,&\.i\\- 
tus et vecors. Nam quibus sanguis 
est frigidior, corde sunt plerumque 
vecordiore. Elegans hie est antithe- 
sis, qua frigiditas bilis atrae opponi- 
tur ardoribus ignis iEtnap. Nannius. 
Frigidus jElnam] Frigidus praesentis mortis horrore ; vel, Frigidus, id est, 
atra bile affeclus. Est enim Melan- 
ciiolia frigidissima. 

466 Poetis, Sfc] Poetis qui se no- 
hint corrigi. 

467 Invitum qui servat, ^c.] Vide 
Pet. Victor. Var. Lect. x. 22. et 
XXXVI. 21. Idemfacitoccidenti] Idem 
facit ac si occideret. Idem pro si- 
mile. 

468 Si relractus erit] Ab ^tnas in- 
cendio. 

469 Fiet homo] Fiet rationis parti- 
ceps et sanus. Insanus enim, homo 
non est. Et ponet famosw] Nee de- 
ponet amoreni, id est, curam non ab- 
jiciet famosae mortis, id est, mortis 
infamis. Nam seipsum occidere, quod 
fecit Empedocles, infame est. 

470 Nee satis apparet] Hie furorem 
ambitiosi Poetae aliis simiiibus decla- 
rat. Primum comparat ilium furio- 
so, qui ob nefanda scelera furiis exa- 
gitatur: dein comparat cum urso, 
qui e caverna eruperit : postremo 
comparat eum hirudini, qui cutem 
invaserit. Atque ita banc de Arte 
Poelica prjeceptioneni concludit, ut 
doceat plurimum referre, ut Poeta 
non sit ambitiosus; sed contra, ut in 
poematis suis vitia quam diligentissl- 
me inqiiiri curet, eaque denionstrata 
emendare studeat. Piscalor. Nee sa- 
tis apparet cur versus factitet] Non sa- 
tis perspicuum est, utrius sceleris 
poenam luat mains Poeta, dum ver- 
sus factitet ; sepulchrine violati, an 
sublati bidentalis. 

471 An triste hidental Moverit] Om- 
nis locus, fulmine ictus, statim erat 
religiosus. At sacer fiebat, ara ibi- 
dem extructa, et sacrificio facto. Sa- 
crificium autem ex bidentibus ovibus. 
Unde et * bidental ' vocarunt Roma- 
ni locum fulmine tactum, et bidenti- 
bus ovibus expiatum, consecratum- 
qne. Eum locum nee ingredi, oec 
calcare fas erat ; sepiebantqiie eiim 
inuro, ut ingressus arceretur. Salmas. APPENDIX. 1923 In patrios cineres] In patrium sepiil- 
clirum. Minxerit in patrius cineres] 
An violarit sepulchnim patris, id est, 
furore divinitiis plectatur propter 
violatiini sepulchrum patris. Nihil 
tani sanctum, qiiam rcligio sepultura- 
rum: tinde in medio belli tumultu 
petebant victi inducias ad sepelienda 
mortuonini cadavera, quod iilis non 
negabatur. Nannius. Bidental] Lo- 
cum in queni fulmen decidil, ita ap- 
pellatum, quod bostiis bidentibus et 
ara extructa a sacerdote expiaretur. 

472 Movent incestus] Incestus, im- 
pius, flagitiosus. ' Incesta ' ea sunt, 
ubi ' cestus ' non adest. Est auteni 
'cestus' Veneris cingulum, quo amo- 
res conglutinantur. 'Incestum' vitium 
est, quod vel in Vestalem, vel invidu- 
am,velincognatanicouunittitiir. A'^un- 
nius. Mover it incestus] PoUutus flagi- 
tio, in sororem, sacerdoteni, vel affi- 
uem conuiiisso. Certefttrit] Qtiaj ergo 
causa vel culpa siet, qua iste ambitio- 
sus poetasibi attraxerit fiiroreni, non 
constat : hoc saltem planum, eiun ("»- 
rere. Piscalor. Ac velut ursus] Poe- 
la, qui niolestus sua ubique ingerit carmina, similis urso liaclenus in car- 
cere clauso, qui posteaquaui ruptis 
cancellis evasit, onmia perlurbat : 
quem ut fugiunt omues,ita et iusania 
Poetae fugienda. Nannius. 

473 Valuit si frangere] Si forte po- 
tuit fiangere. Clathros] Se|)inienta 
vel cancelios, quibus ferse tanquani 
portis, e cavea ne exeant, coercen- 
tur. 

474 Recitator acerbus] Poiita in re- 
citandis carminibus suis molestus. 

475 Quem vera arripuit] Quem an- 
ditorem nactiis fuerit, 

47G Noji tnissura cutem nisi plena 
criwris hirudo] Poeta (|)iAai/TOj, sibique 
nimium placens, quasi liirudo est : 
hodie sanguisngani vocant, animal 
reptile aquatile, quod natantes iuva- 
dit : Giaeci alixaTon6Tas appellant. 
Hoc aittem Horatii carmen proverbio 
usurpatur in eos, qui honiinem garru- 
litate moleslia(iue enccant, nee di- 
niittunt. Nannius. Non missura cu- 
Icm nisi] Taiiquam sanguisuga, quae, 
tarn diu hteret corpori affixa, donee 
.sanguine coniplcta exciderit. APPENDICLS 

LOCO ADDITA QU/EDAM. I. Sat. 6. 22. 
De corrigiis seu ligulis calceor. pa- 
tricior.] Patricii calcei quatuor corri- 
gias sen ligulas habebant, qua>. ad 
medium usque cms perveniebant, 
quod Horatius innuit : ' Nam ut quis- 
quam insanusnigris medium impediit 
cms.' Pellibus] Id est calceus hie al- 
tius cms tegebat. Quum enim calcei 
plebeii nnicam tantum ligulam sive 
corrigiam haberent, qua religaban- tur ; patricii quatuor corrigiarnm 
erant, ut Isidorus ait, quae inter se 
implexaj ad medium usque cms ascen- 
debant: atque has corrigias Seneca 
* lora patricia' vocat. Vide Mar- 
tial. II. 29. Has antem corrigias in 
calceis patriciis et senatoriis ex nigra 
aluta fuisse indubitatum est. Et ex 
Juvenal, elicitur, hand quaquam to- 
tinn calceum,sed partem soluiiimodo 
superiorem ad tibias pervenientcm 1924 APPENDIX. nigram fuisse, ut Sat. vii. ' Adposi- 
tam nigrae Iiinain subtextt alntae.' Si 
enini lunula liaec, quce circa talos ad- 
suta erat, subtexebalur nigrae alntae ; 
ergo pars quideni calcei quas supra 
talos erat, et crus impediebat, ex ni- 
gra aluta erat ; non ilia quae talos et 
pedem tegebat : unde niihi persua- 
deo corrigias quidem et lora patricia 
ex nigra aluta fuisse; non vero ipsos 
calceos, qui vel albi erant, vel coc- 
cinei, vel aurati, vel etiani Kevrrirol. 
Vide Martial. VII. 32. Tanien etiam 
aliqua differentia fuisse videtur inter 
calceos patricios et seuatorios in ipsa 
Inflexione ligularum, quod elicio ex 
Zonara Annal. lib. ii. To7s yap evna- 
TplSats, inquit, to inroS-finaTa affrvKo, 

TviTca Tov ypafjifxaros fKeK6a/x7)pro. Al- 
teruni patricii calcei ornaiuentum 
erat lunula adsuta. Luna autem, ut 
Isidorus ait, in eis non sideris for- 
mam, sed notani centenarii numeri 
significabat, quod initio Patricii sena- 
tores centum fuerint. Communis doc- 
torum opinio, fuisse fibulam eburne- 
am lunee corniculantis specie, in mal- 
leolo pedis: quae tamen non satisfa- 
cit mihi ; video enini in antiquis sta- 
tuis fibulas calceorum non apponi 
malleolis pedum, sed in superiori 
parte pedis. Alii per lunulam patri- 
ciam uncinum intelligunt, in fronte 
prima calcei infixum ; unde uncinates 
sive repandos calceos cum lunatis 
confundunt; ita CI. Salmasius in no- 
tis ad dedicat. Statuas Regillae, et 
Boxbornius ad Quaest. Rom. quos sa- 
tis refellit Pbiiostratus, dum ait, lu- 
nulas has non in parte anteriore cal- 
cei, sed circa talos et malleolos pedis 
fuisse appositos. lib. ii. de Vitis So- 
phistar. in Herode Attico ubi vide- 
mus lunulam Patriciorum fuisse eVj- 
(T(pvpiov i\f(pa.PTtvov ixTjvoeiSes. Unde ar- 
bitror antiquorum Heroum ocreas, 
quae erant eavov KacT(xvTr)poio, id est, 
fa: Candida stanno, circa talos aut mal- leolos pedum ornamenta quaedam lia^ 
buisse ex argento vel auro, quaa Ho- 
merus iinff<pvpia vocat, quia malleolos 
pedum tegunt: atque ita etiam Pa- 
tricios Romanorum calceos eodem in 
loco ornamenta eburnea ad formam 
mediae lunce habuisse, quod a Philo- 
strato iin(T(pvpiov i\e(pavTivov /UTji/oetSej 
vocatur. Rubenius, 

I. Sat. 6. 25. 

De Tribuni laticlaviis] Tribuni alii 
ex equestri ordine, alii ex plebe mi- 
litum legebantur : et illi qui ex eques- 
tri aut senatorio genere erant, lati- 
clavii dicti ; plebeii vero Tribuni an- 
gusticlavii. Equites autem qui ad 
Senatorium ordinem aut per urbanos 
lionores aut per militiam adspirabant, 
facile latum clavum adipiscebantur, 
etiam ante lionores gestos. Ita Me- 
tiusCeler, Equestri genere natus, pri- 
mis stipendiis jam latum clavum ges- 
tabat. Statins, ' puer hie sudavit in 
armis Notus adhuc tantum majoris 
munere clavi.' Ita et Severus longo 
tempore antequam tribnnatnm gere- 
ret latum clavum impetravit a D. 
Marco, ut Spartianus de eo refert : 
imo equites, etiamsi antea latum cla- 
vum nondum obtinuerant, cum tamen 
ad Tribunatum perveniebant, eum 
adipiscebantur: liinc Seneca ait, eos 
' Senatorium per militiam auspicari 
gradum.' 

Ut igitur in urbe ii laticlavii, qui 
Senatorio vel Equestri genere orti 
eirl rfj Tr\s ^ov\rjs eAir/5i latum clavum 
portant ; ita et Tribuni laticlavii sunt, 
non solum qui ex senatu lecti sunt; 
sed qui ex Equestri vel Senatoria 
stirpe ad Tribunatus dignitatem per- 
venerunt, ea spe, ut per Tribunatum 
in Senatuni ingrediantur. Etenim 
tarn expedita erat via per Tribuna- 
tum ad Senatoriam dignitatem, ut 
etiam Senatu moti regrederentur in 
Curiam per eum. Horat. i. Sat. 6. 
' Quo tibi TuUi Sumere depositum APPENDIX. 1925 claviiiu fierique Tribunuui/ Hie eniin 
Tulliiis Senatu inotus, atque ita de- 
posito clavo lato, in Eqiiestri ordine 
consistens, ut ruisus Senatorium or- 
dinem acciperet, niilitiae se dederat, 
atque ita ad Tribiinatum perveniens, 
latum clavum iterum sunipserat. 
Male etenim Toneiitius, qui tiibu- 
nuui plebis eum factum credit. 

Tribuni ergo Laticlavii sunt, non 
qui Senatores sunt, sed qui ex equi- 
tibns Tribunatum militum geiunt, nt 
per eum ad Senatorium oidinem per- 
veniant. Laticlavia enim dignitas 
non ipse ordo Senatorius est, sed gra- 
dus ad eum. Non recte ergo Casau- 
bonus inSueton. August, hosjuvenes 
laticlavios secundi ordinis appellatos 
fuisse existiuiat, priuio gradu iis con- 
cesso qui domunj Augustam vel san- 
guine, vel alRnitate, aut aliqua neces- 
situdine, contingerent : et adfert lo- 
cum Statii in Praefatione lib. iv. Syl- 
var. ' Proximum et Lyricum carmen 
ad Septimium Severum juvenem, uti 
scis inter ornatissimos secundi ordi- 
nis :' cum tamen ipse Statins hunc 
Septimium contentum arcto lumine 
purpuras vixisse testetur. Rectius 
igitur Domitius secundum ordinem 
Equestrem iuterpretatur. Rubens. 

I. Sat. 6. 27. 
De calceis Romanor. ac primum de 
mulkis'] Horat. ' Nam ut quisque in- 
sanus nigris medium inipediit cms 
PeiUbus et latum demisit pectore 
clavum.' Olim in ipso nascentis Rei- 
pub. exordio, tam Senatores, quam 
alii, perones, id est, calceos cavos 
ex crudo corioportabant, soli illi, qui 
niagistratum curulem gesserant, cal- 
ceos ex aluta habebant, et quidem 
mulleos, id est, rubros aut puniceos. 
Festus in ' mulleos.' Aperte id Ca- 
to indicat lib. vii. Origin. ' Qui ma- 
gistratum curulem cepisset, calceos 
mulleos alutacinatos, caeteri perones.' 
Qui locus mirum in modum torquet interprctes. Ego accedo iis, qui ' mul- 
leos alutatos' legunt, aut, si mavis, 
aluniinatos; sic enim et Marcellus 
' pellem aluminatam' dicit. Illo igi- 
tur tempore, de quo Cato loquitur, 
non alii calcei ex aluta in usu erant, 
nisi mullei, qui vel nomen a colore 
mulli piscis acceperunt, ut Isidorus 
asserit, vel id nomen pisci illi a co- 
lore muUeorum calceamentorum, ut 
Fenestella existimat, datum. 

Hos autem mulleos Albanorum re- 
ges portarnnt, deinde et Romanorum 
reges : sed expulsis regibus et Rei- 
pub. forma mutata, niulleorum usus 
perstitit penes eos, qui niagistratum 
curulem gesserant, si Festo credi- 
mus; nee tamen existimo, eos sem- 
per et ubique iis calceis usos, sed 
diebus solennibus solum, et quando 
ludos celebrabant, aut thensas duce- 
bant ; hinc enim etiam palmatam et 
caetera ornamenta portabant : unde 
credo etiam calceos mullos inter 
insignia triumphantium fuisse ; illi 
enim eodem, quo prisci Romas Reges 
cuitu utebantur, ut Dionysius tradit ; 
atque ita conjunguntur vestis trium- 
pbalis et calcei punicei in veteri in- 
scriptione de c. mario. de. manv- 

BIEIS. CIMBRICEIS. ET. TEVTONICEIS 
.EDEM. HONORI. VICTOR. FECIT. VES- 
TE. TRIVMPHALI. CALCEIS. PVNICEIS. 

Julius Caesar autem insolens in eo vi- 
sus est esse, quod diebus etiam non 
festis mulleos calceos gestabat, nem- 
pe ut se ab Regibus Albas oriundum 
testaretur. et Dio lib. xliii. dicit fu- 
isse solo alto et colore puniceo ; unde 
Salmasius baud male colligit, hos 
mulleos eosdem fuisse cum Tnscis aut 
Tyrrhenicis calceis. Quod si verum 
est, longe sane differebant a patri- 
ciis aut senatoriis Romanor. calceis, 
qui cavi erant, et totum pedem tege- 
bant, cum Tyrrhenici ex sandaliorum 
genere essent ; et sane mulleos simi- 
les esse cotliiirnoruni, (sidorus ait : 
utrique enim punicei, et solo alto ; 1926 APPENDIX. utrique etiam tibialiin calceabantur : 
de cothurnis Virgil. ' purpureoqne 
alte suras vincire cothurno.' Crepi- 
dee aateni seu sandaiia appellantiir 
omnia calceamentorum genera, quep 
digitos pedum baud inclndunt. Post- 
ea tansen omnes Roinani cceperunt 
uti calceis ex alnta, qui tanien ut pe- 
rones erant, et totuin pedeni tege- 
bant ; quos ideoTertullianus Perones 
effoeminatos vocat, quia crudi pero- 
nes niagis viriles sunt. Patricii ta- 
tnen calceis a plebe differebant, quos 
recentiores cum mulleis confundunt : 
male. Si enim omnes patricii iis ute- 
bantur, non video, quare Jul. Caesar 
notatus, Julium enim Patricium fu- 
isse omnes norunt. Adbaec muUei 
erant crepidae ; qunm calcei urbani 
Romanor. tam patricii qnam plebeii 
cavi essent, et totuni pedeni tege- 
rent. Rubenius, 

I. Sat. 6. 28. 
Definiuntur clavi ex Rubenii senten- 
tial Ego censeo clavos vestium fuisse 
zonas quasdam ex purpura, auro, vel 
alio colore, quae nou quidem ad ex- 
tremitates vestium assuebantur, sed 
per medias vestes rectse veluti via; 
quxdani deducebantur. Zonae vero 
per median! tunicam transversim du- 
cebantur. Ac dico ex auro, purpura, 
vel alio colore : quidam enim clavi 
aurei erant, quidam albi, alii purpu- 
rei, alii punicei, alii etiam picti. Ad- 
do quae non ad extremitates vestium 
assuuntur, sed per medias vestes de- 
ducuntur, ut clavos distinguam a lim- 
bis aut segmentis, quae imas vestium 
eras ornat, et a purpurea praetexta. 
Adjunxi ' veluti viae quaedam,' secu- 
tus TibuUum : ' Ilia gerat vestes te- 
nues quas fcemina Coa Texuit aura- 
tas disposuitque vias.' Servius ad 
j^neid. iv. de virgatis sagulis Gallo- 
rum, ' quae habebant in virgarum 
modum deductas vias.' Sic et 11. Ra- 
banus Maurus de institut. Clericorum de Dalmatica: ' Habet quoqae et 
purpureos tramites ipsa tunica a sum- 
mo usque ad ima, ante et retro de- 
scendentes.' Dixi etiam perniedias 
vestes, ut includam non solum tuni- 
cse clavos, sed etiam eos qui chla- 
mydes, laenas, trabeas, paenulas, 
mappas, mantilia, &c. ornabant. 
Rubens. 

Scutulata vestes qucB? Salmas. ad 
Vopisc. fol. 405. et 513. contendit 
scutulam idem esse quod virgam, at- 
que hinc virgataset scutulatas vestes 
easdem esse : sed negamus omnes vir- 
gatas scutulatas luisse. Scutulam 
enim appellarunt veteres omne id 
quod Rliombi figuram liabebat. Sic 
in emplastratione Plin. xvii. 16. ju- 
bet exinii scutulam ex Catone qua- 
tuor digitoruni longitudineni et triuni 
latitudinem. Sic et in pavimentis 
acutulae dicuntur, quando a rliombis 
distinguuntur, Vitr. vii. 1. Hinc et 
lances ^o/i^SoeiSels scutuias ant scutel- 
las vocarunt. Martial, lib. xi. ' Et 
leves scululascavasque lances.' Nam 
quod Salmasius ait, cum scutulae ro- 
tundas fiierint non quadratae, ab his 
scutulatuni rete et scutulatas vestes 
dici non posse ; profecto fugit emn 
ratio : scimus eniui plerasque anti- 
quorum lances quadratas fuisse, non 
rotinidas. Vide Juvenal. Sat. ii. 97. 
Rubens. 

De Umbune togce: in quo explicando 
viri docti valde aestuanf. Optime 
oninium Lipsius, qui ait. Latinos, ves- 
tis positum, qui ad pectus exibat in 
tumorem, umbonem vocassc : cui as- 
sentior, et existimo umbonem dictum 
fuisse partem illam togae quas circa 
humerum sinistrum in varias rugas 
contracta descendebat in pectus et 
imponebatur balteo illi qui sub hu- 
mero dextro ad sinistrum oblique du- 
cebatur atque ita umbonem cingebat: 
ut enim umbo dicebaturfftSr/paK^-yx'"* 
quae aptabatur clypeo supra duplex 
tdbulatum, Polybio teste ; ita etiam APPENDIX. 1927 limbo dioeoatnr in toga pars ilia to- 
gae quae imponebatur duplicatae togap, 
et uiiibonis qtiidem partem de laevo 
ita promittebant, ut infra baltenm 
ipsiim descenderet. At umbo togae a 
Macrobio 'artifex nodus' vocatur ; 
quia totam togae stritcturam stringe- bat. Tiim in praetextis, umbo, si non 
tutus purpureas, saltem purpuratus 
erat ; namque eum magna ex parte 
formabat summa togae ora, quae pur- 
purea erat ; non enim solum praetexta 
purpuram in infima ora, sed circum 
circa habebat. Rubens. FINIS NOTARUM VARIORUM. NOTITIA LITERARIA DE Q. HORATIO FLACCO, 

EX JO. ALB. FABRICII BIBLIOTHECA LATINA, A JO. AUG. ERNES TI 
AUCTIUS EDITA. LIPS, 1773. LIB. I. CAP. 13. Horatii eetas. 

Q» HoRATius Flaccus' Venusii Apulise natus est vi. Id. De- 
cembr.^ L. Aurelio Cotta et L. Manlio Torquato Coss. anno U. C. 
689. anie Christum 65. * Lyricorum fere solus legi dignus,' judice 
jam olim Quintiliano, cum plures hujus generis poetse ^ extarent, 
Titius, Csesius Bassus, et alii, quorum scripta quod abolita sint, 
huic Quintiliani censurse tribuendum putant Barthius lvi. 11. 
Advers. ejusque familiaris Christ. Dauraius libro erudito de amis- 
sione Latinarum radicum p. 61. Vita decessit Horatius Epicuri 
favens * dogmatis, at non ineptus morum scriptorumve censor, Mse - 
cenati atque inde Augusto mire probatus, eodem quo Msecenas * 
anno U. C. 746. C. Marcio Censorino et C. Asinio Gallo Coss. 
anno eetatis 57. ante Christum 8. viginti ante mortem Augusti 
Imp. Sed de universis Poetse rebus carminumque plerorumque, 
quo scripta sunt tempore, accuratiorem notitiam lector petet ex 
Horatii vita chronologica, quam in lucem dedit antiquitatis ac rei 

1 *\aKKos oTTOirjTTjs Plutarcho in Lu- vetus ad Sat ii. 1. alii Venusiam. 
callo, pag. 518. uhi respicit haec Horat. 3 De liis aliisque LjTicis Latinis Vos- 
Epist. I. 6.40. ' chlaruydes Lucullus, ut sius ni. 15. Institiit. Poetic. 

aiunt. Si posset centum scenae priebere,' 4 Addictiis, nolui dicere, quia Epist. 

&(;. I. !• se ipse dicit, ' Nullius addictum 

2 Vide antiquum Vitae Horatii scrip- jurare in verba magistri.' Confer D. 
torem, [supra p. 15. sqq.] quae ad Sue- Rappoltum in Horat. p. 27. 36. &c. 
tonium auctorem vulgo refertur. Ve- 5 Ma;cenas decedens prior Horatium 
nusia evrfix^a-ros dicitur Polybio iii. Augusto conimendavit his verbis :' Ho- 
90. Venusium vocat Scholiastes Horatii ratii Flacci, ut niei, esto nieriior.' 

Delph. et Var. Clas. Horat. t> <J 1930 NOTITIA LITERARIA 

chronologicoe, ut insignibus speciminibus demonstravit, baud vul- 
gariter peritus Jo. Massonus, preemissa Horatii effigie, quam ex- 
hibet quoque Jac. Gronovius T. iii. Thesauri Antiq. Gr. Liter, sss. 
Extat quoque effigies Horatii in duplici nummo apud Sigebertura 
Havercampum diss, de numis contorniatis p. 152. Vitam Horatii, 
quse Suetonio auctori tiibuitur, ex Codice Ms. vulgavit Pet. 
Nanniuscum castigationibus suis Miscellaneor. iii. c. 2. (Tom. i. 
Lampadis Artium Gruterianse pag. 1261.) Vita Horatii a Jo. Mas- 
son ' scripta prodiit Lugd. Bat. 1708. 8. Videndus etiam de Ho- 
ratio Tanaq. Faber lib> ii. Epist. 47. Idem Massonus in Hist, cri- 
tica Reip. Literar. quara Gallice edidit Tom. v. p. 51. sq. defendit 
carmina in libris Odarum, Satiras, et Epistolas singulas ab Ho- 
ratio, prout ferret occasio, fuisse scriptas vario tempore separatim, 
et deinde ab eodem in libros redactas : neque adeo videri credi- 
bile, quod eruditissimo Bentleio persuasum fuerit, ( v. prsef. ejus 
ad Horatium ab ipso curatum,) nihil nisi Satiras primo libro com- 
prehensas scripsisse Horatium anno 26. 27. 28. aut librum se- 
cundum Satirarum anno 31. 32. 33. Epodon librum anno 34. 35. 
librum primum Odarum a. setatis 36. 37. 38. secundum 40. et 41. 
tertium anno 42. 43. Epistolarum librum primum, anno 46. 47. 
librum quartum Odarum Carmenque sseculare 49. 50. et51. Librum 
secundum Epistolarum et Artem poeticam nuUi certo tempori idem 
Bentleius assignavit. 

De Philosophia Horatiana extant dialribse Jo. Guil. Bergeri, 
Viteb. 1704. 4. et Henningi Forelii, Upsal. 1706. 8. Dan. Heinsii 
de Satira Horatiana liber ssepius editus : nee minus dignae lectu 
et amcense Jo. Jac. Mascov exercitationes binse ad Satiras Horatii, 
Lips. 1714. 1716. 4. Ad locum vero Odse 34. libri i. ubi, palino- 
diam canentis in modum, Epicure videtur renuntiare, et retrorsum 
vela dare ab insanientis illius sapientise erroribus, conferre licebit 
dissertationem Georgii R. JCti adversus Massonum, insertam 
Novse Bibl. librorum Halensi P. 19. p. 789. sq. Horatius dulci 
majestate sua Pindari^ imitator, unde ' Pindaricum' appellat Ve- 
nantius Fortunatus lib. v. carminum cap. 6. Idem ix. 7, ' Pin- 
darus Graius meus, inde Flaccus.' Julius vero Csesar Scaliger vi. 1 History of the Works of the Learned 2 Vide infra, ubi de Francisci Blon- 

a. 1708. p. 280. Bibl. choisie de W. le delli et Hudarii de la Motte scriptis, 

Clerc Tom. xiv. pag. 223. Boeksaal van qiiibiis Pindarum cum Horatio conferunt. 
Europe 1707. ii. p. 288. DE Q. HORATIO FLACCO. 1931 

Poetic, p. 811, 812. Horatium prsefert Pindaro, et aliquas illius 
Odas (ut lib. iv. Od. 3. ' et libri iii. 9.) ita miratur, ut nialit tales 
a se compositas, quani Pythionicarum multas Pindari et Nemeoni- 
carum: ' Quarumque similes,' inquit, 'inalim composuisse, quani 
esse totius Tarraconensis rex.' Confer Menagii Anti-Bailletum 
cap. 27. et Pet. Francii Orationes p. 601. ubi Horatium Jiivenali 
praefert. Is. Casauboni liber ' de Persiana Horatii imitatione' com- 
mentario ejus in Persium subjicitur, Paris. 1605. 1615. 8. Fran- 
ciscus Petrarcha,- vir sui seeculi doctissimus, dicere solitus est, se 
ex nuUo poeta Latino evasisse meliorem, quani ex Horatio. 

Horace ^ nous instruit comrae un ami commode, 
Sans trop s'assujettir a I'art, a la methode. 
Son tour vif et naif enchante ses lecteurs, 
Et leur fait rnepriser ses fades traducteurs. 

[Horace still charms with graceful negligence, 
And without method talks us into sense; 
Will like a friend familiarly convey 
The truest notions in the easiest way, &c. 

Pope, Essay on Criticism, Part iii. vs. 653.] 

Qu' Horace''' connut bien I'elegance Romaine ! 

II met le vrai dans tout son jour, 
Et I'admiration est toujours incertaine 

Entre la pensee et le tour. 
Sublime, familier, solide, enjoue, tendre, 

Aise, profond, naif et fin, 
Digne de I'Univers, I'Univers pour I'entendre 

Aime k i;edevenir Latin. 

Horatii "^ carminum lectione delectati sunt duo Imperatores sa- 
pientissimi, Augustus et Severus. Est vero, in Odis praesertim, 
elaboratissimus, sublirais, suavis, emendatissimus, et in epithetis 

1 In libri iv. Oda 3. sonus miUis pis- alludatur ad originem testudinis ab ani- 

cibus dandus intelligendus est de testu- mali cognoraine. Gesner. in Horat. 1. c.J 

dine, ut probe observavit Tlioin. Moly- 2 Georg. Fabricius praefat. ad Horat. 

neux, Medicus Dablinensis, Novell. 3 Mr. Pope, Essais sur la Critique, 

Reip. literar. a. 1703. raense Sept. p. chant, iii. 

256. sq. [Hffic sinipliciora sunt et ve- 4 Poesies dcM. Houdartde la Motte, 

riora bis quae in Transactt. Philoss. T. Tom. ii. p. 82. 

XXIII. n. 2S2. 3. disputantur, quasi hie 5 Biblioth.SchradeiianRn. 1885.infol. 1932 ?>joTrriA literaria 

deligendis, ut Petronii verbo dicam, curiosa ejus felicitas : prae- 
cipuus in Satira, doctor in poetica arte unice audiendus : eximius 
philosophus in Epistolis. In carmine elegantiam et peritiam nu- 
merorum ei tribuit Ovidius, in argumentis sapientiam et callidi- 
tatem Persius, diligentiam elucubratam Juvenalis, sublimitatem 
auctor vetus sed non nominatus, jucunditatem, gratiam, varieta- 
tem Quintilianus, solertiam Apuleius, in sermone puritatem et ni- 
torem idem Quintilianus : in Satiris eum esse emendatissimum 
Lactantius. Imitatus est in Odis potissimum cum Pindaro Al- 
caeum et Sapphonem: epitheta sumsit ab Homero et Sophocle. 
In libro Epodon secutus est Archilochum, in Satiris Romanos illos 
Ennium et Lucilium. Sed Horatio' nihil hoc in genere preestan- 
tius est, qui ut omnes vitae rationes in Satiris suis complexus fuit, 
ita flosculos suppeditat, quibus mirum in modum ornare serraonem 
nostrum possumus. Ego certe Satiras ejus omnes memorise man- 
dari velim, turn in vita ipsa, tum in sermone usui futuras. Elegan- 
tissima omnia sunt, dictio nitida, et, si numeros tollas, sermoni 
solute apta. Urbanitas in eo mira, sales candidi, ex abdito erutse 
sententise, argutlse non coactae, merae Charites, orani occasion! ap- 
tae. Summum in illo viro ingenium fuit, nee immerito Augusto et 
Maecenati in deliciis, cujus genium satiricum nemo ex antiquis, 
nemo e recentioribus, ulla imitatione assecutus est. Jo. Caselius, 
in Nej; suo, Horatium vitae magistrum commendans, * Affirmare 
non dubitem,' inquit, ' qui in hoc poeta multum operae posuerit, 
eumque ita perdidicerit, ut ejus versus non in ore natos aut ex- 
temporales, ut putatur, non memoria teneat, (nee vero non sunt, 
qui hoc praestiterint,) sed probe intellectos ad usus vitae trans- 
feral; hunc posse rebus suis suorumque recte in omnibus aliquid 
boni consilii invenire : nee minus idem patriae recte consulat, prae- 
sertim si et ad historiam se conferat, spectans id, quod potissimum 
ostendimus.' Bentleio in notis p. 64. Horatius dicitur * magnus 
novator,' quod ex Graecls in Latinam linguam felici audacia alia 
transtulit, alia, ut ' male feriati' vocabulum, ipse primus effinxit. 
Confer Jac. Frid. Reimanni historiam vocabulorum Latinae Linguae 
p. 43. sq. Alius Horatius, de quo Martialis iv, 2. Sed longe 
plures hoc nomine commemorat Jo. Glandorpius in Onomastico 
Romano p, 402. sq. De Titio, poeta Lyrico, Bioukhusius ad Ti- 

1 Morhof. Polyhist. I, m. c. 6. p. 634. Tom. i. DE Q. HORATIO PLACCO. 193S 

bullum p. 92. sq. De Caesio Basso Scholiastes Persii ad Sat. 

VI. 1, 

Potmata. 

Scripta Horatii ita recenset Sidonius ApoUinaris Carmine ix. 
vs. 218. 

Non quod per satiras Epistolarum, 
Sermonumque sales, novumque Epodon, 
Libros Carminis, ac Poeticatn artem, 
Phoebi laudibus et vagse Dianse 
Conscriptis voluit sonare Flaccus. 

Haec universa Horatii hodie extant. 

Carminum site Odarum libri IV. ad C. Cilniura Msecenatem, 
licet primam Odam libri primi (uti non paucos Virgilii versus) pro 
spuria habuit Franc. Guyetus, doctus, sed nimis delicati fastidii 
Aristarchus. Librum quartum ex longo intervallo addere jussit 
Augustus, ut in Vita Horatii Suetonius memoriae prodidit. 

Epodon liher units, perinde ut libri Carminum, vario genere 
versuum proodico et epodico scriptus, de quibusconsulendus Aldi 
Manutii tractatus de xix. genevibus metrorum Horatii [supra p. 
41. sq.] 

Epodon libro subjicitur Carmen Sceculare, quod Horatio com 
ponendum injunxit Augustus anno U. C. 736. setatis Horatii 40. 
Meminit auctor viteo, et Sidonius innuit per * Phoebi laudes et 
vagseDianse Conscriptas.' Sunt, quibus carmen seeculare videtur 
etiara lib. i. Oda 21. et lib. iv. Oda 6. Vide Petri Taffini lib. i. 
deludis ssecularibus cap. 16. et 17. in Tomo viii. Thesauri Ant. 
Romanarum. 

Sermonum libri IF. ad eundem Msecenatem, epico carmine con- 
scripti ; quorum duo priores complectuntur Satiras ' ab argu- 
ment©, posteriores duo ad docendum et instruendum facti, Epis- 
tolarum vulgo veniunt nomine, quorum in altero Ethicum philo- 
sophum, in altero Criticum profitetur. Alter constat Epistolis 
viginti, alter vero tribus, una ad Augustum * de Poetis, prsecipue 

1 Nonnullas Satiras ante Carmina 2 Sueton. in Horatii Vita :' Post Ser- 

qua>dam in Epodon libro scriplas ab Ho- niones vero lectos quosdam, nuUam sui 

ratio esse disputat Sara. Petitus Obser- mcntionem factam ita est questus Au- 

Tatt. 1. 9. gustus ; ' Iratum lue tibi scito, quod non 1034 NOTITIA LITERARIA 

Homanis ; secunda ad Julium Florum ; tertia ad Pisones patrein 
et filios, a Charisio diserte Epistolse nomine memorata, quae vulgo, 
ut Sidonii etiam setate factum, sejuncta a reliquis, Fabii auctori- 
tate Inst. Or. iii. 8. inscribitur Liber de arte po'etica, in quern 
Porphyrio observat, Horatium congessisse prsecepta Neoptolemi 
Pariani de arte poetica, non quidem omnia, sed eminentissima. 
Hsec Epistola si cum duabus prioribus jungatur, mole et versuum 
numero fere aequabunt priorem Epistolarum librum, aut certe pa- 
rum inter se uterque different, ut pridem notavit Dan. Heinsius. 
Horatii Satiras Fulvius Ursinus in Virgilio cum GiEecis scriptori- 
bus collato p. 3. veteris Codicis Vaticani (idem secutiis, Eclogas 
appellat. Sic quoque Cruquius, baud improbante Barthio ad 
Statium T. i. p. 351. Liber Satirarum secundus Trebatio in qui- 
busdam Codd. inscribitur. Compositte sunt carmine epico, sed 
sermoni propiore, ut ipse lib. Sat. i. 4. 41. scribit : ' neque 
si quis scribat, uti nos, Sermoni propiora, putes hunc esse potitam/ 
Ab his Satiris ' mordacem' vocat Flaccum Sidonius : Petrus Ble- 
sensis subinde ' Ethicum,' ut Epist. 150. et alibi. Quid ecloga, 
quid satira exigat, eleganter tradit Jo. Anton. Campanus lib. v. 
Epist. 24. Versus quatuor et quinquaginta ex Epistola ad Florum, 
a versu 87. ad 140. in alteram ad Augustum transferendos, non 
post vs. 219. ut Dan. Heinsius, sed post 117. collocandos esse, 
singulari diss, in Acad. Inscriptionum Paris, a. 1702. 15. Nov. 
probatum ivit Jo. Boivinius. Versus octo in quibusdam Codd. et 
editionibus prsefixi lib. i. Satirae 10. et a Gyraldo dialog, iv. de 
poetis, Guil. Cantero aliisque pro Horatianis habiti : Lucili, quam 
sis mendosus teste Catone, c^c. tanquam spurii a Criticis rejiciuntur. 
Vide H. Stephanum, Leevinum Torrentium, alios. In libri secundi 
Epistola 2. transpositi versus a 87. ad 140. ut proeter Dan. Hein- 
sium in notis, Jo. Boivinius diss, in memoriis literariis Trevoltinis 
a. 1703. Sept. p. 268. sqq. Salmasius in Solinum p. 5. Horatii no- 
mine laudat hunc versum : Nulla dies abeat, quin linea ducta su- 
persit: sed non est Horatii, nee alterius veteris poetse Latini, ut 
notatura Carolo Dati in vita Apellis p. 107. bibl. Aprosiana p. 
273. Sermonum libros, Horatii exempio, prseter alios scripsit Pet. 
Scholirius, eques et senator Antverp. a. 1635. defunctus, quos 

in plerisqme ejusmodi scriptis mecum po- familiaris nobis esse ?' Expressitque ec- 
tissimum loquaris. An vereris, ne apud logam, cujus initiuni est: ' Cum tot sus- 
poateros infame tibi sit, quod videaris tineas et tanta negotia solus.' ' DE y. HORATIO FLACCO. 1935 

coiumentariis etiam illuslravit Albertus le Roy,' Ereniita Augusti- 
nianus, Herbipoli, 1683. 8. 

Ars Po'etica scripta ad Pisones, patrcm et filios : hos enini allo- 
quitur versu 24. ' Pater, et juvenes, patre digni.' 

Suetonius in Vita testatur, venisse in manus suas et Ehgos sub 
Horatii titulo, et Epistolam prosa oratione, quasi commendantis 
se Moecenati. ' Sed utraque,' inquit, ' falsa puto. Nam elegi vul- 
gares, epistola autem obscura, quo vitio minima tenebatur.' Auc- 
tor libri de Orthographia, qui Bedse vulgo tiibuitur, p. 2800. edit. 
Putschii : * NonnuUi veterum ipsa carmina soles nominare, sicut 
Horatius in principio ciijusdam voluminis, quod ita exorsus est : 
' Soles meos omni Ecclesiae (Barth. Lii. 4. legit Etesice) vestrse 
commando.' ' Et Maro: ' seepe ego longos Cantando puerum me- 
mini me condere soles.' 

Scholiast(E veteres. 

Multos Graramaticos veteres interpretes nacta sunt Horatii 
Carmina, sed quorum setas definiri non potest. Primo loco poni- 
tur in edd. Acron, cui praefert interpretandi solertia Porphyrioncm 
Vavassor de vi et usu verborum quorundam. Henr. Stephanus 
testatur, in Ms. Pomponium Porphyrionem appellari. Ceterum 
sunt magis excerpta ex eorum commentariis, quam commentarii 
ipsi, iique etiam, ut in aliis quoque factum, interpolati ab iis, qui 
ista excerpsere. Porpliyrionis quidem Scholia se longe pleniora 
habere scripsit Emendationum L. i. c. 14. eaque se editurum pro- 
misit. Scholia autem Anonymi edidit primus Cruquius in sua 
Horatii editione. Easimilia ceteris judicat Barthius Advers. xlii. 
22. nee magni faciebat T. Faber Epp. i. 2. ii. 54. Habent tamen 
non pauca, quee in ceteris Scholiis antiquis non reperiuntur, et ta- 
men ad intelligendum Horatium utilia. Scholia inedita extant in 
Bibl. Franequerana, teste Gutberletho de Saliis pag. 9. Grsevius 
etiam in Lect. Hesiod. c. 17. affert locum e Scholiaste suo ine- 
dito. Quae in edd. Basil, addita sunt veterum Grammaticorum 
Scholia, ea sunt excerpta et coUecta e libris Grammaticorum su- 
perstitum. 

Codices. 
Codices Msti Horatiani non tam insignes quidem et clari extant, 

1 Acta Enid. 1G84. pag. 262. 1936 NOTITIA LITER ARIA 

quam Virgiliani ; sod tatnpn non pauci, aut contemnendi. Co- 
dicem optimae notse commeniorat Barthius Adv. xxxv. 2. Bent- 
lelus Reginensem p. 13. 16. &c. Leidensem 800. annorum, Can- 
tabrigiensem 600. item alium Galei ; v. et Burmanni preef. ed. 
1713. 12. Ms. Biblioth. Hanov. scripturse Longobardicsc minoriSj 
item Goettingensis reeentiorem habent. Habent et Bibl. Lips. 
Sen. et Vinar. Mstos, quorum omnium, aliorumque excerpta Ges- 
nerus habuit. Plures repeiiet, qui volet, in Montefalconii Bibl. 
Mss, &c. Vide et Jani edit. Horatii Tom. i. Vol. i. 

Scripta Horatio bicem nfferentia. 

In Artem Poilicam separatim scripsere plurimi, quorum non- 
nullos annotavit etiam Adrianus Bailletus, in judiciis eruditorum 
de scriptoribus hujus argumenti, siagulari volumine recensitis, 
Vitus Amerbachius, Argent. 1543. 8. Franc, de Cascales, Va- 
lentine 1659.8. Nic. Colonius, Bergomi 1587. 8. Thorn. Corrseus 
Lusitanus, Venet. 1587. 8. Trypho Gabriel, Paris. 1544. 8. Henr. 
Glareanus, Paris. 1533. 4. ap. Rob. Steph. Jac. Grifolus, Florent. 
1550. Paris. 1552. et Venet. 1562. 8, cum apologia adversus 
Jasonem de Nores. Franc. Luisinus, Utinensis, Venet. 1554. 4. 
apud Aid. Manut. Vicentius Madius Brixianus, Venet. 1550. fol. 
cum commentario ejusdem et Barth. Leonhardi in Poeticam Aris- 
totelis. Aldus Manutius junior ibid. 1576. 4. Hercules Manzo- 
nius, Bergomi, 1604. 4. Pet. Nannius, ad calcem edit. Horatii 
cum Torrentii commentario, Antv. 1608. 4. Jason de Nores, Cy- 
prius, 1544. 8. Venet. 1553. Janus Parrbasius, Neap. 1531. 4. 
Paris. 1553. Lugd. 1536. Venet. 1553. Jo. Piscator, Spirse, 
1595. 8. Franc. Robortelli commentaria cum ejus explicationibus 
de Satira, Epigrammate, Comoedia, salibus, et Elegia, P'lorent. 
1548. fol. Franc. Sanchez annotationes, Salmanticse 1591. 8. 
Antv. 1592. 8. Achillis Statii nota?, Antv. 1553. 4. Jo. Sturmii 
comrnentarius, Argentor. 1576. 8. quern Jo. Henr. Ackerus ite- 
rum subjici prselis curavit Rudolst. 1716. 8. lod. Willichii, Fran- 
cof. 1539. 8. Jo. Bapt. PigntE poetica Horatiana Venet. 1561. 
fol. &c. Princeps et novissimus interpres est R. Hurdius. Omi- 
simus Analyticos, Rhetoricos, et Paraphrastas, ut in ceteris par- 
tibus : quos nemo hodie quaerit. 

In Epistolas Claudius Minos, Paris. 1584. 4. Jo. Amarito, 
ibid. 1553. 12. DE Q. HORATIO FLACCO. 1937 

In Satiras Jac. Cruquii notae excusse separatim 8. ap. Plantin. 
Julii Aurelii Haurechi commentarius in Satiras duas primores, 
Antv. 1541. 8. P. Oudini in Satiram 6. lib. i. J. J. Mascovii ex- 
ercitt. ir. in Hor. Satiras, Lips. 1714, &c. 

In Odas et Epodon librum J. M. Brutus, Herm. Figulus, 
Francof. 1546. 4. Bernhardin. Parthenius, Ven. 1584. 4. Phil. 
Eugentinus, J. Th. Freigius, &c. In lib. i. Odd. Adr. Turnebus, 
Paris. 1577. et 1586. 8. una cum animadverss. ex ejusdem Ad- 
verss. in varia Horatii loca, notisque Mureti et Manutii in Horat. 
Paulli Franci commentarii Horatiani praemetium in i. et ii. li- 
brum Odarum, Francof. ad Viadrum 1521. 8. Jo. Csesarius in 
Odas triginta duas libri priini, Rom. 1566. Hugolinus Martellus 
Episcopus, in Odam 2. libri iv. de Pindari laudibus, Florent. ap. 
Juntas, 1579. 4. Julianus Aurelius Lessigniensis Belga, in Odam 
1. et2. cum paraphrasi earundem, Antv. 1541. Blasius Bernardus 
de laudibus vitse rusticee ad Horatii ii. Epod. Florent. 1613. 4. 
Aldus Manutius de eodem argumento, Venet. et Jo. Weitzius, 
Francof. 1625. 8. Jac. Cruquii notse in Epodon librum excusae 
separatim apud Plantin. Phil. Bebii e Soc. Jesu commentarius in 
Lyrica Horatii ab obscoenitate expurgata. Colon. 1633. fol. 
Christii Juventas aquilse, ad carm. iv. 4. Lips. 1745. CI. Messer- 
schmid de Genio, Witteb. 1769. CI. Baueri epistola de Horatii 
locis nonnullis, Laub. 1770. CI. Brieglebii Vorlesungen iiber den 
Horaz (carm. i. 1 — 6,) Altenb. 1770. CI. Haymanni vindiciae 
Hor. advers. Perraultum, Dresd. 1771. CI. Degen specimen ur- 
banitatis Hor. Erlang. 1774. 111. C. H. Schmidii polemicae Hora- 
tianae specimina v. inde ab a. 1776. CI. Haberland de carm. in. 
3. Jen. 1775. CI. Wideburg de nexu in odis Hor. ib. eod. 

Carmen stsculare, separatim cum aliis Odis quibusdam, velut, 
in iisdem ludis saecularibus, distinctis temporibus dierum cum 
illo, quod carmen saec. vocamus, decantatis. edidit sub titulo 
Partis sextse operum Horatii, ex antiquissima recensioue Sidonii 
ApoU. Carm. ix. 218. s. notisque crit. et philol. illustravit Jo. 
Pet. Anchersen, Hafn. 1752. 8. Simile quid in mentem venerat 
ante Sanadono ; vid. Gesnerum in praef. ad Carm. saec. cujus ju- 
dicium de eo invento probamus. 

Christoph. Aug. Heumanni quaedam in Horatium observationes, 
insertae Miscellaneis Lipsiensibus Pezoldi T. iv.p. 137. sq. His 
junge ejus Parerga crit, p. 138. sq. et audaces Galli cujusdam 
Delph. el Var. Clas. Horat. . 6 H li)3S NOTITIA LITERARIA 

emendationes in Horatium, in Memor. Trevoltinis a. 1715. p. 96S. 
et Ephemer. literar. Paris, a. 1716. p. 515. sq. Item observa- 
tiones Misc. Dorvill. Vol. ii.p. 88. sq. 381. sq. et Vol. iv. G. 
Waddeli animadverss, crit. in loca qusedam Hor. Edinb. 1734. 
J. Ph. de Medenbach Wakker amoenitates literar. (Traj. ad Rh. 
1770. 8.) J. Schraderi emendatt. liber, (Leovard. 1776. 4.) Sul- 
zeri theoria artium, (Herderi) Sylvse criticse, Lessingii Laocoon, 
Kamesii (Homi) elementa critica, &c. 

Ineditum Zach. Lundii commentarium copiosum in Artem Ho- 
ratii, una cum aliis viri illius docti lipsanis, servat Haf'niae Frid. 
Rostgaard. In Odas quoque et Epistolas commentarius ejusdera 
Lundii venit una cum aliis quibusdam illius monumentis in bib- 
liothecam J. Moth, regis Danise a consiliis. Jo. Ulrici commen- 
tationes in Horatium memorat Jo. Frid. Gronovius Epistola ad 
Gasp. Hofmannura a. 1633. inter Epistolas G. Richteri p. 563. 
Commentarios suos ipsius Hadrianus Junius iv. 6. animadver- 
sionum. Videsis et ejusdem Junii Epistolas pag. 3. sq. et 280. 

Thorn. Treteri Posnanensis index omnium vocabulorum in Ho- 
ratio, prodiit Antv. 1576. 8. et Francof. 1600. 8. Eum Romae in 
adornando Horatiano indice adjuverat Polonus Stanislaus Dro- 
zinius in sedibus Hosii Cardinalis. Ille index ad paginas est 
editionis Lugd. 1576. adornatus. Jo. Pet. Tanii, Romani, Soc. 
Jesu, index in Horatium et Boethiura, Mediol. 1610. 8. Dan. 
Avemanni Brunopolitani Hodegeta Horatianus, non ad paginas 
singularis cujusdam editionis, ut Treteri, sed ad libros et versi- 
culos, atque adeo quascumque Horatii editiones accommodatum, 
omnium vocabulorum Indicem exhibet, Brunsv. 1667. 8. Ex 
utroque compositus est in ed. Bentleiana Horatii. lodoci Des- 
marez Horatius in usu, sive Horatianse phraseos puritas, copia, 
elegantia, Colon. 1648. 12. Andr. Crameri praxis Horatiana lau- 
datur a Christ. Daumio in Epist. ad Grsefium Rectorem scholse 
Altenburg. Jo, Bapt. Masculi Lyrica sive Odse cum argumentis 
odarum, et ideis Horatianis, Duaci 1635. 12. In locos communes 
Horatium, utili poeseos studiosis consilio, digessit Jos. Langius, 
Lugd. 1604. 12. uti Virgilium Mich. Coissardus e Soc. Jesu, 
Paris. 1683. 12. Emblemata Horatiana cum elegantissimis iconibus 
aere descriptis edidit Otto Veenius pictor, ab a. 1610. frequenter 
recusa, nee Latine modo, sed Galilee quoque et Germanice edita, 
necnem Bclgice cl Hispauicc, ac denifjue Italice, interprelu Pet. DK Q. HORATIO FLACCO. ll):ji» 

de Beiiedictis, Ligure. Cum Pindaro Horatium contulit Franc. 
Blondellus singular! dissertatione vulgata Gallice, Paris. 1673. 
12. atque inde Amstel. docetque Horatium magis usum judicio, 
Pindarum enthusiasmo poetico plus indulsisse. Vide etiam, si 
placet, egregii poetse de la Motte dissertationem, eodem idiomate 
editam, de ratione et virtutibus Odarum. 

Parodias Horatianas ediderunt Casp. Cunradus, Jo. Otto Ma- 
riana, Melch. Adamus, H. Meibomius, Thom. Sagittarius, et no- 
vissime Joach. Henningius. E veteiibus hue spectat aliquo modo 
Metellus Tegerseensis Monachus in Bavaria, qui circa a. C. 1160. 
metris Horatianis scripsit Quirinalia in laudem S. Quirini mar- 
tyris, Episcopi Laureacensis,edita abHenr. Canisio append. T. i. 
lect. antiq. T. iii. edit. Basn. Laudathunc scriptorem,pro sseculi, 
quo vixit, barbaric, non inelegantem, et Odas nonnuUas ex eo 
refert Petr. Taffinus de an. Ssec. P. i. c. 8. et P. ir. c. ult. Paro- 
dias Horatianas prseterea vulgarunt Jo. Morellus, Musei Rhe- 
mensis Parisini Gymnasiarcha, Paris. 1608. 8. Justin. Bertuchius, 
Gymnasii Portensis Rector, et Dav. Hoppius scholse Regiomon- 
tanse Prorector, Brunsv. 1690, 8. Li Jo. Jac. Hofmanni Poema- 
tibus, excusis Basil. 1684. 12. liber primus integer Proteum Ho- 
ratianum complectitur, sive Odas Horatii selectas, quas exhibet 
redditas vario carminis genere, Alcaico, Anacreontico, anapses- 
tico, Asclepiadeo, choriambico, elegiaco, epico, iambico, Pha- 
laecio, Sapphico. Paraphrasin heroicam aliquot odarum Horatii 
habes etiam in poematis prseclaris Jac. Wallii, Soc. Jes. Antv. 
1656. 8. P. Aloysii Hardevyst, Soc. Jes. Paraphrasis heroica 
odarum xxiv. libri primi, Antv. 1711.8. Omitto Cari Rusei, 
aliorumque similes vense poeticse exercitationes. Italice Lau- 
rentii Matthsei, Reatini, Metamorfosi lirica d'Oratio trasportato 
e moralizato in tute le sue Odi ed Epodi, con discorso proemiale 
di quanto sia difficultosa ed altretanto profitevole Timitation Ora- 
tiana, a Rieti, 1679. 

Metrorum Horatianorum rationem explicarunt, ex antiquis Dio- 
medes iii. Artis Grammat. p. 517-528, e recentioribus Nic. Pe- 
rottus et Aldus Manutius, quos jam supra memoravi ; turn Franc. 
Patricius, cujus liber scriptus fuit in bibl. Heinsiana, Th. Harsley, 
Lond. 1736. 8. ut Dan. Bambergium aliosque omittam. 

Horatium a Jul. Ceesaris Scaligeri censuris defendit Bernh. 
Parthenius Spielebergius in commentario ad Odas. Novo eensori 1.040 NornrA liter aria. 

Anglico Horatii, qui dissertationes suas, poetJK illi parum eequas, 
quae vocat scrutinia, opposuit, respondit alius, nescio quis, eodem 
idiomate, An answer to the scrutiny, &c. Lond. 1708. 8. Vid. 
Ephemerides Paris. 1709. mense Febr. p. 256. sq. Consulenda 
etiam poetse Galli insignis, Motti, (de la Motte,) dissertatio Odis 
ipsius prseraissa de Poesi Lyrica, Paris. 1709, 12. et, quam lau- 
dabam supra, exercitatio Jo. Guil. Bergeri, Prof. Viteberg. de 
Philosophia Horatii, a. 1704. edita, qua Eclecticum eum fuisse, 
et a quorumcumque Philosophorum disciplina, quse ipsi proba- 
rentur, cum judicio delibasse disputat. Lessingii Rettungen des 
Horaz, 0pp. T. iii. Berol. 1754. C. A. Klotz. de felici audacia 
Horatii, Jen. 1762. Ej. vindiciae Horatii, Brem. 1764. Ej. Lec- 
tiones Venusinae, Lips, 1770. Walchius de philosophia Hor. 
Stoica, Jen. 1764. J. F. Engeri commentariol. in selecta Hor. 
loca, Vraiisl. 1777, Q, Horatius Flaccus door R. van Ommeren. 
Amsteld. 1790. 8. RECENSUS EDITIONUM, 

COMMENTARIORUM, VERSIONUM, &c. 
Q. HORATII FLACCI, 

FABRICIANO, DOUCLASIANO,' ET ILLO QUEM BIBLTOTHECA HOnATIANA,^ 
A. J. W, NEUHAUS EDITA, SISTIT, 

AUCTIOR ET EMENDATIOR, 

I'AUTIM EX CHR. D. JANI INDICE EDD. PAHTIM NOVIS CURIS, 

IN QUATUOR iETATES DIGRSTUS, EX. ED. BIPONT. 1792. iETAS I. s. NATALIS. 1470—1500. 
Ciu;E ab ed. principe primave Zaroti profecta nutritores habuit 
Christophorum Landinum, eundemque interpietem, Raphaelem 
Regium, et Alex. Minutianum, qui etiam veteres interpretes Acro- 
nem et Porphyrionem adornavit, Jo. Franc. Philomusum, Anton. 
Mancinelli, et Jac. Locher, Germanum. 

1470 Editio princeps, 4. sine loco et anno, sine titulo s. indice, 
sine typographi nomine adeo, habet in fine additos versus: 
Hoc quicunque dedit Venusini carmen Horati, 
Et studio formis correctum effinxit in istis, 
Vivat; etseterno sic nomine ssecula vincat 
Omnia ; ceu nunquam numeris abolebitur auctor. 

1 Catalogus Edd. Q. H. F. ab an. anse.quam ill. Comes Fr. Lud. deSolms, 
1476. ad an. 1739. qua; in bibl. Jac. Elect. Sax. Comes Consistoiianus, pos- 
Donglas, Coll. Med. Londin. Socii sidet, fere 800. edd. et scripta ad Ho- 
honor. et S. A. S, asservantur, Lond. 4. j-atium pertinentia coniplectentis, seriem 
prodiit. longe copiosiorem instruxit, sed et nnilta 

2 Bibliotheca Horatiana, s. Syllabus admisit baud satis in bisce Uteris ver- 
edd. Q. II. F. iiiterpretationum, versio- satus, quae clarissimus Horatii illustrator 
num, ab an. 1470. ad an. 1770. Lips. Christ. Dav. Jani in selectiori Ind. edd. 
1775. Editor, qui fuit J. W. Neubaus, Hor. Tomo i. Horatii a se recensiti pag. 
adjiitus nmxinie catalogo bibl. Horati- xxii-lxxiii. emendavit. 1942 RECENSUS EDITIONUM 

Haud tamen editor suo consuluit, cum id liodie ambigatur. Mich, 
Maittarius (annal, typogr. T. i. p. 292. ed. ii.) ex typographia 
Ant. Zaroti Parmensis, qui Mediolani anno circiter 1470. excu- 
deie ccEpit libros, piodiisse conjicit, ob typos similes iis, quibus 
post Zarotus usiis est, quamvis iisdem rudiores minusque cultos. 
Sunt vero etiam, quod J. M. Gesnerus in prsef. Horatii sui ob- 
servat, ' ejus formae, quam Jensonius adhibuit, sed paido minus 
cultoR, et incompositae ; ut appareat, neque matrices fuisse ita 
perfectas, ut fuere Jensonianse, neque ita accuratam versuum di- 
rigendorum rationem.' Gesnerus, qui earn contulit, sic describere 
pergit : ' Porro literse nullse initiales, ssepe f longum in fine vocis 
positum, &c. Volumen constat quinternionibus, i. e. quinque 
plagulis (semiplagulas vulgares sequantibus) duplicatis, ut oriantur 
denorum foliorum libelli, ita consuti deinde, ut in mediae plagulae 
sulco agglutinata sit tenuis virga membranacea, quse fila conti- 
neat, et firmitatem praestet codici. Folia ipsa non signata neque 
Uteris neque numeris, custodes nulli, nullum registrum, literse 
saepe transpositae ; infantia denique artis, et operarum ruditas 
undique apparet. Voces vel omissae, vel cum ipsius metri per- 
nicie permutatae, fidem faciunt, non praefuisse editioni gramma- 
ticum, sed simpliciter exemplum suum, i. e. scriptum codicem, 
secutos esse typographos. Unde illud consequitur, ut, quae bonae 
sunt lectiones, eas ab antique codice, non ab ingenio correctoris 
esse, intelligamus.' Hactenus Gesnerus. 

1470 Sermones Oratii, s. 1. fol. charactere Gothico; vid. Mait- 
tar. T. I. p. 296. 

1474 Mediolanensis i. Zaroti. Horatius : per Antonium Za- 
rotum Parmensem, fol. In fine : Anno a natali Christiano 
MCcccLxxiv. die xvi. Martii Antonius Zarotus Parmensis cuncta 
opera Q. Horatii Flacci Venusini non indiligenter emendata — 
eleganter atque fideliter impressit. Quisquis haec coemerit, nun- 
quam poenitebit. — Conf. Maitt. Tom. i. p. 336. Saxius hist, 
typogr. Mediol. cum Argelati scriptt. Mediol. T. i. p. 561. 

— Mediolanensis ii. Horatius, cum commentario Acronis, fol. 
In fine : Acronis viri quam doctissimi commentaria, quam dili- 
genter emendata, in Q. Hor. F. Opera, per Anton. Zarotura, 
Mediolani impressa Idibus Sextilis. — Vid. Jac. Douglas catal. 
edd. Horat. ab an. 1476. usque ad 1739. (Lend. 1739.) et Sax. 1. 
c.p. 561. q. HO l{ ATI I KLAUCl. 191:} 

1474 Mediolanensis iii. Horalius per Ant. Zarotuni, 4. Doug- 
las 1. c. 

— Ferrariensis : per Carnerium Augustinum, 8. lu fine le- 
gitur tetrastichon : 

Ferrariae impressit regnante sub llerciile divo 

Regia quo gaudet nunc Lionora viro 
Carnerius puer Augustinus, ciii dedit almam 
Bernardus lucem Bibliopola bonus. 
Cf. Maittar. T. i. p. 336. qui in exempio a se viso desiderabat Ser- 
mones et Artem poeticam. 

1476 Mediol. iv. Q. H. F. opera, fol. In fine : Hoc opus 
Horatii emendatissimum impressum est opera et impensis Phil, 
de Lavagnia, civis Mediolan. die xv. Febr. Amen. 

1477 Mediolanensis v. fol. In fine : opera et impensis Phil. 
Lavagnige, civis Mediolan, anno a natali Christiano mcccclxxvii. 
tertio Kal. Maii. 

— Tarvisina, fol. 

— Veneta i. per Phil. Condam Petri. Die xv. Sept. dicante 
(lege ducante) Joanne Mocenigo, fol. 

1478 Eadem, novum titulum, mutatumque anni numerum 
habens : — die xv. Sept. ducante Jo. Mocenigo, fol.' 

1479 Eadem, mutato anno : — ducante Jo. Mocenigo, inclito 
duce, MCCCCLxxix. die xviii. Sept. Fol. 

1480 Opera: cum comm. Acronis et Porphyrionis, s. 1. et a. 
fol. Epistolarum libri duo (charactere ad Gothicum incedente). 
In fine: impress. Cadomum (lege Cadomi) per Mag. Jac. Duran- 
das et Egidium Quijoue anno Domini mcccclxxx. mense Junio, 
die vero vi. ejusdem mensis. 

1481 Carmina : cum comm, Porphyrionis et Acronis ; ex emen- 
datione Raphael. Regii Patavini, s. 1. fol. Impressa Venetiis. 
Vid. Gemeiners Nachrichten von den in der Regensburgischen 
Bibliothek befindlichen Eiichern p. 222. 

1482 Landini i. Florentina. Horatius. In fine : Christoph. 
Landini, Florentini, in Q. H. F. Opera omnia interpretationum 
finis divino auxilio felix. Impressum per Anton. Miscominum, 
Florentiae an. salutis mcccclxxxii. Nouis Augusti. — Elegans et 
nitida editio eaque princeps quse interpretationes Landini ad- 

l Editionem hujus anni Vciictaii), ut ilcius omnium primani esse credidit, 
Fabricius annt'tat, iliam 1477. Ben- qiiuj cadeui cs^e vidctur. 1914 BECENSUS EDITION IJM 

junctas habet, et pluribus seqq. preeivit. Habuil iilam J. M. 
Gesnerus, qui earn describit in prsef. Horatii sui : qui quater- 
niones habet non ' literis alphabet! signatos, sed folia ipsa in 
angulo dextro paginee adversa numeris distincta, ad quos accom- 
modata est tabula vocabuloium.' Prsetnissa vero est in laudem 
Landini : ' Ad Horatium Fiaccum Ode Dicolos tetrastrophos 
Angeli Politiani.' Earn sequitur : ' Procemium Christoph. Landini 
Florentini in Q. Horatii Flacci libros omnes ad illustrissinnim 
Guidonem Felirium magni Federici Ducis filiiim. interpretationes 
incipiunt faeliciter.' Turn index emendationum. 

— Epistolarum liber. Lipsiae, 4. 

1483 Landini ii. Veneta ii. Horatius, fol. sine titulo incipit 
ab Oda Politiani, convenitque cum priori, nisi quod pro foliorum 
numeris habet quaterniones signatos. In fine : Impressum 
Venetiis per Joannem de Forlivio et socios. Anno salutis 
M. cccc. Lxxxiii. — Excipit certe in hac editione Politiani 
Odam, et Landini 'procemium, ' tabula vocabulorum, quse in nos- 
tris commentariis suo ordine interpretatione invenies,' sed sine 
additis paginis s. foliis : neque enim folia libri numeris distincta 
sunt. Sequitur turn index emendationum : ' hsec sunt quae in 
codice Horatii errore librarii mendosa emendanda fuerant.' — 
' Emendata in commentariis quae invenies' — • Registrum hujus 
operis,' quo singulorum quaternionum duplicatorura, qui sunt 25. 
quatuor prima folia literis alphabeti signata notantur a voce ini- 
tiali. In fine registri : ' Christophori Landini Florentini in Quinti 
Horatii Flacci opera omnia interpretationum finis. Divino auxilio 
fcelix die xvii. Maii m. cccc. lxxxiii ;' turn VitaPoetse a Lan- 
dino scripta praemittitur ipsis commentariis. Exemplum hujus 
edit, est in Bibl. Gymnasii Bipont. cujus primus possessor du- 
plicem sui notitiam primo folio inscripsit : 'Anno a nato Christo, 
1479. die prima mensis Decembris gradum baccalaureatus in 
artibus in universitate Coloiiiensi in bursa licent. regente doctore 
lamperto consecutus sum.' Dein : 'Anno Dni mcccclxxxv. 
In vigilia undecim millium virginum gradum magisterii in artibus 
liberalibus in universitate heydelbergensi consecutus sum sub 
magistro hioanne heira ex winheim sacrarum literarum baccalaureo 
et pro tunc ejusdem universitatis facultatis arcium decano.' No- 
men possessor ipse baud ascripsit, quamvis ipse multa alleverit 
ad textum explicandum, indicemque auxerit. Q. H0RA.T1I FLACCI. 19,45 

1483 Landini III. Veneta iii. Iloratius : cum commentaiio 
Chr. Landini : per Magistrum Raynaldum de Noviraagio Alma- 
num. Venet. 1483. fol. Repetitio est Florentinae altera. V. Maittar, 
T. I. p. 445. 

1484 Veneta iv. Q. H. F. Opera, cum notis variorum, ap. 
Jo. Gryphium. Venet. 1484. Douglasio memoratur. 

1485 Mediolanensis vi. Horatii opera: cum comment. Acxo- 
nis et Porphyrionis. In fine : Impressum Mediolani mcccclxxxv. 
per Antonium Zarolum Parmensem. impensis Augustini Marias 
Conagi. Fol. De qua v. Maittarium et Saxium 1. c. 

1486 Mediol. vii. fol. Horatius : cum commentar. Acronis et 
Porphyr. In fine : In officina egregii librarii Ant. Zaroti Par- 
mensis : impendio Alexandri Minutiani Appuli de Sancto Severo 
hsec opera Mediolani impressa sunt: anno mcccclxxxvi. quinto 
Idus Martias. — Alex. Minutianus in prsef. ad Barthol. Chalcum, 
Ducalium Secretorum Magistrum, in arce Diali scripta pridie Idus 
Martias anno 1486. ait, se libros Flacci cum Acrone et Porphy- 
rione accuratissimis interpretibus castigandos suscepisse — ' prae- 
sertim cum vererer, ne si id penitus detrectassem : plurimum de 
majestate Oratiana nobis toUeretur, ob temerarium et veluti sacri- 
legum cujusdam conatum : qui recentissimas in Flaccum inter- 
pretationes edidit : de quibus verissime dici potest id quod de 
Rupilio rege noster inquit Oratius * pus atque venenum' tam 
sensuum quam verborum luijus eminentissimi vatis : id quod nisi 
Porphyrionis antidotis repressum fuisset : brevi totus contabuisset 
Oratius.' — Cum Acronis comm. jam an. 1474. ex offic. Zaroti, 
ideraque cum illo Porphyrionis, cura Raph. Regii an. 1480. et sq. 
iterumque per Ant. Zarotum, impensis Conagi an. 1485. prodi- 
issent, Minutianus Cod. axitiquissimum Porphyrionis nactus, 
denuo hunc recognitum dedit ap. eundem Zarotum. Landinum a 
Minuciano acrius notatum verissime edixit Gesnerus ; qui in 
prsefat. Horatii plura excerpsit. Neque audiendus Saxius, qui 
Conagum potius tangi putat. Is certe interpretationes ipse non 
scripserat. 

— Landini iv. Veneta v. Horatii opera cum comm. Christo- 
phori Landini. ' Impressum Venetiis per Mag. Bernardinum de 
Tridino ex monte ferrato anno salutis mcccclxxxvi. Pridie 
Idus Martias.' Fol. Repetitio Florentintc s. Venetoi iii. 

De^)h. et Var. Clas. Hurat. 6 I 1946 RECENSUS EDITIONUM 

1487 Mediolanensis Zaroti laudatur ap. Douglasium ; neque 
differre videtur ab ilia an. 1486. 

1488 Q. H. F. epodon liber. Liptzk. si fides Douglasiohabenda, 

1490 Veneta vi. cum comm. Landini per Jo. de Forlivio et 
socios. Fol. Repetita ex ilia an. 1483. 

— Veneta vii. Opera : c. commentariis Acronis, Porphy- 
rionis, et Landini ; per Georgium Arrivabene, Mantuanura. Prid. 
Non. Febr. mccccxc. Venet. Fol. Edition! praefuit Jo. Franc. 
Philomusus Pisaurensis, qui textum et Horatii et Commentato- 
rum subinde emendavit, unde pro nova recensione habetur. V, 
Mailtar. 

' - Impensis Bernard. Resinse. Venet. fol. Forsan non difFert 
a priori, aut ilia an. 1492. 

1491 cum comm. Landini, per Bernard, de Tridino ex Mon- 
teferrato. Venet. fol. Rep. ed. 1486. 

1492 cum comm. Anton. Mancinelli, Acronis, Porphyr. Lan- 
dini. Fol. In fine: H. Fl. poeta^ opera a Philippo Pincio, Man- 
tuano,diligenter Venetiis impressa: anno salutis mccccxcii. prid. 
Kal. Martii : Bernardino Resina literarum doctorumque araan- 
tissimo pecuniam impendente. — Quae editio, pro nova recensione 
habenda, observante Christ. Dav. Jani, a Venetis superioribus in 
multis difFert, et dein certatim repetita est. 

— Opera c. comm. Acronis et aliorum (Porph. Land. Mancin.) 
per Petr. Jo. de Quarengis. Fol. Mancinellus doctissimus philo- 
logus Scholiastis veteribus et Landino usus, ' multa hoc melius 
concepit,' ut verbis Jani utamur, ' et resectis fere alienis, de suis 
opibus plurima addidit.' 

— Poemata : cum notis Ant. Mancinelli : impensis Bernard. 
Resinse. Id. Octobr. Venet. fol. 

— cum comm. Acronis et Porphyr. per Ant. Zarotthum Par- 
mensem. Mediol. fol. Repetitio ested. 1486. 

— Carraina et Epodon liber. Liptzk. 4. 

1493 cum comm. Landini. Venet. fol. 

— cum IV. comraentariis, (Acr. Porph. Land, et Mancin.) 
Venet. fol. 

1494 cum comment. Acr. Porph. Land, et Mancin. Impress, 
a Boneto Locatello mccccxciv. Prid. Id. Mart. Octaviano Schoto 
pecunias irapendente. Venet. fol. Q. HORATII FLACCI. 1947 

1494 Impensis Bern. Resinee. Venet. fol. Rep. ed. 1492. 
-— Ars poetica : cum notis Franc. Petrarchse. S. 1. 4. 

1495 cum comm. Acr. Porph. Laud. Mane, et figg. nuper ad- 
ditis. Venetiis impress, per Dominum Pincium Manluanum anno 
Mccccv. (sic mendose exscriptum) die v. Februarii. Rep. ed. 
1492. unde hie annus et in dedicalione et in fine comm. ad car- 
men saec. appositus legitur. 

— cum iisdem comm. — Die xvi. Febr. Ad calcem fonlis in- 
signe, cum literis B. F. h. e. Benedict! Fontana. Venet. fol. 

1497 cum iisdem comm. Venet. fol. 

— Nic. Perotti Sipont. Episc. de generibus metrorum, ac de 
Horatii et Severini Boethii metris opus: per Jo. Tacuinum de 
Tridino. Venet. 4. Plurima ex Codd. antiquis Horatii sumsit 
Perottus et postea Aldus, quae prope eadem veperit Cruquius in 
Codd. Blandiniis ; vid. Jani. 

1498 Horatii Flacci Venusini, poetae lirici, opera cum quibus- 
dam annotationibus imaginibusque pulcherrimis aptisque ad Oda- 
rum concentus et sententias : per Jacobum Locher poet, laure- 
atum (et Prof, in Acad. Friburgensi). In fine: Elaboratum im- 
pressumque hoc opus in celebri imperialique urbe Argentina opera 
et impensis sedulis quoque laboribus providi Viri Johannis Rein- 
hardi cognomento Gruninger civis ejusdem Urbis Argentinensis 
quinto Idus Martii, absolutum vero an. Domini mccccxcviii. Fol. 
— Cf. Incunabula artis typ. in Cat. bibl. Uffenbach. T. ii. histor. 
n. CLXxviii. p. 66. Princeps autem esthsec editioin Germania, 
eaque non ex Italicis exemplis, sed ex Codd. in Germania re- 
pertis iisque bonis maxime ducta censetur Bentleio, qui in prsef. 
Horatii sui auctorem ejus indiligenter vocat Loscherum. In plu- 
rimis tamen eam concinere vidit Chr. Dav. Jani cum edit. Manci- 
nelli an. 1492. Argumenta, scholia, et glossas interlineares habet, 
ductas fere ex antiquis commentatoribus. Icones, ligno incisse, 
rudes et seepe ad risum simplices sunt, uti illse in Terentii editione 
Gruningeriana. Extat hsec editio in bibl. Archipalatina Manhe- 
mii, et Francof. ac memoratur in Engelii bibl. select, p. 77. &c. 
Alii minus curate banc ed. referunt ad an. 1497. s. 1499. 

— cum comm. Acr. Porphyr. Land. Mancin. per Joannem 
Aluysiura de Varisio. Mediolanens. d. xviii. Jul. Venet. fol. » 

— Opera cum comm, Chr. Landini. Argent, fol. 

— per Georg. Arrivabene. Venet, fol. forte rep. ed. 1490, 

— Poetarum institutiones ad Pisones et Epp. liber i. et ij. 1948 RECENSUS EDITIONUM 

emend, per Jo, Honor. Crispum. Impr. a Martino Landsberg, 
Herbipolens. Die ultima mens. Januar. Liptzick, fol. 

1498 Ars poetica et Epod. et Carmen ssocul. cum Jo. Sentini 
de quibusdam lyricis tractalulo. Liptzk. 4. 

— Carminum liber iv. per Jac. Tanner, herbipol. Die vii. 
Junii. Liptzk. 4. 

— Ars poetica : per Jac. Tanner Herbipol. Liptzk. 4. 

— Carmen Epodon emend, per Jo. Honor. Crispum Cubiten- 
sem : per Jac. Thanner. Liptzk. 4. In bibl. illustriss. Com. 
Solmensis et in bibl. Francof. ad M. 

— Odae, cum argumentis et tabula legum carminis. Paris. 4. 

1499 Opera cum notis Aeronis, Porphyrionis, Landini, et 
Mancinelli. Sumtu Job. Tacuini de Tridino die iv. Nov. Venet. 
fol. 

— Sermones, seu Satyrge cum commentar. et Aeronis interpre- 
tatione, per Nic. Wolf. s. 1. (Lugduni)4, 

— Epistolse, Sermones, et Institutiones poeticse, ex editione 
Jacobi Baryni. (docti Lipsiensis) s. 1. et a. (Lipsise 1499.) 4. 

1500 Satyrse et Epistolse cum comment. Aeronis et Badii As- 
censii. Paris. 4. 

— de arte poetica opusculum aureum, ab Ascensio familiariter 
expositum, et recentius regulis prosaicis auctum. v. Idib. Sept. 
Parrbis. 4. 

— Odoe. Impensis Petri van Os. Zwoflis. 4. 

— Epistolse. Francof. 4. 

1501 Q. H. F. impend. Alex. Minutiani. Mediol. fol. 

— Opera omnia. Brixise, fol. 

iETAS II. ALDINA. 1501—1550—1561. 

Per quam Aldina i. cum priores edd. tum Ascensianam eluctata, 
comites mox habuit Juntinam et Lugdunensem Carpentarii (1511.), 
cessit tamen ab an. 1550. Aldinsejuniori, s. Muretin^, et Hen- 
rico-Petrinse, s. Georg. Fabricii ; quse utraque superata a Lam- 
bino, novae setatis auctore. 

1501 Aldina i. Q. Horatii Flacci poemata, in quibus multa 
correcta sunt, et institutiones, suis locis positse, commentariorum 
quodammodo vice funguntur : ex recognitione Aldi, cum metro- 
rum generibus et annotationibus; apud Aldum et Andr. Soceruro. 
Venet. 8. Q. HORATII FLACCI. 1949 

1502 Q. Horatius Flaccus, ita emendatus, iit ejus interpretes 
non multum desideres. Lector candidissime. Mediol. fol. In fine: 
Mediolani apud Alex. Miuutianum. Pridie Kal. Deccmbr. Splen- 
dide impressum opus. 

— Epistolse. Liptzk. 4. 

1503 Ascensiana I. ipsius Ascensii cura et typis edita: Ser- 
mones et epistolse cum explicatione Ascensii : Odae, Epodi, et 
Carm. ssec. cum explicat. Mancinelli et Ascensii : Opera ipsius 
Ascensii : venundantur a Dionysio Roce. Paris, fol. 

— ■ Odge, Carmen Epodon, et Sseculare, cum exactissima An- 
tonii Mancinelli, et cum familiari Jodoci Badii Ascensii, explana- 
tione. Ad v. Kalendas Septembr. mdiii. in nobilissimo Parrhisi- 
orum gymnasio : Jehan Petit. Parrliis. 4. 

— Opera, cum notis Tib. Claud. Donati. Argent, fol. 

— Juntina i. Opera : Florentise, impensis Philippi (Juntse) 
bibliopolse anno salutis mdiii. v. Non. Oct. Petro Soterino 
vexillifero fcelicissimo. 8. 

1504 Sermones, per Greg. Laticephalum. Lips. 4. (Latice- 
phalus, i. e. Breitkopf. Breitkopf Conizensis Rector scholse Ni- 
colait. Lips, secundus fuit anno 1504.) 

1505 Opera, Ascensianis asteriscis illustrata, in sedibus Ascen- 
sianis ad iii. Idus Januar. Paris. 8. 

1506 Opera, c. n. Ascensii. Paris. 4. 

1508 cum IV. comment. Acronis, Porph. Land, et Mane, per 
Magistrum Leonardum Pachel. Die xxiii. Aug. mdviii. fol. 

— Epistolse, per Baccal. Wolfgang Monacens. Lips. 4. 

— Sermones. Francof. 4. 

1509 Opera, cum iv. comm. Acr. Porph. Land, et Mane, et 
figuris nuper additis, per Philip. Pincium Mantuan. Die xiv, 
Mali. Venet. fol. ex ed. 1492. 

— Aldina ii. emendatior et ratlone metrorum demonstrata — 
ad Jafredum Carolum Regii Senatus in urbe Mediolano modera- 
torem — Venet. mense Martio. 8. 

1510 Epistolse, per Baccal. Wolfgang Monac. Rep. ed. 1508. 
s. 1. (Lipsisc) 4. 

1511 Ascensiana ii. — Opera cum Mancin. et Jod. Badii As- 
censii comm. — Venundantur Parrhisiis in vico divi Jacobi ab 
Joanne Parvo Dionysio Roce et ipso Ascensio. In fine Od. et 
Epod. ' Habes itaque lector Q. H. F. Odas, Epodon, et sseculare 1950 RECENSUS EDITIONUM 

carmen cum duplici commentario diligenter accuiatione Ascen- 
siana rursus impressa ad Nonas Septemb. mdxi.' Ad calcem 
Artis poet, 'hsec rursus in sedibus Ascensianis ubi cum ceteris 
operibus horatianis venundantur in via divi Jacobi : et in sedibus 
Joannis Parvi ac Dionysii Roce : finita ad Kalen. Octob. mdxi.' 
Sub finem vol. serm. et epp. 'Impressa est rursum hsec Horatiana 
poesis accuratione ipsius Ascensii in nobilissimo parrhisiorum 
gymnasio; adQuintum Idas Octob. anni hujus mdxi.' Fol. Adest 
in Bibl. Gymn. Bip. 

1511 Poemata, in quibus multa nuperrime correcta sunt, et in- 
stitutiones suis locis positee, commentariorum quodammodo vice 
funguntur. Undeviginti metrorum genera, et quaenam sint, et e 
quibus constent pedibus, et ante volumen simul habentur, et intus 
in volumine suis locis. Annotationes nonnuUge in toto opere, in 
quibus vel aliquid mutandum ostenditur, vel cur rautaium sit, 
ratio redditur. Die xxvi. Februar. s. 1. 8. (per Sim. Carpenta- 
rium, Lugduni; quod turn ex currentium literarum similitudine, et 
eodem insigni cum illis in edd. Plauti et Quintil. coUigunt Fa- 
bricius et Jani.) Textum habet Aldinum, sed ex antiquis libris 
oorrectiorem. Sic Carm. i. 25. extr. editum est dedicet Euro pro 
vulg. Hebro : quod omnes latuit ; unde raritas hujus ed. apparet. 
Prsefixa etiam est praef. Aldi. 

1512 Opera, cum iv. comm. Acr. Porph. Land. Mane. impr. 
per Ludov. de Bebulco. Die xxti. Augusti. Mediol. 4. Insunt 
quoque icones rudes. 

— Epistolar. libr. duo per Melch. Lotter. s. 1. (Lips.) 4. 

— Epistolae. Edit. ii. ap, Jac. Tanner. Lips. 4. 

— Ars poetica. S. 1. 4. 

1513 Epistolae. Francof. 4. 

— Opera, apud Henr. Stephanura (i. Roberti i. patrem.) Paris. 
12. 

1514 Opera, cum comment. Acr. Porph. Land, et Mane, per 
August, de Zannis de Portesio. Die xv. mens. Octobr. Venet. 
fol. 

— Liber epistolarum, ejusdem de Arte poetica. Multa prae- 
terea hie sunt correcta, vel mutata ad exemplar Aldi. Lector 
erne, lege, etjudicabis. Ex adibus Schurerii. Mense Februario. 
S. 1. (Argent.) 4. Filia edit. Lugdun. 1511. 

— Epist. libri ii. curaWesleri ap. Melch. Lotterum. Lyptzk. 4. Q. HORATII FLACCI. 1951 

1514 Epist, libr. i. et ii. s. a. Basil. 4. 

— Juntina ii. Florent. 8. 

1515 Epodon liber, ejusd. de Arte poetica, it. Epist. libri ii. 
In fronte denique Horatii vita per Petr. Crinitum. Florent. ex 
eedibus Schurerii. Mense Jan. Argent. 4. 

1516 Ascensiana in. — ad iv. Kalend. Julias. Parrhis. fol. 

— Eadem recusa Venetiis. Fol. 

— Opera, cum notis Petri Pagani. Venet. fol. 

— Ars poetica, Sermones duo, etEpistolse per Jo. Britannicum. 
Venet. fol. 

— Epistolarum libri ii. impress, per Melchiorem Lotterum. 
Lyptzk. 4. 

— Odarum sive carminum libri iv. apud Matth. Schurerium. 
Mense Februario. Argent. 4, 

1517 Sermonum libri duo. Annotationes nonnuUse in calce 
adjectse, in quibus aliquid mutandum ostenditur, vel cur mutatum 
sit, ratio redditur. T. O. Ex sedibus Matth. Schureri. Mense Ja- 
nuario. Argent. 4. 

— Epistolar. libri duo, ap. Jac. Tanner. Liptzk. 4. 

1518 morales Epistolee ex offic. literat. Alb. Pafrsedt. Da- 
vent. 4. 

— de Arte poetica liber. In aedibus Quentelianis. Colon. 4. 

— Poemata omnia. Lugd. 8. 

— Q. Horatius Flaccus cum commentar. Matth. Bonfinis. 
Lugd. 8. 

1519 Ascensiana iv. auctior, cum commentt. Acr. Porph. 
Mane. Badii, M. Bonfinis, et Aldi Man. Parrhis. fol. 

— cum coram. Acr. Porph. aliorumque, Paris, per Nyon et 
Guillyn. Fol. 

— Opera cum iv. commentt. apud Jo. Parvum. Paris. Fol. 

— cum V. commentariis. (prseter Acr. Porph. Mane, et Land, 
illos Ascensii habet.) Lugd. fol. 

— Aldina in. cum prsef. Franc. Asulani, apud Aldum et 
Andr. soc. Venet. 8. 

— Juntina in. apud Phil. Juntam. Florent. 8. 

1520 cum commentariis per Guil. Fontanetum de Montefer- 
rato. D. vn. April. Venet. fol. 

— Poemata, cum argumentis Georgii Fabricii. Lips. 8. — G. 
Fabricius Horatio operam egregiam navavit, suisque Argumentis 1952 RECENSUS KDITIONUM 

et Castigationibus saepiuscule enarrationes pulchras, tanquam ful- 
gidas gemmas, intexuit. 

1520 Opera ex rec. Aldi Manutii, in eedibus Andr. Cratandri, 
mense Decembri. Basil. 8. 

1521 Odarum liber i. et ii. cum annotatt. Pauli Franci. Fran- 
cof. ad V. 8. 

— Opera, per Paganinum de Pagan. Venet. 12. 

1522 P. Franci Problemata Horatiana per Satiratn. Typis 
Hartmanni. Francof. ad v. 4, 

1523 Prima Henr. Glareani cum annott. Friburgi Brisg. 8. 
Textus ex Aldina fluxisse videtur. Plura quidera vidit Glarea- 
nus, sed et arrogantior est. Sexies dein repetita. 

1524 Opera per Valentin. Curionem. D. x. Kalend. Aug. 
Basil. 8. cum Juven. et Persio. Huic editioni an. 1527. et 1531. 
repetitse, quas G. Fabricius ex impressis emendatissimas judical, 
praefuit Mich. Bentinus, qui in prsef. testatur, se vetustum cod. 
Jo. Sichardi adhibuisse. Ceterum ex Juntino exemplo ductam 
censet Jani. 

1526 Odae, fideliter eraendatse, cum breviusculis argumentis et 
tabula perfacili, qua lex carminis cujuslibet Odes clarissima red- 
ditur, per Nicol. Savatier. Paris. 4. 

1527 Aldina iv. cura Franc. Asulani. Venet. raense Sept. 8. 

— Poemata, cum comment. Acronis Grammatici, nuper quam 
accuratissime castigati et indice illustrati, per Val. Curionem. 
Basil. 8. 

1528 Opera, cum comment. Acr. Porph. Mane. Badii, et 
annot. Matth. Bonfinis, ac Aldi Manutii. Venundantur ap. Jo. 
Parvum. Excudebat Petrus Gromorsus, Paris, fol. 

— Opera c. ann. in marg. adjectis, et N. Perotti de metris Od. 
Hor. libello, ap. Sim. Colinseum, mense Oct. Paris. 8. 

1529 Ascensiana v. et ultima, sub prelo Ascensiano ad d. v. 
Kalend. Sept. Paris, fol. 

— Opera. Antv. 8. 

1530 per Seb. Grypbium. Lugd. 8. Ex Muretinis ducta vi- 
detur, et octies dein repetita est. 

1531 Ars poetica, cum comment. Auli Jani Parrhasii. Consent. 
Studio Bernardini Martyrani. Neapol. 4. 

— Opera, per Val. Curionem. Basil. 8. 

— Jo, Murmelii Modi undeviginti Odarum Horatianarum, ad ^^ HORAtll FLACCI. lO'ifl 

juventutem exercendam, per Francisc. Rhodum. Marb. 8. In- 
scribitur hie liber : De Partium Orationis accidentibus, Compen- 
dium Aldi, una cum Versificatoria Jo. Murmelii, modi undevi- 
ginti Odarum Horatianarum, ad juventutem exercendam facti. 

1531 Opera, cum Nic. Perotti de metris Horat. libello, apud 
Sim. Colinseum. Mense Martio. Paris. 12. 

1532 Melodise in Odas Horatii, Tenor, Discantus, Bassus, 
Altus. Apud Christ. Egenolphum. Francof. 8. 

1533 Ars poetica, cum trium doctissimorum Commentariis, 
A. Jani Parrhasii, Acronis, Porphyr. Adjectae sunt Henr. Gla- 
reani annotationes. Ex offic. Rob. Stephani. Paris. 4. 

— Ars poetica, ap. Prigentium Calvarinum. Paris, fol. 

— Q. H. F. cum Scholiis, apud Seb. Gryphium. Lugd. 8. 

— Glareani ii. Frib. Brisg. 8. 

— Q. Horatii Flacci EpistoUir. Ubri duo, cum Scholiis Wolph. 
Anemoecii. Ex offic. Henr. Steyner. August. Vind. 8. 

— Odarum sive Carminum libri iv. et Epodon liber, cum an- 
notatiunculis quam antea auctioribus in margine adjectis : acces- 
sit Nic. Perotti libellus de Metris Odarum Horat. ap. Sim. Cult-* 
nseum. Paris. 8. 

1534 Epistolse, Satyrae, et Ars poetica. Antv. 8. 

1535 Opera, per Seb. Gryphium. Lugd. 8. 

— Glareani iii. apud Jo. Fabr. Emmeum, Juliac. Friburg. 8. 

— Poemata, cum Erasmi, Rhodigini, Politiani, Sabellici, Jo. 
Baptist. Pii, et Jacobi Bononiensis, annotat. Antv. 8. 

1536 Opera, cum v. Commentariis et annotatt. Aldi Man. et 
Matth.Bonfinis. Venet. fol. 

— Opera, per Phil, Romanum. Lugd. 8. 

— Ars poetica, cum A. Jani Parrhasii, Acronis, et Porphyrioni.s 
comment. Lugd. 8. 

— Glareani iv. excud. Jo. Faber Emmeus Juliac. Frib. Brisg. 8, 

— Opera, per Seb. Gryphium. Lugd. 8. 

— Jodoc. Badii Ascensii Commentarii in Epistolas cum Vario- 
rum Notis. Paris. 8. 

1537 Opera, cum annotat. Erasmi, Politiani, Sabellici, &c. ap. 
Jo. Gymnicum. Colon. 8. 

— ap. Franc. Gryphium. Paris. 8. 

1538 Poiimata omnia, doctissimis Scholiis illustrata, ap. Seb. 
Gryphium. Lugd. 8. 

Dt'fph. it Var. Clas. llorat. fi K 1954 RKCENSUS EDITIONUM 

1539 Opera omnia, cum notis Nicol. Perotli, per Sim. Coli- 
neeum. Paris. 8. 

— Opera, per Robert. Stephanum. Paris. 8. Juntinum exem- 
plum imitatus esse videtur. 

— Glareani annotatt. in Q. Horatium Flaccum. Friburg. 
Brisg. 8. 

— Jodoci Willichii comment, in Artem poeticam Horatii. Ar- 
gent. 8. 

— Paul. Hofheimeri Harmonise poeticse, sive Horatii alio- 
rumque Poetarum Odse, musicis metris expressae. Norimb. 8. 

1540 Poemata omnia, cum quinque comraentantibus, Mancin. 
Acrone, Porphyr. Jo. Britannico, nee non Ascensio, viris erudi- 
tissimis. Centimetrum Marii Servii. Annotationes Aldi Ma- 
nutii, Rom. Ratio mensuum, quibus Odse eodem Aldo auctore 
tenentur. Nic. Perotti libellus de metris Odarum. Annotationes 
Matihisei Bonfinis, Asculani, suis locis insertse, et ad finem ex 
integro restitutse. Index copiosissimus omnium vocabulorum, 
quae in toto opere animadversione digna visa sunt : per Venturi- 
num Rofinellum. Mense Martio. Venet. fol. 

— Anton. Thylesii, Consent, in Odas auspicia, ad juventutem 
Romanam. S. 1. 4. 

— Liber de Arte poetica. Ex offic. Mich. Vascosani. Paris. 4. 

— Poemata omnia, doctissimis Scholiis illustrata, per Anton. 
Dumsei. Antv. 8. 

— Epist. Sat. et Ars poet, cum Annotatt. Antv. 8. 

— Opera, per Ventur. Roffinel. Venet. 8. 

— Glareani v. Frib. 8. 

— Poemata omnia. Scholiis doctissimis illustrata, apud Seb. 
Gryphium. Lugd. 8. 

— ■ Opera, cum Scholiis. Antv. 12. 

— Opera omnia. Cura Perotti. Ap. Simon. Colinaeum. Paris. 
16. 

1541 Ars poetica. cum explicatione Pomponii Gaurici. Rom. 4. 

— Ars poetica, per Chappelet. Paris. 4. 

— Coram, in i. et ii. Horatii Satyram, auctore Jul. Aurelio 
Haurechio, Lessigniensi : accessit ejusdem Paraphrasis in eas- 
dem, per Ant. Goynum. Antv. 8. 

— Poemata omnia, doctissimis Scholiis illustrata, apud Jo. 
Hillenium. Antv. 8. Q. HORATll FLACCI. 1955 

1541 Epistolse, per Rob. Stephanum. Paris. 8. 

— Opera omnia, cum Nic. Perotti libello de Horat. Od. metris. 
Ex offic. Erasmian. Venet. 12. 

1542 cum comment. Acr. Porphyr. Mane, et Badii, apud Jo. 
Roigny, (ex Ascensiana v.) Paris, fol. 

— Poemata, cum Scholiis doctissimis. Apud Seb. Gryphium. 
Lugdun. 8. 

1543 Ascensiana v. repetita, adjectis notis Glareani, in aedibus 
Oudini Petit. Paris, fol. 

— Poemata, Scholiis brevibus iisque brevissimis illustrata. 
Paris, apud Jo. Roigny, excudebat Jo. Ludov. Tiletanus. 4. 

— Ars poetica, cum commentar. Viti Ammerbachii, Argent. 8. 

— Glareani vi. Basil. 

— ap. Sim. Colinseum. Paris. 12. 

1544 Poemata, cum ratione carminum, et argumentis ubique 
insertis. Interpretibus Acr. Porph. Parrhasio, Mancinello, nee 
non Ascensio, viris eruditissimis. Scholiisque D. Erasmi, Ang. 
Politiani, M. Ant. Sabellici, Lud. Cselii Rhodigini, Bapt. Pii, 
Petr. Criniti, Aldi Man. Matth. Bonfinis, et Jac. Bononiens. nuper 
adjunctis. His nos praeterea Annotationes doctissimorum, Ant. 
Thylesii Consent. Fr. Robortelli Utin. atque Henr. Glareani, 
apprime utiles addidimus. Nic. Perotti Sipon. libellus de metris 
Odarum. Auctoris vita ex Petr. Crinito, Flor. quae omnia longe 
politius ac diligentius, quam hactenus, excusa in lucera prodeunt, 
Apud Hier. Seotum. Venet. fol. 

— O. cum N. Perotti libello de metris, Servii centimetro et 
variis lectt. Ex offic. R. Stephani, Die vii. Id. Maii. Paris. 8. 

— cum notis Jo. Criniti. Antv. 8. 

— Opera, Doetiss. viror. diligentia recognita. Frib. 8. 

— Jasonis de Nores interpretatio ep. de Arte poetica, ex quo- 
tidianis Trypbonis Gabrielii sermonibus, apud Matth. David. 
Paris. 8, 

1545 Henrieo-Petrina i. cum comm. tantum non iisdem, quos 
habet Veneta 1544. Basil. Mense Martio. fol. 

— Opera, cum commentariis, per Henr. Petri. Basil. 4. 

— Odee et Epod. Ex offic. Mich. Vascosani. Paris. 4. 

— 0pp. cum notis H. Glareani, et Variorum. Basil. 4. 

— cum commentar. Acr. et Porph. Basil. 8. 1956 RECENSUS EUJTIONUM 

1545 Jod. Willichii, Resel. Commentariu in Q. Hor. F. Artem 
poet. Argent. 8. 

— Opera, per Sebast, Gryphium. Lugd. 12. 

— Opera, per Rob. Stephanum, cum Perotti Libello de metris 
Horat. Paris. 12. 

— Poemata, ex offic. Franc. Gryphii. Paris. 16. 

1546 Ars poetica, cum Ecphrasi Fr. Phil. Pedimonlii, apud 
Aldi filios. Venet. 4. 

— Q. H. F. cum Scholiis. Antv. 8. 

— Opera lyrica, per Herman. Figulum, apud Chr. Egenolphum 
Hadamarium. Francof. 8. 

— Opera, per Sebast. Gryphium. Lugd. 12. 

1547 Poemata omnia, doctissimis Scholiis illustrata. Ex 
offic. Jo. Loei. Antv. 8. 

— ■■ Viti Ammerbachii comm. in Artem poet. Argent. 8. 

— Poemata, cum Scholiis. Antv. 12. 

1548 Franc. Robortelli Commentar. in aliquot locos Horatii. 
Florent. fol. 

— Carminum libri iv. per Thorn. Richard. Paris. 4. 

— Opera, ap. Vicent. Valgris. Venet. 8. 

1549 0pp. cum notis Varr. Apud heredes Petri Ravani. Venet. 
fol. 

— Epistol. libri ii. per M. Vascosanum. Paris. 4. 

— Opera, cum Scholiis et Argg. per Henr. Stephanum. Ex 
offic. Rob. Stephani. Lulet. 8. 

— Opera, cum notis Erasmi, M. Ant. Sabellici, Bapt. Pii, Aldi 
Manutii, Jac. Bononiens. Ang, Politiani, &c. Colon. 8. 

— cum annotationibus H. Glareani. Excud. Stephan. Gravius. 
Frib. Brisg. 8. 

— Opera omnia, per Seb. Gryphium. Lugd. 12. 

— Ars poetica. Apud Guil. Moreliium Tillianum. Paris. Id, 
Mali. 4. 

1550 Ars poetica, per Vincent. Madium. Venet. fol. 

— Liber de Arte poetica, Jacobi Grifolii, Lucinian. interpre- 
tatione explicatus. Florent. 4. 

1551 Sermonum, seu Satyrarum libri ii. et Ars poetica. Ex 
offic. M. Vascosani. Paris. 4. 

— Sermonum libri n. per Thorn. Richardum. Paris. 4. Q. HORATII FLACCI. 1{)57 

1551 Murelina i. s. Aldina junior: cum sclioliis M. Aul. 
Muieti, apud Aldum juu. Veuet. 8. — Muretus, ut ait W. Baxter in 
praefat. Horat. pauca commentatus est, sed plane aurea. 

— Opera, per Ant. Vincentium. Lugd. 12. 

— apud Seb. Gryphium. Lugd. 12. 

— apud Beringos. Lugd. 12. 

1552 Ars poetica, apud Thom. Richard. Paris. 4. 

— Liber de Arte poetica, cum Jac. Grifolii, Lucinian. inter- 
pretatione. Nunc primum post Florentinam editionem Lutetiae 
impressus, ap. Malth. David. 8. 

— Murelina ii. apud Aldum jun. Venet. 8. 

— per Jo. Loejum. Antv. 8. 

— per Jo. Gymnicum. Antv. 8. 

1553 cum interpretationibus Christ. Landini. Venet. fol. 

— Repetita ed. 1544. fol. ap. Petrum de Nicolinis de Sabio. 
Venet. fol. 

— AchilJis Statii, Lusitan. in Q. Horatii Flacci Artem poe- 
ticam commentarii, cum textu. Antv. ap. Martin. Nutium. 4. 

— Odarum libri iv. et Epp. libri ii. apud Vascosanuni. 
Paris. 4. 

— Carminum libri iv. Epodon, et carm. secul. per Thom. 
Richard. Paris. 4. 

— Ars poetica, cum comm. Parrhasii. Venet. 8. 

— In Ep. Q. H. F. de arte poelica, Jasonis de Noris, Cyprii, 
ex quotidianis Tryphonis Gabrielii sermonibus interpretatio : ad- 
jecta est ejusd. brevis et distincta summa prseceptorum de arte 
dicendi, ex tribus Ciceronis libris de Oratore collecta. Ap. Aldi 
filios. Venet. 8. 

1554 Jo. Amaritonis, Nonet. Comment, in Epp. librum i. 
apud Guil. Julianum. Paris, 8. 

— Franc. Luisini, Utin. in librum de Arte poetica Commen- 
tarius. Apud Aldi filios. Venet. 4. 

— Opera, cura Jo. Dousse. Venet. 4. 

— Epp. libri II. apud Thom. Richardum. Paris. 4. 

— Jasonis de Noris, Cyprii, Interpretatio in Ep. de arte poet. 
Paris, ap. Matth. David. 8. 

— 0pp. c. Schol. doct. per Seb. Gryph. Lugd. 8. 

1555 Henrico-Petrina II. princeps editio : — 0pp. Grammali- 
corum antiquiss. Helenii, Acr. et Porph. comnicntariis.illustiata. 1958 RECENSUS EDITION UM 

admixtis interdum C. jEmilii, Julii Modesti, et Florentii Scauri 
adnotatiunculis : edita auctius et emendatius per Georg. Fabri- 
cium Chemnicensem. — Accedunt Jo. Hartungi breves obss. Alter 
tomus habet coram. Landini, turn in Artem poet. Luisini, Grifolii, 
Jasonis de Nores; item notas Erasmi, Aldi, Rhodigini, Politiani, 
Sabellici, Bapt. Pii, Jacobi Bonon. P. Criniti, Glareani. Basil, per 
Henricum Petri. Mense Sept. 1555. fol. Editio prsestans et rari- 
tate et bonitate. Operam enim per multos annos assiduam posuit 
Fabricius in restituendis veteribus Scholiastis. 

1555 Franc. Robortelli, Utinens. Paraplirasis in librum Horatii, 
qui vulgo de Arte Poetica ad Pisones inscribitur: Ejusdem Expli- 
catio de Satyra, de Epigraramate, de Comcedia, de Salibus, de 
Elegia. Quae omnia addita ab Auctore fuerunt, ut nihil quod ad 
poeticam spectaret, desiderari possit. Nam in iis scribendis 
Aristotelis methodum servavit : et ex ipsius libello de Arte poe- 
tica principia sumsit omnium suarum explicationum. Per Jo. Her- 
vagium. Basil, fol. 

— Opera cum comment. Acronis, per Georg. Fabricium. 
Basil. 4. 

— Liber de Arte poetica, per Gualther. Fabricium. Col. Agr. 8. 

— Opera, cum scholiis diversorum. Colon. 8. 

— cum comment. Ant. Mureti et Aldi Manutii, additis scholiis 
Jo. Mich. Bruti ad libros Odarum et Epod. apud Paullum Man. 
Aldi F. Venet. 8. 

1556 Poemata scholiis brevibus, iisque doctissimis, illustrata, 
ap. Thom. Richardum. Paris. 4. 

— Jo. Paul. Caesarii Commentar. in xxxii. Q. H, F. Odas. 
Romse. 8. 

— Opera, cum metrica carminum ratione, et argg. ubique illu- 
strata, turn etiam doctissim. Viror. Acronis, &c. Annotat. Col. 
Agr. 8. 

— Opera, apud Mart. Nutium. Antv. 12. 

1557 cum annotationibus Theod. Pulmanni, Craneb. Excud. 
Martinus Nutius. Antv. 8. Ed. ex Aldino textu ducta, sed ob 
emendd. Pulmanni etcollatos ab eo Codd. perutilis. 

— Poemata, cum comm. M. Ant. Mureti. Apud Aldura jun, 
Ven. 8. 

— cum scholiis. Ant. 8. 

— cum comment. Adr. Turnebi. Paris. 8. Q. HORATII PLACCI. 1959 

1558 cum scholiis brevibus. Apud Thorn. Richardum. Paris. 4. 

— cum scholiis. Lugd. 8. 

— Poemata omnia. Paris. 8. 

— Opera, cura Jo. Boulierii, apud Ant. Vincent. Lugd. 8. 

— per Rapheleng. Ex offic. Plantin. Antv. 12. Aldinam sequi- 
tur, et recusa 1575. 1590. et 1608. 

1559 Repetito ed. 1544. fol. ap. Jo. Mar. Bonellura. Ven. fol. 

— Opera, cum Annotat. M. A. Mureti et Aldi Manutii de 
Metris Horatian. et ejusd. Annotat. in Horat. apud Guil. Rovil- 
lium. Lugd. 8. 

— Q. H. F. M. Ant. Mureti in eum scholia. Aldi Manutii de 
Metris Horat. Ejusdem Annotationes in Horatium. Apud Aldum. 
Venet. 8, 

— Poemata omnia, doctissimis scholiis illustrata. Ex offic. 
Jo. Loei. Antv. 8. 

— cum Annotat. Ant. Mureti et Aldi Manutii de Metris Hora- 
tianis, per Seb. Gryph. Lugd. 8. 

— Opera ad castigatissimi cujusque exemplaris fidem quam 
accuratissirae restituta. Lugduni ap. hered. Seb. Gryphii. 12. 

— per Jo. Frellonium. Lugd. 12. 

1560 Epp. Sermones, et Ars poetica, per Jo. Loejum. Antv. 8. 

— Poemata omnia. Basil. 8. 

1561 Jo. Bapt. Pignae Poetica Horatiana, ad Franc. Gonza- 
gam, Cardin. ampliss. Apud Vincent. Valgrisium. Venet. fol. 

^TAS III. LAMBINO-CRUQUIANA 

1561—1578—1698. 

A principibus curatoribus et interpretibus, Dion. Lambino et 
Jac. Cruquio dicenda, quam prseter eos ornarunt Theod. Pulman- 
nus, Georg. Fabricius, Henr. Stephanus, Adr. Turnebus, Janus 
Dousa, Greg. Bersmannus, Dan. Heinsius, Janus Rutgersius, et 
eruditus Commentator Lsevinus Torrentius, tandem novissime Tan. 
Faber et Andr. Dacierius. 

1561 Lambiniana i. Q. Horatius Flaccus. Ex fide atquc 
auctoritate decem librorum Mss. Opera Dionysii Lambini, Mon- 
strol. emendatus : ab eodemque Commentariis copiosissimis illu- 
stratus, nunc primum in lucem editus, per Jo. Tornsesium. 
Luffd. 4. 19G0 RECENSUS EDITIONUM 

1561 Sermonum lib. i. Satyr. 1. Ex offic. Gabr. Buon. 
Paris, 4. 

— Libr. Odarum et Epod. cum Scholiis Midi. Bruti, ap. Al- 
dum jun. Venet. 8. 

— Q. H. F. cum Scholiis M. Ant. Mureti et Aldi Man. de 
Metris Horatianis. Venet, 8, 

1562 Ed. 1544. vel 1559, repetita apud Bonelliim. Venet, 
fol. 

— Ars poetica. Ex offic, Gabr. Buon. Paris, 4, 

— Epodon liber, per Thorn. Richard. Paris. 4. 

— Epistolarura libri ii. per Thorn. Richard. Paris. 4. 

— Ars poetica, c. Schol. brevibus, sed eruditis. Paris. 4. 

— Epistolarum libri ii.cuin Scholiis, Paris. 4. 

— Philiberti Laudenoti, Hedui, comm, in libr, i. Epistt. Ex 
offic. Gabr. Buon. Paris. 4. 

— Liber de arte poetica, Jac, Grifolii, Lucinian, Interp. ex- 
plicatus, apud Jo. Varisium et Socios. Venet. 8, 

— Q. H. F. c. notis Acronis et aliorum, per G. Fabricium. 
Colon. 8. 

1563 de Arte poetica liber ad Pisones. Additse sunt duee 
Elegise Frid. Videbrandi. Excud. Donat. Ritzenhayn. Jen. 4. 

— Carminum libri iv. Epod. et Carm. Secul, per Thorn. 
Richard. Paris. 4. 

— Ars poetica, per Thorn. Richard. Paris. 4. 

— Opera, per Jo, Gryphium. Venet. 8. 

— cum Annotationibus Doctissimorum Virorum. Ex offic. 
Ernest. Voegelini. Const. Lips, 8, 

— Epistolarura libri ii, Leidse. 8. 

1564 Opera, cum annot. Mureti, apud Aldum jun. Venet. 8. 

— Ars poetica, et in cam Paraphrasis et Commentariolus Jo. 
Sambuci, Ex offic. Plantin. Antv. 8. 

— Opp. cum scholiis Mureti, et animadverss. Bruti et Aldi 
Man. de Metris Hor. Ven. 8. 

— Opera, cum annotat, xiv. Virorum doctor, Excud, Petrus 
Horst, Colon, 8, 

— Q. H, F. c, comm, Th. Pulmanni, Craneb, Antv. 16, 

1565 Q, H, F, ex fide decem Mss. opera Dion. Lambini, 
Monstr. emendatus, cum ejusd. comment. Venet. per Georg. de 
Caballis. 4. Est Lambinianoe i. repetitio. Q. HORA^II FLACCI. 1961 

1565 Carmiiium liber iv. ex antiquissimis Mss.Codicibus, cum 
commentariis falso adhiic Porphyrioni et Acroni adscriptis : Opera 
Jac. Cruquii, Messen. cditus : Ejusdem in eundem annotationes. 
Apud Hub. Goltzium. Brug. Fl. 8. 

— Opera, perheredes Seb. Gryphii. 12, 

1566 Ars poetica, cum Explicat. Achillis Statii. Antv. 4. 

— Q. H. F. ex fide atque auctoritate decern librorum Mss. 
opera Dionys. Lambini Monstrol. emendatus, ab eodemque com- 
mentariis copiosissimis illustratus. His adjecimus Jo. Mich. Bruti 
in quatuor libros Carminum, atque in libr. Epodon explicationes. 
Index rerum et verb, memorabilium. Apud PauUum Manutium, 
Aldi fil. Venet. 4. Nitida et rara editio. 

— Opera, cum notis Mureti et Aldi Man. Lugd. 4. 

— Odse et Epodi cum animadverss. J. M. Bruti. Ven. 4. 

— Q. H. F. cum comment, Dion. Lambini, Monstr. Paris. 8. 
Repetitio Lambinianse i. 

— Epistolarum libri ii. per Gabr. Buonium. Paris. 8. 

— Jo. Csesarii, Consent. Commentarius in xxxii. Libri i. 
Odas. Ex offic. Vine. Lucchini. Rom. 8. 

— Opera, per viduam Jo. Loei. Antv. 8. 

— ex castig. Th. Pulmanni, ad Mureti, Lambini, aliorumque 
editionem, atque veteres aliquot libros coUatus, et Scholiis, e 
scriptis doctissimorum virorum collectis, illustratus. Ex offic. 
Plantini, Antv. 12. — Editio primaria, recusa dein sexies. 

1567 Lambiniana ii. Q. H. F. sex abhinc annis ex fide atque 
auctoritate complurium libr. Mss. opera D. Lambini emendatus, 
ab eodemque commentariis copiosissimis explicatus, nunc ab 
eodem recognitus, et cum aliquot aliis exemplaribus antiquis com- 
paratus, multis locis purgatus, ejusdemque commentariis, plus 
tertia parte amplificatis, illustratus. Paris, ap. Jo. Macseum. Fol. 

— Petri Pagani Argg. in Horatium. Francof. 8. 

— Opera, cum Indice Th. Treteri, ap. Plant. Antv. 8. 

— Q. H. F. cum Annot. M. Ant. Mureti, et Aldi Manutii de 
Metris Horat. per Seb. Gryphium. Lugd. 8. 

— Q. H. F. Poemata, a mendis iterum summa diligentia re- 
purgata, ac doctissimis Franc. Irenici in Artem poet, et libros 
Epp. Annott. in gratiam studiosee juventutis illustrata. Adjecta 
sunt insuper ubique carminum argg. et rationes prosodiacee. 
Apud Georg. Cor. Sig. Feyerabendt. Francof, ad M. 8. 

Delph. et Var. Clas. Moral. L 1962 RECENSUS EDITIONUM 

1567 Poemata, cum Annotat. Franc. Irenici. Lugd. 8. 

— Liber Epodon, cura Jac. Cruquii. Antv. 8. 

— Ant. Herm. Gogavini Elenchus omissorum in Horatium 
poetara. Sablon. 8. Rarissimus, ut subnotat Jani, et prseclarissi- 
mus libellus. 

1568 Leodegarii a Quercu oratio in librum ii. Satyrarura Ho- 
ratii, habita Kalend. Octobr. 1563. apud Dion, a Prato. Paris. 8. 

— Matth. Collinii Harmonise univocse in Odas Horatianas. 
Argent. 8. 

— Opera, cum metrica carminum ratione. Col. Agr. 8. 

— per hered. Nic. Bryling. Basil. 8. 

— cum metrica carm. ratione, et argg. ubique illustrata, turn 
etiam doctiss. virorum Annott. Ex offic. Em. Voegelini, Constant. 
Lips. 8. 

1569 de Arte poetica liber, cum brevibus scholiis. Apud Gabr. 
Buon. Paris. 4. 

— Q. H. F. cum commentar. Dion. Lambini, ap. Wechel. 
Francof. 4. 

— Jo. Sambucus in Artem poeticam. Antv. 8. 

— Opp. cum comm. Acr. Erasmi, Sabell. et aliorum. Apud 
hered. Christ. Egenolfi. Francof. 12. 

1570 Henrico-Petrina ii. cum commentt. xl. Graramaticorum. 
Basil, fol. 

— Q. H. F. cum scholiis Ant. Mureti et animadverss. Bruti, 
apud Aldum. Venet. 8. 

— auctoritate multorum Cod. Mss. emendatus opera D. Lam- 
bini. Ex offic. Guiliel. Silvii. Antv. 8. 

— Odse et Epod. cum scholiis J. M. Bruti, apud Aldum jun. 
Venet. 8. 

— Opera, cum castigationibus Georg. Fabricii^ Typis Voegeli- 
nianis. Lips. 8. Ed. primaria Fabricii Codd. Mss. usi, ssepius 
dein repetita; cujus fundamentum videtur exemplum Juntinura. 

— cum comm. Petri Criniti. Dillingse, ap. Mayer. 8. 

1571 Opera, ab obscoenitate repurgata. Dilling. 8. 

— Poemata, c. argg. et castigg. G. Fabricii, Chemnic. c. Tnd. 
adagiorum. Lips. 8. ap. Jo. Steinmannum. 

— Poemata, accuratissime castigata : editio haec argg. singg. 
Poematum certis, tum annott. copiosis instructa est, a Guil. 
Xylandro, ap. Jo. Majer. Heidelb. 8. Q. HORATII FLACCI. 1963 

1 57 1 Lugduni, 8. 

— curacomm. D. Lambini. Monstr. Antv. 8. 

1573 Venet. fol. Rep. ed. 1559. s. 1552. 

— Q. H. F. Satyrarum, s. potius Eclogarum libii ii. ex anti- 
quissimis Mss. purgati, et clarius explicati, opera Jacob. Cruquii, 
Messen. Ejusdem in eosdem commentarii. Ex offic. Plant. 
Antv. 8. 

— Poeraata, notis, scholiis, et argg. illustrata. Venet. ap. 
Domin. de Farris. 8. 

— Lugdun. 12. 

1574 Opera, per Guil. Norton. Londini. 8. 

— cum Aldi Manutii et M. Ant. Mureti annott. Ejusdem 
Manutii de Metris Horatianis. Ap. Ant. Gryphium. Lugdun. 12. 

1575 Epp. Libri ii. et in eas Prselectiones methodicse CI. 
Minois, ap. Dion, a Prato. Paris. 4. 

— Odse quinque selectae ex Epodon Libr. Paris. 4. 

— Opera, c. comm. Dion. Lambini, Monstr. Florent. 8. 

— Poemata, cum argg. et castigg. Georg. Fabricii, Chemnic. 
Typis Voegelinianis. Lips. 8. 

— In Q. H. F. Poemata omnia rerum ac verborum locupletis- 
simus Index, studio et labore Thorn. Treteri, Posnan. collectus, 
et in communem studiosorum utilitatem nunc primum editus. Ex 
offic. Plantini. Idibus Martii. Antv. 8. Thorn. Treterus, Histo- 
ricus Polon. Indicem suum ad paginas editionis Lugd. ap. Seb. 
Gryphium an. 1545. (cui etiam respondet illud, quod ab eodem 
typographo 1554. fuit editum) adornavit. 

- — Poemata, accuratissime castigata, cum argg. et notis Guil. 
Xylandri, August, apud Jo. Majer. Heidelb. 8, 

1576 Venet. fol. Rep. ed. 1573. 

— Aldi Manutii Paul. F. Aldi N. in Artem poeticam com- 
mentar. apud Aldum. Venet. 4. Manutius in prsefat. hujus com- 
mentar. dubitat, pluresne versus an interpretes Artis poeticse sint. 

— Ars poetica cum comment. Guil. Xylandri, adjecto in totum 
Horatiiim Indice. Excudebat Jo. Majer. Heidelb. 8. 

— Ars poetica cum comment. Jo. Sturmii. Argent. 8. 

1577 D. Lambini, Monstrol. in Q. Horatium Flaccum Com- 
mentarii, plus tertia parte amplificati. Editio postrema. Ex offic. 
Andr. Wecheli. Francof. ad M. fol. 

— Adr. Turnebi Comment, in Libr. i. Carminum Horatii. 1.964 RECENSUS EDITIONUM 

Ejusdem Turnebi comm. in locos obscuriores Horatii, ex ejus ad- 
versariorum libris excerptus. M. A. Mureti et Aldi Manutii in 
eund. Hoiatium annotationes. Exc. Martinus Juvenis. Paris. 8. 

1577 Q. H. F. emendatus cum seorsim excusis Theod. Pul- 
manni in eum annotationibus. Aldi Man. scholia, et de metris 
Hor. M. A. Mureti scholia; Jo. Hartungii annott. Ex offic. Chr. 
Plantini. Mense Februar. Antv. 8. Rep. ed. 1566. 

— 0pp. cum schol. Aldi M. Antv. 12. 

1578 H. Stephani i. Q. H. F. Poemata, novis scholiis et argu- 
mentis ab Henrico Stephano illustrata: ejusdem H. Stephani 
Diatribe de hnc sua editione Horatii, et variis in eum observa- 
tionibus. (Paris.) 8. Editio primaria, in qua Stephanus in consi- 
lium adhibuit lectiones Codd. Larabini, Cruquii, Fabricii, Mureti, 
aliasque. Magni critici munere modeste functum laudat clar. 
Jani, ex ejusque aureis diatribis magnum se fructum abstulisse 
profitetur, de Hor. edd. p. xxxv. Tom. i. 

— Cruquiana i. Operum : Q. H. F. ex antiquissimis xi. libris 
Mss. et schedis aliquot emendatus, et plurimis locis cum com- 
mentariis ajitiquis expurgatus, et editus, opera Jac. Cruquii, Mes- 
senii, apud Bruganos politioris Literatures Prof. publ. Ejusd. in 
eundem enarrationes, observatt. et varise lectt. cum aliis quibus- 
dam, et ind. locupletissimo. Ex offic. Ch. Plantin. Antv. 4. Cru- 
quius interpretum antiquiorum princeps. 

— Poiimata, illustrata argg. etcastigg. Georg. Fabricii. Lips. 8. 

1579 Q. H. F. ex fide Mss. emendatus, cum comment. D. 
Lambini et A. Turnebi. Ap. Jo. Macisum. Paris, fol. 

— Cruquiana i. recusa. Ex offic. Ch. Plantini. Antv. 4. 

— Hugol. Martelli Commentatio in Odam ii. Libri iv. Car- 
minum, apud Juntas. Florent. 4. 

— Q. H. F. cum scholiis et argg. Venet. 8. 

1580 Henrico-Petrina iv. cum comm. xl. grammaticorum. 
Basil, fol. 

— Opera, cum notis Variorum. Paris, fol. 

— Q. H. F. ex fide Mss. Codd. emendatus, cum comment. 
Dion. Lambini. Lutet. fol. 

— Commentarius in i. et ii. Satyram, auct. Jul. Aurelio Hau- 
rechio, Lessigniensi. Basil. 8. 

— Phil. Engentinus in Lyrica Horatii. Basil. 8. Est etiam in 
Henrico-Petrina. <^ HORATII PLACCI. 1905 

1580 J. Th. Freigii Comment, m Lyrica Horatii, Basil. 8. Et 
hie est in Henrico- Petrina. 

— Franc. Luisini Paraphrasis in Hor. Basil. 8. 

— Jani Dousse in novam Q. H. F. editionem Commentariolus; 
Ex offic. Christ. Plantin. Antv. 16. Succidanea ad cum, ibid. 
1582. 16. 

— Q. H. F. cum Scholiis Th. Pulmanni. Antverp. 16. 

1581 Q. H. F. Th. Pulmanni Annotatt. adjectse sunt, praeterea 
carminum genera, Georg. Fabricii argg. index, &c. Ex offic. 
Brylingeriana. Basil. 8. 

— Lamb. Ludol. Pithopoei Paraphrasis in Horatii Satyr, i. et 
II. libri prioris. Heidelb. 8. 

1582 Opera omnia, ex emend, et c. commentt. Pet. Gualth. 
Chabotii, per JEgid. Beys. Paris. 8. 

— Eadem Chabotii ed. recusa. Basil. 8. 

— P. G. Chabotii expositio analytica et brevis in universa 
Q. H. F. poemata, ap. Martin. Juvenem. Paris. 8. Chabotii edd. 
quarum hse sunt primse, critices usibus plane ineptas et incertum 
unde expressas dicit Jani. 

— Q. H. F. cum Scholiis Mureti et animadverss. Bruti, et 
Aldi Manutii de Metris Horat, Apud Aldum jun. Venet. 8. 

— Q. H. F. cum Aldi Manutii et Ant. Mureti annotatt. 
Lugd. 8. 

— Jo. Thorn. Freigii Psedagogus, per Sebast. Henric-Petri. 
Basil. 8.— In hoc libro p. 215. Od. 1.2. et 3. libri i. Horatii, 
numeris musicis ab eo dispositse inveniuntur. 

— Opera, cum notis Theod. Pulmanni et Jani Dousaa patris. 
Ex offic. Christ. Plantini. Antv. 12. 

1583 Ars poiitica, ad J. Rami Dialecticam et Rhetoricam re- 
soluta, studio Andr. Kragii, per Seb. Henric-Petri. Basil. 4. 

— Carmina, cum Scholiis et Argumentis. Paris. 4. 

1584 Bernhardini Parthenii Spilimb. in Q. H. F. Carmina 
atque Epodos Commentarii, quibus poetas artificiura et via ad 
imitationem atque adpoetice scribendum aperitur : cum privilegio. 
Apud Dominicum Nicolinum. Venet. 4. — De eo sic Morhofius 
Polyh. Tom. i. Lib. iv. c. 11. § 15. B. ' Parthenius, qui tantum 
Carminum atque Epodon libros attigit, tam solide et eleganter 
adversus Scaligerum omnia ilia, quoe atro iste lapillo notaverat, 
vindicavit, ut vix credara, hiscerc adversus ilium quenquam posse.' 
Pauca exemplaria excusa esse, ex eo apparet, quod eodem mo- 1966 RECENSUS EDITIONUM 

nente Morhofio, in nuUis psene Bibliothecis publicis inveniantur ; 
quare vix credibile est, quod nonnulli affirmant, anno 1585. iterum 
prodiisse. 

1584 Q. H. F. Epp. Libriii. et in eas Praelectiones Methodicae, 
quibus artis logicse analysis, et moralis doctrinse ratio illustratur, 
per Claudium Minoem. Divis. Paris. 8. 

— Epistolarum Lib. i. cum Scholiis, comment, atque argu- 
ment. Paris. 4. 

— Epodon liber cum Carm. Seculari, ad optimorum exem- 
plarium fidem eraendatus, apud Fed. Morel. Lutet. 4. 

1585 Frid. Ceruti Veronens. in Q. Horatii Flacci Carmina, 
Epodos, Satyras, atque Epistolas Parapbrasis, unicuique poemati 
ad calcem subjecta, per Hier. Discipulum. Veronse. 4. 

— Epistolarum Libri ii. cum pr^f. Guil. Xylandri, Paris. 4. 

— Opera, apud Newton. Lond. 8. 

— Poemata, c. argg. et castigg. Ge. Fabricii, Chemnic. per 
Jo. Steinmann. Lips. 8. 

— Opera, ab obscoenitate purgata, cum comm. Fr. Irenici. 
Billing. 8. 

1586 Epod. II. de Laudibus Vitse Pi,usticae ab Aldo Man. ex- 
plicata. IV. Id. May. Bonon. 4. — Gaudent. Roberti. Miscell. Ital. 
erudit. T. iii. p. 513. 

— Epp. Liber i. commentariis antiquis expurgatus, argg. quo- 
que et Scboliis illustratus. Venet. 4. 

— Georg. JLmilius Mansf. in Horatium. Basil. 8. 

— Opera, cum animadv. Turnebi, Mur. et Man. Paris. 8. 

— Nic. Frischlini Parapbrasis in Epistolar. Libros ii. Typ. Jo. 
Spies. Francof. 8. 

— 0pp. cum comm. Parrbasii, Acr. et Porph. notisque Gla- 
reani. Lugd. 8. 

— Opera cum Comment. Jac.Cruquii. Exoffic. Plantin. Ant- 
verp. 24. 

1587 Opera omnia, cum comm. P. G. Cbabotii, quibus ea tri- 
plici artificio, dialectico, grammatico, et rhetorico, explicantur. 
Ex offic. Leonb. Ostenii. Basil, fol. Comm. hos Morhofius 
* psedagogica diligentia consarcinatos' dicit Polyb. iv. 11. neque 
hodie nemo triplex illud artificium sine tsedio legat, edicente 
Jani. 

— Opera, cum Dion. Lambini interpret, apud B. Macseum. 
Lutet. fol. Q. HORATII FLACCI. 1967 

1587 Cruquiana iii. e ii. Antv. 4. 

— Methodus de Arte poetica, per Nic. Colonium exposita. 
Typis Comini Venturi. Bergomi. 4. 

— Poemata, cum Annotat. Th. Pulmanni, ap. Plant. Antv. 8. 

— Fr. Irenicus in Artem poet, et Epist. Francof. 8. 

— Th. Corrseae Lusit. Explanat. in Art. poeticam Horatii, ap. 
Franc, de Franciscis. Venet. 8. 

— Nicod. Frischlini in Epp. libros ii. Paraphrasis. Ap. Jo. 
Spies. Francof. 8. 

— Q. H. F. cum Aldi Man. Scholiis et Jo. Hartungi annotat. 
Antv. 12. 

— Poemata omnia, cum Aldi Man. et Mureti annott. ejusdem 
Man. de Metris Hor. Typis Comini Venturi. Bergomi. 12. 

— Latine cum versione Etrusca auct. Jo. Fabrini, et obss. 
Phil. Venuti Italice scriptis. Venet. 4. 

1588 Opera, cum comm. Dion. Lambini. 2voll. Lutet. fol. 

— Frid. Ceruti Paraphrasis in Epp. Libr. et de Arte poetica, 
per Hier. Discipulum. Veronse, 4. 

— Henr. Stephani ii. quse, prseter Scholiorum locupletationem, 
aliquot insuper diatribas, et quasdam in veri Porphyiionis com- 
mentarios emendationes, necnon quasdam ad eos accessiones 
habet. S. 1. (Paris.) 8. 

— Opera, cum castigg. Georg. Fabricii. Lips. 8. 

— Opera, expurgata. Col. Agr. 8. 

1589 P. G. Chabotii in Q. H. F. poemata expositio analytica. 
Per Leonh. Ostenium. Basil. 8. 

— Opera, per Ant. TardifF. Lugd. 12. 

1590 Opera, cumnotis Politiani, Sabellici, Manutii, etaliorum. 
Ap. Bertellum. Venet. fol. 

— Poemata cum argum. et annot. Guil. Xylandri, per Matth. 
Harnisch. Neostad. 8. 

1591 P. G. Chabotii prselectt. in Q. H. F. poemata. 2 voll. per 
Leonh. Ostenium. Basil, fol. 

— Ant. Riccoboni Defensor, seu pro ejus opinione de Horatii 
Ep. ad Pisones, in Nic. Colonium, per Bened. Mammarellum. 
Ferrar. 4. 

— Epist. Nic. Colonii ad Ant. Riccobonum. Patav. 4. 

— Conciliatio Ant. Riccoboni cum Nicolao Colono ad 111. et 
Ex. Princ. Alex. Estensem. Apud Laur. Pasquatum. Patav. 4. 1968 REOENSUS EDITIONUM 

1591 Angeli Pagnonii in Q. H. F. Satyras atque Epp. prsefatioj, 
et in I. Satyram Commentarius, apud Jo. Rossium. Bonon. 4. 

— Epp. Libri ii. per Petrum Elis. Andeg. 4. 

— Ars poetica, c. annotat. Franc. Sanctii (Sanchez,) Bacarens. 
Salm. 8. 

1592 Q. H. F. cum Aldi Man. et Mureti annotatt. apud Ant. 
Gryphium, excud. Jac. Steer. Lugd. B. 8. 

1593 Opera, cum paraphrasi Frid. Ceruti : addltus libellus in- 
certi auctoris de re poetica, per Hieron. Discipulum. Veron. 4. 

— Cruquiana iv. e iii. Lugd. B. 4. 

— Poemata cum argg. et castigg. G. Fabricii. Lips. 8. 

— Q. H. F. expurgatus. Lugd. 12. 

1594 P. Chabotii, Picton. Sanlup. Comment, tripl. in Q. H. F. 
Opera, per Leonh. Ostenium. Basil, fol. 

— ■ Ant. Thylesii, Consent, in Odas auspicia ad juventutem 
Romanam. S. 1. 4. 

— Poemata omnia, ap. Fr. Raphelengium. Lugd. B. 8. 

1595 Analysis logica omnium Epp. Artis Poeticse et select, 
aliquot Odarum, auth. Jo. Piscatore, per Bernard. Albinum. Spirae 
Nem. 8. 

— Lamb. Ludolphi Pithopoei paraphras. in Artem poet. Hei- 
delberg. 8. 

1596 Lambiniana, 2 voU. apud heredes Andr. Wecheli. Fran- 
cof. 4. 

— Nic. Frischlini paraphr. in Epp. L. ii. Typ. Jo. Spies. 
Francof. ad M. 8. 

1597 Opera, cum uberioribus comment. Chabotii. Basil, fol. 
— ■ Cruquiana v. cum conimentatione vetere et J. Dousae in H. 

commentariolo. Lugd. B. (Plantin.) 4. 

— cum paraph. Fr. Ceruti, Veron. Editio postrema et auctior. 
Apud Petr. Diserolum. Veron. 4. 

— cum comment. Dion. Lambini, Monstrol. Lugd. 4. 

1598 Q. H. F. ex fide veterum Coc^. Typ. M. Jo. Cratonis. 
Vitenb. 8. 

— cura Ge. Fabricii. Lips. 8. 

— Analysis Logica Epp. Artis poet. auct. Jo. Piscatore. 
Spirse. 8. 

1599 Eilh. Lubini paraphrasis scholastica nova, qua retentis 
po'etse verbis, et pedestri sermoni insertis, auctor gravissimus et Q. IIORATIl FLACCI. 19G9 

difficillimus, pleni commentarii vice, breviter et dilucide expli- 
catur. Ex typ. Christ. Reusneii. Rostoch. 4. 

1599 Phil. Veriutii observationes in H. Venet. 4. 

— Opera. Francof. ad Od. 8. 

— Lat. c. vers. Etrusca auct. Jo. Fabrini. Venet. 4. 

1600 cum castigg. G. Fabricii, ap. hered. Andr. WecheH. 
Francof. 4. 

— Ars poetica, ciua Sigis. Julii Mynsingii a Frondeck. 
Lauing. 4, 

— Henrici Stephani iii. plane repetita e ii. (1588.) Exc. Paul- 
lus Stephanus. (Paris.) S. 

— Eadem ap. Her. Wechel. per Claud. Marniuni et Jo. Au- 
brium. Francof. 8. 

1601 Ars poetica, per Nic. Colonium. Amberg. 12. 

1602 Paraphr. in Lib. i. Satyr, per Sig. Jul. Mynsingium a 
Frondek. Aug. v. 4. 

— Poemata omnia, argg. et scholiis viror. doctiss. illustrata, 
cum indicatione diversarum lectt. partim e vi. Codd. vett. Mss. 
partim ex opt. notse libris aliquot impressis, studio et opera Greg. 
Bersmani, Annseb. Impress, sumtibus Grosii et Voegeliui. Lips. 8. 
Ed. primaria, seepius dein sub prelum revocata. 

Epp. cum comm. Frischlini, 2 voll. Francof. 8. 

1603 Cruquiana vi. Lugd. B. 4. 

— in Corp. poetarum Latin. Aurel. Allobr. exc. Sam. Crispi- 
nus. 4. Vol. I. 

— Q. H. F. obscoenltate Romse expurgatus. Col. Agr. 8. 

1604 Theod. Marcilii, Prof. Eloq. Regii ad Q. H. F. opera 
omnia quotidianse et emendatse lectiones. Apud Barth. Maceeum. 
Paris, fol. 

— In Q. H. F. de Arte poetica librum Hercules Manzonius, 
civis ab origine Bergoraus. Qui aperte demonstrat, expressum 
ab Aristotelis poetica Horatii poetices ordinem. Quos vero inter- 
scribit particularum numeros, Aristotelicam in eos poeticen pru- 
dentia Madii dispositam secat. Typis Comini Venturi. Ber- 
gomi. 4. 

— Lambiniana. Additee sunt H. Stephani Diatribse. Excud. 
Petrus de la Roviere. Aurel. Allobr. 4. 

— Q. H. F. poemata, illustrata argg. et castigg. Georg. Fa- 
bricii. Typis Vcegelinianis. Lips. 8. 

Dclph. et Vnr. Clas. Uoral. (i M 1970 RliCENSUS EDITIONUM 

1604 Odse in locos communes digestse studio Jos. Langii Cee- 
sareomontani. Typis Wechelianis. Hanov. 8. 

— Odse, in locos communes digestae. Studio Jos. Langii. 
Lugd. 12. 

— Opera, cum novis argg. Ex offic. Plantin. Raphel. 12. 

— Q. H. F. Poemata ; cum Juvenali. Londin. 12. 

1605 Lambiniana, cum coram. Turnebi et Marcilii, ap. Barth. 
Macseum. Paris, fol, 

— Lambiniana vi, et postr. editio. Additse sunt Henr. Ste- 
phani diatribse. Excud. Petrus de la Roviere. Aurel. Allobr. 4. 

— Heinsiana i. Opera cum coram. Dan. Heinsii. Ex offic. 
Plantin. ap. Raphelengium. 8. Prseceps ingenio tentator Musse 
Horatianai asseclas invenit. 

— Opp- cum castigg. G. Fabricii. Lips. Typis Voegelin. 8. 

— Odse in locos communes digestce studio Jos. Langii. Lugd. 
12. 

— Q. H. F. ab obscoenitate purgatus. Paris, ap. Sonniuro. 
12. 

— Poemata. Francof. ad M. impensis Jo. Hartmanni, typis 
Wechel. 8. 

1606 0pp. expurgata. Paris. 8. 

— • Bondii i. Q. H. F. cum notis Jo. Bondii. Londin. 8. Ple- 
raque is ex Lubini paraphrasi hausit; inservitque bene tironum 
studiis. Unde ed. heec creberrime repetita est. 

— Eadem ii. Brunsvic. 12. 

1607 0pp. ab obscoenitate expurgata. Antv. 8. 

— Q. H. F, Emblemata imaginibus sere incisis notisque illu- 
strata: studio 0th. Vsenii. Antv. per Hier. Verdusson. 4. . 

1608 Q. H. F. cum erudite Lsevini Torrentii coram, item P. 
Nannii coram, in Artem poeticam. Antv. ex offic. Plantin. ap. Jo. 
Moretum, 4. Inter principes habetur L. Torrentius (van der 
Becken) Ep. Antv. tandem Archiepisc. Malin. designatus : non 
solum ut criticus diligentiortextum vulg. in coram, suo emendavit 
et recensuit ad fidem aliquot Codd. sed etiam pro egregia sua 
Grammatices, antiquitatis omnis, etiam juris antiqui peritia Hora- 
tiura prseter Artem poet, illustravit ; desiderant tamen elegantes 
in eo sensum poeticum. Nannii coram, in Artem poet, doctissi- 
mus adjectus est instar supplementi. 

— Opp. expurgata Friburgi Helv. 8. q. HORATH FLACCI. 1971 

1608 Q. 11. F. ex fide vett. Codd. Wiiteb, typis Laur. Seuber- 
lich. 8. 

— • Bpndii nobis iii. Londin. Jo. Norton. 8. 

— 0pp. ex offic. Plantin. Antv. 12. 

1609 Nic. Friscblini in Epistol. Libros ii. Fraucof. 8. Typ. 
Nic. Hofmanni. 

— et 1610. Opera cum notis Dan. Heinsii. Lugd. Bat. ap. 
Rapheleng. 8. 

1610 In Q. H. F. poemata omnia rerum ac verborum Index 
duplex, studio Jo. Petr. Tanii, Eugub. collectus, et nunc primum 
editus ; apud hered. Pacifici Pontii. Mediol. 8. 

— cum Mureti et Manutii annotationibus. Lugd. 8. 

— Bondii iv. Hanov. ap. Guiliel. Antonium. 8. 

— ex edit. Theod. Pulmanni, Craneb. Antv. 16. 

— Ars poet. c. trad. Ital. Scip. Ponze. Neap. 4, 

1611 Cruquiana VII. ex off. Plantin. Rapbel. 4. quce classica 
habetur et rarior. Adest vero in Bibl. Gymn. Bip. 

— In Corp. poet. Latt. ed. ii. Aurel. Allobr. excud. Sam. Cris- 
pinus, 4. Vol. I. p. 748— 822. 

— Nic. Colonii Responsio adversus absurdam sententiam Ant. 
Riccoboni de Horatii libello ad Pisones de poetica. Typ. Comini 
Venturne. Bergomi, 4. 

— Bondii v. Londini, 8. 

— cum notis Jac. Cruquii. Londin. per Jo. Norton. 8. 

— Bersmaniana i. (Lips. 1602.) repetita. Basil. 8. 

1612 Q. H. F. Emblemata, studio 0th. Vsenii. Antv. 4. 
— • cum castigg. Georg. Fabricii. Heidelb. 8. 

— Lambiniana. Francof. ap. her. Wecliel. 4. 

— Paul. Franci comm. in i. et iii. Od. Lib. i. Horatii. s. 1. 4. 

— Q. H, F. cum paraphrasi Eilhardi Lubini jam de integro 
edita, et multis in locis correcta. Excud. Jo. Bringerus. Fran- 
cof. 4. 

— Heinsiana ii. cum animadvers. et notis Dan. Heinsii longe 
auctioribus. Ejusdem Liber de Satyra. Apud Rapheleng. Lugd. 
Bat. 8. 

— cum notis Dan. Heinsii ap. Lud. Elzevir. Amst. 12. 

1613 De laudibus vitae rustical comm. in Odam e Libro Epo- 
don, auctore Bernh.Blascio, Foroliv. Florent. per Jo. Donatum. 4. 

— cum paraphrasi Eilh. Lubini. Rostoch. 4. 19/2 RECENSUS EDITIONUM 

1613 Q. Horalius Flaccus cum notis Jani Rutgersii. Ex ty- 
pographia Rob. Stephani iii. Lutet. 12. Editio preestans, cujus 
textus expressus est ex ed. Heinsii, etiam cum plerisque ejus 
emendd. Neque tamen omnes probat Rutgersius; a quo etiam 
vocant Rutgersianam i. 

— Od9e Lyricee, per Jos. Langium. Colon. 8. 

— c. vers. Etr. Jo. Fabrini. Venet. 4. 

1614 Bondii vi.Londin. impens. Thorn. Adams. 8. 

1615 cum comment. Chabotii, per Jo. Jac. Grasserum aucla et 
illustrata, ap. Lud. Regis. Colon. Mun. (Basil.) fol. 

1616 Expurgatus, cum comment. Colon, apud Conrad Buet- 
genium. 8. 

— per Valent. Cremcovium. S. 1. 8. 

— Bersmani ii. locupletior, ab eodem recognita. Lips, typis 
Grossianis. 8. 

— Amstel. ap. Henr. Laurentium. 12. 

— Lugdun. in corp. poetar. Latin, ab Alex. Ficheto S. J. 
edito. 4. 

1617 Q. H. F. ab omni obscoenitate purgatus, ad usum Gym- 
nasiorum S. J. Aldi Manutii de Metris Horat. et Odse aliquot, 
scil. Ode 21. et 24. Libr. i. et Ode 6. Libr. ii. et Carm. Secular, 
a Fed. Morello Greece eodem genere vers. Lyric, redditse. Apud 
Jo. Libert. Paris. 12. 

1618 Q. H. F. ab omni obscoenitate Romse expurgatus. Mo- 
nach. ex typogr. Bergiana. 12. 

— Odse, per Jos. Langium. Colon. 12. 

1619 de Arte poetica ad Pisones Epistola, ex rec. Dan. Heinsii 
seorsirn edita. Additaet Dissertatiuncula ejusdem super Plauto et 
Terentio Comicis. Witteb. typ. Jo. Gormanni. 4. 

— Opera. Ex typogr. Jac. Stoer. s. 1. 12. 

— Genevensis. 16. 

— Amstel. ap. Guil. Janson. 24. 

1620 Cruquiana viii. ex offic. Plantin. Raphel. 4. 

— cum Lsev. Torrentii et P. Nannii Commentariis. Ed. longe 
auctior. Antv. Typ. Plantin. 4. 

— Bondii vii. Londin. 8. 

— Expurgatus. Luxemb. Typis Huberti Reulant. 12. 

1621 P. Franci Comment. Horaliani Prsemetium in i. et ii. 
Libr. I. Odas, annotamenta exbibens. Francof. 4. i). IIORATII FLACCr. 1973 

1621 Ars poetica, per Jan. Parrhasium. Lugd. 8. 

— Bondii viii. excud. Petrus Antonius. Hanov. 8. 

1623 Bondii ix. Lips. 8. 

— Amstel. ap. Guil. CaBsiiim. 16. 

— c. vers. Etr. Jo. Fabrini, et Phil. Venutii obss. Ven, per 
Gio. Battista Brigna. Ven. 4. 

1624 Ex typographia Regia. Paris, fol. Regium opus, splen- 
dide excusum. 

— cum annotatiunculis. Basil. 8. 

— Purgatus. Duaci. 12. 

1625 Jo. Weitz Comment, de laudibus vitce rusticse, in ii. 
Odam e libro Epodon. Per Dan. etDav. Aubriup. Francof. 8. 

— Antverp. Ex offic. Plantin. 12. 

— Amstel. ap. Jod. Hond. 12. 

— Bondii x. Paris. 12. 

1626 cum Parapbrasi Eilh. Lubini. Rostoch. 4. 

— Q. H. F. Odse selectee, per Bonaventuram et Abrah. Elzevir. 
Lugd. B. 8. 

1627 cum Scholiis Acronis. Basil. 8. 

— cum novis argumentis. Ex typogr. Jo. Jannoni. Sedan. 
32. Editio Uteris minutissimis, sed eleganter impressa, et valde 
rara. 

— Genev. in Corp. poett. Latin. 4. 

1628 Bondii xi. Amst. 8. 

— cura Dan. Heinsii, per Elzevir. Lugd. B. 16. 

1629 Bondii xii. Lipsise, typis Justi Jansonii, Dani. 8. 

— Opera, cum observatt. Aldi. Vlysch. 8. 

— Bondii xiii. Col. All. 8. 

— Opera omnia, accedunt nunc Dan. Heinsii de Satyra Hora- 
tiana Libri ii. cum ejusdem animadversionibus. 3 partes singulse 
titulis inscriptse. 2 voll. Ex offic. Elzev. Lugd. B. 12. Ed. classica 
eaque rara et eleg. 

— Expurgata, Colon. Ex offic. Birckmann. 12. 

— Bondii xiv. Francof. 12. 

1630 Bondii xv. Londin. 8. 

— Bondii x VI. Amst. ap. Guil. Blgeu. 16. 

— Expurgata. Antv. apud Jo. Cnobbarum. 24. 
1632 Expurgata. Col, Agr. Ex offic. Birckmann. fol. 1974 RECENSUS EDITIONUM 

1633 Expurgata, cum Commentar. Phil. Bebii, Leodiens. 
Colon, fol. 

1635 Bondii xvii. Amst. 12. 

— Lyrica, sive Odge, cum argg-. Odarum et Ideis Horatianis 
Jo. Bapt. Masculi, Neapol. Duaci. 12. 

1636 Expurgata, cum comment. Jod. Maresii. Duaci. 8. 

— Bondii xviii. Amst. 12. 

1637 Bondii xix. Lond. 8. 

1638 cum notis Jod. Maresii. Duaci. 12, 

— Bondii xx. Amst. 12. 

1640 Bondii xxi. Goslar. typis Nic. Dunckeri. 8. 

— Bondii xxir. Rothom. 8. 

— Bondii^ XXIII. cum parod. Hoppii. Brunsw. 12. 

— Bondii xxiv. Paris. 16. 

1641 Ars poetica. Paris, per Seb. Chappelet. 4. 

— Opera. Paris, per Jo. Libert. 12. 

1642 Opera omnia. E typographia Regia. Paris, fol. Repetitio 
cd. 1624. 

1643 Bondii xxv. Amst. 12. 

1646 Fr. Phil. Pedemontii Ecphrasis in Artem poeticam. 
Venet. 4. 

1647 Odarum Lib. xii. expurgatus per Jacob. Dionysium. 
Rhedon. 4. 

— Bondii xxvi. Brunsw. typ. Balth. Gruberi. 12. 

— Expurg. cum notis Jod. Maresii S. J. Colon. Agr. per 
Wilh. Friessem. 16. 

1648 Expurgatus. Brunsb. Typ. Casp. Weingsertaer. 12, 

— Expurg. Dantisc. 12. 

— 0pp. expurgata, per Jod. Maresium. Colon. 12. 

1650 Bondii xxvii. Amst. ap. Jo. Blau. 12. 

1651 Bondii xxviii. Amst. ,12. 

1652 Bondu xxix. Genev. 8. 

1653 Schreveliana i. cum commentariis selectissimis variorvvn, 
et scholiis integris Jo. Bond : accurante Corn. Schrevelio. Lugd. 
B. apud Franc. Haekium. 8. 

— Heinsiana. Lugd. B. ap. Elzevir. 12. 

— c. n. Jod. Maresii. Colon. 8. 

— Amst. apud Jo, Janson. 16. Q. HORATII FLACCI. 1975 

1654 Lat. c. vers. Belg. Jo. van Vondel. Amst. 12. 

1655 Bondii xxx. Lips. 12. 

— Bondii xxxr. ace. Paroditc Dav. Hoppii. Brunsv. Typis 
Christ. Frid. Zilligeri. 12. 

1656 Odarum paraphrasis heroica, per J. Wallium. Antv. 8. 

— Latine cum vers. Belgica Jo. Vondelii. Amst. 12. 

— cum notis Jac. Meursii. Antv. 12. 

1657 Hodogeta Horatianus, opera et studio Dan. Avemanni. 
Brunsv. Ex offic. Zilligeriana. Fol. — Hodogeta Avemanni, ad 
libros et versiculos, atque adeo ad quascunque Horatii editiones 
accommodatus, omnium vocabulorum indicem exhibet, 

1658 Schreveliana ii. Lugd. B. 8. 

1659 Ars poetica, in methodura redacta per Francisc. de Cas- 
cales. Valent. 8. 

— Christ. Funccii Aurora sestiva nova facie surgens, et conse- 
crata illustramento Carminis Secularis Horatiani. Typ. Georg. 
Beutheri. Freib. 8. 

1660 Jac. Duportii Gnomologia Horatii. Cantabr. 4. 

— Ejusdem Appendix Testimoniorum de Horatio. Cantabr. 4. 

— Bondii xxxii. Londini. 8. 

1662 per Gid. Lithgow. Edinb. 12. 

— Bondii xxxiii. Amst. 12. 

— Venet. 12. 

1663 cum notis Thom. Munckeri. Lugd. B. 8. 

— Schreveliana iir. Lugd. B. Ex offic. Hackiana. 8. 

— Odse, Epp. et Ars poetica. Amst. 12. 

1664 Ge. Christ. Cadesreuteri Dissert. Philol. super Ep. 16. 
Lib. I. Cizge. 4. 

— Bondii xxxiv. Amst. 8. 

— cum notis et comment. Jod. Maresii. Col. Agr. 12. 

1665 Dan. Bambergii Prosodia Linguae Latinse, cui adjecta 
Clavis Metroium Horatii. Lips. 8. 

1667 Hodogeta Horatianus Avemanni. Ex offic. Zilligeriana. 
Brunsv. 8. 

— Opera. Rothom. per Lallemantium. 8. 

1668 Schreveliana iv. Lugd. B. 8. 

— Bondii xxxv. cum parodiis Hoppii. Brunsv. Typis Chr. 
Frid. Zilligeri. 12. 

— Minellii i. Poemata cum comm. Jo. Mineliii, piuemisso 1976 RECENSUS EDITIONUM 

Aldi Man. de Metris Horat.tractatu. Roterod. ap. Am. Leers. 12. 
Ssepius dein recusa ; inferior tamen habetur Bondiana. 

1670 Schreveliana v. Lugd. Bai. et Roter. ex off. Hack. 8. 

— Bondii xxxvi. Londin. 8. 

— Eadem xxxvii. Amstel. ap. Jo. Jansson a Wsesberg. 12. 

1671 Opera, receusuit Tan. Faber, et notulas, et monita ad 
odas addidit, cum specimine novse interpret. Salmur. apud Ren. 
Peau. 12. Is quidem textum castigavit, sed e solo ingenio, 
Heinsium subinde insectans in notulis, neque eo tamen conti- 
nentior. 

1673 Minellii ii. Roterod. 12. 

— 0pp. ex offic. Plantin. Raphel. 8. 

1674 Ars poetica, cum Paraphr. Scholastica. Paris. 12. 

1675 Gottfr. Weberi Hermanthea, li. e. Specimen Aualyseos 
Philologicse et Philosophicee per universam Encyclopaediam* 
super Oda xvi. Lib. ii. Carmin. Berol. 8. 

— Rappolti I. cum notis marginaL Jo. Minellii, et comment. 
Frid. Rappolti, nee non Supplem. Joach. Felleri. Lips, excud. 
Christ. Uhlmann. 2 voll. 8. 

1676 Minellii iii. Londin. typis Societ. 12. 

— Bondii XXXVIII. Amst. ap. Dan. Elzev. 12. 

— Opera, ex rec. Dan. Heinsii, ap. Elzevir. Arast. 12. 

— Bondii XXXIX. Venet. 12. 

1677 Minellii iv. Roterod. 12. 

— cum comm. Theod. Pulmanni, Craneb. Antv. 16. 

1678 Epodon Liber expurgatus. Paris. 4. 

— Epistolarum Liber ii. ibid. 4. 

— Rappolti II. Lips. ap. Christ. Uhlmann. 2 voll. 8. 

— Bondii xl. Lond. 12. 

1679 Bondii xli. Lugd. 12. 

1680 Epistolarum Liber i. Paris. 4. 

— Opera. Rothom. 12. 

1681 Dacerii i. cum vers. Gall, notis et animadvers. crit. 
Andr. Dacerii et Annsa conjugis. Paris. 1681. 10 voll. 12. T. i. 
prsemissa vita Horatii ex Suetonio versa. T. ii. — v. continentur 
Odee et Ep. T. vi. et vii. Satyrse. T. viii. et ix. Epp. T. x. Ars 
poiit. Textus est e rec. Tan. Fabri (1671.) cujus discipulus, gener, 
et cBGcus assecla fuit. Ceterum magnam laudera meritus est 
doctrina, qua optimas antiquorum interp. explicationes collegit, Q. FIORATU FLACCI. 1977 

et de suo multa bona addidit, hand tamen semper accurata, neque 
raro copiosa nimis et aliena. Inpritnis vero culpatur ob nimium 
allegoriee studium in interpretatione. 

1682 Q. H. F, Emblemata, imaginibus, notisque illustrata, 
studio 0th. Vsenii, editio nova correctior, et SS. Patrum, Senecse, 

^ atqiie aliorum Philosophorum et po'etarum sententiis, novisque 
versibus aucta. Bruxel. 4. 

— Bondii xlii. Amstel. apud Janson. Waesberg. 12. 

— Opera. Venet. 12. 

1683 Q. H. F. cum interpretatione et notis Petri Rodellii S. J. 
ad Ser. Galliarum Delphinum. Tolosse, per Guil. Lud. Colome- 
rium. 8. — Rodellius, qui privato ausu Horatiu'm in usum Delpbini 
edidit, pauca quidem, sed bona in Horatium conscripsit ; quae 
moribus obesse illi visa sunt, sua in paraphrasi omittit. 

1684 0th. Vsenii Emblemata Horatiana, ap. Henr. Wetstein. 
Amstel. 8. 

1685 Q. H. F. Selector. Carmin. Lib. iv. Paris. 4. 

— Sat. Epp. et Ars poet, ab Hier. Tarterono, S. J. Gallice 
versse ad exemplum edit. Lat. Juvencii. Paris. 12. 

1686 Opera, cum notis Jod. Maresii. Duaci. 8. 

— Opera, sine annotationibus. Paris. 12. 

— cum notis Rodellii II. rep. ed, 1683. Paris, per CI. Thi- 
boust. 12. 

1687 Opera. Paris. 12. 

1688 Schreveliana vi. Lugd. B. 8. 

— Carmina expurgata. Turonib. 12. 

— Opera. Venet. 12. 

— sq. Opera. Paris. 4. 

1689 Daceriana ii. Lugduni Paris, x. tom. 12. 

1690 cum notis Rodellii in. Londin, ap. Abel. Swalle. 8. 

— Bondii xlxii. cum parodiis Hoppii. Brunsv. 12. 

— ex rec. Dan. Heinsii. Amstel. 24. 

— 0pp. cum novis argg. Lugd. Bat. 24. 

1691 In usum Delpbini i. Opera, interpretatione et notis illu- 
strata a Ludov. Desprez, in usum Delpbini. Paris. 4. per Frid. 
Leonhard. Despresii commentarius, neglecta doctrina critica, 
totus est e superioribus interpretibus. 

— Daceriana in. Paris, x. Tom. 12. 

— Eadem iv. Lugduni (Lyons) repetita. 

Delph. et Var. Clas. Horat. (i N 1978 RECENSUS EDITIONUM 

1691 Paraphrasis Horatiana, elegiaco et heroico carmine red- 
dita per A. Reland. Amst. 8. 

1692 Opera. Venet. 12. 

1693 Comment. Philosoph. ad illud Horatii Od. in. 6. 46. 
' iEtas parentum,' &c. Lips. 4. 

1694 In usum Delphini ii. per Ludov. Desprez, repetita. 
Londin. 8. 

— Opp. cum coram. Chabotii et alior. Basil, fol. 

— Daceriana v. Londini repetita. 

— cum notis Jo. Rutgersii. Ultraj. 12. 

1695 Minellii v. Franc, et Herb, typis Jo. Phil, Andreae. 8. 

— Rodellii IV. Leodii. 8. 

— In usura Delphini in. per L. Desprez, Ace. Horat. vita et 
Aldus M. de metris Hor. Amstel. 8. 

1696 ex rec. Heinsii. Antv. 24. m. 

— cum comm. Lambini. Edit. iv. Francof. 4. 

— Rodellii v. Paris. 8. 

— Opera, cum notis Eduard a Zurck. Harlem, ex typ. Nic. 
Braau. 8. Ed. rarior. 

— Carmina expurgata, perpetua iuterpretatione illustravit 
Joseph, de Jouvency. Paris, per Sim. Benard et Rich. Lallement. 
2 voll. 12. 

1698 Opera expurgata. Lut. Par. 8. 

— Opera. Venet. 12. 

— Opera. Lugd. 24. 

1699 In usum Delphini iv. per Desprez. Londin. 8. ^TAS IV. LITIGIOSA, TANDEM ECLECTICA 

Antesignanos habet haec setas Jac. Talbotiura, et Gull. Bax- 
terum, Anglos ; quos secutus est Rich. Bentleius, illis major, sed 
emendator ultra quam decet audax, cum Petro Burmanno, Bata- 
vo ; superatus tamen fere acerbius ab Alex. Cuningamio, Anglo. 
Princeps post illos incessit Natalis Steph. Sanadon S. J. Pro- 
mereri dein de Horatio conati sunt Georg. Wade et Jo. Jones, 
Angli, J. M. Gesnerus, Baxteri quidem assecla, sed is, ut inter 
eum et Bentleium medius sit: novissime Lud. Poinsinet de Sivry, 
Gallus, et qui tandem omnium criticis curis usus prse ceteris, Q. HORATH FLACCI. 1979 

quamvis oopiosius justo, illustrare Horatium aggressus est, 
Christ. Dav. Jani, 

1699 Q. H. F. Opera, ad optimorum exemplarium fidera re- 
censita; accesserunt variae lectiones, quse in libris Mss, et eru- 
ditorum commeatariis notatu digniores occurrunt. Opera et 
studio Jac. Talbotii. Cantabr. typis Acad. Imp. Jacob. Tonson. 4. 
R. Bentleius judicat, Talbotium non male de Nostro meritum esse. 
Ceterum in hac splendide impressa editions textus Horatii summa 
fide, diligentia, et cura recensitus est. 

— Q. H. F. accedunt Jo. Rutgersii Lectiones Venusinae cura 
Petri Burmanni. Trajecti Bat. ap. Fr. Haima et Guil. van de 
Water. 12. 

1700 Minellii vi. Roterod. 12. 

— Opera. Venet. 12, 

— Poemata omnia. Typis Regise Celsitud. Florent. 12. 

— Lat. c. vers. Gall. Hier. Tarteroui S. J. Paris. 12. 

1701 Carmina expurgata, annotatiouibus illustrata. Rothom. 8. 

— Baxter! i. Eclogse, una cum scholiis perpetuis, tam vete- 
ribus quam novis, prsecipue vero antiquorum Grammaticorum, 
Helenii Acronis, Pomponiique Porphyrionis; adjecit et sua, tex- 
tumque vel corruptum vel turbatum restituit Guil. Baxter. Lond. 
8. Nullis Baxterus usus est Mss. sed vulgata lectione pro fun- 
damento posita ex commentt. animadverss. interdura et ex in- 
genio textum constituit. Excerpsit, quod tamen majori delectu 
fieri potuit, veteres interpr. et in his etiara queedam emendavit ; 
ceterum ipse miser est interpres, sensu quippe et ingenio poetico 
destitutus ; dilogias aucupatur, ubique etymologias ex vett. Un- 
guis, Punica, Celtica, Britannica propinat lectoribus. Fecit tamen 
species quasdam ingeniosi acumiiiis, el odium Bentleii superbioris 
critici, ut in honore haberetur Baxterus. Hsec fere cl. Jani de eo 
judicat. 

— Talbotiana ii. Cantabrig. 12. 

— cum Juvencii notis. 8. 

1702 Carminum Lib. i. Paris. 4. 

— Opera, cum notis Eduardi a Zurck. Lond. 8. 

— Opera expurgata, cum notis Juvencii. Romge, S. 

— Opera, ex Libris Mss. juxta edit. Rutgers, et Cantabri- 
giens. Lond. 12. 

1704 Miuellii vii. Francof. et H. Typ. Jo. Nic. Andrese. 8. 1980 RECENSUS EDITIONUM 

1704 cum nolis Dan. Heinsii. Edinb. 8. 

1705 c. vers. Tarteroni. Paris. 8. 
— • Carminum Lib. ii. Paris. 4. 

1706 In usum Delpbini v. per Lud. Desprez. Lond. 8. 

— Minellii viii. Lond. 8. 

— Expurgata, cum annotat. Jos. Juvencii S. J. Rothom. per 
Jac. Jos. le Boullenger. 12. 

1707 Opera, cum varr. lectionibus. Cantabr. 12. 

1708 Minellii ix. cum prsef. Christ. Junckeri. Lips. 8. 

— In usum Delphini vi. Lud. Desprez. Hag. C. 8. 

— Expurgata. Paris. 8. 

— Baxteri repet. Londin. 8. 

— cum notis Juvencii. Editio prioribus auctior et emendatior. 
Rothom. per Rich. Lallement. 8. 

— Odee. CoL Agr. 8. 

— cum notis Juvencii. Paris, per Jo. Musier. 8. 

1709 Ad modum Minellii. Studio Chr. Junckeri. Lips. 12. 

1710 Bondii xliv. Hannov. 8. 

— Lat, c. vers. Gall. Tarteroni notisque crit. Petri Coste. 2 
voU. Amst. 12. 

1711 Bentleii i. ex recensione et cum notis Rich. Bentleii. 
Cantabr. 4. In hujus critici doctrina, quae sane 'magna fuit 
seque ut audacia, stupere solet criticorum vulgus. Is certe tam 
ex Codd. Mss. quam ex suspicione, amplius 800. locis Horatium 
-vel emendavit, vel exagitavit. Hinc ipse nactus est adversarios, 
parlim acerbos, partim bene armatos. Primus quidem fuit Ano- 
nymus, cujus extat ' Aristarchus ampullans in curis Horatii,' 
auctore Philargyrio Cantabr. Londin. 1712. 8. Alterius, ejusque 
ludimagistri Nottinghamiensis, Rich. Johnsoni est * Aristarchus 
Antibentleianus.' Nottingham. 1717. 8. Is quidem acerbior fuit, 
quam valens doctrina. Alex, dein Cuningamius vindex extitit 
Horatii ; neque non ingenio et doctrina, qua pollebat, his, qui in 
Horatio sapiunt, Bentleium superasse videtur, nonnunquam paulo 
superbius in superbum egit. Prseter hos etiara Lamb. Bos in 
spec, animadv. ad scriptt. Latt. Franeq. 1714. 8. nonnuUa loca 
Hor. adversus Bentleium vindicat illuminatque. 

— Rodellii vi. Lond. 8. 

— cum notis Juvencii. Rothom. 8. 

— fide Mss. emendatus. Ultraj. 8. Q. HORATII FLACCI. 1981 

1711 In usum Delphini vii. per Lud. Desprez. Lond. 8. 

— Opera, cum notis Chr. Junckeri. Lips. 12. 

1712 Q. H. F. accuratissime emendatus et explicatus para- 
phrasi nova Eilh. Lubini. Francof. 4. 

— Bondii XLv. ex rec. Heins. apud Jansson. Waesberg. Am- 
stel. 12. 

1713 Bentleii ii, Amstel. apud Wetsteinios. 4. — Adjectus est 
in fine Index olim collectus a Tho. Tretero, deinde omnibus edi- 
tionibus accommodatus a Dan. Avemanno, nunc etiam Rich. 
Bentleii variantibus Lectionibus auctus et emendatus ab Isaaco 
Verburgio. 

— Ad R. Bentleii edit, expressus, cum notis Thom. Bentleii. 
Irapens. Corn. Crownfield. Cantabr. 12. 

— cura Jac. Watson. Edinb. 12. 

— Opera omnia, ad fidem Codd. Mss. emendata, per P. Bur- 
mannum. Trajecti, ap. Guil. van de Water. 12. 

— 0. vers. Tarteronii novo studio emendata. Paris. 12. 

— In corp. poett. Latin, edente Mich.^Msettario. 

1714 cum notis Juvencii. Rothom. 8. 

— Minellii x. Roterod. typis Fritsch. et Bohn. 8. 

— Lat. c. vers. Angl. etiam notarum Bentleii. Londin. 2 volL 
12. 

171.5 Opera, cura Mich. Maittaire, cum variantibus Lectionibus 
Codd. apud Tonson et Watts. Lond. 12. 

— 0pp. Lat. et Gall. c. notis Pellegrini. Paris. 2 tom. 8. 

— J. Sturmii Comment, in artem poeticam Q. Hor. Fl. ed. ab 
J. Henr. Ackero. Rudolstadii. 8. 

1717 Bentleii in. Amstel. 4. 

— In usum Delphini viii. per Lud. Desprez. Lond, 8. 

— cum notis Juvencii. Venet. 12. 

— Sanadoni Theses Horatianse. Paris. 4. 

1718 ex rec. Heinsii. Amstel. ap. Jansson. Wsesbergios. 24. 

— c. vers. Angl. poet. Th. Creech. Londin. 2 voll. 12. 

1719 cura notis Juvencii. Paris. 8. 

— ex recens. Heinsii et Fabri, ac cum variis Lectionibus R. 
Bentleii. Amstel. ap. R. et G. Wetsteinios. 24. Editio nitida. 

— cum vers. Gall, et notis A. Dacerii. 

— cura vers. Gall. Tarteroni. Paris. 12. 

1720 Opera expurgata. Interpretatione ad verbum, variis lec- 
tionibus, ac notis illustravit Jo. du Hamel, in alma Univ. Pari- 1982 RECENSUS EDITIONUM 

siensi Eloq. Prof. 2 voll. apud fratres Barbou. Paris. 8. Is Hora- 
tium et ad Codd. Mss. fidem et multis locis ex ingenio correxit, 
majori arrogantia, quam doctrina ; hinc subinde castigatur a 
Sanadono. 

1721 Cuningamii i. Poemata, ex antiquis Codd. et certis 
Observ. emendavit, variasque scriptorum et impressorutn Lec- 
tiones adjecit Alex. Cuningaraius. Hagse Cora, apud Th. Jan- 
son. 8. 

— Ejusd. Animadversiones in Ricb. Bentleii notas, et emenda- 
tiones ad Q. H. F. Hagse Com. apud Th. Janson. 8, 

Cuningamius ed. suam quadringentis plus locis emendatiorem 
Bentleiana adornasse se affinuat; certas quas dicit observatt. in- 
primis ex Cod. Blandinio antiquissimo Cruquii et Pierio Vale- 
riano, sibi inforraavit. Quamvis autem odio Bentleii ad super- 
biam vertisse videatur, emendationes tamen ejijs censentur doctis- 
simse esse et ingeniosissimse, ssepe, ut cl. Jani existimat, si ad 
leges artis criticse excutiantur, pro unice veris lectionibus haben- 
dae, Etiam ejus audacia videtur raelior, quam aliorum indocta 
modestia ; unde ipsum unum omnium, qui in Horatium scripse- 
runt, criticorum principem, ipsique Bentleio anteferendum, pro- 
nuntiare baud dubitat Jani. 

— Cuningamii ii. Poemata, cum observationibus criticis et 
variantibus lectionibus Alex. Cuningamii, una cum aniraadver- 
sionibus ejusd. in Rich. Bentleii notas et emendationes ad Ho- 
ratium. Londin. apud Vaillant et Prevost. 8. In hac ed. obss. 
crilicce textui subjectse accedunt. 

— cum notis Juvencii. 2 tomi. Paris. 8. 

— Opera, acced. Index variantium Lectionum insignioris notae, 
quae passim in Mss. occurrunt. Dublini, per Grieson. 12. 

— In Corp. poett. Latin, ap. Is. Vaillant. Londin. fol. 

1723 Jer. Marcklandi Epistola critica ad eruditissimum virum, 
Franciscum Hare, in qua Horatii loca aliquot et aliorum veterum 
emendantur. Typis Academicis. Cantabr. 4. — Labor hujus viri 
merito laudatur. Vid. Act. erud. Lips, de an, 1726. p. 458. 

— cum notis Junckeri et Minellii. Lips. 12. 

1724 Q. Horatii Flacci Poemata, mit Heinsii, Rappolti, Da- 
cierii, Massonii, Tarteroni, P. Coste auserlesencn, wie auch 
seinen eigenen Philosophischen und Historischen Anmerkungen, 
von Caspar Gottschling. Halle, 8, 

1725 Ecloga-, cum scholiis perpetuis tam veteribus quam novis, Q. HORAIH FLAOCI. I9is3 

per Ciuiliel. Baxter. Ace. iiovoe notee, auimadv. quaniplurinia: in 
Bentleium et Cuninga'mium, &c. Imp. Jo. Batley. Londin. 8, 

1726 Minellii xi. Londin. 8. 

1727 Daceriana iv. rep. in. Amstel. ap. Wetstein. 12. x. voll. 

— In usum Delphini ix. per Ludov. Desprez. Venet. ap. Jo. 
Malachinum. 4. 

— Gpp. Lat. et Gall, per Dacerium. Arast. 10 torn. 8. 

1728 Bentleii iv. ex recensione et cum notis atque emenda- 
tionibus Rich. Bentleii. Ed. in. cimi indice locupletissimo Is. 
Verburgi. Amst. 4. 

— Juvencii auctior et emendatior. Paris. 8. 

— Minellii xii. Amstel. 12. 

— Sanadoni j. — Carmina ad suum ordinem et nitorem revo- 
cata studio et opera N. S. Sanadoni e S. J. Les poesies d'Horace 
disposees suivant I'ordre cbronolog". et traduites en Francois avec 
des remarques critiques par le P. Sanadon. Traduction d'une 
ancienne hymne sur les fetes de Venus, avec des remarques cri- 
tiques sur la meme piece. Paris. 2 torn. 4. 

— Eadem, ibid. 8. — Ed. princeps. Sanadonus quidem, ut 
verbis cl. Jani utamur, 'in textu Horatii constituendo cum Lam- 
binum, Cruquium, Torrentium, aliosque, qui Codd. Mss. usi sunt, 
consiiiuit, turn multas Bentleii emendd. sibi vindicavit ; sed om- 
nium maxirae Cuningamium secutus est, etiam ubi is ultra lineas 
processit. Attaraen et multse emendd. ipsi proprise sunt.' Omisit 
vero nonnulla carmina, et interdum quosdam versus resecuit, 
castitati consulturus. Interpretatio Gallica omnium est princeps. 
In notis non solum loca obscuriora egregia doctrina illustravit, 
sed et artificium virtutesque poeticas alto judicio et sensu ele- 
gantise explicavit ; carmina taraen ad annos suos revocando saepe 
forsan aberravit, ordinem certe vulgatum pervertit: nimis etiam 
subtiliter interdum et delicate venustates Horatii resecat: denique, 
pro ingenii sui luxuria, nimis allegorise deditns, etiam ea, quae ex 
Grceco exemplo ducta sunt, ad rem Romanam, Augusti familiam, 
et tempora refert. De bis edd. pluribus exposuit clar. Th. 
Christ. Harles in vita Nat. Steph. Sanadoni, in vitis Philol. vol. 
III. p. 63. sq. 

— Expurg. cum notis Mich. Brochard. Paris. 12. 

1729 Q. Horatius Flaccus compedibus metricorum numerorum 
solutu's. Odarum Lib. iv. el Epod. Lib. opera et studio N. Bailey. 
Londin. 8. 1984 RfiCENSUS EDITION LS* 

1729 cum Juvencii notis. Colon. 8. 

— cum vers. Tarteroni. Amst. 12. 

1730 Dubamelii ir. Paris. 2 voll. 8. 

— cum emendd. et interpr. nova. Glasgute ap. R. et A. 
Foulis. 8. 

1731 In Corp. poett. Latin, cum versione Italica edilorum. 
Mediolani. 4. Tom. viii. et ix. 

— Carminum Libr. v. recensuil et ex vetustis exemplaribus, 
editt. et commentariis emendavit Georg. Wade. Londin. per Gui- 
liel. Bowyer. 8. Editor carmina ad certissimas artis crit. regg. 
quam plurimis locis emendasse se profitetur, neque vero visa est 
hsec edit. cl. Janio. 

— cum notis Junckeri. Lips. 12. 

— apud Robert. Freebarnium. Edinb. 12. 

1733 /Eneis tabulis incidit Jo, Pine. Lond. 2 voll. 8. — Hsec 
omnium splendidissima editio afFabre graphio Piniano sere niti- 
dissime ad editionem Talbotianam an. 1701. 12. descripta et 
sculpta est. 

— ex castigat. et c. observat. Bentleii, Cuningamii, et Sana- 
doni. Hamb. Typ. A. van den Hoeck. 12. 

— E typographia Regia. Paris. 16. — Heec editio Uteris miuu- 
tissimis impressa, et admodum rara. 

— Dacerii v. aucta notis et varr. lectt. Bentleii, Cuningamii, 
et Sanadoni. Amst. ap. van den Hoek. 4 voll. 4. 

— Eadem, ibid. 12. x. voll. 

— Jo. Harduini Pseudo-Horatius s. animadversiones criticae 
in Horatii opera, in ejusd. Operibus variis, Amst. fol. p. 328. 

sqq. 

1734 Ge. Waddelii animadverss. criticse in loca quajdam Ho- 
ratii, &c. ap. Robert. Freebarnium. Edinb. 8. 

1735 Dacerii et Sanadoni congesta editio, Amst. apud Wet- 
stein, et Smith. 8 voll. 8. 

1736 per Jo. Jones, ap. Brotherton et Jo. Nourse. Londin. 8. 
Jonesius Mss. quibusdam usus emendavit queedam, sed et au- 
dacter satis, subjecitque notas suas, tum varias lectt. et conjec- 
turas virr. DD. denique indicem edd. ex Fabricio, nee tamen lau- 
dato, transcriptura. Doctrina, inquit Jani, critica longe inferior 
Cuningamio et Bentleio, Sanadonum in multis, qute ei propria 
sunt, sequitur. 

— cum vers. Tarteroni. Paris. 8. et 12. Q. HORATII FLACCI;. 1985 

1736 cum notis Juvencii editio nova, juxta exemplar Rom. per 
Nic. Lallement, Rothom. 12. 

— c. annott. Lat. Colon. Agr. 8. 

1738 Germ, illustrata per Casp. Gottschling. Hal. 8. 

1739 Minellii xiii. Lips, et Hafniae. 8. 

— c. n. Germ. Gottschling. Nuremb. 8. 

1740 Ex castigat. et c. observat. Bentleii, Cuningamii, et Sa^ 
nadoni. Londin. 12. 

1741 Jo. Gottf. Hoer Delectus Carminum Horatii. Misen. typ. 
Just. Godofr. Loewii. 8. 

— Lat. et Angl. c. n. Dacerii, Sanadoni, aliorumque. Printed 
for Jos. Davidson. Londin. 3 voll. 8. 

— c. n. Junckeri. Lips. 12. 

1743 c. n. varr. Anglice vertit Phil. Francis. Londin. 8. 

— ex recens. D. Heinsii et T. Fabri ac varr. Lectt. Bentleii et 
Sanadoni, apud Jac. Wetstein. Amstel. 24. 

— ex rec. Sanadoni. Paris. 16. 

1744 MinelHi xiv. Lugd. B. apud Sam. Luchtmanns. 12. 

— Opera. Typis J. Brindley. Londin. 24. Editio nitidissijna. 

— Glasguse ii. 12. Editio immaculata. 

1745 ad exemplar Londinense a Jo. Pine edita. Berolin. 8. 

— c. annott. Lat. Colon. 12. 

1746 accurante Steph. Andr. Philippe, Sumt. Ant. Urb. Cous- 
telier. Lutet. Paris. 12. Ed. venusta. 

1749 apud Guil. Sandby. Londin. 8. maj. 2 voll. Elegantis- 
sima ed. cum 35. monumm. sere incisis. 

— Ars poetica, cum comm. et notis Angl. per W. Boyer. 
Londin. 4. 

— Q. H. F. Electa, cura Henr. Jon^th. Clodii. S. I. 12. Sine 
dubio Dresdae. 

1750 Poemata Latine, cum vers. Gall, et notulis Caroli Bat- 
teux. Paris. 2 voll. 12. 

• — c. vers. Anglica poetica notisque criticis selectis ex optiniis 
quibusque Latinis et Gallicis commentariis per Phil. Francis, ed. 
IV. Londin. 4 voll. 12. 

— Glasguse iii. excud. Robert, et Andr. Foulis. 8. 

1752 Odarum Libri v. et de Arte poetica, cum traductione 
poetica Samuel. Gotthold Lange. Halae. 8. 

— Pars VI. Operum Horatii, ipsi et Sidonio Apollinari Laudes 
Delph. et Var. Clas. Ilorat. G O 1986 RECENSUS EDITION UM 

Phoebi et Dianse dicta, ex antiquissima recensione Sidonii nunc 
primum edita, argg. et nova paraphrasi coUustrata, auctore Jo. 
Petro Ancbersen S. R. M. Dan. et Norv. a consiliis justitiae J. 
U. et Philos. D. Phil, et Eloq. P. P. O. &c. Hafniee^ ap. Gla- 
singii viduam. 8. Anchersenius ad mentem Sidonii ApoUinaris 
Horatii libros recensentis Carm. ix.p. 218. poemata in vi. partes 
distribuit, quarum i. constituunt libri Epp. ii. libri Satt. iii. 
Epodi. IV. libri Odarum. v. Arspoet. vi. eamque novam carmina 
ssecularia. Hue autem refert ille non modo tria, quae in ed. Ho- 
ratii Locheriana an. 1498. sic dicuntur, sed etiam quinque alia ; 
unde sunt viii. carmina sascularia, quse illustrare aggressus est: 
(1.) L. I. od. 32. (2.) L. IV. od. 6. (3.) L. iii. od. 1. (4.) L. iii. 
od. 22. (5.) L. I. od. 21. (6.) L. i.od. 31. (7.) carmen saeculare, 
in valgus notum. (8.) L. in. od. 30. 

1752 Eclogee, una cum scholiis perpetuis tam veteribus quam 
novis, &c. adjecit, ubi visum est, et sua, textumque restituit, &c. 
Guil. Baxter, ad cujus n. editionem recudi curavit et varietate 
lectionis suisque observatt. auxit Jo. Matth. Gesnerus. Lips. 8. — 
Non solum in textu Baxteriano mutavit qusedam ausa, receptam- 
que lectionem a Bentleio tuetur, sed etiam e codd. et edd. anti- 
quis vaiietatem lectt. quanquam minus plenam, sed quse senten- 
tiam poetse vel veterem orthographiam mutet, vel aliud quid 
habeat memorabile, dedit. In notis bene dicta vel a scholiastis 
vett. Acr. et Porph. vel a Baxtero attulit, ipse de suo post me- 
liores quosque interpretes alia addidit, ex quibus ad intelligen- 
tiam poetse proficerent ejus studiosi. Studiis certe juvenum ac- 
commodatissima videtur Gesneri opera. Suae vero praef. subjunxit 
Bentleii sententiam de temporibus librorum Hor. et poematum 
adeo; dein de prsesidiis hujus edit, et nominum compendiis mo- 
nitum ; tum Baxterianae ii. et i. praefatt. tandem vitam Horat.ex 
Suet, et Wase de metris Horat. 

— Latine et Gallice. Parisiis. 5 voll. 12. 

1753 Poemata Latine cum versione Batteusii Gallica et notulis 
iterum prodiere. Paris. 2 voll. 12. 

— c. n. Goltschlingii. Norimb. 8. 

1754 ex edit. S. A. Philippe. Paris. 12. 

— c. interp. ac notis Juvencii. Nova ed. nitidiss. et accuratiss. 
Paris. 2 voll. 12. 

1755 Jo. Mich. Heinze Chrestomathia ex Horatio, &c. Lips. 8. Q. HORATII FLACCI. 1987 

1755 c. n. Gottschlingii. Niirenb. 8. 

1756 Sanadoni ii. edit, nova correctior, oidine revocato et 
quibusdam additis. Paris. 8 voll. 8. 

— Opera. Halse. 12. 

— Odse, Latine et Germanice, interprete Friderico Lud. Co- 
niite de Solms. Brunsvici. 8. 

1757 Epistoloe ad Pisones et Augustum, with an Englisch 
commentary and notes. To which are added two dissertations — 
The third edition. By R. Hurd, Cambr. 2 voll. 8. Germanice Hur- 
dianum commentarium edidit Eschenburgius. Lips. 1773. 

1759 Minellii xv. Lips. 8. 

1760 Glasguee, ed. iv. 8. 

— Lat. et Anglice, interprete Phil. Francis. Lond. 8, Repetitio 
ed. 1743. 

— Bentleii v. seu ad exemplar Bentleii excusa. Pragee. 2 voll. 
8. — Hanc editionem Celsissimus Landgravius de FUrstenburg, 
suis impensis, in forma consueta libri artis musicse, Pragee typis 
exprimi jussit. 

1761 curante Jo. Petro Millero. Berolini. 8. 

1762 Poemata Latine et Gallice ex vers. Batteusii recusa. 
Jense et Lips. ap. Jo. Chr. Fischer. 2 voll. 12. 

— In usum Delphini xii. auct. Lud, Desprez. Venet. ex ty- 
pogr. Remondiniana. 4. 

— Eadem, ibid. 2 voll. 12. 

— Birminghamige typis Jo. Baskerville. 12. Omnium editio- 
num nitidissima, et propter insignem formam literarum fere J. 
Pine sculptoris labores superans. 

1763 Carmina expurgata, et Ars poetica cum notis Lat. Henr. 
Braun. Aug. Vind, 8. 

— Carmina nitori suo restituta. Paris. 12. ap. Barbou. 

— Carmina expurgata, cum notis Juvencii. Colonise. 8. 

1764 Du Hamelii iii. Paris, ap. Barbou. 2 voll. 8. 

— Christ. Adolph. Klotzii Vindiciee Q. Horatii Flacci ; accedit 
commentarius in carmina poetac. Bremae. 8. 

— c. n. Gottschlingii. Halse. 8. 

— Bentleii vi. Lips. 2 Tom. 8. 

— Epistolse, Latine et Italice, ex versione Franc. Corsetti. 
Sense. 8. 

1765 cura P. Henr. Braun. Aug. Vind. 8. 1988 RECENSUS EDITIONUM 

1765 Bentleii vii. Londin. 2 voll. 8, 

1767 c. vers. Anglica metrica et prosaica interpr. notisque per 
C. Smart. Londin. 4 voll. 8. 

-r— In iisum Delphini xiii. Desprezii. Dublin. 8. 

— Bondii xlvi. Aurel. typ. Couretde Villeneve. 12. 

1768 Clavis poelarum classicorum, sive Index Philolog. critic, 
in Horalium. Pars Prior et Posterior. Auctore Gottlob Benedict. 
Schirach. Halse. 8. 

1769 Chrestomathia poiitica Horatiana, cur. Jo. Mich. Heinze. 
Lips. 8. 

— Odffi VI. selectee, quas fidibus, vocalique musicse post 
gaacula restituit Joseph Antonius Paganelli, Ducis Brunswic. et 
Luneb. Musicse Compositor, Opera octava. Ap. Montouley. S. 1. 
fol. (Lib. II. Od. 10. Lib. i. Od. 22. Lib. ii. Od. 3. Lib. in. Od. 
21. Lib. I. Od. 11. Lib. III. Od. 9.) 

1770 Opera, ad fidem lxxvi. Codicum. Accedunt, (1.) Sy- 
nopsis chronologica rerum Romanarum vivente Horatio. (2.) Trac- 
tatulus de metris Horatianis : (3.) Varise lxxvi. Codicum lec- 
tiones : (4.) Phrasium difficilium enucleatio : (5.) Lexicon Mytho- 
logicum, Historicum, et Geographicum : (6.) Dictionarium Latino- 
Gallicum vocum Horatianarum, quse lectorem morari possunt. 
Curante Jos. Valart. Paris. 8. Valartus Codd. ad quos Horatius 
adhuc recensitus est, numeravit quidem, sed nullum ipse inspexit. 
Is igitur pfincipes editiones tantum contulit, Sanadoni textum 
basin fecit, multis et illius, et Cuningamii, et Bentleii, suisque 
conjecturis, in quibus queedam veri persimiles videntur, rescriptis, 
qusedam etiam debet Gesnero, licet baud semper laudato. At 
non accurate satis tractasse interpretes optimos fertur in notis 
criticis, quae cl. Harlesio admodum paucee nee fructuosse di- 
cuntur. 

— Birminghamise, typis Jo. Baskerville. Edit. 1762. recusa. 

— Carraina, coUatione scriptorum Grsecorum illustrata ab 
Henr. Wagnero. Halae. 8. 

— Ejusd. Additamenta ad Q. H. F. Carmina, collatione scrip- 
torum Grsecorum illustrata. Halae. 1771. 8. 

— Chr. Ad. Klotzii Lectiones Venusinse. Lips. 8. 

— Chrestomathia Latina poetica animadvers. illustrata a 
Theoph. Christoph. Harles. Ex offic. Richteriana. Altenb. 8. 

1771 In usum Delphini xiv. Desprezii. Neapoli. 2 voll. 4 maj. Q. HO RATI I FLACCl. 1989 

1771 Ars poetica Gallice vers, et illustrata a Batteusio in col- 
lectione : Les quatre poetiques d'Aristote, d'Horace, de Vida, de 
Despreaux, avec les traductions et des remarques. Paris. 8. 
Tom. I. 

1772 Gesneriana ir. repetitio ed. 1752. Lips. 8. maj. 

— Epp, ad Pisones et ad Aug, Latine, in comm. R. Hurd, 
Angli, a J. J. Eschenburgio Germ, verso. Lips. 8. Cf. verss. 
Germ. 

1774 a Franc. Dorighello, Patavino, illustratus ; tomi tres. 
Patavii, ex typographeo Seminarii. 8. maj. Textus seque ut comm. 
DorighcUi totus est e Sanadono expressus. 

— Opera. Norimb. 12. 

1775 Jo. Bernh. Basedov Encyclopsedia philanthropica Horatii 
Flacci. Lips. 8. Inutilis. 

1776 sqq. Latine c. vers. Germ, et notis Jac. Frid. Schmidt. 
Gothse, 3 tom. 8. Melius vero Latine legitur Horatius. 

— Horatius de arte poetica : accesserunt alia qusedam Horatii 
carmina, et clavis locorum difficiliorum interpretationem adjuvans. 
Halse. 12. 

1777 J. F. Engeri comm. in selecta Horatii loca. Vratisl. 12. 

— cum annott. Gallicis Lud. Poinsinet de Sivry. Tomi ii. 
Paris. 8. — Sivrius cum satis multas criticorum eraendd. in con- 
textum recepit, turn ipse inprimis in distractionibus qusedam 
novavit, ' quae vereor,' inquit Janius, ' ut omnia probari viris 
doctis possint.' * In adnotationibus,' observante Janio, ' id ei 
fuit consilii propositum, ut Horatium a dissolutse lasciviae crimine 
liberaret, et ostenderet, omnia carmina luxuriosa et voluptaria, 
quae in illius operibus sunt, nihil esse nisi versiones Grsecorum 
carminum Alcmanis, Stesichori, Alceei, aUorum. Cujus opinionis 
gratia pleraeque adnotationes scriptce sunt, ad illamque referun- 
tur; reliquae, non multae admodum, pertinent vel ad defendenda 
ea, quae novavit virdoctissimus, vel ad comparationera Grsecorum, 
fere petitam e Dacerio, vel denique ad aliam Viro CI. propriam 
opinionem, qua nomina quam plurima, inprimis Graeca, apud 
Horatium obvia, quae hue usque pro propriis habita sunt, appel- 
lativa esse censet, e Greeco sermone ab Horatio simpliciter Latina 
facta: velut Sestius ei est pro conviva (e Gr. tWios,) Damalis pro 
juvenca, Petti pro latrunculi, Trerrol,' &c. 

1778 Q.H. F. Opera recensuit, varietate lectionis et perpetua 191)0 RECENSUS EDITIONUM 

adnotatione illustravit M. Christianus David Jani. Tomus i. Lip- 
sise, sumtibus S. L. Crusii 1778. 8 maj. Tom. ii. 1782. Qui duo 
tomi exhibent Odarum libros iv. de qua ed. nobis etiam, quod ad 
Odas attinet, cum Gesneriana collata, lubet transcribere judicium 
a clar. Harlesio Introd. in Notitiam liter, Rom. Noribergae 1781. 
P. II. p. 393. latum: • Multa exempla scripta editaque collegit 
contulitque cl. Jani, vulgatam quidem recensionem posuit instar 
fundamenti : contextum tamen ad Msstorumauctoritatem et artis 
criticse leges sobria verecundaque rations constituit, varietate 
lectionis ab exegeticis observationibus secreta, et poetam tam 
grammatice quam cum sensu judicioque pulchri, interdum vel 
justo uberius vel parcius, explicavit. Denique in prolegomenis 
de codicibus et editionibus poematum, de vita, ingenio, poesi, 
moribusque vatis, &c. pulchre docteque egit. Neque tamen 
pauca reliquit futuris interpretibus explicanda, et emendanda, 
prsecipue cum fontibus, ex quibus Horatius tantum non hausit 
omnia, componenda.' 

1778 Selectae odse. Prsemissa auctoris vita, ad usum Gymna- 
siorum Trevirensiura. Confluentise. 8. 

1779 0pp. ex rec. J. M. Gesneri. Norimb. 12. 

— Mannhemii, 2 voll. 8. Ad edit. Talbotianam i. Cantabrig. 
1699. et Burmannianam expressa. 

— Horatii carmen ad iElium Lamiam, musicis numeris ex- 
pressum a. Jo. Ad. Hiller. Lips, ex offic. Breitkopfii. Fol. trans- 
vers. Preemittitur ipsis modis textus Latin. Odae 26. L. i. idem- 
que Germanice expressus a Jac. Frid. Schmidt. 

1780 Franc. Dorighelli ed. repetita Patavii 3 volK 8. Vid. ad 
an. 1774. 

— et 1783. Latine et Germanice, interprets Jo. Fr. Schmidt. 
Gothae. 3 voll. 8. Editio secunda. 

1782 cum notis Chr. Junckeri ad modum Minellii. Lipsise. 12. 

1783 Bipontina i. Q. Horatii Flacci Opera ad optimas editiones 
collata. Praemittitur Notitia Literaria. Studiis societatis Bipon- 
tinae. Editio accurata. Biponti. 8 maj. Ex typogr. Societatis. 

1785 Opera. Avenione. 24. Editio nitida. 

1787 Latine et Gallice. Lugd. 2 voU. 12. 

— Opera. Francof. et Lips. 2 volL 8. 

1788 Q. Horatii FI. Carmina, curavit Jer. Jac. Oberlin. Typis 
et sumtu RoUandi et Jacobi. Argentor. 4 maj. Editio typorum Q. HORATII FLACCI. 1991 

nitore prsestans. Calci adhserent varise lectiones quatuor Codi- 
cum Argentoratensiura. 

1788 Q. Horatii Fl. Eclogse, cum-Scholiis veteribus : castigavit 
et notis illustravit Guil. Baxterus. Var. lect. et obss. addidit 
Matth. Gesnerus, quibus et suas adspersit Jo. Car. Zeunius. 
Lipsise, 8. ap. Fritsch. 

— In usum Delphini xv. auct. Lud. Desprez. Londini, 8. 

1791 Q. Horatii Fl. Opera. Parmae, in sedibus Palatinis, typis 
Bodonianis, fol. maj. Editio splendida, quam curavit Jos. Nic. de 
Azara. VERSIONES. 

ITALICS. 

1535 La Poetica d'Oratio tradotta de L. Dolce, per Franc. 
Bindone. Venet. 8. 

1536 Eadem, ibid. 8. 

1549 La Poetica e Sermoni con le morali Epistole d'Orazio, 
presso il Giolito. Vinegia. 8. 

1559 I dilettevoli Sermoni, altrimenti Satire, e le morali Epis- 
tole di Horatio, insieme con la Poetica. Ridotte da M. Lodovico 
Dolce dal poema Latino in versi sciolti volgari. Con la vita di 
Horatio. Origine della Satira. Discorso sopra le Satire. Dis^ 
corso sopra le Epistole. Discorso sopra la Poetica. Vinegia, ap- 
presso Gabriel Giolito de' Ferrari. 8. 

— Eadem, ibid. 8. 

1566 L'Opere d'Horazio, per Giov. Fabrini. Venet. 4. 

1573 L'Opere d'Oratio, commentate in lingua volgare Toscana 
da Giov. Fabrini da Fighine. Venet. 4. 

1581 Eadem, ibid. 4. 

1584 Eadem, ibid. 4. 

1587 L'Opere d'Horatio Latine, commentate in Lingua Tos- 
cana da Giov. Fabrini, con le Osservazioni di Filippo Venuti. 
Venet. 4. 1992 RECENSUS EDITIONUM 

1595 Cinque Libri delle Odi di Orazio Flacco dette in Can- 
zoni, Festine, Ballate, e Madrigali da Giov. Giorgini de Jesi. 
Jesi. 12. 

1599 L'Opere d'Oratio per Giov. Fabrini. Venet. 4. 

1610 L'Arte Poetica d'Horazio in ottava rima; co'l testo La- 
tino tradotta dal D. Scip. Ponze, e la spositione de' loughi piu 
oscuri, per Gio. Jacom. Carlino. Napoli. 4. 

1613 L'Opere di Oratio, commentate da Giov. Fabrini. Ve- 
net. 4. 

1623 Eadem, ibid. 4. 

1630 La Poetica d'Oratio, tradotta da Leporeo in verso sciolto, 
per Franc. Corbelleti. Roma. 8. 

1662 Le Opere di Q. Orazio Flacco, tradotte in Rima dal 
Franc. Borgianelli. Venet. 8. 

1669 L'Opere d'Oratio, commentate da Giov. Fabrini da Fig- 
hine in lingua Toscana ; nel fine ci sono aggiunte da Pil. Ve- 
nuti da Cortana I'osservationi da esprimere tutte le parole latina- 
mente, secondol'uso di Oratio, per Gio.Battista Brigna. Venet. 4. 

1670 Franc. Ant. Capponius, le Liriche Parafrasi sopra I'Ode 
di Oratio Flacco, S. 1. 4. 

1672 Federigo Nomi Oratio Toscano con iv. Libr. delle Poesie 
Lyriche d'Oratio. Firenza. 12. 

1675 Eadem, ibid. 

1680 Q. Horalii Flaccile Ode con simil ordine di methodo, ed 
egual numero di sillabe tradotte da Paolo Abriani, per Gian. 
Francesco Valvasense. Venet. 12. 

1698 Sermoni e le Epistole di Horazio, per Lod. Dolce. Fer- 
rar. 4. 

— Delia poetica d'Oratio Flacco Venusino, Parafrasi ridotta 
in versi Italiani dal Dott. Canonico Giulio Cesare Grazzini, per 
Bernard Pomatelli. Ferrar. 4. 

1714 Sertorii Quatromanni Parafrasi Toscane della Poetica 
d'Oratio ; traduzione della medesima in verso Toscano ; alcune 
annotazioni sopra di essa. Neap. 8. 

1715 La Poetica d'Horatio in versi Toscani, per Pand. Span- 
noclii. Siena. 8. 

Sermoni e le Epistole di Horatio, per Lod. Dolce. Siena. 8. 
1726 Volgarizzamento dell' Arte Poetica di Q. Horatio Flacco 
ai Pisoni, padre ct figliuoli, con ispiegazione ed aggiunta didi- Q. IIORATll FLACCl. 1993 

ceria opera del Co. Giarapaolo della Torre di Rezzouico. Mi- 
lano. 8. 

1731 L'Opere di Q. Orazio Flacco, cioe: Li ly. Libri de' versi 
Lirici, alia soraiglianza del Metro Latino in versi volgari scioUi 
ridotti dair Abbale Girol. del Buono. L'Epodo ed il Carme Se- 
colare del medesimo tradottl, e la Poetica trasportata in versi 
volgari da Ben. Pasqualio. Li ii. delle Pistole tradotti in Terzetti 
da Fr. Borgiauelli, et i ii. Libri de' Sermoni o siano Satire, tra- 
dotte da M. Lod. Dolce di presente riniesse nelle loro mancanza 
6 ridotte al vero sentiraento del Latino Poeta da Parmindo Ibi- 
chense. Milano. 4. 

1736 11 Canzoniere d'Orazio ridotto in versi Toscani dal Sig. 
Steph. Ben. Pallavicini. G. Saalbach. Lips. 8. 

I Sermoni di Orazio tradotti in versi Italiani da Fran. Bor- 
gianelli, Lat. et Ital. Ascoli. 8. 

1738 L'Arte Poetica d'Orazio, volgarizzata da Pandolfo Span- 
nochi, nella Stamperia del Publico. Siena. 8. 

— L'Arte Poetica d'Orazio in Rima da Franc. Borgianelli, per 
Ant. Bortoli. Venet. 8. 

1739 Le Epistole d'Orazio, tradotte in Rima da Franc. Borgia- 
nelli, per Ant. Bortoli. Venet. 8. 

1743 II Canzoniere d'Orazio ridotto in versi Toscani da Stef. 
Pallavicini, per Ang. Pasinelli. Venet. 8. 

1744 II Canzoniere, le Satire e parte delle Epistole d'Orazio, 
tradotte in versi Toscani da Stef. Pallavicini. Stanno nelle Opere 
del Pallavicini. Venet. 8. 

1746 Q. Horatii Flacci, Le Ode espresse in vari nietri di verso 
Italiano dal Co. Ottavio dalla Riva, per Jac. Vallarsi. Verona. 8. 

— Le Ode, ed il Canto seculare d'Orazio, tradotte in Rima da 
Franc. Borgianelli, per Ant. Bortoli. Venet. 8. 

— Le Satire d'Orazio, tradotte in Rima da Franc. Borgianelli, 
per Ant. Bortoli. Venet. 8. 

1750 L'Arte Poetica d'Orazio di Benedetto Menzini di Bracio, 
di Pietr. Jac. Martello. Roma. 12. 

1759 Le Satire di Q. Orazio Flacco tradotte da Francesco Cor- 
setti. Siena. 8. 

1761 Dissertatione sopra la villa di Orazio Fl. dell' Abbate 
Domin. de Sanctis, Nella Stamp, di generoso Salomon. Roma, 4. 
Rep. 1768. 

Ddph. et Var. Clas. llorat. CT 1994 RECENSUS EDITIONUM 

1762 Le Opere di Q. Oratio Flacco tradotte in Rima dal 
Franc. Borgianelli. Ant. Bortoli. Venet. 8. 

1764 Le Epistole di Q. Orazio Flacco tradotte in verso Italian© 
da Oresbio Agieo Pastor Arcade (Francesco Corsetti) con varle 
Annotazioni secondo I'edizione Bentleyana. Latino e Italiano. 
Siena, nella stamperia di Luigi e Benedetto Bindi. 8. 

1765 II Canzoniere d'Orazio ridotto in versi Toscani da Stef. 
Pallavicini. Appresso Giambat. Pasquali. Venet. 12. 

1767 Alcune Ode di Orazio tradotte in rima dat Dottor Gian- 
nagostino Zeviani, con pochi Sonetti dello stesso. Verona, nella 
stamperia di Moroni. 8. 

1777 Le Opere di Q. Orazio Flacco nuovamente tradotte. 
Siena. 8. Ex versione Corsetti et Bertolse. 

— La Poetica di Q. Orazio Flacco restituta all. ordine suo, e 
tradotta in Terzine. Con praefazione critiea e note. (Auctore Petr. 
Ant. Petrini.) Rom. 8. 

1783 Le Odi de Q. Orazio Flacco tradotti in versi Toscani da 
J. Ottav. Savelli. Livorno. 8. J. V. Falorni. 

1786 Ode di Orazio volgarizzate. Reggio, nelle stamperia di 
Giuseppe Davolio. 8. 

GALLICiE. 

1540 Jaq. Pelletier du Mans I'Art Poetique d'Horace en vers. 
Paris. 8. 

1544 Bonaventure des Peries Le premier Livre des Sermons 
d'Horace en Prose. Lyon. 8. 

1545 L'Art Poetique d'Horace, traduit en vers Francois par 
Jaq. Pelletier du Mans. Mich, de Vascosan. Paris. 8. 

1549 Le Premier Livre des Sermons d'Horace, traduit en Rime 
fran^oise per Franc. Habert de Berry. L'im. de Mich. Fezandat. 
Paris. 8. 

1551 Les Sermons satyriques d'Horace, en Rime fran^oise, 
par Franc. Habert, avec aucunes Epistres du dit Horace. Mich. 
Fezandat. Paris. 8. 

1555 L'Art Poetique d'Horace, traduit en vers Fran9ois, par 
Jaq. Pelletier du Mans. Lyon. 8. 

1579 Q. Horatii Flacci cinq Livres des Odes en vers, par 
Jaques Mondot. Paris. 8. Q. HORATII FLACCI. 1995 

1583 Les Q^luvres d'Horace en vers, par L. de la Porte. Paris. 
12. 

- 1584 Les (Euvres d'Horace, par Ant. et Rob. Chevalier d'Ag- 
neaux, en vers. Paris. 8. 

— Les CEuvres d'Horace en vers Fran9ois, par L. de la Porte. 
Paris. 2 voll, 8. 

1588 Les (Euvres d'Horace Latin et Francois de la traduction 
nouvelle de Robert et Ant. Chevalier d'Agneaux. Paris. 8. 

1596 Les CEuvres d'Horace, de la traduction de Martignac, en 
prose. Paris. 2 voll. 8. 

1618 Satyre d'Horace, ou Discours sur I'envie, traduite en 
Fran9ois. C. Nego. Paris. 4. 

1633 L'Horace Franqois en prose, par le Sieur Bienvenu. 
Rolin Baragnes. Paris. 8. 

■ 1652 Les CEuvres d'Horace, Latin et Francois en prose, de 
la version de Mich, de Marolles. Toussaint Quinet. Paris. 2 
voll. 8. 

1656 Les CEuvres du President Nicole, contenant diverses 
pieces choisies, traduites en vers Francois d'Horace, &c. par Ch. 
Serey. Paris. 12. Rep. 1681. 

1660 Les CEuvres d'Horace en Latin et en Francois de la ver- 
sion de Mich, de Marolles, 2 voll. chez Guil. de Luyne. Paris. 8. 

1664 Odes et Epodes d'Horace, par Pierre de Marcassus, en 
vers. Paris. 8. 

1666 Recueil de diverses Pieces d'Horace, en vers, par le 
President Nicole. Paris. 12. 

1670 Les CEuvres d'Horace, en prose, par Algay de Martignac. 
Paris. 8. 

1678 Les (Euvres d'Horace, par Mich, de Marolles, en prose, 
Paris. 8. 

— Horace de la traduction de M. Algay de Martignac, en 
prose, 2 voll. chez Jean Bapt. Coignard. Paris. 12. 

1681 Reraarques Critiques sur les CEuvres d'Horace, avec une 
nouvelle traduction par Andre Dacier. 10 voll. Denys Thierry. 
Paris. 12. 

1684 Les (Euvres d'Horace en Latin et en Fran9ois, en prose, 
par M. Algay de Martignac. Paris. 8. 

— Paraphrase d'Horace, traduite en vers Fran9ois, par Jaq. 
Pelletier du Mans. Mich, de Vascosan. Paris. 8. 1096 RECRNSUS EDITIONUM 

1684 Paraplirase de I'Art Poetique d'llorace aux Pisons, par 
le Sieiir Briieys de Montpell. par la veuve Manger. Paris. 12. 

1685 Traduction nouvelle des Satyres, des Epitres, et de I'Art 
Poetique d'Horace en prose, par le P. Jer. Tarteron, avec le 
Latin, par Andr. Balard. Paris. 12. 

1687 Les ffiuvres d'Horace en Latin et en Francois, par M. 
de Martignac. Lyon. 8. 

1689 Les (Euvres d'Hor. par M. Dacier. 10 voU. Paris. 12. 
1691 Eadem, ibid. 12. 

— Eadem, k Lyon. 12. 

1694 Eadem, Londini. 8. 

— Traduction nouvelle des Satyres, des Epitres, et de I'Art 
Poetique d'Horace par Jerome Tarteron. Paris. 8. 

1695 Les Odes d'Horaxie en vers, par de Brueys. Paris. 8. 
1697 Horace de la traduction de Martignac, avec des re- 
marques, et le Latin a. cote. Paris. 2 voll. 12. 

1700 Les CEuvres d'Horace, traduction nouvelle, par le P. 
Tarteron. par Andr. Pralard. Paris. 12. 

1704 Les Odes et Epodes d'Horace non chatrees, par I'Abbe 
de Bellegarde. Paris. 8. 

1705 Traduction des Odes et des Epodes d'Horace, par le P. 
Jer. Tarteron. Paris. 8. 

1708 Traduction des ffiuvres d'Horace, par le P. Tarteron. 
Nouvelle edition, chez Andr. Pralard. Paris. 2 voll. 12. 

— Nouveaux Eclaircissemens sur les (Euvres d'Horace, avec 
la Reponse k la Critique de M. Masson, par M. Dacier. P. de 
Coup. Paris. 12. 

1709 CEuvres d'Horace, en Latin et en Francois, avec des re- 
marques critiques et historiques, par Andr. Dacier. Troisieme 
edition, par J. B. Christ. Ballard. Paris. 10 voll. 12. 

1710 L'Art Poetique d'Horace. Paris. 8. 

— QSuvres d'Horace, traduites par le P. Tarteron, quatrieme 
edition, avec des remarques critiques, par Pierre Coste. Par P. de 
Coup. Amst. 2 voll. 12. 

— Jean Masson, Lettre a M. de Valincour, touchant les nou- 
veaux eclaircissemens de M. Dacier sur les CEuvres d'Horace. 
Paris. 12. 

1711 Traduction en vers Francois de I'Art Poetique d'Horace, 
des Satyres iv. et x. de son premier Livre, de la premiere Epttre q. IIORATII FliACCI. 1997 

Je son Livro second, et de quelqucs autrcs cndroits qui regardent 
aiissi les Poeles et les Auteurs anciens, &c. Par Prepetit de 
Grammont. Guil. Nic. Aubert. Paris. 12. 

1-713 Traduction des Qiuvres d'Horace, par le P. Tartcron, 
nouvelle edition, par J. Mariette. Paris. 2 voll. 12. 

1715 Les Odes d'Horace en vers. Paris. 8. 

— Les ffiuvres d'Horace traduites en vers, eclaircis par des 
notes, avec un discours sur ce Poete, et un abrege de sa vie, par 
M. I'Abbe Pellegrin. Chez Pierre Witte. Paris. 2 voll. 12. 

1719 Odes et Satyres d'Horace, cliez Coignard. Paris. 8. 

— Q. Horatii Flacci Opera, cum versione Gallica et notis^ 
Andr. Dacerii. Paris. 8, 

— Les Oi^uvres d'Horace, par le P. Tarteron. Paris. 12. 

1726 CEuvres posthumes de M. I'Abbe de Maucroix, contenant 
les Satyres, les Epitres, et I'Art Poetique d'Horace. Paris. 8. Et 
quidem ex Libro i. Sat. 1.2. 3. 4. 6. 9. et 10. integrum librum 
II. Satirarum, Epistolarum librum i. et ii. et Artem Poeticam. 

1727 Essai d'une nouvelle traduction d'Horace, en vers Fran- 
cois, par divers Auteurs. Amsterd. 8. Has Gallico sermone ligato 
translationes collegit de la Martiniere. lUarum auctores sunt : Le 
Noble, la Motte, de la Fare, Gacon, de Mimure, du Trosset, de 
la Fosse, Regnier de Marais, Faydit, de St. Bonnet, de Bussi 
Rabutin, et le Laboureur. 

— CEuvres d'Horace en Latin et Francois, par M. Dacier. 
Amsterd. chez Wetstein. 10 voll. 12. 

1728 Les Poesies d'Horace, disposees suivant Tordre Chrono- 
logique et traduites en Francois, avec des remarques et des dis- 
sertations critiques, par le P. Sanadon. chez Guil. Cavelier. 
Paris. 4. 

1729 Horace de la traduction du P. Tarteron, avec le Latin k 
cote. Amst. 2 voll. 12. 

1733 CEuvres d'Horace en Latin et en Francois, par M. Da- 
cier. V. Ed. revue, corrigee d'un nombre considerable do fauteSj 
et augmentee de notes critiques, historiques et geographiques, et 
de difFerentes lemons de M. Bentlei, et Cuningam, et du P. Sana- 
don. torn. IV. De I'imprimerie de A. Vandenhoeek. Goetting. 4. 

— Eadem, ibid. 10 voll. 12. 

1735 L'Art Poetique d'Horace, en prose, par Brueys. Paris. 8. 
Vid. Les (Euvres deM.de Brueys, p. 363. 1998 RECENSUS EDITIONUM 

- 1735 CEuvres d'Horace en Latin, traduites en Francois pat 
M. Dacier et le P.Sanadon, 8 voll. 12. Amst. J. Wetstein et G. 
Smith. 

1736 Q. Horatii Flacci Opera par P. Jer. Tarteron. Paris. 8. 

1738 Eadem, ibidem. 12. 

1742 Eadem. Amst. 2 voll. 12. 

1750 Les Poesies d'Horace, traduites en Francois, par M. 
Charles Batteux. Paris. 2 voll. 12. 

1752 Traduction des (Euvres d'Horace, en vers Fran9ois, avec 
des Extraits des Auteurs, qui ont travaille sur cette mati^re, et 
des notes pour I'eclaircissement du texte. Paris. 5 voll. 12. 

1753 Les Poesies d'Horace, traduites en Francois. Nouvelle 
Edition. Chez Desaint et Saillant. Paris. 2 voll. 12. 

1756 Les Poesies d'Horace, avec la traduction Fran^oise du 
R. P. Sanadon. Nouvelle edition, enrichie des notes tirees de 
tous les meilleurs interpretes d'Horace, avec un dictionnaire Al- 
phabetique, &c. divise en trois tables, pour I'intelligence de la 
Fable, de I'Histoire, et de la Geographic. Paris. 3 voll. 12. 

— Les Poesies d'Horace, avec la traduction Fran9oise du R. 
P. Sanadon. Amst. 2 tom. 12. 

1757 Poesies de M. le Marquis de la Fare. Chez J. F. Ber- 
nard. Amst. 12. Non oranes et singulas Odas transtulit, sed tan- 
tum Lib. I. Od. 1. 2. 3. 4. 5. 11. 13. 19. 23. 30. et 33. Lib. ii. 
Od. 8. 11. 12. 14. 16. 18. et 19. Lib. in. Od. 1. 2. 3. 9. 29. 30. 
Lib. IV. Od. 1. 7. 13. Epod. 1. 2. 7. 14. 

1759 Odes d'Horace, traduites par I'Abbe des Fontaines. 
Berlin. 12. Haec translatio prosaica in se continet Odas Libri i. 
et II. etprimas 23. Odas Libri in. 

1762 Les Poesies d'Horace, par Char. Batteux. Nouvelle edi- 
tion. Amst. 2 voll. 12. 

— Eadem, Jense et Lips. 2 voll. 12. 

1767 Decouverte de la Maison de campagne d'Horace. Ou- 
vrage utile pour I'intelligence de cet Auteur, et qui donne occa- 
sion de traiter d'une suite considerable de lieux antiques, par M. 
I'Abbe Capmartin de Chaupi. Par Zempel. Rome. 3 tom. 8. 

1768 (Euvres melees de Madame de Montegut. Paris. 2 voll. 
8. Tom. II. horum Operum continet Lib. iv. Odarum, Lib. Epo- 
don, et Carmen Sseculare, ligata oratione translata. 

— Andr. Dacier Nouveaux eclaircissemens sur les Ouvrages Q. HORATII FLACCI. 19J)0 

d'Horace, avec la Reponse -^ la Critique de M. Masson. Chez 
Pierre Cot, Paris. 12. 

1771 Les quatre Poetiques, d'Aristote, d'Horace, de Vida, de 
Despreaux, avec la traduction et des remarques, par I'Abbe Bat- 
teux. Paris. 2 voll. 8. - - 

1774 Odes d'Horace, traduites en vers Fran9ois, avec des 
notes, par M. de Chabanon de Maugris. A Paris. 12. 

1781 Traduction des Odes d'Horace, avec des observations 
critiques, &c. Par M. de Reganhac. 2 voll. a Paris, ches La- 
porte. 

1783 Les CEuvres d'Horace traduites en Franqois par M. Binet. 
2 voll. a Paris, ches Colas. 12. . 

ANGLICiE. 

1566 Q. Horatii Flacci, &c. two Books of Satyres in English 
verse. Lond. 4. 

1567 Art of Poetry, Pistles, and Satyres of Horace, Englished 
by Thom. Drant. Lond. 4. 

1635 Odes and Epods of Horace in English verse, by Sir 
Thom. Hawkins. Lond. 8. 

1638 All the Odes and Epodes of Horace translated into En- 
glish verse, by Henry Rider. Print, by John Haviland. Lond. 12. 

— Odes of Horace, the best of Lyric poets, containing much 
morality and sweetness. By Sir Thom. Hawkins. Printed by 
John Haviland. The fourth edition. Lond. 12. 

1640 Horace's Art of Poetry made English, by Ben. Johnson. 
Lond. 12. 

1649 The Odes and Epodes, Select Satyres, and Epistles of 
Horace, in English verse, by Smiths. Southw. 8. 

1652 Horace translated into English verse, by Batten Holyday, 
pr. W. Webb. London. 8. 

— Selected Parts of Horace, in English verse, &c. London. 8. 

— Q. Horatii Flacci Sermones, Odse, Epodi, in Anglicum ser- 
monem versi a Fanshaw. Per Gabr. Bedell. Londin. 8. 

1666 The Poems of Horace, rendred in English verse, by se- 
veral Persons. London. 8. 

— The Works of Horace in Enghsh verse. Edidit H. Brome. 
London. 8. 2000 RECliNSUS EDITIONUM 

1671 Eadem, ibid. 8. 

1680 Horace's Art of Poetry with Remarks by the Earl of Ros- 
common. Lond. 4. 

— Poems of Horace paraphrased. By several Persons. Edidit 
H. Brome. Lond. 8. 

1684 The Odes and Epodes of Horace in English verse by Sir 
Thom. Hawkins. Lond. 8. 

— • The Odes, Satyres, Epistles and Art of Poetry of Horace : 
by Th. Creech. Pr. Jac. Tonson. Lond. 8. 

1685 Miscellany Poems, «&;c. Inter hsec poemata miscellanea 
versiones sunt ex Virgilio, Ovidio, et Horatio. A Joan. Drydcn. 
Ap. J. Tonson. Lond. 8. 

1695 Horace's Art of Poetry, translated into English verse by 
Ben. Johnson. Lond. 8. 

— Horace's Art of Poetry translated into English prose, by 
the Earl of Roscommon. Lond. 8. 

1709 The Satyres and Epistles of Horace, in English prose, 
by S. Dunster. pr. D. Browne. Lond. 8. 

1711 The Odes, Satyres, Epistles, and Art of Poetry of Ho- 
race, by Th. Creech. Lond. 8. 

1712 The Satyres, Epistles, and Art of Poetry of Horace, in 
English prose, by S. Dunster, Pr. Browne. Lond. 8. 

~ The Odes, Epodes, and Carm. Secul. of Horace, in En- 
glish. Lond. 8. 

1713 The Odes, Epodes, and Carmen Seculare of Horace, in 
Latin and English, with a Translation of Bentley's notes, to which 
are added Notes upon Notes in 24 Parts. 2 voll. Print, for Bern. 
Lintot. Lond. 12. 

1714 A new Edition of the Odes, Epodes, and Carmen Secu^ 
lare of Horace, in Latin and English. London. 2 voll. 12. 

1715 The Odes and Satires of Horace, done into English verse, 
by the most eminent hands ; with his Art of Poetry, by the Earl 
of Roscommon. Lond. 8. 

1717 Q. Horatii Flacci Ars poetica, in English verse, by the 
Earl of Roscommon. Lond. 8. Vid. Poems by the Earl of Ros- 
common. 

1718 The Odes of Horace, translated into EugUsh verse, by 
Henry Coxwell, Gent. Oxford. 4. Q. HOR/VTll FLACCI. 2001 

1718 Horace, in Latin and English, with a poetical version of 
Thorn. Creech. Lond. 2 voll. 12. 

1719 The Odes, Epodes, and Carmen Secul. of Horace, in 
English verse, by M. Oldisworth. Lond. 8. 

— Horace's Satires, Epistles, and Art of Poetry, done into 
English prose, with notes, by S. Dunster, D.D. Prebendary of 
Sarura. Lond, 8. 

1720 The Odes, Satires, Epistles, and Art of Poetry of Horace, 
by M, Creech. Lond. 8. 

1721 Horace's Odes, Satires, and Art of Poetry. Lond. 8. 
1726 Q. Horatii Flacci Opera, in English prose^ cum not. Da- 

cerii, per Welsted. Lond. 6 voll. 8, 

1728 Horace's Art of Poetry in English numbres by H. Ames. 
Lond. 8. 

1729 Odse et Epodi of Horace, by Nath. Baily. Lond. 8. 

— Horace's Satires, Epistles, and Art of Poetry, by S. Dun- 
ster. Lond, 8. 

1730 Translations of several Odes, Satires, and Epistles of 
Horace. Print, by W. Burton. Lond. 4. 

— Translat. of several Odes, Satires, and Epistl. of Horace, 
by Major Hanway. Print, by W. Burton. Lond. 8. 

— The Odes, Satires, and Art of Poetry of Horace. Print, for 
.Jac. Tonson. Dublin. 8, 

— The Odes, Satires, Epistles, and Art of Poetry of Horace, 
in English, by M. Creech. Print, for Jac. Tonson, Lond. 12. 

— The Odes and Satires of Horace, done into English verse, 
by the most eminent hands, (Rochester, Roscommon, Cowley, 
Otway, Prior, Dryden, &c,) with his Art of Poetry, by the Earl 
of Roscommon. Print, for Jac. Tonson. Lond. 8. 

1731 Translation of the second Book of Horace's Epistles. 
Dublin. 4. 

1734 The first and second Satires of the second Book of Ho- 
race by Alex. Pope. Lond. 4. 

1735 Horace's Art of Poetry, in English numbres by H. Ames. 
Lond. 8. 

1737 The Odes, Epodes, and Carm. Secul. of Horace in verse, 
p. M. Oldisworth. Lond. 8. 

— A Translation of the Odes and Epodes of Horace in En- 
Delph. et Var. Clas. llorat. <> Q 2002 RECENSUS EDITIONUM 

glish verse. Attempted by T. Hare, A. B. Master of Blandford 
School. Lond. 8. 

— The Odes, Satires, Epistles, and Art of Poetry of Horace, 
done into English by M. Creech. Pr. for J. and R. Tonson. 
Lond. 8. 

1739 Horace's Satires, Epistles, and Art of Poetry done into 
English, with notes, by S. Dunster. Pr. for W. Mears. Lond. 8. 

1741 Q. Horatius Flaccus in Latin and Enghsh, with the notes 
of Dacier, Sanadon, and others, and Latin text put in order of 
construction. By Jos. Davidson. Lond. 3 voll. 8. 

1743 Q. Horatii Flacci Opera omnia, cum notis criticis vario- 
rum, Anglice vertit Phil. Francis. Lond. 8. 

— Horace's Treatise concerning the Art of Poetry, by the 
Earl of Roscommon. Dublin. 12. 

1746 The Odes, Epodes, Carmen Seculare, Satires, Epistles, 
and Art of Poetry of Horace, translated into English prose. By 
Jos. Davidson. Lond. 2 voll. 4. 

1749 Q. Horatii Flacci Ars Poetica, with an English Com- 
mentary and notes. Print, by W. Bowyer. London. 4. 

1750 The Works of Horace, translated into English prose, 
begun by David Watson, and published by S. Patrick. Print, for 
J. Oswald. Lond. 8. 

— A Poetical Translation of the Works of Horace, with the 
Original Text, and Critical Notes collected from his best Latin 
and French Commentators, by the Rev. Philip Francis. 4 voll. 
Print, for A. Millar. Lond. 12. 

1757 Q, Hor. Fl. Epistolae ad Pisones et Augustum, with an 
English Commentary and notes. To which are added two dis- 
sertations ; the one, on the Provinces of the Drama ; the other, 
on Poetical imitation: and a letter to M. Masson. The third 
edition corrected and enlarged. 2 voll. by R. Hurd. Camb. 8. 

1762 The Works of Horace, translated into verse, with a prose 
Interpretation, and occasional notes, by Christoph. Smart. 4 voll. 
Print, for V/. Flexney. Lond. 8. 

1767 The Works of Horace, in English verse, by M. Dun- 
combe, Sen. J. Duncombe, M.A. and other hands. With notes 
historical and critical. Lond. 12. 

1781 Select Odes oi" Pindar and Horace translated ; and otUcr Q. HORATIl FLACCf. 20()3 

original Poems : together with notes, critical, historical, and ex- 
planatory. By William Tasker. London. 8. Dodsley. 

1783 The Art of Poetry, an Epistle to the Pisos. Translated 
from Horace. With notes. By George Colman. London. 4. 
Cadell. HISPANIC^. 

1591 Q. Horatii Flacci Ars poetica Espanola, per Vincente de 
Espinel. Apud Ludov. Sanchez. Madriti. 8. 

1592 El Arte Poetica de Horatio, traduzida de Latin en Espa- 
nol por Don Luis Zapata. En Lisboa, p. Alexandro de Syquei- 
ra. 4. 

1599 Q. Horatio Flacco, Poeta Lyrico Latino, sus Obras, en 
lengua Castellana : por el Johan Willen de Biedma. per Seb. de 
Mena. Granad. f. 

1682 Obras de Q. Horatio Flacco, traducidas en prosa Espa- 
nola, con arguraentos, Ephomes y notas en el mismo idioma por 
Urb. Campos. Leon. 8. 

1783 Horacio Espanol o Poesias Liricas de Quinto Horacio, 
traducidas por el Padre Urbano Campos, ilustradas y aumentadas 
por el Padre Luis Minguez. Madrit. 8. ap. Sancha. 

Matth. Alemanni, Philippi ii. Hispan. Regis Secret. Algunas 
Traduciones de Horacio se vidisse Mss. refert D. Thomas Ta- 
maius. Conf. Nie. Antonii Bibl. Hispan. Tom. ii. p. 92. 

GR^C^. 

1600 Q. Horatii Flacci Carmen Seculare et Hymnus in Apol- 
linem ac Dianara, Grsecis Sapphicis a F. Morello reddita. Apud 
Fed. Morel. Lutet. 4. 

1607 Eadem, ibid. 

1617 Q, Horatius Flaccus, ab omni obsccenitate purgatus, ad 
usum gyranasiorum Societ. Jesu ; Aldi Manutii de Metris Hora- 
tianis, et Odse aliquot, vid. 21. et 24. Libr. i. et Ode 6. Libr. ii. 
et Carm. Secular, a Fed. Morello Greece eodem genere vers. lyr. 
redditae. Apud Job. Libert. Paris. 12, 

Q. Horatii Flacci Carmina, Greece pari tum numero, turn me- 
tro versa a Joh. Benedicto, Medico in Acad. Salmnr, Ob quara 2004 RE<3ENSUS EDITIONUM 

yersionem ab Is. Casaubono commendatus Philippo Mornseo, 
locum inter Doctores publicos Salmurienses obtinuit. Vid. Thom, 
Bartholini. Diss, de Medicis Poetis. Hafn, 1669. p. 135. 

POLONIC^. 

1609 Q. Horatius Flaccus per Sebast. Petrycy. M. D. Cra- 
cov. 4. 

1647 Q. Horatius Flaccus Przekladania Jana Libickiego. Cva- 
cov. 4. 

1773 Piesui Wszystkie Horacyuska Przekladania roznych torn. 
I. et II. Nakladem Michala Grolla Bibliopoli y Komisarza. 
\v''arsz. 8. Curavit banc collectiouem Adam Naruszewick, Poiita 
Polonus. Tom. i. duos priores libros Odarum, Tom. ii. Libr. in. 
et IV. Odarum et Libr. Epodon in se continet, ita utuna Ode plus 
simplici vice occurrat. In prsefatione nomina eorum, qui in hac 
palaestra desudarunt, diligenter indicavit, inter quos eminet ipse 
Collector. 

GERMANICS. 

1639 Andr. Heinr. Bucholtz erstes verdeutscbtes, und mit 
kurtzen Noten erklsertes Odeubuch des Q. Horatius Flaccus. 
Gedruckt durch Petr. Lucius. Rinteln. 8. 

— Andr. Heinr. Cucholtz verteutscbte und mit kurtzen Notea 
erklserte Poetercykunst des Q. Horatius Flaccus, gedruckt durch 
Petr. Lucius. Rinteln. 8. 

1643 Q. Hor. Fl. erstes Odenbuch von Job. Bohemus. Ge- 
druckt durch Gimel Bergers Erben. Dresden. 8. 

1656 Q. Hor. Fl. vier Biicher Odarum, in Teutsche Poesie 
ubersetzet von Job. Bohemus, durch Melch. Bergen. Dresden. 8. 

1659 Andr. Heinr. Bucholtz erstes Odenbuch des Q. Horatii 
Flacci, in Teutsche Poesie ubersetzet. Rinteln. 8. 

1671 Q. Horatii Flacci Opera, in ungebundener Rede Uber- 
tragen von Jac. Rothen. Basel. 8. 

1690 Lieder des Q. Horatius Flaccus, in hochdeutsche Reime 
Ubersetzt, durch Gotthilf Flamin Weidner. Leipzig. 8. 

1698 Q. Horatius Flaccus in ungebundener Schreibart ver- 
deutschet von Joach. Rulffen. Leipzig. 8. Desunt in hac editione 
^.ibri duo Satirarum, qui tamen in ilia de anno 1707. accesserunt. (^. HO RATI I FLACCI. 5iO0G 

1707 Eadem, ibid. 8. 

• — interprete Jac. Frid. Reimanno. Lipsiae. 8. 

— H. A. E. G. U. D, (Jo. Georg. v. Eckard) Horatius von der 
Dicbtkunst, in Teutsche Verse ubersetzet. Braunsw. S. 

1729 Gasp. Abel fiinf Blicher des Horaz und einige seiner 
Satyren und Sendschreiben, Goslar. 8. Vid. Ejusd. Gedichte und 
Uebersetzungen. 

1730 Jo. Chr. Gottsched Poetische Uebersetzung der Dicbt- 
kunst d?s Horatius. Lipz. 8. Vid. ejusd. Einleitung zu dem Ver- 
such einer Critiscben Dicbtkunst. Rep. 1737. 

— Q. Horatii Flacci Gedanken von der Dicbtkunst, in 
DeiUscbe Verse iibersetzt, von C. H. Langen. Liibeck. 8. 

1732 Gasp, Abel verscbiedene Gessenge des Horatii, &c. Job. 
Cbrist. Koenig. Goslar. 8. 

1739 Uebersezung einiger Oden aus dem Horaz von Hihiiber. 
Bremen. 8. 

1741 Teutscbe Poetiscbe Uebersetzung des ersten Bucbes der 
Horazianischen Oden, durch Job. Paul Roeder. Numb. 8. 

1744 Der Sebwaezer nach dem Horaz, ein moraliscli Gedicbt. 
Hamb. 4. Rep. 1751. ibid. Auctor bujus poematis est Frid. ab 
•Hagedorn. Extat etiam in ejusd. 0pp. Poet. 

1745 Job. Cbrist. Broestet Oden des Horatius, erstes Bucb et 
Sat. 8. Lib. II. Epist. 1. 2. 3. 4. 5. Lib. i. Typ. Sternisch. Lu- 
neb. 8, 

1749 Groscbuf ungebundene Uebersetzung der Gedichte des 
Q. Hor. Fl. 2 voll. Huter et Hermes. Cassel. 8. 

1752 Des Q. Horatius Flaccus Oden flinf Biicber, und von 
der Dicbtkunst ein Bucb, poetiscb iibersetzt, von Sam. Gottb. 
Langen. Halle. 8. 

1756 Horazens vier Biicber der Oden und der Epoden, nebst 
deren poetiscben Uebersetzung. Brauns. 8. Auctor bujus vcr- 
sionis est lllustriss. Frid. Ludov. Comes de Solms, Princ. Elect. 
Sax. Comes Consistorianus. 

1757 Karl Wilbelm Ramlers ungebundene Uebersetzung der 
Dicbtkunst des Horatz. Leipzig. 8. Vid. Ramlers Einleitung in 
die scboenen Wissenscbaften. 

1764 Q. Horatii Flacci lyriscbe Gedicbte, in Deutschen Oden 
iibersetzt, von Gottb. Flam. Weidnern, Leipzig. 8. 

1769 Die Oden des Horatz, in deutscben Versen, mit Anmer- 2006 RECENSUS EDITIONUM 

kungen. Leipzig. 8. Auctor hujus verslonis est Georg. Aug. von 
Breitenbauch. 

1769 Karl Wilhelm Ramlers Oden aus den Horatz. Berlin. 8. 
Lib. 1. Od. 4. 7. 8. 18. Lib. ii. Od. 18. 19. Lib. in. Od. 11. 12. 
13. Lib. IV. Od. 3. 5. 7. 8. Epod. Lib. Od. 11. 18. 

1770 Vorlesungen Uber den Horatz von Joh. Chr. Briegleb. 
Altenb. 8. Derselben zweyter Theil. 1781. 

1771 Versuch einer Uebersetzung der 12. ersten Oden voni 
Horaz, nach dem Sylbenmaase, dessen er sich bedienet hat, 
Leipzig, 8. 

— Drey Geseenge Horazens in Teutsche Reime ubersetzet, 
und mit Anmerkungen erkleeret durch Ignaz Klein. Wiirtzb. 8. 

— Sechs Oden aus deni Horaz, nach seinem Sylbenmaase 
ubersetzet. Berlin. 8. Lib. i. Od. 22. et 28. Lib. ii. Od. 3. Lib. 
III. Od. 2. 3. et 9. 

1772 Horatzens Oden erstes Buch, von Karl Aug. Kuttner. 
Leipzig. 8. 

— Karl Wilhelm Ramlers lyrische Gedichte aus dem Horaz. 
Berlin. 8. 

— Nachahmungen und Uebersetzungen aus dem Horaz von 
C. F. Weisse. Vid. Weissens kleine lyrische Gedichte, zweyter 
Band. Leipzig. 1772. 8. 

— Horazens Episteln an die Pisonen und an den August, mit 
Kommentar und Anmerkungen, nebst einigen KritischenAbhand- 
lungen von R. Hurd, aus dem Englischen ubersetzet, und mit 
eigenen Anmerkungen begleitet, von Joh. Joach. Eschenburg. 
Leipz. 2 voll. 8. 

1773 et 1775 Die Werke des Horaz aus dem Lateinischen 
ubersetzet, i. Theil, 1773. ii. und in. Theil, 1775. Anspach. 8. 

1774 Karl Mastalliers Gedichte, nebst Oden aus dem Horaz. 
Wien. 8. Versio hsec continet duodecim Odas, scil. ex Lib. i. 
Od. 24. 31. Libr. ii. Od. 2. 3. 10. 13. 14. 16. 17. Lib. in. Od. 
3. 24. 29. 

— Sechszehen Oden aus dem Horaz. Leipzig. 8. Ex Lib. i. 
Od. 2. 9. Lib. n. Od. 2. 3. 8. 13. 16. 20. Lib. in. Od. 2. 3. 5. 
10. 16.23. 27. Lib. iv. Od. 13. 

1775 Die Oden des Horaz in deutschen Versen mit Anmerk- 
ungen. Jena, bey Gollner. 8. 

1776 Hora« Latein. und Deutsch. mit Anmerk. fur junge Q. HORATll FLACCl. 2007 

Leute von Jac. Frid. Schmidt. Gotba. 3. Theile. 8. Repetita a. 
1780-1788. 

1779 Dreissig Odeii aus dem Horaz und drey Eklogen aus dem 
Virgil iibersetzt. Leipzig. 8. 

1780 Noch dreyssig Oden aus dem Horaz ubersezt. Leipzig. 8. 
. — Auserlesene Oden aus dem Horaz. Frankf. am Mayn. 8. 

1781 Horazens Oden, erstes und zweites Bucb, Ubersezt von 
Bremer. Leipzig. 12. 

— u. 1787. Horazens Oden, aufs neue verdeutscht von K. H. 
Joerdens. Berlin. 8. 

1782 Horazens Briefe, aus dem Latein. iibersetzt und mit hist. 
Erlseuterungen versehen von C. M. Wieland. 2 Theile. Dessau. 8. 

— Horazens Satyren in launigte Reime iibersetzt. Frank- 
furt. 8. 

1784 Horazens Dichtkunst, erlseutert, iibersetzt und als ein 
vortrefliches Ganze vorgestellt von Joh. Andr. Christ. Michelsen. 
Halle, im Verlag des Waysenhauses. 8. 

— Zwoelf Oden aus dem Horaz von N. T. Roesler. Briinn und 
Wien. 8. 

1785 Philosophische und andre Gedichte aus dem Lateinischen 
des Lucrez, KatuU, Ovid, Horaz, Virgil, Lucan, in der Versart 
der Originate verdeutscht und mit Anraerkungen versehen vora 
Uebersetzer des goldnen Esels des Apulejus. Hamburg, bey Hof- 
mann. 8. 

1786 Horazens Satyren, aus dem Lateinischen iibersetzt und 
mit Einleitungen und erlseuternden Anmerkungen versehen von 
C. M. Wieland. Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich. 2 
Theile. 8. 

1787 Eadem recusa Francofurti. 2 voll. 8. 

— 1788 u. 1791 Oden des Horatius Flaccus. Uebersetzt und 
mit Anmerkungen begleitet von C. F. K. Herzlieb. Stendal, bey 
Franzen und Grossen. 3 Theile. 8. 

1789 Horazens Dichtkunst, iibersetzt und erklaert in Prosa 
von K. W. Ramler ; in Versen von C. M. Wielanu. Basel. 8. 

1790 Q. Horatio Flacci Carminum libri quinque. Des Q. Ho- 
ratius Flaccus Oden fiinf Biicher. Uebersetzt und mit einigen 
Anmerkungen begleitet von Joh. Fridr. Roos. Leipzig, bey Fleis- 
cher. 8. 

1791 Horazens Brief iiber die Dichtkunst, iibersetzt von G. 
W. C. Starke. Hallo. 8. 2008 RECENSUS EDITIONUM 

1791 Horazens Epistel an die Pisonen, mit einem dtircligiEengi- 
gen Kommentar und Anmerkungen, horausgegeben von Michael 
Engel. Maynz. 8. 

BELGIC^. 

1654 Q. Horatii Flacci Lierzangen en Dichtkunst in Ondicht 
vertaelt, door Joost van den Vondel. Amst. 12. 

1656 Eadem, ibid. 12. 

1657 Eadem, ibid. 12. 

1677 Q. Horatii Flacci Dichtkunst, mit Latynsch Dicht in 
NieJerduitsch Vaarsen overgebracht, door A. Pels. Amst. 8. 

1682 Bygedichten op Otto Vaenius Zinnbeelden uit Horatius. 
By Albert Magnus. Amst. 8. 

1694 Q. Horatius Flaccus Dicht-Kunst in Vaarsen, door A. 
Pels. Amst. 8. 

1703 Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst in On- 
dicht vertaelt, door J. V. Vondel. Edit, quarta, by Jan Lamsfeld. 
Amst. 4. 

1706 Q. Horatii Flacci Dichtkunst uit Latynsch Dicht in 
Niederduitsch Vaarsen overgebracht, door A. Pels. Amsterd. 8. 

1726 Hekelgedichte in Brieven van Q. Horatius Flaccus, uit 
Latynsch Dicht in Niederduitsch Ondicht overgebracht, door B, 
Huydecoper. Amst. 4. 

1735 Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst in On- 
dicht vertaelt, door Joost v. Vondel. Amst. 4. 

1737 Heckelgedichten, Brieven, en Dichtkunst van Q. Hora- 
tius Flaccus in Niederduitsche Vaarsen overgebracht, door B. 
Huydecoper. Amst. 4. 

RUSSIC^. 

Utrum versio Carminum Horatii Russica per Eliam Kopiewicz, 
cujus mentionem faciunt Commentarii Trevoltini, (Memoires de 
Trevoux) an. 1711. p. 1657. unquam lucem viderit, dubitat Fa- 
bricius Bibl. Lat. Tom. i. p. 249. 

Satiras quidem Horatii Iwan Borkow, in linguam Russicam, 
ligato serraone, nuper cum notis secundum Teutonicam versionera 
transtulisse, comperimus ex Diariis Literariis. Q. HORATII FLACCI. 2009 Plures editores, commentatores, et interpretes, ni falli- 
mur, quam ullus alius Scriptorum Classicorum, occupavit 
Horatius ; et in iis exponendis felix et elaborata est, ut jam 
vidimus, Notitia Literaria Bipontinorum. Multa tamen 
restant, quae huic acervo addi possint. At nee nos magna 
profitemur : hajc vero nostra, qualicumque successu collec- 
ta, cum Bipontinis nunc aggrediraur colligare ; etsi, ut pro- 
babile est, in tanta editionum multitudine enumeranda, tae- 
dium lectorem jam invaserit. 

Quod ad Editionem Principem spectat, quaenam ista re- 
vera sit, non disputatur, sed de vero ejus typographo : de quo 
vide Dibdin. in Biblioth. Spencer, vol. i. p. 63. Hatic edi- 
tio sic memoratur in Biblioth. Askeuiana : ' Editio prin- 
ceps, sine anno, loco, vel irapressoris nomine, liber raris- 
simus, editoribus incognitus, exemplar pulcherrimum.' 
Editoribus vero liber nunc bene cognitus est. 

Inter editiones primarias, nerape Antonii Zaroti, nume- 
rat Harlesius unam anni 1471. adjicit vero in parenthesi: 
* ex catalogo tantum librorum venalium quodam.' 

Horatii Opera omnia. Per Arnoldum de Bruxella, Nea- 
pol. 1474. 4to. Hujus editionis, ut fertur, unicum tantum 
exemplar superstes est, in Bibliotheca Spenceriana asser- 
vatum. Describitur a Dibdino in Suppl. ad Bibliothecam 
Spencerianam, Lond. 1823. 8vo. 

Horatii OdarumLib. iv. Ep. Lib. i. Carmen Saeculare,et 
Ars Poetica, editore Jo. Aloysio Tuscano, sine loco, anno, 
et typographo, sed, ut putatur, Romae excusa, circa annum 
1475. Audiffredi (in Catal. Editt. Roman, p. 413.) existi- 
mat prodiisse banc editionem ex ofl&cina Barthol. Guldin- 
beckii. 

Multus est editor Biponlinus (de editione sub anno 1520.) 
de laudibus Geo. Fabricii, qui ' Horatio/ ut ait, ' operam 
egregiam navavit,' &c. At quidem mire errat, ut videtur, 
nam ' Geo. Fabricius Chemnicensis, magnis utique viris an- 
numerandus, natus a. 1516.' Centuria Fabriciorum, scriptis 

Ddph. et Var. CUis. Uorut. R •2010 RECENSUS EDITIONUM 

clarorum, a Jo. Alberto Fabricio, Hamb. 1700. De Ho- 
ratianis Geo. Fabricii sic Jo. Albertus, p. 30. ' In Ho- 
ratiuniLips. 1571. 1578. 1588. 1605. 8vo. etveteres Horatii 
interpretes ab eo recensiti, 1555. 1580. tbl.' 

Horatii Opera, cum comment. Parthenii, 4to. Ven. apud 
Aldum, 1585. Biblioth. Askeuiana, p. 71. 

Certain selected Odes of Horace Englished. By John 
Ashraore. 1621. 

Edit. Aurel. Allobrogum, 4to. 1640. extat in Biblioth. 
Bodleiana. 

Odes and Epodes, translated by J. H. Esq. 1684. 

Thomse Creechii versio recusa est Lond. 1688. 

Baxteri ed. celebeirima recusa Lond. 1733. 8vo. 

Una tantum editio AYatsoni Anglicae versionis a. 1750. 
notatur a Bipontinis, sed alias quatuor fuere : priores duae, 
1741. et 1747. 2 voll. 8vo. posteriores duse, 1760. et 1792. 
2 voll. 8vo. Et notatu digna est hasc editio, vel hae editio- 
nes, non solum ut quae exhibent bonam versionem, etsi 
Uberalem, sed alia quaedam, Horatii lectoribus utilissima, 
quae frustra in aliis Anglicis versionibus quaeras ; nem- 
pe, varias Bentleii lectiones, Douglasii Editionum Horatii 
Catalogum, una cum multis bonis annotationibus, et critica 
in Horatii Opera Dissertatione. 

Odes of Horace, disposed according to chronologic or- 
der, by P. Sanadon, with an English translation in poetic- 
prose, by Matthew Towers, LL. D. 1744. 

Horatii Opera, cura J. Hawkay, Dublin, typis Acade- 
raicis, 1745. 8vo. 

Sunt quaedam editiones repetitae nitidas istius versio- 
nis Anglicae, per Phil. Francis, quae effugerunt Bipontino.s, 
nempe 1746. 1747. 1753. cum multis aliis, 12mo. 

Horace, Latin and English, with a literal prose transla- 
tion, order of construction, and notes, by Davidson. Repet. 
Lond. 1748. 1760. 1811. 8vo. 2. voll. 

Opera Horatii, cum textu originali, et Anglica versione 
in pedestri sermone expressa, per Joh. Stirling. Loud. 
12mo. 1752. 1753. Q. HORATII FLACCI. 2011 

Schirachii Clavis Poetarum Class, sive Index Phil.-Crit. 
in Horatium et Terentium. Halae 1769. 8vo. 2 voll. 

Editio multum laudanda Baxtero-Gesneriana recusa est 
Londini, 1772. 8vo. 

Epistolarum ad Pisones et Augustum, &c. cura Epis- 
copi Hurd, ed. repet. Lond. 177G. 8vo. min. 

Versionibus Hispanicis a Bipontinis jam notatis aliani 
subjungimus : Horacio del Arte Poetica Epistola a los Pi- 
sones, por D. Thomas de Uriarte, con las licencias neces- 
sarias, en Madrid, 1777. Svo. Subjunguntur etiam obser- 
vationes. 

Satyrae Selectae Horatii, temporibus aptatas, ab Alexan- 
dre Geddes, 1779. 4to. — Satis acute redditse. 

A New Poetical Version, Engl, by W. Green, M.D. Li- 
verpool, 1783. Svo. 

Odae Horatii expurgatae, in usum Juventutis, cum notis. 
Lond. Svo. 1784. Sine nomine prodiit, sed editor iiiit 
Knoxius. 

Horatii Opera, Edinb. 1789. 24mo. 

Inter versiones pedestres Germanicas eminet Jo. Fred. 
Roosii, textu Lat. et doctis observationibus comitata, Lips. 
1791. Svo. raaj. et Henrici Joerdens, cujus novissima editio 
vulgata est Lips. 1815. Svo. Quibus subjungatur Artis 
Poeticse Versio, a Fr. Petri. Fuldae, 1815. 4to. 

Q. Hor. Flacci Opera. Aros. (in Suecia) 1791. Svo. Ha- 
bet auctorem haec editio Hen. Stamberg. Scquitur ple- 
rumque lectiones edit. Amst. 1735. et exhibet observati- 
ones criticas, partim Latina, partim Suecica lingua confec- 
tas. 

Horatii Carmina in usum Scholarum. Marburg. 1792. 
Svo. 

Q. Horatii Opera omnia, ad optimorum exemplarium 
fidem recensita. Ed. nova. Edinb, 1792. 12mo. 

Q. Horatii Flacci Opera, cum variis lectionibus, notis. 
Variorum, etindice locupletissimo, Lond. 2 voll. 4to. 1792 
curantibus Carolo Combe et Henrico Homer, qui inter la- 2012 RRCENSUS EDITIONUM 

bores immature obiit. Notas excerptas habet Cruquii, 
Lambini, Torrentii, Sanadoni, Bentleii, Cuningamii, Bax- 
teri, Gesneri, Klotzii, Jani, Waddeli, Wakefieldi, et alio- 
rum. Splendida quidem editio est, sed parum accurata. 
Vid. British Critic, Jan. et Feb. 1794. et ClassicalJournal, 
vol. V. p. 161. et p. 336. 

Splendida ilia editio Bodoniana recusa est Parmae, 1793. 
4to. et 8vo. Clementinus Vannetti eam acriter impug- 
navit in opere (in 3 voll.) cui tit. Osservazioni intorno ad 
Orazio, 1793. at lectiones Bodonianae retinentur et de- 
fenduntur in editione secunda ; atque iterum reprehenditur 
Vannetti, in * Lettera di Stefano Arteaga a Giov. Bat. Bo- 
doni, intorno alia censura publicata dal Caval. Clement. 
Vannetti, Acaderaico Fiorentino, contro 1' Edizione Par- 
men dal Orazio.' 

Odes, Epodes, and Carmen Seculare, by William Bos- 
caw en, Esq. 1793. 

CatuUi, Horatii, aliorumque Poetarum Lat. Carmina 
Lyrica, editore J. A. Nasser. Kiion. 1794. 8vo. 

Q. Horatii Fl. qiige supersunt, recensuit et notis in- 
struxit Gilbertus Wakefield, A. B. Coll. Jes. Cantab. nuper 
socius. Lond. 1794. 8vo. min. — Haic editio, bibliopolae 
Londinensis rogatu suscepta, ad exemplar Gesnero-Baxte- 
rianiim impressa est, et, pro modulo suo, in forma et appara- 
tu eleganter confecta. Doctus vero editor, suo Museo inclu- 
sus, non satis codices secutus est, et plus quam satis con- 
jecturis indulsit : idem vero saepe sagax et felix. Fuit in 
animo alios poetas, tam Graecos quam Latinos, simili forma 
concinnare : at morte praereptus raultum deflendus obiit, 
Bione, cum Moscho, et Virgilio tantum prelo commissis, 
1795-1796. 

Horace's Satires by Clobbe, Ipsvvici, 1795. 4to. 

Eclogae, &c. ex editione G. Baxteri, cum notis, Glasguae, 
in .Edibus Academ. 1796. 8vo. 

Horatii Opera, curante Huntero, Professore in Acade- 
mia Audreap. 1797. Svo. Andreap. Haec editio, ut alias q. HORATII FLACCF. 2013 

ejusdem, cura et fide confecta, et nitide excusa est. 

CEuvres d' Horace, traduites en vers par P. Dam, 2 volJ. 
8vo. 1797. Usee versio repetita est 1804-1805. 8vo. 4 voll. 
Alia etiam editio, quae et optima, (impr. a Didot) prodiit 
1816. 2 voll. 8vo. 

Opera, &c. ad exemplar Bentleii recudenda curavit et 
illustravit J. Ch. F. Wetzel Liegn. 1799. 2 voll. 8vo. 

Quintus Horatius Flaccus. Editio nova, a Joanne Livic 
recognita. Lond. typis et impensis G. et C. Spilsbury, 1799. 
12nio. 

Horatii Op. Excudebat Petr. Didot, natu major, 1799. 
Magnifica editio, cum figuris splendidis. 

Horatii Opera, Paris. 1800. 18mo. ap. Didot. Editio 
stereotyp. repet. 1802. 

Opera Horatii illustravit Ch. Guil. Mitsclierlich. Lips. 
1800. 2 torn. 8vo. Eximia est haec Editio. 

Inter Versiones metricas Germanicas praestat Wielandi, 
cujus variae fuerunt editiones. Novissima editio Episto- 
larum, a Wielando ipso aucta et emendata, publici juris 
facta est Lips. 1801. 2 tom. 8vo. maj. Satirarum tertia edi- 
tio, a Wielando itidem emendata, prodiit Lips. 1804. 2 voll. 
8vo. maj. 

Editio Operum Horatii, 2 voll. Berolin. 1800-1. a J. 
Hen. Martin Ernesti, non multum laudata : altera vero 
Lips. 1803. 2 voll. 8vo. bene audit, ut quas juvenibus, an- 
tiquitatum stiidiosis, magna praebet adjumenta. 

Opera Horatii, &c. incepta a Paulo Frid. Achat Nitch, et 
absoluta a Jo. Frid. Haberfeldt, in tom. 4. 8vo. maj. Ha- 
bet haec editio textum Lat. a vulgata recensione plerum- 
que desumtum, commentarium Germanicura, et versionem 
Germanicam pedestrem, et, ut ait Kliigling, satis plerumque 
languentem. Felicioribus auspiciis continuavit hanc edi- 
tionem Haberfeldt, Tom. iii. et iv. Tom. iv. prodiit 1802. 
cui adjungitur Critica Appendix. Posteriores Tomi carent 
Germanica versione. 

Horatius prodiit Vindob. 1802. 8vo. 

Clavis Horatiana, sive Indices Rerum et Verborum phil.- 2014 RECENSUS EDITIONUM 

crit. in Opera Horatii, a J. A. Ernesti. Berol. 1802-3. 8vo. 
3 voll. 

De Arte Poetica, continua exegesi, &c. per L. Q. Sahl 
Hafn. 1802. 8vo. raaj. 

Gesnero-Zeuniana editio, Observationibus auctior, a 
Car. Chr. \¥endlero, repetita est Lips. 8vo. 1802. et iterum 
Lips. 180.5. et 1815. 8vo. 

Batteusii Versio Gallica iterum edita per F. Peyrard, 
Par. 18U3. 2 voll. 12mo. 

Horatii Opera recensuit et illustravit Frid. Gul. Doer- 
ing. Lips. 1803. 8vo. maj. Tom. i. Editio auctior Lips. 
1815. 8vo. maj. Tom. ii. 1825. Haec editio magni aes- 
timatur. 

Lyrics of Horace in English verse, Lond. 1803. Aucfor 
est hujus versionis, ut fertur, qui antea Catullum, Mono- 
biblon Propertii, Lucretii primum librum, et Joannis Se- 
cundi Basia Anglice vertit. 

Operura Horatii versio Germanica, a C. F. Preiss, pro- 
diit Lips. 1805. 8vo. 4 voll. 

Horatius, collatione scriptorum Graecorum perpetua et 
notis Variorum illustratus. Praemittuntur duae Odae Ho- 
ratianae Graece conversae. Per S. Weston. Lond. 1805. 
Svo. 

Operum omnium Horatii versio Germanica, a Jo. Henr. 
Voss, prodiit Heidelberg. 1806. 8vo. 2 voll. 

Edit, a Praedicow. Viteberg. 1806. 8vo. 

Editio cum Scholiis CI. Bond, repetita est Par. 1806. 
8vo. edente Nic. Lud. Achaintre. 

Horatii de Arte Poetica librum, cum Prolegomenis, edi- 
dit, notisque criticis et exegeticis illustravit Schelle. Lips. 
1806. 8vo. 

Cum scholiis perpetuis Bond. Paris, 1806. 

Editio M. Chris^iani Dav. Jani recusa est Lips. 1809. 
Svo. 

Horatii Odae, cum versione Graeca metrica, Petropol. 
1810. 8vo. 

Horatii Opera. Ad Mss. codices plurimis in locis emen- Q. HORATII FLACCI. 2015 

davit, notisque, praesertim in iis quae ad Romanas antiqui- 
tates spectant, illustravit Carolus Fea. Rom. 1811. 8vo. 
2 voll. 

Epistolas Horatii, una cum Wielandi Observationibus, 
rediddisse dicitur Hungarice J. Kis. Ordenb. 1811. 8vo. 
2 voll. 

Poesie di Orazio, tradotte da Giuseppe Solari. Gene- 
va. 2 voll. 8vo. 1811. 

Libri v. Odarum et Epodorum Horatii. Ad fidem Mss. 
xviii. Parisiensium recensuit, notis illustravit, et Gallice 
reddidit C. Vanderbourg. Lut. Par. 1812. 8vo. maj. 3 torn. 
Variae lectiones ex tot Mss. non satis copiosae videntur, 
et ab aliis saepius antehac notatae sunt. Annotationes sunt 
partim criticae, partim exegeticas, et in lingua Gallica 
scriptae. 

Opera Horatii edente J. Hunter, Cupri Fifanorum, 1813. 
2 voll. in 8vo. min. Antea, n. a. 1797. nitidara editionem 
Horatii vulgaverat J. Hunter. 

Q. Horatii Flacci Opera, curante Aug. Chr. Borheck, 
Lemgov. Tom. i. Pars 1. et 2. 1814-15. 8vo. Tironibus po- 
tissimum consultum ivit, ait Harlesius, hie auctor, et prod- 
esse iis poterit hoec ejusdem opera. 

Horatii Satyren, ertlart von Lud. Fred. Heindorf, Vra- 
tisl. 1815. 8vo. maj. 

Multum laudatur Satirae primae Germanica versio a F. 
A. Wolf. Berolin. 1815. 8vo. 

Q. Horatii Flacci Opera ad exemplar Bentleianum ple- 
rumque efformata, et brevibus notis instructa, a Th. Kidd. 
A. M. Cantabrigiae, 1817. 8vo. 

Horatii Opera ad exemplar Bentleii recudenda curavit, 
argumentis, notis criticis, indicibusque illustravit Wetzel. 
Lips. 1817. 8vo. 2 voll. 

Quinti Horatii Flacci Opera, ex editione J. C. Zeunii, 
sedula recensione accurata. Lond. 1817. 18mo. 

Texlus Horatianus, at sine Commentariis aut Obser- 
vationibus, emendate datur, in editione Operum Horatii, 
curante Sandcro, apud Gerstcnbourg. 1817. 8vo. ct in Tom. 2016 RECENSUS EDITIONUM 

I. Bibliothecae Romanae Classicee, probatissimorum Scrip- 
torum Latinorum Opera exhibentis, curante G. H. Liine- 
mann, Getting. 1818. 8vo. 

Car. Guil. Rumleri versio Odarum et Epodorum recusa 
est Berol. 1818. 8vo. 

Ernestii Parerga Horatiana, Hal. 1819. 8vo. 

Graevii Scholia ad Horatii Odarum Libros ii. ex autogr. 
edidit Bothe. Heid. 1820. 8vo. 

Quintus Horatius Flaccus. Londini, typis C. Corrall, ira- 
pensis G. Pickering, 1820. 48vo. Haec pumila, sed pulchra, 
editio, iterum prelo, ut audivimus, commissa est, emenda- 
tius proditura. 

Q. Horatii Flacci Opera ad fidem sex Codicum MSPT. 
nondum adhibitorum Bibliothecae Regiae Bambergensis, 
nee non Schoenborniano-Gaibacensis asque ac Hellerianae^ 
collata cum optimis editionibus, praecipue ilia Caroli Fea, 
aucta lectionum varietate perpetiiaqiie adnotatione, et scho- 
larum in usum edita a Joachimo Henrico Jaeck, Biblio- 
thecae Regias Bambergensis Praefecto. Vinariae, 1821. 12mo. 
Pra^mittitur Prologns et Horatii Vita * a Suetonio Tran- 
quillo conscripta : ' accedunt Specimina Scripturarura. 
Bene audit haec editio. 

The Lyrics of Horace : being the first four books of his 
Odes. Translated by the Rev. Francis Wrangham, M. A. 
F.R.S. Eboraci, 1821. 8vo. Latinum textum concinnavit, 
et e regione posuit versionem Anglicam, metris octosylla- 
bicis, per omnes Odas, duobus exceptis, quae sunt dithy- 
rambicce. Ex Monito Lectori videtur, voluisse sese osten- 
dere aptum potius, quam paraphrasticum interpretem. 
Optandum vero est, virum multiplici doctrina praeditum, ut 
alia ejus opera satis testantur, subjecisse huic metricas ver- 
sioni suas quasdam criticas observationes. 

Excerpta ex Virgilio et Horatio, in usum quartae clas- 
sis apud Scholam Harroviensera. Lond. in ^dibus VaU 
pianis, 12mo. s. a. 

Horatii Opera, ex editione Gesnero-Zeuniana, cum notis 
selectis, in usum Schola; Carthusianae excusa Lond. 1822. Q. HORATll FLACCI. 2017 

Q. Horatii Flacci Eclogae, cum selectis scholiastarum 
veteruhi et Gulielmi Baxteri, Jo. Matthiae Gesneri et Jo. 
Car. Zeiinii annotationibus. Recognovit Frider. Henr. 
Bothe, &c. Editio repetita et eraendatior. Lips. 1822. 
Svo. 

Quinti Horatii Flacci Opera, ex editione J. C. Zeiinii, 
sedula recensione accurata, Lond. 1822. 18mo. Recen- 
suit et accuravit Joannes Carey, LL. D. 

Editio Delphinia vicesima tertia, prioribus longe eraen- 
datior, prodiit Lond. Svo. 1823. Huic edition! accessere 
Vita Horatii cum Dacerii notis, ejusdem Chronologia Ho- 
ratiana, et Praefatio de Satira Romana. 

Horatius in usum Schoiarura a Hobler. Vien. 1823. Svo. 

Horatii Opera recensuit et emendavit F. G. Pottier. 
Paris. 1823. Svo. 

Q. Horatii Flacci Opera, ad fidera optimorum exerapla- 
rium ca.stigata. Ed. tertia, cum notis Anglicis. Lond. in 
sedibus Valpianis, 1823. 18mo. In usum Scholarum. Ea- 
dem sine notis. 

Quinti Horatii Flacci Opera, ad fidem editionis J. M. 
Gesneri. Lond. 1824. 8vo. min. ap. Harding, Mavor, et 
Lepard. Typis nitidis, cum icone. 

Hactenus de Editionihus Horatii. Addas etiam Obser- 
vationes in quasdam sententias Horatii quee ab Homero 
derivatae sunt, a Sam. Shavs^, M, D. in Grammatico ejus 
Dictionario, Lond. 172(3. Svo. et Epist. T. Molineux, 
F. R. S, ad Episcopum Clogherensem, de Lyra Graeca et 
Romana, in Philosoph. Transact, vol. xxiii. p. 12G7-1278. 
M. etiara Stradas (Italici) Prolusiones, Oxonias, e prelo 
Clarendoniano. 

In scriptis, quae, ab operibus Horatii sejuncta, lucem 
iis afFerunt, notandis, dives et copiosa est Bipontinorum 
Notitia Literaria. Brevissime mentionem facimus sequen- 
tium. 

Dissertatio, qua Pindarus et Horatius comparantur, 
prius olira Gallice scripta (ut notatur a Bipontinis) per 2018 RECENSUS EDITIONUM 

Monsieur Blondell, postea Anglice versa, Lond. 1680. 
1696. 8vo. 

Quaternas Epistolae : prima et secunda ad Ricardum Ben- 
tleium, tertia ad Ezech. Spanhemium, quarta ad Ludovi- 
cum Fridericum Bonetum. Lond. 1713. 8vo. 

Comment, in quandam Horatii Oden, in qua auctor pro- 
bare tentat, Horatii Bacchum esse Judeeorum Jehovam, a 
celebri Antiquario, Gul. Stukeley, in Palasographia Sacra, 
Lond. 1736. 4to. 

M. L. Cupmartin de Chaupy scripsit de Villa Horatii, 
ou D^couverte de la Maison de Campagne d' Horace, Ro- 
mae 1706. 8vo. De eadem re etiam Dominici de Sanctis, 
in Dissertazione sopra la Villa di Orazio Flacco, Romae 
1761. 4to. Recusa ibid. 1768. Dominici de Sanctis vulgavit 
alium librum, in qua confirmat sententiam, quara in priori 
propagavit, Ravennae 1784. 4to. 

Criticae Observationes in Horatium, per J. Jortin, D. D. 
in Miscellaneis ejus philologicis et criticis. Lond. 8vo. 1790. 

His addantur Vita Horatii in Vitis Romanorum Poeta- 
rum per L. Crusium, Lond. 1726. 8vo. et in Biographia 
Classica, Lond. 1740. 8vo. 

Criticae quaedam Observationes in Horatium, subjectae 
poematiis partim Latine scriptis, partim redditis, per Gilb. 
Wakefield, Coll. Jes. socium, Cantab. 1776. 4to. min. 

Rene D'Auber de Vertot, in Dissertatione de Characte- 
ribus Augusti, Horatii, Agrippae, et Maecenatis, cum aliis 
consimillimis, una cum Observationibus in Opera Horatii, 
per Comitem de Shaftesbury, Lond. 1740. 4to. 

Quod ad stylum Horatii spectat, extant quaedam in 
Epistolis elegantibus Fitzosborn (Melmoth), Lond. 1758. 
8vo. et in obss. de Satiris Horatii, a Beattie, et in anno- 
tationibus Thomae Harmer, in Observationibus suis valde 
mirandis in varias sententias Sacrarum Scripturarum, &c. 
Lond. 1787. 8vo. Vol. iii. et iv. et in Ogilvii Observatio- 
nibus in Poesim lyricam Horatii prasraissis Poeraatibus 
suis, Lond. 1762. Q. HORATM FLACCI. 2019 

De Metris Horatianis addas, ' De Metris, quibus usus est 
Horatius Lyricus,' in Robert! Wyttyntoni Lichfeldiensis 
secunda Grammaticae parte, &c. Lond. per Wynandrum 
de Worde, 1515. 1524. Vid. Herbert! Typogr. Ant!q. vol. 
I. p. 151-166. et Palmeri Hist. Typograph. p. 348.— Metra 
etiam Horatiana, a Christoph. Ware, Lond. 1690. 8vo. et 
de Metris Horatianis in Libro, cui tit. Latin Primer, a 
Ricardo Lyne. — Remarks on the Latin Alcaic and Sapphic 
Metre, as exhibited in the Odes of Horace, Lond. 1824. — 
Sketch of the Scansion and Structure of the Alcaic Stanza 
in Horace ; in Classical Journal, vol. xi. p. 351. a J . T. 
(Jacobo Tate, Richmondiensi,) viro doctissimo, et harura 
rerum peritissimo. 

De quibusdam aliis scriptis, Germanicis et Belgicis, 
quap illustrant Horatium, separatim ab operibus, et quae 
non habent locum in Bipontina Notitia, et in his nostris 
additamentis locum non inveniant, commode consulatur 
Harlesius, in Supplement, ad Brev. Notitiam, &c. p. 199. 
et deinceps. 

Hactenus, et forsan satis, de Horatii admiratoribus et 
panegyristis : at simul fuerunt, qui eundem non adeo 
fuisse poetam in omnibus partibus absolutum existima- 
runt, ut nulla vexaretur censura. Fuerunt certe Hora- 
tio-Mastyges, qui Horatium nimiae erga Romanae libertatis 
parricidas adulationis, nimiae in amoribus lasciviae arguere 
parati sunt. Hinc forsan est, quod, prae timore Inquisiti- 
onis, quaedam partes Horatii raro aut nunquam ab His- 
panicis editae sunt ; et hinc apud alias gentes castratae 
illae, quae appellantur, editiones Horatii, ob maximam illam 
reverentiam quae pueris debetur. Et apud quosdam recen- 
tiores valuit opinio, quod melius sit sequi quosdam Germa- 
nicos, imaginatione magis discursiva, et etiam Lopez de 
Vega Hispanici Extemporalia, quam Horatium, studiose 
nimis elaboratum. Multa praeterea reprehenderunt Julia- 
nus Caesar Scaliger, Perrault, et Anglicus quidam censor, 
ut notatur a Bipontinis^ quibus, ne plura dicaraus, addan- 2(120 RECENSUS EDITIONUM 

tiirquae F. Sayers, M. D. Norvicensis, protulit in Disqui- 
sitionibus Metaphysicis et Literariis, 8vo. Lond. 1798. 

De Imitatoribiis Horatii quaedara subjungemus. Hora- 
tius enim adeo abundat deliciis, ut non miremur, si multi 
luerint ejus imitatores : iramo fuerunt paene innumeri. Ex 
}nultis pauca acciDiamus. Tasso cum aliis Lyricis Itali- 
cis multa ex ore Flacci nostri libaverunt ; nee minus illi 
qui Latini Italici vocantur, sive artem poeticam, sive lusus 
amatorios, sive res sacras tractaverint ; ut Hieronymus 
Vida, de Arte Poetica, Cardinalis Barbarini, in Poema- 
tiis, cum aliis sui saeculi. Similiter Galli, a Marot us- 
que ad Boileau et Job. Baptist Rousseau. Et fortasse 
critici eorura, praecipue quod ad res draraaticas spectat, 
eum nimis secuti sunt. Germanicis subjungimus, * Odae 
Horatianae in aliud genus carminis versae/ Amst. 12mo. 
1097. ' Paraphrases Horatianae/ Amst. 12mo. 1693. et qui- 
deni praeter Horatii editiones, versiones, et quae ex profes- 
so imitationes sunt, omnes paene modos Horatianos Ger- 
mani suis pocmatibus aptaverunt. 

Quod ad nostrates spectat, omnes paene elegantioris venae 
poetae quaedara Horatiana metrice verterunt, vel ex profes- 
so Horatium imitati sunt. Inter hos eminent Miltonus, 
Couleius, B. Jonson, Dryden, Prior, Otway,Fanshaw, Beau- 
mont, Addisonus, Thomas Brown, cum aliis minoris famae. 
Inter eos qui ex professo Horatii imitatores extiterunt nu- 
merandi sunt, Oldhamus, de Arte Poetica, et in Satiris; 
Comes de Koscommon, de Arte Poetica ; Popius, in Epis- 
tolis suis Moralibus, et Satiris; et Nevellius, Collegii Jesu 
Cantab, quondam socius. Et quidem ex quo tempore (a. 
1775.) Gulielmus Brown, Eques Auratus, Horatii imitatori- 
bus aurea donavit praemia, multas praeclaras Odas Vati 
Venusino consecravit Cantabrigia ; ut satis testantur Car- 
mina praemiis donata, ed. 1817. et eximii T. Tweddell pro- 
lusiones, ed. 1793. Quaedam etiam istlus generis public! 
juris fecerunt Oxonienses, ut in Musarura Anglicarum Ana- 
lectis, Oxon. 1692. et magis auctis, 3 voll. Lond. 1714. et Q. HORATU FLACCI. 2021 

in Wartoni Elegiis et Odis, et etiam in aliis Lyricis Oxoni- 
ensibu.s, quae extant in Miscellaneis Oxonicnsibus, ed. 
Lond. 8vo. 1685. 

Multi etiam qui in arte critica prasstiterunt, flosculos 
quosdam ex hortis Horatianis decerpserunt, ut inter alios, 
Hugo de Grost, (Grotius,) Daniel Heins, (Heinsius,) Petrus 
Burmannus, HofFmannus, cum nostris Gul. Jonesio, Equite 
aurato, et Gilb. Wakefieldo in Poetical Translations Irom 
the Ancients, Lond. 1795. RECENSUS CODICUM MSS. 
QUINTI HORATII FLACCI, 

QUI IN BIBLIOTHECIS BRITANNICIS ASSERVANTUK. Clarus Bentleius fuit criticus, ut omnes norunt, satis 
audax. Quod ad Horatium speclat, mutavit eum in locis 
paene dccc. Idem vero, si seepe errabundus, et damnan- 
dus, quippe ingenio et conjecturis nimis confisus, extitit 
simul felix saepe, ac admirandus. Est enim ubi codices 
Mss.ipsi misere erroribus, prae scribarnm ignorantia, foedati 
sunt, quos viri sagacitate et doctrina praediti, atque artis 
criticae periti, facile possint deprehendere et emendare. 
Et revera in editione sua Horatii nullo modo auxilia co- 
dicum sprevit Bentleius ; iramo ad eos multum provocavit, 
affirmavitque, se optimos omnes Britannicos studiose con- 
suluisse. Nos igitur vimm doctum hie loci breviter se- 
quemur. 

Codices Cantabrigienses et Oiouiemes. 

*Ex Britannicis,' ait Bentleius, *quos omnes ipsi oculis 
usurpavimus, palmam facile aufert Codex CoUegii Reginen- 
sis, Oxonii, dcc. annorum et ab omni parte integer : post 
hunc liber e Biblioth. Regia Societatis Londini, alter Pe- 
trensis Domiis Cantabrigiae, tertius CoUegii Magdal. Oxonii, 
quartus viri ornatissimi Rogcri Gafei, quintus Rev. admo- 
dum Episcopi Eliensis, qui sub initiis typographiae scriptus 
est eadem plane manu ac alter e CoUegio Regio Cantabri- 
giae, qui false praeconio Bembimis venditatur. Praeter hos CODFCES IN BIBLIOTH. BRITT. ASSERVATI. 2023 

et alii plures accesserunt, qui partem tantummodo Ho- 
ratianoiuin operuni continebant :.... alter c Bibliotheca Re- 
gia, Sermones et Epistolas Artemque complexus, cui plane 
geminus est ab eodem librario descriptus in Collegio Mag- 
dal. Oxon. Eadem fere habent tria exemplaria ex Colle- 
gio nostro S. Trinitatis. Carmina vero et Epodos Bodleiani 
duo et Figorniensis ; Artem autera Poeticam Vigorniensis 
alter et Digbeanus (Bodl.) Oxonii.' 

lidem Codices Cantabrigienses, a Bentleio brevissime 
notati, sic describuntur in editione Cantabrigiensi, 1701. 

1. Gale. Codex Ms. Doc. Gale, cui inseruntur Hora- 
tii Opera, cum scholiis ad marginem scriptis, 

2. Gale. Ejusdem cod. Ms. vetustus, continens Horatii 
Epistolas, cum scholiis et glossa interlineari. 

3. Bemb. Cod. Ms, Cardinalis Berabi, continens Horatii 
Opera, in Bibliotheca Collegii Regalis servatus. 

4. Petr. Codex Ms. Collegii Petrensis, cui inseruntur 
Horatii Oda3, Satirae, et Epistolas, cum scholiis et glossa 
interlineari. 

5. Tr. Cod. Ms. Trin. Coll. Cantab, cui inseruntur Ho- 
ratii Epistolee. 

N. B. Codex Galeanus, notatus a Bentleio, nunc in Bi- 
hlioth. Trin. Coll. et Episcopi Eliensis (Morei) nunc in Bi- 
blioth. Publ. Univers. Cantab, servatur. 

NuUi Codices Cantabrigienses, praster dictos, nobis no- 
tescunt. Qui sequuntur Oxonienses addendi manent: 

Bibliotheca Bodleiana continet antiquam Anglicam Ver- 
sionem Artis Poeticae. 

Inter Codd. Manuscriptos, et Impressos cum notis Ma- 
nuscriptis, olim D'OrviUianos, in Biblioth. Bodl. sunt: 

X 1. 5, 9. Horatii Opera hoc ordine ; Ars P. 1 — 11. 
Epp. ii. 11—44. Epodi et Carm. Saec. 44. b— 60* Od« 
Ql — 127. Sermones desunt. Ms. chart, in 4to. 

X 1. 5, 10. Horatius. N. B. Ars Poetica statim post 
Carmen Saeculare ponitur. Codex membr. in 4to. 

X 1.5,11. Horatius, cum Scholiis et Glossis, et alia 
nonnulla. Viz. 1 . Horatii Odae, Epodi, Carmen, f. 1—40, 2024: RECENSUS EDITIONUM Q. HORATII FLACCI. 

4. Horatius de Arte Poetica, Sermonum Libb. ii. Epis- 
tolarum Libb. ii. 43 — 114. Codex membr. in 4to. * Ni- 
tidissimus et optimus, literis in Gothicas abeuntibus.' 
Strackh. Vid. D'Orville ad Charit. p. 22=211. 

X 1. 6, 9. — 2. Collatio Horatii cum duobus codd. quo- 
rum alter cum scholiis saec. x. alter saec. xiii. pp. 7. Ms. 
ill 4to. 

X 2. 1, 9. Q. Horatius Flaccus ed. Burmanni, 12mo. 
Traject. 1699. cum foliis puris insertis, et notis Mss. Vla- 
raingii. 

X. 2. 2, 2. Horatius Torrentii. Antverp. 1608. 4to. cum 
Ms. antique Franequerano (v. Bentleium Ep. ii. ad Hem- 
sterhus. init.) collatus a J. Tollio. 

X 2. 4, 16-17. In Horatii Odas Notse J. P. D'Orvillii. 
Tom. i. pp. 557. torn. ii. pp. 322. et pp. 580. Ms. in 4to. 

X 2. 4, 22. Notae, ut videtur, W. Vlamingii in Juvena- 
lem et Horatium. Ms. spissus in 4to. 

X 2. 5, 19. Horatius, Traj. Bat. 1713. 12rao. interfol. in 
4to. cum notis Mss. J. P. D'Orvillii. 

X 2. 6, 26. Horatius ap. Gryphium, Lugduni 1551. Svo. 
cum Ms. a D'Orvillio collatus. 

X 2. 6, 27. Horatius Mureti ap. P. Manutium. Venet. 
1555. cum notis Mss. Th. Canteri. 

X 2. 6,28. Horatius ap. Aldum, Venetiis, 1501. cum 
Var. Lectt. e cod. membranaceo excerptis per Cajetanum 
Vulpium Presb. Patavinum an. 1724. 

X 2. infr. 2, 2. Notae sive Variae Lectiones in Virgilium 
et Horatium. Viz. in Horatium ed. Zurk. Harl. 1696. Notae 
Mss. G. Vlamingii, pp. 4. et 27.— Elzev. 1627. Not. Mss. 
p. 11.— Amstel. 1695. Not. Mss. T. Canteri, pp. 3.— Am- 
stel. 1616. et Prosodiam Sim. Verepuei Anlv. 1609. Not. 
Mss. pp. 3.— Cruq. 1578. Collatio cod. Ms. a J. Broukhu- 
sio, pp. 33.— Veronae 1585. Not. Mss. pp. 23.— Ms. Strack- 
hovii in 4to. 

Haec omnia D'Orvilliana ex Catal. CI. Gaisford. Oxon. 
1806. 4to. 

Canonici Lat. 24. Lib. de Arte Poetica, et Epistolae, cum CODICBS IN BIBLIOTH. BRITT. ASSERVATI. 2025 

variis gloss, ct notis margiualibus. Cod. Membran. saec 

XIV. 

25. Comment, in Libios Odaium Horatii. Cod. Chaib 
tac. ilium, saec. xv. 

26. Horatii Odarum Liber, cod. membran. charact. Ital. 
saec. XIV. vol xv. illmnin. pulchre scriptus, cum paucis 
notis. 

27. Horatii Sermones. cod. chart, saec. xiv. cum pau- 
cis quibusdam notatis in margine. 

28. Liber Sermonum Horatii, cui preeraissae Juvenalis 
et Persii Satirae. Cod. membran. nitidc scriptus, cum mul- 
tis annotationibus, saec. xv. 

29. Horatii Ars Poetica, et Epistolae. Cod, membran. 
saec. xiv. 

Codices in Museo Britannico. 

Codices Hail, a Carolo Combe, in editione Operuiii Hora- 
tii, Lond. 1792. memorati. A. 2755. saec. x. B. 3334. saec. 
XII. C. 2724. .S£ec. xiii. D. 3754. sa?c. xv. E. 2609. 
saec. XV. F. 4862. saec. xv. G. 2621. saec. xiii. 

Inter Codices Bumeianos N. 181. Horatii Lyrica. De- 
scribitur in Catalogo, ut cod. Ms. membran. paginis 190. 
et ut coUat. ad quasdam paginas editionis Ricardi Bent- 
leii, quae Amstelodami edita est 1713. illumin. et pulchre 
scriptus. Vita Horatii per Petrum Crjnitum Florentinum 
praefigitur, Ital. charact. Sasc. xv. 

Horatii Ars Poetica, una cum Epistol. Lib. i. ct ii. Co- 
dex membran. saec. xiv. cum multis glossis interlin. et 
notis marginal. 

Horatii Ars Poetica, cod. chartac. sine gloss, ant notis, 
scriptus, ut videtur, in Hispania. 

Inter codices Burneianos sunt quatuor alii diversae for- 
mae et characteris. 

Codex Lansdoun. N. 830. Horatii Opera, membran. elc- 
ganter script. Italica manu, ct illumin. sine glossis aut 
annotationibus margiualibus : olim tuit Matthia^ Corvini, 

Delph. et Var. C'las, Horat. C S 2026 CODICES IN BIBLIOTH. BRITT. ASSERVATI. 

Regis Hungariae ; tandem venit in possessionem Antonii 
Askew, M. D. viri in codicibus Mss. Latinis et Graecis inda- 
gandis inter priraos curiosi et assidui. Sub initio hujusce 
Codicis Askeuius haec verba exscripserat : ' Lettres cri- 
tiques de Gisbert Cuper, a Amsterdam, 1742. p. 381. J'ai 
I'Horace d'Amsterdam. Mr. Bentley est hardi dans ses 
conjectures. Je me suis entretenu sur quelques-unes, avec 
un de mes amis, et j'ai un bon manuscrit sorti de la Biblio- 
theque du Roi Matthias Corvinus, ou j'ai trouv6 diverses 
lemons, dont ce sgavant Anglois ne fait pas mention.' 

In Collect. Mss. Indescript. in Museo Britan. v. ii. p. 
819. Carrainum Lib. i. cum notis et Vita Horatii ex variis 
auctoribus collectis, ab Henrico Finch, et patri suo dedi- 
catis, 1.577. 

His adjiciantur, quippe quae sub eadem pagina notantur, 
variae Odae Metris Anglicanis versae, et Tractatus in diver- 
sas partes Horatii ab auctoribus variis confecti. 

Codices ill Palatio Archiepiscopali apud Lambeth. 

In Biblioth. Mss. Archiepiscopi Cantuar. apud Lambeth, 
codex est, partim membran. partim chartac. in 4to. saec. 
X V. complexus, inter alia multa classica, Horatii Sermonum 
Libros duos, cum notis margin. N. 425. 

Jn eadem Biblioth. et sub eadem Catalog! pagina, (54.) 
est cod. membran. sasc. xiv. coraplexus, inter alia, Florile- 
gium ex Claudiano, Ovidio, Horatio, &c. CODICES IN BIBLIOTH. BRITT. ASSERVATI. 2027 

Addantur etiam haec excmplaria irapressa, quae cum 
notis Mss. in Bibliothecis publicis servantur : 

Editio Paris, apud Robertum Stephanura, 1541.8vo. ex- 
stat in Biblioth. Bodl. cum annotationibus Mss. 

Edit. Lngd. apud G. Rovillium, 1559. 8vo. extat in Bi- 
blioth. Bodl. cum observationibus Mss. et Interpretatio- 
nibus, 

Editio Lambini, Par. 1567. fol. extat in Biblioth. Bodl. 
cum notis Mss. 

Ed. Cruquiana v. Lugd. Bat. (Plantin.) 1597. 4to. cum 
notis Mss. Ric. Beutleii, in Mus. Brit. 

Ed. Heinsiana ii. Lugd. Bat. 1612. 8vo. extat in Mus. 
Brit, cum notis Mss. Ric. Bentleii. 

Ed. Horat. Cantab. 1669. 4to. cum notis Mss. Ric. 
Bentleii, in Mus. Britan. 

Horatii Opera, Traj. Bat. 1699. cum notis Mss. Ric. 
Bentleii, in Mus. Brit. INDEX 

IN 

H O R A T I U M. Od. OJas : Ep. Librum Epodon : C. S. Carmen Saeculare : iS. Libros Scrmo 
num: iiyj^ Epistolas : A. I^. Artem Pocticam : numerus Romanus niinusculus 
Librum designat ; Od;B, Epodaj, Satira;, et Epistolse indicautur numcro Arabico 
scquente commate ; sequente vero puncto versuiu monatrat. (A vel Ab preepositio omissa) 
abacta epulis regum ii. S. 2, 4t 
abest virtute A. P, 370 
absint nagnife funere ii. Od. 20, 21 
absterrent vitiis i. S. 4, 129 
acies retro versa Philippis iii. Od. 

4,26 
alius Ljsippo ii. Epl. 1, 240 
alium sapiente i. 16, 20 
civem hobte dignosceret 15, 29 
corpurum vitio ii. S. 3, 213 
curtatus inaequali tonsore i. Epl. 1,94 
curvo dignoscere rectum ii. 2, 44 
data fatis i. Od. 12, 51 
decede peritis ii. Epl. 2, 2 1 3 
defendit ffistatem capellis i. Od. 17, 3 
dimoveat lucro i. S. 1, 39 
discrepat istis 6, 92. ii. 3, 108 
discrepat vino i. Od. 27, 6 
dissentientis conditionibus foedis iii. 

Od. 5, 14 
faciera dimovet curvo littore iv. Od. 

6, 14 
flentibus Varius discedit i. S. 5, 93 
liberat Hippolytum tenebris iv. Od. 

7, 26 
novo diveiletur adultero i. Od. 36, 18 
Pegasus expediet Chimajra 27, 24 
pignus dereptum lacertis 9, 23 
procul negotiis Ep. 2, I 
procul prava ambitione i. S. 6, 52 
prohibere cheragra i. Epl. I, 31 
prohibete Bacclium rixis i. Od. 27, 4 
recto depellere cursu ii. S. 5, 78 
repulsum foribus 7, 90 
secemere publica privaiis A. P. 397 

Delph, et Var. Clas. secemis honestum turpi i. S. 6, 63 
seraota terris ii. Epl. 1, 21 
simplex munditiis i. Od. 5, 5 
solvere Thessalis venenis 27, 21 
solutus omni foenore Ep. 2, 4 
undis retortis littore Etrusco i. Od. 
2, 14 
A i. Od. 21 , 14. iii. 5, 43. 16, 22. iv. 

5, 12. Ep. 17.24 
Ab i. Od. 9, 22. 28. 29. 36, 4. 37, 13. 
16. ii. 3, 3.21. iii. 5, 43. 14, 4. 
(16, 22. Benil.)20, 16. 27, 2. 12. 
58. iv. 4, 14. 53 
Ab equo indomito I ass us ii. S. 2, 10 
(Ab avaritia laborat, Bentl. i. S. 4, 26) 
Ab Acliiile setundus lieros ii. S. 3, 193 
Ab iiuo ad summum totus moduli bipe- 

dalis ii. S. 3, 308 
Ab ipso ferro opes animumque ducit 

iv. Od. 4, 59 
Ab insolenti laititiatemperatam mentcm 

ii.Od. 3,3 
Ab Lamo ducit origincm iii. 17, 1 
Ab orno pendulus 27, 58 
Ab ignibus sospcs i. 37, 13 
Ab (pro post) domita noinen ab Africa 

iv. Od. 8, 18 
Ab ovo usque ad mala i. S. 3, 6 
Abacta Veia Ep. 5, 29 
Abdiderint i. S. 8, 43 
Abdidit iii. Od. 4, 38 
Abdila rerum A. P. 49 
Abdhiv iii. Od, 16, 5 
Abdito ii. 2, 2 
Abditus i. Epl. 1, 5 
Abcaut ii. S. 3, 246 
Ind. H(tr. A - 11 INDEX Abeasiii. Od. 18,3 

A beat fortuna superbis A. P. 201 

Abeat ii. S. 3, 218 

Abeo i. 6, 61 

Abes iv. Od. 5, 2 

Abest i. Od. 9, 17. 35, 20. iii. 16, 37. 

24, 64. i. Epl. 18, 57. A. P. 370 
Abeiinte iii. Od. 6, 44 
Abliinc ii. Epl. 1, 36 
Abi iv. Od. I, 7. i. Epl. 7, 53. ii. 2, 

205 
Abibisii.S. 1, 86 
Abjectis nugis ii. Epl, 2, 141 
Abjecto i. S. 3, 131 
Abigat (vinum) ciiras i. Epl. 15, 19 
Abigunt iii. Od. 24, 40 
Abii i. S. 1, 108 
Abjicito i. Epl. 13, 7 
Abire Ep. 11, 20. i.S, 9, 14. ii. Epl. 2, 

215 
Abireiu i. Epl. 9, 7 
Abit i. S. 5, 14. ii. S. 3, 50 
Abitoiii. Od. 14,24 
(Ablativus absolutus) 

Excepto, quod i. Epl. 10, 50 
Mente solida iii. Od. 3, 4 
neglectis ii. S. 4, 82 
(Ablativus participiorum in dus) 
aestimat anteferendo ii. Epl. 1, 21 
nialedicit vocando Furiam ii. S. 3, 140 
nefas putando iv. Od. 1 1, 30 
Abludit ii. S. 3, 320 
Abnegat i. Od. 35, 22 
Abnormis sapiens ii. S. 2, 3 
Abnuere 5, 52 
Abominatus parentibus Hannibal Ep. 

16,8 
Abortivus i. S. 3, 46 
Abrotonum aegro dare ii. Epl. 1, 114 
Abrumpere iv. Od. 7, 27 
Abscidit i. 3, 21 
Abscindere reditus Ep. 16, 35 inane 

soldo i. S. 2, 113 
Abscissum ii. 3, 303 
Abscondere Talos cavis 3, 173 
Absens ii. S. 5, 72. i. Epl. 7, 38. 1 1, 21 
Absens pater urget iii. Od. 27, 57 
Absentem i. S. 3, 21. 4, 81. 5. 15. 10, 

79. ii. 7,28 
Absentes Ep. 1, 18 
Absentis ii. S. 3, 314 
Absint ii. Od. 20, 21 
Absistere i. S. 3, 104 
Absitii. Epl.2, 199 
Absolves ii. S. 3, 279 
Absona fortuiiis dicta A. P. 112 
Abstemius in medio pusitorum i. Epl. 

12, 7 
Absterrebitur ii. S. 5, 83 Absten-ent i. S. 4,129 

Abstes A. P. 362 

Abstes inexcusbbilis i. Epl, 18, 58 

Abstinens iii. Od. 7, 18. iv, 9, 37 

Abstinet A. P. 170. 379 

Abstineto iraruni calidgeque rixre iii. Od, 

27, 69 
Abstinuit Veneie et vino A. P. 414 vim 

uxore et nato ii. S. 3, 202 
Abstulerat i. Epl. 15, 34 
Abstulerit i. S. 4, 132 
Abstulit ii. Od. 16, 29. Ep. 5, 66 
Absumet ii. Od. 14, 25 
Absumtis i. Epl. 15, 27 
Abunde satis est i. S. 2, 59 
Abunde (cum noiuiiiativo) : V'aletudo 

contingat abunde i. Epl. 4, 10 
Abundes immoderatus ii. S. 5, 89 
Ac (pro sicut) i. Epl. 16, 32 
Ac (post siniul) i. S. 4. 119. 8,21. 

i. Epl. 13,11 
Acadenii silvas ii. Epl. 2, 45 
Accedam ii. S, 3, 263 
Accedas 5, 72 

Accedat 6, 9 stomacho 3, 154 
Accedent (pro quo alii legunt Accedunt) 

U.S. 2,85 
Accedente ii. Epl. 2,211 
Accedere ii. S. 3, 149 

Accedes ii. S. 7, 118. i. Epl. 17. 12 

Accedet iv, Od. 2, 46. ii. S. 2, 86 

Accedit A. P. 243 

Accendis i. S. 9, 53 

Accendit Ep. 14, 14 

Acceperis ii. S. 3, 67 

Accepisse 6, 81 

Accepit 3, 226. i. Epl. 10, 17. 12, 28 

Accepla ii. Epl. 1, 147. A. P. 283 

Acceptos rettulit ii. Epl. 1, 234 

Acceptus C. S. 62 

Accessit A, P. 211. ii. S. 1, 25 

Acci i.S. 10, 53. A. P. 258 

Accidit Ep. 5, 61 

Accipe i. S 4, 14. 38. ii. 2, 70. 3,46. 
66. 307. 5, 10 

Accipiam tabulas i. S. 4, 15 

Accipiar ii. 8, 67 

Accipias i. 1, 48 

Accipiebat i. Epl. 7, 53 

Accipiet ii. S. 5, 68. i. Epl. 10, 28 

Accipio i. S. 5, 58 

Accipis ii. Epl. 2, 162 

Accipit 2, 33 

Accipiter adurgens molles columbas i. 
Od. 37, 17 

Accipiter laqueos metuit i. Epl. 16, 50 

Accipiunt A. P. 250 

Accisis ii. S. 2, 1 14 

Acclinis 2, 6 IN JIoUATlUM. lil Accredere i. Epl. 15, 25 
Accrcscere A. P. 252 
Accrevit iiividia i. S. G, 2(j 
Accubat horreis iv. Od. 12, 18 
Accurriti. S. 9, 3 

(Accusalivus Grscus, qui suppletur per 
Kara) 

aniictus humeros i. Od. 2, 31 

cajtera fulvus iv. 2, 60 

ciEtera l<etus i. Epl. 10, 50 

concussa mentem ii. S. 3, 295 

confusa genus ii. Epl. i, 195 

coronatus nilentes capillos ii. Od. 7, 7 

curtatus capillos i. E|)l. i, 91 

fractus membra i. S. 1, 5 

iruplicata ciiiies vipetis, et incomtum 
caput Ep. 5,15 

inquiner caput i. S. 8, 37 

iiisignem humerum i. Od. 21, II 

mitior aniiuum iii. 10, 18 

inutor supema ii. 20, 10 

ornatus tempora iv. 8, 33 

peruncti ora fivcibus A. P. ^77 

peruste latus et crara Ep. 4, 3 

religata comani ii. Od. II, 24 . 

religata crines iv. 11, 5 

stratus membra i. I, 22 

supinor nasum ii. S. 7, 38 

suspensi loculos tabulamque i. S. 6, 
74. i. Epl. 1, 56 

Terape agitata umbrusam ripam iii. 
Od. 1,24 

tremis o?sa ii. S. 7, 57 

vincti comas ii. Epl. 1, 110 
(Accusalivus personae omissus) 

se i. Epl. 2, 11 

te iii. Od. 27, 73. i. S. 3, 22. i. Epl. 
20,4 

vos A. P. 347 
Acer ii.S. 5,43. ii. Epl. 1, 165 

(Acbilles) A. P. 121 

Aufidusi. S. 1.5B 

canis Ep. 12, 6 

Deiphobus iv. Od. 9, 22 

Drusus 14, 13 

epos i. S. 10, 43 

liObtis Ep. 6, 14 

S|)artacus 16, 5 

spirilus i. S. 4, 46 

sulcius 4, 65 

vultus i. Oi. 2, 39 
Acer nimis videor ii. S. 1 , 1 
Acer jejunis dchtibiis ii. Epl. 2, 29 
Acerba fata Ep. 7, 17 
Acerbae LibititiiB ii. S. 6, 19 
Acerbi i. Epl. 18, 95 
Acerbum 17, 53 
Acerbus i. S. 3, 85 

recitator. A. P. 474 Acernaiii incusani ii. S. 8, 10 

Acerra tliuris iii. Od. 8, 2 

Acervi ii. Epl. 1, 47 

Acervo i. S. I, 34. 51. ii. 2, 105. ii, 

Epl. 2, 190 
Acervos ii. Od. 2, 24. ii. S. 5. 22 
Acervum ii. S. 3, 1 11 . i. Epl. 6, 35 
Acervus i. S. 1, 44. i. Epl. 2, 47 
Acescit i. Epl. 2, 54 
Acetiii. S. 2,62 
Aceto i. S. 7, 32. ii. 3, 240. 8, 49 

Italo pcrfusus i. S. 7, 32 
Acetum ii. S. 3, 117 
Achaico iv. Od. 3, 5 
Achaicus i. 15, 35 
Achffimenes ii. 12, 21 
Achffimenio nardo Ep. 13, 8 
Achaemeiiium costum iii. Od. 1, 44 
Acheronta perrupit i. Od. 3, 36 fugit 

iii. Od. 3, 16 
Aclierontia; iii. Od. 4, 14 
Achille ii.S. 3,193 
Achillei i. Od. 15, 34. Ep. 17, 14 
Achillem ii. Od. 4, 4. i. S. 7, 12. A. P. 

120 abslulit ii. Od. 16. 29 
Acbilles iv. Od. 6, 4. ii. Epl. 2, 42 
Achivi i. Epl. 2, 14 
Acbivis iv. Od. 6, 18. ii. S. 3, 194. ii. 

Epl. 1, 33 
Acbivos iii. Od. 3, 27 
Acidas ii. S. 2, 44 
Acidum ii. Epl. 2, 64 
Acies iii. Od. 4, 26. ii. S. 2, 5 
Acinaces i. Od. 27, 5 
Acinum ii. S. 6, 85 
Acipensere 2, 47 
Acquirere A. P. 55 
Acre ii. S. 3, 116 
Acrem i. Od. 29, 2. i. S. 2, 42 
Acres apros Ep. 2,31 

inter iiumeretur i. S. 3, 53 

in jus procurrunt 7, 20 

lupos Ep. 12, 25 

])otores ii. S. 8, 36 

slimulos 7, 93 
Acri i. Od. 12, 1. iii. 2, 2. i. S. 10, 14. 

ii. 4, 59 
Acria ii. S. 6, 69. 8, 7 
Acrior i. Od. 33, 15. iii. 5, 25. Ep. 7, 

13. i. S. 6, 125 
Acris i. Od. 4, 1. i. S. 3, 60. ii. 7, 47 
Acrisium iii. Od. 16, 5 
Acriter i. Epl. 18, 18 
Acrium i. Od. 6, 18 
Acriusi. S. 2, 15. ii. 3,02 
Acroceraiinia i. Od. 3, 20 
Acta A. P. 179 
Actse i. Od. 36, 8 
Acli A. P. 173 IV INUliX Actia i. Ep). 18, 01 

Actor ii. Epl. 1 , 204. A. P. 3C9 

Actoris partes A. P. 193 

Actu A. P. 189 

Actum ii. S. 3, 135 

Actus (pro Ifugatus) iii. Od. 7, 5. Ep. 

9,7 
Actus (pro partibus fabularum) A. P. 

129. 194 
Acuens ii. Od. 8, 15 
Acuis linguani causis i. Epl. 3, 23 
Acuisse i. Od. 2, 21 
Acuit denies timendos iii. 20, 10 
Acumen Stertinium deliret i. Epl. 12, 

20 
Acumen argutnm jiidicis A, P. 304 
Acuiiiina i. Epl. 17, 55 
Acumina cliartis adinovit ii. E}il, 1, 101 
Acuta .nera i. Od. 10, 7 
belli iv. 4, 70 
leto saxa iii. 27, CI 
telaEp. 17, 10 
voce iii. Od. 4, 3 
Acutas ii. Od. 19, 4 
Acutisi. S. 3, 29 
Acuto gclu i. Od. 9, 4 
slridore 34, 15 

nii.ibo ii. S. 3, 103. i. Epl. 0, 28 
ungui i. Epl. 19, 40 
Acutum feiTuni ii. S. 3, 130. A. P. 304 
cemis i. S. 3, 20 
resonarint 8, 41 
sonum A. P. 349 
soleni i. Epl. 10, 17 
Ad i. Od. 17, 15. 35, 15. ii. 12, 25. iii, 

4,75 
Ad imuin (pro ad finem) A. P. 120 
(Ad liaBc laus ilii dcbetur, Bentl. i. S. 

0,87) 
Ad luniina prima ii. Epl. 2, 98 
Ad unguem castigavit A. P. 294 
(Ad Ventura iidionuit vepres, Bentl. i. 

Od. 23, 5) 
Ad (pro adversus) Ep. 9, 17 
Ad (omissum) Ventum est esquilias ii. 

S. 6, 32 
Adamantina i. Od. 0, 13 
Adamantines iii. 24, 5 
Adbibe i. Epl. 2, 07 
Addani i. S. 1, 121. ii. 3, 42 
Addant iii. Od. 29, 01 
Addas i. Epl. 20. 22 
Adde ii. Od. 8, 17. i. S. 1,74.2,83. 
ii. 2, 90. 3, 09. 70. 275. 321. 4, 
91. 7, 39. 78. 111. 8, 71. i. Epl. 
0, 54. 18, 52 
Adde oleum caniino ii. S. 3, 321 
Addens ii. S. 3, 283 
Addere i. Od. 10, 13. i. Epl. 12,0. i. Epl. 19, 42. ii. 1.217. 2, 30 
Addes ii. S. 4, 08 
Addicere 5, 109 
Addictuni Ep. 17, 11 
Addictus i. Epl. 1, 14 
Addidit iii. Od. 2, 30. A. P. 214 
Addis iii. Od. 21, 18 
Additi. S. 1, 34. ii. 3, 150. 6, 39. i. 

Epl. 14, 29 
Additis iii. Od. 5, 20 
Additumii. Od. 9, 21. 19, 13. Ep. 8, 

10 
Additus iii. Od. 4, 78 
Addocet i. Epl. 5, 18 
Addubites i. S. 4, 125 
Adducere Ep. 14, 8 
Adducit i. Epl. 7.9 
Adducluni 10, 11 
A.lduxerat ii. S. 8, 22 
Adduxere iv. Od. 12, 13 
Adduxerit (alii legunt Advexerit) ii. S. 

2,83 
Ademta Ep. 17, 44 
Ademtum ii. Od. 9, 10. A. P. 54 
Ademlus ii. Od. 4, 10 
Adeo i. S. 1, 13.7,7. i. Epl. 1, 39. 

ii. 1,54 
Adeo (omissum ante ut) i. S. 1, 95. ii. 

7,^10 
Aderat iii. Od. 27, 00. i. S. 5, 20. G, 

82 
Aderit iii. Od. 21,21 
Ades i. S. 9. 38 
Adesos iii. Od. 29, 36 
Adesse A. P. 204 
Adessesii. S. 0, 35 
Adest i. Od. 15, 9. iii. 29, 32. ii. S. 2, 

28. 0. IS 
Adeste Ep. 5, 53 
(Adflent iiumani vultus flentibus, Bentl. 

A. P. 101) 
Adliajrens Ep. 15, 
Adhffiret ii. S. 2, 56 
Adhaesit 4, 80 

Adbibe vim sapientias iii. Od. 28, 4 
Adbibebitnr A. P. 227 
Adiiibet iv. Od. 5, 32 
Adimc iii. Od. 7, 22. 11, 11. 25, 7. iv. 

9,10. 10,1. i.Epl. 12, 15. 17, 3. 

ii. 2, 114. A. P. 78 
Adhuc (pro jam) ii. Epl. 1, 206 
Adjecere ii. Epl. 2, 43 
Adjecisse iii. Od. 0, 11 
Adjecti ii. Epl. 2. 178 
Adjeclis iii. Od. 5, 3 
(Adjectiva adverbialiter sumta) 
audax in jus vocet ii. S. 5, 29 
bibis iinpudens iv. Od. 13, 4 
cemis acutum i. S. 3, 20 IN IIORATIUM. dissipabit insolens Ep. IC, 14 

dulce ridens, diilce loquens i. Od. 22, 

23 
frcqucns iii. Od. 1, 34 
indoctum canet ii. Epl. 2, 9 
libens exerceat artem i. 14, 44 
lucidura fulgentes oculi ii. Od. 12, 14 
malum responset ii. S. 4, 18 
moile atque facetuni aimuerunt i. 10, 

44 
peifidum ridens Venus iii. Od. 27, 07 
prudcns abscidit i. 3, 22 

admittis scclus ii. S. 3, 212 
ibis sub furcam 7, GO 
placavi Divos ii. S. 3, 200 
se dejecerit A. P. 402 
sapiens prajtereo ii. S. 7, 73 
serum venire 7, 33 
simile faciam i. 4, 137 
Isuave resonat 4, 76 
ragicum spirat ii. Epl. 1, 160 
triste et aculum resonarint i. S. 8, 41 
turbidum leetatur ii. Od. 19, 
utitur sapiens qusEsitis i. S. I, 37 
(Adjectiva cum ablative) 
acer dentibus ii. Epl. 2, 29 
blandus docta piece 1, 135 
clarus causis agendis i. 7, 47 
dispar rebus et otdine 19, 29 
ferus vultu torvo 19, 12 
iniitabile vitiis 19, 17 
Iffitus fluviis i. Od. 21,5 
mundus pumice i. Epl. 20, 2 
nitens albo liumero ii. Od. 5, 18 
jjauper macro agello i. S. 0, 7 1 
rugosus frigore i. Epl. 18, 105 
saiius utrisque auribus atque oculis 

ii. S. 3, 284 
vacuus duellis Janus iv. Od. 15, 8 
validus mente i. Epl. 8, 7 
viduus pharetra i. Od. 10, 11 
(Adjectiva cum genitivo) 

abstemius positcrum in medio i. Epl. 

12,7 
abstinens pecuniee iv. Od. 9, 37 
alii dieruni ii. S. 2, 00 
avarus tmllius A. P. 324 
avidus futuria A. P. 172 
benignus vini somnique ii. S. 3, 3 
bibulus Falerni i. Epl. 14, 34. 18, 91 
canidia Albuci ii. S. 1, 48 
cupidus mortis 2, 98 
damnatus longi laboris ii. Od. 14, 19 
dapis meliora ii. S. 0, 89 
dives artium iv. Od. 8, 5 
rerum ii. Epl. 2, 31 
docilis modorum iv. Od. 0, 43 

pravi ii. S. 2, 52 
dolium inane lymplia' iii. Od. 11, 27 egeiis deliciarum iv. Od. 8, 10 

dapis Ep. 17, 06 
expcrs frugis A. P. 341 

legis Latinae iv. Od, 14, 7 
maris ii. S. 8, 15 
exsors secandi A. P. 305 
felix cerebri i. S. 9, 12 
fertilis fruguin tellus C. S. 29 
ignara puella mariti ii. Epl. 1, 132 
ignarus navis I, 114 
incautus futuri i. S. 1 , 35 
immemor sepulcri ii. Od. IS, 19 
indoctus pilre A. P. 380 
inops paterni et laris et fundi ii. Epl. 

2,50 
inscius laborum iv. Od. 4, 6 
integer animi ii. S. 3, 220 

mentis 3, 65 
lassus maris et viarum militiasque ii, 

9d. 6, 7 
major juvenum A. P. 300 
mediusque pacis belli ii. Od. 19, 28 
metuens alteiius \m iii. 24, 22 
metuens futuri ii. S. 2, 110 

rixarum iii. Od. 19, 16 
mille ovium ii. S. 3, 197 
minor capitis iii. Od. 5, 42 
Noviorum i. S. 6, 121 
nescia virtus repulsae iii. Od, 2, 17 
parca donandi ii. S. 5, 79 
parcus aceti ii, 62 
patiens culturje i. Epl. 1, 40 
patiens coeiestis aquaj iii. Od. 10, 20 
pauperrimus bonorum i. S. 5, 79 
pessiraa munerum iv. Od. 8, 4 
piger militiee ii. Epl. 1, 124 
plus dapis i. Od. 18, 15 
potens Naiadum iii. 25, 14 

sylvarum C. S. 1 
prodiga arcani i. Od. 18, 10 
prodigus a;ris A. P. 164 

anims i. Od, 12, 37 
prospera fiugum iv. 0, 39 
prudens futuri temporis iii. 29, 29 

rerum iv. 9, 35 
purus sceleris i. 21 , 1 
cjuiB vitiorum i. S. 3, 35 
qutequc scriptoruni ii. 3, 2 

vitiorum i. 4, 106 
quantulum summre ii. 3, 124 
quicquid Lydorum i. 6, 1 
quisque dierum ii. 3, 124 
rudis agminum iii. Od. 2, 9 
sascula fwcunda cui|)a^ 6, 17 
sagax rerum A. P. 218 
e«icus citharffi iii. Od. 9, 10 

pugnaj i. 15, 24 
securus po-na: ii. Epl. 2, 17 
seri studivrum KS. M), 21 Of THl VI INDEX aolers lyras A. P. 407 
soluUis opernm iii. Od, 18, 16 
super! et imi Deorum i. 10, 19 
tiniidiisprocella; A. P. 28 
unus miiltoruiu i. S. 9, 7 1 

vivorum 10, 42 
uterque Viscorum 10, 83 
vacuus operum ii. 2, 119 
vana rerum 2, 25 
verba plena niinarum A. P. 106 
(Adjectiva cutu iiifinitivo) 
atrox reperire i. Od. 15, 27 
audax omnia perpeti 3, 25 
callidus condere 10, 7 
catus jaculari cervos iii. 12, 8 
celer excipere apruin 12, 10 

irasci i. Epl. 20, 25 

sequi i. Od. 15, IS 

voivere iv. 6, 39 
dignus culpari i. S. 4, 25 

describi 4, 3 
docta psaliere iv. Od. 13, 7 
ductus cantare i. S. 10, 19 

dicere laudes C. S. 75 

tendere sagittas i. Od. 29, 9 

versare glebas iii. 6, 38 
dolosus ferre juguni i. 35, 28 
durus coniponere versus i. S. 4, 8 
efficax eluere iv. Od. 12, 20 
fortior spemere iii. 3, 50 
fortis responsare ii. S. 7, 86 

tractare serpeutes i. Od. 37, 26 
idoneus dare nomen i. Epl. 16, 12 
impiger versare iv. Od. 14, 22 
impotens sperare i. 37, 10 
indigna eft'utire A. P. 231 
indigni rumpere fccdus i. Epl. 3, 35 
largus donare iv. Od. 12, 19 
lenis aperite partus C. S. 14 

recludcre i. Od. 24, 17 
lubricus adspici 19, 8 
metuens audiri i. Epl. 16, 60 
nescius dicere i. Od. 6, 6 

fari iv. 6, 18 
nobilis superare i. 12, 27 
paratus subire periculuni Ep. I, 3 
pernix relinquere A. P. 165 
peitinax ludere iii. Od. 29, 50 
piger ferre laborera i. S. 4, 12 
prudens dissipare pulveres Ep. 17, 47 
riditulus obsorbere placentas ii. S. 8, 

24 
saevus fingere opprobria i. Epl. 15, 30 
segnes nodum solvere Gratia' iii. Od. 

21,22 
solers ponere nunc hominem, nunc 

Deum iv. 8, 8 
soliti coniponere amicos i. S. 5, 29 
tiniidus niori iii. Od. 19, 2 tiinidus perire iv. Od. 9, 52 
valeiis devocare sidera Ep. 17, 4 
vertere fraxinos iii. Od. 25, 15 

(Adjectiva substantive bumta) 
abdita rerum A. P. 49 
acuta belli iv. Od. 4, 76 
adversa rerum i. Epl. 2, 22 
Afrum (pro Africa) iii. Od. 3, 47 
allura (pro mari) ii. 10, 1 
amara curaruni iv. 12, 19 
amor pravorum ii. S. 3, 244 
cuncta terraruui ii. Od. 1, 23 
dura navis, dura fuga mala, dura belli 

13,27 
ficta rerum ii. S. 8, 83 
insigne recens, adliuc indictum iii. 

Od. 25, 7 
intra pra»scriptuni equitare ii. 9, 23 
magnum fecit i. S. 10, 20 
minimum sudoris ii. Epl. 1, 169 
negatuni credam Ep. 17, 27 
non est nieum iii. Od. 29, 57 
obscurum Lunas i. Ej)!. 12, 18 
per arduum scanderct ii. Od. 19, 21 
per obliquuui iii. 27, 6 
rectum animi ii. S. 3, 201 
seria mala A. P. 451 

Adjiciant iv. Od. 7, 17 

Adimara i. Epl. 16,75 
cantare 19, 9 

Adimat ii. S. 3, 217 

Adimis puellas leto iii. Od. 22, 3 
et das dolores ii. S. 3, 288 

Adiniunt i. Od. 25, 3. A. P. 176 

Adiie ii. S. 4, 94. i. Epl. 17, 36 

Adite ii. S. 3, 81 

Adito 5, 88 

Additumii. Od. 19, 13 

Aditure 6, I 

Aditus i. S. 9, 56 

Adjudicat i. Epl. 18, 57 

Adjunctis A. P. 178 

Adjungere ii. S. 3, 247 

Adjutoreni i. 9, 46 

Adjuvat ii. 5, 73 

Adinirari i. Epl. 6, I 

Admiror i. S. 4, 99 

Admissi A. P. 5 

Admissus i. Od. 28, 9 

Adniittes i, Epl. 16, 53 

Admittis ii. S. 3, 212 

Admonuit sol me ire (pro ut irem) i. 6, 
126 

Admoverit i. Epl. 20, 19 

Admoves iii. Od. 21, 13 

Admovit ii. Epl. 1 , 161 

Adoleverit a>tas i. S. 9, 34 

Adopta i. Epl. 6, 55 

A dor ii. S. 6, 89 IN HORATIUM. Vll Adorea iv. Od. 4, 41 

Adposcere ii. Epl. 2, 100 

Adrasum i. 7, 50 

Adria ii. Od. 11, 2. iii. 9, 23. i. Epl. 

18,63 
Adriai i. 3, 15. 33, 15. ii. 14, 14. iii. 

3, 5. 27, 19 
Adriano i. Od. 16,4 
Adsisii. S.6, 15 
Adsit Ep. 1, 21. i. S. 3, 117. i. Epl. 

17,57 
Adsunt A. P. 101 
Advenam Ep. 2, 35 
Adveiiiens ii. S. 2, 91 
Advenit i. 5, 31 
Adventum Ep. 2, 44 
Adventus i. Od. 23, 6 
Adversa i. Epl. 6, 9 
Adversa; ii. S. 8, 74 
Adversarius i. S. 9, 75. i. Epl. 18, 63 
Adversis austris ii. Epl. 2, 202 
frontibus i. S. 1, 103 
rebus ii. 2, 136 
undis i. Epl. 2, 22 
Adveiso ii. S. 3, 205 
Adversuni Ep. 6, 2. i. S. 7, 11. i. Epl. 

1,75 
Adulta iii. Od. 2, 8. Ep. 2, 9 
Adulter i. S. 3, 106 
Adulterae iii. Od. 3. 25 
Adulteretur Ep. 16, 32 
Adulter! iv. Od. 9, 13 
Adulteris iii. 16, 4 
Adultero i. Od. 33, 9. 36, 19. iii. 24, 

20 
Adulteros i. 15, 19. iii. 6, 25 
Adulterura Ep. 5, 57 
Adunco i. S. 6, 5 
Advoceris iv. Od, 11, 13 
Adurgens i. 37, 17 
Aduri Ep. 5, 24 
Adurit i. Od. 27, 15 
Adusquei. S. 1,97. 5, 96 
Adusto ii. 8, 90 
Adustus 8, 68 
Adjtis i. Od. 16, 5 
JEaci iii. 19, 3 
^acum ii. 13, 22. iv. 8, 25 
^de i. S. 10, 38 
^dem i. Od. 30, 4. ii. 17, 31. ii. Epl. 

2,94 
^des iii. Od. 6, 3. i. Epl. 7, 89 
^dibus ii. S. 7, 1 1 
^aidificante 3, 275 
^dificare 3, 247 
.^dificas 3, 308 
^dificat i. Epl. 1, 100 
iEdilisii. S. 3, 180 
>Edituos ii. Epl. 1, 230 JEgxo ii. Od. 16, 2 

.iEgajos iii. 29, 63 

JEg?eam i. Epl. 11, 16 

^ger ii. S. 3, 162 

i^geria i. 2, 126 

yEgida i. Od. 15, 11. iii. 4, 57 

^gri A. P. 7 

^grimonia Ep. 17, 73 

jEgrimonicB 13, IS 

.(Egris i. Epl. 15, 7 

^groii. 1, 114 

^gros i. S. 4, 126 

^grotare ii. S. 3, 307. i. Epl. 7, 4 

^grotet i. S. 6, 30. i. Epl. 8, 6 

^.groto i. Epl. 1, 73.2, 48 

^grum ii. S. 2, 43. 3, 293. i. Ep!, 8, 8. 

ii. 1, 131 
MVi iii. Od. 17, 1 
,a:inilium A, P. 32 
.i;mula Ep, 16, 5. i. Epl. 19, 15, A. P. 

203 
.(Emulari iv. Od, 2, I 
^muli 1, 18 
-ilirnulos iii. 16, 14 
Aena i. 35, 10 

Aenea33, 11, iii. 16, 1. ii. Epl, 1,248 
Aeneoiii. Od. 9, 18 
Aeneus 3, 65. i, Epl. 1, 60 
Aenuin ii, Epl. 2, 169 
^nea ii, S. 5, 63 
jEneffi iv, Od, 6, 23 
.iEneas 7, 15. C. S. 42 
^neus ii. S. 3, 183 
iEoliffi iv. Od. 9, 12 
bolides ii. 14, 20 
iEoliis fidibus 13, 24 
iEolio iv. 3, 12 
Jiolium iii. 30, 13 
^qua fortuna (pro favens) ii. Epl. 1, 94 

potestas(pro aqualis) A. P. 10 
jilqiia lege iii. Od, 1, 14 
iEqualellus ii. 18,32 
.(liquale i. S. 3, 9 
Jiquales i, Od. 8, 6, Ep, 12, 23 
.^quali iii, Od. 24, 16 
^quaui ii. 3, 1 

(proaequalem) ii. S. 3, 188 A. P. 
38 
jEqiiare ii. Od. 5, 3 
jEquas poenas peccatis iiTOget (pro 

aquales) i. S. 3, U8 
jT.quata ii. Epl. 1,25 
JEque i, Od. 16, 7. ii. 17, 7. iii. 7, 26. 

27. i. Epl. 1,25, 26 
^que ac ii. S. 3, 47. i. Epl, 1, 92 
^(lui i. S. 3, 98 
^qiiis ii. 3, 164. A.P, 360 
iEqiio i, Od, 28, 28 
JEqno aiiimo ii. S. 3, 16 Vlll INDEX imperio iii. Od. 4, 48 

Jove judical (pro favente) ii. EpI. I, 

68 
largius 2, 215 
pedei. Od. 4, 13 
plenius ii. Epl. 2, 10 
plus i. S. 3, 52. i. Epl. 2, 29. 18, 10 
^quor iii. Od. 6, 34 
Atlanticum i. 31, 14 
iraperiosius 14, 8 
ingens 7, 32 
latum i. Epl. 2, 20 
Tyrrhenum iv. Od. 15, 3 
JEqwota i. 14, 20. iv. 5, 10. ii. S. 2, 48. 
i. Epl. 15, 23 
aspera i. Od. 5, 7 
contracta iii. 1, 33 
horrida 24, 41 
salsa Ep. 16, 34 
iiiquore i. Od. 2, 12. 9, 10. Ep. 10, 1 1. 

ii.S. 3, 235 
^quoribus iv. Od. 4, 54. 8, 32 
yEquoris i. 35, 6. iii. 27, 23 
^quum i. S. 2, 34. 3, 69. 74. i. Epl. 

12,23. 17,24 
iEquus i. Od. 12, 57. iii. 18, 4. 29, 33. 
C. S. 65. ii. S. 1, 70. i. Epl. 6, 15 
animus (pro tranquillus) i. Epl. 11, 30 
juvenis (pro favens) ii. S. 3, 233 
-a:;rai. S. 6,75. i. Epl. 6, 17 
acuta i. Od. 10, 8 
fortis Alexandri vultum siniulantia ii. 

Epl. 1. 240 
grata iv. Od. 8, 2 
nieret liber A. P. 345 
quid distent Lupinis i. Epl. 7, 23 
^raque et artes 6, 17 
Aera vacuum i. Od. 3, 34 

cedentera disco ii. S. 2, 13 
^rata iii. Od. 1, 39 
-Sratas ii. 16, 21 

^reiii. 30, 1. Ep. 16, 64. 65. i. S. 4, 
28. ii. 3, 21. 129. ii. Epl. 2, 12. 
158. A. P. 21,33 
Acre crasso ii. Epl. 1, 244 

denso ii. Od. 7, 14 
Aerias domes tentasse i. 28, 5 
^ris acervos ruam ii. S. 5, 22 
acervus i. Epl. 2, 47 
debitor i. S. 3, 86 
eget rex Cappadocum i. Epl. 6, 39 
fabros amavit ii. 1, 96 
prodigus A. P. 164 
-.5^rugo mera haec est i. S. 4, 101 

animos imbuerit A. P. 330 
.•l^rumnis ii. Epl. 2, 27 
JEsexigitur i. S. 5, 13 
iEs triplex circa pectus erat i. Od. 3, 9 
^scliylus ii. Epl. 1, 163. A. P. 279 iEsculo rigida mollior iii. Od. 10, 17 
/Esopi ii. S. 3, 239 
^sopus gravis ii. Epl, 1, 82 
.lii^stas ver proterit iv, Od. 7, 9 
jEstatein defendit capillis i. 17, 3 
iEstates salubres peraget ii. S. 4, 22 
^stimatii. Epl. 1, 21.48 
iEstiva aura arbor recreatur i. Od. 22, 

18 
i^stivam noctem benigno sermonc ten- 

dere i. Epl. 5, 11 
iEstuat ii. Od. 6, 4. i. Epl. 1, 99 
.lEstura gravem fluviis solantis ii. Od. 

5,7 
^stuosa impotentia torret gregem Ep. 

16,62 
./EstuoscB Calabrias annenta non grata 

i.Od. 31,5 
^stuosas Syrtes 22, 5 
yEstuosis fretis ii. 7, 16 
i?istuosius Ep. 3, 18 
/Estus caniculae vitabis i. Od. 17, 18 
curasque graves, epectore pellL i. S. 2, 

110 
ferviduste lucro diruoveat 1, 38 
oleara raomorderit i. Ei)l. 8, 5 
regum et populorum 2, 8 
^stus ii. 2, 47 
^sulaj iii. Od. 29, 6 
-<Etas iv. Od. 15, 4. i. S. 9, 34. ii. 4, 
45. i. Epl. 1,4. 6, 24.65. 18, 18. 
20, 10. A. P. 166 
altera bellis teritur Ep. 16, 1 
delevit si Anacreon dim quid lusit 

iv. Od. 9, 10 
dura i. 35, 35 
ferox currit ii. 5, 14 
imbecilla niollius volet tractari ii. S . 

2, 85 
impia sanguinis devoti Ep. 16, 9 
invidai. Od. 11, 8 
lasciva ii. Epl. 2, 216 
longa abstulerit largiter i. S. 4, 132 
parentum pejor avis iii. Od. 6, 46 
postera respuet ii. Epl. 1,42 
simulac membra duraverit i, S. 4, 

119 
trepidavit lustrum claudere ii. Od. 4, 

23 
verborum A. P. 61 
iEtatem adversis Austris ducimus ii. 

Epl. 2, 202 
^tatis cujusque mores notandi A. P. 

156 
^ternae Vesta; oblitus iii. Od. 5, 11 
^ternet iv. 14, 5 
^ternis consiliis animum fatigas ii. 11, 

11 
iEtemos honores peperit 1, 15 IN IIORATIUM. IX. Sternum exilium ii. Od, 3, 27 
Sternum iii. 25, 5. iv. 12, 7. i. EpI. 

10,41 
.T^thera liquldum ii. Od. 20, 2 
^theria i. 3, 29 
^thiops iii. G, 14 
yElna Ep. 17, 33 
^tnam iii. Od. 4, 76. A. P. 465 
^tolisi. Epl. 18, 46 
^Ti ii. Od. 11, 5. ii. S. 6, 97. i. Epl. 

18, 108. ii. 1,144 
^vo occulto i. Od. 12, 45 

extento ii. Od. 2, 5 

ter functus 9, 13 

brevi 16, 17 
JEvo (ab.) ii. Epl. 1, 62 
^voque A. P. 178 
-(Evum i. Epl. 20, 26 

longum3, 8. ii. 1, 159. A. P. 346 

remeare peractum i, S. 6, 94 

securum agere 5, 101 

traducere leniter i. Epl. 18, 97 
In ffivum iii. Od. 5, 16. 11,36. iv. 14,3. 
C. S. 68. i. S. 10, 68. i. Epl. 2, 43 
Aferiv. Od. 4,42 
Affatus i. 7, 21 
Affer Ep. 9, 33 
Afferat ii. S. 2, 70 
Afferct ii. Od. 14, 4 
Affert ii. S. 6, 109 
AfFertui- 8, 42 
Affirmoii. Epl. 1, 111 
Affixaiii. Od. 5, 19 
Affixit (alii leg-unt afflixit) i. S. 1,81 
Afflasset illis Canidia ii. 8, 85 
Affligit humo dlvinse particulani auraj 2, 

79 
Affluentesiv. Od. 11, 19 
Affuit Ep. 5, 6 
AflFiilsit iv. Od. 5, 7 
Aforei.S. 4,101 

Afra Ep. 2, 53 cochlea ii. S. 4, 58 
Afraniii. Epl. 1, 57 
Africa ii. Od. 18, 5. iv. 8, 18, ii. S. 3, 

87 
Afi-icaa iii. Od. 16, 31 
Africano Ep. 9, 25 
Africis iii. Od. 29,57 
Africo i. 14, 5 
Africuni luctantem fluctibus Jcariis 1, 15 

Pestilentem iii. 23, 5 

praccipiteni i. 3, 12 
Africus Ep. 16, 22 
Afrisii. Od. 1, 26. ii. S. 8, 95 
Afro ii. Od. 16, 35 
(Afro pro Africa) Secernit Europen ab 

Afro iii. 3, 47 
Agam iii. 8, 1. Ep. 5, 89. i. S. 9, 19. i. 
Epl. 8, 3 

Delph. ct Var. Clas. Ind Agam per altas nives (pro persequar) 

Ep. 6, 7 
Agaraeinnona iv. Od. 9, 25 
Agaso ii. S. 8, 72 
Agat iii. Od. 2, 5. ii. S. 7, 24. ii. Epl. 

2,3 
Agave ii. S. 3, 303 

Age i. Od. 27, 17. 32, 3. ii. 11, 22. iii. 
4, 1. 27, 62. iv. 11, 31. i. S. 10, 
51. ii. 3, 117. 152. 224. 7, 4.92. 
8, 80. i. Epl. 6, 31. 14, 31. 18, 8b. 
ii. 1,214 
Ageduin i. S. 4, 38. ii. 3, 155 
Agellii. Epl. 14, 1. A. P. 117 
Agello i. S. 6, 71. ii. 2,114 
Agellos i. Epl. 12, 12 
Agellum ii. S. 6, 9. i. Epl. 7, 81 
Agendas iv. Od. 11, 14 
Agendi i. Epl. 1, 24 
Agendis 7, 46. A. P. 82 
Agens iii. Od. 6, 44 
Agente ii. 16,23 
Agentia i. Epl. 19,25 
Ager ii. S. 2, 133. ii. Epl. 2, 160 
Agere aevum i. S. 5, 101 
navim ii. Epl. 1,114 
Agerent A. P. 277 
Ageretii. S. 3, 174 
Aget ii. Od. 2, 7 

caballum mercede i. Epl. 18, 36 
Britannosi. Od. 21, 16 
Aggere i. S. 8, 15 
Agilem i. Epl. 18,90 
Agilis 1, 16. 3, 21 
Agimur ii. 2, 201 
Agis i. Od. 14, 2. i. S. 9, 4. 15. ii. 6, 

29 
Agit iii. Od. 7, 8. i. S. 9, 60. ii. 2, 13. 3, 
44.103.260.6,111. i. Epl. 3, 15 
Agitamus ii. S. 6, 73 
Agilant A. P. 341.456 
Agitantiir i. Od. 9, 12 
Agitare (verbum venaticum) ii. 13, 40 
Agitaret (Agitarit, Bentl.) Ep. 15,9 
Agitat 12, 13 
Agitata iii. Od. 1, 24 
Agitato 12, 9 
Agilatur ii. 10, 9 
Agitatus i. 12, 29 
Agitavit ii. S. 7, 50 
Agiteti. Epl. 18,98 
Agito i. S. 4, 138 
Agitur i. Epl. 18, 84. A. P. 179 
Agraen iii. Od. 8, 18 
Agmiiia iv. 14, 29. Ep. 17, 9. ii. S. 1, 

14 
Agminum iii. Od. 2, 9 
Agriai. 4, 12. Ep. 2, 59. 10, 24. 12, 

26. ii. S. 3, 219 
. Jlor. B INDEX Agnam ii. Od. 17, 32. i. S. 8, 27. ii. 3, 
214 

Agni A. P. 13 

Agninas i. Epl. 15, 35 

Agnis Ep. 4, 1 

Agno IV. Od. 11,8 

Agnosiii. 18, 13. ii. S. 3, 211 

Agnoscere i. Epl. 16, 29 

Agnum i. Epl. 13, 13 

Agor iii. Od. 25, 2 

Agrestes 18, 14. A. P. 221 

Agrestem ii. S. 6, 98. 107. ii. Epl. 2, 125 

Agresti ii. Epl. 1, 157 

Agrestis i. 18, 6 

Agrestium iii. Od. 1, 21. 30, 11 

Agri ii. 18, 24. ii. S. 6, 1. i. Epl. 16, 4 

Agricolae prisci ii. Epl. 1, 139 

Agriculam i. S. 1, 9 

Agricolis 7, 26 

Agrippa i. Od. 6, 5. ii. S. 3, 185 

Agrippae i. Epl. 6. 26. 12, 1. 26 

Agris Albania i. Epl. 7, 10 

Campanis ii. S. 8, 56 

ciiltis iv. Od. 14, 28 

dives i. S. 2. 13. A. P. 421 

dotalibus i. Epl. 6, 21 

fruges reltulit iv. Od. 15, 5 

neglectis i. S. 3, 37 

nudus ii. 3, 184 

siccis 4,15 
Agroii. Od. 13, 10 
Agro evellas spinas i. Epl. 14, 5 

Lanuvino iii. Od. 27, 2 

latet abditiis i. Epl. 1, 5 

Sabino ii. S. 7, 118 
Agios aniCEnos A. P. 17 

apris reliquit Ep. 16, 19 

assignaiit ii. Epl. 1, 8 

educet in agros i. Epl. 18, 45 

extendere cojpit A. P. 208 

extremes Numidarum iii. Od. 11, 47 

hispidos ii. 9, 2 

longos domus prospicit i. Epl. 10, 23 

patrios findere i. Od. 1, 12 

torrentia sidera iii. 1,31 

Venafranos 5, 55 
Agrum i. S. 8, 12 

aravit ii. 6, 11 

inforraem albis ossibus i. 8, 16 

mercaris ii. Epl. 2, 164 

sylvestrem ferro et flammis mltiget 
2, 186 
Agunt Ep. 7, 17 
Agunto A. P. 100 
Agyieu iv. Od. 6, 28 
Ajacem i. Od. 15, 19. ii. 4, 5. ii. S. 3, 

187 
Ajacis Ep. 10, 14 
Ajaxii. S. 3, 193. 201,211 Aiebam i, S. 9, 12 

Aiebas 9, 68 

Aiebal 4, 115. ii. 8, 7 65. i. Epl. 15, 

40. A. P. 439 
Aio ii. S. 1, 6. i. Epl. 15, 45. 16, 47 
Aisii. S. 7,72 

Ait i. 1, 5. 2, 121. 3, 22. ii. 2, 40. 

3,289. 6, 116. i. Epl. 1. 88. 6, 42. 

7, 22. 32. 91. 18, 28. 19, 43. ii. 2, 

139 

Aiunt i. S. 1, 32. i. Epl. 1, 59. 6, 40. 

7, 49. 17, 18. ii. 2, 30 
Ala i. Epl. 13, 12 
Alas ii.Od. 17, 25 
Alat i. Epl. 17, 20. A. P. 307 
Alba i. S. 2, 124 
Alba populus ii. Od. 3, 9 

Stella i. 12, 27 
Albanamii. S. 4, 72 
Albanas C. S. 54 
Albani plenus cadus (pro vino Albano) 

iv, Od. 11,2 
Albanis iii. 23, 11. i. Epl. 7, 10 
Albano ii. Epl. 1, 27 
Albanos iv. Od. 1, 19 
Albanum ii. S. 8, 16 
Albatus 2, 61 
Albescens iii. Od. 14, 25 
Aibii. S. 2,36. ii. 8, 88 
Albi (propr.) i. Od. 33, 1. i. S. 4, 109. 

i. Epl. 4, 1 
Albis C. S. 49. i. S. 7, 8. 8, 16. 37 
Albius i. S. 4, 28 
Albicant pruinis i. Od. 4, 4 
Albini A. P. 327 
AlbLnovano i. Epl. 8, 1 
Albo panno i. Od. 35, 21 
Coo ii. S. 4, 29 
corpora ii. Od. 2, 15 
humero 5, 18 
pipere ii. S. 8, 49 
Albuciii. S. 1, 48.2, 67 
Album 2, 21 

alitem ii. Od. 20, 10 
caprum iii. 8, 6 
piper ii. S. 4, 74 
Albunete i. Od. 7, 12 
Albus capillus Ep. 17, 23 
elephas ii. Epl. 1, 196 
etater2, 189 
lapyx iii. Od. 27, 29 
lapis i. S. 6, 116 
Notusi. Od. 7, 16 
pallor Ep. 7, 15 
Alcaee ii. Od. 13, 27 
AlcEei iv. 9, 7 

Alcaeusi. Epl. 19, 29. ii. 2, 99 
Alciden i. Od. 12, 25 
Alcinoi i. Epl. 2, 28 IN HORATIU^r. Akon ii. S. 8, 15 
Alea ii. S.5, 50 
Alea legibus vetita iii. Od. 24, 58 

praeceps i. Epl. 18, 21 
Aleae periculosa plenum opus ii. Od. 

1, 
Alcbat ii. S. 2, 48 

(Alebat seepe ducentos, sacpe decern ser- 
vos, Bentl. i. 3, 11) 
Ales i. Od. 2, 42. iii. 4, 78. iv. 1, 10 
canorus ii. 20, 16 
Pegasus iv. 11, 26 
puer iii. 12, 4 
Aletur ii. S. 5, 46 
Alexandria iv. Od. 14, 35 
Alexandn ii. Epl. 1, 241 
Alexandra 1, 232 
Aifeiius i. S. 3, 130 
Alfius Ep. 2, 67 
Alga inutili iii. Od. 17, 10 

vilior ii. S. 5, 8 
Algido i. Od. 21 , 6. iii. 23, 9. iv. 4, 58 
Algidum C. S. 69 
Aliai. Od. 27, 13. iii. 9, 5. iv.11,33. 

i. S. 3, 20. ii. 4, 66 
Aliam iii. Od. 9, 5. i. S. 7, 14 
Alias (nom.) ii. S. 3, 208 
Alias (adv.) iii. Od. 5, 46. i. S. 4, 63. 

9, 72. ii. Epl. 1, 17 
Aliena i. S. 1,110. 4, 128.9,50. ii. 

3, 19. 4, 57. 6, 33. 7, 46. i. Epl. 

18, 39. 77. 19, 22 
Alienas i. S. 2, 34 
Alieni 3, 116 

Alienis 2, 57. ii. 3, 72. 6, 71. 7, 82 
Alieno i. 4, 78 
Alienos i. Epl. 18, 35 
Alii (sing.) iii. Od. 29, 52. ii. S. 2, 

13.'> 
Alii (plur.) i. Od. 7, 1. i. S. 4, 2. ii. 

E|.1, 1 , 209 
Aliis i. Od. 3, 4. i. S. 6, 111. 10,47. 

77. ii.4, 21.7,81. i. Epl. 1,81 
Alio i. Od. 36, 8. ii. 16, 18. iii, 25, 8. 

i. S. 4, 82. ii. 3. 80. i. Epl- 19, 32 
Alio (adv.) Ep. 15, 23. ii. S. 1, 32. 2, 

55 
Alioqui i. S. 6, 66 
Alios i. Od. 28, 17. i. S. 6, 95. 10, 87. 

ii. 2,60. J. Epl. 1,81 
Aliquid ii. S. 2, 94. 105, 3, 6. fi. Epl. 

1,205 
AJiquis i.S. 3, 19. ii. 5, 42 
Alis (abl.plur.) Ep. 12,5. ii. S. 1, 6S 
Alit i. Od. 22,14. A. P. 66 
— fflite iii. Od. 3, 61. iv. 6, 24. Ep. 10, 

1. 16,24 
serpente Ep. 3, 14 
Aliter i. Od. 18, 4. iii. 5, 50. Ep. 14, 9. ii. Epl. 2, 168 (ubi quidam le- 
gunt Alter) 
Alitem ii. Od. 20, 10. iv. 4, 1 
Alites Ep. 5, 100 
Alitii. Od. 6, 2. Ep. 17,67 
Alitibnsferis atquecanibus addictum 17, 

12 
Aliud i. S. 4, 103. ii. 3, 141. 5, 11. 8, 

49 
Alium i. Epi. 16, 20 
Aliunde ii. Od. 13, 10 
Alius iii. 7,25. Ep. 11, 27. C. S. 10. 
i.S. 1, 81.2, 30. 3, 33. ii. Epl. 1, 
240. A. P. 303 
Allaborandum Ep. 8, 20 
Allabores i. Od. 38, 5 
Allapsus (substant.) Ep. 1, 20 
Allata ii. S. 4, 62 
Allifanis 8, 39 
Allinet A. P. 446 
Allium Ep. 3, 3 
Allobrox 16, 6 
Alloquiis 13, 18 
Alniaiv. Od. 4, 41.5, 18 

magis ii. S. 4, 13 
Alms i. Od. 2, 42. iii. 4, 42. iv. 15, 31 
Alme Sol C. S. 9 
Almum iv. Od. 7,7 
Alpesii, S.5, 41 
Alpibusiv. Od. 4, 17 

treraendis arces impositas 14, 12 
Alpinus i. S. 10, 36 
Alpium Ep. 1,11 
AlsitA, P.413 
Alta domo Ep. 9, 3 

domus ii. S. 6, 114 

humus Ep. 16, 52 

nive i. Od. 9, 1. i. S. 2, 105 

platano ii. Od. 11,13 

propugnacula Ep. 1, 2 
Altaj TrojsR victor iv. Od. 6, 3 
AltaaEp. 2, 10. 6, 7 
Alte cinctus ii. S. 8, 10 
Alter i. S.5, 33.42. 6, 102. ii. 2, 80. 
5.24.8,11. i. Epl. 6, 32. 10, 4. 
1 7, 27. 48. ii. 1 , 50. 74. 2, 63. 87. 
184. A. P. 15 
Alter Cpro alius comparativo postpos.) 

ditior alter i. S. 1, 40 
Altera i. Od. 15, 29. ii. 17, 6. Ep. 16. 

1. i.S. 2, 101. 8, 30. 33. 34. ii.l, 

2. i. Epl. 6, 34. 18, 18. ii. 2, 174. 
A.P, 411 

Alteram ii. Od. 10, 14 

Altercante ii. S. 7, 57 

Alteris mensis (pro secundis) iv. Od. 6, 

31 
AKerius iii. 24, 22. i. Epl. 2, 57. 14, 

II. ii. 2, 88. 176. A. P. 410 XII I N I) b: X Alterna i. S. 8, 40 

Alternisii. Epl. 1, 116. A. P. 81 

Alterno i. Od. 4, 7 

Altero iii. 5, 31 

Aitei-um iv. 10, 6. C. S. 67. ii. S. 3, 

50 
Alterutniin i. Epl. 18, 64 
Alti ii. S. 6, 58. ii. Epl. 1, 5G 
Altiiiunii. Epl. 7, 35 
Altior Italise ruinis iii. Od. 5, 40 
Altis i. 16, 18. Ep. 2, 25. 10, 7. 10, 47. 

17, 70 
Altiusiii. Od. 30,2. 1. S. 5, 5 
Alto ^nea (pro veteri) ii. S. 5, 62 

culrao 2, 124 

fruticeto iii. Od. 12, 10 (pro quo alii 
legunt Arcto) 

salo Ep. 17, 55 

sonmo ii. S. 1, 8 

tecto i. 5, 103 

vultu reJLxit dona iv. Od. 9, 42 
Alto (i. e. luari) ii. S. 2, 31. i. Epl. 11, 

15. 18,87 
Altos i. Od.2,7. iv. 2,26 
Altum ii. 3, 19. 10, 1. iii. 1, 34. 4, 37. 

i. S. 8, 48 
Alveo iii. Od. 7, 28. 29, 34 
Aluere iv. 2, 

TSTTTmni iii. 23, 7. A. P. 239 
Alumnis iii. Od. 18, 4 
Alunino Ep. 13, 11. i. Epl. 4, 8 
Alvo iv. Od. 6, 20. i. Epl. 16, 14. 

A. P. 340 
Alvus dura ii. S. 4, 27 
Alyattei regnura iii. Od. 16, 41 
Aniabam ii. S. 3, 20 
Amabile iii.Od. 13, 10. i. Epl. 3, 24 
Amabiles iv. Od. 3, 14 
Amabikmi. 5,10. ii. 9, 13 
Amabilis iii. 4, 5. ii. Epl. 2, 132 
Amabiliter ii. 1, 118 
Amabitur 1, 14 

Amabo i. Od. 22, 23. A. P. 235 
Amanda iv. Od. 11, 34 
Amando perdere i. 8, 2 
Amandus A. P. 313 
Amant ii. Od. 3, 10. Ep. 8, 16. ii. Epl. 

2,58 
Amatitem Ep, 11,9 
Amanti ii. S. 7, 65 
Amantis Ep. 2, 57. ii. Epl. 1, 171 
Amantium pallor iii. Od. 10, 14 
Amaraii. 16, 26. iv. 12, 19 
Amaras bistorias i. S. 3, 88 
Aniaras inulas ii. 8, 51 
Amare (pro amicam habere) 3, 250 
Amares sine rivali A. P. 444 
Amari i. S. 3, 71 Aniari sermouis i. S. 7, 7 

Aniaris foliis ii. 3, 114 

Araasi. 9, 38. ii. 7,31 

Amat i. Od. 25, 3. iii. 16, 10. 19, 13. 

i. S. 2, 51. ii. 5, 96. i. Epl. 14,9. 

ii. 1. 120. 2, 77. A. P. 363 
Aniata Ep. 17, 20. A. P. 165 
Aiiiali iii. Od. 27, 47 
Amator 18, 1. i. S. 2,55. ii. 3, 259. 

i. Epl. 1, 38. 20, 8 
Amatorem iii.Od. 4,79. i. S. 3, 38. 

i. Epl. 10, 1 
Amatores 10, 2 
Ainavit ii. 1, 90 
Amazonia iv. Od. 4, 20 
Ambagibus ii. S. 5, 9. i. Epl. 7, 82 
Ambas i. S. 1, 20 
Ambiat i. Epi. 16, 13 
Ambigitur 18, 19. ii. 1,55 
Ambiguam i. Od. 7, 29 
Ambigue A. P. 449 
Ambiguo ii. Od. 5, 24. i. Epl. 16, 28 
Ambire 19, 40 
Ambit i. Od. 35, 5 
Ambitione i. S. 4, 26. 6, 52. 129. 10, 

84. ii. 3, 78. ii. Epl. 2, 207 
Ambitio ii. S. 0, 18 
Ambitiosa ornamenta A. P. 447 
Ambitiosior hedera i. Od. 36. 20 
Ambiiiosus ii. S. 3, 165 
Ambitus A. P. 17 
Ambo ii. S. 6, 99 

Ambo jurejurando obstringam 3, ISO 
Ainbos 7, 62 
Ambubaiarura i. 2, I 
Ambulat Ep. 5, 71. i. S. 2, 25. 4, 60 
Ambiiles Ep. 4, 5 
Anibulet 8, 14. i. S. 4, 51 
Ambustum 10, 04 
Ambustus iv. Od. II, 25 
Amem iii. 9, 24. i. Epl. 8, 12 
Aniens ii. S. 3, 107 
Amentia 3, 249 
Ames i. Od. 2, 50 
Araet Ep. 10, 34. i. S. 10, 60. ii. 3, 

214. i. Epl. 19, 36. A. P. 197 
(unus quavis aspergere cunctos, Bent!. 

i. S. 4,87) 
Arnica i. Od. 16, 27. iii. II, 6. Ep. 6, 

6. i. S. 4,49. ii. 3, 57. i. Epl. 1, 

20. 2, 26 
Amicaj i. S. 3, 38. J. Epl. 15, 21 
Amicam i. S. 5, 15 
Arnicas atires applicare C. S. 71 
Amice ii. Od. 9, 5. 14, 6. Ep. 1, 2. 

ii. S. 6, 90. i. Epl. 7, 12. 18, 106. 

ii. 2, 1 
Amice (adv.) A. P. 411 IN UORATlUiM. XIU Amici (sing.) ii. Od. 0, 2-1. iii. 8, 13. 
i. S. 3,43. i. Epl. G, 7. 'J, 5. 12. 
18.44.73.86 
Amici (plur. num.) i. Od. 35, 27. iii. 2, 
}. Ep. 13, 3. i. 3. 3, 140. i. Epl. 1, 
10.5. ii. 2, loS. A. P. 5 
Amicis iv. Od.O, 51. i. S. 3. .50.4, 7:^. 
13.5. .5, 93. G, 70. ii. I, 70. 5, 43. 
i. Epl. 8, 9. li. 1,128. A. P. 19G. 
312 
oculis A. P. 429 
Amicior ii. Od. 1,25 
Amicitia i. S. 3, 41. A. P. 43G 
Amicitiam i. S. 3, 5. ii. 4, 88 
Amicitias ii. Od. I, 4. ii. S. G, 75. A. P. 

107 
Aniicitur ii. Epl. 1, 270 
Anuco ii. Od. 7, 28. iv. 7, 19. i. S. 
2, 5. 4, 35. 90. 5, 44. ii. 3, 296. 
6, 12 
Amicoruu) Ep. 11, 25. i. S. 3, 26. G, 

62. i. Epl. 12, 24. ii. 1, 222 
Amicos i. Od. 7,24. iii. 5, 47. Ep. 11, 
21. i. S. 1,80.3, 1.54. 5, 29. 10, 
87. i. Epl. 5, 24. 6. 36. 10, 33 
Amicta Ep. 17, 22. i. Epl. 16, 3 
Amictuni i. Epl. 17, 27 
Amictus i. Od. 2, 31 
Ainiculus i. Epl. 17, 3 
Araicum ii. Od. 18, 12 iii. 4, 25. 6, 43. 
iv. 6, 41. Ep. 10, 9. i. S. 3, 73. 6, 
50. 53. 9, 22. ii. 5, 33. 6, 81. 7, 2. 
8,60. i. Epl. 18, 2. 101. A. P. 
425. 450 
Amicuni (pro gralum) ii. Od. 17, 2 
Amicus Ep. 9, 10. i. S. 3, 84. 5, 33. ii. 

1,61 
Amicus Aulon ii. Od. 6, 18 
discolor i. Epl. 18, 4 
dives 18, 24 
dulcis i. S. 3. 69 
grex Ep. 16, 50 
liber i. S. 4, 132 
minus jucundiis 3, 93 
Musis i. Od. 26, 1 
sibi i. S. 2, 20 
tibi 3, 33 
Amissas ii. 5, 2 
Amissos iii. Od. 6, 27 
Amite Ep. 2, 33 
Amittit i. S, 1, 60 
Arane iv. Od. 6, 26 
Amnesii. 19, IX. iii. 29, 41 
Amnem 4, 36 

Amni i. S. 10, 62. ii. Epl. 2, 120 
Amnis iv. Od. 2, 5. ii. S. 2, 32. A. P. 
67 
taciturnus i. Ocl.31, 8 
volubilis i. Epl. 2, 42 uxor! us i. Od. 2, 20 
Auio i. S. 2, 119 
AuKiinai. Epl. 14, 20 
Amoenaj aquas et aurae iii. Od. 4, 7 

latebiff. i. Epl. 16, 15 

rosw ii. Od.3, 14 
Auiocni luris i. Epl. 10,6 
Amoenis Baiis 1,83 
Auiccnos agios A. P. 17 
AmcEiium LutTPtilem i. Od. 17, 1 

Surrentum i. Epl. 17, 52 
Amor i. Od. 13, 20. 33, 6. ii. 4, 1. iii. 
15. 11. iv. 4, 12. 9, 10. Ep. II. 24. 
i. S. 2, 107. ii. 1, 10. i. Epl. 13 

caucus i. Od. 18, 14 

flagrans 25, 13 

liabet cuias Ep. 2, 37 

lentils iii. Od. 19, 28 

mirus Ep. 16, 31 

stultus et improbus i. S. 3, 24 
Ainore Ep. 11,3. ii. S. 3, 244. 252. 
267. i. Epl. 6, 65. 66. A. P. 313 

argenti pallet ii. S. 3, 78 

flagres Ep. 5, 81 

gravi 11,2 

ingenuo i. Od. 27, 16 

laudis turaes i. Epl. 1, 36 

senescit habendi 7, 85 

torquebere 2, 37 

turpi i. S. 4, 111 

virtutis oderunt peccare boni i. Epl. 
16. 52 
Amoreiu Ep. 15, 10. i. Epl. 2, 6 ponet 

famosHB mortis A. P. 469 flevit cava 

testudine Ep. 14, 11 

prffstet i. S. 1 , 87 

sentit i. Epl. 1, 84 
Amores decedunt ii. Od. 9, 11 

dulces i. 9, 15 

incestos iii. 6, 23 

insanos 21, 3 

la'civos ii. 11,7 

spirabat iv. 13, 19 

translates moerebis Ep. 15, 23 
Amori dare ludum iii. Od. 12, 1 
Amoribus finitisanimum reddere i. 19,4 

mutuis fidum pcctusii 12, 16 

nuptarura insanit i. S. 4, 27 
Amoris (loculura Ep. 5, 38 
Amorum finis iv. Od. II, 32 
Amotas i. 10, 10 
Araoto i. S. 1, 27 

Amphion dictus saxa movere sono testu- 
dinis A. P. 394 

fraternis putatur cessisse Moribus i. 
Epl. 18, 44 

movit lapides canendo iii. Od. 11,2 
Amphionis i. Epl. 18, 41 
Amphora A. P. 21 XIV. INDEX Amphora Iti Lsstrygonia Bacchus iii. 

Od. 16, 34 
Amphorffi i. 36, 1 1. iii, 8, 1 1 
Amphorain Bibuli consulis deripere hor- 

reo iii. 28, 8 
Aniphoris Ep. 2, 15 
Ampla i. EpI. 15, 41 
Ampias tribiis regibus divitias (pro satis 

magnas) ii. S. 2, 101 
Amplecti A. P, 209 
Ampleclitur i. S. 2, 53 
Ampli (pro magni) i. EpI, 3, 28 
Ampliet i. S. 4, 32 
Amplis G, 11 
Amplius i. Od, 13, 17, Ep, 17, 30. i. S. 

I, 54. 121. ii, 0, 4.i, Epl. 2,46 
Ampluin ii. Od. 14, 7 
Ampullas projicit A. P. 97 
Ampullatur i. Epl. 3, 14 
Aiiiputans Ep. 2, 11 
Amyntas 12, 18 
Amystide i. Od. 36, 14 
Aa (dubitandi, ter repetitum) 12, 33. 

34.35 
An ii, 3, 22, 4, 13, iii, 4, 5. 20, 8. 27, 

39. 43. iv. 7, 17. Ep. 1, 9, 3, 7. C, 

15. i, S. 1, 50. 76. 2, 59. 103. 4, 

124. 9,41. 10,74. ii, 1,34. A. P. 

408 
(Anacolulhon) Fratererat Romae consult! 

rhetor, ut alter, &c. ii. Epl. 2, 87 
Anacreon iv. Od. 9, 9 
Anacreonta Ep. 14, 10 
(Anadiplosis) iii. Od. 3, 60, 61 
Anceps ii. S. 1, 34, 5, 34 
Anchisse C. S, 50 
Anchisen iv. Od. 15, 31 
Anciliorum iii. 5, 10 
Ancilla i. S. 2, 63. 1 17. i. Epl, 18, 72 
Ancillae ii. Od. 4, 1 
Ancillasii. S. 3, 215 
Ancus iv. Od. 7. 15. i. Epl, 6, 27 
Androraedse iii. Od. 29, 17 
Anellis ii. S. 7, 9 
Angat i. Epl. 18, 75 
Angiportu i. Od. 25, 10 
Angit ii. Epl. 1 , 2 n . A, P. 110 

te malus pudor ii. S. 3, 39 
Anguem A. P. 187 
Angues ii. Od. 13, 36. iii. 11, 18 
Angui i. Ep!. 17, 30 
Aiigidbus iii. Od. 10, 18 
Angulo i. 9, 22 
Angulus ii. 6, 14. ii. S. 6, 8. i. Epl. 14, 

23 
Angusta i. Epl. 7, 26 
Angustara iii. Od. 2, 1. i. Epl, 7, 29 
Angustis ii, Od, 10, 21. i. S, 8, 8 
Angusto ii. 4, 77 i.S. 8, 29. ii. 6, 

2, 6. iv. 1, 30, 
ii. 3,201. 220. 
Ill Anhelitu i. Od. 15, 31 

Aniles ii. S. 6, 77 

Auim;e (sing.) i. Od. 3, 8. 12, 37. ii. 17, 

5. iii. 9, 12 (plui-.) i.S. 5, 41 
Thraciae (pro venti) iv. Od. 12, 2 
Animalia i. S. 3, 99 
Animantem ii. 1, 40 
Animas i. Od. 10, 17. 

94 
Animi (sing.) ii. Od. 

i. S. 2, 10. 4, 18. 

307. i. Epl. 1.44. A. P. 27 

(piur.)ii, Epl. 1,249 
dociles A, P, 336 
sub vulpe lateiiles A. P. 437 
Animis iv. Od. 10, 8. i. Epl. 5, 18. 10, 

4. 17, 40. A. P. 250. 377 
Aninio i. Od, 28, 5. iv. 7, 20. i. S. 4, 

102. 5, 8. ii. 3, 16. i. Epl, 14, 4. 
A. P. 432 
deduxit curas i. Epl. 2, 49 
nefas onine nioventes iii. Od, 4, 68 
percurrisse polinn i, 28, 5 
stas ii. S. 3, 213 
torpet i. Epl. 6, 14 
Animos i, S. 4, 128. 8, 20, i. Epl. 19, 24 
ajrugo et cura peculi cuiu semel im- 

buerit A, P. 330 
in Martia beila versibus exacuit A. P. 

402 
irritant A. P. 180 
lenit iii. Od. 14, 25 
sub juga mittere i. 33, 11 
Animosum i. Od. 19, 11. i. S. 7, 12 
Animosus ii. Od. 10, 21 

infans iii, 4.20 
Animum iii. 10, 18. iv. 2, 22. 4, CO. i. 

5. 4, 120. ii. 3, 89. i. Eol. U, 27. 
15,20, ii, 1. 141. A. P." 100 

aequum i, Epl. 18, 112 

atroceni ii. Od. 1, 24 

censoris ii. Epl. 2, 110 

consiliis fatigas ii. Od. 11, 12 

est (pro rodit) i. Epl. 2, 39 

fortem hoc tolerate jubebo ii. S. 5, 20 

inducant cantare i. 3, 2 

intendes studiis et lebus honestis i. 

Epl, 2, 36 
laudis avarum ii, 1, 179 
metu expedies iii. Od. 24, 7 
pr.-pgi-avat ii. S, 2, 78 
reddas i, Od, 16, 28 
reddere amoribus 19, 4 
rege i. Epl, 2, 62 
solveret hospiliis ii. S. 6, 83 
Animus ii. Od. 5, 5. i. S, 2, 69. ii. 2, 

6. 7, 103. i. Epl. 1, 57, 14, 13 
aequus i. 11, 30 

avaius ii, 1, 120 IN HORATrUM. deliciarum egciis iv. Od. 8, 10 

fert i. Epl. 14, 8 

Isetus ii. Od. 16, 25 

patemus iv. 4, 28 

prudens, rectus, viudex fraudis, absti- 
nens pecuniae 9, 34 

sine corpore velox i. Epl. 12, 13 

\-irilis A. P. IGG 
Anio prseceps i. Od. 7, 13 
Annabunt ii. S. 5, 44 
Annellis 7, 9 
Anni (sing.) iv. Od. 9, 39 
Anni (plur.) ii. S. 2, 85 

euntes ii. Epl. 2,55 

ftigaces ii. Od. 14, 2 

venientes A. P. 175 
Annisi. S, 1, 4. i. Epl. 7, 21. ii. 1,48 

certis i. S. 6, 94 

mobilibus A. P. 157 
Anno i. Od. 31, 14. ii. S. 3, 1. i. Epl. 

20, 28. ii, 1, 40. 44 
pleno iii. Od. 18, 5 
pomifero 23, 8 
redeunte 8, 9 

Annona i. Epl. 12, 24 

Annonje 16, 72 

Annorum iii. Od. 30, 5 

Annosii. 5, 15. 9, 15. iv. 13, 23. C. S. 

21. ii, S. 3, 118. ii. Epl. 1, 36. 
39. 2, 82 

affluentes iv. Od. 11, 20 , 
exactos iii. 22, 6 
pronos A. P. 60 
recurrentes ii. Epl. 1, 147 
Annosa comix iii. Od. 17, 13 

volumina vatum ii. Epl. 1, 26 
Annoso palato ii. S. 3, 274 
Annua cultura iii. Od. 24, 14 
Annuenint i. S. 10, 45 
Annuiraus i. Epl. 10, 5 
Annuisset rauros (pro concessisset) iv. 

Od. 6, 22 
Annulo ii, S. 7, 33 

Annum i. Od. 32, 2. iv. 11, 1. i. S. 1, 
36. i. Epl. 2,39. 11, 23. 12, 16. 
18, 109, A. P. 388 
Annum locupletera frugibus ii. Epl, 1, 

137 
Annuo spatio iv. Od. 5, 11 
Annus 7, 7. ii. S. G, 40. ii. Epl. 1 , 35 
hyberniis (pro hyeme) Ep. 2, 29 
pigeri, Epl. 1, 21 
rediens ii. S. 2, 83 
Anseris aibi ii. 8, 88 

Ante i. Od. 29, 3. iii. 10, 3. 29, 2. iv, 
9, 3, 25, 14, 41. Ep. 1, 27. 5, 83. 
i. S. 1, 37. 2, 104. 3, 92. 107. 4, 
61. 6, 9. 10, 61. ii, 3, 135. 4, 23. 
46. 5, 11. 6, 34. GC. i. Epl. 2, 35 Antea Ep. 11,1 

(Antecedens ex prioribus repetendum) 

11. 28 
(Antecedens omissura) iii. Od. 5, 49. 
16, 43, i. S. 2, 37. ii. 3. 196. 6, 
42. i. Epl. 1,20 
(Antecedens relative poslposilum) 

Qua» loca i. Od. 22, 7 Quod latus 22, 
19 Quid fles iii. 7, 1 
Antecedentem 2, 31 
Anteferatii. Epl. 1, 65 
Anteferendo 1, 19 
Antehac i. Od. 37, 5 
Anteisi. Epl. 2, 70 
Anteit i. Od. 35, 17 
Antenna; 14, 6 
Antenor i. Epl. 2, 9 
Antequam iii. Od. 27, 9. 53 
Antestari i. S. 9, 76 
Anticyram ii, 3, 83. 166 
Anticyris A. P. 300 
Antilocliuin ii. Od, 9, 14 
Antiocbum iii, 6, 36 
Antiphaten A. P. 145 
Antiqua ilice Ep. 2, 23 
Antiqua templa ii. S. 2, 104 
Antiqua3 7, 23 
Antique ii. Epl. 1, 66 
Antiqui ii. S. 2, 89 
Antiquis i. 4, 117. ii. Epl. 1, 78 
Antiquissima ii. 1, 28 • 
Antique ii. S. 3, 169. i. Epl. 1, i 
Antium i. Od. 35, 1 
Antoni iv. 2, 26. i. S. 5, 33 
Antonius i. Epi. 15, 3 
Antrisiii. Od. 25, 4 
Antro Dionaeo ii. 1, 39 

grato i. 5, 3 

Pierio iii. 4, 40 
Anum ii. S. 1 , 56 

Anus (sing.) i. Od. 25, 9. iv. 13, 2, 
i. S. 9, 30 

improba ii. 5, 84 

prudens Ep. 17, 47 
Anus (plur.) 17,60. i. S.4,38 
Anus obscoenas Ep. 5, 98 
Anxiis iii. Od. 21, 17 
Anxur i. S. 5, 20 
Anyti ii. 4, 3 
Apella i. 5, 100 
Apellen ii. Epl. 1, 239 
Apenninus Ep. 16, 29 
Aper 5, 28. ii. S. 2, 42. 3, 73. 4, 41 

Lucanus 8, 6 

Marsus i. Od. 1, 28 
Aperirc C. S. 13 
Aperit i. S. 4, 89 
Apertaii. Epl. 1,268 
Aperfam 1, 14S XVI INDEX Aperte i. S. 2, 83 

Apeitis A. P. 199 

Apertos i. EpI. 3, 11 

Apertum iii. Od. 12, 8. i. S. 3, 59 

Apes Calabras iii, Od. 16, 33 

Apicein i. 34, 14 

Apices iii. 21, 20 

Apio udo ii. 7, 24 

Apis iv. 2, 27 

Apium 11,3 
vivax 1.36, 16 

Apollinari laurea iv. 2, 9 

Apoiline i. 7, 3. ii. Epl. I, 216 

Apollinem i. Od. 31, I 

Api)llinis21,10. Ep. 15, 9 

Apollo i. Od. 10, 12. i. S. 9, 78. i. Epl. 
16,59 
augur i. Od. 2, 32 
cantor A. P. 407 
certus i. Od. 7,28 
Delius et Patareus iii. 4, 64 
magnus ii. S. 5, 60 
rnitis placidusque telo C. S. 34 
neque semper arcum tendit ii, Od. 10, 
20 

(Aposiopesis) Inachiain ter nocte potes 
Ep. 12,15 
Palatinus i, Epl. 3, 17 
Apotheca ii, S. 5, 7 
Apparatus Persicos i, Od. 38, 1 
Appare ii. 10, 22 
Appareat Ep. 10,9 
Apparent ii.Epl. 1,250 
Apparere i. S. 2, 100. ii. Epl. 1, 224 
Apparet C. S. 59. A. P. 259. 470 
Apparet Ep. 2, 48 
Appellat i. S. 3, 45. 7, 24. 25 
Appelle 5, 12 
Appellet ii. 3, 216 
Appeilo 3, 62 

Appi i. 5, 3. i. Epl. 6, 26. 18, 20 
Appia i. S. 5, 6 
Appiam Ep. 4, 14 
Appingit A. P. 30 
Appius i. S, 6, 21 

Applicet aiires arnicas votis C. S. 72 
Applicet iii. Od. 11, 8 
Applorans Ep. 11, 12 
Apponatur ii. S. 8, 69 
Appone i. Od. 9, 15 
Apponet ii.5, 15 
Apponit i. S. 2, 107 
Appositis ii. 8, 17 
Apposuisse i. Od. 16, 16 
Apprecati iv. 15, 28 
Appulaii. S. 1,38 
Appuii iv. Od. 14, 26. Ep. 2, 42 
Appulia i. S. 5, 77 
Appulis i. Od. 33, 7 
Appulo iii. 4, 9 Appulus iii. Od.5, 9. 16, 26. ii. S. 1, 34 
Aprica iii. Od. 18, 2 
Aprici Campi A, P. 162 
Aprico i. S, 8, 15. i. Epl. 14, 30 
Apricos flores i. Od. 26, 7 
Apricum 8, 3. i. Epl. 6, 24 
(Apricus Aulon, Bentl. ii. Od. 6, 18) 
Aprilera iv. 11, 16 
Apris Ep. 10, 20 
Apros 2, 32. i. Epl. 15, 22 
Apnini iii. Od. 12, 10. ii. S. 2, 89. 3, 
234. i. Epl. 6, 61. 18, 51 

fluctibua appingit A. P. 30 
Apta ii. Od. 16, 35. i. Epl. 7, 43. A. P. 

65 
Aptantur Ep. 7, 2 
Aptare i, Epl. 3, 13 
Aptari ii. Od. 12,4 
Aptarit ii. S. 2, 111 
Apte A.P. 195 
Aptior ii. Od. 19, 25 
AptisA. P. 178 
Aptiiis ii. S. 4, 38 
Apto i. Od. 12,43 

Aptura 7, 9. i. Epl. 20, 24. A. P. 81 
Aptus i. S. 3, 29. ii. 5, 43. i. Epl. 7, 

41. ii. 2, 6 
Apud iii. Od. 29, 5 
Apulia 4, 10. Ep, 3, 10 
Apulicuni mare iii, Od. 24, 4 
Aqua Ep. 5, 35 

purior i. Epl. 10, 20 

quieta i. Od. 31, 8 

vilissima rerum i. S. 5, 89 
Aquffi iii. Od. 30, 11. iv. 3, 10. Ep. 2, 

25. i. S. 5, 91. i. Epl. 19,3 
amoenae iii. Od. 4, 8 

augur annosa comix 17, 12 
coslestis patiens latus 10, 19 
jugis fons ii. 8. 6, 2 
properantis ambitus A. P. 17 
purfe rivus iii. Od. 16, 29 
puteos perennes i. Epl. 15, 16 
sacriB i. Od. 1, 22 
salubres C. S. 31 

Aquam iii. Od. 19, 6. i. S. 4, 88. 5, 7. 
ii. 2, C9 
turbatam i. 1, 60 

Aquarius 1, 36 

Aquas iii. Od. I, 30. iv. 1,40. Ep. 5, 

26. ii.Epl. 1,135 
Aquilai. S. 3, 27 

Aquilee feroces iv. Od. 4, 32 
AquiloEp. 10, 7. ii. S. 8, 56 

impotens iii. Od. 30, 3 

tenas radit ii. S. 6, 25 
Aquilone Ep. 13, 3. ii. Epl. 2, 201 
Aquilonibus i. Od. 3, 13. ii. 9, 6. iii. 

10,4. A.P. 64 
Aquinatem i. Epl. 10. ?7 IN HORATIUM. XVll AquoBa Ida iii. Od. 20, 15 
Aquosus languor ii. 2, 15. 16 
Aquosus Eurus £p. 16, 64 
Ara castis vincta verbenis iv. Od. 11,6 
Ara DianseA.P. 16 
vetus iii. Od. 18, 7 
Arabas i. 35, 40. i. Epl. 6, 6 
Arabum i. Od. 29, 1. ii. 12, 24. iii. 24, 

2. i. Epl. 7, 36 
Aram iii. Od. 23, 17 
Arando i. Epl. 7, 87 
Arare 14, 43 
ArasC. S. 65. ii. S. 3, 200. ii. Epl. 1, 

16 
Arat iii. Od. 16, 26. Ep. 4, 13. ii. S. 1, 

35 
Arator i. Od. 4, 3 
AratraEp. 1,26 
Aratro ii. Od. 15, 1. i. S. I, 28 
Aratrum i. Od. 16, 21. A. P. 66 
Aravit ii. S. 6, 12 
Arbiter Adriae i. Od. 3, 15 

locus effusi maris i, Epl. 11, 26 
pugnee iii. Od. 20, 11 
Arbitraj infideles rebus meis Ep. 5, 60 
Arbitria splendida fecerit Minos de te 

iv. Od. 7, 22 
Arbitrio popularis aurse iii. 2, 20 
Arri ii. S. 3, 86 
perraissum 6, 105 
Arbitrium iii. Od, 6, 40. A. P. 72 
Arbitrum ii. Od. 7, 25 
Arbor i. 12, 45. 22, IS. iii. 4, 27. Ep. 

12,20. ii. S. 3, 73 
Arbore iii. Od. 1, 30. ii. S. 4, 23 
Arborem i. Od. 18, 1. Ep. 16, 46 
Arbores iv. Od. 6, 30 
Arboribus i. 24, 14. iv. 7, 2 
Arboris iii. 8, 8 
Arborum ii. 14, 22. Ep. 2, 56 
Arbos ii. Od. 13,3 
Arbuscula i. S. 10, 77 
Arbusta iii. Od. 1, 10 
Arbusto i. S. 7, 29 
Arbutoi. Od. 1, 21 
Arbutos 17,5 

Area i. S. 1, 67. 8,9. ii. 3, 119. 7, 59 
Arcadiaeiv. Od. 12, 12 
Arcana credebat ii. S. 1 , 30 
proraorat Ep. 11, 14 
Pythagoree 15, 21 
sacra 5, 52 
Arcana; iii. Od. 2, 27 
Arcani i. 18, 16 
Arcanis28, 9 

Arcanum iii. 21, 15. i. Epl. 18, 37 
Areem ii. S. 6, 16 
Arceo iii. Od. 1, 1 
Arcere i. Epl. 8, 10 

Delph. et Var. Clns. Arces Alpibui impositas iv. Od. 14, 11 

beatiE ii.6,22 

igncas iii. 3, 10 

(intact® Palladis, Bentl. i. 7, 5) 

montibus impositas ii. Epl. 1, 252 

sacras i. Od. 2, 3 

superbas Ep. 7, 6 
Arcessasii. Epl. 1, 228 
Arcesse i. 5, 6 
Arcessit ii. 1, 168 
Arcessitus ii. S. 3, 261 
Arcet A. P. 64 
Archiacis i. Epl. 5, 1 
Archilochi i. 19, 25. 28 
Archilochum ii. S. 3, 12. A. P. 79 
Archyta i. Od. 28, 2 
Arcis A. P. 394 
Arcta convivia i. Epl. 5, 29 

toga 18, 30 

Bub vitc i. Od. 38, 7 
Arctius atque hedera Ep. 15, 5 
Arcto i. Od. 26, 3. ii. Epl. 1, 60 
Arcton ii. Od. 15, 16 
Arctum ii. S. 6, 82. i. Epl. 7, 33. A. P. 

134 
Arcturi iii. Od. 1, 27 
Arcu i. 'i2, 2. 29, 10. iii. 8, 23. 27, 68. 

iv. 6. 34. 9, 18. C. S. 61 
Arcum ii. Od. 10, 19. iii. 4, 60 
Arcus pluvius A. P. 18 

niinaces oppositis foribus iii. Od. 26, 7 

Nee semper feriet quodcunque mina- 
bitur A. P. 350 
Ardens i. Od. 4, 8. i. S. 4, 48 
Ardentem C. S. 41. A. P. 465 
Ardentes ii. Od. 8, 15 
Ardentis ii. 11, 19 
Ardeo Ep. 17, 30 
Ardeti. Epl. 18, 84 
Ardor iii. Od. 3, 2. Ep. 11, 27 
Ardua i. S. 2, 89 
Arduje iii. Od. 24, 44 
Arduis i. 29, 10. ii. 3, 1. iii. 29, 10 
Arduos iii. 4, 21 
Arduura i. 3, 37. ii. 19, 21 
Area i S. 1, 45. i. Epl. 10, 13 
Areae i. Od. 9, 18 
Areis 1, 10 
Arelliii. S.6, 78 
Arena i. Epl. 1, 6 
AreniB i. Od. 28, 1.23 
Arenas iii. 4, 31 
A rente Ep. 14, 4 
Arentes iii. Od. 4, 31 
Aret i. S. 1, 61. i. Epl. 16, 70 
Argentea ii. S. 7, 73 
Argenti 3, 142 
pallet amore 3, 78 
pondus i. 1, 41 

Ind. Hor. C xviu INDEX Argenti skis iraportuna faniesque i. Epl. 
18 23 

splendor i. S. 4, 28 

urnam ii. 6, 10 
Argento ii. Od. 2, 1. iv. II, 6. i. S. 1, 

86 
Argentum i. Epl. 2, 44. 6, 17. 16, 7(!. 
ii. 2, 181 

vilius est auro i. 1 , 52 
Argeo ii. Od. 6, 5 
Argilla ii. Epl. 2, 8 
Argis ii. S. 3, 132. ii. Epl. 2, 128. 

A.P.118 
Argivi iii. Od. 16, 12 
Argivis 3, 67 
Argonautas Ep. 3, 9 
Argoo 16, 57 
Argos i. Od. 7, 9 
Arguens 13, 7 
Arguet A. P. 449 
Arguit Ep. 11, 10 
Arguitur i. Epl. 19, 6 
Argutai. S. 10,40 
Argutae iii. Od. 14, 21. iv. 6, 25 
Argutos ii. Epl. 2, 90 
Argutum A. P. 364 
Argutus i. Epl. 14, 42 
Aricia i. S. 5, I 
Aricini ii. Epl. 2, 167 
Aridai. Od. 22. 16. ii. 11, 6 
Aridas i. 25, 19. iv. 13, 9. Ep. 8, 5 
Aridis i. Od, 25, 19 
Aridum iii. 17, 13. Ep. 5, 37. ii. S. 6, 

85 
Aridus Ep. 17, 34 
Arirainensera 5, 42 
Arisi. Od.35,38 
Aristarclius A. P. 450 
Aristl i. Epl. 10, 44 
Aristippil, 18. 17, 17 
Aristippum 17, 23 

Aristippus ii. S. 3, 100. i. Epl. 17, 14 
Aristius i. S. 9, 61 
Aristophanes 4, 1 

Anna cessantes ad arma concitet i. Od. 
35, 15 

direpta iii. 5, 19 

fert Ep. 9, 13 

hsc mihi dedit ii. S. 3, 297 

hie paries liabebit iii. Od. 26, 3 

inter i. 32, 6 

militum iii. 21, 20 

perdidit i. Epl. 16, 67 

polus prosiluit ad dicenda 19, 7. 8 

rudem belli tulit ffistus in ii. 2, 47 

victor sua explicuit iv. Od. 9, 44 

•virilia non est, qui tractet speciosius 
i. Epl. 18, 52 

vitent moventes viri ii. S. 7, 100 uncta cruoribus ii. Od. 1 , i 
Armatus i. Epl. 18, 16 
Arraavit A. P. 79 
Armeniis ii. Od. 9, 4 
Armeniu3 i. Epl. 12, 27 
Armenia i. Od. 31, 6. Ep. 16, 33 
Armentum iii. Od. 3, 41. i. Epl. 8, 6 
Arinis ad postern Herculis fixis 1, 5 

campeslribus abstinet A. P. 379 

clans A. P. 289 

compositis iv. Od. 14, 52 

corpora majoiem tides in spiritum ii. 
S. 3,310 

Italis adjudicat i. Epl. 18, 57 

livida gestat bracbia i. Od. 8, 10 

luctuosis sibi dissidetiii. 8, 20 

nihil non arroget A. P. 122 

piignabant i. S. 3, 102 

res Italas tuteris ii. Epl. 1, 2 

tangat hunc iii. Od. 3, 54 
Annoruiu ii. 1, 19 
Arinos i. S. 6, 106. ii. 4, 44. 8, 89 
Arrepe 5, 48 
Arrepta i. 9, 4 
Arri ii. 3, 86. 243 
Arrident A. P. 101 
Arridere i. S. 10, 89 
Arripe ii. 3, 224 
Arripit i. Epl. 7, 89 
Arripuit ii. S. 1, 69. A. P. 475 
Arrogantem iii. Od. 26, 12 
Arrogantes i. 25, 9 
AiTogavit iv. 14, 40 
Arroget ii. S. 4, 35. ii. Epl. I, 35. 

A. P. 122 
Arserit i. S. 8, 44 
Arsisse Ep. 14, 9 
Arsisti iii. Od. 9, 6 
Arsit ii. 4, 7. iv. 9, 13. i. S. 5, 72. ii. 

Epl. 1,95 
Arte iii. Od. 3, 9. ii. Epl. 1, 59. 261. 
A. P. 320. 408 

caret A. P. 31 

emendaturus fortunam ii. S. 8, 84 

raaternai. Od. 12,9 

niisera A. P. 295 

salutari C. S. 63 

tragica i. Epl. 3, 14 
Artem camainis iv. Od. 6, 29. i. Epl. 
19,27 

coenarum sibi arroget ii. S. 4, 35 

exerceat quani scit i. Epl. 14, 44 

frucndi tibi dederunt Di 4, 7 

ilhisus omittas ii. S. 5, 26 
Artes addocet i. Epl. 5, 18 

docenduin puerum i. S. 6, 77 

et ludi spectautur ii. Epl. 1, 203 

intulit agresti Latio 1, 156 

non ante vulgatas iv. Od. 9, 3 IN HORATIUM. XIX Artes prsEgravat ii. Epl. 1,13 
suspice i, 6, 17 

veteres revocavit iv. Od. 15, 12 
Arti ii. Epl. 2, 7. A. P. 214 
Artibus ii. S. 5, 3. ii. Epl. 1, 242 
Articulos ii. S. 7, 10 
Artis Ep. 17, 81. i. S. 3, 131. ii. 4, 7. 

ii. Epl. 2, 43. A. P. 262 
Arlium iv. Od. 1, 15. 8, 5. 13, 21 
(Arto fiuticeto, Bentl. iii. 12, 10) 
Artubus6,22 
Artus C. S. 64 
Ana Ep. 16,41. 42 

Marte populata iii. Od. 5, 23 
non tacta ligonibus i. Epl. 14, 27 
radat aquosus Eurus imbribus Ep. 16, 

54 
rigat Niius iii. Od. 3, 48 
Arviii. Epl. 2, 167 
Arvis iii. Od. 5, 8. Ep. 2, 18. (i. Epl. 

8, 6. Bentl.) 
Arundine ii. S. 3, 248. 4, 42 
Aiundo i. 8, 6 
Aivo i. Epl. 16, 2 
Arvum 7, 77 

declive iii. Od. 29, 7 
pingue 4, 15 
As ii. S. 2, 99 
Asciscet ii. Epl. 2, 119 
Ascribi iii. Od. 3, 35 
Ascripsit i. Epl. 19, 4 
Asdrobal devictus iv. Od. 4, 38 
Asdrubale interemto 4, 72 
Asello surdo narrare fabellam ii. Epl. 1, 

199 
Asellum i. S. 1, 90. i. Epl, 20, 15 
Asellus iniquffi mentis i. S. 9, 20 
Asiffi 7, 24. i. Epl. 3, 5 
Asiam i. S. 7, 19 
Asinsi. Epl. 13, 8 
Aspectu i. S. 8, 26 
Asper i. Od. 35, 9. ii. S. 6, 82. A. P. 

163. 221 
Aspeia i. Epl. 2, 21. ii. 2, 122 
aequora i. Od. 5, 6 
beliaii. Epl. 1, 7 
tigris i. Od. 23, 9 
Aspcrffi ii. 20, 9 " 

Asperam i. 33, 
Asperas fores iii. 10, 2 

serpentes i. 37, 26. 27 
Aspergere i. S. 4, 87 
Asperioribus iii. Od. 24, 53 
Asperis Ep. 5, 27. 67 
Asperitas agrestis et inconcinna gravis- 

que !. Epl. 18, 6 
Asperitatis ii. 1, 129 
Asperrinius Ep. 6, 11 
Aspersus i. Epl, 11, 12 Asperum iii. Od. 2, 10 

Aspexit i. Epl. 7, 90. 96 

Aspice 17, 4. 18, 76. ii. 1, 170. 2, 92 

Aspicere ii. S. 5, 5 

Aspici i, Od. 19, 8 

Aspiciani ii. S. 6, 60 

Aspiciat i. Epl. 16, 6 

Aspicit ii. Od. 17, 17. Ep. 9, 16 

Aspirare A. P. 204 

Assaraci Ep. 13, 13 

Assectaretur i. S. 9, 6 

Assem 1, 43. i. Epl. 16, 64. A. P. 325 

perdiderat ad ii. Epl. 2, 27 
Assentatores A. P. 420 
Assideat i. S. 1, 82 
Assidens Ep. 1, 19. 5, 95 
Assidet i. Epl. 5, 14 
Assiduas Ep. 15,13 
Assignant ii. Epl. 1 , 8 
Assis miscueris elixa ii. S. 2, 73 
Assis i. S. 6, 13. ii. 4, S8 
Assisto i. 6, 114 
Assita ii. Epl. 2, 170 
Assos ii. S. 2, 61 
Assuerit 2, 109 
Assuetum 11,2 
Assuitur A. P. 16 
Assumani i. Epl. 5, 28 
Assumere i. S. 6, 51 
Assyi-ia nardo ii. Od, 11, 16 
Assyrii iii. 4, 32 
Assyrius A. P. 118 
Ast Ep. 15, 24. i. S. 6, 125. 8, 6 
Astat 6, 117 
Asterie iii. Od. 7, 1 
Astra 27, 31 

educit in iv. 2, 23 
fugat Phffibus iii. 21, 24 
perambulabis Ep. 17, 41 
urbera ad tollis li. S. 7, 29 
Astri Ep. 16, 61 
Astricto ii. Epl. I, 174 
Astiictuin iii.Od. 8, 10 
Astringitur Ep. 15, 5 
Astrum ii. Od. 17, 22. ii. Epl. 2, 187 
Astiita ii. S. 3, 186 
Astutum i. 3, 62 
Astutus ii. 5, 23 
(Asyndeton) Dicam insigne, reccns, ad- 

huc indictuiu iii. Od. 25, 7 
At i. Od. 18, 7. 28, 23. 31, 18. 35^ 25. 
ii.«i), 13. 18, 9. iii. 7, 22. Ep. 3, 
Ji9. 5,25. 15, 17, i. S. 1, 44. 51. 
2, 18 
cpetera pfene gemelli i. Epl. 10, 3 
hoc laus illi debeturi. S. 6, 87 
ipsisSaturnalibus ii. 3, 4 
At (in initio orationis) Ep. 5, 1 • 
Alabulus i. S. 5, 78 XX IN DUX Atacino i. S. 10, 46 
Atavis i. Od, 1, 1 
Ater ii. Epl. 2, 189 

Cocytusii. Od. 14, 17 

dens Ep. 8, 3 

sinus Adriae iii. Od. 27, 18 
AthenfEii. Epl. 2, 43 
Athenas 2, 81 
Aihenisi. S. J, 64. ii. 7, IS. ii. Epl. 

1,213 
Athletarum 1, 95 
Atlanteiis i. Od. 31, 11 
Atlanticum 31,14 
Atlantis 10, 1 

Atque 2, 1. 50.8, 4. 12, 49. 18, 10.21, 
15.25, 18.28, 13. i. S. 1, 34. 85. 
112.2, 7. 10. 14. 40. 51. 82. 110. 
3, 5. 12.51 

Arctius hedera Ep. 15, 5 

ego ii.S. 7, 96 

hie, non se pejus cruciavcrit i. 2, 22 
Atqui i. Od. 23, 9. iii. 5, 49. 7, 9. Ep. 
5, 67. i. S, 1, 19. 6, 65. 9, 52. ii. 
1, 68. 3, 9. 27. 5, 7. i. Epl. 2, 33. 
7, 2. 17, 38. 45 
Atra comes ii. S. 7, 115 

cura iii. Od. 1, 40 

fila trium sororum ii. 3, 16 

nocte Ep. 10, 9 

nube iii. Od. 29, 44 

nubes ii. 16, 2 
Atrae i. 28, 13. iv. 11, 35 
Atramenta ii. Epl. 1, 236 
Atras ii. Od. 13, 34. ii. S. 6, 32 

exiraet curas iii. Od. 14, IS 
Atreus A. P. 186 
A<ri ii. S. 8, 55 
Atria i. Epl. 5, 31 
Atrida ii. S. 3, 187 
Atride i. Epl. 7, 43 
Atriden 2, 12 
Atrides ii. Od. 4, 7 
Atridis ii. S. 3, 203 
Atris aiis 1, 58 

dentibiis i. Epl. 18, 7 

ignibus Ep. 5, 82 

lictoribus i. Epl. 7, 6 

litibus A. P. 423 

versibusi. Epl. 19, 30 

viperis iii. Od. 4, 17 
Atrium 1, 46 
Atro Ep. 6, 15. 17, 31 
Atrocemii. Od. 1, 24 
Atrox i. 15, 27. iii. 13, 9 
Atrum i. 37. 27. ii. S. 2, 16. A. P. 3, 

446 
Attw ii. Epl. 1,79 
Attagen Ep. 2, 64 
Attali ii. Od. 18, 5 Atlalicis i. Od. 1 , 1 2. i. Epl. 1 J , 6 

Aftamen ii. S. 1, 16 

Attentam 1, 19 

Attentas ii. Epl. 2, 24 

Attenti 1, 172 

Attentius 1, 197 

Attentus ii. S. 6, 82. i. Epl. 7, 91 

Attenuat i. Od. 34, 13 

Atierens ii. 19, 30 

Attica ii. S. 8. 13 

Atticisi. Od. 3, 6 

Attigitiii. 3, 10 

Attineat ii. S. 2, 27 

(Attinent personaliter) : Quss nihil atti- 

nent i.Od. 19, 12 
Attinet iii. 23, 13. Ep. 4, 17 
Attingit i. Epl. 17, 34 
AttoUere 17, 58 
Attonitus iii. Od. 19, 14 
Avarse iv. 9. 37 
Avaras 11, 25. i. Epl. 1, 78 
Avarior ii. 2, 157 
Avarisii. Od. 2, 1. ii.S. 3, 82. A. P. 

324 
Avaritiai. Epl. 1, 33 
Avaritiam i, S. 4, 26. 6, 68 
Avaro iii. Od. 29, 61. i. Epl. 15, 32. ii. 

2, 194 
Avarum i. S. 1, 103. ii. Epl. 1, 179 
Avarus ii. Od. 18, 26. Ep. 1, 33. i. S. 

I, 108. ii. 3. 158. 159. i. Epl. 16, 
63. ii. 1, 119.2,205 

Avarus semper eget i. Epl. 2, 56 
Auceps ii. S. 3, 227. A. P. 458 
Auctius ii. S. 6, 3 

Auctor i. Od. 2, 36. 28, 14. iii. 5, 46. 
i. S. 4, 80. 10, 66. ii. 2, 60. 4, 

II. A. P. 46, 77 
Auctoratus ii. S. 7, 59 
Auctore iii. Od. 3, 66 

pro generis principe 17, 5 
Auctorem i. S. 4, 122 
Auclos honoribus 6, 11 
Audacem ii. Epl. 1, 182 
Audaces iii, Od. 18, 13. iv. 2, 10. i. S. 

1.30 
Audax i. Od. 3, 25. 27. 12, 21. iii. 4, 

56. 27, 28, i. S. 10, 76. ii. 3, 165. 

5,29. ii. Epl.2, 51. A. P. 237 
Aude ii. S. 1, 10. i. Epl. 2,40 
Audeat iii. Od. 24, 28. ii. S. 3, 113 
Audebit i. Epl. 16. 73. ii. 2, 111 
Audendi A. P. 10 

Audent supponere fontibus i. Epl. 15, 8 
Audes j. S. 6, 38. i. Epl. 3, 20. ii. 2, 

148. A. P. 125 
Audet iv. Od. 7, 5. C. S. 59. ii. Epl. 1, 

115. 166. 258. A. P. 382 
Audi C. S. 34, 35. i. S. 1,14. i. Epl. IN ITORATIUM XXI 2, 5. 14, SI. 17, 16. ii. 2, 95. 
A. P. 163 

Audiar iii. Od. 25, 4 

Audias i. 13, 13 

Aiidiatiii. 11,25. 19,22 

Audicndum iv. 2, 45 

Audientem i. 2, 27 

Audieias ii. Epl. 2, 161 

Audierisii. S. 5, 101.8, 33 

Audierit 3, tiO 

Audiet i. Od. 2, 21. 23. ii. S, 3, 298 

Audireii.Od. 1,21.23. iii. 4, 6. i. S. 

2,37. ii. 3, 77. i. Epl. 1, 48. 8, 

8. ii. 1,106. 2, 129 
Andiret i. S. 4, 53. ii. Epl. 2, 88 
Audiri i, 16,60 
Audis i. Od. 25, 6. iii. 10, 5. 22, 3. 27, 

61 
Audis (pro diceris) ii. S. 6, 20. 7, 101. 
^ i. Epl. 16,17 
/Audisti ii. S. 6, 53. i. Epl. 7, 38 
\ Audit ii. Od. 18, 40. iii. 7, 22. iv. 14, 
\^50, i. S. 3, 89. 6, 29. ii. 7, 35 
Audita iii. Od. 1 , 3 
Auditam i. 24, 14 
Auditis iii. 4, 5 
Auditor i. Epl. 19, 39 
Auditorem A. P. 149 
Auditoris i. S. 10, 8. A. P. 100 
Auditum ii. Od. 1, 31. ii. S. 4, 89. ii. 

Epl. 2, 67 
Audivere iv. Od. 13,1.2 
Audivit i. S. 2, 18 
Avebas 1, 94 
Avellier i.S.2, 104 
Avera A. P. 187 
Avenae ii. S, 6, 84 
Aventes 6, 99 
Aventi 4, 1 

Aventino ii. Epl. 2, 69 
Aventinura C. S. 69 
Avernales Ep. 5, 26 
Aversam ii. Od. 4, 19 
A versos amicos i. S. 5, 29 
Aversos Penates iii. Od. 23, 19 
Aversum Ep. 10, 18 
Aversus mercaturis (pro alieniis a mer- 

catura ) ii. S. 3, 107 
Avertit ii. Epl. 1, 136 
Avertunt i. S. 5, 15 
Aves iv. Od. 4, 2. Ep. 2, 26. ii. S. 8, 

27 
Avetiv. Od. 11,7. i. S. 4, 87 

(rumpere claustra obstantia, Bentl. 

i. Epl. 14, 9) 
Aufer ii. S. 3, 236. 7, 43 
Auferam Ep. 5, 96 
Aufereti. S. 9, 31. ii. 3, 151. i. Epl. 

i6, 33 AutVrs ii. S. 3, 127 

Aufert ii. Od. 16, 16. iii. 12, 5. i. S. 5, 
83. i. Epl. 11, 26. 18, 111. ii. 1, 
55 
Aufidio i. S. 5, 34 
Auiidius ii. 4, 24 
Aufidum iv. Od. 9, 2 
Aufidus acer i. S. 1, 58 
Aufidus tauriformis iv. Od. 14, 25 vio- 

lens iii. 30, 10 
Ange i, Epl. 7, 71 
Augenda 16, 68 
Augur ii. S. 5, 22. i. Epl. 20, 9 

Apollo i. Od. 2, 32 

aquaj annosa comix iii. 17, 12 

Phcebus C. S. 61 
Auguris iii. Od. 16, 11. 19, 10 
Augusta iv. 14, 3 
Augusti ii. 9, 19. iv. 2, 43. 4, 27. i. Epl. 

3, 2. 7. 16, 29. ii. 2, 48 
Augusto i. 13, 2 
Augustus iii. Od. 3, 11. 5, 3 
Avi i. 15, 5. i. S. 2, 7 
Avibus ii. 4, 45. A. P. 13 
Avida iii. Od. 23, 4 
Avidas iv. 7, 19 
Avide i. S. 6, 127 
Avidi i. Od. 18, 11 
Avidienus ii. S. 2, 55 
Avidisnautis i. Od. 28, 18 
Avidos i. S. 4, 126. 5, 75 
Avidum ii. Od. 2, 9 
Avidus iii. 4, 58. ii. S. 3, 151. A. P. 

172 
Aviis niontibus i. Od. 23, 2 
Avis ii. S. 2, 26. 3, 73 

Afra Ep. 2, 53 

assidens pullis inipluraibus i, 19 

divina iii. Od. 27, 10 

infelix iv. 12, 6 
Avis pejor aetas parentum iii. 6, 46 
Avita i. S. 6, 79 
Avila; iii. Od. 3, 59 
Avitis i. 37, 6 
Avitus 12, 43 
Avium iii. 1, 20. i. S. 8, 3. i. Epl. 3, 

19 
Aula i. Od. 29. 7. ii. 10, 8. 18, 31. 

i. Epl. 1, 87.2,66 
Aulae iii. Od. 11,16 

Aulseaii. S. 8, 51. 71. ii. Epl. 1,189. y 
A. P. 154 K\ 

AuLtis iii. Od. 29, 15 
Aulamiv. 6, 16. 14, 36 
Aule ii. S. 3, 171 
Aulidc 3, 199 
Aulon ii. Od. 6, 18 
Aulus A. P. 371 
Aura ii. Od, 8, 24. iii, 29, 64. iv.2, 25. xxu INDEX ii. S. 5. 93. i. Epl. 18,88 
Aura ffistiva i. Od. 22, 18 

Apollinis (pro vento) Ep. 15, 9 

gratior i. Epl. 10, 15 

nocturna ii. S. 4, 52 

ocyor i. Od. 2, 48 
Aur« i. Od. 5, 11. iii. 2. 20. 4, 8. 11, 

49. C. S. 32. ii. S. 2, 79 
Aurarum i. Od. 23, 4 
Auras 28, 8. i. S. 4, 19 
Aure Ep. 6,7. ii. S, 3, 239. 8, 78. ii. 
Epl. 1, 187. A. P. 274 

bibit ii. Od. 13, 32 

in rimosa bene deponuntur ii. S. 6, 46 
Aurea i. Od. 5, 9. 10, 19. i. S. 2, 114. 

i. Epl. 12. 28 
Aurea iv. Od. 3, 17 
Aureara ii. 10, 5 
Aureis i. 31, 10 
Aurem demissa per aurem A. P. 180 

in aurem dicere i. S. 9, 9 

occupat carmine ii. 2, 94 

patientem commodet culturae i. Epl. 
1,40 

per aurem attentam non ibunt verba 
ii. S. 1, 19 

purgatara personet i. Epl. 1, 7 

substringe loquaci ii. S. 5, 95 

torquet ab obscenis sermonibus ii, 
Epl. 1, 127 

votis praebeat i. S. 1, 22 
Aureoii. Od. 13, 26. 19,29 
Aureosiv. 2, 23. Ep. 9, 21 
Aures acutas ii. Od. 19, 3 

arnicas C. S. 71, 72 

applicet obstinatas iii. Od. 11, 8 

demittit ii. 13, 35 

in judicis descendat A. P. 387 

lassas impediunt verbis onerantibus 
i. S. 10,10 

morari i. Epl. 13, 17 

patulae non retinent coramissa fideliter 
18,70 

plures 20, 19 

patulas ii. 2, 105 

perstringis murmure ii. Od. 1, 18 

vacuas i. Epl. 16, 26 

veniret ad aures A. P. 255 
Aureumii. Od. 18, 1. Ep. 16,64. 17, 

41 
Auriii. S. 3, 142 

acervus i. Epl. 2, 47 
Auri pondus i. S. 1, 41 
Auribus ii. 3, 285 

Jovis ista servas i. Epl. 19, 43 

obseratis fundis preces Ep. 17, 53 

tutis depone i. Od. 27, 18 
Auriculae ii. S. 5, 33 
Auriculam i. 9, 77 Auriculas 9, 20. i. Epl. 2, 63 
Auriculis 8, 16 

Auriga i. Od. 15, 26. i. S. 1, 115 
Auris equi est in ore fraenato i. Epl. 15, 

13 
Auris nivalibus 11, 18 
Auritas quercusi. Od. 12, 11 
Auro ii. 16, 8. 18, 36. iii. 5, 25. ii. S. 

2, 25. i. Epl. 1, 52. ii. 2, 179. 

A. P. 228 
Aurum i. Od. 31, 6. iii. 3, 49. 24, 48. 

iv, 2, 39. ii. S. 3, 100. 109. 215. 

i. Epl. 1,52 
potentius ictu fulmineo iii. Od. 16, 9 
veslibus illitum iv. 9, 14 
Ausai. 37, 25 
Ausculto ii. S. 7, I 
Ausi A. P. 287 
Ausim i. S. 10, 48 
Ausonias iv. Od. 4, 56 
Auspex providus iii, 27, 8 
Auspicates 6, 10 
Auspice i. 7, 27. i. Epl. 3, 13 
Auspiciis ii. Od. 15, 12. iv. 14, 16. ii. 

Epl. 1,254 
Auspiciura feceriti. 1, 86 
Auster iii. Od. 3, 4. iv. 14, 21. Ep. 10, 

4. ii. S. 6,18. i. Epl. 11,15 
Austera A. P. 342 
Austeriim ii. S. 2, 12 
Austri iii. Od. 27, 22. ii. S. 2, 41 
Austris i. S. 1, 6. ii. Epl. 2, 202 
Austro ii. S. 8, 6 
Austrum ii. Od. 14, 16 
Ausus i. S. 6, 76. ii. 1, 62. 3, 139. 

i.Epl. 3, 11. ii. 1,222. A. P. 242 
Aut i. Od. 4, 3. 9. 10. 6. 3. 7, 1. 2. 4. 

9,24. 12, 1. 5. 6. 18. 18, 5. 21, 6. 

7.8. i. S. 1, 8. 72. 81.101.2,81. 

117. 133. 3, 27. 36. 39. 65. 88. 

92.94 
Autem ii. Epl. 1, 199. 260. A. P. 53 
Autumat ii. S. 3, 45 
Autumnos ii. Od. 14, 15 
Autumnus decorum mitibus pomis caput 

extulit arvis Ep. 2, 18 
gravis Libitinae quaestus acerbae ii. S. 

6, 19 
Pomifer iv. Od. 7. 11 
Autumnus purpureo varius colore 5, 11 
Avulsos i. S. 1, 58. ii. 8, 89 
Avusi. 6, 3. 131 
Auxili Ep. 1, 21 
Auxilio i. S. 4, 141 Babylonios numeros i. Od. 11,2 IN HORATIUM. XXlll Bacca ii. Od. 6, 16. ii. S. 4, 69 
Baccam 3, 241 
Bacchabor ii. Od, 7, 27 
Bacchaute i. 25, 11 
Baccharum iii. 25, 13 
Bacche25, 1. i. S, 3, 7 

Pater i. Od. 18, 6. iii. 3, 13 
Bacchi ii. 19, 6. ii. Epl. 2, 78 
Bacchius i. S. 7, 20 
Bacchoi. Od. 7, 3. ii. 6, 19 
Bacchum i. 27, 3. ii. 19, 1 
Bacchus languescit in aoiphora iii. 16, 34 
Baccis i. Epl. 16, 2 

rotutidioribus ambulet (pro margaritis) 

Ep. 8, 14 
Bactra iii. Od. 29, 28 
BaiEE liquidse 4, 24 
Baiano ii. S. 4, 32 
Baiasi.Epi. 15, 2. 12 
Baiisii.Od, 18,20 

amoeiiis nuilus sinus in orbe prajjucet 

i. Epl. 1, 83 
Balanus iii. Od. 29, 4 
Balatro ii. S. 8, 40. 64 
BalatroneS, 21.83 
Balatrones i. 2, 2 
Balatroni ii. 8, 33 
Balba 3, 274. i. Epl. 20, 18 
Balbinum i. S. 3, 40 
Balbum ii. Epl. 1, 126 
Balbutit i. S. 3, 48 
Balnea i. Epl. 1, 92. 11, 13. 14, 15. 

A. P. 298 
Bandusije fons iii. Od. 13, 1 
Bantinos saltus 4, 15 
Barathrone ii. S. 3, 166 
Barathrum i. Epl. 15, 31 
Barbara i. S. 3, 133. 8, 42. ii. 3, 35. 

A. P. 298 
Barbara i. Od. 29, 6. iii. 5, 5. ii. Epl. 

1,253 
Barbarae ii. Od. 4, 9. iii. 27, 66. Ep. 5, 

61 
Barbaras ii. Od. 6, 3. iv. 12, 7 
Barbare i. 13, 14 
Barbariee i. Epl. 2, 7 
Barbaro iii. Od. 25,11 
Barbarorum i, 35, 11. iv. 14, 29 
Barbarum i. 27, 2. ii. 19, 17. Ep. 9, 6 
Barbaras iii. 5, 49. Ep. 16, 11 
Barbatum ii. S. 3, 249 
Barbite i. Od. 32, 4 
Barbiton Lesboum 1 , 34 

defunctum bello iii. 26, 4 
Bari moenia piscosi i. S. 5, 97 
Barine ii. Od. 8, 2 
Barris Ep. 12, 1 
Barros i. S. 7, 8 
Barms 4, 110.6,30 Bassareu i. Od. 18, 11 

Bassum 36, 14 

Bathyllo Ep. 14, 9 

Beabit ii. Epl. 2, 121 

Bearis ii. Od. 3, 7 

Beat iv. 8, 29 

Beata Ep. 8, 11. 16, 41. C. S. 59. i. 

Epl. 2, 44 ' . 

BeatEe ii. Od. 6, 21. 19, 13. iii. 29, 11. 

ii. S. 4, 95 
Beatam iii. Od. 26, 9 
Beate Sexti i. 4, 14 
Maecenas Ep. 9, 4 
Beati ii. Od. 4, 13. iii. 3, 39. iv. 9, 47. 

ii. S. 6, 74. 8, 1. ii. Epl. 1. 139. 

2, 108 
Beatior iii. Od. 9, 4. 16, 32 
Beatisi. 29, 1. i. S. 1, 19 
Beato i. Epl. 10, 14 
Beatorum ii. Od. 2, 18 
Beatura 16, 28. iii. 7, 3. iv. 9, 46. i. S. 

1, 117. i. Epl. 6, 2. 47. 14, 10. 

16, 18. 20 
Beatus i. Od. 27, 11. ii. 18, 14. Ep. 2, 

1. i. S. 3, 142. 4,21. ii. S. 4, 92. 
6, 96. i. Epl. 2, 10. 18, 32. A. P. 
425 

Beet i. Epl. 18, 75 
Bella famai. S. 4, 114 
Bella ii. Od. 12, 1. iv. 1, 2. 4, 17. i. 
Epl. 3, 8 

aspera ii. Epl. 1, 7 

Cantabrica i. 18, 55 

Martia A. P. 402 

matribus detestata i. Od. 1, 24 

pugnata sub Ilio iii. 19, 4 

Punica ii. Epl. 1, 162 

terra pugnata marique i. 16, 25j 

tristia A. P. 73 
Bellante C. S. 51 
Bellantis iii. Od. 2, 7 
Belle i. S. 4, 136 
Bellerophonte iii. Od. 12, 7 
Bellerophontem iv. 11, 28 
Bellerophonti iii. 7, 15 
Belli ii. 1, 2. 34. 13, 28. 19, 28. iv. 4, 
76. 14, 38. i. S. 3, 107. 4, 61. i. 
Epl. 2, 1. 9. 20, 23. ii. 1, 230. 2, 
47 
Bellica res iv. Od. 3, 6 
Bellicosis iii. 3, 57 
Bellicosus ii. 11, 1 
BellisEp. 16, 1. ii. Epl. 1,93 
Bella i. Od. 12, 42. 32, 6. ii. 16, 5. iii. 
26, 3. Ep. 9, 24. i. S. 3, 104. ii. 

2, 111 
Bellona ii. S. 3, 223 

Bellua centiceps ii. Od, 13, 34 
ingens ii. S. ( TJNIVEESITl XXIV INDEX Bellua multorum capitum i. £pl. 1, 76 

petita ferro Ep. 5, 10 

prava ii. S. 7, 70 
BeUuis iii. Od. 27, 27 

saevis i. 12, 23 
Bellum ii. 7, 15. iv. 5, 28. i. S. 5, 8. 
7, 11. 16. ii. 3, 267. A. P. 315 

ductum seditionibus resedit iii, Od. 
3,30 

funebre i. Epl. 19, 49 

hoc libenter militabitur in spem tuae 
gratiae Ep. 1, 24 

incuteret Lucania ii, S. 1, 38 

indico ventri i, 5, 8 

lacryraosura i. Od, 21, 13 

nobiie A, P. 137 

Trojanum 147 
Belluosus iv. Od. 14, 47 
Bene ii. 7, 10. 10, 14. iii. 27, 59. i. S, 

4, 17. 67. 9, 22. 44. i. Epl. 12, 5 
(Bene pro valde) : Bene fidum pectus ii, 

Od. 12, 15 bene sano i, S. 3, 61 
Beneventum 5,71 

Benigna ii, Od. 18, 10. iii. 29, 52. Ep. 
13,7 
ferre magnam fortunam 27, 74 
Benignaj Ep. 17, 66 
Benigne i. Epl. 7, 16. 62. 16, 8 
Benignis iv. Od. 2, 52 
Benignitas Ep. 1,31 
Benigniusi. Od. 9, 6. i. Epl. 17, 11 
Benigno i. Od. 17, 15. iv. 4, 74. i. Epl, 

5, 11 
Benignurn 11, 20 

Beniguus i. S. 2, 4. 51. ii. 3, 3 

Berecyntiae iii. Od. 19, 18. iv. 1, 22 

Berecyntio i. 18, 13 

Bestius i. Epl. 15, 37 

Bibam i. Od. 27, 13. Ep. 9, 4 

Bibanti. Epl. 15, 15 

Bibendi ii. Od. 7, 26 

Bibendum i. 37, 1 

Bibentem 38, 8 

Bibenti ii. Epl. 2, 9 

Bibere iii. Od. 8, 11 

Biberent i. Epl. 19, 18 

Biberes iii. Od. 10, I 

Biberis ii. S. 2, 16 

Bibes i. Od. 20, 10. i. Epl. 6, 4 

Bibiraus ii. S. 8, 34 

Bibisiv, Od. 13,4 

Bibisset i. Epl. 2, 24 

Bibistiii. 2, 214 

Bibit ii. Od. 13, 32. iii. 3, 12. i. Ep!. 

18, 105 
Bibule i. S. 10, 86 
Bibali iii. Od. 28, 8. i. Epl. 18, 91 
Bibulum 14, 34 
Bibunt iv, Od. 15, 21 Bicornis C. S. 35 

Bidental triste A. P. 471 

Bidentium iii. Od. 23, 14 

Biformis vates ii, 20, 2 

Bilei. 13,4 

Bilera ii. S, 2, 75. i. Epl. 19, 20. ii. 2, 

137. A.P, 302 
Bilibri ii. S, 2, 61 
Bilinguis i. 10, 30 
Bilis 9, 66 

libera inaestuat praecordiis Ep. 11, 16 
splendida ii. S. 3, 141 
Biinaiis i. Od. 7, 2 
Bimestri iii. 17, 15 
Bimi i. 19, 15 
Bioneis ii. Epl. 2, 60 
Bipedalis ii. S. 3, 309 
Bipennibus iv. Od. 4, 57 
Biremis iii. 29, 62 
Birri i. S. 4. 69 
Bis ii. Od. 16, 35. iii. 6, 9. 9, 15. iv. 1, 

25. Ep. 4, 8. 5, 33. 9, 17. ii. Epl. 

1, 24. 2, 33. A. P. 358. 440 
Bistonidum ii. Od. 19, 20 
Bitho i. S. 7, 20 

Bithyna i. Od. 35, 7. i. Epl. 6, 33 
Bitumen Ep. 5, 82 
Blanda A. P. 395 
Blandeeiv. Od. 1, 8 
Blaiidii. S. 1, 25 
Blandienti iii. Od. 11, 15 
Blandior 23, 18 
Blandius i. 24.13 
Blandum 12, 11 
Blandusii.Epl. 1, 135 
Blateras ii. S. 7, 35 
Blattaram 3, 119 
Bobus fatigatis juga demeret iii. Od. 6, 

43 
Boeotum ii. Epl. 1, 244 
Bolane i. S. 9, 11 
BonaC. S. 27. i. S. 3, 70. 71. 114. ii. 

1, 83. i. Epl. 18, 109 
Bona pars (pro magna) iv. Od. 2, 46. i. 

S. 1,61. A. P. 297 
Bona i. e. facultates ii. S. 3, 182. i. 

Epl. 15,40. 16,75 
BonaB iv. Od. 1, 3. ii. Epl. 1, 102. 2, 

43 
Bonam C. S. 74. i. S. 2, 61 
Bone iv. Od. 5, 5. 37. ii. S. 3, 31. 6, 

95. ii. Epl. 2, 37 
Boni iv. Od. 2, 38. ii, S. 6, 76, i, Epl. 

16,52 
Bonis ii. Od. 3, 2. iv. 4, 29. 5, 1. 8, 14. 

ii. S.2, 1.6, 110. i. Epl. 12, 24. 

A. P. 196 
Bono iii. Od. 21, 6. i. Epl. 4, 5, 16, 

20. ii. 2, 1 IN HORATIUM. XXV Bonorum i. S. 1, 79 
Bonos iv, Od. 8, 34. i. Epl. 14, 3 
Bonum 9, 13. A. P. 358 
Bonus iv. Od. 9, 40. i. S. 2, 51. 3, 32. 
125. ii. 4, 5. i. Epl. 7, 22. 16, 32. 
49.57.73. ii.2, 115. 132. A. P. 
358. 445 
Boreae iii. Od. 24, 38 
Bos dente non petit ii. S. 1, 55 

est enectus arando i. Epl. 7, 87 

piger optat ephippia 14, 43 

tutus rura perambuiat iv. Od. 5, 17 
BoBpori ii. 20, 14 
Bosporum 13, 14. iii. 4, 30 
Bove 18, 12. i. Epl. 16, 58 
Bovem 14, 27 

Boves i. Od. 10, 9. Ep. 2, 63. 9, 22 
Bovis 8, 6 

Bracliia ii. Od. 4, 21. iii. 9. 2. i. S. 2, 
92 

ccrea Teleplii laudas i. Od. 13, 2 

dare virginibus ii. 12, 18 

gestat armis livida i. 8, 11 

lentissima prensare manu i. S. 9, 64 

tergo retorta iii. Od. 5, 22 
Bracliiis 4, 50. Ep. 15, 6 
Brencos iv. Od, 14, 11 
Breve i. 36, 16. i. S. 2, 89, i. Epl. 20, 8 

pendus (pro exiguura) ii. S. 2, 37 
Brevem ii. Od. 14, 24. ii. Epl. 1, 216 

stultitiam (pro brevis temporis) iv. 
Od. 12, 27 
Breves ii. 3,13. iv. 13, 22 
Brevi i. 11, 6. ii. 16, 17. i. S. 2, 93. i. 

Epl. 3, 9. ii. 1,44. A. P. 251 
Brevibus Ep. 5, 15 
Brevioribus i. Epl. 19, 26 
Brevis i. Od. 4, 15. ii. 15, 13. ii. S. 4, 
29. 6, 97. i. Epl. 2, 62. ii. 1, 144. 
A. P. 25. 198. 335 

Cffina i, Epl. 14, 35 
Brevitate i. S. 10, 9 
Briseis ii. Od. 4, 3 
Britannis iii. 5, 3. iv. 14, 48 
Britannos i. 21, 15. 35, 30. iii. 4, 33 
Britannus Ep. 7, 7 
Bruma nives illinet agris i. Epl. 7, 10 

recurrit iners iv. Od. 7, 12 

trabit irteriore gyro nivalcm diem ii. 
S. 6, 25 
Brumam i. Epl. 11, 19 
Brunias ii. Od. 6, 18 
Brundusiura i. S. 5, 104. i. Epl. 17, 52. 

18,20 
Bruta i. Od. 34, 9 
Brute i. S. 7, 33 
Bruto ii. Od, 7, 2. i. S. 7, 18 
Brutum 7, 23. 24 
Bubus albis veneratur C. S. 49 

Delph. el Var. Clas. Ind. Bubus suis paterna exercet rura Ep. 

2,3 
Buccas ambas inflet i. S. 1, 21 
Bullatii. Epl. 11, 1 
Bupalo f3p. 6, 14 
Busto iii. Od. 3, 40 
Butram i. Epl. 5,26 
Byzantia ii. S. 4, 66 C. Caballi i. S. 6, 103 

Caballo 6, 59 

Caballum i. Epl. 7, 88. 18, 36 

Caballus 14,43 

Cacatum i. S. 8, 38 

Cachinnum tollent A. P. 113 

Cacumina Ep. 16, 28 

Cadant ii. Epl. 1, 52. A. P. 53 

Cadat i. S. 2, 40. ii. Epl. 1, 47. 176 

Cadaver ii. S. 5, 85 

Cadavera i. 8, 8 

Cadent A. P. 70 

Cadentia i. Epl. 18, 12 

Cadentisiii. Od. 1, 27 

Cadi 15, 16 

Cadis (nom.) ii. S. 3, 116 

nee parce tibi destinatis ii. Od. 7, 20 

siccatis cum fsece diffugiunt amici i. 
35,26 
Cadit iii. 18, 5. iv. 1, 36. Ep. 10, 

10 
Cadmo i. S. 6, 39 
Cadmus A. P. 187 
Cado iii. Od, 29, 2 
Caduco 4, 44 
Caducum ii. 13, 11 
Cadum iii. 14, 18. 19, 5. iv. 12, 17 

temeti ii. Epl. 2, 163 
CaduntA. P.61 
Cadus iv. Od. 1 1 , 2 
Cffica ii. 13, 16. ii. S. 3, 269 
Cfficilio A. P. 54 
Cfficilius ii. Epl. 1, 59 
Ca»cior i. S. 2, 91 
Cfficos iii. Od. 27, 21 
Cjccubaii. 14, 25. ii. S. 8, 15 
Ca3cubiim i. Od. 20, 9. 37, 5. iii. 28, 3. 

Ep. 9, 1. 36 
Cfficum i. S. 3, 39. ii. 3, 44 
Ca;cus Ep. 7, 13. i. Epl. 17,4 

Amor sui i. Od. 18, 14 
Cffidam ii. Epl. 1, 220 
Caedasi.S. 3,120 

Caede iii. Od. 5, 20. 23, 14. iv. 14, 61 
Caedebat i. S. 3, 110 
Caedem i. Od. 8, 16 
Caadere saxis populum ii. S. 3, 128 
Horat. D XVI INDEX Caedes ii. Od. 1, 35. iii. 2, 12. 24, 26. 
iv. 4, 59 

Cadibus A. P. 392 

Cffidimur ii. Epl. 2, 97 

CEelatum novem Musis opus 2, 92 

Caementa iii. Od. 1, 35 

Csmentis 24, 3 

Csepe i. Epl. 12, 21 

Caerite 6, 62 

Caesa Ep. 2. 59 

Caesar i. Od. 2,52.37,16. iii. 14, 3. 

iv. 15, 4. i. S. 3, 4. ii. S. 6, 56. ii. 

Epl. 1, 4 
Caesarei. Od. 12,52. 21, 14. iii. 14, 

16. iv. 2, 48. 5, 27. 15, 17. Ep. 9, 

2. ii. S. 1.84. i. Epl. 5, 9 
Caesarem i. Od. 35, 29. iii. 4, 37. iv. 

2, 34. 5. 16. Ep. 9, 18 
Caesariem i. Od. 15, 14 
Caesaris 2, 44. 6, 11. 12, 51. ii. 9, 20. 

12, 10. iii. 25, 4. Ep. 1, 3. 9, 37. 

i. S.9, 18. ii.S. 1, 11. 19. i. Epl. 

12, 28. 13, 18. ii. 2, 48 
Caesus i. S. 2, 42. 66 
Calaber i, Epl. 7, 14 
Calabrae iii. Od. 16, 33. iv. 8, 20 
Calabriae Annenta i. 31, 5 
Calabris Ep. 1, 27. ii. Epl. 2, 177 
Calabros i. Od. 33, 16 
Calais iii. 9, 14 
Calami i. 15, 17. ii. S. 3, 7 
Calamo A. P. 447 
Calamum ii. Epl. 1, 113 
Calcanda i. Od. 28, 16 
Calcar ii. Epl. 1,217 
Calce ii. S. 1, 55 
Calceus i, 3. 32. i. Epl. 10, 42 
Caldior i. S. 3, 53 
Caleboiv. Od. 11,33 
Calefactat ii. Epl. 2, 169 
Calena viteni fake premant i. Od. 31, 9 
Calenda i. S. 3, 87 
Catendisiii. Od. 8, 1. Ep. 2, 70 
Caleno i. Od. 20, 9 
Calentem ii. 6, 22 
Calentes 16, 18 
CaleiitisEp. 11, 13 
Cales 17, 35 
Calet i. Od. 4, 19 

morbo mentis ii. S. 3, 80 
scribendi studio ii. Ep. 1, 108 
Calibus iv. Od. 12, 14 
Calicem ii. S. 4, 79 
Calices 8, 35 
fcECundi quem non fecere disertum i. 

Epl. 5, 19 

siccat ii. S. 6, 68 

Calidaeiii. Od. 27,70 

Calidus 14, 27. i. Epl. 3, 33. ii. 2, 72 

CalicndTum i. S. 8, 48 Caliginosa iii. Od. 29, 30 

Callemus A. P. 274 

Callei iv. Od. 9, 49 

Callida iii. 11,4. A. P. 47 

Callidi iii. Od. 24, 40 

Callidmn i. 10, 7. ii. 18, 35 

Cailidus ii. S. 3, 23. 7, 101 

Callimachus ii. Epl. 2, 100 

Calliope iii. Od. 4, 2 

Callosa ii. S. 4, 14 

Calo argutus i. Epl. 14, 42 

Calones i. S. 2, 44. 6, 103 

Calor i. Epl. 7, 5 

Calores iv. Od. 9, 11 

Caloribus iii. 24, 37 

Caluisse 21, 12 

Calvum i. S. 10, 19 

Camelo ii. Epl. 1, 195 

Cameram ii. S. 3, 273 

Camiliis i. Epl, 1, 64 

Camillura i. Od. 12, 42 

Camino i. S. 6, 81. ii. 3, 321 

Caminus i. Epl. 11, 19 

Camoena i. Od. 12, 39. i. Epl. 1, 1 

Caraofinffi iii. Od. 4, 21 

Dauniae iv. 6, 27 

dulces i. Epl. 19, 5 

gaudentes rure i. S. 10, 45 

Graiae ii. Od. 16, 38 

graves iv. 9, 8 

inhumanae i. Epl. 18, 47 

tragicae A. P. 275 
Camcenis C. S. 62 
Carapana supellex i. S. 6, 118 

trulla ii. 3, 144 
Carapanis 8, 56 
Campano i. 5, 45 
Campanum 5, 62 
Campestre i. Epl. 11, 18 
Campestres iii. Od. 24, 9 
Campestria i. Epl. 18, 54 
Caropestribus A. P. 379 
Campi pingues Asiae i. Epl. 3, 5 
Campi (gen.) iv. Od. 1, 40. A. P. 162 
Campis i. Od. 22, 17. 37, 19. ii. 9, 24. 
iii. 8, 24. 11,9. 16, 42. iv. 7, 1. 
Ep. 7, 3 
Campo iii. Od. 18, 9. i. S. 1, 91. ii. S, 

55.6, 49. i. Epl. 7, 59. 11,4 
Campos ii. Od. 5, 6. 20, 16 
Campumi. 8, 4. iii. 1, 11 

fugio i. S. 6, 126 
Campus i. Od. 7, 11. 9, 18. ii. I, 30 
Cana nive conspuet Alpes ii. S, 5, 41 
Canam (verb.) i. Od. 10, 5. iv. 2, 47. 

ii.S. 4, 11 
Canas (verb.) ii. S. 3, 4 
Candens Ep. 1, 29 
Candente i. Epl. 15, 36 
Candentes i. Od. 2, 31 IN HORATIUM. XXVll Candentibus i. S. 5, 20 

Canderet ii. 6, 103 

Candidal. 2, 123 

Candida; iii. Od. 9, 2. Ep. 11, 27 

Candidam iii. Od. 25, 10 

Candida i. 18. 11. Ep, 14, 5. i. S. 10, 

86. i. Epl. 4, 1 
Candid! iii. Od. 7, 1 
Candidiores i. S. 5, 41 
Candidis iii. Od. 15, 6 
Candido iv. 1,27 
Candidos i. 13, 9 
Candidum 9, 1. Ep. 3, 9. 11, 11 
Candidus i. Epl. 6, 68. ii. 2, 4 
Cane mulla trudit apros in obstantcs 
plagas Ep. 2j 3 1 

pejus et angui i. Epl. 17, 30 
Canebat i. Od. 32, 10 
Canem i. S. 7, 25, i. Epl. 18, 51 
Caneraus iv. Od. 15, 32 
Canendo iii. 11,2. ii. S. 5, 58 
Canentes iv. Od. 6, 37. Ep. 9, 18 
Canere ii. Epl. 2, 80 
Canerent A. P. 277 
Canereti. Od. 15, 4 
Canes i. Epl, 18, 46 

infernas i. S. 8, 35 

SuburanfE Ep. 5, 58 
Canet ii. Epl. 2, 9 
Canibus Ep. 17, 12. ii. S. G, 115. A. 

P. 162 
Canicula rubra ii. S. 5, 39 
Caniculas flagrands atrox hora iii. Od. 

13, 9 
CaniculflB astus i. Od. 17, 17 
Canidia Ep. 3, 8. 5, 15. 48. 17, 6. ii. S. 
8, 95 

AlbucI 1, 48 
Canidiae i. 8, 48 
Canidiam 8, 24 
Canis acer Ep. 12, 6 

(animal doraesticuin) i. S. 2, 128. ii. 
2, 64. 5, 83 

jejunas Ep. 6, 23 

ignavus (i, I 

iniinundus i. Epl, 2, 26 

prffignans iii. Od. 27, 2 

(pro sidere) i. Epl. 10, 16 

labiosa ii. 2, 75 
Canis (propr.) ii, S. 2, 56 
Canis pruinis i, Od, 4, 4 
Canistris ii. S. 6, 105 
Canit iv. Od. 2, 13. i. S. 10, 43 
Canitie ii. Od. 11,8 
Canities inorosa i, 11, 17 
CanoriB A. P. 322 
Canoris i. Od, 12, 11 
Canoros ii. Epl. 2, 76 
Canorus ii. Od. 20, 15 Canosii. Od. 11, 15 
Cantaber iii. 8, 22. iv. 14, 41. i. Epl. 
12, 26 

bellicosus ii. Od. 11,1 
Cantabimus iii. 28, 9 
Cantabitur ii, S, 1, 46 
Cantabo A, P. 137 
Cantabrica i. Epl. 18, 55 
Cantabrura ii. Od. 6, 2 
Cantamus i. 6, 19 
Cantare i. S, 10, 19. i. Epl. 19, 9 

inducant animum i. S. 3, 2 

rivosii. Od. 19,11 
Cantat i. S, 2, 107. 5, 15. A. P. 414 
Cantemus ii. Od. 9, 19 
Cantharis i. 20, 2 
Cantharus i, Epl. 5, 23 
Canto iii. Od. 1,4. i. S. 9,25 

Lalagen i. Od, 22, 10 
Cantor i, S. 3, 129. A. P. 155. 407 
Cantoribus i. S. 3, 1 
Cantoris 2, 3 
Cantu iii. Od. 7, 30 
Cantu levato omne malum Ep. 13, 17 

tremulo solicitas cupidinem iv. Od. 
13,5 
Cantumi. S. 1, 10 
Cantus i. Od. 24, 3. ii. 12, 14. iii. 1, 

20. C. S. 22 
Canum vigilam excubia) iii. Od. 16, 2 
Canusi i. S. 5, 91. ii. 3, 168 
Canusini i. 10, 30 
Capacibus ii. Od. 7, 22 
Capaciores Ep. 9, 33 
Capax iii. Od. 1, 16 
Cape 8, 27 
Capellai.S. 1, 110 
Capellas Ep. 16,49. i. Epl. 7,86 
Capellis astatem defendit i. Od. 17, 3 
Caper Ep. 10,23 
Capessens ii, S, 7, 7 
Capiet i. 1,46. ii.3, 209, A, P. 362 
Capiili nitidi i, Epl, 14, 32 
Capillis ii, Od. 13, 35, iii. 29, 4 

asperis Ep. 5,27 

incomtis i. Od. 12, 41 

odoratis iii. 20, 14 

unctis i. 29, 7 
Capiilo i. S, 6, 33 

nigro A. P. 37 

passo i. S. 8, 24 
Capillos i. EpI.l, 94 

canos ii, Od, 11, 15 

intonsos Ep, 15, 9 

molles A, P, 33 

nigros i , Epl. 7, 26 

nitentes coronatus Malobathro Syrio 
ii. Od. 7, 8 
Capilius albescens iii. 14, 25 XXVlll INDEX Capillus albus Ep. 17, 23 

Capit i. S. 4, 28. ii. 6, 69. 7, 46 

Capitalis i. 7, 13 

Capite (nomen) ii. 3, 38. 132. 5, 92. 8, 

58 
Capiti i. Od. 28, 24. i. S. 2, 14. 10, 49. 

ii. 1,25. i. Epl. 16, 14. A. P. 1 
Capitis i. Od. 24, 2. iv. 13, 12. ii. S. 3, 

29. i. Epl. 1 , 44 
minor iii. Od. 5, 42 
Capito i, S. 5, 32 
Capitolini 4, 94 
Capitolinus 4, 96 
Capitolio i. Od. 37, 6. iv. 3, 9 
Capitolium iii. 3, 42. 24, 45. 30, 8 
Capitone i. S. 5, 38 
Capitum ii. 1,27. i. Epl. 1, 76 
Cappadocura rex 6, 39 
Caprae insana sidera iii. Od, 7, 6 

olidae convivia i. Epl. 5, 29 
Caprea laetis pascuis intenta iv, Od. 4, 

13 
Caprefci. 33, 8. Ep. 12,26 
Capreae lasciva; iii. Od. 15, 12 
Capreas ii. S. 4, 43 
Capri i. 4, 70 
Capricomus ii. Od. 17, 20 
Caprificos Ep. 5, 17 
Caprina i. Epl. 18, 15 
Capripedum ii. Od. 19, 4 
Caprius i. S. 4, 66 
Caprum iii. Od. 8, 7 
Capsa ii. Epl. 1,268 
Capsis i. S. 4, 22. 10, 63 
Capta iii. Od. 3, 68. ii. S. 3, 191. 8, 44. 

ii.Epl. 1, 156 
Captaj A. P. 141 
Captas opsonia ii. S. 7, 106 
Capiat Ep. 2, 36. i. S. 1, 68. 2, 108. 4, 

83 
Captator ii. Od. 5, 57 
Captes 5, 23 
Captet A. P. 230 
Captis iv. Od. 6, 17 
Captiva iii. 5. 18. ii. Epl. 1, 193 
Captivffi ii. Od. 4,6 
Captivum i. Epl. 16, 69. ii. 1, 193 
Captivus i. S. 3, 89 
Capto populi suifragia ii. Epl. 2,103 
Captos i. 17, 33 
Captum iv. Od. 1 , 38 
Captus ii. S. 2, 32. 8,7 
Capua i. Epl. 11, 11 
Capuae Ep. 16, 5. i. S. 5, 47 
Caput ii.Od. 13. 12. Ep. 17,29. i. S. 

2, 89. 5,58.8,37. 10,71. ii. S.3, 

125. 200. 303. 5, 74. 7, 61. ii. Epl. 

2, 1S9. A. P. 8 
ad lene aquae stratu.; i. Od. 1, 22 carum ii. S. 6, 94 

decoram Ep. 2, 17 

furiale iii. Od. 11, 18 

impediremyrto i. 4, 9 

rncomtum Ep. 5, 16 

insanabile tribiis Anticyris A. P. 300 

laqueis mortis expedies iiii Od. 24, 8 

lumbosque fuste dolat i. S. 5,22 

luteum Rhenii. S. 10, 37 

nullum Proserpina fugit i. Od. 28, 
20 

odoratum ii. S. 7, 55 

per caput et circa latus saliunt aliena 
negotia centum 6,34 

perfidum votis obligasti ii. Od. 8, 6 

reruni hoc erat, hie fons i. Epl. 17, 
45 
Caraii. S. 4, 37 
Cara; 2, 104. i. Epl. 18, 74 
Carbo iii. Od. 8, 3 
Carbone ii. S. 3, 246. 7, 98 
Carceribus i. 1, 114 
Cardiacns ii. 3, 161 
Cardines i. Od. 25,6 
Care emit ii. Epl. 1, 238 
Care Maecenas i. Od. 20, 5 
Cai'eara iii. 19, 8 
Careat i. 36. 10 
Carebimus ii. 14, 13 
Carent iv. 9. 28 

ventis et solibus Ep. 16, 13 
Carentem i. Od. 31, 20. iii. 26, 10. 

27, 39 
Carentes ii. 8. 12 
Carentia ii.Epl. 2, 123 
Caientibus iii. Od. 24. 17 
Carentisi. 28, 1. A. P. 261 
Carere Ep. 16, 16 

Caret ii. Od. 1, 36. 10, 6. 7. iii. 29, 23. 
i. S. 3, 66. i. Epl. 10, 40. ii. 2, 
206.207. A. P. 31.355 
Cari i. Od. 24, 2. i. Epl. 3, 29 
Carina pelagus lacessit i. Od. 35, 8 
Carina; 14, 7 
CarinamEp. 10,20 
Carinas i. Od, 4, 2. i. Epl. 7, 48 
Caris i. Od. 36, 5. iv.9, 51. i. S. 1,83 
Carmen iv. Od. 6, 43. A. P. 240. 292 

ad umbilicum adducere Ep. 14, 7 

Solium iii. Od. 30, 13 

amabile i. Epl. 3, 24 

deducis in actus A. P. 129 

die Latinum barbite i. Od. 32, 4 

dicere C. S. 8 

Iliacum A. P. 129 

laudabile 408 

mixtum tibiis'Ep. 9, 5 

parvum ii. Epl. 1, 258 

Sallaic I, 86 IN IIORATIUM. XXIX Carniina i. Od. 2, 28. ii. 19, 1. iv. 8, 

11. i. EpI. 13, 17. ii. 1, 185. 2, 
25 

cotnponerc ii. S. 1, 63 

compono ii. Epl. 2, 91 

coraponunt 2, 106 

condes A. P. 436 

condiderit ii. S. 1, 82 

dictantii. Epl. 1, 110 

dictari malis i. S. 10, 75 

dicunt fistula custodes ovium iv. Od. 

12, 10 

fingere ii. Epl. 1, 227 

grata faminis divides imbelli cithara 
i. Od. 15, 15 

linenda cedro A. P. 331 

mala scribet vecors ii. S. 5, 74 

non prius audita canto iii. Od. 1, 2 

operosa fingo iv. 2, 32 

per sortes dictre A. P. 403 

placere diu nee vivere possunt i. Epl. 
19,2 

Sabella increpare Ep. 17, 28 

servanda cupresso lingi posse A. P. 
331 
Carmine ii. S. 2, 94. ii. Epl. 1, 153 

certavit ob hircum A. P. 220 

curae miuuentur atriE iv. Od. 11, 36 

famoso nectit laqueum sponsffi i. Epl. 
19,31 

fingent nobilem iv. Od. 3, 12 

foedo splendida facta linunt ii. Epl. 
1,236 

gaudes 2, 59 

grato pueiias mulces iii. Od. 1 1, 24 

nitent in A. P. 351 

perpetuo celebrare i. Od. 7, 6 

placantur Di superi et carmine Manes 
ii. Epl. 1,138 

remixto tibiis canemus iv. Od. 15, 30 

solutus veneficse Ep. 5, 72 

summo recines iii. Od. 28, 13 
Carrainibus ii. 13, 33. iv. 1, ,24. 8, 11. 

i. S. 8, 19. A. P. 91. 401 
Carminis i. Od. 6, 2. iv. 6, 30. i. S. 10, 

66. i. Epl. 19, 27. A. P. 46 
Carrainum Ep. 17, 4 
Came ii. S. 2, 29. 8, 44 
Carnem 4, 41 

Caroiv. Od. 7, 27. ii.S.2, 19 
Carpathii iv. Od. 5, 10 
Carpathium pelagus i. 35, 8 
Carpe diem 11, 8 

viam ii. S. 6, 93 
Carpentes i. 5, 95 
Carpentis iv. Od. 2, 29 
Carpere iii. 27, 44. 64. iv. 9, 33 

iter supremum (pro mori) ii. 17, 
12 Carperet i. S. 3, 21 

Carpsisse ii. 3, 256 

Carthagine i, 66 

Carthaginem Ep, 9, 25 

Carthagini iv. Od. 4, 69 

Carthagiuis 8, 17. Ep. 7, 5 

Carthago iii. Od. 5, 39 

Caruere ii. S. 3, 196 

Caruisse i. Epl. 1,42 

Carum ii. S. 5, 94 

Cams i. Od. 31, 13. ii. 17, 7. i. S. 6, 

70.9,61. i. Epl. 20, 10 
Casas ii. S. 3, 247. 275 
Cascellius A. P. 371 
Caspium ii. Od. 9, 2 
Cassa nuce ii. S. 5, 36 
Cassi i. 10, 62. i. Epl. 4, 3 
Casta iv. Od. 5, 21 
Castas iii. 3, 23 
Castaliai 4, 61 
Castellura ii. Epl. 2, 34 
Castigator A. P. 174 
Castigavit 294 
Castis i. Od. 12, 59. iv. 11,6. ii. Epl. 

1, 132 
Castitas iii. Od. 24, 23 
Casto nimis 7, 15 
Castor Ep. 17, 42. ii. S. 1, 26. i. Epl. 

18, 19 
Castore ii. 1, 5 

Castoris iv. Od. 5, 35. Ep. 17, 43 
Castos C. S. 6 
Castra i. Od. 1, 23. iii. 16, 23 

fulgentia signis i. 7, 19 

iniqua 10, 16 
Castas C. S. 42. A. P. 207 
Casu ii. Od. 10, 10. i. S. 6, 53.9, 36. 

74. i.Epl. 19,18 
Casus i. S. 1, 81. ii. 3, 292. 5, 49 
Casus (pi.) 2, 108. 8, 71 
Catellam i. Epl. 17, 55 
Catelle ii. S. 3, 259 
Catena domitus iii. Od. 8, 22 

hunc tu compesce i. Epl. 2, 63 
Catena; iii. Od. 4, 80 
Catenam i. S. 5, 65 
Catenas ii. Od. 13, 18. ii. S. 3, 70 
Catenas nectis i. Od. 29, 5 
Catenatus Ep. 7, 8 
Catenis darct raonstrum i. Od. 37, 20 

onerat me iii. 11, 45 

reddit se prava ii. S. 7, 71 
Catervffi iv. Od.4, 23. ii. Epl. 1, 190 
Catervas i. Od. 8, 16. iii. 3, 63. i. S. 
10.35 

per obstantes iii. Od. 20, 5. iv. 9, 43 
Cathcdias i. S. 10, 91 
Cati ii. 4, 88 
Catia i. 2, 95 XXX INDEX Catienis ii. S. 3,61 
Catilii. Od. 18, 2 
Catillis ii. S. 4, 75 
Catillum i. 3, 90 
Catini 3, 92 
Catino ii. 2, 39. 4, 77 
Catinutn legani i. 6> 115 
Catius ii. 4, 1 
Catonem i. Epl. 19, 13 
Catonibus ii. 2, 117 

Catonis i. Od, 12, 35. ii. 1, 24. i. S. 2, 
32. i. Epl. 19, 14. A. P. 56 

intoDsi ii. Od. 15, 11 

mero caluisse virtus iii. 21, 11 
Catulis i. 1, 27 
Catullum i. S. 10, 19 
Catulosiii. Od. 3, 41. 20, 2 
Catulus i. Epl. 2, 67 
Catus (adj.) i. Od. 10, 8. iii. 12, 8. 

ii. Epl. 2, 39 
Cava ilice Ep. 16, 47 

testudine 14, 11 
Caucasum inhospitalem i. Od. 22, 7. 

Ep. 1, 12 
Cauda ii. S. 2, 26 
Caudaj 7, 49. ii. Epl. 1, 45 
Caudam ii. Od. 19, 31. i. S. 2, 45 

trahat ii. 3, 53 
Caudi i. 5, 51 
Cave i. Od. 14, 16. iii. 7, 24. Ep. G, 

11. ii. S.3, 38. 177. 5, 75. i. Epl. 
6, 32. 13, 19 

Caveae A. P. 473 
Caveant 244 
Caveas ii. S. 1, 80 
Cavebis 7, 68 
Caveratiii. Od. 5, 13 
Cavere 8, 26 
Cavet A, P. 168 
Caveto i. S. 4, 85 
Cavis ii. 3, 173 

truncis ii. Od. 19, 12 

saxis iii. 13, 14 
Cavit ii. S. 3, 92. A. P. 353 
Caulesi. S. 3, 116. ii. 3, 125 
Caulibus 2, 62 
Cavo 6, 81 
Caupo i. ] , 29 

Caupona i. Epl. 11,12. 17,8 
Cauponas i. S. 5, 51 
Cauponibus 5, 4 

Causa ii. Od. 2, 14. i. S. 3, 108. 4, 97. 

6, 71. 10, 26. ii. 5, 30. A. P. 338 

Causae i. Od. 16, 19. i. S. 1, 20. i. Epl. 

12, 16. 16, 43 

Causam i. S. 7, 14. 22. i. Epl. 2, 9. 

5,9 
Causarum A. P. 370 Cattsas iuOd. 1, 2. i. S. 4, 116. W, 28. 

ii. 5, 34. 8, 92 
Causatur i. Epl. 14, 12 
Causis 3, 23. 7, 46 
Cauta i, 73 
Cautius i. Od. 8, 10 
Cautos ii. Epl. 1, 105. ii. S. 6, 45 
Cautura ii. Od. 13, 14. i. S. 6, 51 
Cautus ii. Od. 10, 3. ii. S. 5, 88. 94. 

i. Epl. 16, 60. A. P. 46. 267 
Cavum i. Epl. 7, 33 
Cavus ii. S. 6, 116 
Ceffiii.Od. 1,38. iv. 9, 7 
Cecidere ii. 4, 9. iv. 2, 14. A. P. 70 
Cecidit (penult, producta) iii. Od. 6, 

35 
Cecidit (penult, brevi) iv. 2, 15. i. Epl. 

12,27 
Cecinisse C. S. 25 
Cecinit Ep. 13, 11. i. S. 9, 30 
Cecropiae iv. Od. 12,6 
Cecropio ii. 1, 12 
Cedat iii. 20, 7. i. S. 1, 119. ii. Epl. 2, 

174 
Cede i. 18, 44 
Cedentem ii. S.2, 14 
Cedere i. Od. 6, 6. iii. 8, 24 
Cederet ii. S. 1, 65. A. P. 258 
Cedes ii. Od. 3. 17. 19 
CedetEp. 15,15.17, 75 
Cedit i. Od. 35, 26. ii. Epl. 1, 67 

ager mihi in usum ii. S. 2, 134 
Cedro A. P. 332 
Cedunt ii. S. 4, 70 
Celabitur 4, 11 
Celantia 8, 28 
Celare 5, 104. 8, 74 
Celas C. S. 10 
Celat iii. Od. 3, 50. iv. 14, 45. i. Epl. 

16,24 
Celata iv. Od. 9, 30 
Celeberriraa i. Epl. 17, 28 
Celebrare i. Od. 7, 6. 12, 2. A. P. 287 
Celebret ii. S. 2, 61 
Celebris ii. Od. 12, 20 
Celent iii. 3, 42. i. Epl. 15, 23 
Celerii. Od. 7, 13. iii. 4, 76. 12, 10 

raedicus ii. S. 3, 147 
Celerem i. Od. 15, 18. ii. 7, 9. 13, 17. 

i. Epl. 20, 25. iv. Od. 6, 39 
Celeres i. 12, 10. 15, 3. 16, 24. iii. 11, 

14.20,9.29,53. iv. 7, 13. 8, 15. 

i. Epl. 18, 90 
Celeri i. Od. 14, 5 
Celeris iii. 28, 12. A. P. 261 
Celet i, S. 2, 85 
Cella ii. 8, 46 
Cellis i. Od. 37, 6. i. S. 8» 8 IN HORATIUM. XXXI CelsjB ii. Od. 10, 10. iii. 4, 14 

Celse i. Epl. 8, 17 

Celsi A. P. 342 

Celso (propr.) i. Epl. 8, 1 

Celsus Apenninus Ep. 16, 29 

Celsus (propr.) i. Epl. 3, 15 

Ceusebo 14, 44 

Censes 6, 5. ii.2, 65 

Censet i. 2, 9. 6. 65. 9, 5. 17, 3 

Censor i. S. 6, 20. A. P. 174 

Censorine iv. Od. 8, 2 

Censoris ii. Epl. 2, 110 

Censu ii. S. 3, 169. 324. i. Epl. 7, 6G 

Censum ii.S. 1, 76. i. Epl. 1, 43 

Census ii. Od, 15, 13. A. P. 383 

Centaurea i. Od. 18, 8 

Centauri iv. 2, 15 

Centaurus Ep. 13, 11 

Centenai. S. 3, 15 

Centiceps bcUua ii. Od. 13, 34 

Centimanus Gyges 17, 14. iii. 4, 69 

Centum ii. Od. 14, 26. 16, 33. iii. 8, 

14. n , 17. 27, 33. iv. 1, 15. 2, 19. 

Ep. 9, 29. 17, 39. i. S. 1, 45. 50. 

ii. S. 3, 23. 70. 85. 6, 33. i. Epl. 

6,41. ii. 1,36.39. A. P. 326 
Centuriae A. P. 341 
Centurionibu8 i. S. 6, 73 
Cepere A. P. 80 
Cepisset ii. S. 3, 10 
CepitS, 222. ii. Epl. 1, 156 
Cera ii. S. 5, 54. i. Epl. 6, 62 
Ceratis pennis iv. Od. 2, 2 
Cerberus immanis janitor aulas iii. 1 1 , 

17 
insons ii. 19, 29 
Cerea i. 13, 2. i. S. 8, 30. 32 

imagine 8, 43 
Cereas imagines Ep. 17, 76 
Cerebri te felicem i. S. 9, 1 1 
Cerebro truncus illapsus ii. Od. 17, 27 
Cerebrosus (pro facile irascens) i. S. 5, 

21 
Cerebrum ii. 3, 75 
Cererem jugera immetata ferunt iii. Od. 

24, 13 
' tellus inarata reddit Ep. 16, 43 

spicea corona donet C. S. 30 
Cereris arcanae sacrum iii. Od. 2, 26 
Cereris sacris ii. S. 8, 14 
Ceres nutrit rura iv. Od. 5, 18 

venerata ita culmo surgeret alto ii. S. 

2, 124 
Cereus ii. Epl. 1, 265 

in vitium flecti A. P. 163 
Cerinthe i. S. 2, 81 
Cemere 2, 94 
Cemis 3, 26 
Cerritus ii. 3, 278 Certa i. Od. 12, 23. 13, 6. ii. 16, 3. iii. 
16, 30. i. S. 4, 58. ii. 3, 270. 271. 

i. Epl. I. 36 
Certabitur ii. S. 5, 27 
Certam C. S. 74 
Certamen grande iii. Od. 20, 7 

trepidura i. Epl. 19, 48 
Certamina divitiarum (pro de divitiis) 

5,8 
Certamine equum priraum A . P. 84 
In certamine Martio spectandus iv. 

Od. 14, 17 
In certamine longo minor i. Epl. 10, 

35 
Certans melioribus ii. S. 5, 19 
Certant A. P. 78 

Certantera uvam purpuras Ep. 2, 20 
Certantia i. S. 10, 38 
Certare desine mecum i. Epl. 18, 31 

imparibus Ep. 11, 18 

joco ii. Od. 12, 18 

raeroiv. 1, 31. i. Epl. 19,11 

tanto ii. S. 3, 313 
Certas hyemes i. Od. 15, 35 
Certat 1, 8. ii. 6, 15 
Certatim i. S. 5, 17 
Certavit A. P. 220 

Certe ii. Od. 4, 15. i. S. 9, 67. ii. 2, 
132 

furit A. P. 472 
Certemus i. Epl. 14, 4 
Certes ii. S. 1, 49 
Certi i. 1, 106 
Certior ii. Od. 18, 29 
Certis annis i. S. 6, 94 

limitibus ii. Epl. 2, 170 

momentis i. 6, 3 

(nominibus ii. 1, 105, Bentl.) 

rebus A. P. 368 
Certius ii. S. 2, 108. i. Epl. 10, 28 
Certo foedere iii. Od. 24, 23 

lare i. Epl. 7, 58 

pede A. P. 158. i. S. 4, 47 

subtemine Ep. 13, 15 

tramite ii. S. 3, 49 
Certum 5, 100. 6, 27 

fmem i. Epl. 2, 56 

prasepe 15, 28 
Certus Apollo (pro verax) i. Od. 7, 28 

conviva i. Epl. 7, 75 

dolor Ep. 15,16 

otbis C. S. 21 
Cerva i. Od, 1, 27. iii. 5, 32 
Cervi luporum praeda rapacium iv. 4, 50 
Cervice iii. 23, 13 

impia 1, 18 

indomita i. Epl. 3, 34 

tenera 2, 64 
Cervice subacla fcne jugura ii. Od. 5, 2 XXXll INDEX Cervicem i. 13, 2. ii. 12, 26. 13, 6. 

A.P.I 
Cervici iii. Od. 9, 3 
Cervinam pellem i. Epl. 2, C6 
Cervis Ocyor ii. Od. 16, 23 

subsidere tigres Ep. 16, 31 
Cerviusii. S. 1,47.6,77 
Cervix i. 2, 89 
Cervos fugaces cohibentis arcu iv. 6, 

34 
fagientes jaculari iii. 12, 9 
Cervus i. 15, 29. i. Epl. 10,34 
Cespite vivo iii. Od. 8, 4 
Cespitem i. 19, 13. ii. 15, 17 
Cessant flamina tibiae iii. 19, 19 
Cessantem iii. 28, 8. i. Epl. 15, 6 
Cessantes i. Od. 35, 15 
Cessare i. Epl. 7, 57. 10, 46. ii. 2, 

183 
Cessas iii. Od. 27, 58. ii. S. 3, 155. 

i. Epl. 2. 70 
Cessat i. Od. 27, 13. i. Epl. 7, 78. 

A. P. 357 
Cessator ii. S. 7, 100 
Cessatum i. Epl. 2, 31 
Cessavere 19, 10 
Cessavit ii. 2, 14 
Cesseratii. Od. 1,26 
Cessisse i. Epl. 18, 43 
Cessisset i. S. 7, 31 
Cessitiii. Od. 11, 15 
Cetaria ii. S. 5, 44 
Cetera i. Od. 9, 9. iii. 29, 33. iv. 2, 60. 

Ep. 13,7. i. S. 1,13. 2,95.3,77. 

10, 5. ii. 6, 14.8, 26. i. Epl. 1, 

10. 3, 50. ii. 1, 20. 2, 65. 131. 

205 
Ceteris iv. Od. 6, 5 
Celhegis ii. Epl. 2, 117. A. P. 50 
Ceu iv. Od. 4, 43 
Charta i. S. 10, 4 

Charta; (gen. sing.) 5, 104. i. Epl. 13, 6 
Charts (nom. plur.) iv. Od. 8, 21. A. 

P. 310 
Chartasii. Epl. 1, 113 
Chartis iv. Od. 9, 31. i. S. 4, 36. 101. 

139. ii. Epl. 1, 35.161.270 
Charybdi laborabas i. Od. 27, 19 
Charybdin A. P. 145 
Cheragra justa coutudit articulos ii, S. 

7,15 
nodosa i. Epl. 1, 31 
Chia Ep. 9, 34 
Chias iv. Od. 13, 7 
Chii ii. S. 3, 115 
Chimaera i. Od. 27, 24 
Chiniaeree ii. 17, 13. iv. 2, 16 
Chio i. S. 10, 24 
Chios i. Epl. 11, 1. 21 Chium iii. Od. 19, 5. ii. S. 8, 15. 48 

Chlaraydemi. Epl. 17, 31 

Chlamydes 6, 40 

Chlaradyutn 6, 44 

Chloe i. Od. 23, 1. iii. 9, 9. 19 

Chloen 7, 10. 9, 6. 26, 12 

Chlori 15,8 

Chloris ii. 5, 18 

Choerilus ii. Epl. 1,233. A. P. 357 

Chorda semper oberrat eadem A. P. 356 

sonum reddit 348 
Chordis i. S. 3, 8 

verba socianda loquor iv. Od. 9, 4 
Choreas i. 9, 16 
Choreis ii. 19, 25. iv. 6, 15 
Chori leves i. 1,31 
Choris iii. 4,25. A. P. 204 

nee ferre pedem dedecuit ii. Od. 12, 
17 
Chore Pleiadum scindente nubes iv. 14, 
21 

puellarum insereres ii. 5, 21 
Chores ducit i. 4, 5 

ducere iv. 7, 6 

inter amabiies vatum ponere 3, 15 
Cliorus C. S. 75. ii. Epl. 1, 134. 2, 77. 

A. P. 193. 283 
Chremes Ep. 1, 33. A. P. 94 
Chremeta i. S. 10, 40 
Chrysippi ii. 3, 44 
Chrysippo i. Epl. 2, 4 
Chrysippus i. S. 3, 127. ii. 3, 287 
Cibariai. 1, 32 
Cibo Ep. 5, 39 

Ciboria levia Massico exple ii, Od. 7,22 
Cibum ante i. S. 10, 61 

projectum odoraris Ep. 6, 10 

vilem ii. S. 2, 15 
Cibus 3, 152 
Cibyratica i. Epl. 6, 33 
Cicatricum i. Od. 35, 33 
Cicatrix feda i. S. 5, 60 
Cicere ii. 3, 182 

Ciceris i. 6, 115. ii. 6, 84. A. P. 249 
Cicirri i. S. 5, 52 
Cicirrus 5, 65 
Ciconia ii. 2, 49 
Cicorea i. Od. 31, 16 
Cicuta ii. S. 1, 56 
Cicutae ii. Epl. 2, 53 
Cicuta? (propr.) ii. S. 3, 69 
Cicutam (propr.) 3, 175 
Cicutis allium nocentius Ep. 3, 3 
Ciraex i. S. 10, 78 
Cinarffi iv. Od. 1, 4. 13, 22. '• Epl. 7, 

28. 14, 33 
Cinaram iv. Od. 13, 21 
Cinctus ii. 8, 10 
Ciuctutis A, P. 50 IN HORATIUM. XXXlll Cinerem i. Epl. 15, 39 

Cineres ii. Od. 8, 9. iv. 13, 28. Ep. IG, 

11. A. P. 171 
Cineri ii. Od. 1, 8 
Cinge iii. 30, 16 
Cingentem 25. 20 
€iniflones i. S. 2, 98 
Cinis Ep. 17, 33 
Cippus i. S. 8, 12 

Circa i. Od. 3, 10. 18, 2. 25, 15. ii. 5, 
5. iv. 1, 6. 2, 30. ii. S. 0,34. 'J5. 
A. P. 32. 132 
Circa (propr.) Ep. 17, 17 
Circaj i. Epl. 2, 23 
Circaea Ep. 1, 30 
Circfeis ii. S. 4, 33 
Circen i. Od. 17, 20 
Circiter 7, 47 , 

Circo U.S. 3, 183 

Circum i. 6, 58. 82. (prfcp.) i. Od. 2, 
34. ii. 16, 11. Ep. 2, 66. i. S. 3, 
135. ii. 3, 146. 281. 4, 84. 8, 7. i. 
Epl. 1, 49. ii.2,93 
Circumagi i. S. !), 17 
Circumdata 2, 96. 99 
Circuingemit Ep. 16, 51 
Circumlita i. Epl. 10, 7 
Cucumposuisse ii. S. 4, 75 
Circumroditur i. E[)l. 18, 82 
Circunitonuit ii. S. 3, 223 
Circunivagus Ep. 16, 41 
Circuniveniunt A. P. 169 
(Circunivolat i. Od. 2, 34. Bentl.) ii. S. 

1,58 
Circuravolilas i. Epl. 3, 21 
Cistam efFractam plorat 17, 54 
Cita ciasse i. Od. 37, 24 
Citaraorsii. 16, 29. i. S. 1, 8 
Citae Ep. 9, 20 
Citaret i. S. 3, 7 

Cithara i.Od. 24, 4. 31, 20. ii. 10, 18. 
iii. 4, 4 
imbelli carniina divides i. 15, 15 
Citharaj i. Epl. 2, 53 

ad strepituin cessatutii ducere curaiu 2, 

31 
cantus iii. Od. 1, 20 
tnodis aptare ii. 12, 4 
Musam tacentcm suscitat 10, 18 
sciens iii. 9, 10 
studio deditus ii. S. 3, 105 
te non decent iii. Od. 15, 14 
Citharas ii. S. 3, 104 
Citharoedus A. P. 355 
Citius i. Od. 13, 20. i. S. 9. 24. ii. 2, 

80. 5, 35. ii.Epl. 1,262 
Cito A. P. 335 

Citra i. S. 1, 107. 10, 31. ii. 8, 47 
Citum Ep. 17, 7 

Dclph. et Var. Clas. In Citusi. Od. 37, 18. iii. 7, 27. A. P. 
252 
(proclto) i. S. 10, 92 • 
Civtm ii. 5,30. i. Epl. 15, 29 
Civesi. Od. 2, 2!. i. S. 6, 34. 39. i. 

Epl. 1,53. A. P. 460 
Civi i. Od. 32, 5 
Civibus i. Epl. 17, 33 
Civica jura 3, 23 
Civicam labiem iii. Od. 24, 2G 
Civiciim niotura ii. 1, 1 
Civiles iii. 8, 17 
Civilia i. S. 9, 39 
Civilibus Ep. 16, 1. i. Epl. 1, 16 
Civilis iv. Od. 15, IS. ii. Ej>l. 2, 47 
Civitas iv. Od. 2, 51. Ep. 16, 18. 

2G 
Civitatem iii. Od. 29, 25 
Civium 3, 2. 5, 21. Ep. 2, 7 
Clade tristi fortuna itcrabilur iii. Od. 3, 
62 
stvavit hurai sine Clade victor iv. 14, 
32 
Clades hoc fo;ite derivata in pattiam po- 

pultiinqDC flu.tit iii. 6, 19 
Clamabit A. P. 428 
Ciamans ii. S. 3, 198 
Clamantibus 3, 62 
Clamas 7, 25 

Clamat i. I, 12. i. Epl. 17, 48 
Clament ii. S. 3, 130. ii. Epl. 1, 80 
Clamet i. S. 2, 130. ii. 3, 57. i. Epl. 

16, 36. A. P. 460 
Clamo ii. S. 1, 45. i. Epl. 19, 47 
Clamor i. Od. 2, 38. iii. 8, 16, 24, 46. 

i. S. 9, 77 
Claniore corona; prffilia sustiueas i. Epl. 
18, 53 
nisgiio blateras ii. S. 7, 35 
montium iii. Od. 29, 39 
Clamorem C0Rij^)esce ii. 20, 23 

lenite sodales i. 27, 7 
Clara ii. S. 7, 48 
Ciarabit hunc iv. Od. 3, 4 
Clarani i. 7, 1 
Clare ii. S. 6,27. i.Epl. 16,59 

(Mfficenas i. Od. 20, 5. Bentl.) 
Clari iii. 1, 7. 14, 7. iv. 13, 14 
Clarioriii. 1, 42.9, 8 
Claris iv. 6, 31. A. P. 289. 448 
Clariusiv.Od. 8, 19 
Claro C. S.23. i. S. 6, 58. ii. Epl. 2, 1 
Claroriini ii. Epl. 1, 250 
Clares i. S. 0, 91 
Claium i. S. 5, 54. iv. Od. 8, 31 
Clarusiii. 24, 30. 29, 17. C. S. 50. ii. 
S.3, 97. 194. ii.Epl. 2, 32 
causis agendis i. 7, 47 
Classei.S. 2, 47. iii. Od. II, 48 
(/. Hor. E XXXI V INDEX Classe cila reparavit oras i. Oil. 37, 24 
formidatus iii. 6, 15 

Classem capta deducere Troja ii. S. 3, 
191 

Classes aquilonibus arcet A. P. G-1 

Classico truci Ep. 2, 5 

Classis i. Od. 15, 34 

Clalhros A. P. 473 

Claude dorauiu iii. Od. 7, 29 

Claudens Ep. 2, 45 

Claudere i. S. 10, 69. ii. 1, 28 
lustrum ii. Od. 4, 24 

Claudi (propr.) i. Epl. 9, 1. 12, 2G 

Claudiffi iv. Od. 4, 73 

Claudius 14, 29. i. Epl. 3, 2 

Claudo pede iii. Od. 2, 32 

Claudum i. Epl. 17, Gl 

Claves ii. S. 3, 140, i. Epl. 20, 3 

Clavibus ii. Od. 14, 20 

Clavos aaaiiiantinos iii. 24, 7 
trabales i. 35, 18 

Clausal. S. 3, 131 

Clausa* iii. Od. 5, 23 

Clausit iv. 15, 9 

Claustra iii. 11, 44. i. Epl. 14, 9. ii. I, 
255 

Clausus ii. S. 7, 59 

Clavura depositum sumcre i. 6, 25 
latum 5, 36. 6, 23 
mutaret in horas ii. 7, 10 
Clazomenis i. 7, 6 
Clemens iii. Od. 11, 46 
Cliens iv. 12, 15. i. Epl. 7, 75. ii. 2, 

78 
Clientaj ii. Od. 18, 8 
Clientem i. EjjI. 5, 31 
Clienli ii. 1, 104 

Clientium ii. Od. 18, 25. iii. 1, 13 
Ciientum (pro Clientium) iii. 5, 53 
Clioi. 12, 2 

Clitellas i. S. 5, 47. i.EpI. 13, 8 
Ciivos 13, 10 
Clivumiv. Od.2, 35 
Cloacam ii. S. 3, 242 
Clune 8, 91 
Clunes i. 2, 89 
Clunibus ii. 7, 50 
Clusinis i. Epl. 15, 9 
Clypeoi. Od. 28, 11 
Coa ii.S. 8, 9 
Coactor i. 6, 86 

Coactus i. Od. 16, 14. i. S. 4, 73 
Coasiv. Od. 13, 13 
Coccfii i. S. 5, 50 
Cocceius 28, 32 
Cocco ii. 6, 102 
Cochlea 4, 59 
Cocto 2, 28. 8, 48 
Coc^'liisatcr ii. Od. 14, 18 Codrus iii. Od. 19, 2 
Coeant A. P. 12 
Coeat i. Epl. 5, 25 
Coelebsii. Od. 15,4. iii. 8, 1 
Coelestes ii. Epl. 1, 135. iv. Od. 2, 18 
Coelestia 7, 13. i. Epl. 17, 34 
Coelestis iii. Od. 10, 20. iv. 2, 18. i. 

Epl. 3,27 
Coeli (propr.) i. S. 4, 69 
Cffili decus luciduni C. S. 2 

ex alto demittere tecto i. S. 5, 103 

tenebat nox coeli medium spatlum ii. 

S. 6, 101 

Cffilibei. Epl. 1, 88 

Ccclibis ii.S. 5, 47 

Coelitum Ep. 16, 56 

Coelo ii. Od. 7, 4. 8, 11, iii. 4, 1. 5, 
1.23, 1. Ep. 5. 1 

fulgebat luna sereno 15, I 

lunam deripit 5, 46 

Musa beat iv. Od. 8, 29 

nox difiundere signa parabat i. S. 5, 
10 

obscuro deterget nubila notus i. Od. 

7, 15 

defixa devocai'e sidera Ep. 17, 5 
supponas vina sereno ii. S. 4, 51 

Co;lum5,97. i. Epl. 7, 77. 15,1 
contrasit tempestas Ep, 13, 1 
eiFertis rumore secundo i. li^pl. 10, 9 
in coelum serus redeas i. Od. 2, 45 
non animiim mutant i. Epl. 11, 27 
petiraus stuUitia i. Od. 3, 38 
recludens virtus iii. 2, 22 
sidet inferius mari Ep. 5, 79 

Coemens i. S. 2, 9 

Coemtas ii. 3, 245 

Coemtis ii. Od. 3, 17 

Coemtos i. 29, 13 

Coena i. S. 6, 116. ii. 2, 77. G, 86. 104. 

8, 1. i. Epl. 5,27. 14,35. A. P. 
91. 376 

Coenabat i. Epl. 15, 34 
Coenacula 1,91 

CoenE iii. Od. 29, 15. ii. S. 6, 65, 8, 7 
Coenam i. S. 5, 75. ii. 7, 30. i. Epl. 7, 
61,72 
jucunde produximus illam i. S. 5, 70 
CcEnaraus ii, 8, 27 
Cocnant ii, Epl. 1, 110 
Coenantes i. S. 5, 8. ii. 8, 13 
Coenantibus 8, 18 
Coenare i. 4, 86. i. Epl. 5, 2 
Crcnarura ii. S. 4, 35. i. Epl. 19, 38 
Coenas (verb.) i. Epl. 7, 70 
Coenate, 56. ii. 2, 168 
Coenatus i. S. 10, 61 
Cocnem ii. 3, 235 
Coenes i. Epl. 18, 48 IN HORATIUM. xxxr Coenis ii. OJ. 14, 28. ii. S. 7, 103 

C'ueno cupiens cvellere plantain 7, 27 

Coepeiis 3, 120. i. Epl. 20, 12 

CcEperunt i. S. 3, 105. 8, 28 

Capi 9, 63 

Coepit 9, 42. ii.6, 41. i. Epl. 2, 40. 15, 

27. ii. 1. 94. 149. 1G2. 2, 35. A. 

P. 21.208 
Coerceat Ep. 9, 35 
Coerces i. Od. 10, 18. ii. 19, 19. i. S. 

3, 134 
Coercet ii. Od. 18, 38. i. S. 3,79. 8, 4. 

ii. 3, 178 
Coercuit A. P. 293 
CoerulaEp. 13, 16 
Coerulea 16, 7 
Coetusiii. Od. 2, 23 
Cogas ii, Epl. 1, 228 
Cogati. 6, 51 
Cogemus i. S. 4, 143 
Cogere iii. Od. 3, 51. i. S. 3, 4. i. Epl. 

10, 4G 
Cogeris i. S. 1, 72 
Coges i. Epl. 16, 75 
Coget A. P. 448 
Cogi i. Epl. 2, 11.20, 8 
Cogimur ii. Od. 3, 25 
Cogiliii. 9, 18. 15,11. i. S. 4,127.6, 

37. i. Epl.9, 2 
Cogit A. P. 419 (pro coHigit in unum) 
CJogitat i. Epl. 2, 50. A. P. 144 
Cogitetii. Od. 11, 2 
Cognata ii. S. 3, 280. 6, 63 
Cognati i. 9, 27 
Cognatis ii. 3, 58 
Cognatorum ii. Epl. 2, 136 
Cognates i. S. 1, 88. ii- 3, 316 
Cognitor 5, 38 
Cognomen i. 3, 58. ii. 2, 56. 3, 26. i. 

Epl. 13,9 
Cognomine ii. 2, 101 
Cognoscere 1, 229 
Cogor i. Od. 34, 5 
Cohseredum ii. S. 5, 107 
Cohaeres 5, 54 
Cohibebor ii. Od. 20, 8 
Cohibent i. 28, 2. iii. 4, 80. ii. S. 4, 

14 
Cohibentia ii. Epl. 1, 255 
Cohibentis iv. Od. 6, 34 
Cohibere iii. 14, 22 
Cohibet i. 1, 33 
Cohors febrium 3, 31 
Gigantum ii. 19, 22 
laboriosa Ulyssei Ep. 16, 60 
openim studiosa i. Epl. 3, 6 
Cohortem i. S. 7, 23 
Cohortes fessas abdidit iii. Od. 4, 38 Cohorti i. Epl. 8, 14 

Cohortis ii. Od. 20, 18 

Coibat A. P. 207 

Cois (propr.) i. S. 2, 101 

Coit i. Epl. 3, 32 

Colclia ii. 13, 8 

Colclii iv. Od. 4, 63 

ColchicisEp. 5,24. 17,35 

Colchis 16, 58 

Colchus ii. Od. 20, 17. A. P. 118 

Cole ii. S. 4, 15 

Colendi C. S. 2 

Coli iii. Od. 5, 24 

Colis ii. 14, 22 

Colit i. 35, 21 

CoUa ii. 12, 12 

Colia eripe turpi jugo ii. S. 7, 92 

Collata iii. Od. 4, 19 

Collatis A. P. 3 

Collaudem i. S. 6, 70 

CoUe ii. Epl. 2, 68 

Collecta i. 2, 53. 10, 47. ii. 2, 26 

CoUectos i. 15, 15 

Collectus i. S. 4, 31 

Collega 6, 40 

Collegam i. Epl. 20, 28 

Collegia i. S. 2, 1 

Coliegisse i. Od. 1, 4 

Collegit i. Epl. 11, 13 

Colles i. Od. 20, 12. iv. 12, 12. C. S. 

7. i. Epl. 3, 5 
Collibuisset i. S. 3, 6 
Collibus iv. Od. 5, 29. Ep. 12, 20 
Collige ii. S. 1, 51. ii. Epl. 1, 119 
Colligis i. Epl. 12, 1 
Colligitii. S. 4,56 
iram A. P. 160 
Collines crines pulvere i. Od. 15, 20 
CoUisa i. Epl. 2, 7 
Collo indocili jugum trahentes iii. Od. 

3,15 
ex collo furtim carpsisse coronas ii. S. 

3, 256 
languido vomerem trahentes Ep. 2, 

64 
CoUocare 17, 68 
CoUudere A. P. 159 
Collum contendat laqueopressisse i. Epl. 

16,37 
pendulum zona l.-cdere iii. Od. 27, 

60 
posuit pulvere iv. 6, 12 
Collyria i. S. 5, 30 
Coloni ii. Od. 14, 12 
Colono 6, 5 
Colonum ii. S. 2, 115 
Colonus i. Od. 35, 6. ii. S. 1, 35 
Colophon i. Epl. 11, 3 XXXVl INDEX Color i.Od. n, 5. ii. 2, 1. iv. 10, 4. 
13, 17. Ep. 12, 10. 17, '21, ii, 8. 
1, «iO. i. Epl. 17. 23 

Colore ii. Oil. -t,3. 5, 12 

Colores iii. 5, 27. 'i. Ep). 6, 18. IG, 38. 
A. P. SO 

Colori 236 

Coloribus iv. Od. 8, 7. i. Epl. 3, 20 

Colubrffi i. S. 8, 42 

Colubras virides i. Od. 17, S 

Coluraba Ep. 16, 32 

Columbam iv. Od. 4, 32 

Columbas i. 37, IS 

Columbi i. Epl. 10. 5 

Columbiuo ii. S. 4, 50 

Colunibisi. Od. 2, 10 

Coliunen ii. 17, 4 

Columnas A. P. 373 

Columnain i. Od. 35, 14 

Columnas ii. IS, 4. i. Epl. 10, 22 

Coluut ii. 1,7 

Coma spissa iii. Od. 1 0, 2j 
neniorum i. 21 , .5 

Coma; iv. 7, 2. 10, 3 
spissai riemorum 3, 11 

Comam flavain i. 5, 4 
lauro ciiige iii. SO, IG 
longam reiiodantis Ep. 11, 28 
noduni relit:ala ii. Od. II, 2-1 

Comas vincti fronde ii. Epl. 1,110 
virides Keieidum iii, Od, 28, 10 

Combibcret i. 37. 2S 

Comedenda i. Epl. 7, 19 

Comedunt 15, 40 

Comes i. Od. 28, 21. iv, 5, 24, Ep. 1, 
17. i. S. 5, 2. 6, 102. ii. 5, 17. C, 
93.7, 115. i.Eul, 7, 76, 17,52. ii, 
2,187 

Coraica A. P. 89 

Comicus ii. S. 5, 91 

Comis i. Od. 30, 7, i. S, 4, 90. 10, 41. 
53, 65. ii. 8, 70. ii. Epl. 2, 133 

Comissabere iv. Od. 1,11 

Comitem i. 35, 22. i, Epl, 18, 30 

Comites i. Od. 7, 20. ii. 17, 12. iii. II, 
13. iv. 9, IG. 12, I. i. S. 5, 9. 7, 
25. ii. S. 3, 12 

Comiti i. Epl. H, 2 

Comitisii. Od. 17, 12. iii. 11. 13. iv. 9. 
IG. 12, 1. i. S. 5, 9.7, 25 

Commendare' A. P. 225 

Commendat i. Epl. 18, 7. ii. 1, 2GI 

Commendes i. IS, 7G 

Coramendet 15, 21 

Commiimas i. S. 1, 43 

Coiuminxit i. 3, 00 - 

Comniiserit A. P. 301 

Commisisse 168 

Ccmniisil i. Od. 3, 1 1, iv. 14,13 Commissa i. S. 3, 95. 4, 84. i. Epl. 18, 
70. A. P. 200 

Commissi iv. Od. 9, 11 

Commissum iii. 27, 39. i. Epl. 18, 38 

Comniittenda ii. Epl. 1, 231 

Commiltere i. Od. 28, 31. ii. S. 4, 25 

Commit tcs 7, 67 

Committis A, P. 125 

Commixtai. S. 10, 24 

Coramoda ii. S. 8, 76. i. Epl. 14, 37. ii, 
1, 3.2, 70. A. P. 175 

Coramodet i. Epl. 1, 40 

Conimodis iii. Od. 19, 12 

Commodius i. S. 6, 110. ii. 2, 91 

Commodus iv. Od. 8, 1. i. Epl. 9, 9. ii. 
1, 227. A. P. 2.57 

Commorit ii. S. 1 , 45- 

Commota- 3. 278 

Commotiis 3. 209 

Comimiiie ii. Od. 15, 14. i. S. 8, 10 

Commniii sensu 3, 66 

conditii)ne ii. Epl. I, 152 
re ii. S. G, 36 

Communia A. P. 128 

(pro publica) Coramunia laudas i. Epl, 
20, 4 

Communibus 10, 34 

Commnniter Ep. 16, 15. i. Epl. 2, 13 

Comredia i. S. 4, 2. 45. 10, 16. ii. Epl. 
], 169. A. P. 93. 281 

Comparat Ep. 2, 30 

(Coniparaiio coilativa raeri cum ccena) 
ii. Od. 14,26.27.28 

(Comparationis collativse altera pars 
omissa) ii. Od. 10. 1 

(Comparativus cum genitivo)- 
niiijor capitis iii. Od. 5, 42 

(Comparativus rarior) 

impiiiiitior captas ii. S. 7, 105 
iiistructior decern vitiis i. Epl. 18, 25 
puerilius esse his ii. S. 3, 250 
nisticius toga defluit i. 3, 31 
scientioris veneficse Ep. 5, 72 

Compareti. S. I, 112. ii. EjjI. 1, C5 

Comparis ii. Od. 5, 2 

Compede i. 33, 14. iv. 11, 24. Ep. 4, 4 
nivali vinctus i. Epl. 3, 3 

Ci)mpedibas 16, 77 

Coiiipellans i. S. 7, 31 

Conipellarer ii. 3, 297 

Coiiipellor i. Epl. 7, 34 

Compenset i. S. 3, 70 

Comperit ii. Epl. 1, 12 

Compescant i. \9., 16 

Ccmpescei. Od. 10, 22. ii. 20, 23. i. 
Epl. 2, 63 

Compescere ii. S. 8, 63 

Compesceret i. 8, 31 

Compescet ii. Epl. 2, 122 IN HORATIUM. XXXVll Conipescit li. Od. 14, 

Compilasse i. S- 1, 121 

Compileiit 1, 78 

Compita ii. 3, 20. 281. G, 50. i. Epl. 1, 

49 
Complere ii. 1, 2i7. A. P. 205 
Complesti Ep. 6, i) 
Complexns i. S, 5, 43 
Complures 10, 87 
Compone iii. Od. 17, 14 
Componere 29, .33. i. S. 1, 103. 4, 8. 5, 

29. ii. 1,63. 3,77. i. Epl. 2, 11. 

ii. 1,251. A. P. 35 
Compono i. Epl. 1, 12. ii. 2, 91 
Coniponunt 1 , 8. 2, lOG 
Comportafis i. 2, 50 
Comporcet ii. S. 3, 10 I 
Compos A. P. 70 
Composite i. Od. 9, 20 
Compositis iv. 14, 32. ii. S. 3, 1 10 
Composituru i. S. 7, 20. ii. Epl. i, 77 
Composui i. S. 9, 28. ii. 1 , 3 
Compressis i. 4, 13S 
Compulerit Mercurius nigro gregi i, Od. 

24, 18 
Comtl ii. S. 8, 70 
Comtos ir. Od. 9, 13 
Conaniur i. 6, 9 
Concanum iii. 4, 34 
Concedas i. S. 3, 85 
Concedere4, MO. 143. ii. 3, 305. ii, 

Epl. 2, 1!2 
Concedes i. 7, 13 
Coiicedi A. P. 369 
Conceditur i. Epl. 5, 12 
Concenfum 14, 31 
Concessai. S. 4, 513 
Concesscrat i. Od. 28, 13 
Coticessere A. P. 373 
Concha i.S. 3, 14 
Couchs ii. 4, 28 
Concliisii. Od. 7, 23 
Conciiylia Ep. 2, 49. ii. S. 2, 74. 4, 30. 

8. 27 
Concidit iii. Od. 16, 11 
Concidunt i. 12, 30 
Concilio iii. 25, 6. iv. 5, 4 
Concines 2, 33. 41 
Concinna i. Epl. 11,2 
Conciiiiiior ii. I, 74 
Concinnus i. S. 3, 50. 10, 23 
Concipitur ii. Od. 13, 9 
Concita iii. 15, 10 
Concitet i. 35, 16 
Conclave ii. S. G, 113 
Concludete i. 4, 40 
Conclusas 4, 19 
Conclusus 4, 76 
Concotdia d^scors i. Epl. 12, 19 Concredere ii. S. 6, 43 

Concubitu A. P. 398 

Concuplveris Ep. 3, 19 

Concurrant i. S. (5, 43 

Concurrit ii. Epi. 1, 205 

Concurritur i. S. 1, 7 

Concuisus 9, 78 

Concufsa ii. 3, 295 

Conciite i. 3, 35 

Concutitur i. Od. 34, 12 

Coiidere i'uito 10, 8 

Conderet ii. S. 7, 11 

Condes A. P. 436 

Condet i. Epl. 6, 25 

Condiderit ii. S. 1, 82.84 

Condidit i. Od. J, 9. ii. IC, 3. Ep. 9, 20 

Condis i. Epl. 3, 24 

Condiscat iii. Od. 2, 3 

Condisce iv. 11, 34 

Condit 5, 29. Ep. 2, 15 

Condita iv. Od. 13, 15. i. S. 4, 89. Ji- 

Epl. 1, 140 
Conditi Ep. 7, 2 

Conditio ii. S. 8, 65. i. Epl. 1, 51 
Conditione ii. 1, 152 
Conditionibus i. Od. 1, 12. iii. 5, 14 
Condito C. S. 33 
Conditor A. P. 394 
Conditiim (penult, jn'oducta) ii. S. 8, 69. 

(penult, brevi) i. Od. 20, 3 
Conditus i. S, 5, 92 
Condo i. Epl. 1,12 
Condoluit i. S. 1, 80 
Condiicat A. P. 195 
Conducore i. Epl. 1, 77 
Cunducti A. P. 431 
Conductis i. S. 2, 9 
Conducto i. Epl. 1, 92 
Condiictuni ii. S. 7, 18 
Condunt ii. Epl. 1, 8 
Coneri. 9, 3. ii. 1, 81. ii. S. 1, 41 
Confecta duella (pro fiuita) ii. Epl. 1, 

254 
Conferbuit i. S. 2, 71 
Confestim i. Epl. 12, 9 
Confice i. S. 9, 29 
Con fi dens 7, 7 
Confundeti. Od. 17,23 
Confusa ii. Epl. 1, 195 
Confusuiii ii. S. 4, 67 
Confiisusi. 8, 28. A. P. 213 
Congesta i. S. 1, 32 
Congestis ] , 70 
Conjugeiii. Od. 3, 64. 5, 5. ii. Epl, 1, 

142 
Conjugibus iv. Od. 4, 68. 9, 24 
Conjugis i. 1, 26. ii. 19, 13. iii, 5, 41 
Conjiirat A. P. 411 
Conjurata i. Od. 15, 7 XXXVlll INDEX Conjux iii. 24, 20. ii. S, T), 31. 7, 46 

Connectere ii. Epl. 2, 86 

Conopiuin Ep. 9, 16 

Conor i. Epl. 1, 19 

Conscia i. S. 2, 130. ii. 7, GO 

Conscientia Ep. 5, 29 

Conscio iii. Od. 6, 29 

Conscire i. Epl, 1, 01 

Conscript! A. P. 314 

Consecrat iv. Od. S, 27 

Consentlre i, Epl. 18,65 

Consentit ii. Od. 17, 22 

Consenuit iii. 5, 8 

Conservus i. S. 8, 9. ii. 7, 80 

Considere i. 8, 7 

Consili expers vis iii. Od. 4, 65 

Consilia libera Ep. 11, 26 

nova i. Epl. 18, 33 
Consiliantibus iii. Od. 3, 17 
Consilietur A. P. 106 
Consiliis aeternis anirauui fatigas ii. Od. 
11, 12 
juveiiis catervae revictas iv. 4, 24 
stultitiani misce 12, 27 
Coiisilio firniaret Patres iii. 5, 45 
Consilium iv. 14, 33. i. S. 4, 133. ii. 3, 
17. 266. i. Epl. I, 24 
arcanum retegis iii. Od. 21, 16 
lene datis 4, 41 

Consistere i. S. 1, 107. 9, 9 
Consistimus 9, 62 
Consistit ii. 4, 82 

Consociare ii. Od. 3, 10 
Consoler i. S. 6, ISO 

Consortem iii. Od. 24, 60 

Conspectus A. P. 228 

Conspexerit i. Epl. 6, 26 

Conspexit 7, 49 

Conspicitur iii. Od. 7, 26. i. Epl. 15, 46 

Conspicuum iii. Od. 16, 19 

Conspuet ii. S. 5, 41 

Constanter 7, 6 

Constantia Ep. 15, 15 

Constantior 12, 19, ii. S. 7, 18 

Constantis iii. Od. 7, 4 

Constare i. Epl. 14, 16 

Constat ii. S. 4, 64 

Constet A. P. 127 

Constiterint i, Od. 9, 4 

Constitit Ep. 5, 1 1 

Constrictos i, S. 6, 23 

Constructus 1, 44 

Consueris 7, 34 

Consuetudo 3, 30 

Consul iv. Od. 9, 39 

Consularis ii. 16, 9 

Consule(nom.)i!.l,l. iii. 8, 12.14,28. 
21,1, Ep, 13,6. i. S. 2, 70 

Consule (verb.) ii. S. 3, 193 Consulenti ii. Od. 1, 14 

Considere ii. S. 3, 192 

Consulis (nom.) iii. Od. 28, 8 

Consulis (verb.) i. Epl. 17, I 

Consulit ii. S. 6, 31. i. Epl. 10, 28 

Consultal6, 41 

Consulti ii. 2, 87 

Consultis 2,159 

Consulto i. S. 10, 14 

Consultor 1, 10 

Consultus i. Od. 34, 3. i. S. 1, 17. A. P. 

369 
Consnniere ii. S. 4, 48. i, Epl. 2, 27 
Consumeret ii. S. 2, 92 
ConsQuiet i. 9, 33 
Consurairaus ii. Epl. 2, 97 
Contagia lucri i. 12, 14 

pecoii noccnt Ep. 16, 61 
Contaminate i. Od. 37, 9 
Contenmasi. Epl. 1, 29 
Contemnat i. S. 4, 68. i. Epl. 1, 50 
Contemnere lionores ii. S. 7, 85 

voces populi i. 1, 65 
Contemtiere miser ii. 3, 14 
Conlemni i. Epl. 15, 7 
Contemplere optima corporis i. S. 2, 91 
Contempleris iii. Od. 29, 7 
Contemplori. S, 1, 67 
Contemtffi iii. Od. 10, 25 
Conteratis i. S, 10, 77 
Contemto Ep. 4, 16 
Contemtum ii. S. 5, 36 
Contendat iii. Od. 1, 13. i. Epl. 16, 37 
Contendere i. S. 9, 42. i.Epl. 1,28. 10, 

26. 18,28 
Contendit Ep. 16, 57 
Contenta 14, 16 
Contento fune ii. S. 7, 20 
paucis i. 3, 16 
poplite ii. 7, 97 
Contentus i. 1, 3. 118.4, 108.6,96. 10, 

60.74. ii. S. 2, 110 
Conticiiit i, Epl. 18, 43 
Contigit i. S. 10, 23. ii. 4, 93. ii. Epl. 

2,41.46 
Continente ii. Od. IS, 22 
Continet i. Epl. 2, 8 
Contingat 4, 10 
Contingere ii. S. 3, 110. 113. 4, 87. 

A. P. 412 
Continget 51 

Contingis Deos propius ii, S. 6, 52 
Contingit (i. Epl. 2, 4i3. Bentl.) i. Ep!;. 

15,44. 17, 36 
Contingunt 17, 9 
Continuat ii. S. 6, 108 
Continuena iii. Od. 16, 42 
Continui montes i. Epl. 16, 5 
Continuit i. Od. 35, 37 IN HOUATIUM. XXXIX Continuo i. S. 2, 1 18. C, 29. 100. ii. 3, 

IGO. 8, 29 
Contra iii, Od, 4. 57. Ep. 1. G. 4,19. 

11, 11. i. S. 1, 0.2, 4. 30. 3, 27. 

4, 38. G, 12. ii. 3, 74. 233. i. Epl. 

17, 25 
Contracta iii. Oct. 1, 33. i. Epl. 5, 20. 

ii. 2, 80 
Contractre ii. S. 2, 125 
Contiacio iii. Od. IG, 39 
Contractiira ii. S. 7, 61 
Conlractus i. Epl. 7, 12 
Contrahes ii. Od. 10, 23 
Contraiia i. S. 2, 24 
Conlraserit ii. 3, 9G 
Contraxit Ep. 13, 1 
Contrectatus i. Epl. 20, 1 1 
Contremuit ii. Od. 12, 8 
Contrislat i. S. 1, 36 
Contuderit iv. Od. 3, 8. i. Epl. 8, 5 
Coutudit iii, Od. 6, 10. ii. S. 7, IG. 

ii. Epl. 1, 10 
Contulerim i. S. 5, 44 
Contulerit 5, 54 
Confumelia; Ep. 11, 26 
Contundet5,S8 
Conveniat i. Epl. 3, 31 
Convenientcr naturas vivere 10, 12 
Convenientia A. P. 119. 31G 
Conveniet iii. Od. 3, C9. i. Epl. 10, 42. 

A. P. 226 
Convenisse ii. Epl. 1, 57 
Convenit i. S. 7, 10. ii. 4, 71. 8, 48 
Conveniunt iii. Od. 3, 69 
Conventu i. S. 7, 23 
Conversa Ep. 16, 27. i, Epl. 17, 26 
Conversis A. P. 166 
Converse iii. Od. 16, 8 
Convertere Ep. 5, 88 
Converteret era vulgi ii. Epl. I, 196 
Convicia ingerere i. S. 5, 1 1 

regevit 7, 29 
Convictor 6, 47 
Convictore 4, 96 
Convivai. Od. 28, 7. Ep. 12, 23. i. S. 

1, 119. 10, 80. ii. 2, 119. 4, 39. 

G, 68. 8, 76. i. Epl. 5, 1. 7, 75. 13, 

15 
Conviva; ii. S. 8, 41. ii. Epl. 2, 61 
Convivani ii. S. 6, 111. 7, 34. 8, 2 
Conviras i. 5, 75 
Convjvatoris ii. 8, 73 
Convivia i. Od. 6, 17. ii. Epl. 2, 56 
Convivia arcta i. Epl. 5, 29 
Conviviorum Ep, 11,8 
Convivis ii. S. 2, 69 
Coo 4, 29 
Cooperto 1, 68 
Copia i. Od. 17, 1 1. ii. 15, 0. C. S. 60. i. S. 1, 57. ii. 2, 42. i. Epl. 12, 2. 
29. 15, 14. 18. 110. ii. 2, 146 

Copiani iii. Od, 2'.', 9 
Copias iv, 14, 33 
Copula ivnipta tenet i. 13, 18 
Coqiiat A, P. 186 
Co(iuitc ii. S, 2, 41 
Coquitur 8, 48 
Cor 3, 28. 213, A, P, 98 
Coram iii. Od. 6, 29. i. S. 4, 74. 95. 6, 
66. i, Epl. 7, 38. 17, 43, A. P. 
185 
Corano ii. S. 5, 57. 64 
Coide tremit i. Od. 23, 8 
Cordi est rauia 17, 14 
Corinthi 7, 2 
Corinthum i. Epl. 17, 3G 
Corinthus ii, 1, 193 
Corio ii, S. 5, 83 
Corna2, 57. i. Epl. 16,9 
Cornibus iii. Od. 13, 4 
Cornicis iv. 13, 25 
Cornicula i. Epl, 3, 19 
Coinixiii. Od. 17, 13. 27,16 
Cornu i, 17, 16. 18, 14. i. S. 4, 34. 5, 

58. .ii. 1, 52. 2,61 
Cornu plane copia C. S. 60. i. Epl. 12, 
29 

aureo decorum ii. Od. 19, 30 
Cornua iii. Od. 27, 43. 72. Ep. 16, 59. 
i. S. 6, 44 

et addis pauperi iii. Od. 21, 18 

tollo Ep. 6, 12 
Cornuum ii. Od. 1, 17 
Corona A. P. 250 

populea vinxisse terapora i. Od. 7, 
23 

spicea Cererem donet C. S. 30 
Corona clanioie praslia sustineas i. Epl. 
18, 53 

nexse philyia i. Od. 38, 2 

opifex iii. 27, 30 

spissiE visum tollant A. P. 381 
Coronam liajrentem crinibus scindat i. 
Od. 17, 27 

haerenteni capiti detrabere i. S. 10, 
49 

nectatii. Epl. 2, 96 

necte i. Od. 26, 8 
Coronantcm iii. 23, 15 
Coronari i. Epl. 1,50 ^ 
Coronas ii. Od. 7,24. iii. 14, 17. ii. S. 

3, 256 
Coronatus ii. Od. 7, 7 
Coronet i. Kpl. 18, 64 
Coronis iv. Od. 11,3 
Corpora Ep. 5, 36 

Corporc ii. S. 3, 310. 7, 67. i. Epl. 8, 
7. 12, 13 xl INDiiX Corpore asgroto i. EjjI. 2, 48 

albo ii. bd. 2, 16 

combiberet venenum i. 37, 2S 

egregio i. S, C, 67 

iiicu'to 3, 34 

parvo i. Epl. 17, 40 

pleno 7,31 

pro corpore dedit rmmmos i. S. 2, 43 

^ecto iv. Od. 4, 61 

torpet i. Epl. 0, 14 

tuto iii. Od 4, 17 
Corpori saliibrcs malvaj Ep. 2, 58 
Corporibus ii. Od. 14, 16 
Corporis C. S. 64. i. S. 2, 90. i. Epl. 

20,24 
Corpus i. Epl. 1, 31. ii. 1, l-!l 

impube Ep. 5, 13 

irriguum mero ii. S. 1, 9 

lEevum i. 2, 125 

mortale i. Od. 35, 3 

onustum ii. S. 2, 77 

sine pectore i. Epl. 4, 6 

superbuni ii. S. 2, 1 09 

tentatum frigore i. 1, 80 

tenualum ii. 2, 84 

vitiusum 7, 109 
Corrector I-. Epl. 15, 37. ii. 1, 129 
Correptus ii. S. 3, 257 
Corrige A, P. 438 
Corrigere i. Od. 24, 20 
Corripuit 3, 33 
Corruget nares i. Epl. 5, 23 
Corrmnpam i. S. 9, 57 
Corrupts 2, 39 
Corruptius 5, 95 
Corriiptoreinii. 7, 63 
Corruptus 2, 9. 25 
Cortice iii. Od. 9, 22. i. S. 4, 120 
Corticeni iii. Od. 8, 10 
Corviuo 21,7 
Corvinus i. S. 10, 29 
Corvorum 8, 38 

Corvos in cruce leasees i. Epl. 16, 48 
Corusco igiii i. Od. 34, 6 
Corvum oscinem iii. 27, 11 

delude! biaiilem ii. S. 5, 56 
Corvus i. Epl. 17, 50 
Corjbautes i. Od. 16, 8 
Corycio croco ii. S. 4, 68 
Costum AcliEemenium iii. Od. 1, 44 
Cote cruenta \\t^8, 16 
Cothurni A. P. 280 
Cothumis i. S. 5, 64 
Cothurno ii. Od. 1, 12 
Cotis A. P. 304 
Cotisonis iii. Od. 8, 18 
Cotyttia Ep. 17, 56 
Cous Amyntas 12, 18 
Crantore i, Epl. 2, 4 Crasi. Od. 7, 32. 9, 13. iii. 13, 3. 

17,9. 14. 29,43. i. S. 6, 119. ii. 

S. 3, 232. 6, 35, i, Epl. I, 86. 5, 

0. !(;.3;} 
(Cr.-isis) Deinde (dissyl.) i. S. 5, 37 ce- 

rea (dissyl.) 8, 43 caliendriim 

(trisyi.) 8, 4S Ostrea (di?syl.) ii. 

2, 21 dederit (disyl.) i, l,2isdeni 

(dissyl.) i. Epl. 1,71 
Crassa i. S. 3, 15. ii. 2, 3 
Crasse ii. Epl. 1, 76 
Crassiii. S. 4, 52 
Crassi (noin. propr.) iii. Od. 5, 5 
Crasso ii. E[)l. 1, 244 
Crassuni A. P. 375 
Crastina iv. Od. 7, 17 
Crateraj iii. 18, 7. ii. S. 4, 80 
Crat-runi dixisseputato 3, 161 
Cratibus Ep. 2, 45 
Ciatino i. Epl. 19, I 
Cratinus i. S. 4, I 
Crearidis i. Epl. 2, 44 
Creantur iv. Od. 4, 29 
Crebris i. 25, 2 
Crebro i, Epl. 1,7 
Credam Ep. 17, 27. i. Epl. 8, 11 
Credas iv. Od. 9, 1. ii. S. 2, 72. 112. 

i. Epl. 16, 19. 18, 13. ii. 1, 101 
Credat i S. 5, 100. ii. 7, 65 
Crede ii. Od. 4, 17. iii. 27, 63. i. S. 7, 

35. ii. 1 , 53. 3, 75. 232. i. Epl. 4, 

13. 9, 13 
Credebat ii. S. 1, 31. ii. Epl. 2, 129 
Credere i. S. 2, 19. i. Epl. 1, 48. 7, 61. 

ii. 1,214 
Crederem ii. Od. 8, 5 
(Jrederet i. S. 6, 80 
Credi A. P. 339 
Credibile i. S. 9, 52 
Crediderini ii. Od. 13, 5. i. Epl. 2, 5 
Credideiit 18, 65 
Credidimiis iii. Od. 5, 1 
Credidit 27, 26. Ep. 5, 43. ii. S. 3, 91 

hostibus iii. Od. 5, 33 
Credis i. Epl. 1, 42. 102. 6, 8. 14, 20. 

Itj, 15. 18, 106.19, 1. ii. 2, 159 
Credit A. P. 296 
Credite ii. Od. 19, 2. i. Epl. 17, 61. 

A. P. 6 
Creditor ii. S. 3, 65 
Creditum i, Od. 3, 5. 24, 11 
Creditor ii. S. 4, 21. ii. Epl. 1, 168 
Credo ii. S. 2, 90. 3, 52. 88. 5, 87. 7, 

68 
Credula i. Od. 11, 8. iv. l, 30. Ep. 16, 

33 
Credulum iii. Od. 7, 13 
Credulus i. 5, 9 
Cremato iv. 4, 53 IN HORATIUM. xli Crematos Ep. 17, 79 

Creontis 5, 64 

Crepante 16, 48 

Crepat i. Od. 18, 5. ii. S. 3, 33. i. Epl. 

7, 84 
Crepent A. P. 247 
Crepidas i. S. 3, 127 
Crepuit ii. Od. 17, 20 
Crescam iii. 30, 8 
Crescent ii. S. 5, 44 
Crescentem iii. Od. IG, 17. iv. 6, 38. 

ii. S. 5, 98 
Crescere ii. Epl. 1, 107 
Crescit i. Od. 12, 45. ii. 2, 13. 8, 17. 
18. iii. 23, 11. Ep. 12, 8. i. Epl. 
1, 80. ii. 2. 101 
Crescunt iii. Od. 16, 36. 24, 63 
Cressa i. Od. 36, 10 
Creta Ep. 12, 10. ii. S. 3, 246 
Cretam Ep. 9, 29 
Creten iii. Od. 27, 34 
Creticum i. 26, 2 
Crevere iv. 15, 14. A. P. 216 
Crevit iv. Od. 4, 46. 62. ii. S. 4, 15 
Crimina i. S. 3, 61. i. Epl. 18, 80 
Criraine il. S. 3, 278. i. Epl. 7, 56. 

A. P. 262 
Crlminibus iii. Od. 7, 14 
Criminosis i. 16, 2 
Crine ii. 12, 23 

nigro decorum i. 32, 12 
Crinem myrrheum nodo cohibere iii. 14, 

22 
Crines i. 15, 20. iii. 4, 62. iv. 6, 26 
comtos iv. 9, 14 

impiicata brevibus viperis Ep. 5, 16 
modo coerces ii. Od. 19, 19 
religata fulges iv. 11, 5 
Crinibus i. 17, 28. ii. 5, 24 
Crispe Sallusti 2, 3 
Crispinii. S. 1,120. ii. 7, 45 
Crispinum i. 3, 139 
Crispinus 4, 14 
Critici ii. Epl. 1, 51 
Croco ii. S. 4,68 
Crocodili Ep. 12, 11 
Crocutn ii. Epl. 1, 79 
CrcEsi i. 11,2 
Cruce ii. S. 7, 47 

in cruce suffigat i. 3, 82 
pasces in cruce corvosi. Epl. 16, 48 
Cruciaverit i. S. 2, 22 
Cruciet 10, 78 
Cruda iii. Od. 11, 12 
Crudae Ep. 8, 6 
Crudelesi. Epl. 17,61 
Crudelior ii. S. 8, 61 
Ciudelis iv. Od. 10, 1 
Crudi i. Epl. 6, 61 

Delph. et Var. Clas. Crudis i. S. 5, 49 

Cruenta ii. Od. 8, IG. iii. 2, 11 

Cruentis ii. S. 3, 223 

Cruento dente lacessitiii. Epl. 1, 150 

Marte ii. Od. 14, 13 
Cruentum i. 2, 39 
Cruentus ii. S. 5, 15 
Crumena non deficiente i. Epl. 4, 11 
Cruor i. S. 8, 28 
sacer Ep. 7, 20 
viperinus 3, 6 
Cruoreii. Od. 1, 36. 13,7. Ep. 17, 

32. 51 
Cruorem ii. S. 3, 275 
Cruoribus ii. Od. 1, 5 
Cruoris A. P. 476 
Crura ii. Od. 19, 32. Ep. 4, 4 
Cnire i. Epl. 17, 59. i. S. 2, 102 
Cruribusii. Od. 20, 9. i. S. 2, 131. 3, 

47 
Crus2, 81. 92.6,27 
Crustis et pomis i. Epl. 1, 78 
Crustula i. S. 1, 25. ii. 4, 47 
Cubans ii. 6, 110 

Cubantis i. Od. 17, 11. ii. S. 3, 289 
Cubat i. S. 9, 18. ii. Epl. 2, 68 
Cubet Ep. 3, 22. 12, 5 
Cubili iv. Od. 15, 16 
Cubilia i. S. 3, 100 
inominata Ep. 16, 38 
tental2, 12 
Cubilibus indormit 5, 69 
Cubital ii. S. 3, 255 
Cubito remanete presso i. Od. 27, 8 

tangens ii. S. 5, 42 
Cubitum in se conviva reponet 4, 39 
Cucullum i. 7, 31 

Cui i. Od. 2, 29. 5, 4. 24, 3. 6. 33, 10. 
ii. 1, 15. 16, 13. iii. 1, 17.6, 27. 
13, 4. 16, 43. 27, 7. 29, 42. iv. 4. 
2.12.11. Ep. 9, 25. 12, 22. i. S. 
3, 46. 4, 43. 140. 6, 106. 7, 30. 
ii. 1, 20. 2,56.3, 118. 189. 5, 45. 
6,43. i. Epl. 1, 50. 51. 85.2, 30. 
46. 4, 9. 6, 53. 54. 7, 32. 10, 42. 
12, 4. 14, 11. 16, 19. 18, 68. ii. 2, 
139. 151. A. P. 40. 426 
Cuicuraque i. Epl. 18, 31 
Cuilibet ii. 2, 8 
Cuiquam i. S. 4, 35 
Cuique i. S. 9, 52. ii. 6, 67. i. Epl. 6, 

55. 10,47. A. P. 316 
Cuivis i. Epl. 17, 36 
Cujus i. Od. 12, 3. ii. 4, 23. Ep. 12, 
19. ii. S. 2, 59. i. Epl. 7, 54. 14, 
25. A. P. 7 
Cujusque 156 
Cuiices mail i. S. 5, 14 
Culinas studiosa ii. 5, 80 
Tnd. Horat. F %\n INDEX Culinam i. 5. 38. 73 

Culmo suigeret alto Ceres ii. 2, 124 

Culpa Ep. 7, 14. ii. S. 6, 7 

in culpa est animus i. Epl. 14, 13 
ingeni deterere i. OcL G, 12 
pallescere nulla i. Epl. 1, 61 
potare raagistra ii. S. 2, 123 
quern sua culpa premet i. Epl. 18, 

79 
supplicio recidilur iii. Od. 24, 34 
Culpabit A. P. 44(i 

CulpjE indecorant bene nata iv. Od. 4, 
36 
foecunda sjEcula iii. 6,17 
fuga in vitium ducit, si caret arte 

A. P. 31 
fugiens opprobria i. Epl. 9, 10 
virginum levls una mors est iii. Od. 
27, 38 
Culpam denique vitavi A. P. 267 

Pcena prerait comes iv. Od. 5, 24 
Culpante iii. 1, 31. i. S. 4, 82 
Culpantur ii. 3, 7 
Culpari iv. Od. .5, 20. i. S. 4, 25 
Culpas emovit iv. Od. 15, 11 

nianent fata sub Oreo iii. 11, 29 
Culpatur i. S. 2, U 
Culta i. Ep!. 12, 13 
Cultello 7,51 
Culti C.S. 3 
Cultis iv. Od. 14, 27 
Cultor i. 34, 1. A. P. 117 
Cultro i S. 9, 74 
Cultu ii. Epl. 2, 123 
Cultum ii. S. 3, 323 
Cultura annua iii. Od. 24, 14 

potentis amici i. Epl. 18, 86 
Culturae patientem commodet aurem 1, 

40 
Cultus feros i. Od. 10, 2 
miser ii. S. 2, 68 
recti iv. Od. 4, 34 
regales 9, 15 
virilis i. 8, 16 
Cultus fundus ii. S. 5, 13 
Culullis i. Od. 31,11. A. P. 434 
Cum (adverb.) i. Od, 2, 7. 7, 22. 13, 
1. 15, 1. 18, 8. 10. 20, 4.25. 13. 
29, 13. 33, 13. i. S. I, 32. 38. 58. 
86. 104. 114. 2, 31.67. 71. 114. 
116. 122. 3. 21. 25. 60. 70. 87. 
97.99. 121 
Cum (pra-positio) i. Od, 1, 31. 12, 44. 
17, 23. 18. 8. 19, 15. 24.4.31, 
19. 33, 12. 34, 15. 35, 27. 37, 9. 
i. S. 2, .57. 58. 4, 5. 50. 52. 66. 
105. 5, 81.6, 116. 117. 7, 5. 17. 
8, 25. 41. 42. 50. 9, 43. 10,49. 
85. ii. 1, 73.76. 2, 17.96 Cum (praepos. abundans) AnimoB sub 
juga raitteve sasvo cum joco i. Od, 
33, 12 Fortuna cum stridore api- 
cem sustujit 34, 15 Multa cum li- 
bertate notabant i. S. 4, 5 
Cum (prjepos.omissa) Miles Crassi, con- 
juge barbara, turpis maritus vixit 
iii, Od. 5, 5 fidibus voces crevere 
A. P. 216 
Cum fide (pro fideliter) Ep. 17, 37 
Cum (in copula) Pater dedit illi vocem 
cum cilhara i. Od. 24. 4 
rege lites habebat i. S. 7, 5 
Cumas i. Epl. 15, 11 
Cumeram frumenti 7, 39 
Cumeris i. S. 1, 53 
Cuiiiinum i. Epl. 19, 18 
Cuncta ii. Od. 1, 23. iii. 1, 8. iv, 7, 19. 
9, 38. 11, 9. ii. S. 4, 8. 90. i. Epl. 
11, 4. 12, 11. 18, 96 
Cunctantem iv. Od. 5, II 
Cunctetur i. S. 2, 122 
Cunctiii. Epl. 1,81 
Cunctos C. S. 73. i. S. 4, 87 
Cunctum ii. 3, 63 
Cuneos i. Od. 35, 18 
Cunni i. S. 2, 36 
Cunnum 2, 70 

Cunnus teterrima belli causa 3, 107 
Cumque (pro quandocumque) i. Od. 32, 

15 
Cupiam i. S. 9, 53 
Cupiat 6, 31. i. Epl. 6, 12 
Cupiennius i. S. 2, 36 
Cuoerem ii. Epl. 1, 257 
Cupide 1, 100 

Cupidine contracto iii. Od. 16, 39 
falso i. S. I, 61 

misero fervet pectus i. Epl. 1, 33 
Cupidinem immitis uvae tolle ii. Od. 5, 
9 
lentum solicitas iv. 13, 5. 
Cupidinibus responsare ii. S. 7, 85 

s(atuit natura modum i. 2, 111 
Cupidinis Ep. 17, 57 

pravi eradenda sunt elementa iii. Od. 
24, 51 
Cupidinum mater sseva i. 19, 1. iv. 1,5 
Cupido (nom, subst.) i. 2, 33 
ferus ii. 8, 14 
inopsi. Epl. 18, 98 
sordidus ii. Od. 16, 15 
Cupido (adj.) ii. S. I, 44 
Cupidos iii. Od. 14, 26 
Cupidum ii. S. 1, 12. 2, 98. ii. Epl. 2, 

156 
Cupidus i. 2, 24. A. P. 165 
Cupiens ii. S. 6, 86. 7, 1. 27. i. Epl. 6, 
10. ii. 2, 35 IN HORATIUM. xliii Cupientium iii. Od. 10, 22 

Cupieti. Epl. 10, 05. ii. 2, 109 

Cupimtis i. S. 3, o6 

Cupio 9, 5 

Cupis9, 14. ii. Epl. 2, 118 

Cupit i. S. 5, 100. i. Epl. 2, 51. A. P. 

29. 465 
Cnpressi i. Od. 9, 1 1 
Cupresso levi A. P. 332 
. Cupressos invisas ii. Od. 14, 23 
Cupressura A. P. 19 
Cupressus iv. Od. 6, 10. Ep. 5, 18 
Curi. Od, 8, 2. 3. 5. 8. 10, 19. 33, 3. 
ii. 11, 13. 17, 1. iii. 1, 45.47. 19, 
18.20. iv. 1,33.35. i. S.3,20.77. 
120.4, 70 
Cur (pro propterea quod) i. Epl. 8, 10 
Cur (pro relative quibus) 9, 7 
Cura (nom.) i. Od. 12, 50. iii. 10, 17. 
iv. 14. 1 . ii. S. 5, 30. i. Epl. 14, 0. 
ii. 1, 151. A. P. 201 
Cura invida i. Epl. 10, 18 

atra iii. Od. 1, 40 

non levis i. 14, 18 

non mediocris ii. S. 4, 93 

peculi A. P. 330 

publica ii. Od. 8, 8 

te ievarit ii. S. 5, 99 

vitiosa ii. Od. 10, 22 
Cura ii. S. 6, 38 

Curabis iii. Od. 17, 15. A. P. 133 
Curs i. S. 0, 34. 8, 18. ii. 4, 8. i. Epl. 
3,30 

atrae iv. Od. 11, 30 

sagaces 4, 75 
Curam i. Epl. 4, 12. 5, 13 

consumere ii. S. 4, 48 

ducere cessatum i. Epl. 2, 31 

fallere sorano ii. S. 7, 114 

injiciant quserendi i. 0, 32 

Lyseo solvere Ep. 9, 37 

redde brevera ii. Epl. 1, 210 

sunitumque minorem lisc habeant ii. 
S. 4, 85 
Curanda i. Epl. 2, 29 
Curandi 2, 39 
Curantetn 4, 5 
Curare cogit i. S. 0, 37 

leviter videtur ii. Epl. 1,51 

oderit quod ultra est ii. Od. 10, 20 

peiliculam ii. S. 5, 38 
Curarier ii. Epl. 2, 151 
Curaruin eluere efficax amara iv. Od. 
12.20 

fomenta relinquere frigida i. Epl. 3, 20 
Curas (nom.) Abigat 15, 19 

amor habet Ep. 2, 37 

animo non deduxit i. Epl. 2, 49 

atras eximat iii. Od. 14, 14 civiles mitte iii. Od. 8, 17 

edaces dissipat Evius ii. 11, 18 

graves e pectore tolli i. S. 2, 110 

juvenum refcrre A. P. 85 

minuat i. Epl. 18, 101 

prudentia non Icus aufert 1 1, 25 

sapientium retegis Lyajo iii. Od. 21, 
15 

scribere inter tot curas ii. Epl. 2, 60 

vitio pellite i. Od. 7, 31 

volaiites summovet ii. 16, 11 
Curas (verb.) Civitateni iii. 29, 26 

bovem disjunctum i. Epl. 14, 28 

esse quod audis 10, 17 

nil extra numeruin modumque fecisse 
18, CO 
Curat ii. Od. 7, 25. iii. 5, 30. i. Epl. 
17, 58. ii. 2, 182. A. P. 98. 297 

Orion leones agilare ii. Od. 13, 39 
Curata ii. S. 2, 80. i. Epl. 4, 15 
Curatoris 1, 102 
Curem A. P. 35 
Cures i. Epl. I, 47. 17, 5 

subliniia 12, 15 
Curet iv. Od. 5, 28. C. S. 71. A. P. 461 
Curia iii. Od. 5, 7 
Curiae ii. 1, 14 
Curiis i. Epl. 1, 64 
Curiosus Ep. 17, 77 
Curis expeditis i. Od. 22, 11 

et libris insenuit ii. Epl. 2, 83 

refectus 2, 130 
Curium i. Od. 12, 41 
Curo 38, 0. ii. S. 3, 19. i. Epl. 1, 11. 

3,0 
CuiTas i. Od. 28, 36 
Currat i. S. 10, 9 
Currebat i. 3, 10. ii. 3, 282 
CuiTens Ep. 5, 28 
Currente iii. Od. 10, 10. A. P. 22 
Currtntia i. Epl. 3, 4 
Currere i. S. 1, 91. 8, 47. 10, 1. ii. 6, 

113 
Curreret 3, 147 
Curres i. Epl. 2, 34 
Curriculo i. Od. 1, 3 
Curris i. Epl. 1, 45 
Ciinitii. Od. 5, 13. i. Epl. 1, 45 

de media nocte ii. S. 3, 238 
Curru abeunte iii. Od. 6, 44 

Achaico iv. 3, 5 

fugiente i. Epl. 16, 7 

fulgente i. S. 6, 23 

gravi quaties Oiympum i. Od. 12, 58 

nitido C. S. 9 

Soils i. Od. 22, 21 

ventoso ii. Epl. 1, 177 
Currum voliicrem egit i. Od. 34, 8 
Currunt i. S. 1, 30. 2, 24. i. Epl. 1 1 , 27 xliv INDEX Currus i. Od. 15, 12. Ep. 9, 22. i.S. 1, 
114 

Cursitant iv. 0(1. 11, 10 
Cursitat ii. S. 6, 107 
Cursu contingere metam A. P. 412 
recto depellere ii. S. 5, 78 
sospite C. S, 40 
siiperare canem i. Epl. 18, 51 
Cursum A. P. 67 
Cursus i. Od. 6, 7 

iterare 34, 4 
Curtabit ii. S. 3, 124 
Curta; iii. Od. 24, 64 
Curtatusi. Epl. 1, 94 
Curtillus ii. S. 8, 52 
Curtis i. 9, 70 
Curto 6, 104 
Curva lyra iii. Od. 28, 1 1 
Curvae i. 10, 6 
Curvantis 33, 16 
Curvat iii. 10, 16 
Curratos ignes iv, 2, 57 
Curvet ii. S. 4, 41 
Curvis unguibus Ep. 5, 93 
Curvo dignoscere rectum ii. Epl. 2, 44 

liltore iv. Od. 5, 14. Ep. 10, 21 
Curule i. Epl. 6, 53 
Cuspide fracta ii. S. 1, 14 

tremenda pugnax iv. Od. 6, 8 
Custode remoto A. P. 161 
rerum Csesare iv. Od. 15, 17 
sub custode tenebo i. Epl. 16, 77 
Tarenti i. Od. 28, 29 
Custodem pacis Janum cohibentia claus- 
tra ii. Epl. 1, 255 
paviduin virginis abditaj iii. Od. 16,6 
Custodc'S i. S. 2, 98. 4, 16 
Decs i. Od. 36, 3 
oviurn iv. 12, 10 
Custodia i. Epl. 1, 22 
Custodiet ii. S. 1, 40 
Custodis eges i. 4, 118 
Custodis (v rb.) ii. 3, 123. 151 
Custodit iii. Od. 26, 6 
Custos 4, 79 i. S. 6, 81 
Dei A. P. 239 
gentis humanae i. Od. 12, 49 
mihi maximus adsis ii. S. 6, 15 
montium iii. Od. 22, 1 
Rotnulae gentis iv. 5, 2 
viroruiii Mercurialiuin ii. 17, 30 
virtutis veraB i. Epl. 1, 17 
Cute bene curata 4,15 

in curanda plus aequo opeiatajuventus 

2,29 
tonsa 18, 7 
Cutem inorti concesserat i. Od. 28, 13 
non missura nisi plena cruoris hiiudo 
A. P. 476 Cyatliis misceutur pocula iii. Od. 19, 12 
Cyatho i. S. 1, 55. 6, 117 
Cyathosiii. Od. 8, 13. 19, 14 
Cyathum i. 29, 8 
Cycladas fulgentes iii. 28, 14 nitentes 

i. 14.20 
Cyclicus A. P. 136 
Cyclopai. S. 5, 63 

agrestem ii. Epl. 2, 125 
Cyclope A. P. 145 
Cyclopura i. Od. 4, 7 
Cycni iv. 3, 20 
Cycnum 2, 25 
Cydonio 9, 17 
Cyllenea fide Ep. 13, 9 
Cymbffi ii. Od. 3. 28 
Cynicum i. Epl. 17, 18 
Cynthias celeris spicula iii. Od. 28, 12 
Cjnthium intonsum i. 21, 2 
Cypri 3, 1 

Cypria trabe 1, 13. iv. 1, 20 
Cypriae merces iii. 29, 60 
Cypron i. 30, 2 
Cyprum 19, 10. iii. 26, 9 
Cyri i. 33. 6. ii. 2, 17 
Cyro iii. 29, 27 
Cyruni i. 17, 25 
Cyrus 33, 6 

Cytherea choros ducit Venus 4, 6 
Cythereae pueriles iii. 12, 3 D. Da iii. Od. 19, 9. 10. i. Epl. 16, CI 

Da (pro die ) ii. S. 8, I 

Dabat iii. Od. 9, 3. i. S. 8, 13. i. Epl. 

18, 32 
Dabinius iv, Od. 2, 51 
Dabis i. S. 4, 105. i. Epl. 7, 4 
Dabit i. Od. 2, 29. 9, 14. ii. S. 5, 67. 

66. ii. Epl, 2, 124. A, P. 54 
Dabiturii. S. 5, 11. A. P. 51 
Dabuiit iv. Od, 2, 39 
Daci iii. 8, 18 
Dacis ii. S. 6, 53 

Dacus i. Od. 35, 9. ii. 20, 18. iii, 6, 14 
Dasdalea iv. 2, 2 
Daedaleoii. 20, 13 
Daedalus i. 3, 34 
Dalniatico ii. 1, 16 
Dama judice ii. S. 7, 54 

sodalis 5, 101 
Damffi pavidas i. Od. 2, 12 
Dams (propr.) i. S. 6, 38. ii. 5, 18 
Damalin i. Od. 36, 17 
Damalis 36, 13, 18 
Daraasippe ii. S. 3, 16. 324 
Damasippi 3, 66 IN HORATIUM. xlr Damasippus 3, 64 
Danina iv. Od. 4, 59 

reparaiurit 7, 13 
Damnabisii. S. 3, 279 
Damnati 3, 80 
Damnatum iii. Od. 3, 23 
Dainnatus ii. M, 19 
Damnis nulla fides adsit i. Epl. 17, 57 

offensus 7, 88 
Damno sibi foret i. S. 2, 52 

una cum damno dedecus graiide ferunt 
ii. 2, 90 
Damnosa dies iii. Od. 6, 45 
Damnosa libido ii. Epl. 1, 107 

Venus i. 18, 21 
Daranose bibimus ii. S. 8, 34 
Damnum i. Epl. 10, 50 

additis flagitio iii. Od. 5, 27 

certius accipiet i. Epl. 10, 28 

pest damnum omnia vendas pluris ii. 
S. 3, 300 
Damusi. 3, 58. ii. Epl. 1, 221 

petirausque vicissim veninm A. P. II 
Danaen iii. Od. 10, 1 
Danai genus infarae ii. 14, 18 

puellas carmine mulces iii. 11 , 23 
Danda ii. S. 3, 82 
Dandus A. P. 157 
Dant i. Od. 28, 17. i. S. 1, 25 
Dante i. Epl. 17, 22 
Dantis ii. 1 , 24(» 

Danubiuni profundum iv. Od. 15, 21 
Dapem obligatam redde Jovi ii. 7, 17 
Dapes continual ii. S. 0, 108 

festas Ep. 9, 1 

inemtas apparet 2, 48 

malas tractavit 3, 8 

mensaj brevis A. P. 188 

Siculs iii. Od. 1, 18 
Dapibus grata testudo i. 32, 13 

pasco libatis ii. S. 0, 07 

Saliaribus ornare pulvinar Deorum i. 
Od. 37, 4 
Dapis amor iv. 4, 12 

benignae egens Tantalus Ep. 17, GO 

meliora relinquens ii. S. 0, S9 

mutatai inemori spectaculo Ep. 5, 34 

plus haberet corvus tacitus i. Epl. 17, 
51 
Dardana; genti i. Od. 15, 10 
Dardanas turres quateret iv, 0, 7 
Dare iii. 10, 38. i. S. 2, 5. ii. 3, 85. 4, 
70. 84. i. Epl. 0,30. ii. 1, 115 

amori ludum iii. Od. 12, I 

brachia virginibus ii. 12, 18 

juramaritis A. P. 398 

jura Medis iii. Od. 3, 44 

lintea convcisa domum Ep. 10, 27 

lucem parum claris A. P. 448 lucem ex funic A. P, 143 

millia tenia macello ii. S. 4, 76 

noctes potiori Ep. 15, 13 

particulam arena ossibus & capiti in- 
huraato i. Od. 28, 25 

rivo nonien i. Epl. 16, 12 

vela retrorsum i. Od. 34, 4 

verba i. S. 3, 22 
Darem iv. Od. 15, 4 
Daret i. 37, 20. i. S. 2, 52 
Das ii. 2, 94. 3, 288. i.Epl. 7, 4. ii. 1, 

125. 2, 102 
Dat i. S. 1, 89. 0, 10. i. Epl. 5, 10 
Data i. Od. 12, 51. A. P. 204 
Date Ep. 7, 14. C. S. 3. 47. i. Epl. 17, 

48 
Datil, 103 
Datis i. Od. 3, 35. iii. 4, 41. i. S. 1, 11. 

ii. Epl. 2, 192 
Dato iii. Od. 4, 41. 5, 40. A. P. 21 
Datum iii. Od. 7, 17. ii. S. 2, 31 
Datur Ep. 10, GO. i. S. 4, 138. i. Epl. 

1, 32. ii. 2, 175 
Daturas i. S. 8, 29 

fruraenta segetes occat ii. Epl, 2, 
101 

Daturos iii. Od. 0, 47 

Daturus iv. 2, 3. C. S. 43. ii. S. 6, 56 

Datus i.Od. 20, 3 

Dauni iv. 14, 20 

Dauniffi ii. 1, 34. iv. 6,27 

Daunias i. 22, 14 

Daunus iii. 30, 11 

Davo i, S. 10,40 

Davum ii. 7, 40 

Davus 5, 91. ii. S. 7, 2. 100. A. P. 
114. 237 

De i. Od. 1, 10. 35, 2. ii. 3, 23. 7, 23. 

13, 25. i. Epl. 1. 105. 24, 4. 7, 88 

(aliquo) arbitria facere iv, Od. 7, 

21 
concbis capacibus funde ii. 7, 23 
die occasionem rapiamus Ep. 13, 4 
die solido partem demere i. Od. 1, 

20 
media luce bibulum i. Epl. 14, 34 
media nocte bibuli 18, 91 
medio potare die ii. S. 8, 3 
medio sumtis accedit A. P. 243 
nobis anni euntes prcedantur ii. Epl, 

2, 55 

nocte surgunt latrones i. 2, 32 

patera fundens liquorem i. Od. 31, 2 

pectore manat A. P. 337 

pinguissirais raniis oliva lecta Ep. 2, 
65 
De flumine sumere i. S. 1, 55 

pluribus spinis una ii. Epl. 2, 212 
De plebe dclectam ii. Od. 4, 17 xlvi INDliX De pueris quserit ii. S. 8, 81 

De jx)pularibuspuellis querentem ii. Od. 

13,25 
quincunce reraota uncia A. P. 327 de 

sede cederet 257 
rapto fratre dolentis i. Epl. 14, 7 
tenero ungui meditatur iii. Od. 6, 24 
Dea nate puer Ep. 13, 12 
Deae iv, Od. 6, 33. ii. S. 3, 16 
Debacchentur iii. Od. 3, 55 
Debeas quid iv. 4, 37 
Debeat A. P. 312 
Debebat i. S. 9, 37 
Debellata i. Od. 18, 9 
Debeniur A. P. 63 
Debemus i. S. 3, 43 
Debent 5, 46 

Debentia dici differat A. P. 43 
Debentibusi. Epl. 1, 21 
Debes i. Od. 3, 6. 14, 16. i. Epl. 3, 30 
Debet ii. 1, 37 
Debetur i. S. 6, 88 
Debilitati. Od. 11,5 
Debita 28, 32. ii. (i, 23 
Debitaj iii. 27, 30 
Debito i, 36, 2 
Debitor sens i. S. 3, 86 
Decantata i. Epl. 1, 64 
Decantes i. Od. 33, 3 
Deceat iii. 29, 25. i. Epl. 6, 62. 17, 2. 

A. P. 30S 
Decebit ii. S. 4, 65. i. Epl. 17, 26 
Decede peritis ii. 2, 213 
Decedens i. 16, 7 
Decedentia 6, 3 
Decedere ii. '2, 152 
Decedet ii. S. 4, 53 
Decedit iii. Od. 1 , 39 
Decedunt ii. 6, 15.9, 11 
Decern iv. 1, 6. 2, 53. i. S. 3, 12. ii.3, 

69. i. Epl. 18, 25 
December Ep. 11, 5 
Decembres quater undenos i. Epl. 20, 

27 
Decembres Nonze iii. Od. 18, 10 
Decenibri ii. S. 7, 4 
Decempedis ii. Od. 15, 14 
Decens i. 18, 6. iv. 1 , 13. 13, 17. i. Epl. 

1, 11 
(Decent personaliter) Decent parva par- 

vuin 7, 44 
te lanje tonsae iii. Od. 15, 14 
verba tristia inrcstuin vultum A. P. 

106 
Decenter 92 

Decentesi. Od. 4, 6. iii. 27, 53 
Decentius ii. Epl. 2, 216 
Decepta i. S. 1, Gl 
Deceptum ii. 2, 30 Deceptus i. S. 2, 65. i. Epl. 18, 79 

Decerpens Ep. 2, 19 

Decerpere i. S. 2, 79 

Decerptani i. Od. 7, 7 

Dccertantein Africum Aquilonibns 3, 13 

Decet (omissum) ii. S. 4, 83. 8, 67. i. 

Epl. 1, 61 
Decet i. Od. 4, 9. 11. 26, 12. iii. 15, 8. 

Ep. 1,9. 13, 5. ii. S. 4, 26. i. Epl. 

18, 30 
Deciderint iv. Od. 10, 3 
Decidiraus 7, 14 
Decidit i. S. 2, 42. i. Epl. 14, 29. A. P. 

458 
(pro raortuus est) ii. Epl. I, 36 
Decidunt celsee graviore casu turres ii. 

Od. 10, 11 
Decies C. S. 21, i. S. 3, 15. ii. 3, 237. 

240. A. P. 294. 305 
Decio i. S. 6, 20 
Decipimur specie recti A. P. 25 
Decipit i. Epl. 19, 17 
Decipiturlaborum ii. Od. 13, 38 
Decipiunt i. S. 3, 39 
Decisa i. Epl. 7, 59 
Deci.sis ii. 2, 50 
Deciamas i. 2, 2 
Declinat i. Od. 33, 7 
Declive iii. 29, 7 
Decoloravere ii. Od. 1, 35 
Decoqueretur ii. S. 1, 74 
Decor ii. Od. 11, 6. A. P. 157 
Decora i. S. 2, 87. i. Epl. 16, 45 
Decora; i. Od. 10, 3. iii. 14, 7 
Decoram i. 30, 3 
Decorare ii. 15, 20 
Decorari ii. Epl. 1, 266 
Decorat i. 6, 38. 7, 6 
Decorent ii. Od. 4, 14 
Decori 16, 6 
Decoris ii. S. 7, 41 
Dccoro iv. Od. 1, 35 
Decorum i. 32, 12. ii. 19,30. iii. 2, 13. 

Ep. 2, 17. i. S. 8, 21. i. Epl. 7, 27. 

ii. 1, 73 
Decorus iv. Od. 2, 35. C. S. 61 
Decrestentia iv. Od. 7, 3 
Decreta C. S. 18 
Deciiere i. Epl. 14, 32 
Decuit 17, 23 
Decurrens iii. Od. 27, 3. iv. 2, 5. ii. S. 

1, 32 
Decmrere iii. Od. 29, 59. i. Epl. 7,74 
Decus iv. Od. 6, 27. C. S. 48. ii. S. 8, 

95. i. Epl. 17, 42 
asternum iii. Od. 25, 5 
dulce i. 1, 2 
equitum iii. 16, 20 
grande ii. 17, 4 IN HORATIUM. xlvii Decus imperiis arrogavlt iv. 14, 40 
inane Ep. 5, 7 
luciduni C. S. 2 
minimum A. P. 286 
Phoebi i. Od. 32, 13 
DecutitEp. 11,6 
Dedatiii.Od.27, 46 
Dedecet i. 38, 7 
Dedecorant (iv. 4, 36. Bentl.) ii. Epl, 

1,245 
Dedecori i. S. 2, 53 
Dedecorum pretiosus emtor iii. Od. 6, 

32 
Dedecuitii. 12, 17 
Dedecus grande ii. S. 2, 96 

magnum i. 4, 51 
Dederim 4, 39. 10, 5 
Dederint i. Od. 11,2 
Dederis iv. 7, 20 
Dederit i. S, 1, 2 
Dederuut ui. Od. 6, 7. iv. 13,23. i. 

Epl. 4, 7 
Dedi Ep. 17, 19 
Dedicalum i. Od. 31, 1 
Dedicet 25, 20 
Dedissesi. S. 3, 15 
Dedisset ii. Epl. 1, 133 
Dedit i. Od. 24, 4. 31, 9. ii. 16,39. iii. 
29,54. iv. 6, 30. i. S. 2, 41.43, 
65. 5, 98. 9, eo. ii. 2, 37. 81. 3, 
197. 297. 0, 86. i. Epl. 16, 33. ii. 
2, 82. A. P. 83. 323 
Deditusii. S. 3, 105 
Dedocet ii. Od. 2, 20 
Deducami. S. 1, 15. 9, 59 
Deduci i. Od. 37, 31. ii. S. 1, 4 
Deducis carmen in actus A. P. 129 
Deducit 110 
Deductaii. Epl. 1,225 
Deducte ii. Od. 7, 2 
Deducti A. P. 244 
Deductus iv. Od.4, 19 
Deducunt Ep. 13, 2 
Deduxisse iii. Od. 30, 14 
Deduxit corpore febres i. Epl. 2, 48 
Deerit ii. S. 2. 98 
Deero i. 9, 56. ii. 1, 17 
Deesti. Epl. 12,24 
Defecere iv. Od. 4, 35 
Defendam i. S. 6, 92 
Defendas4, 95 
Defendat A. P. 194 
Defende iv. Od. 6, 27 
Defendens ii. S. 2, 17 
Defendente i. 10, 12 
Defcndere 3. 14. ii. 5, 34. A. P. 442 
Defendis ii. S. 7, 26 
Defendit i. Od. 17, 3. iv. 4,75. J. S. 
4,82 Defensor ii. 5, SO 

Defer i. Epl. 12, 23 

Deferarii. 1,269 

Deferor i. 1, 15 

Deficient ii. S. 3, 153 

Deficiente crumeua i, Epl. 4, 11 

Deficit 11, 30 

Deficiunt ii. S. I, 13. i. Epl. 15, 43. 

A. P. 27 
Defixisi. Epl. 6, 14 
Defluat i. Od. 28, 28. iii. 27, 55. i. Epl. 

2 42 
Defluit i. Od. 12, 29. i. S. 3, 31 
Defluxitii. Epl. 1,158 
Defodiet i. 6, 25 
DeforraisEp. 13, 18 
Defossa i. S. 1 , 42 
Defriciiit 10, 4 
Defudit fruges i. Epl. 12, 29 
Defui&se Ep. 5, 41 
Defunctaii. Epl. 1, 22 

Defunctura bello iii. Od. 26, 3 
laboribus 24, 15 

Defundere vinum ii. S. 2, 58 

Defuso iv. Od. 5, 34 

Degens iii. 29, 42 
Degere i. 31,20 

Deget iii. 29, 42 

Dehinc Ep. 16, 65. i. S. 3, 104. (5, 97. 
Bentl.) A. P. 144 

Dei 239 

Dejecerit 462 

Dejecit arces iv. Od. 14, 13 
catillum mensa i. S. 3, 91 
praesidium regale loco summe munito 
ii. Epl. 2, 30 

Dejectnm ire raonumenta regis i. Od. 2, 
15 

Dejicere i. S. 6, 39 

DeinS, 101. 5,97 

Deinceps ii. 8, 80 

Deinde i. 5, 37. 6, 119. ii. 8, 85 

Deiphobusiv. Od. 9,22 

Delabentis in mare iii. 29, 35 

Delassare i. S. 1, 14 

Delatis 4, 22 

Delectaii. 8, 32 

Delectabere iv. Od. 1, 23 

DelectandoA. P. 344 

Deiectandum ii. Epl. 1, 155 

Delectant iii. Od. 27, 62. iv. 12, 11. i. 
S. 3,40 

Delectare A. P. 333 

Delectat ii. S. 1, 28. 8, 17. i. Epl. 17, 7 

Delectatur ii. 2, 59 

Delectavere i. 10, 30 

Delectentii. 2, 127 

Delecteti.S. 1, 57. ii. 3, 249 

Dclector i. Epl. 16, 32 xlviii INDEX Delendaii. Epl.1,69 
Delenit nsus iii. Od. 1, 43 
Delere A. P. 389. 440 
-Delevit iii. Od. 6, 14. iv. 9, 10 
Deliae 6, 33 
Deliberata i. 37, 29 
Delibutis Ep. 3, 13 
Delibutus 17, 31 
Deliciaium iv. Od. 8, 10 
Deliciis i. Epl. 6, 31 
Delicta i. S. 3, 141. A. P. 347 
rnajorum lues iii. Od. 6, 1 
suppliciis coercet i. S. 3, 79 
Delictum A. P. 442 
Deliis foliis iv. Od. 3, 6 
Delinit iii. 1, 43 
Deliquit i. S. 3, 84 
Delira ii. 3, 293 
Delirant i. Epl. 2, 14 
Deliret 12, 20 
Delirum ii.S. 5, 71 
Delirus 3, 107. ii. Epl. 2, 126 
Delitigat A. P. 94 
Delius iii. Od. 4, 64 
Delli ii. 3, 4 
Delon i. 21, 10 
Delphica iii. 30, 15 
Delphinum A. P. 30 
Delphis 219 
Delphos i. Od. 7, 3 
Delubra i. S. 6, 35 
Delubris iii. Oc!. 5, 19 
Deludet ii. S. 5, 56 
Dem ii. Epl. 2, 63 
Demas i. 20, 22 
Deroe 18, 94 
Demens i. S. 6, 97. 10, 74. ii. 3, 133. 

303 
Dementem iii. Od. 19, 23. ii. S. 3, 135 
Dementes i. Od. 37, 7 
Dementia Ep. 17, 45 
Demere i. Od. 1, 20. i. Epl. 2, 38 
Demeret iii. Od. 6, 42 
Demersa 16, 13 
Demeteret ferrum i. S. 2, 46 
Demetri 10, 90. i. Epl. 7, 52 
Demetrius i. S. 10, 79 
Deraisit iv. Od. 4, 10. i. S. 6, 28. ii. 7, 

60 
Demissa iii. Od. 17, 11. i. S. 2, 95. 99. 

A. P. 180 
Demissis i. S. 2, 25 
Demissum i. Od. 28, 11. ii. S. 5, 63 
Deraissus i. 3, 57 
Demittere i. 5, 103. A. P. 461 

nummum in loculos ii. Epl. 1, 175 
Deniittit ii. Od. 13, 34. iii. 1, 35. i. 

Epl. 16, 64 
Demilto i. S. 9, 20 Demo ii. Epl. 1, 46 
Deraocriti i. 12, 12 
Deraocritus ii. 1, 194. A. P. 297 
Demserit ii. Od. 5, 14 
Demtus ii. Epl. 2, 140 
Demum i. S. 5, 23 
Dena ii. Epl. 2, 33 
Denarrat ii. S. 3, 315 
Denatat iii, Od.7, 28 
Deneges 16, 38 

Denique i. S. 1, 92. 106. 2, 133. 3, 76. 
4, 80. 5, 68. i. Epl. 1, 107. 7, 68. 
18, 54. ii. 2, 58. A. P. 23. 267 
Denominatos iii. Od. 17, 3 
Denorraat agellum anguius ii. S. 6, 9 
Dens Ep. 8, 3 
Densa i. Od. 7, 20 
Densentur 28, 19 
Densis iii. 5, 31 
Denso ii. 7, 14 
Densum 13, 32 
Dent ii. S. 3, 191. 8, 76 
Dente i. 6, 33 

atro Ep. 6, 15 

colubrai i. S. 8, 42 

craento ii. Epl. 1, 151 

invido iv. Od. 3, 16 

Jivido Ep. 5, 47 

nigro ii. Od. 8, 3 

notani impressit i. 13, 12 

novo iv. 4, 16 

petit ii. S. 1, 52, 55 

superbo 6, 87 

Theonino i. Epl. 18, 82 
Dentem illidere ii. S. 1, 77 
Dentes i. 8, 48 

acuit timendos iii. Od. 20, 10 

luridi iv. 13, 10. 11 
Dentlbus atris i. Epl. 18, 7 

jejunis ii. 2, 29 
Dentur ii. S. 8, 82 
Deo i. Od, 5, 16. iii. 16, 8 
Deoruna i. 10, 5. 19. 12, 14, 35, 37. ii. 
1, 25. iii, 3, 36. 27, 50. iv. 2, 13. 
Ep. 5, 1. ii. S. 3, 295. A. P. 83 

redes iii. Od. 6, 3 

conviva i. 28, 7 

cultor parous & infrequens 34, 1 

delubra i. S. 6, 35 

in templa recepti ii. Epl. 1, 6 

vis Manium Ep. 5, 94 

interpres A. P. 391 

muneribus uti iv. Od. 9, 47 

numen Ep. 15, 3 

pulvinar i. Od. 37, 3 

rex iv. 4, 2 

sermones iii. 3, 71 

templa ii. 15, 19 
Decs i. 5, 6. 8,2.24, 12. ii. 18,12.27. IN HORATIUM. xlix iii. 3, 21. iv. 2, 13. 15, 28. i. S. 
5, 101. 102. A. P. 200 
Decs cunctos C. S. 73 

custodcs Numida; i. Od. 36, 3 

magnos i. S. 7, 33 

parvos iii. Od. 23, l.'i. IG 

Penates i. Ejd. 7, 94 

jilacal porcD IG, 58 

[jiopius contingis ii. S. G, 52 

rectos iv. Od. 4,48 

terrai'um dominos i. i, G 
Depellere faiiiem i. S. 2, G 

recto ciirsu ii. 5, 78 
Deperdat i. 4, 32 
Deperdeie 2, 61 
Depeiiit ii. Epl. 1, 40 
Deponas spem ii. S. 5, 2G 
Depone i. Od. 27, 18. ii. 7, 19. i. Epl. 

18,47 
Depotient oculos i. Od. 36, 18 
Depotiere i. S. 1, 42. i. Epl. 1, 35 
Dt'ponuntur ii. S. 6, 46 
Deposco i. 2, 70 
Depositum i. 6, 25. i. Epl. 9, 12 
Deprffiliantes i. Od. 9, 11 
Deprenderis ii. S. 7, 43 
Deprendi i. 2, 134 
Deprensa 2,131 
Deprensi 4, 1 14 
Deprorae i. Od. 9, 7 
Depromeie 37, 5. i. Epl. 1, 12 
Deproperare apio coronas ii. Od. 7, 24 
Depugnare ii. Epl. i, 184 
Depulit i. 10, 38 
Depulsuiii lacte iv. Od. 4, 15 
Depygis i. S. 2, 93 
Derepta iii. Od. 5, 21. iv. 15, 7 
Dereptiim i. 9, 23 
Deridet ii. S. 3, 53. ii. Epl. 1, 263 
Deripere iii. Od. 28, 7. Ep. 17, 78 
Deripit 5, 46 
Derisor ii. S. 6, 54. i. Ep]. 18, 11. 

A. P. 433 
Deri sum 452 
Derivata iii. Od. 6, 19 
Dls i. S. 4, 44. ii. 3, 259. 4, 5. ii. Epl. 

2, 16 
Desa;vit i. 3, 14 Descri|)si ii. S. 3, 34 

Diseripta i, 33 

Descriptas A. P. 86 

Desictam i. Od. 16, 15 

Deserat i. Epl. 20, 10 

Desere iii. Od. 29, 9 

Desirere A. P. 287 

Deseret 41 

Deserit iii. Od. 21, 44 

Deseita i. Epl. 14, 19. ii. 2, 118 

Desertior i. 11,7 

Deseruit i. Od. 19, 10. iii. 2, 32. i. Epl. 

IG, 67 
Desiderantem iii. Od. 1, 25 
Desideret A. P. 153 
Desidert teniperare poculum Ep. 17, 80 
Desideriis icta fidelibus iv. Od. 5, 15 
Desiderio sit pudor aut modus i. 21, 1 
Desideriuni 14, 18 

incutiunt urbis i. Epl. 14, 22 
Desideror 7, 2 

Desidia Siren improba ii. S. 3, 15 
Designat i. Epl. 5, 16 
Designatorera 7, 6 
Desiliati. S. 2, 130 
Desilies A. P. 134 
Desilire Ep. 17, 70 
Desilit 16, 48 
Desiliunt iii. Od. 13, 16 
Desinat A. P. 4 
Desinei. Od. 23, 11. iii. 3, 70. 15,4. 

iv, 1,4. ii. S. 3, 323. i. Epl. 18, 

30 
Desine niatronas sectarier i. S. 2, 78 
Desine moUiuni querclaruni ii. Od. 9, 

17 
Desinet Ep. 11, 18 
Desitit i. Od. 36, 15 
Desipere dulce est in loco iv. 12, 28 
Desipiant ii. S. 3, 47 
Desipit 3, 211. i. Epl. 20,9 
Desis ii. S. 5, 89 
Desistam i, 9, 58 
Desistant 3, 3 
Desitii. Od. 1, 10. ii. S. 3, 123. ii. 

Epl. 2, 52 
Desperandum i. Od. 7, 27 
Desperat A. P. 150 Descendat iii. Od. I, 11. Ep. 2, 53. Desperes i. Epl. 1, 30 A. P. 387 
Descende iii. Od. 4, 1. 21, 7 
Descendere i. S. 2, 34 

gestis i, Epl. 20, 5 
Descenderet Ep. 7, 7 
Descendeti. Epl, 7, 11 
Descend! 9, 1 1 
Describat ii. S. 1, 15 
Describi i. 4, 3. ii. Epl, 1, 151 
Describitur A. P. 18 

Delph. et Var. Clas. Despice iii. Od. 7, 30 
Destinat prailia 13, 5 
Destinata ii, 18, 30 
Destinatis 7, 20 
Destinet ii. S. 3, 83. vl7 
Destiti Ep. 11, 5 
Destituit iii. Od. 3, 21 
Destringere ii. S. 1, 41 
Desum i. 4, 134 
Desumsit ii. Epl. 2, 81 
Ind. Horat. ! INDEX Desunt iil. Od. 16, 43. 18, 6. i. Epl. 

1, 57 
Desuigat dubia coena ii. S. 2, 77 
Det i. 2, 124. i. Epl. 18, 112 
Deterere acta Ca;saiis culpa ingeni i. 

Oti. r>, 12 

Deleieieti. S. 10, C9 

Deteiget iiubila cccio notus i. Od. 7, 15 

Deterior ii. S. 8, 44 

Deterioiibus iii. Od. 5, 30 

Deteriusi. S. 5,67 

Deterius (pro minus) 10, 90. i. Epl. 10, 

19 
Deterreret 1. S. 4, 112 
Deterret i, Oct. 16, 10 
Detemilt A.P. 392 
Detcstata i. Od. 1, 25 
Detestatio dira Ep. 5, 89 
Detinet i. Epl. 2, 5. 5, 28 
Delinuit i. Od. 33, 14 
Detorqm-t ii. 12, 25 
Detorseris ii. S. 2, 55 
Detoita A. P. 53 
Detractani ii. S. 3, 239 
Detraiiere i. 10, 48. ii. 1, 64 
Defrabeti. Epl. i. 16, 34 
Detraxerat Ep. 9, 9 
Detrimenta ii. Epl. 1, 121 
Detulerit i. 16, 34 
Detur iii. Od. 11, 39. i. S. 4, 15 
Devenit i. Epl. 6, 27 
Devexi i. Od. 28, 21 
Deviffi 17, 6 
Devictis 29, 3 
Devictus iv. 4, 39 
Devinctior i. S. 5, 42 
Devio iii. Od. 25, 12 
Devites i, Epl. 1, 44 
Devium scortum ii. Od. 11, 21 
Deum i. 12, 3. iv. 8, 8. 12, 11. i. S. 
8, 3 

noctes ccEnaeque ii. 6, 65 

sequi duke periculum iii. Od. 25, 19 
Deum inensis adbibet alteris iv. 5, 32 

templa ruunt ii. S. 2, 104 
Devocare E)j. 17, 5 
Devolet ii. S. 5, 11 
Devolvit verba iv. Od. 2, 11 
Devota iii. 4, 27. 23, 10. iv. 14, 18 
Devoti Ep. 16, 9 
Devovet ii. S. 3, 219 
Deus i. Od. 18, 3. 27. 22. 34, 13. iii. 
16, 43. -^9. 30. Ep. 14, 6. i. S. 1 , 
15.8,3. ii. 7,24. i. Epl. 11, 22. 
16, 78. A.P. 191.227 

cmdelior quis est in iios (de Fortuna 
loquens) ii. S. 8, 62 

liaec fortasse benigna reducet in stdeiTi 
vice Ep. 13, 7 liunianaj nature ii. Epl. 2, 188 

immortalis A. P. 464 

inverecundus Ep. 11, 13 

prudens i. Od. 3, 21 
Dexler stetit ii. S. 3, 38 
Dexteva Ep. 7, 10. ii, S. 1, 54. ii. Epl. 

1 , 20:. 
Dextera ai ces sacras jaculatus i. Od. 2, 3 
Dexteras parcentes odi iii. 19, 21 
Dexteris aptantur enses Ep. 7, 1 
Dexteiius i. S. 9, 45 
Dextra ii. Od. 17, 29. iii. 3, 52. i. S. 

8,4 
Dextiam i. Epl. 6, 51. 7, 94 
Dextras iv. Od. 4, 21 
Dextro i. S. 2, 125. ii. 1, 18 
Dextrorsum ii. 3, 50 
Dextrum i. Epl. 16, 6 
Dia sententia Catonis i. S. 2, 32 
Diadema tutura ii. Od. 2, 21 
(Dijpresis) sylufe Ep. 13, 3 

suetaii. S. 8, 17 
Diana iv. Od. 7. 25. Ep. 5, 51. C. S. 
70 

iracnnda A. P. 454 

sylvaruni polens C. S. 1 
Dians ii. Od. 12, 20 
Dianaj ara A. P. 16 

dicere laudes C. S. 75 ■ 

intt'grK tentator Orion iii. Od. 4, 71 

nurnina non raovenda Ep. 17, 3 
Dianami. Od. 21, 1 
Diana urbana rodere i. Epl. 14, 40 
Die i. Od. 8, 1 . 32, 3. ii. 11 , 22. iii. 4, 
1. 11, 7. 14,21. i. S. 1,49. ii. 5, 
22. 108. 7, 92. i. Epl. 1, 62. 7, 
60. 8, 3. 16, 31. A. P. 141 
Dicaces Satyros A. P. 225 
Dicacis i. S. 4, 83 

Dicam i. Od. 12. 13. ii. S. 3, 66. 160. 
5. 59. 84. i. Epl. 4, 2. A. P. 272 

Alciden i. Od. 12, 25 

insigne, recens iii. 25, 7 

interitum Siculi Poetae A. P. 463 

meliori tempore i. S. 9, 69 

si potero ii. 2, 8 
Dicariii. Od. 30, 10 
Dicasi. S. 1, 55. 3, 121. i. Epl. 11, 

25. 16, 11. 18,68 
Dicat i. Od. 27, 10. i. S. 1, 15. 22. 1 18. 
3, 19. 127. i. Epl. 16, 26. 46. 17, 
60. A. P. 43. 155. 326 
Dicatur i. S. 2, 5. 3, 49. 83. ii. 3, 108 
Dicemus iv. Od. 2, 50 
Dicenda 9, 21. i. Epl. 7, 72. 19, 8 
Dicende 1, 1 
Dicendum ii. 1, 155 
Dic< ns iii. Od. 7, 11 
Dicrnte 13, 14 IN HORATlUI\r. Dicentls A. P. 112 

Dicereii. Od, 13, 30. i. S. 6, 52. 10, 

84. ii. 3, 190. 7. 1. i. Epl. 16, 73. 

106 

antique, dure ii. Epl. 1, 67 

cannen C. S. 8 

communia proprie difficile est A. P. 

128 
in aurein i. S. 9, 10 
jucunda et idonea A. P. 334 
laudes C. S, 76 

lucidum fulgeiites oculos, siduni pec- 
tus ii. Od. 12, 14 
Parthuiu i. 19, 12 
pretiuin muneri iv. 8, 12 
res Caisaris invicti ii. S. 1, 11 
terrarum situs, flumina etarcesii. Epl. 

1,252 
versu i. S. 5, 87 

verum ridentem quid vefat 1 , 24 
Dicerer iii. Od. 16, 27 
Diceret i. S. 2, 69. i. Epl. 15, 37 
Dices iv. Od. 6, 41. 10, 6. ii. S. 7, 

21. i. Epl. 20, 7 
Dices fide Teia i. Od. 17, 19 

historiis prailia Cajsaris ii. 12, 10 
nil invita Minerva A. P. 385 
Dicet i. Od. 7, 9. ii. 7, 26. i. Epl. 8, 

15.15, 13. A. P. 450 
Dicctur iii. Od. 28, 16 
Dici i. 2, 50. i. Epl. 16, 32. 18, 8. 

A. P. 43 
Dicimus iv. Od. 5, 38 
Dicis ii. S. 7, 31. i. Epl. 14, 10 
Dicit iv. Od. 2, 19. i. Epl. 2, 4. 17, 48 
Dicite i. Od. 21. 1. 2 
Dicitur iii. 17, 6. ii. S. 3, 250. ii. Epl. 

1, 57. A. P. 276 
Dico iii. Od. 3, 58. i. S. 2, 48. ii. 3, 
323. 5, 23 
feri siniilem i. S. 5, 57 
Dicta ii. 6, 97. ii. Epl. 2, 18. A. P. 335 
absona fortunis 112 
foras elirainet i. Epl. 5, 25 
ignominiosa A. P. 247 
sulfura elidere morbum i. Epl. 15, 6 
Dictabam 10, 49 
Dictabat i. S. 4, 10 
DictEB per carmina sortes A. P. 403 
Dictant ii. Epl. 1, 110 
Dictantis ii. S. 3, 76 
Dictare ii. Epl. 1, 71 
Dictari i. S. 10, 75 
Dictata i. Epl. 1, 55. 18, 13 
Dicte 1, 1 
Dictet 6, 50 

Dictis forniabat puerum i. S. 4, 121 
Dictis adde ii. 7, 78 
Dictitet i. Epl. 16, 22. ii. 1, 27 Dicto citius ii. S. 2, 80 

lepido A. P. 273 
Dictu 107 
Dictum C. S. 26. i. Epl. 19, 32. A. P. 

367. 449 
Dictus ii. Od. 19, 26. iii. 14, 1. ii. S. 

2, 134. 8, 2. A. P. 393. 394 
Dicunt i. Od. 8, 14. iv. 12, 9. Ep. 14, 

9. ii. Epl. 1,51. A. P. 431 
Dicuntur A. P. 434 
Didicere iv. Od. 14, 8. ii. Epl. 1, 85 
Didicii. S. 5,101. A. P. 418 
Didicit ii. Epl. 1, 115. A. P. 312. 415 
Didit munia ii. S. 2, 67 
Diducere A. P. 326. i. S. 10, 7 
Diductos iii. Od. 9, 18 
Die ii. 18,15. iv. 1,25. 14, 34. Ep. 
13, 4. ii. S. 1,4.3,291 
bono iii. Od. 21, 6 
claro C. S. 23 
festo iii. Od. 28, 1 
integro iv. 5, 39 
longo Ep. 5, 33 
medio ii. S. 8, 3 
nefasto ii. Od. 13, 1 
sacro 12, 20 
solido i. 1 , 20 
supreraa 13, 20 
Diebusi. S. 3, 16 

festis ii. 3, 143. A. P. 210. 232 
Diei quaita parte i. S. 9, 35 
Diem i. Od. 15, 33. ii. S. 2, 83. 6, 47. 
i. Epl. 2. 35 
carpe i. Od. 11,8 
in diem dixibse iii. 29, 42 
morantem mero fregi ii. 7, 6 
nivalem bruma trahit interiore gyro 

ii. S. 6, 26 
nox urget Ep. 17, 25 
proniis nitido curru C. S. 9 
quisque condit in suis collibus iv.Od. 

5,29 
rapit liora 7, 8 
totum stertebat i. S. 3, 18 
Dlerum i. Od. 9, 14. ii. S. 2, 60. 3, 124 
Dies (sing, num.) ii. Od. 17, 8. iii. 8, 
9. iv. 4, 40. 11, 15. i. S. 5, 20. ii. 
Epl. 1, 34 
festiis iii. Od. 14,13. 1. Epl. 5, 10 
gratior it iv. Od. 5, 7 
loiiga i. Epl. 1,20 
muita A. P. 293 
pulclira i. Od. 36, 10 
truditur die ii. 18, 15 
vuluciis iii. 28, 6. iv. 13, 16 
urget noctem Ep. 17, 25 
Dies (plur. num.) i. S. 1, 76. i. Epl. 7, I 
eurit ii. Od. 14, 5 
festos 3, 6 Hi INDEX Dies Ifetos iv. Od, 2, 41 

medios i. Epl. 2, 30 

siccos iii. Oil. 29, 20 
Diespiler 2, 29 

ifini corusco nubila dividens i. 34, 5 
Differ i. Epl. 11, 23 
Differat Ep. 10, G. A. P. 44 
Different Ep, 5, 99 
Differre ii. S. 3,251 

tragico colovi A. P. 236 
Differs i. Epl. 2, 39 
Differti. S. 4,48, ii. 3, 166 
Differtum i, 5, 4. i. Epl, 6, 59 
Difficile i. S. 10, 22. A. P. 128 
Difficilemiii. Od. 10, II. ii. S. 5, 90 
Difficiles i. S. 9, 56 
Difficilii. Od. 13,4 
Difficilis iii. 7, 32. A, P. 173 
Diffidit iii, Od, 16, 13 
Diffingas i. 35, 39 

(Diffii)gere ii. S. 1, 79, Bcnil, Nos, de- 
fringe ve) 
Diffinget iii, Od. 29, 47 
Diffingiti. S. 10, 37 
Diffissa i. S. 8, 47 
Diffuderit Ep. 14, 1 
Diffugere iv. Od. 7, 1 
Diffugiunt i. 18,4 

cum fsece amici siccatis cadis 35, 26 
Diffunde.-e i. S. 5, 10. ii. 2, 58 
Diffunditi. Epl. 3, 8 
Diffusa 5, 4 
DiuentialS, 104 
Digitis A. P. 274 

Digito indice nionstraret ii. S. 8, 26 
Digito male pertinaci derepiuni pignus 

i. Od, 9. 24 
Digito pra^tereuntium monstror iv, 3,22 
Digitos ii. 20, 12 
Digna face nuptiali iii, 11, 34 

geri intus A, P. 183 

gula Harpyiis rapacibus ii. S. 2, 40 

legii. 10, 72 

iiiovcri bono die iii. Od. 21,6 

sacro silentio ii. 13, 29 

sequi tortum funem i. Epl. 10, 48 

te seniper sequare iv, Od, 11, 29 
Dignam A. P. 283 
Dignatiir iv. Od. 3, 14 
Digne (nomen) i. 27, 20. iii. 13, 2 
Digne (adverb.) i. Od. G, 14. ii. Epl. 1, 

164 
Digner ii. 2, 86 
Digni Caerite cera i. 6, 63 
Digni patre juvenes A. P. 24 
Dignior ii. 6d. 14, 25 
Dignis i. Epl. 7, 22, A. P, 91 
Dignissima Ep. 12, 1 Dignius ii. S. 7, 47 

Dignor i. Epl. 19, 40 

Dignosi. S. 4, 25. 6, 51 

Dignoscere rectum curvo ii. Epl. 2, 44 

Dignosceret i. 15, 29 

Dignum iv. Od. 8, 28. i. S. 3, 119. ii, 

1, 85, 3, 4. 6, i, Epl, 4, 5, 7, 24. 

9, 4,18,78. ii. 1,216. A. P. 138 
Dignus i. S. 3, 24. 4, 3. A. P. 191. 436 
Di i. Od. 11, 2. (12, 31. Bentl.) 14, 10. 

17, 13. iii. 4, 66. 6, 7. iv. 13, 1. 

C. S. 45, 46. i. S.4, 17. ii. 3, 16. 

191. 6, 4. 54.8, 75. i. Epl. 4,6. 

7. 18, 108. ii. 2, 152, A. P. 373 
Di superi iv. Od. 7, 18. ii.Epl. 1,138 
Dis i, Od. 1, 30. 17, 13. 31, 13. ii. 7,4. 

17, 2. iii. 4, 20, 6, 5. 16, 22. iv. 

6. 41. C. S. 7. ii. S. 3, 8. 123. 284. 

6, 22 
Dijudicata iii. Od. 5, 54 
Dilapsam iv. 13, 28 
Dilapso i. S. 5, 73 
Dilator A. P. 172 
Dilatusi. S. 10,68 
Dilecta ii. Od. 5, 17 
Dilectam i. 21, 4. 30, 2. ii. 4, 18 
Dilecte ii. 20, 7 
Dilectiii. Epl. 1,247 
Diligeret Ep. 12, 24 
Diligit ii. Od. 10, 6. i. Epl. 1, 72. ii. 

1,260 
Diludia i. 19, 47 
Diliiitii. S. 3, 241 
Dilufa 2, 16 

Diliivieiu minitalur agris iv. Od. 14, 28 
Diluvies fera quietos amnes irritat iii. 29, 

40 
Diiuxisse i. Epl. 4, 13 
Diraidio ii. S. 3,318 
Dimidium i. Epl. 2, 40 

animsE mefe i. Od. 3, 8 
Diraisere ii. Epl. 2, 49 
Dimissa i. 7, 96 
Diraittai- onustus dono 7, 18 
Dimittere 14, 3 
Dimittes 10, 45 
Diraittit ii. S. 7, 51 
Dimittitur i. Epl. 7, 73 
Dimoveas i. Od. 1, 13 
Dimoveati. S. 1, 39 
Dimovebit iii. Od. 8, 10 
Dimovere i. 23, 7 
Diniovet iv. 5, 14 
Di:novit iii. 5, 51 
Dindymene i. 16, 5 
Dio sub dio moreris ii. 3, 23 
sub dio vitaiTi agat iii. 2, 5 
Dioniedis A. P. 140 IN HORATIUM. liii Dioneeo ii. Od. 1, 39 
Dionysi i. S. G, 38 
Diota i. Od. 9. 8 
Dira detestatio Ep, 5, S9 

necessilas iii. Od. 24, G 

venena Ep. 5, Gl. i. S. 9, 31 
DifK graridinis i. Od. 2, I 
I>irain hydram ii. Epl. 1, 10 
Dircaeuai cycuum iv. Od. 2, 25 
Direxit 9, 18 
Diris solicitiidinlbus Ep. 13, 10 

vos agam 5, 89 
Dirueie iii. Od. 30, 4 
Diruit iv. 14, 30. i. Ep!. 1, 100 
Dirus afer iv. 4, 42 

hydrops ii. 2, 13 
Disce iii, 27, 75. i. Ep!. 17, 3 
Discedcre i. S. 9, 8. i. Epl. 7, 25. 14, 

16 
Discedet i. S. 7, 17 
Disced! t 5, 93 
Discedite 1,18 
Discedo ii. Epl. 2, 99 
Disceduiit ii. S. 7, 37 
Discentes ii. Od. 19, 3 
Discere i. S. 1, 26. i. Epl. 1, 48. 8, 8. 

A. P. 88 
Disceiet ii. Epl. 1, 133 
Discernunt i. Od. 18, 11 
Discerpta ii. S. 8, SG 
Discerti 8, 370 

Discessit i. Epl. 10, 37. A. P. 378 
Discet ii. Od. 20, 20. ii. S. 3, '299 
Disci A. P. 380 
Discincta i. S. 2, 132 
Discincti ii. I, 73 
Discinctus Ep. 1, 34 
Discipulariim i. S. 10, 91 
Discit ii. Epl. 1, 262 
Discite ii. S. 2, 4 
Disco i. Od. 8, 11. ii. S. 2, 13 
IHscolor i. Epl. 18, 4 
Disconvcnit 1,69. 14, 18 
Discordet ii. 1, 183 

parcus avaro 2, 194 
Discordia Ep, 4, 2. i. S. 4, CO. 7, 15 
Disc'ors Concordia i. Epl. 12, 19 

symphonia A. P. 374 

Tannis iii. Od. 29, 28 

vesania ii. S. 3, 174 
Discrepat i. Od. 27, 6 

istisi. S. C, 92. ii. 3, 108 
Discrepet simplex nepoti ii. Epl. 2, 191 

inium medio A. P. 152 
Discrepiiit 219 
Discretas ii. Od. 13, 23 
Disci"imen 5, 23 
Discunt A. P. 326 
Discus ii. S, 2, 13 Discrtum i. Epl. 5, 19 ' 

Disertus 19, 16 

Disjecta ii. Od. 19, 15 

Disjecti i. S. 4, 62 

Disjunctum i. Epl. 14, 28 

Dispar Ep. 7, 12. i. Epl. 18, 3. 19, 29 

Dispai-er.i iv. Od. 11, 31 

Dispari i. 17, 25 

Disparibus i. S. 7, 16 

Dispensare 2, 75 

Dispeream 9, 47 

Displicent i. Od. 38, 2 

Displicet i. Epl. 19,47 

Displosa i. S. 8, 46 

Disquirite ii. 2, 7 

Disscntientis iii. Od. 5, 14 

Dissentire ii. Epl. 2, 61 

Dissentis : Nisi quid dissentis ii. S. 1 , 79 

Dissideiis plebi ii. Od. 2, 18 

Dissidet sibi iii. 8, 20 

toga impar i. E]i!. 1, 96 
Dissilire Ep. 17, 29 
Dissiliiit i.Epl. 18, 42 
Dissiniile i. S. 6, 49 
Dissimilem ii. 3, 313. 8, 28 
Dissimiles i. Epl. 10, 3 
Dissirailis i. S. 4, 112 
Dissimulare 9, 66 
Dissiraulatii. Od. 20, 17 
Dissimulator i. Epl. 9, 9 
Dissimulcs 16, 23 
Dissipabit Ep. 16, 14 
Dissipare 17, 48 
Dissipat ii. Od. 11, 17 
Dissociabili i. 3, 22 
Dissocientur i. Epl. 16, 5 
Dissolvas i. S. 4, 55 
Dissolve i. Od. 9, 5 
Distabit ii.S. 2, 53.3, 210 

infido scun'a; amicus i. Epl. 18, 4 
Distantia ii. 1, 72 
Distare i. 7, 48 

Distatii. S. 2, 29. 3, 260. i. Epl. 17, 
44. ii. 2, 195 

paulum inertiiB celata virtus iv. Od. 
9, 29 
Distent i. Epl. 7, 23 
Distenia Ep. 2, 46 
Distentius i. S. 1, 110 
])istet ab Inacho (de tempore) iii. Od. 

19,1 
Distinct iv. 5, 12 
Distinguerc i. Epl. 10. 29 
Di-tinguet ii. Od. 5, 1 1 
DistoKjuens i. S. 9, 65 
Distortis 3, 47 
Districtuni ii. S, 08 
Districtiis iii. Od. 1, 17 
Distuli iv. 4, 21 liv INDEX Ditantls i. Epl. C, fi 
Ditasse Ep. 17, CO 
Ditaverit A. P. 57 
Ditavit Ep. 1, 3-i 
Ditem i. S. 7, 1!) 
Dites Mycenas i. Od. 7, 9 
Ditescore ii. S. 5, 10 
Dilhyrarnbos iv. Od, 2, 10 
Ditior i. S. 1, 40.5,91. 9, 51. ii. 7, 52 
Ditis (adject.) Ep. 2, 65 
Diu i. Od. 2, 45. iv. 1, 1,4, 22. 5, 2. 
13, 24. i. Epl. 2.70. 13, 1. 19,2. 
ii. 1. 103. 2, 115. A. P. 39, 65 
Divai. Od. 3, 1. 35, 1, iii, 22, 4. 26,9. 

C. S. 17 
Dive iv. Od. 6, 1 
Divellat i. Epl. 10, 18 
Divfllere i. S. 8, 27 
]3ivel!et ii. Od. IT, 15 
Divelletiir i, 36, 19 
Diversa i. S. 1, 3. 109. ii. Epl. 2, 62 
Diversis i. S. 3, 114 
Diversoiia i. Epl. 15, 10 
Diversuni 18, 5. ii. 1, 195 
Dives ii. Od. 3, 21. 18, 10. iv. 12, 24, 
i, S. 1, 65. 3, 124. ii. 1, 59. 5, 14. 
6, 12, i. Epl. 1, 84. 100. ii.2, 185 
Acl'.ffitiieiies ii. Od. 12, 21 
agris, dives positis in fosnoie numrnis 

i.S.2, 13. A. P. 421 
amicus i. Epl. 18, 24 
antiquo censii ii. S. 3, 168 
niercator i. Od. 31, 11 
multa tellure Ep. 15, 19 
opis naturre suai i. S. 2, 74 
Persius 7, 4 
Priamusi.Od. 10, 14 
puflla iv. 11, 23 
Tullus 7, 15 
Ummidius i. S. 1, 95 
Divi iv. Od. 2, 38 
Dividat Ep, 11, 16. i. Epl. 14, 31 
Divideris i. Od, 34, 6 
Divideret i. S. 7, 13 
Divides i. Od. 15, 15 
Dividit 36,6. i. S. 3, 114 
Dividuo i. Epl. 17, 49 
Divina iii. Od. 27, 10, i. S. 9, 30. ii. 

3, 95. A. P. 218 
Divina; ii. S, 2, 79 
Diviriare 5, 60 
Divinior i. 4, 43 
Divinis 6, 114. A. P. 400 
Divis i. Od. 9, 9. iii. 3, IS. 1!, 6. iv, 
2,51 
orte bonis iv. 5, 1 
Di-i-isiniub i. S. 5, 5 
Divisit 1, 100 
Divisos ii. 8, 78 Divii-.se 3, 169 

Divisus ii. Od, 11,3 

Diviie iv. 8. 5. ii. S. 2, 103. i. E|.l. 15, 

19. ii.2, 31. 121. A. P. 409 
Diviteiu ii, Od. 18, 31 
Divltfs Ep. 16, 42 
Divitia3 ii. Epl. 2, 155 
iinproba; iii. Od. 24, 63 
peiegrinaj ii. Epl. 1, 204 
regales i. 12, 6 
Divitiarum 5, 8 

Divitias iii. Od. 29, 61. ii. S, 5, 22. i. 
Epl. 4, 7 
aiiij)las ii. S. 2, 101 
iniseras 8, 18 
opeiosiorr-s iii. Od. 1, 48 
Divitibns 29, 13. iv, 8, 27. ii. S. 4, 87. 

i. Epl. 17, 9 
Divitiisii. S. 6, 74 

Arabum otia liberrima iiiuto i. Epl. 7, 

36 
exsttuctis in altura ii. Od. 3, 20 
pnlchris ii. S. 3,96 
Divitis iii. Od. 24, 2. i. Epl. 18, II 
Divituni iii. Od. 11,6. 16. 23 
Divos ii. 16, 1. iii. 4, 47. iv. 14, 34. ii. 
S. 3, 200. 4, 88. A. P. 83 
gelida Morte carentes ii. Od. 8, 12 
penales ii. S. 3, 176 
Diuina 7, 17. A. P. 269 
Diurno i. Epl. 19, 11. A. P, 209 
Diurnos ii, Epl. 2, 79 
Divulsus querimoniis i. Od. 13, 19 
Divuni 2, 25. 18, 13. iv. 6, 22. i. S. 3, 

117 
Divusiii. Od. 5, 2 
Dixere i. S. 6, 55 
Dixeris 4, 41. ii. 3, 220. 6, 39. A. P. 

47 
Dixerit ii. S. 3, 298. 5, 97. 7, 37 
Dixero i. 4, 104 

Dixiii. Od. 17. 10. i. S. 10, 1. 50. ii. 

5, 23. i. Epl, 9. 7. 19, 43, ii. 2, 20 

Dixisse iii. Od. 29, 43. ii. S. 3, 161. 

A. P. 328. 416 
Dixit iii. Od. 5, 20. 11. 37, 27, 35, 70. 
iv, 4, 49. Ep. 5, 49. i. S. 10, 77. 
i. Epl. 1, 84. 16, 59. ii. 1, 200 
Do manus scientitc Ep. 17, 1 

nonien quodlibet illi i. S. 2, 126 
Doce i. Epl. 17, 16 
Doceat i. S. I, 91. fi, 77 
Doceboii. 3, 63. A. P. 306 
Docendum i. S. 6, 76 
Doceiidus i. Epl. 14, 60. 17, 3 
Docenlem ii. Od. 19, 2. i. Epl. 20, 17 
Ducentes iii. Od. 7, 19 
Doceoii.S. 3, 81 
Doceri iii. Od. 6, 21. ii. Epl. 2, 41 IN IIORATIUiM. Iv Docilein i. EpI. 2. CI 

Doeiles A, P. 336 

Docili C. S. 45 

Docilis lii. Ofl. 11,1. iv. C, 43. ii. S. 2, 

52. 3, 34 
Docia iii. Od. 9, 10. ii. Epl. 1, 135 

veisare glebas iii. Od. 6, 38 
Doctffi iv. 13, 7 
Doctaruti) froiitium i. I, 29 
Docte ii. S. 1, 78, 4, 88. i. Epl. 19, 1 

sermonis utrisque lingiiai iii. Od. 8, 5 
Docti i. S. 9, 7. ii. Epl. 1, 56. 117 
Doctior iii. Od. 24, 5ti. i. S. 9, 51 
Doctissimus 5, 3 
Doctius ii. Epl. 1, 33 
Doclor iv. Od. 6, 25. ii. S. 7, 13 
IJoctoresi. S. 1, 26. 6,82 
Doctos 10, 87. i. Epl. IS, 96 
Doctrina 18, 100 

(pro disciplina aut institutione) iv. 
Od. 4, 33 
Doctum ii. S. 4, 3. A. P. 318. 474 
Doctnsi. Od. 29, 9. C. S. 75. i. S. 10, 
19. 52. ii. 4, 19. 7, 68. ii. Epl. 
1,82. A. P. 68 
Docuere iv. Od. 4, 8 

togatas (pro scripsere) A. P. 288 
Docui i. Epl. 13, I 
Docuit ii. S. 2, 50. 7, 45. 8, 31. A. P. 

280 
Documentum i. S. 4, 110 
Dolat fuste luinhos 5, 23 
Doleas i. Od. 33, 1 
Doleati. S. 1, 75. i. Epl. 6, 12 
Uolenduin A. P. 102 
Dolentem iii. Od. 1, 41. iv. 4, 62 
Dolentes i. Epl. 2, 53 
Dolentibus A. P. 432 
Dolentis i. Epl. 14. 7 
Dolet iii. Od. 4, 73. A. P. 95 
Dolichos i. Epl. 18, 19 
Dolio Ep. 2, 47 
Dolis i. Epl. 2, 15 
Dolitura Ep. 15, 11. i. S. 2, 112 
Doiiturus 10,89 
Dolium iii. Od. 11,27 
Dolo i. S. 6, 90 
Dolor i. Epl. 2, 60 
certus Ep. 15, 16 
laterum i. S. 9, 32 
Dolore ii. 3, 29 

cmta voluptas nocet i. Epl. 2, 55 
multo comipta voluptas i. S. 2, 39 
Dolorem lenire i. Epl. 1, 34 
Dolores das adimisque ii. S. 3, 288 
e pectore pelli i. 2, 109 
finire ii. 3, 263 
Doloribus Ep. 17, 64. i. Epl. 17, 57 
Dulos teiidit Ep. 2, 34 Dol'jsa niulior ii. S. 5, 70 
Dolosi atuici i. Od. 35, 28 
Dolose ii. S. 5, 3 

cLiieri ii. Od. 1 , 8 

tauro niveuiu latus credidit iii. 27, 
25 
Doluere ii. S. 1, 67. ii. Epl. 1, 150 
Dolum i. Od. 10, 10 
Doniabilis Cantaber iv. 14, 41 
Doiuando ii. 2, 9 
Domaii ii. Epl. 1, 12 
Domat i. Od. 27, 14 
Domeslica A. P. 287 
Domesticus i. S. 6, 128 
Domi 1, 67. ii. 3, 232. 5, 31. i. Epl. 5. 

3. 6, 44. 19, 36. 20, 23. ii. I, 230 
Domibus i. Od. 22, 22. ii. S. 6, 71 
Doniina i. 5, 55. i. Epl. 2, 25 
Domini i. S. 5, 67 

Barbarae iii. Od. 27, 65 

dulces ii. 12, 13 

impiaj 8, 19 

Romaj tutela iv. 14, 44 
Dorainain i. 35, 6 
Dominantia A. P. 234 
Domini ii. Od. 13, 12. i. Epl. 2, 48 
Domino H. Od. 15, 8. ii. S. 5, 12. 6, 

14. 7, 3.66 
Dominos i. Od. 1, 6. ii. Epl. 2, 174 
Dominuni ii. Od. 4, 6. 14, 24. i. Epl. 

6,46. 10, 40. 16, 10. ii. 2, 162 
Dominus iii. Od. 1, 36. 38. 16, 25. ii. 
S. 2. 92. 3, 113. 286. 7, 75. 8, 93. 
i. Epl. 18, 74 
Doinita iv. Od. 8, 18 
Domitam i. 20, 9 
Doraitor Troja i. Epl. 2, 19 
Domitos i. Od. 12, 54. ii. 12, 6 
Domitus iii. 4, 72. 8, 22 
Dome ii. 3, 17. 11, 21. 18, 2. ii. S. 6, 
98. i. Epl. 7, 53. 9, 4. 10, 13. ii. 
1,104 

ffitheria i. Od. 3, 29 

alta Ep. 9, 3 

dulci iv. Od. 5, 12 

locuplete ii. S. 6, 102 

plena iv. Od. 12, 24 
Doinos ii. 18, 19. iii. 29, 37 

aerias i. 28, 5 

egregias ii. S. 3, 24 

expugnat iii. Od. 15, 9 

honestas ii. Epl. 1, 150 

hostiles Ep. 5, 53 

Iliacasi. Od. 15, 36 

inquinavere iii. 6, 18 

non humiles 1, 22 

plenas ii. 12, 24 

potentcs i. 35, 24 

vagas iii. 24, 10 Ivi INDKX DomuitEp. 16,7 

Domum i. Od. 15, 5. iii. 7, 29. 19, 7. 
iv. 1, 9. 2, 17. Ep. 2, 40. 62. 11, 
20. 13, 16. 16, 27. i. S. 5, 38. 6, 
114. li. 3, 230. 5, 6. 37. i. Epl. 7, 
68, 15, 24 

certam C. S. 74 

siEvani i. Od. 6, 8 

Socraticam 29, 14 

totara Ep. 5, 25 
Donius ii. Od. 14, 21. i. S. 2, 129. i. 
Epl. 2, 47, 51 

Albuneffi resonantis i. Od. 7, 12 

altaii. S. 6, 114 

casta iv. Od. 5, 21 

concidit demersa exitio iii, 16, 12 

exilis i. Epl. 6, 45 

Plutonia i. Od. 4, 17 

fulgens ii. 12, 8 

immunda ii. Epl. 2, 199 

omnis i. 16, 44 

perjura iii. Od. 3, 26 

purior i. S. 9, 49 

quffi prospicit agros i. Epl. 10, 23 

ridetargento iv, Od. 11, 6 
Domus Cecropiae opprobrium iv. 12, 6 

ditis examen Ep. 2, 65 

emtor ii, S, 5, 108 

pater 6, 88 
Dona amici i, Epl. 6, 7 

apta 7, 43 

Musarum ii. 1, 243 

nocentium iv. Od. 9, 42 

pra?sentis hors iii. 8, 27 
Donabat ventri i. Epl. 15, 32 
Donaberis hsedo iii, Od. 13, 3 
Donandi parca juvcritus ii, S. 5, 79 
Donandus iv. Od. 2, 9 
Donant A. P. 250 
Donare ii. S. 3, 172. A. P. 426 

carmina iv. Od. 8, 12 

spes novas 12, 19 
Donarem 8, 1. 3 
Donari i. Epl. 12, 3 
Donarint ii. Epl, 2, 152 
Donaris A, P. 426 
Donasset i. S. 5, 65 
Donatii. 5, 60. i. Epl. 18, 111 

fundumque laremque i, S. 2, 56 

munere iv. Od. 2, 20 

pecunia forinam et genus i. Epl, 6, 
37 

quae spernit et edit 7, 20 

sestertia septcm 7, 80 
Donata 7, 39. ii. 1, 181 
Donatum i. 1, 2 
Donatura iv. Od. 3, 20 
Donatus ii. Epl. 1, 267 
Donavere iv. Od. 2, 38 Donee i. 9, 17. iii. 5, 45. i. S. 3, 103. 

5, 21. ii. 1, 73. 2, 50. A. P. 155 
Doneni iii. Od. 22, 8 
Donent ii. S. 3, 17 
Dones i. Od. 31,18. ii. S. 3. 167 
Donet iii. Od. 6, 27. C. S. 30. i. Epl. 

18, 100 
Donis delibutis ulta pellicem Ep. 3, 13 

oniatur bonestis ii. Epl. 2, 32 
Dono teneor i. 7, 18 
Dorium carmen Ep. 9, 6 
Dormieti. Epl. 18, 34 
Dormire i. S. 5, 17. ii. 1, 7. ii. Epl. 2, 
54 
in medios dies i. 2, 80 
Dormirem iii. Od. 4, 18 
Dormis i. 25, 8. ii. S. 3, 234 
Dormitabo A. P. 105 
Dormitat 359 
Dormitum i. S. 5, 48. 6, 119. i. Epl. 7, 

73 
Dorso ii. S. 6, 91 

equitem non depulit i. Epl. 10, 38 
subiit onus i. S. 9, 21 
Dos est magna parentium virtus iii. Od. 

24,21 
Dossennus ii. Epl. 1, 173 
Dotalibusi.6, 21 
Dotata iii. Od. 24, 19 
Dote 29, 56. i. S. 4, 50. i. Epl. 6, 36 
Doti i. S. 2, 131 

Draclimis quingentis emto ii. 7, 43 
Dracones rtluctantes iv. Od. 4, 11 
(Drusouem i. S. 3, 86.Bentl.) 
Drusum iv. Od. 4, 18 
Drusus 14, 10 
Duarum i. S. 8, 45 
Dubia ii. 2, 77 
Dubise i. Epl. 18, 110 
Dubiis iv. Od. 9, 36 
Dubios ii. S. 2, 108 
Dubitem ii. Epl. i, 80 
Dubito i. Od. 12, 35 
Dubius Ep. 5, 85. i. S. 9, 40 
Ducant Ep. 8, 12 

Ducat iii. Od. 27, 2. i. Epl. 1 , 9. 18, 20 
Duce i. Od. 2, 52. 6, 4. 7, 27. 10, 13. 
ii. 7, 2. iii. 3, 24. i. Epl. i, 13. 18, 
56. 62 
Ducem Ep. 9, 24 
candidum 3, 10 
ornatum foliis iv. Od. 3, 7 
Ducenda Ep. 17, 63. i. S. 6, 104 
Ducendus 6, 101 
Ducent A. P. 451 
Ducenta i. S. 6, 42 
Ducente iii. Od, 3, 63 
Ducentia Ep. 14, 3 
Ducentif ii. S. 3, 61 IN nORATIUM. Ivii Duct'ijtis ad so cuncta pccunias iv. Od. 

9,38 
Ducentos i. S. 3, 11. 4, 9. 10, 60 
Ducere ii. 4, 89 
chores iv. Od, 7, 6 
curam cossatum i. Epl. 2, 31 
funem 10, 48 
Liberuni iv. Od. 12, 14 
oblivia vita3 ii. S. 6, 62 
plenum lajtiliaa A. P. 427 
prece blanda quo vellet 396 
quercus fidibus i. Od. 12, 12 
succos iiectaris iii. 3, 34 
tigres, sylvas 1 1, 14 
voces A. P. 318 
Duceret i. Epl. 3, 27 

a-ra siinulantia vultuui Alexandri ii. 
1, 240 
Duceris ii. S. 7, 82 
Duces pocula i. Od. 17, 22 

thura naribus iv. 1, 22 
Duces (nom.) magnos ii. 1, 21 

naviuiu saBvos illaqueant iii. 16, 16 
virtute functos iv. 15, 29 
Ducet ii. 17, 9. iii. 27, 76. iv. 3, 5 
Duci Ep. 4, 18. ii. S. 7, 38. A. P. 376 
Ducibus iv. Od. 8, 15. ii. Epl. 1, 19 
Ducimus 2, 202 
Ducis (a Dux) ii. S. 8, 73 
clari iii. Od. 14, 7 
in bellum inissi A. P. 315 
Ducis (verb.) i. Od. 15, 5 

originem ab Auctore illo iii. 17, 5 
Ducit i. S. 10, 44. ii. 2, 35. i. Epl. 1, 
93. 6, 57 
chores i. Od. 4, 5 
in vitiuni A. P. 31 
opes iv. Od. 4, 60 
originem iii. Od. 17, 5 
poema ii. E[)l. 1, 75 
somnium iii. Od. 27, 42 
vitem ad arbores iv. 5, 30 
vota ad exitus 8, 34 
Duco i. S. 6, 62 
Ducor ii. 7, 102 
Ductaii. Od. 12, 11 
Ductos iv. 6, 23 
Ductuni ii. S. 2, 56 

sedilionibus bellum rcscdit iii. Od. 
3,29 
Ductus i. Epl. 17, 52 
Duciiin A. P. 73 
Ducunt ii. Epl. 1, 83 
Duclla 1, 254 
Duelli iii. Od. 14, 18 
Duellis iv. 15, 8 

Duello iii. 5, 38. i. Epl. 2, 7. ii. 2, 98 
Duke i. Od. 22, 23. 24. ii. 7, 28. iii. 
2, 13. i. Epl. 7, 27. ii. I, 103. 2, 9 
Delph, et Var. Clas. Ind. Dulce decus i. Od. 1 , 2 

est desipeie in loco iv, 12, 28 
iliimen ii. 6, 10 
lenimen i. 32, 15 
lucellum i, Epl. 18. 102 
periculiim iii. Od. 25, 18 
non dulce otium Ep. 1, 8 
Dulceni ii. S. 3, 199 
saporeni iii. Od. 1, 19 
strepitiim iv. 3, 18 
Dulcps alumni iii. 23, 7 
amici i. S. 3. 139 
amores i. Od. 9, 15 
Camotna; i. Epl. 19, 5 
Cantus ii, Od, 12, 13 
epulas iii. 8, 6 
latebrae i. Epl. 16, 15 
liberos Ep. 2, 40 
modos iii. Od. 9, 10 
reditus Ep. 16, 35 
Duici i. Od. 36, 7, A. P. 343 
alunino i. Epl. 4, 8 
dolio Ep. 2, 47 
don)o iv. Od. 5, 12 
fistula j. 17, 10 
foituna 37, 1 1 
juventa 16, 23 

Ljfflo solvere curam Ep. 9, 38 
mere iii. Od. 13, 2 
olivo ii. S. 4, 64 
sono ii. Od. 13, 38 
sopore Ep. 5, 56 
vino iii. Od. 12, 1 
Dulcia ii. S. 2, 75. i. Epl. 11, 23 
esculai. Od. 13, 14 
poemata sunto A. P. 99 
poma ii. S. 5, 12 
Diilcibus alloquiis Ep. 13, 18 
Dulcior ii. S. 4, 16 
Dulcis i. 4, 135 
amice i. Epl. 7, 12 
amicus i, S. 3, 69 
conditio i. Epl. 1,51 
cultura 18, 86 
Pimplea i. Od. 26, 9 
Dulcissinie i. S. 9, 4 
Dulcium Cupidinum mater ir, Od. 1, 4 
Dum i. 2, 17. 4, 7. 6,9. 11, 7. 16, 26. 
22, 10. 34,2. i. S. 2,24. 3, 137. 
4. 20. 118. 5, 13. 99. 6, 8. 9, 60. 
10,36 
Duni (pro dummodo): Dum nesitditior 

alter i. S. 1 , 40 
Dumeta Lyciai iii. Od. 4, 62 

sylvani 29, 23 
Dummodo i. S. 4, 34 
Duntaxat ii. 6, 42. A. P. 23 
Duoi. vS. 6, 117.7, 15 
praiciia ii. 3, 168 
Hor. H Iviii INDEX Duobus 3, 109. ii. Epl. 2, 04 
Duplice ii. S. 2, 122 
Duplici i. Epl. 17, 25 
Duplicis i. Od. 0, 7. ii. S. 4, 03 
Dura i. Od. 18, 3. ii. Epl. 1, 141 

aetas i. Od. 35, 34 

aivus ii. S. 4, 27 

causa i. 10, 26 

crura Ep. 4, 4 

custodia matrum i. Epl. 1, 22 

gallina ii. S. 4, 18 

ilia messorum Ep. 3, 4 

limina 11, 22 

natura i. S. 10, 57 

navis, dura fugae mala, dura belli ii. 
Od. 13,27 

pericla i. S. 2, 40 

pra^lia iii. Od. 20, 3 

tempora ii. Epl. 2, 40 

valetudo ii. S. 2, 88 
Durae tellus Iberiae iv. Od. 14, 50 
Duram iii. 7, 32 

famem depellere i. S. 2, G 

pauperiem callet pati iv. Od. 9, 49 
Durare i. 14, 7. i. S. G, 128. i. Epl. 

1, 82 
Duratse solo nives iii. Od. 24, 39 
Durareris uvam fumo ii. S. 4, 72 
Duraverit aetas i. 4, 119 
Duravit ferro sa;cula Ep. 16, 65 
Dure iv. Od. 1, 40. ii. Epl. 1, CG 
Duriii. Epl. 1,31 
Duris bipennibus iv. Od. 4, 57 

ligonibus Ep. 5, 30 

patribusi. S. 2, 17 

pellibus Ep. 17, 15 

solicitudinibus 13, 10 
Durius ii. S. 3, 22 
Duro ferro iii. Od. 11,31 

ingenio 21, 14 
Duros A. P. 446 
Durum i. Od. 24, 19. ii. 12, 2. iv. 1, 

7. i. S. 9, 42 
Durusi. Epl. 7,91.10,70 

componere versus i. S. 4, 8 

homo 7, 6 

vindemiator 7, 29 
Dux i. Epl. 19, 23 

bone iv. Od. 5, 5. 37 

Neptunius Ep. 9, 8 

turbidus Adrijp iii. Od. 3, 5 
Duxit iv. 2, 59. ii. S. 1,06. i. Epl. 
20,28 E. (E aut Ex pr?epositio omissa) 

adytis quatit templa Pythius i. Od. 
16,5 altis desilire tunibus Ep. 17, 70 
arcum imraeris positurus iii. Od. 4, 

00 
causa morbi fugit venis ii. 2, 15 
cura non decedit aerata triremi iii. 

1,39 
depromere Caecubum cellis avitis i. 

37,6 
deripere horreo iii. 28, 8 
excludit Helicone A. P. 296 
fugiens porta ebuma iii. Od. 27, 41 
Graeco fonte cadant A. P. 53 
imbres nubibus manant ii. Od. 9, 1 
inulta tellure cesserat 1 , 26 
legerit arbore ii. S. 4, 23 
ovo prognatus eodem 1, 26 
pellebat communibus herbis i. Epl. 

10,34 
piscibus urbe petitis ii. S. 2, 120 
ponit secures arbitrio popularis auras 

iii. Od. 2, 20 
potabis modicis cantharis i. 20, 1 
praesidiura loco dejecit ii. Epl. 2, 30 
sanies manat ore trilingui iii. Od. 

11,20 
vina promens dolio Ep. 2, 47 
Ei. S. 2, 110. 4,87. 6, 39. 73. ii. 4, 

64. i. Epl. 6, 60. 11, 10 
Ea 1, 47. ii. 1, 81. A. P. 383 
Eademiv. Od. 10,7. i. Epl. 1,4.82. 

14, 18. ii. 2, 58 
Eadem i. S. 3, 72. 10, 4. ii. Epl, 1, 29. 

A. P. 356 
Eamus Ep. 16, 36. i. Epl. 6, 56 
Earum ii. S. 8, 92 
Eas (pronom.) i. 10, 14 
Eas (verb.) ii. 7, 31. 59 
Eat iii. Od. 10, 10. i. S. 6, 31. ii. 3, 

260 
Ebibat 3, 122 
Eboris ii. Epl. 1,96 
Ebria i. Od. 37, 12 
Ebrietasi. Epl. 5, 16 
Ebriusi. S. 4, 51. ii. 3, 60 
Ebur ii. Od. 18, 1. i. Epl. 6, 54. ii. 2, 
180 
captivum 1, 193 
Indicum i. Od. 31,6 
Ebuma ii. 11, 22. iii. 27, 41 
Ebumos lectos ii. S. 6, 103 
Ecce i. Od. 15, 27. i. S. 4, 13. 9, 60. 

ii. 3, 264 
Ecbini 4, 33 

Ecbinos 8, 52. i. Epl. 15, 23 
Echinus Ep. 5, 28. i. S. 6, 117 
Echioniae iv, Od. 4, 64 
Ecquid i. Epl. 18, 82 
Ecquis ii. S. 7, 34 
Edaces curas ii, Od. 11,18 IN IIORATIUM. lix Edacibus parasitisii. EpI. 1, 173 

turdis Ep. 2, 34 
Edax dominus ii. S. 2, 92 

iiiiber iii. Od. 30, 3 
Ede ii. S. 4, 10. 5, 61 
Edendi tempus i. Epl. 16, 22 
Edi ii. S. 2, 1 16 
Edicit 3, 227 
Edicta iv. Od. 15, 22 
Edicto ii. Epl. 1, 239 
Edideris A. P. 390 
Ediscere ii. Epl. 2, 144 
Ediscit 1, 60 
Edissere ii. S. 3, 306 
Edisti ii. Epl. 2, 214 
Edit agellos pecus Ep. 3, 3. i. Epl. 12, 
12 

armos ii. S. 8, 90 
Edite i. Od. 1, 1 
Editiori. S. 3, 110 
Edixeritii. 2,51 
Edixiti. Epl. 19, 10 
Edo ii. S. 7, 45 
Edonmit iv. Od. 5, 22 
Edonis ii. 7, 27 
Edormit ii. S. 3, 61 
Educere 3, 12 
Educet (penult, longa) i. Epl. 15, 22. 

(penult, brevi) 18, 45 
Educit iv. Od. 2, 23 
Edules capreas (i. e. esui aptas) ii. S. 

4, 43 
Effare Ep. 17, 37 
Effert A. P. Ill 
Effertis i. Epl. 10, 9 
Efficaci Ep. 17, 1 
Efficacis 3, 17 
Efficax iv. Od. 12, 20 
Efficient 4, 73 
Efficiet iii. 29, 46 
Effigies i. S. 8, 30 
Effractami. Epl. 17, 54 
Eftuderit fruges iv. Od. 7,11 
Effugere 4, 52. i. Epl. 7, 32 
Effugerit Ep. 5, 102 
Effugietii. S. 3, 71 
Effugit 3, 315. 7, 71 (penult, brevi) i. 

Epl. 14, 13 
Effundi ii. S. 3, 149 
Effusi i. Epl. 11, 26 
Effutiie A. P. 231 
Egens iv. Od. 8, 10. Ep. 17, 66 
Egentem i. Epl. 17, 22 
Egenti ii. S. 2, 98 
Egeo i. Epl. 10, 11 
Egcre 1, 102. ii. 1,228 
Egeria i. S. 2, 126 
Egeriti. Od. 12, 54 

Oreo (pro ad Orcum) ii. S. 5, 49 Eges i. S. 4, 118. i. Epl. 18, 67. A. P- 
154 

Eget ii. S. 2, 103. i. Epl. 2, 56 
aeris 6, 39 
jaculis i. Od. 22, 2 
tantuli, quanto est opus i, S. 1, 59 
Egi i. Epl. 20, 6 
Egit i. Od. 2, 7. 34, 8. iv. 4, 12. ii. 

Epl. 1, 82 
Ego i. Od. 16, 25. 18, 11. 20, 2. 23, 9. 

ii. 7,26. 17, 9. i. S. 1,15. 79.103. 

2,54.69. 119. 4,38. 56.70. 91. 

129. 136. 137 
Egoniet i, S. 2, 131. 3, 23. 8, 23. ii. 

Epl. 1, 220 
Egregias ii. S. 3, 24 
EgregieS, 106. A. P. 47 
Egregiii. Od. 6, 11. iii. 25, 4. ii. S. 6, 

58 
Egregio i. 6, 67 
Egregius iii. Od. 5, 48 
Egressum i. S. 5, 1 
Eheu i. Od. 35, 33. ii. 14, 1. iii. 2, 9. 

11,42. Ep. 9, 11. 15,23. i. S. 3, 

66. ii. 3, 156 
Eiai. S. 1, 18. ii. 6,23 
Ejecia cadavera i. S, 8 
Ejulatio non virilis Ep. 10, 17 
Ejus iii. Od. 11, 18. iv. 8, 18. ii. S. I, 

70.6,76 
ElabiS, 87 

Elaborabunt Ep. 14, 12 
Elaborarunt iii. Od. 1, 19 
Elata ii. S. 5, 85 
Elatrem acriter i. Epl. 18, 18 
Elea palma iv. Od. 2, 17 
Electram ii. S. 3, 140 
Elegos ii. Epl. 2, 91 
exiguos A. P. 77 
miserabiles i. Od. 33, 3 
Elementa i. Epl. 20, 17 
discere prima i. S. 1, 26 
pravi cupidinis eradenda iii. Od. 24, 

52 
Elementis i. Epl. 1, 27 
Elephas albus ii. 1, 196 
Elicerent animas raanes i. S. 8, 29 
Eliciet ii, Od. 11, 21. iv. 12, 17 
Elidere i. Epl. 15, 6 
Elige quemvis i. S. 4, 25 
Eligit iii. Od. 4, 26 
Eliininet i. Epl. 5, 25 
Eliserit ii. S. 3, 316 
Elixa 2, 74 
(Ellipsis verbi personalis in indigna- 

tione iv. Od. 4, 44) 
Elocuta iii. Od. 3, 17 
Eloquiuni A. P. 217 
Eludebat i. Epl. 17, 18 Ixi INDEX Eludentei.S, 10, 41 

Eluereiv. Ocl. 12,20 

Elususii. Epl. 1, 4T 

Elutius ii. S. 4, 16 

Eiuancipatus Ep. 9, 12 

Eraatii. S. 3, 104 

Ematur i. 1 , 74 

Eraendas merces A. P. 411) 

Emendata ii. Epl. 1, 71 

Eraendaturus ii. S. 8, 85 

Emendatus i. Epl. 16, 30 

Emendes ii. i, 3 

Eiuendo statuas insanit ii. S. 3, 04 

Emetat i. Epl. 6, 21 

Emetiris ii, S. 2, 105 

Emicuit ii. Epl. 1, 73 

Emirabitur i. Od. 5, 8 

Emiserit A. P. 77 

Emissoi. Epl. 20,6 

Emissum 18, 71 

Emistiii.2, 18 

Emit 1,238 

Emovere 2, 46 

Einovit ii. S. 3, 28 

culpasiv. Od. 15, 11 
Empedocles i. Epl. 12, 20. A. P. 465 
Emta i. Epl. 2, 55. 18, 48 
EmtiE ii. S. 3, 156 
Eratas 3, 104 
Emtis ii. Epl. 2, 168 
Emto ii. S. 7, 43 

Emtor 5, 109. ii. Epl. 2, 167. A. P. 
249 

dedecorum pretiosus iii. Od. 6, 32 
Erntorem i. S. 2, 88 
Emtum i. Epl. 6, 01. ii. 2, 165. 168 
Emunctae naris i. S. 4, 8 
EiDuncto A. P. 238 
Eni. S. 1, 15 
Enatat exspes A. P. 20 
Enaviganda ii. Od. 14, 11 
Enceladus jaculator audax iii. 4, 56 
Enectus arando bos i, Epl. 7, 87 
Enervet Ep. 8, 2 

Enim i. Od. 7, 28. ii. 5, 13. 10, 9. iv. 
5, 0.7, 25. 11, 33. ii. S. 7, 93. 
105. i. Epl. 12,4. 16,50 
Enipeus iii. Od. 7, 23 
Enisus arte 3,10 
Enitar 27, 47. A. P. 236 
Enitescis ii. Od. 8, 6 
Enni i. S. 10, 54. A. P. 56. 239 
Ennius i. Epl. 19, 7. ii. 1, 50 
Ense pectus recluolere Norico Ep. 17, 71 
Ensem i. Od. 37, 23 
Enses conditi aptantur dexteris Ep. 7, 1 

procudit ira iv. Od. 15, 19 
Ensis districlus iii. 1, 17 

hoslicus auferet i, S. S, 31 Noricus deterret i. Od. 16, 10 

vagina tectus ii. S. 1, 40 
Eo (prononi.) i.4, 108 
Eo (verb.) 6, 119 

Eo (pro ideo) 1, 56. 3, 30. 6, 89. 9, 55. 

ii. 3, 120. 8, 05. i. Epl. 14, 1«. 

A. P. 222 

Eo (pro usque illuc) ii. Epl, 1, 226. 2, 40 

Eodem ii. Od. 3,25. iii. 1,38. ii. S. 

7, 52 

morbo3,121 

ovo 1, 26 

pacto i. 4, 55. i. Epl. 6, 9 
Eoisi. Od.35, 31. Ep. 2, 51 
Eorum i. S. 4, 80 
Eos ii. Epl. 1 , 67 
Ephebi 1, 171 
Epheson i. Od. 7, 2 
Ephippia i. Epl. 14, 44 
Epicharmi ii. 1, 58 
Epicuri i. 4, 16 
Epidaurius i. S. 3, 27 
Epistola ii. Epl. 2, 22 
(Epizeuxis) Ah, ah ! Ep. 5, 71 

Cave, cave 6, 11 

Deus, Deus nam me vetat 14, 6 

Hoc, hoc tribune militum 4,20 

Jam jam do m;mus 17, 1 

Jam jam residunt cruribus asperae pel- 
les ii. Od. 20, 9 

Ibit, Ibit ii. Epl. 2, 39. 40 

Liber, liber sum ii. S. 7, 92 

Nunc nunc adeste Ep. 5, .53 

O cives, cives i. Epl. 1, 53 

Quo, quo scelesti ruitis Ep. 7, 1 

solve, solve turbinem 17, 7 
Epos acer i. S. 10, 43 
Epulae blattarura ac tineaium ii. 3, 119 

sine fine petitje 7, 107 
Epulas Ep. 2, 01 

dukes iii. Od. 8, 6 
Epulis i. 36, 15 

optatis iv. 8, 30 

regum ii. S. 2, 45 
Epulum 3, 86 
Equa quadrigis aptaii. Od. 16, 35 

trinia iii. 11, 9 
Eques i. 20, 5. Ep. 16, 12. 17, 74. i. 
S. 0, 77. 106. i. Epl. 2, 65. 15, 13 

magnus Ep. 4, 15 

melior Bellerophonte iii. Od. 12, 7 

metuendus hasta 2, 4 

stomachosus i. Epl, 15, 12. 1$ 
Equestrem A. P. 383 
Equestri ii. S. 7, 53 
Equi i. Epl. 15, 13 

feri i. S. 5, 56 
Equidem ii. 1, 79. 5, 23. 6, 53. ii. EpL 
1,69 IN IIORATIUM. Ixi Equina Ep. 6, 8 

Equina; ii. EpI. I, 45 

Equinam A. P. I 

Equino sanguine laetutn Concanum iii. 

Od. 4, 34 
Equisi. 6, 3. 19. 11 
adest sudor 15, 9 
aptum ArgosT, 9 
gaudetii. S. 1,26. A. P, 162 
imperitare i. Od. 15, 25 
instat auriga i. S. 1, 115 
Martis Acheronta fugit iii, Od. 3, J 6 
non est aptus locus Ithacai L EpI. 7, 

41 
patrum inest virtus Iv. Od. 4, 30 
prEBCurreret albis i. S. 7, 8 
superare i. Od. 12, 26 
Equitare 2, 51. ii. 9, 24 

in arundine longa ii. S. 3, 248 
Equitat i. Od. 8, 6 
Equitavit flarama per tsedas, vel Eurus 

Per undas iv. Od. 4, 44 
Equitem iii. 1, 40. iv. 11, 27. i. S. 10, 
76 
non depulit dorse i. Epl. 10, 38 
Equites Roniani A. P. 113 
Equiti roigravit ab aure voluptas ii. Epl. 

1, 187 
Equitum ii, Od. 1, 20. 16, 22. iii. 16, 

20. ii. Epl. 1. 190 
Equo indoraito ii. S. 2> 9 
labentis 1,15 

Minervie inclusus iv. Od. 6, 13 
nescit haerere ingenuus puer iii. 24,54 
Equorum i. 25, 14 

studiis arsit ii. Epl. 1 , 95 
Equos i, Od. 34, 8. ii. 1, 20. Ep. 9, 17. 

i. S. 2, 86 
Equum iv. Od. 2, 18, i. Epl. 10, 34 
agitavit ii. S. 7, 50 
certamine primura A. P. 84 
docilem fingit i. Epl. 2, 64 
flectere iii. Od. 7, 25 
frementem mittere per ignea medios 

iv. Od. 14, 23 
senescentera solve i. Epl. 1, 8 
Equus A. P. 248 
impiger iv. Od. 3, 4 
meporteti. Epl. 17,20 
praeteragendus 15, 11 
Eradenda cupidinis pravi elementa iii. 

Od. 24, 54 
Eram 9, 1. iv. 1, 3. i. S. 6, 60. 8, 1 
Eras ii. Od. 19, 28. 

Erat i. 3, 10. 37, 4. ii. 15, 13. iH. 9, 6. 
Ep. 15, 1. i. S.2, 4. ii. 2,47. 49. 
90.120. 123. 3, 9. 261.281. A. P. 
19. 204. 223 
Erectum i. Epl. 1, 69 Erepscmus (pro ercpsissemus) i. S. 5, 79 
Ereptum St^-giis fluciibus iv. Od. 8, 25 
Ereplus Ep. 2, 60 
Ergo ii. Od. 7, 17. Ep. 2, 9. 17, 27. 

i. S. 10, 7. ii. 2, 35. 50. 101. 3, 5. 

89. 156. 192. 220. 5, 19.6, 16. 70. 

106. i. Epl. 6, 46. 7, 70. 18, 78. 

A, P. 304 
Ergo (Particula indignatioiii et iuter- 

rogationi inserviens) i. Od. 24, 5. 

ii. S. 5, 101. ii. Epl. 1, 206. A. P. 

353 
Erigimur ii. S. 8, 58 
Erigit 3, 150 
Erimus ii. Od. 14, 12 
Eripe iii. 29, 5. ii. S. 7, 91 
Eriperc A. P. 423 
Eriperem ii. S. 3, 206 
Eriperei i. 9, 65 
Eripi ii. Od. J 2, 27 
Eripiani ii. S. 2, 23 
Eripias i. 4, 57 
Eripiet i. Epl. 6, 53 

quivis oculos cititis mihi ii, S. 5, 35 
Eripiunt iv. Od. 8, 32 
Eripuere ii. Epl. 2, 56 
Eripuit ii. Od. 17, 24 
Eris i. S. 1, 16. 9, 8. ii. 3, 67. 320. 4, 

19. 5, 20. 6, 54. i. Epl. 1, 59 
Eriti. Od. 11, 3. ii. 10, 18. iii. 5, 32. 

10, 19. ii. S. 1,60.2,65.68.3,41. 
97. 222. 4, 12. 5, 15. 31.59.64. 75. 
i. Epl. 10, 43. 16, 66. 18, 3. 36. 

20, 6. ii. 1, 41. 2, 5. A. P. 40. 42. 
131.468 

Eritis iii. Od. 4, 29 

Errans ii. 14, IS 

Errantes Ep. 2, 14 

Errare iii. Od. 4, 7. i. S. 8, 35 

Erraremus 3, 41 

Erratiii. Od. 18, 13. ii. Epl. 1, 65. 

A. P. 457 
Errem iii. Od. 27, 51 
Errent i. Epl. 12, 17 
Erretii. S. 3,210 
Erro (subst.) 7, 1 13 

(verb.) i. Od. 34, 3 
Error ii. S. 3, 49. 51. ii. Epl. 1, 118. 2, 
140. A. P. 308 

fanaticus 454 
Errori i. S. 3, 42. ii. 3, 63 
Erubescendis i. Od. 27, 15 
Erucas virides ii. S. 8, 51 
Eruetii. Epl.2, 115 
Erunt ii. S. 2, 106. ii. Epl. 2, 112. 

A. P. 112 
Ervo (genus leguminis) ii. S. 0, 117 
Erutas P^p. 5, f7 
Erythia ridcns i. Od, 2, 33 Ixii INDEX Er^manllii Nigrls sylvis i. Od. 21,7 
Es Ep. 15, ir. ii. S. 3, 132. 273. 7, 29. 
.56. 8, 7G. i. Epl. 1, 76. ii. 2, 154. 
205 
Esca ii. S. 8, 5 
Escffi 2. 72 

Esculetis i. Od. 22, 14 
Esculo iii. 10, 17 
Esquilias atras ii. S. 6, 33 
Esquiliis salubribus i. 8, 14 
Esquilinffi aliles Ep. 5, 100 
Esquilini venefici 17, 58 
Esse iii. Od. 27, 73. i. S. 1 , 19. 63. 79. 
2,4.51.52.3, 96. 121. 4, 39. 41.42 
(oinissuni) Ep. 15, 23. i. Epl. 9, 13. 
16,45 
Esseda ii. 1, 192 

Esseni i. S. 6, 21. 55. 87. i. Epl. 20, 25 
Esses 10, 50 

Esset (pro comederet) ii. S. 6, 89 
Essel Ep. 5, 38. i. S. 2, 52. 3, 106. 4, 
46. 5, 66. 6, 26. ii. 3, 22. 8, 59. 
i. Epl. 15.35. ii. 1,91 
Est i. Od. 1, 19. 27. 3, 37. 7, 5. 15, 25. 
17, 14.24, 20. 27, 2. 28, 18. 35. 
37, 1. ii. 2, 1.5, 5. i. S. 1,7. 11. 
20. 33. 51. 59. 62. 95. 105. 106. 
120.2,3.15.25. 28, 34. 37. 47. 
58.60.66. 72.79.81.84.86.88.95 
animtim i. Epl. 2, 39 
celare gaudia prodentera vultum ii. S. 

5, 103 
divellat i. Epl. 10, 18 
liaurire plus laboris i, S. 2, 79 
levare prsecordia spiritu Ep. 17, 25 
melli ii. S, 6, .32 
oleas et sylvestria coma (pro comedit) 

2,57 
prodire quad am tenusi. Epl. 1, 32 
qui (pro quidam) i. S. 2, 25. ii. Epl, 

2, 182 
qui personet i. I, 7 
quod ii. 1, 30 

videre pcene ut nudam i. S. 2, 101 
ubi plus tepeant hyemes i. Epl. 10, 

15 
ut possit donari 12, 2 
viro vir latius ordinet arbusta iii. Od. 
1,9 
Esto 8, 15. 22, 5. Ep. 8, 1 1 . i. S. 2, 32. 
ii. 3, 181. 5, 29. 6, 22. i. Epl. 1, 
CO 
(concedendi) ii. S. 1, 83. 2, 30. 3, 

65.5, 100. i. Epl. 1, 81. 17,37 
ut lubet ii. S. 3,31 
Esuriens i. 2, 115. 3, 93. ii. 3, 113 
Et i. Od. 1, 16. 23. ii. 1,7. 14. iii. 1, 
1. 15. iv. 1,13. 14. 15. Ep, 1,11. 12. 23. i. S. 1, 37. i. Epl. 1 , 2. 9. 
12. 16 

(Copulativa et Completiva in eodem 
versu iterata) i. Od. 1, 2. 7, 13. 9, 
18. 14, 13, 23, 8. 32, 9. iii. 4, 8. 
41.5, 10. 6, 18. 13, 5. 14, 7. ii. 
Epl. 1, 5. 42. 50. 68. 113. 129. 
137. 142. 163. 228. 252. 270. 2, 3. 
28. 107. 112. 183 
(cum vi et indignatione) ii. Od. 3, 

19 
(oiiiissum) iii. 1, 8 

(postpositiva) i. 2, 9. 18. 13, 6. 28, 
31. 29, 14. ii. 19, 10. 13. Ep. 16, 
42. i. S. 5, 53. 8, 45. 9, 25. 62 
(pro etiam) i. Od. 4, 11. 9, 21. ii. 

10, 18. ii. S, 8, 91 
(pro quin) ii. Od. 9, 18 
(pro prasterea) A. P. 264 
Etenim iv, Od. 5, 17. i. S. 6, 54. 7, 10. 

ii. 3, 284. 5, 60 
Etiam iii. Od. 11, 29. iv. 6, 19. i. S. 
2, 44. 3, 36. 39. 4, 62. 7, 5. ii. 3, 
97. 122.306 
Eliamsi (omissum) i. Epl. 1, 28 
Etrusca littora Ep. 16, 40 

nianus Porsenae 16, 4 
Etrusci Cassi ingenium i. S. 10, 61 
Etrusco littore i. Od. 2, 14 
Etruscos fines incoluit i. S. 6, 1 
Etruscum littus C. S. 38 

mare iii. Od. 29, 35 
Eu A. P. 328 
Evaluere sonumpervincere voces ii. Epl. 

1,201 
Evandri manibus tritum catillum i. S. 

3,91 
Evasti (pro evasisti) ii. 7, 68 
Evehit ad Deos i. Od. 1, 6 
Evellas agro spinas i. Epl. 14, 5 
Evellere plantam cceno ii. S. 7, 27 
Evenit at tibi contra i. 3, 28 

pulchrior iv. Od. 4, 65 
Eventum festinat Ad A. P. 148 
Evertere castellum ii. Epl. 2, 34 
Evias exsomnis stupet iii. Od. 25, 9 
Evincet ii. S. 3, 250 

uimos platanus ca?lebs ii. Od. 15, 5 
Evitare ? bonam deperdere famam i. S. 

2,61 
Evitata meta fervidis rotis i. Od. 1, 5 
Evius curas dissipat ii. 11, 17 

non levis i, 18, 9 
Eum i, S. 3, 80, 4, 29, 88. ii, 3, 134. 

i. Epl. 7, 69 
Eumenidum angues ii, Od. 13, 36 
Eundem ii. S. 3, 279. ii. Epl. 2, 35 
Eunt dies ii. Od. 14, 5 JN HORATIUM. Ixiii Eiintem i. S. 1, IIG 

Euntes anni singula de nobis prnedantur 
ii. Epl. 2, 55 
mollius versiculos i. S. 10, 58 
Eiintium Ep. 4, 9 
Evoeii. Od. 19, 5. 7 
Evolvere fastos mundi i. S. 3, 112 
Eupolin ii. 3, 12 
Eupolis i. 4, 1 

Euro Ab demissa tempestas iii. Od. 17, 
II 
agente nirabos ocyor ii. 16, 24 
aridas frondes hyemis dedicet i. 25, 

20 
cupressus impulsa iv. 6, 10 
Europe tauro doloso credidit niveum 
latus iii. Od, 27, 25 
vilis 27, 57 
Europen 3, 47 

Eiinis aquosus arva radat largis imbribus 
Ep. 16,54 
cquitavit per Siculas undas iv. Od. 

4,43 
minabitur fluctibus i. 28, 25 
niger rudentes fractosque remos dif- 
ferat Ep. 10, 5 
Euterpe tibias cohibet i. Od. 1, 33 
Eutrapelus i. Epl. 18, 31 
Evulsis ill. Od. 4, 55 
Ex i. 29, 7. ii. 1, 1. iii. 2, 6. 3, 21. 24, 
32. i. S. 1, 51. 52. 56. 2, 79. 4, 
123. 129. 140 
(ad tempus significandum) ii. Od. i, 1 
aula puer (pro aulicus) i. 29, 7 
humiii potens iii. 30, 13 
noto fictum carmen A. P. 240 
Exacta ratione ii. S. 4, 36 
Exactis distantia (pro perfectis) ii. Epl. 

1,72 
Exacto contentus tempore vit£e i. S. 1, 

118 
Exactos annos iii. Od. 22, S 

tyrannos ii. 13, 31 
Exacuit animos versibus in Martia bella 

A. P. 403 
Exagitent me Di ii. S. 6, 54 
Examen ditis domus Ep. 2, 65 
dux regit i, Epl. 19,23 
recens juvenuni i. Od. 35, 31 
Examinat verum male oranis corruptus 

judex ii. S. 2. 8 
Exanimari iii. Od. 12, 2 
Exanimas me querelis ii. 17, 1 
Exanimat ii. Epl. 1, 178 

avidos jegros vicinum funus i. S. 4, 
127 
Exanimem vigilare metu 1 , 76 
Exanimes ii. 6, 114 
Exaret senectus frontem rugis Ep, 8, 4 Exaudita A. P. 50 

Exauditus i. Epl. 20, 14 

Excantata sidera voce Thessala lunam- 

que coclo deripit Ep. 5, 45 
Excepit graves ictus pro pudicis conjii- 

gibus iv. Od. 9, 23 
hospitio Aricia modico i. S. 5, 1 
porticus aut leclulus 4, 134 
turgentis verbera caudae ii. 7, 49 
Excepta ii. Epl. 2, 16 
Excepto i. 10, 50 
rege i. S. 7, 25 
sapiente ii. 3, 46 
Exceptum sinistre A. P. 452 
Excerpam me illorum numcro i. S. 4, 40 
Excerpens semina po.uis ii. 3, 272 
Excidere i. 8, 49 
Excidi vitiura ira; 3, 76 
Excidit iii. Od. 5, 29 

libertas in vitium A. P. 282 
Excipere aprum latitanlem ccler iii. Od. 

12, 10 
Exciperet ii. S. 3, 2S6 
Excipiant i. Epl. 1, 79 
Excipiebat Arcton opacara porticus ii. 

Od. 15, 16 
Excisus mums meis Argivis pereat iii, 

3,67 
Excitare crematos mortuos Ep. 17, 79 
Excitat ii. S. 3, 148. 8, 56 
Excitatur classico miles truci Ep. 2, 5 
Exclamat i. S. 2, 18. 7, 33 
Excludat jurgia finis ii. Epl. 1, 38 
Excludet ictus fei-vidos spissa ramis lau- 

reaii. Od. 15, 10 
Excludit sanos Helicone Poetas A. P. 

296 
Exclusitii. S. 3, 264 
Exclusus i. 2, 67. 9, 58. ii. 3, 260 
Excorsii. 3, 67. i. Epl. 2, 25 
Excubat in pulchris genis iv. Od. 13, 8 
Excubiffi tristes vigilum canum iii. 16, 3 
Excusare i. Epl. 7,^57 
Excusatus 9, 7 
Excussit strepitus valvarum utrumque 

lectisii. S. 6, 112 
Excussus propriis aliena negotia euro 

3, 20 
Excutiat risum sibi i. 4, 35 
Excutitur iii. Od. 9, 19 
Execrata civitas Ep. 16, 18. 36 
Exegi raonumentum aere perennius 30, 1 
Exemplar Siculi Epicbarnii ii. Epl. 1, 

&8 
vitje morumque respicere A, P. 317 
vitiis imitabile i. Epl. 19, 17 
utile proposuit 2, 18 
Exemplaria Gra^ca versate manu A, P. 

268 Ixiv INDEX Excmplis instriiit ii. EpI. I, 131 

vitioruin quajqiie notando i. S. 4, 106 
Esenipio ii. 2, 67 
esli. 1, 33 

trahenti perniciem iii, Od. 5,15 
Exeraplum grave prjcbet iv, 11, 26 

nil agit it. S. 3, 103 
Exemtaii. Epl. 2, 212 
Exerceat artem i. 14, 44 
Exercct bubus suis paterna rura 2, 3 

nos strenua inertia i. Epl. 1 1, 28 

undas Auster iv, Od. 14, 21 
Exercitatas Syrtes Koto petit Ep. 9, 31 
Exercitus i. Epl. 18, 61 

insoiens i. Od. 16, 21 
Exhaiiriebat duris ligonibus humum Ep. 

5,31 
Exierit i, S. 2, 120 
Exigitur ses 5, 13 
Exiguje togjR i. Epl. 19, 13 
Exlgui corporis 20, 24 

pulveris niuuera te cohibent i. Od. 
28,3 
Exiguis equitarecampis ii. 9, 24 

torquibus adjecisse prajdam renidet 
iii. 6, 12 
Exiguoi. 18, 10. ii. Epl. 2, 198 
Exiguos elegos eniiscrit auctor A. P. 77 
Exiguum censum i. Epl. 1, 43 
Exile femur Ep. 8, 10 
Exilis domusi. Od. 4, 17. Epl. 6, 45 
Exilium in ffiternuni nos sors impositura 

cymbpB ii. Od. 3, 28 
Eximet dies festus atras cuias iii. 14, 
14 

otium vis non ira iv. 15, 18 
Eximit numero beatorura virtus ii. 2, 18 

onus solicitis aniniis i. Epl. 5, 18 
Exirem i. S. 6, 103 
Exiret 2, 31. ii. 7, 12 
ExitEp. 10, 1 

statua tacitumius ii. Epl. 2, 83 

urceus A. P. 22 
ETcitio deniersa domus iii. Od. 16, 13 

est aviduin nautis mare i. 28, 18 

slravere gravi Thyesten ira2 i. 16, 17 
Exitium Thracis Lycurgi ii. 19, 16 

tua; gentisi. 15, 21 
Exitura artis nil habentis Ep. 17, 81 

futuri temporis iii, Od. 29, 29 

hue refer 6, 6 
Exitura ii. 3, 27 
Exitus ad bonos vota ducit iv. 8, 34 

belli reddidit secundos 14, 38 
Exlex A. P. 224 
Exorabilis auro non est orcus ii. Epl. 2, 

179 
Exoret i. 1, 6 
Expalluit haustus Pindarici fontis 3, 10 Expavit ensem muliebriter i. Od. 87, 2S 
Expectabit aniiclura purpureura i. Epl. 

17,27 
Expectans i. S. 5, 9 
Expectat ii. 1, 58. i. Epl. 2, 42 
Expectata ii. 2, 25 
Expecto i, S. 5, 83 
Expediat Ep. 16, 15 
Expedies caput mortis laqueis iii. Od. 

24,8 
Expediet te vix illigatum Chimaera ,tri- 

formi Pegasus i. 27, 24 
Expedite Ep. 11, 25 
Expedit ii. Od. 8, 9 
Expedita Sagana Ep. 5, 25 
Expeditis curis i. Od. 22, 11 
Expedite 8, 12 
Expediunt iv. 4, 76 
Expelles naturani furca i, Epl. 10,24 
Expellet ii. S. 2, 132 
Expendere nummos ii. Epl. 1, 105 
Expergisceris i, 2, 33 
Experiar ii. S. 6, 39 
Experiens i. Epl. 17, 42 
Expers consill vis iii. Od. 4, 65 
maris ii. S. 8, 15 
nuptiarum iii. Od. 11, 11 
Expertae 14, 11 
Expcrtes legis iv. 14, 7 
Expertia fmgis A, P. 341 
Experto i. S. 10, 46 
Expertum A. P. 440 
fidelem iv. Od. 4, 3 
metuiti. Epl. 18, 87 
vacuum aera Dfedalus i. Od. 3, 34 
Expetit me jirfeter omncs Ep. 11,3 
Expiandi i. Od. 2, 29 
Expiare Ep. 17, 38 
Expiatis uncta cruoribus ii. Od. 1,5 
Expiatur nulla victima E|\ 5, 90 
Expiravero 6, 91 
Exple Cib^ria oblivioso Massico ii, Od. 

7,21 
Exples strictjs frondibus i. Epl. 14, 28 
Explicet ii, S. 3, 270 
Explicuere solicitam frontem iii. Od, 

29, 16 
Explicuit sua victor arma iv. 9, 44 

vino contractoe seria frontis ii. S. 2, 
125 
Explosa i. 10, 77 
Exponi A. P. 89 
Exponiraur i. S. 5, 23 
Exponit causam 7, 22 
Exprebsa 7, 29 
Expressi vultus per aenea signa ii. Epl. 

1, 248 
Exprimet A. P. 33 
Expugnabis i. S. 9, 55 IN HORATIUM. Ixv Kxpugnare caput ii. S. 5, 74 

L'xpugnat juvenum donios iii. Od. 15, 9 

Expulit ii. S. 2, 130 

Expiilit lielleboro iiioibuin bileiiique me- 

racoii. EpI. 2, 137 
Expurgare 2, 53 
Exsangiie cumin urn i. 19, 18 
Exsecat i. S. 2, 14 
E.Tsecti) cornu frons i. S. 5, 59 
Exsiccet i. Od. 31, 11 
Exsilis Ep. 17, 52 
Exsilit ii. S. 6, 98 
Exsorberet 3, 240 
Exsors A. P. 305 
Exspes Ep. IG, 37 

fractis navibus enatat A. P. 20 
Exstruat sacrum focum lignis Ep. 2, 43 
Exstructa i. S. 5, 98 
Ex^tractis iii^ltum diviliis potietur litres 

ii. Od. 3, 19 
Exstnictis inerant hcsterna fercula caiiis- 

tris ii. S. G, 105 
Exstiue 5, 105 

Exsudet causas Publicola i. 10, 28 
Exsurdant vina palatum ii. 8, 38 
Exta A. P. 186 
Extant Ep. 5, 35 
Extat i. S. 5, 55 
Extendatnomen in ultimas oras iii. Od. 

3, 46 
Extendere agros A. P. 208 
Extendisse majores nido j)ennas i. Epl. 

20, 21 
Extenta ii. Od. 15, 3 
Extento vivet fevo 2, 5 
Extentum per funem ire ii. Ej>!. 1, 210 
Extenuaiitis i. S. 10, 14 
Exterior ii. 5, 17 
Externi 7, 87 
Exterreti. Epl. 6, 11 
Extimui ii. S. 3, 174 
Extirauit A. P. 415 
Extinctus ii. Epl. 1, 14 
Extinxit iii. Od. 4, 27 
Extonjuere poemata tendiint ii. Epl. 2, 57 
Extorla voluptas 2, 139 
Extra in nuce nil est duri 1, 31 

limen iii. Od. 4, 10. i. Epl, 19, 3G 
■ numerura fecisse modumque 18, 59 

peccatur et cxlra 2, 16 
Extractus i. S. 1 , 11 
Extrahat alvo puerum A. P. 340 
Extralie tuibaii. S. 5, 94 
Extremaarenapopulumexoret i. Epl. 1,G 

in sponda cubet pjp. 3, 22 
Extremi piimorum ii. Epl. 2, 201 
Extremis i. 20, IS. ii. 2, 204 
Extremo in Aventino 2, 69 
Extremes i. S. I, IIG 
Delph. el Var. Clus. ad Indus currit mcrcator i. Epl. 1, 45 

Arab.is 6, C 

luetcndo stravit Imnium iv. Od. 14, 31 

Nuuiidaruni in agros classe releget 
iii. 11,47 
Extremum 10, 1. i. Epl. 1, 9. A. P. 

254.417 
Extricati. S. 3, 88 
Extricata iii. Od. 5, 31 
Extriidere ii. Epl. 2, 1 1 
Extuderit labor fastidia ii. S. 2, 14 
P^xtulit arvis autuninus caput P2p. 2, 18 
Exuere duris pellibus 17, 15 
Exul ii. S. 1, 59. A. P. 96 

egregius iii. Od. 5, 48 

patria; ii. 10, 19 
Exules iii. 3, 38 
Exult'm iii. 11, 10 
Exusta Ep. 5, 37 Faba ii. S. 3, 182 

Pythagorte cognata 6, 63 
FabiB i. Epl. !C, 55 
Fabeliani surdo nan'are putaret asello 

ii. 1 , 200 
Fabcllas aniles garrit ii. S. 6, 78 
Faber i. 8, 2 

inius A. P. 32 
Fabia i. Epl. 6, 52 
Fabio i. S. 2, 134 
Fabium 1, 14 
Fabrii.Epl. 1,87 
Fabri fabrilia tractant ii. 1, 116 
Fabricarerat i. S. 3, 102 
Fabrilia ii, Epl. 1, 116 
Fahriclura i. Od. 12,40 
Fabricio ii. S. 3, 36 
Fabros eboris ii. Epl. 1, 90 
Fabula i. S. 1, 9 5. 2, 21. ii. 5, 61. 
i. Epl. 2,6. ii. 1, 80. 176. A. P. 
190.320.339 

de te narratur i. S. 1, 70 

liasi. Epl. 13, 9 

quanta fui Ep. 11,8 
Fabulffi i. Od. 4, 16 
FabulosiB nutricis iii. 4, 9 
Fabulosus Hydaspes Lambit loca i. 22, 
Face crescentem Noctilucam iv. 6, 38 

niutua uie toiTet Calais iii. 9, 13 

nuptiali digiia 11, 33 
Facem in cineres dilapsara 13, 2-< 
Facere 24, 43. i. S. 6, 18. i. Epl. 4, 2. 

0, 2. 47. ii. 1, 208 
Faccrem i. S. 4, 122. 10, 31. ii. Epl. 2, 

52 
Faceres i. S. 5. 59 

Faceret 8, 2. ii. Epl. 2, 13. A. P. 303 
hill. Uorat. I Ixvi INDEX Facetum i. S. 10, 44 
Facetus 2, 26. 4, 7. i. Epl. 6, 55 
Faciam iii. Od. 28, 2. i. S. 1, 16. 3, 9J. 
137. 4, 137. 9, 40. 41. ii. 1, 5. 24. 
57. ii. Epl, 2. 57 
Faciant i. S. 4, 78 

Facias 4, 59. 122. 10, 25. ii. 3,177. 
253. 6, 14. i. Epl. 1, 65. 9, 2. ii. 
2,196 
quid illii.a 1, 63 
Faciat 5, 102 
Facibus 4, 52 
Facie praestant ii. 4, 71 
Facie i. 6, 33 
Faciera 2, 94. ii. 8, 36 

dimovet littore curvo iv. Od. 5, 14 
verterit in hispidam 10, 5 
in faciera perraulta jocatus i. S. 5, 62 
Facienda ii. 6, 28 
Faciendo i. 10, 70 
Faciens 4, 135. ii. 6, 43 
Facientia mecum jura ii. Epl. 2, 23 
Facientibus recte ofFert regnum puero- 

rura naenia i. 1, 63 
Facies (nom.) ii. S. 4, 12 

arliuni gratarum iv. Od. 13, 22 
decora i. S. 2, 87 
Facies (verb.) 9, 23. i. Epl. 1, 60. A. P. 

385 
Faciet ii. S. 1, 54. 4, 20. 5, 66 
Facile 3, 284 
Facilemii. Od. 11,8. iii. 21,4. i.S. 1, 

22. 2, 119 
Facili ii. Od. 12, 26 
Facilisi. 25,5. ii. S. 5,76 
Faciraus ii. Epl. 1, 219 
Facinus i. 16, 56 
Facio 17, 21 

Facis i. S. 4, 79. ii. 3, 132. 312 
Facit i. 1,64. 2,19.97. ii. 3,231.7, 
117. i. Epl. 11, 17. 15. 4. ii. 1, 68. 
A. P. 467 
Faciunt 432 

Facta recte refert ii. Epl. 1, 130 
doraestica celebrare A. P. 287 
et verba probes i. Epl. 17, 16 
Furiarum lionuerim i. S. 8, 45 
ingentia ii. Epl. 1, 6 
mortalia ])eribunt A. P. 68 
regum canit i. S. 10, 43 
splendida ii. Epl. 1,237 
Facti dimidium habet, qui coepit i. 2, 40 
Factis prave versibus decorari ii. 1, 266 
Factitet A. P. 470 
Facto i. S. 6, 84 
Factos 10, 58. A. P. 427 
Factu inutile i. S. 4, 124 
Factum corruptius inibri 5, 95 
dolo esse negat 6, 90 Factum egregie lauilet vicinia ii. S. 5, lOS 
est me sene 5, 84 
ob id clarus ii. Epl. 2, 32 
Facturus i. Od. 22, 6. ii. S. 6, 7 
Faclus liomo i. 5, 33 
Facunda lingua parum decoro inter verba 

cadit silentio iv. Od. 1, 35 
Facunde Mercuri nepos Atlantis i. 10, 1 
Facundia iv. 7, 23 

deserit hunc A. P. 41 
narret prsesens 184 
praeceps insolitum eloquium tulit 217 
Fffice i. Od. 35, 27 

Surrentina miscet Falerna vina ii. S. 

4, 55 
tenus poti cadi iii, Od. 15, 16 
Fajcera ii. S. 4, 73 
Fajcibus era peruncti A. P. 277 
Ffficula Coa ii. S. 8, 9 
Fake Galena premant vitem i. Od. 31,9 
mineris te recisurum i. S. 3, 122 
raraos iiiutiles amputans Ep. 2, 11 
Falerna f8E?ce ii. S. 4, 55 

vitisiii. Od. 1, 43 
Falemag vites i. 20, 10 
Falerni ardentis pocula restinguet prai- 
tereunte lympha ii. 11, 19 
bibuli potores i. Epl. 18, 91 
fundi arat mille jugera Ep. 4, 13 
liquidi i. Epl. 14, 34 
nota Chio commista i. S. 10, 21 
severi sumere partem i. Od. 27, 10 
veteris ii. S. 3, 115 
Falemis invidet uvis ii. Od. 6, 19 
Falerno diluta mella Hyraettia ne biberis 
ii. S. 2, 15 
misto mersare vivam gallinam 4, 19 
forti miscebat 4, 24 
Falemum 8, 16 
Fallacem i. 6, 113 
Fallacis i. Od. 5,12 
Fallant Ep. 15, 21. li. Epl. 2, 127. 

A. P. 437 
Fallat iii. Od. 24, 60 
Fallax 7, 20 

Falle 11,40. i. Epl. 5, 31 
Fallendi spes 16, 54 
Fallente studio laborera ii. S. 2, 12 
Fallentis nunquam termes olivaj Ep. 16, 
45 
semita vitse i. Epl. 18, 103 
Fallere iii. Od. 14, 20. iv. 4, 52. i.Epl. 
16,61 
matris ciiieres opertos ii. Od. 8, 10 
sorano curam ii. S. 7, 114 
Falleret et aulam laitani Priami choreis 
iv. Od. 6, 16 
hospites mire sagaces ii. 5, 22 
Fallimuri. Epl. 18, 78 IN HORATIUM. Ixvii Fallitiii. Od. 16, 32. 17, 12 

ha3c aica jicrraro ii. S. 5, 50 
Fallor A. P. 42 
Fallaiit i, Epl. G, 46 
Falsa, sic veris remiscet A. P. 151 
Falsisii. Od. 2, 19. iii. 7, 14. ii. S. 2, 

6. i. Epl. 10, 38. ii. 1, 212 
Falso cupidine decepta i. S. I, 61 
Falsum i. Epl. 10, 29 
Falsus 16, 38 

Fama iv. Od. 15, 14. i. S. 2, 133. 10, 
63. ii. 3, 95. 5, 30. i. Epl. 4, 10. 
11, 3 
crcscit occulto volut arbor £evo i. Od. 

12,46 
malum gravius quam res trahit i. S. 

2, 59 
mclior contendat iii. Od. 1, 12 
non bella i. S. 4, 114 
par nunquara responsura labori ii. 8, 6G 
superstes ilium aget peiina metuente 

solvi ii. Od. 2, 8 
vetus ii. S. 1, 36 
vitrea 3, 222 
Famae das aliquid 2, 94 
servit ineptus i. 6, 16 
utile i. Epl. 18,49 
Famam i. S. 4, 83. ii. 7, 67 
aufert docti senis ii. Epl. 1, 56 
bonam evitare deperdere i. S. 2, 61 
incoluraem tueri 4, 118 
sequere A. P. 119 
vappae timet i. S. 2, 12 
Faraem durum depellere 2, 6 

miserem a populo in Persas aget i. 
Od. 21, 13 
Fames iii. 16, 18. i. Epl. 18, 23 
Famosae ponet mortis araorem A. P. 469 
Famosis laboribus fige modum iii. Od. 
15, 3 
versibus Lupo coopertoii. S. 1, 68 
Faraoso carmine laqueum nectit sponsae 

i. Epl. 19, 31 
Faniosum ii. S. 7, 51 
Famosus i. 4, 5 

hospes Lacsenae aduUer?B iii. Od. 3, 
26 
Famulisl,36. 17, \6 
Famulus A. P. 239 
Fana habuere rectos Decs iv. Od. 4, 48 

reliquit apris liabitanda Ep. 16, 19 
Fanaticus error A. P. 454 
Fannius i. S. 4, 21. 10, SO 
Fanum Vacuna- putre i. Epl. 10, 49 
Far i. S.6, 112 
Fari nescios pueros iv. Od. 6, 18 

ut possit i. Epl. 4, 9 
Farre ii. S. 8, 87 

pio moUibit aversos penates iii, Od. 
23,20 Farris i. S. 5, 69 
Fartor ii. 3, 229 
Fas ii. Od. 19, 9. 13 

atque uefas exiguo fine libidinum se- 
cemunt avidi i. 18, 10 

est obrepere somnum A. P. 360 

magnum nefasque Ep. 5, 87 

non est omnia scire iv. Od. 4, 22 

ultra trepidat mortalis iii. 29, 32 
Fasces dabit cuilibet eripietque curule i. 
Epl. 6, 53 

indigno detulerit 16, 34 

superbos Tarquini niemorem i. Od. 
12, 35 
Fascibus i. S. 6, 97 

Fasciculum portes librorum i. Epl. 13, 13 
Fascinum languet minus Ep. 8, 18 
Fasciolas ii. S, 3, 255 
Fastidia agitat sjevis verbis Ep. 12, 13, 
13 

labor extuderit ii. S. 2, 14 

magna movent stomacho 4, 78 

mala furtim perrumpet victrix i. Epl. 
10, 25 

spectatoris superbi ferre ii. 1, 215 
Fastidienti tibi infundam raajus pocu- 

lum Ep. 5, 78 
Fastidiosa tristis aegremonia 17, 73 
Fastidiosam desere copiam iii. Od. 29, 9 
Fastidiosus dorainus 1, 37 
Fabtidire i. S. 3, 44 

lacus i. Epl. 3, 11 
Faslidiret olus 17, 15 
Fastidis habitatum quinque fools agclli 
14,2 

omnia esuriens i. S. 2, 115 
Fastiditiii. Od. 1, 23 

et odit ii. Epl. 1, 22 
Fastidium Ep. 4, 12 
Fastis notis condifa iv. Od. 13, 15 
Fastos evolvere mundi i. S. 3, 112 
ad Fastos rediit ii, Epl. 1, 48 

memores iii. Od. 17, 4. iv. 14, 4 
Fastu ii. Epl. 2, 93 
FastUra i. S. 6, 95 
Fata acerba Roraanos agimt Ep. 7, 17 

bona peractis jungite C. S. 28 

breves annos Cinarae dederunt iv. Od. 
13,23 

ca;ca timet ii. 13, 16 

dice Quiritibus iii. 3, 57 

donavere nil majus raeliusve terris iy, 
2, 38 

fera caneret Nereus i. 15, 5 

recludere 24, 17 

sera iii. 11, 28 , 

si parcent 9, 12. 16 

tardiora te votis inanent Ep. 17, 62 
Fatale nionstrum daret catenis i, Od, 
37,21 Ixviii INDEX Fatali laborc portenta subegit ii. Epl. 

1, II 
Fatalis incestusque judex iii. Od. 3, 19 
Fateare i. S. 3, 111 
Fateatiir 10, 3 
Fatebitiir ii.l. 76 
Fatentes ii. Epl. 1, 17 
Fateor ii. S. 3, 305. 4, 4. 7, 37 
Fateriii. Epl. 1, 85. A. P. 418 
Faterierii. Epl. 2, 148 
Fatetur 1, 67 

Fall volucrls tardavit alas ij. Od. 17, 24 
Fatigaret minis pectora niorti devota iv. 

14, 19 
Fatigas animurn consiliis aeternis inino- 

rem ii, 11, 12 
Fatigat Romana militia assuetum Gra^- 

cari ii.S. 2, 10 
Fatigatis bubus juga demeret iii. Od. 

6, 43 
Faligatuiu ludo somnoque 4,11 
Fatigent prece virgines V'esrani i."2, 20 
Fatis 12, 51 
Fato dilatus in aivum nostrum i. S. 10, 

68 
Fatum triste niiliiinstat 9, 29 
Fauce arente traxerira pocula Ep. 14, 3 
Fauces urit sitis. i. S. 2, 114 
Favcat bonis A. P. 190 
Faventiiini turba vocat iii. Od. 24, 40 
Favet non ingeniis ille ii. Epl. I, 88 

nox el Venus iii. Od. 11, 50 
Favete linguis 1 , 2 
Favillam lacryma sparges ii. G, 23 
Faune Nyinpliarum fugientum amator 

iii. 18, I 
Fauni Sylvis deducti A. P. 241 
Faunis Satyi'isque Liber i)oetas adscrip- 

siti. Epl. 19, 4 
Fauno in uiibrosis decet innnolare lucis 

i. Od. 4, U 
Faunus Merculialium custos virorura ii. 

17,28 
Velox i. 17, 2 
Favoni 4, 1 
Favonii iii. 7, 2 
Favor iv. 8, 26 
Favorem speiatuin ploravcre suis non 

respondere meritis ii. Epl. 1, 9 
Fausta (propr.) i. S. 2, 64 
Faustis penetralibus nutrita indoles iv. 

Od. 4. 26 
Faustitas alma 5, 18 
Faiisto i pede ii. E[)l. 2, 37 
Faulor i. 18,00. ii. 1,23 

inepte est (pro favet ineple) i. S. 10, 2 
Fautorlbus nequitiae i. Epl. 15, 33 
Faxis cave ii. S. 3, 38 

liffic niihi propria innnera 6, 5 
Febrem dissimides sub tempus edendi i. Epl. 10, 23 
Febres adduL;it opella forensis 7, 9 

deduxit a;groto domini corpora 2, 43 
Febriui reducet ii. S. 3, 294 
Febrium nova cohors i. Od. 3, 30 
Fecerat horrendas aspectu pallor i. S. 8, 

26 
Fecere Di melius ii. G, 4 

queui non disertum foecundi callces i. 
Epl. 5, 19 

ruinas aula;a snspensa ii. S. 8, 55 
Feceris bene iv. Od. 8, 21 
Fecerit arbitria splendida de te Minos 
7,22 

fiirtnm i. S. 3, 91 

auspicium i. Epl. 1, 86 
Fecerunt Di bene i. S. 4, 17 
Feci furtum i. Epl. 16, 46 

rem ii. S. 0, 6 
Fecisse i. Epl. 17, 5 

nil extra numerum 18, 59 

poema ii. 2, 109 
Fecisseiit ii. S. 3, 85 
Fecisset i. 9, 37 

Fecisti me locupletera i. Epl. 7, !•> 
Fecit ii. S. 3, 202. 322. A. P. 468 

magnum i. S. 10, 20 

me tua virtus tibi amicum ii. 5, 33 

multa A. P. 413 

nil (piod repvehendere possis ii. S. 3, 
138 

permulta causa mea i. 4, 98 

soleas 3, 128 

viriliter i. Epl. 17,38 
Fefeilit castra i. Od. 10, 16 

me cruor herbis Ep. 3, 7 

natus morier/sque i. Epl. 17, 10 

radix latens in aspcris locis Ep. 5, 68 
Felicem i. S. 6, 52. ii. 7, 31 

cerebri te aicbam i. 9, 12 
Felices mirabimur Ep. 16, 53 

omnes compusui i. S. 9, 28 

teret amplius i. Od. 13, 17 

viventes clamat in urbe i. S. 1, 12 
Felicior Ep. 15, 17 
Feliciores ramos inserit 2, 12 
Feliciter audet ii. Epl. 1, 166 
Felix Latin m C. S. 66 

post Cinaram iv. Od. 13, 21 

recepto C^esare 2, 48 

sis iii. 27, 13 
Fenuir exile tumentibus suris additum 
Ep. 8, 9 

teneruin i. S. 2, 81 
Fenestras junctas quatiunt i. Od. 25, 1 
Fer imperium i. Epl. 5, 6 
Fera diluvies irritat quietos amnes iii. 
Od. 29, 40 

Germania Ep. 16, 7 

(jii;ecun(]ue prascedet 6, 8 IN HORATlU^r. Ixix Fera faM i. OJ. 15, I 
Feraci in Algiilo iv. 4, 58 

lege niarila C. S. 19. 20 
Feracis Sardinia segetes i. Od. 31,4 
Fer;u Iberiaj belliiin quis curet iv, 5, 27 

inulta; catulos celent iii. 3, 41 

Numanliai bella ii. 12, I 

sylvis latent foriiiidolosis duici sopore 
languidae Ep, 5, 55 

suetaj vexare locum i. S. 8, 17 
Feiar cinis aridus injuriosis ventis Ep. 
17, 34 

magna nave an parva, ferar unus et 
idem ii. Epl. 2, 200 

penna per liquidurn aiira ii. Od. 20, 1 
Ferarum more rapientcs i. S. 3, 109 
Feras ligna in s^lvam 10, 34 

plausus ii. 3, 185 
Ferat Aufidus acer cum ripa simul vul- 
sos i. 1, 58 

pretiuin securus poena; ii. Epl. 2, 17 

(piid 2, 96 

quo error A. P. 308 

sapiens insani nomt-n i. Epl. G, 15 

te aura mutata retrorsum 18, 88 
Feratur aquore quietioie Ep. 10, II 
Ferax venenoruui Iberia 5, 22 
Fercula ii. S. G, 104 
Fere i. S. 3, 9G. i. Epl. 6, 9. 17, 24 
Fere (pro plerumque) 19, 5. ii. 1, 236 
Ferebar incerto pede Ep. II, 20 
Ferebaris pugnas nou sat idoneus ii. Od. 

19,27 
Feremus laborem Ep. 1,11 

te, ut lu fortunam i. Epl. S, 17 
Ferendo narres te sudavisse 13, 16 
Ferens Ceecuba vina ii. S. 8, 15 

Deos in sinu ii. Od. 18, 27 

olentem MjEvium navis Ep. 10, 2 

ore acinum ii. S. 6, 85 
Ferent plus poscente i. Epl. 17, 44 

quocunque pedes Ep. 16, 21 
Ferentemi. S. 10,50 

dura ii. Epl. 1, 141 

immemorata i. 19, 33 
Ferentes discerpta merubra Mazonomo 

ii. S. 8, 86 
Ferenti (propr.) iii. Od. 4, IG 
Ferentiaum i. Epl. 17, 8 
Ferentur indigna honore ii. 2, 112 
Feres praemia victricis hederas i. 3, 25 

pueris munuscula 7, 17 
Feretii. S. 5, 13 

auratuluin perturaultiis iii. Od. 29,64 

cum res ipsa ii. S. 1, 18 

hsBC seges ingratos omnibus annis i. 
Epl. 7, 21 

melior fortuna i. Od, 7, 25 

personam i. Epl. 17, 29 Feret {npcr iite angulus 14, 23 

plura iii. Od. 16, 22 

quid feret hie dignum tanto proniissor 
hiatu A. P. 138 

signa niiliti;i! tu;e iv, Od. 1, 10 

stoinaclio pituita tumultura ii. S. 2, 7G 
Feret (pro perinitfet) Ep. 15, 13 
Feri equi te similem dico i. S. 5, 57 
Feriamiii. Od.11,43 

sidera sublinii vertice i, 1, 3G 
Feriant ii. S. 7, 99 
J'erias longas prajstes Hesperis iv. Od. 

5, 37 
Feriat te frigore ii. S. 1, 62 
Feriatos male Tr')as iv. Od. 6, 14 
Feriemus agiiam humiiem ii. 17, 32 
Fereint impavidum ruinaj iii, 3, 8 
Feriet non semper quodcunque arcus 

minabitur A. P. 350 
Fi-ris adilictum alitibus atque canibus 
Ep. 17, 11 

annoso verba palato ii. S. 3, 274 

leonibus Ep. 7, 12 

occupabitur solum 16, 10 

sylvis pra!ponere urbem ii. S. 6, 92 
Feriunt fulmina sumiuos montes ii. Od. 

10, 11 
Fero multa ii. Epl. 2, 102 
Feroces aquiia; iv. Od. 4, 31 

Parthos iii. 2, 3 

Sicambros iv. 2, 34 
Ferocior i. 37, 29 
Feronia i. S. 5, 24 
Feros Britannos hospitibus iii. Od. 4, 33 

cultus hominura voce formasti i, 10, 2 

indomita cervice i. E])l. 3, 34 
Ferox retiis currit ii. Od, 5, 13 

bello i. 32, 6 

Hector iv. 9, 21 

Latium i. 35, 10 

Medea A. P. 123 

miles i. Od. 6, 3 

praesidio Veneris 15, 13 

Roma iii. 3, 44 
Fen-amenta i. Epl. 1, 86 
Ferrata diruit agraina vasto impelu iv. 

Od. 14, 30 
Ferratos belli postes refregit i.S. 4, Gl 
Ferre fastidia spectatoris superbi ii. Epl. 
1,215 

fortunam raagnara bene disce iii. Od. 
27, 74 

jube flores rosae ii. 3, 14 

juga 6, 2 

jugum i. 35, 28. ii. 5, 1 

laborem i. S. 4, 12 

nuces sinu laxo ii. 3, 172 

opem A. P. 461 

pedem choris ii. Od. 12, 17 Ixx INDEX Ferre recusant pedes vitiosum ii. S. 7, 108 

recusent humeri et quid valcant A. P. 
39 

secundas res i. S. 9, 46 

vires recusant ii. Epl. 1, 259 

virus Ep. I, 10 

vultum i. S. 6, 121 
Ferrem iii. Od. 14, 27 
Ferrentii, Epl. 1, 163 
Ferres iv. Od. 8, 5 
Ferret i. S. 3, 11. ii. Epl. 2, 14 
Ferro ab ipso ducit opes aniraumque iv. 
Od. 4, 60 

demeteret caudam salacem i. S. 2, 40 

genitricem occidit Orestes ii, 3, 133 

lacerare iii. Od. 27, 46 

mitiget agnim 11. Epl. 2, 186 

mordaci pinus icta iv. Od. 6, 9 

necari ii. S. 7, 58 

petita bellua Ep. 5, 10 

petitus i. S. 2, 66 

sfficula duravit Ep. 16, 65 

stravit pecus ii. S. 3, 202 

violare 3, 139 
Ferruni acuisse i. Od. 2, 21 

acutum tepefecit in niatris jugulo ii. 
S. 3, 130 

acutum valet reddere cos A. P. 305 

molliat ignis i. S. 4, 20 

nil obstettibi 1, 39 

retusum i. Od. 35, 40 
Fers te nullius egenteni i. Epl. 17, 22 
Fert Ep. 5, 3. 9, 13. ii. S. 3, 68. 185. 
i. Epl. 14,9 

Neiuon' ocyus oleum ii. S. 7, 34 
Fertile mare generosaj testse 4, 31 

Tibur iv. Od. 3, 10 
Fertili Bacclio ii. 0, 19 
Fertilibus olivelis 15, 8 
Fertilis Africee iii. 16, 31 

frugum tellus C. S. 29 
Fertur incerto mari Ep. 9, 32 

numeris lege solutis iv. Od. 2, 11 

prfeceps per mala i. S. 4, 31 

quo rara securis 7, 27 
-Fertur (pro dicitur) i. Od. 7, 23. 16, 
13. iii. 5, 41. 20, 13. ii. S. 3, 170. 
6,80 
Fervens jecur bile tumet i. Od. 13, 3 
Ferrent allata popinis ii. S. 4, 62 
Ferventius amni rapido ingenium i. 10, 

62 
Fervet iv. Od. 2, 7 

avaritia miseraque cupidine pectus i, 
Epl. I, 33 
Fervida flamma urens in ^tna Ep. 17, 

32 
Fen'ida vina ii. S. 8, 38 
Fervidi juvenes iv. Od, 13, 26 Fervidiora mero Ep. 11, 14 
Ferv'idis caloribus inclusa mundi pars 
iii. Od. 24, 36 
rotis evitata meta i. 1 , 4 
Fervido jequore deprailiantes ventos 

stravere divi 9, 10 
Fervidos ictus laurea spissa ramis exclu- 

det ii.l5, 9 
Fervid um sidus Ep. 1, 27 
Fervidus ae&tus i. S. 1, 38 
florente juventa A. P. 116 
puer i. Od. 30, 5 
Ferula cffides meritum subire majora i. 

S. 3, 120 
Ferum victorem cepit Grsecia ii. Epl. 

1, 156 
Ferunt anni multa commoda A. P. 175. 
i. Epl. 16, 9 
dedecus grande ii. S. 2, 96 
florein ten-je solutte i. Od. 4, 10 
jugera fruges iii. 24, 13 
melia apes 16, 33 
perniciem i. S. 4, 130 
vepres coma et pruna i. Epl. 16, 9 
Femnt (pro aiunt) iii. Od. 17, 2 
Femntur flumiiiis ritu 29, 34 
Fei-vor accessit icto capiti ii. S. 1, 25 
pectoris me tentavit iu dulci juventa 
i. Od. 16. 24 
Ferus Cupido ii. 8, 14 
est adeo i. Epl. 1, 39 
inipingas clitellas 13, 8 
vultu torvo 19, 12 
Fescennina licentia ii. 1, 145 
Fessas cohortes abdidit oppidis iii. Od. 

4, 38 
Fessi pervenimus i. S. 5, 94 
Fessis ii. Od. 4, 11 

vomere tauris iii. 13, 11 
Fesso ii. Epl. 1, 221 
Fessos boves Ep. 2, 63 

corporis artus levat salutari arte C. S. 
63 
Fessum longa militia latus ii. Od. 7, 18 
me sol acrius admonuit ire lavatum 
i. S.6, 125 
Fessus pastor rivum quaerit iii. Od. 29, 
22 
viator dormire incipit i. S. 5, 17 
Festas dapes Ep. 9, 1 

Sfficulo referente luces iv. Od. 6, 42 
Festinant ii. Epl. 1, 192 
Festinanti i. S. 1, 113 
Feslinantis i. Epl. 1, 85 
Festinas i. Od. 28, 35. i. Epl. 2, 38 
Festinat ad eveiitum A. P. 148 

calidus mulls gerulisque redemtor ii. 

Epl. 2, 72 
cuncta manus iv. Od. 11,9 IN HORATIUM. Ixxi Festinat in augenda re i. E])l. 1(5, 08 
lites componeie 2, 1 1 
poonas per vim odio inulto 2, Gl 
Festis difbus ii. S. 3, 143. A. P. 210. 
232 
quiuquatribus ii. Epl. 2, 197 
lenninalibus Ep. 2,-59 
Festo die iii. Od. 28, 1 

tempore ii. Epl. 1, 140 
Festos aliosye dierum albatus celebret 
U.S. 2, 61 
per dies ii. Od. 3, 7 
Festuni diem adduxerit rcdiens annus ii, 

S. 2, 83 
Festus dies dat veniani soranunique i. 
Epl. 5,9 
dies anno redeunte corticem astric- 

tum pice dimovebit iii. Od. 8, 9 
dies atras niihi eximet curas 14, 13 
in pratis vacat otioso cum bove pagus 
18, 11 
Fias i. 16, 27 

fabula i. Epl. 13, 9 
Fiati. S. 2, 118 
Ficis pinguibus pastum jecur anseris 

albi ii. 8, 88 
Ficta sint proxima veris A. P. 338 

verba 52 
Fictis ii. S. 8, 83 

Ficto in pejus vultu ii. Epl. 1, 264 
Fictum i. S. 3, 62 

cannen ex noto sequar A . P. 240 
Ficu cum diiplice nux ornabat roensas 

ii. S. 2, 122 
Ficulnus truncus eram inutile lignum i, 

8, 1 
Ficus 8, 47 

prima calorque designatorem decorat 

lictoribus atris i. Epl. 7, 5 
pulla suam ornabat arborem Ep. 16, 
46 
Fida conjuge ii. Epl. 1, 142 
Fide constanti juvenem iii. Od. 7, 4 

ia-sa praniteat i. 33, 4 
cum Fide pocnas luani Ep. 17, 37 
Fide (pro fidei) commissa prodiderit i. 

S. 3, 95 
Fide Cjrllenia Ep. 13, 9 

Teia dices Penelopen i. Od. 17, 18 
Fidelem ii. 4. 18. ii. S. 5, 102 

alitem expertus Jupiter iv. Od. 4, 3 
Fideles animi teneant A. P. 336 
Fideli silentio est tuta merces iii. Od. 

2,25 
Fidelibus catulis visa cerva i. 1, 27 
desideriis icta patria iv. 5, 15 
oculis subjccta A. P. 181 
Fidelis medicus ii. S. 3, 147 
Amice ii. Epl. 2, 1 Fideliter i. 18, 70 
Fiduin G, 36 

hribebunt verba A. P. 52 

iDulta promissa levant ii. Epl. 2, 10 

mutatosque Deos flebit i. Od. 5, 5 
Fidem muderere blatidius Orplieo 24, 14 
Fidenis i. Epl. 11,8 
Fidens juventus horrida brachiis iii. 

Od. 4, 50 
Fidentem tuo pra;sidio tuteris i. Epl. 

18, 18 
Fidentes rebus iii. Od. 3, 59 
Fides ii. IS, 9. i. Epl. 1, 58. 18, 17 

arcani prodiga i. Od. 18, 16 

audet jam redire C. S. 57 

certa segetis me£B iii. Od. 16, 30 

culpari mefuit iv. 5, 20 

justitiai soror incoriupta i. 24, 7 

nulla daninis i. Epl. 17, 57 

perjure fallat sociumiii. Od. 24, 59 

rara albo velala panno i. 35, 21 
Fidet sibi certius ad casus duros ii. S. 2, 

108 
Fidibus ^oliis querentcra Sappho ii. 
Od. 13, 24 

canoris auritas quercus duceve i. 12, 11 

commissi ^oliie puellae calores vivunt 
iv. 9,12 

dedit Musa Divos A. P. 83 

die melos iii. Od. 4, 4 

juvat placare Deos i. 36, 1 

novis hunc sacrare decet 20, 10 

Latinis aptare modos Tbebanos i. Epl. 
3, 12 

Latinis sequi verba raodulanda ii. 2, 
143 

severis voces crevere A. P. 216 
Fidicen i. Epl. 19, 33 

Romanse lyrae iv. Od. 3, 23 

Thaliffi 6, 25 
Fidis (verb.) i. Epl. 19, 44 
Fidis (nom. adj.) ii. S. 1, 30. i. Epl. 

8,9 
Fidit nee nitido conjux adultero iii. Od. 
24, 20 

nil pictis navita puppibus i. 14, 15 

sibi dux i. Epl. 19, 22 
Fidos inter amicos 5, 24 
Fidum pectus amoribus niutuis ii, Od. 

12, 16 
Fidus interpres A. P. 133 

judex iv. Od. 9, 40 
Fieres ii. 8, 3 

Fieret ii. Epl. 2, 150. A. P. 408 
Fieri i. S. 1, 104. 2, 104.6, 25 
Fies iii. Od. 13, 13 
Fiet 14, 24. ii. S. 3,4. 73. ii. Epl. 2, 5. 

A. P. 469 
Fige modum nequitia' tu;e iii. Od. 15,2 Ixxii INDEX Figit adaraantinos clavos suniniis vertl- 

cibus (lira necessilas 24, 5 
Figura niutata i. 2, 41 
Figurat os tenerum pueri balbumque 

Poeta ii. Epl. 1, 126 
Fila trium soroium patiuntur atra ii. Od. 

3, 16 
Filia expugnat juvenum domos iii. 15, 8 
Nasicffi ii. S. 5, 65 
pulclirior matre pulchra i. Od. 16, 1 
sylvpe nobilis pinus Pontica 14, 12 
FilifB relictura nomen iii. 27, 35 
Filiani iiiagni Cieontis iilta Ep. 5, 64 
Filiura Thetidis marinse i. Od. 8, 14 
Filius i. S. 1, 84. 3, 46.4, 50. ii. 3, 
122. 239. 5. 45 
AIbi i.4, 109 
Albini A. P. 327 
Dionysi i. S. 6, 38 
Fortunre ii. 6, 49 
imniaturus 8, 59 
Maia; i. Od. 2, 43 
Ornyti iii. 9, 14 
I'heiidos mariute iv. 6, 6 
Veneris iii. 27, 68 
Filix urenda agvis )icglectis iniiascitur i. 

S. 3, 37 
Filo tenui poeraata deducta ii. Epl. 1 , 

225 
Findere sarculo patrios agros i. Od. 1,11 
Findet canicula rubra statuas ii. S. 5, 

39 
Findetur dividuo rounere milii quadra i. 

Epl. 17, 49 
Findit dies mensem iv. Od. 11, 16 
Finduntflumina frigida teilus Ep. 13, 14 
Fine exiguo libidinum fas atque nefas 
avidi discemunt i. Od. 18, 10 
destinata rapacis Orci ii. 18, 30 
sine petitae Epnlse inamarescunt ii. S. 

7, 107 
supremo invidiam domari coniperit 
(pro morte) ii. Epl. 1, 12 
Finem cerhim veto pete 2, 56 
jaculo nobilis expedite i. Od. 8, 12 
quem tibi Di dederint 11, 2 
sub utrumque ii. S. 1, 35 
Fines intra naturag viventi i. 1 , 50 
deniqiie certi sunt in rebus 1, 105 
Etruscos incolait 6, 2 
per nieos lenis incedas iii. Od. 18, 2 
Finge sibi convenientia A. P. 119 
Fingent carmine nobilem ^'.olio iv. Od. 

3, 12 
Fingentur vana; species A. P. 8 
Fingere carniina ii. Epl. 1, 227 

non cxaudita Cethegis cinctutis A. P. 

50 
opprobria in quemvis i. Epl. 15, 30 qui non visa potest i. S. 4, 84 
versus A. P. 382 
Fingeris ad rectum voce paterna 367 
Fiiigi speranius carmina 331 
Fingit equuii) docDem i. Epl. 2, 64 
Fingitur artibus virgo iii. Od. 6, 22 
Fingo operosa carniina iv. 2, 32 
Finibus Atticis reddas incoliimem i. 3, 6 
Finiet prandia nigris moris ii. S. 4, 

23 
Finire dolores 3, 263 
laborem i. 1 , 93 
laborem vitai tristitiamque mero i. 

Od. 7, 17 
labores qu»rentem iii. 4, 39 
Finiret sitim nulla copia lymplia; ii. 

Epl. 2, 146 
Finis ii. S. 8, 60 

amomm iv. Od. 1 1 , 32 

Atlanteus i. 34, 11 

aut quod manet me stipendium Ep, 

17,36 
chartseque viaeque i. S. 5, 104 
excludat jurgia ii. Epl. 1, 38 
iongorum openim lepertus A. P. 406 
qusreiidi i. S. i, 92 
spe dura ferentem aninium ii. Epl. 1, 
Ml 
Fiuilinii Ej). 16, 3 

Finitimum latus Boreae iii. Od. 24, 38 
Fiuitis anioiibus auimum reddere i. 
19, 4 
studiis ii. Epl. 2, 104 
Finium tutor Sylvanus Ep. 2, 22 
Finxerunt lue Di animi pusilli i. S. 4, 

18 
Finxisse i. Epl. 9, 8 
Fio obscuius A. P. 26 

agilis i. Epl. 1,16 
Firniaret patres labentes consilio iii. 

Od. 5,46 
Fiiraior Hydra secto corpore iv. 4, 61 
Firmo javeiii Ep. 12, 3 
Firmus 1, 16. ii. S. 7, 26 

pascere (pro valens) i. Epl. 17, 47 
Fisanus iv. Od. 13, 2 

nielior accedente senecla ii. Epl. 2, 
211 
Fistula cum tacita ijTa pendet iii. Od. 
19, 20 
dicunt carmina pastores iv. 12, 10 
dulci pcrsonuere saxa i. 17, 10 
non sine iv. Od. 1, 24 
Fit i. 24, 19. i. S. 1, 1. 44. 56. 117. ii. 
1, 32. i. Epl. 7, 83. ii. 2, 14. 101. 
A. P. 329. 357 
Fiunt sacra arcana Ep. 5, 52 
Fixa arundo in vertice terret volutrcs 
i. S. 8, 7 IN IIORATIUM. iKxiii FixjB populaa Ep. 5, 39. 

Fixis ariiiis ad postern Herculis i. Epl. 

1, 5 
Fixum ii. S. 3, 294. i. Epl. 16, 64 
Flacciii. S. 1, 18 
Flacco Ep. 15, 12 
Flagellis ad mortem ca?sus i, S. 2, 41 

sectus prascoriisad fastidiura Ep. 4, 11 
Flagello liorribili secteie i. S. 3, 119 

sublimi tange Chloen iii. Od. 26, 11 
Flagitat ii. S. 4, Gl 
Flagitoii. Od. 18, 13 
Flagitio additis damnum iii. 5, 26 
Flagitium iiigens ii. S. 4, 82 

pejus letlio timet iv. Od. 9, 50 
Flagrans amor i. 25, 1 1 
Flagrantia ad oscula detorquet ii. 12, 25 
Flagrantis liora caniculaj iii. 13, 9 
Flagres amore mei uti bitumen ignibus 

Ep. 5, 81 
Fiagret rumore malo i. S. 4, 125 
Flamina tibiae cessant iii. Od. 19, 19 
Flamnia i. IG, 3 

Chimaras cecidit iv. 2, 16 

exstructa i. S. 5, 98 

in iEtna urens Ep. 17, 33 

meliore digne puer i. Od. 27, 20 

per taedes equitavit iv. 4, 43 

properabat larabere tectum i. S. 5, 73 

sine 5, 99 
FJaramae rotantes vertice sordidum fu- 

mum trepidant iv. Od. 11, 11 
Flanimis adui'i Colcbicis Ep. 5, 24 

et ferro niitiget agrum ii. Epl. 2, 186 

ureret iv. Od. 6, 19 
Flatu complere sediiia A. P. 205 

invido Notus detinet a domo trans 
maris ajquora iv. Od. 5, 10 
Flava Chloe iii. 9, 19 
FlaviB Phyllidis parentes ii. 4, 14 
Flavam religas comani i. 5, 4 
,riavt (propr.) i. S. 6, 72 
Flavo Ganymede iv. Od. 4, 4 
Flavum Tiberim tangere i. 8, 8 

Tiberini vidimus ire 2, 13 
Flavusii. 3, 18 
Flebili sponste iv. 2, 21 
Flebilibus modis urges ademtum Mysten 

ii. 9, 9 
Flebilior nuUi quam tibi i. 24, 10 
Flebilis Ino A. P. 123 

multis occidit i. Od. 24, 9 
Flebiliter gemens Ityn iv. 12, 5 
Flebis mcEclios arrogantes anus i. 25, 10 
Flebit ii. S. 1 , 46 

mutatos Decs i. Od. 5, 6 
Flebo inultusut puer Ep. 6, 16 
Flectere durum mollibus imperils iv. 
Od. 1,6 

Dclph. et Var. Clas. Ind. Flectere equum sciens iii, 7, 25 
Fleet! in vitium cereus A. P. 163 
Flectis amnes ii. Od. 19, 17 
Flentibus adsunt humanivultus A. P. 101 

amicis discedit i. S. 5, 93 
Flentis i. Epl. 17, 56 
Flereii. S. 8, 59. A. P. 102 
Fles iii. Od. 7, 1 
Fleturum multa caput Ep. 5, 74 
Flevere ii. Od. 9, 17 
Flevit amorem cava testudine Ep. 14, 

11 
Flore impedire caput i. Od. 4, 10 

rosse puniceaj iv. 10, 4 

rosarura iii. 29, 3 
Flore (propr.) i. Epl. 3, I. ii. 2, 1 
Floreiit juvenum ritu A. P. 62 
Florente juventa 115 
Florcs an)oenae rosae ii. Od. 3, 14 

apricos necte i. 26, 7 

perambulet Attre ii. Epl. 1, 79 

quid veliut iii. Od. 8, 2 

recentes carpere 27, 44 

spargere i. Epl. 5, 14 
Floret vinea imputata Ep. 16, 44 
Floribusiii. Od. 13, 2 

Geniura piabant nietnoreui brcvis Zbvi 
ii. Epl, 1, 144 

non semper idem honor ii. Od. 11, 9 

novis tenipora vinciie iv. 1, 32 
Florum studiosa iii. 27, 29 
Flos purpureus rosae 15, 15 
Fluat tibi Pactolus Ep. 15, 20 
Fluctibus apruin appingit A. P. 30 

Eois intonata hyems Ep. 2, 51 

fractis rauci Adrire ii. Od. 14, 14 

Hesperiis minabitur Eurus i. 28, 26 

horridis utrumque latus verberes Ep. 
10, 4 

Icariis luctantem Africum i, Od. 1, 15 

in raediis rerum ii. Epl. 2, 85 

Stygiis ereptum ^Eacum iv. Od. 8, 25 
Fluctus novi te referent in maie i. 14, 2 

per longos ire iii. 27, 42 
Fluentem nauseam coerceat Ej>. 9, 35 
Fluenti arbusto regerit expressa convicia 

i. S. 7, 28 
Fluere 10, 50 
Flueret4, 11 
Fluit utilis infirmo capiti fons i. Ejil. 

16, 14 
Fluifantia ii. S. 3, 269 
Fluitem spe dubiae liorae pendulus i. Epl. 

18, 110 
Flumeu ii. S. 3, 38 

dulce ii. Od. 6, 1 1 

hyberimm i. S. 7, 27 

Medum ii. Od. 9, 21 

Metaurum iv. 4, 38 
Uorat. K Ixxiv INDEX Flumen rapidum ii. S, 3, 242 
Ehenum A. P. 18 
Tanainiv. Od. 15, 24 
Flumina 1. Epl. 13, 10 

constiterint acuto gelu i. Od. 9, 4 
decrescentia preetereunt ripas iv. 7, 4 
diccre ii. Epl. 1, 252 
frigida Scamandri Ep. 13, 14 
fugientia captat Tantalus i. S. I, 69 
ignRia belli ii. Od. 1, 33 
vaga i. 34, 9 
Flumine languido Cocytos erians ii. 
14, 17 
Magno i. S. 1, 55 
Tiberino i. Epl. 11,4 
Fluminis paterrii ripa; i. Od. 20, G 

ritu feruntur iii. 29, 33 
Fluminmn lapsus rapidos moranteni i. 

12, 10 
Fluvii strepimt iv. 12, 3 
Fluviis graven! Solantis aishin) ii. 5, 6 

Iffitam (Dianam) i. 21, 5 
Fiuvios in campo obstare queratur ii. S. 
3. 55 
per fiuvios ruentis 3, 57 
Fluunt tarda ingrataque tempora i. Epl. 

1,23 
Fluxit cruor Remi in terrani Ep. 7, 19 
hoc fonte derivata clades in patriain 
populumque iii. Od. 6, 20 
Focalia, fasciolas, cubital, insignia mor- 

bi ii. S. 3, 255 
Focis quinque habitatum i. Epl. 14, 2 
Foco super large ligna reponens i. Od. 

9, 5 
Focum saciTim lignls vetustis exstruat 

Ep. 2, 43 
Focus splendet jamdudum i. Epl. 5, 7 
Fodicet latus 6, 51 

Fcecunda coiijux si donii erit ii. S. 5, 31 
culpa; ssecula nuptias inquinavere iii. 

Od. C, 17 
in gente Meneni ii. S. 3, 287 
vitis iii. Od. 23, 6 
Foecundee leporis ii. S. 4, 44 
Foecundi calices i. Epl. 5, 19 
Foeda cicatrix i. S. 5, 60 

simulacra fumo iii. Od. 6, 4 
Foedera regura ii. Epl. 1, 24 
Fcedere certo castitas iii. Od. 24, 23 
Foedis conditionibus 5, 15 
Fcedo carmine splendida facta linunt ii. 
Epl. 1, 236 
victii Orpheus deten-uit homines syl- 
vestres A. P. 392 
Fcedum caput ii. S. 3, 126 
Fcedus rumpere fraternum i. Epl. 3, 35 
rcemina iv. 1, 29 
calebo 11, 33 Foeminae einancipatua Ep. 9, 12 
Fceminis grata carmina i. Od. 15, 14 

super jugandis decreta C. S. 19 
Ftenerator Alfius jamjam fnturas rusti- 

cus Ep. 2, 67 
Foinore occulto res crescit i. Epl. 1, 80' 

omni solutus Ep. 2, 4 

positis nummis dives i. S. 2, 13. A. P. 
421 
Foenum habet in cornu i. S. 4, 34 
FcEta vulpes iii. Od. 27, 4 
Fffitus nutriant C. S. 31 

parturit iv. Od. 5, 27 
Foliain Arimiiiensem Ep. 5, 42 
Foliis amaris vescatur parens ii. S. 3, 
114 

brevioribus me ornes i. Epl. 19, 26 

mobilibus i. Od. 23, 6 

niultis iii. 17, 9 

uruatuni ducem iv. 3, 7 

sylvse mutantur pronos in annos A. P. 
60 

viduantur orni ii. Od. 9, 8 

udos ramos cum 1. S. 5, 81 
Follibus hircinis conclusas auras 4, 19 
Fomenta Ep. 11, 17 

frigida curarum reiinquere i. Epl. 3> 
26 

paret i. S. 1, 82 

podagram juvant i. Epl. 2, 52 
Fons et principium A. P. 309 

hie, hoc caput rerum erat i. Epl, 
17,45 

jugis aqus ii. S. 0, 2 

nonien rivo dare idoneus i. Epl. 16, 12 

splendidior xitro iii. Od. 13, 1 
Fonte Graco cadant A. P. 53 

hoc derivata clades iii. Od. 6, 19 
Fonteius i. S. 5, 32 
Fontem vini ii. Od. 19, 10 
Pontes lymphis manantibus obsfrepunt 
Ep. 2, 27 

reraotos adire ii. S. 4, 94 
Fontibus iii. Od. 4, 25 

integris gaudes 1. 26, 6 

stomaclium supponere i. Epl. 15, 8 
Fonticulo i. S. 1 , 56 
Fontis Pindarici haustus i. Epl. 3, 10 
Fontium nobilium fies iii. Od. 13, 13 

origines celat Nilus iv. 14, 45 
Foramine pauco aspirare A. P. 203 
Forasi. Epl. 7, 31. 5,25 
Fore Ep. 15, 10. i. S. 1, 21. 2, 67. 
A. P. 6 

iter tutum (sine verbo antecedente) 
iii. Od. 16, 7 

niagnas laudi ii. S. 3, 99 

(abl.) i. 2, 67 
Forenses A. P. 245 IN HORATIUM. Ixxv Forensis opella i. Epl. 7, 8 
Fores ante ponectuni objicere Aquilo- 
nibus iii. Od. 10, 3 
robustffl munierant 16, 2 
Foret 4, 13. iv. 8, 22. Ep. 12, 23. i. 
S. 2, 53. 4, 4. .5, 59. (J9. C, 100. 8, 
36. 10, 68. ii. 4, 45. 6, 3. ii; EpI. 
1, 194. 2, 89. A. P. 289 
Foribus invisis haeret ii. S. 3, 262 
oppositis arcus minaces iii. Od. 26, 8 
repulsum perfundii gelida ii. S. 7, 90 
Foils i. 10, 30. ii. 2, 16 
Forma Tecmessse movit Ajacem ii. Od. 

tibi loquaciter, et situs agn scnbetiir 
i. Epl. 16, 4 

vincas Nirea Ep. 15, 22 
Formabat puerum dictis i. S. 4, 121 
Forinai luelioris ii. 7, 52 

offensffl cedet constantia Ep, 15, 15 

reddatur uni A. P. 9 
Foimam Di tlbi dedeiunt i. Epl. 4, 

donal pecunia 6, 37 
Formanda; mentes studiis iii. Od.24, 54 
Formare personam novam A. P. 126 
Formas et scalpra, non sutor emat ii, S. 
3, 106 

impares sub juga mittere i. Od. 33, 
11 
Forraasti voce cultus homiimm 10, 3 
Format nos natura prius intus A. P. 108 

prasceptis amicis pectus ii. Epl. 1, 
128 
Formet poetam A. P, 307 
Formianii. Od, 20, 11 
Foriiiiarum inojnia iii. 17, 6 
Formica magni laboris exemplo est i. S. 

], 33 
Forraidare fures 1, 77 

nocturnes vapores i. Epl. 18, 93 
Forniidat acumen judicis A. P. 364 
Forniidatani Romani Parthis ii. Epl. I, 

256 
Formidatus classe iii. Od. 6, 15 
Formidet te mulier ii. S. 7, 65 
Formidine fastis vertexe inodum ii. Epl. 
1, 154 

mi sera privet ii. S. 7, 77 

mortis caret ii. Epl. 2, 207 

nulla imbuti i. 6, 4 

prenae nihil in te adinittes 16, 53 
Formido avium fummque maxima i. S. 
8,4 

(verb.)i. Epl. 19, 46 
Forinidolosa3 sylvis latent feraj Ep. 5, 55 
Formidolo^us Scorpius aspicitme ii.Od. 

17, 18 
Formis iniparibus deceptum ii. S. 2, 30 
Formosa mulier supeme A, P. 4 vis videri iv. Od. 13, 3 
Formosus i. S. 3, 125 

capiat haljeri 6, 31 
Formula liajc reges tenet ii. 3, 45 
Fomice exiret i. 2, 31 

olente 2, 30 
Fornix i. Epl. 14, 21 
Foro concurrant tria funera i. S. 6, 43 

in medio scripta recitent 4, 75 

qucrilur distare Carinas i. Epl. 7, 48 

rfts cerfabitur ii. S. 5, 27 
Fors i. Od. 2S, 31. ii. S. 1, 59. 6, 10 

objeceril i, 1, 2 

obtulit 6, 54 
Forsan ii. Od. 16, 31 
Forsit (pro forsan) i. S. 6, 49 
Fortasse Ep. 13, 7. i. S. 3, 20. 6, 98. 

ii. Epl.2, 164. A. P. 19 
Fortassis i. S. 4, 131. ii. 7, 40 
Forte iv. Od. 9, 1. Ep. 16, 15. i. S. I, 
48. 3, 64. 4, 104. 9, 1. 10, 43. ii. 
3, 273. 8, 25. i. Epl. 7, 26. 29 
Fortem ii. S. 5, 102. i. Epl. 9, 13 

animum hoc tolerare jubebo ii. S, 5, 
20 

colonum 2, 115 

Scipiadam scribere 1, 16 
Fortes i. Od. 7, 30. ii. 16, 17. i. S. 7, 
II. ii. Epl. 1, 139 

creantur fortibus iv. Od. 4, 29 

vivite ii. S. 2, 135 

vixere ante Aganiemnona iv. Od, 9, 
25 
Forti Corano ii. S, 5, 64 

Dioraede i. 5, 92 

Falerno ii. 4, 24 

marito 3, 216 

pectore Ep. 1, 14 
Fortia pectora opponite rebus adversis 

ii. S. 2, 136 
Fortibus creantur fortes iv. Od. 4, 29 
Fortior sperneve iii. 3, 50 
Fortis i. 6, 1. iii. 5, 32. i. S. 3, 52. ii. 
3, 97. 6, 69. 7, 86, i. Epl. 7, 46. 
ii. 1, 50 

Alexandri 1 , 241 

appare ii. Od. 10, 22 

August! iv. 2, 43 

gens 4, 53 

utcumque Ep. 17, 52 

vultii sereno i. Od. 37, 26 
Fovli^sinia T;yndaridaram i. S. 1, 100 
Fortitcr i. Od. 14, 2. ii. S, 3, 42. 

i, Epl. 15, 27 
Fortium Graiorum iv. Od. 8, 3 
Fortius i. S. 10. 15. i. Epl. 14, 4 
Fortuitum spernere cespitem ii. Od. 

15, 17 
Fortuna duici ebria i. 37, 11 Ixxvi INDEX Fortnna I Heu, quis te crudelioi in nos 
Deus est ii. S. 8, 61 

in viliam lahier a?qua ii. Epl. 1, 94 

manca ruit ii. S. 7, 88 

mariibus retortis regum trahitur ii. 
Epl. 1, 191 

nielior quo nos cumque feiet ibimus 
i. 0(i. 7, 25 

noniinis nostri occidit iv. 4, 71 

non mufat genus Ep. 4, G 

novos moveat tumultus ii. S. 2, 126 

prospera iv. Od. 14, 37 

quibus dcdit vitem i. 31, 10 

rapax 34, l.*) 

redeat miseris, abeat supeibis A. P. 
201 

saevo Tiegofio lata iii. Od. 29, 49 

ser\ at vnltuui benignum i. Epl. 11,20 

TrojiE retiascens tristi clade iterabitur 
iii. Od. 3, 62 

usus nomo dexterius i. S. 9, 45 
Fortune i. Epl. 7, 54 

ad sumnnini v(-ninius ii. 1, 32 

lilius ii. S. (i, 49 

ludum ii. Od. 1, 3 

responsare superba; i, Epl. 1, G8 

riviis te inauret 12, 9 
Fortunam arte eniendaturus ii. S. 8, 85 

laudas 7, 23 

magnam disce bene ferre iii, Od. 27, 
75 

Priami cantabo A. P. 137 

quo milii, si uti iionconceditur i. Epl. 
5, 12 

ut tu, sic nos te, feremus 8, 17 
Fortunarum habitum A. P. 109 
Fortunatam vitam plene praestantia i. 

Ejjl. 11, 14 
Fortunati mercatores i. S. 1, 4 
Fortunaiius arte ingenium A. P. 295 
Fortunatum species et gratia prsestat i. 

Epl. 6, 49 
Forfunaverit Deus horam 11, 22 
Fortunis absona dicta A. P. 112 
Forum i. Epl. 19, 8 

Appt i. S. 5, 3 

diff'ertiim transire i. Epl. 6, 59 

litibus orbum iv. Od. 2, 43 

omne spectat i. Epl. 16, 57 

pete 6, 20 

vespertinum pererro i. S. 6, 114 

vitat Ep. 2, 7 
Fossa liic est ingens ii. S. 3, 59 
Fossam i. 8, 28 
Fossor iii. Od. 18, 15 
Foveairi A. P] 459 

cautus lupus meluit i. Epl. 16, 50 
Fracta cuspide ii. S. I, 14 
lagena 8, 81 Fracta res mea ii. S. 3, 19 

virtus ii. Od. 7, 11 
Fractis fluctibus 14, 14 

navibiis A. P. 20 
Fracto crure planum triviis attollere cu- 
rat i. Epl. 17,59 
Fractos remos difFerat Eurus Ep. 10, G 
Fractus membra multo labore i. S. 1,5 

orbis illabatur iii. Od. 3, 7 
Frsena evaganti licentias injecit iv. 15, 10 
Frsenato equi auris est in ore i. Epl. 

15, 13 
Frrpnis compesce 2, 63 

ora temperat i. Od. 8, 7 

jiarentem cuirere asellum doceat i. S, 

1,91 
remotis prosiliet ii. 7, 74 
Fra3num depulit ore i. Epl. 10, 38 

recepit 10, 36 
Fragilem phaselon solvat iii. Od. 2, 28 

ratem pelago commisit i. 3, 10 
Fragili myrto iii. 23, 16 

quKrens illidere dentem ii. S. 1, 77 
Fragilis Pediatia i. 8, 39 
Frangas mandata (pro violas) i. Epl. 

13, 19 
Fran gat imperium i. Od. 35, 16 

patinara ii. S. 8, 72 
Frangatur janua i. 2, 128 
Frangere clathros objectos cavea; A. P. 
473 

enitar comua monstri iii. Od. 27, 47 

persequor i. 23, 10 
Frangit ilices trementes Aquilo Ep. 

10, 8 
Frater i. Epl. 6, 54. ii. 2, 87. A. P. 313 

adversai-ius est i. Epl. 18, 63 

Castoris Ep. 17, 43 

Opuntiae i. Od. 27, 11 
Fraterna lyra 21, 12 
Fraternffi necis scelus Ep. 7, 18 
Fraternis animis i. Epl. 10, 4 

moribus 18, 43 
Fraterno sanguine ii. S. 5, 16 
Fraternum rumpere foedus i. Epl. 3, 35 
Fratre i. S. 10, 85 

de rapto dolentis i. Epl. 14, 7 
Fratrem mosrentis cura moratur 14, 7 
Fratres Helena; i. Od. 3, 2 

in fratres animi paterni ii. 2, 6 

tendentts opaco Pelion imposuisse 
Olympo iii. 4, 51 
Fratrum i. 35, 34. ii. Epl. 2, 183 

geminorum gratia dissiluit i. 18, 41 

nobile parnequitiaet nugis ii.S. 3, 243 
Fraudatis lucernis i. 6, 124 
Fiaude mala i. Od. 3, 28 

sine ii. 19, 20. C. S. 41 
Fraudem committere i. Od. 28, 31 IN HORATIUM. Ixxvii Fraudem socio non incogitat uUam ii. 

Epl. 1, 122 
Fraudes medias palluit iii. Od. 27, 27 
Fraudibus objice nubem i. Epl. IG, 62 
Fraudis avarae vindex iv. Od. 9, 37 
Fraudulento duce iii. 3, 24 
Fraxinos proceras manibus vertere 25, 

16 
Fregerit caules alieni horti i. S. 3, 116 

guttur parentis iinpia manvi Ep. 3, 2 
Fregi diem niero ii. Od. 7, 7 
Fregisse cerviceni parentis 13, 6 
Freiiientern equum mittere per ignes 

iv. 14, 23 
Frementes equos verterunt Ep. 9, 17 
Freniitum asquuris nigti iii. Od, 27, 23 
Frequens populus i. 35, 14. ii. 17, 25 

redemtor iii. 1, 34 
Frequentes liidos C. S. 24 

venere ii. S. 3, 230 
Frequentia compila 3, 25 
Freta inter turres vicinas currentia i. 

Epl. 3, 4 
per Freta navibus traheret i. Od. 15, 1 

vult ponere 3, 16 
Fretis acrior Adriae 33, 15 

aestuosis unda tulit ii. 7, 16 
Freto actus dux Neptuuius Ep. 9, 7 
Fricti ciceris A. P. 249 
Frigida flumina findunt Ep. 13, 13 

fomenta curarum i. Epl. 3, 26 

quartana ii. S. 3, 290 

rura i. Epl. 15, 9 
Fiigidas noctes insonmis agit iii. Od. 

7,6 
Frigidior Hebrus i. Epl. 16, 13 
Frigido sub Jove manet venator i. Od. 

1, 25 
Frigidum Prsneste iii. 4, 22 
Frigidus Empedocles A. P. 465 

rumor ii. S, 6, 50 
Frigora inatutina mordent parum cau- 
tos 6, 45 

mitescunt Zephyris iv. Od. 7, 9 
Frigoribus Pelignis caream iii. 19, 8 
Frigus acerbum i. Epl. 17, 53 

amabile fessis tauris pra;bes iii. Od, 
13,10 

collegit i. Epl. 11, 13 

defendere i. S. 3, 14 

dissolve i. Od. 9, 5 

per medium i. Epl. 15, 5 

quo depellere possit i. S. 2, 6 
Fronde cuenant comas viiicti ii. Epl. 1, 
110 

nierita decorus iv. Od. 2, 36 

nova palnmbes texere iii. 4, 12 

victoria coronet i. Epl. 18, 64 
Frondere Tarentum 16, 11 Frondes agrestes sylva spargit iii. Od. 
18, 14 

Hyemis sodali Euro dedicet i. 25, 19 
Froudibus strictis exples i. Epl. 14, 28 

variis obsita 1. Od. 18, 12 
Frondis nigral ilex iv. 4, 58 
Frons exsecto comu i. S. 5, 59 

turgida comibus iii. Od, 13, 4 
Fronte i. S. 8, 12 

angusta i. Epl. 7, 26 

curvatos imitatus ignes iv. Od. 2, 57 

obducta solvatur senectus Ep. 13, 5 

proterva ii. Od. 5, 16 

tenui insignem i. 33, 5 
Frontem senectus exaret rugis Ep. 8, 4 

solicitam explicuere iii. Od. 29, 16 

turpaverat i. S. 5, 61 
Fronti praeponere olivam i. Od. 7, 7 
Frontibus adversis pugnautia secum 

compouere i. S. 1, 103 
Frontis ad urbauaj descendi praemia i. 
Epl. 9, 11 

contracts seria vino explicuit ii. S. 2, 
125 

mutatse redis 8, 84 
Frontium doctarum hederas praemia i. 

Od. 1, 29 
Fmar judiciis, non, ut porticibus i. Epl. 

1, 71 
Fruaris raptim grato tempore ii. 2, 198 
Fructibus Siculis frueris i. 1 2, I 
Fructus ex re decerpere i. S. 2, 79 
Fruendi artemque divitias Ui dederunt 

i. Epl. 4, 7 
Frueris fructibus 12, 2 
Frugaliter viverem i. S. 4, 107 
Fruge homa iii. Od. 23, 4 

multa pecus i. Epl. 16, 10 
Fruges consumere nati 2, 27 

Italiae defudit Copia pleno cornii 12, 
28 

liberas ferunt jugera iii. Od. 24, 13 

pomifer autunmus effuderit iv. 7, 11 

uberes aetas tua retulit agris 15, 5 
Frugi i. S, 3, 49. ii. 7, 3. i. Epl. 16, 49 

Penelope ii. S. 5, 81 

Penelopen 5, 77 

populus A. P. 207 
Frugibus 67 

locupletem annum ii. Epl. 1, 137 
Frugis expertia A. P. 341 

provisas copia in annum i. Epl. 18, 
109 
Fruguni prosperam iv. Od. 6, 39 

tellus fertilis C. S. 29 
Frui paratis i. Od. 31, 17 
Fruitur te credulus 5, 9 
Frumenta condita ii. Epl. 1, 140 

daturas ager 2, 161 Ixxviii INDEX Frumenta porlet i. Epl. 16, 72 
Frumenti acervum ingentera ii. S. 3, 
111 
centum millia area triverit i. 1, 45 
copia pascat populuin i. Epl. 15, 14 
in cunierani 7, 30 
plus dotalibus emetat agris 6, 21 
quantum nietit Africa ii. S. 3, 87 
Frusta laxdi seinesa fi, 86 
Frustra i. Od. 24, 11. ii. 14, 13. 15. iii. 
7, 21.13, 6. Ep. 17, 72. i. S. 10, 
46. ii. 2, .54. 98. 3, 7. 7, 115. i. 
Epl. 7, 31. A. P. 241. 440 
Frustrere ii. S. 3, 32 
Fruticeto alto latitantem aprum exci- 

pere iii. Od. 12, 10 
Fucatus color crocodili stercore Ep. 

12, 11 
Fucis i. S. 2, 83 

Fuco lana medicata iii. Od. 5, 28 
Fucum vellera jK)tantia i. Epl. 10, 27 
Fudit maculas incuria A. P. 352 

versibus opprobria ii. Epl. 1 , 146 
Fuerat i. Od. 2, 10 
Fueris i. Epl. 6, 40. II, 24 
Fuerit i. S. 2, 57. 4, 95. 10, 64. 65. ii. 

3, 180. B, 4. 19 
Fuero exclusus i. 9, 58 
Fuerunt 5, 43 
Fufidius i. S. 2, 12 
Fufius ebiius ii. 3, 60 
Fugai. Epl. 18, 24. ii. 2, 16 

culpae fuga in vitium ducit A. P. 31 
leti ii. S. 6, 95 
secunda Ep. 16, 66 
temporum iii. Od, 30, 5 
Fugacem conies atra premit sequiturque 
ii. S. 7, 115 
vimm mors persequitur iii. Od. 2, 
14 
Fugaces anni labuntur ii. 14, 1 
equos 1, 19 

lyncas cohibentis arcu iv. 6, 33 
Fuga; celeres 8, 15 

dura mala ii. 13, 28 
Fugara celerem 7, 9. 13, 17 
inter vina raoerere i. Epl. 7, 28 
morbi qua;re (pro a morbo) 6, 29 
Fugas seiTorum ridet ii. 1, 121 
Fugat astra rediens Phoebus iii. Od. 
21, 24 
audacem terretque poetam ii. Epl. 1, 

182 
doctum indoctumque recitator acerbus 
A. P. 474 
Fugaiis lenebiis iv. Od. 4, 39 
Fugato nato i. S. 2, 21 
Fugax lympha ii. Od. 3, 12 
Pholoe 5, 17 Fuge longe i. S. 4, 34 

magna i. Epl. 10, 32 

qurerere i. Od. 9, 13 

quo i. Epl. 20, 5 

suspicari ii. Od. 4, 22 
Fugere (penult, producta) ii. Epl. 2, 
206 

(inf.)i. 1, 41 
Fugerem i. S. 4, 106 
Fugeres ii. Epl. 2, 150 
Fugeret i. Od. 7, 22 
Fugerit aetas invida 11, 7 

annus ii. S. 6, 40 

insidiatorem hamo praeroso 5, 25 

judicium i. 4, 100 

venis causa morbi ii. Od. 2, 15 
Fugi i. Epl. 16, 46 
Fugiam 1, 72. 8, 11 
Fugienda i. S. 2, 75. 3, 114 
Fugiendum 2, 132 

Fugiens decidit in turbam praedonuni 
2, 42 

hora iii. Od. 29, 48 

hostem currebat i. S. .3, 10 

opprobria culpae i. Epl. 9, 10 

pauperiem 1, 46 

porta eburna iii. Od. 27, 41 
Fugient iv. 7, 19 
Fugiente ciirru i. Epl. 16, 7 

penna iii. Od. 2, 24 

solem rapidum ii. 9, 12 
Fugientes cervos jaculari iii. 12, 9 

servos i. S. 1, 78 
Fugientia capiat 2, 108 

flumina capiat 1, 68 
Fugientuin Nyinpharum amator iii. Od. 

18, 1 
Fugies i. 15, 31. iii. 20, 3. i. Epl. 20, 

13 
Fugimus ii. S. 8, 93 
Fugio i. 6, 126 
Fugis Ep. 12, 25. i. S. 3, 86 
Fugisset i. 5, 68 
Fuj;isli ii. 3, 5 
Fugit Ep. 5, 63. 9, 8 

Acheronta Martis equis iii. Od. 3, 
16 

alite serpents Ep. 3, 14 

canis rabiosa ii. Epl. 2, 75 

improbus i. S. 9, 73 

inermem i. Od. 22, 12 

insidias i. S. 3, 58 

juventas et verecundus color Ep. 17, 
21 

juventas levis retro ii. Od. 11, 5 

Magnessam iii. 7, 18 

nullum caput Proserpina i. 28, 20 

se quoque ii. 16, 20 

Venus iv. Od. 13, 17 IN HORATIUM. Ixxix Fugit urbes ii. Epl. 2, 77 

Fugitivus ii. S. 5, IG. 7, 113. i. Epl. 

10, 10 
Fugito 18, G9 

Fugiunt equitum turmae ii. 1, 190 
nubes i. Od. 12, 30 
poetam vesanum A. P. 455 
Fui Ep. 11, 8 
Fuisset i. S. G, 131. ii. 3, 317. i. Epl. 2, 

25. ii. 1,90 
Fuit iii. Od. 11, 34. 20, 15. 27, 43. iv. 
10, 7. Ep. 7, 11. i. S. 3, 9. 18. 46. 
107. 4, 9. 6, 3. 13. 71. 80. 7, 13. 
10, 62. ii. 3, 278. i. Epl. 2, 30. 
ii. 1, 103. 151. 232. 2, 128. A. P. 
10, 396 
Fulgebat coelo sereno luna Ep. 15, 1 
Fulgens Capitolium iii. Od. 3, 43 

doiuus ii. 12, 8 
Fulgent certa sideia nautis 16, 3 
Fulgente arcu decoius C. S. Gl 

curru i. S. 6, 23 
Fulgentem imperio iii. Od. 16, 31 
Fulgentes Cycladas 28, 14 

oculos ii. 12, 15 
Fulgentia signis castra i. 7, 19 
Fulges religata crines iv. 11, 5 
Fulget honoribus iii. 2, 1 8 
Fulgor armorum ii. 1, 19 
Fulgore non fumum, sed ex fumo dare 
iucem A. P. 143 
suo uril ii. Epl. 1, 13 
Fulgoribus insanis stupet acies ii. S. 

2, 5 
Fulgura feriunt niontes ii. Od. 10, 12 
Fulinina inimica raittes lucis i. 12, 60 
iracunda ponere Jovem non patimur 
3,40 
Fulminantis Jovis magna manus iii. 

3,6 
Fulniine caduco sustulerit immanem 
turmam 4, 44 
raissos ad Orcuin 4, 74 
Fulmineo icta potentiiis 16, 11 
Ful minis alitem ministrum iv. 4, 1 
Fulta moUi pede i. S. 2, 88 
Fultum pravis talis 3, 48 
Fultiira ruenti stomacho accedat ii. 3, 

154 
Fulvse matris iv, Od. 4, 14 
Fulvi ii. S. 7, 96 
Fulvus cetera iv. Od. 2, (iO 

Lacon Ep. 6, 5 
Fumat odore vetus ara iii. Od. 18, 7 
Fumo lacryraoso i. S. 5, 80 
dare Iucem A. P. 143 
nigro iii. Od. G, 4 

uvani duraveris Albanam ii. S. 4, 72 
Fumosaj cum pede peruie 2, 117 Fumum bibere iii. Od. 8, 1 1 
ex fulgore dare A. P. 143 
Roraa; miraii iii. Od. 29, 12 
sordidum rotantcs flamniaj iv. 11, 12 
verterat in fumum et cinerem i. Epl. 
15, 39 
Funalia lucida iii. Od. 26, 7 
Functos virtute duces iv. 15, 29 
Functum laboribus levare ii. 18, 38 
Functus aevo 9, 13 
sacris A. P. 224 
Fundani i. S. 10, 42. ii. 8, 19 
Fundata pecunia villis i. Epl. 15, 45 
Funde unguenta de conchis capacibus 

ii. Od. 7, 22 
Fundeiis liquorem novum de patera i, 

31, 3 
Fundet opes ii. Epl. 2, 121 
Fundi emlor ii. S. 5, 108 

pateini inopem ii. Epl. 2, 51 
Fundis auribus obseratis preces Ep. 17, 

53 
Funditus i. Od. 16, 20 
Fundo imo pereuntis iii, 11, 27 
Fundos lin(juinius i. S. 5, 34 
Fundum patrium mimfe donat 2, 5G 
Fundus i. Epl. 2, 47. 16, 1 
avitus i. Od. 12, 44 
cultus ii. S. 5, 13 
mendax iii. Od. 1, 30 
nee vendibilis, nee firmus pascere i. 
Epl. 17,47 
Fune jam contento jam laxo laborat ii. 

S. 7, 20 
Funebre bellum i. Epl. 19, 49 
Funebres Cupressus Ep. 5, 18 
Funem demittere A. P. 461 
per extentum ire ii. Epl. 1, 210 
rectum ducere i. 10, 48 
Funera lacryniosa Trojae i. Od. 8, 15 
mista densantur senum ac juvenum 

28,19 
moves Dardanae gentt 15, 10 
paventis Gallise iv. 14, 49 
tria coucurrunt foro i. S. 6, 43 
tristia luctantur plaustiis ii. Epl. 2, 74 
Funeratus arboris ictu (pro occisus) iii. 

Od. 8, 7 
Funere inani absint nsnife ii. 20, 21 

conducti plorant A. P. 431 
Funeri maturo piopior iii. Od. 15, 4 
Funeribiis vertere triumphos i. 35, 4 
Funesto veterno arcere properent i. Epl. 

8, 10 
Fungar vice cotis A. P. 304 
Fungi raunere amici propioris i. Epl. 9, 5 
Fungis pratensibus optima est natura 

ii. S. 4, 20 
Fungitur officiis vernaliter 6, 108 Ixxx INDEX Funibus Ibericis latus peruste Ep. 4, 3 

sine i. Od. 14, 6 
Funis retroeat iii. 10, 10 
Funus egregie factum ii. S. 5, 105 

imperio parabat i. Od. 37, 8 

sub ipsum marmora secanda locas ii. 
18, 18 

tuum ut imagines ducant triumphales 
Ep. 8, II 

vicinum aegros exanimat i. S. 4, 126 
Fur 3, 106. 4, 3. 8, 39. ii. 7, 72 
Furca expellas naturani i. Epl. 10, 24 
Furcam ibis sub prudens ii. S. 7, 66 
Furcifer 7, 22 
Furem i. Epi. 16, 36 
Furensi. Od. 13, 11 
Furentem 16, 25 

Neptunum a terra spectare i. Epl. 
11, 10 
Furenti domino omnera rem couiinittes 

ii. S. 7, 66 
Fures i. 8, 4. 17 

formidare malos 1, 77 
Furere dulce est recepto amico ii. Od. 
7,28 

Inacliia Ep. 11, 6 

quid sit ii. S. 3, 41 
Fuiiffi i. Od. 28, 17 
Furiale caput niuniant centum angues 

iii. 11. 17 
Furiam ii. S. 3, 141 
Furiare solet amor el libido matres equo- 

rum i. Od. 25, 13 
Furiaium voces hornierim i. S. 8, 45 
Furibundus i. Epl. 10, 17 
Furibus prosunt 6, 46 
Furiis malis actum ii. S. 3, 135 
Furiosa Agave 3, 304 

Thrace li. Od. 16, 5 
Fuiiose ii. S. 3, 207 
Furiosius i. 3, 83 
Furiosus ii. 3, 207. 222 
Furis 5, 58. 7, 35 

Furiti. Od. 15, 27. iii. 29, 18. A. P. 472 
Fmnante libo ducor ii. S. 7, 102 
Furius 5, 41 
Furni i. 10, 80 
Furao 4, 37 
Fumos i. Epl. 11,13 
F\iror brevis 2, C2 

citilis iv. Od. 15, 17 

caecus Ep. 7, 13 

minus argutos poiitas vexat ii. Epl. 
2,90 

noclumus occurrara Ep. 5, 22 
Furore victa pietas iii. Od. 27, 35 
Fiurorem minuit i. 37, 12 
Furores puerorum et puellarum inille ii. 
S. 3, 325 Furta latrociniis pares res i. 3, 122 

ligurit il. 4, 79 
Furtim defossa terra i. 1, 42 

ex coUo carpsisse coronas ii. 3, 256 

fastidia perrumpeti. Epl. 10, 25 

bumor in genas labitur i. Od. 13, 7 

relabor in preecepta Aristippi i. Epl. 
1, 18 

terris abdiderint i. S. 8, 43 
Funis 4, 94. ii. 3, 157 
Furtiva iimtat strigili 7, 110 
Furtivae lanae fasciculum portes i. Epl. 

13, 14 
Furtivis nudatacoloribuscornicula 3, 19 
Furto jocoso condere i. Od. 10, 8 

oves periere i. Epl. 7, 86 
Furtum feci 16, 46 

fecerit i. S. 3, 94 
Furvae regna Proserpinae Li. Od. 13, 21 
Furum aviumque maxima formido i. S. 

8,3 
Fusee i. Od.22, 4 

Fuscum jubemus salvere i. Epl. 10, 1 
Fuscusi. S. 9, 61. 10, 83 

Hydaspes ii. 8, 14 
Fuste coerces i. 3, 134 

cum longo vigilet ii. 3, 112 

saligno lumbos dolat i. 5, 23 
Fustes recisos ad arbitrium matris por- 

tare iii. Od. 6, 41 
Fustibus pugnabant i. S. 3, 101 
Fustis formidine vertere modum ii. Epl. 

1, 154 
Fusum esset durius ii. S. 3, 22 
Fusumne parum Latini sanguinis Ep. 

7,4 
Futuo i. S. 2, 127 
Futura ii. 8, 44 
Futuram i. Od. 7, 29 
(Futuri subjunctivi usus) 

Juverint (pro possint Juvare) Ep. 2, 
49 

paravero (pro velim parare) 1 , 32 
Futuri avidus A. P. 172 

divina senlentia 218 

raetuens in pace ii. S. 2, 110 

non incauta formica i. 1,35 

teraporis exitum nocte caliginosa pre- 
mit Deus iii. Od. 29, 29 
Futurum i. Epl. 7, 1 

quid sit eras i. Od. 9, 13 
FuturusEp. 1,17. 2, 68 Gabiisi. Epl. 11, 7. ii. 1, 25.2, 3 
Gabios i. 15, 9 IN HORATIUM. Ixxxi Gadesii. 0(1. 6, 1 

Gadibus 2, 11 

Gajtulee leicnfe catiilos iii, 20, 2 

Gffitulas ii. 20, 15 

Gffitulo murice vestes tinctae ii. EpI. 2, 

181 
Gffitulus leo i. 0(1. 23, 10 
Galatea iii. 27, 14 
Galba i, S. 2, 46 
Galeae leves i. Od. 2, 38 
Galeamet aegida currusque ctrabiera pa- 
rat Pallas 15, 11 
Galesi flumen ii. 6, 10 
Galli frementes Ep. 9, 18 

sub cantum ubi consultor pulsat ostia 
i. S. 1, 10 
Galliae non paventis funera iv. Od. 14, 

49 
Gallica ora nee temperet fiaenia lupafis 

i. 8,6 
Gallicis pascuis crescunt vellera iii. 16, 

35 
Gallina dura malum responset palato ii. 
S. 4, 18 
tergere palatum 2, 24 
I'hrax par Syro 6, 44 
Gallis i. 2, 121 
Galloni ii. 2, 47 

Gallos cuspide pereuntes describe! 1, 14 
Ganymede flavo iv. Od. 4, 4 
Gargani querceta Aquilouibus laborant 

ii. 9, 7 
Garganum nemus mugire putes ii. Epl. 

1, 202 
Gargiliiis i. 6, 58 
Gara ii, S. 8, 46 
Garrire libellos comis i. 10, 41 
Garriret ille quidlibet 9, 13 
Garrit aniles fabulas ii. 6, 77 
Garrulus i.4, 12.9, 33. ii. 5, 90. i. Epl. 

18, 69 
Gaude 6, 19 

sorte tua Ep, 14, 15 
Gaudeat an doleat i, Epl. 6, 12 
eripi oscula ii, Od, 12, 27 
hedera virenti i, 25, 18 
populus Priami ii. S. 3, 195 
Gaudens cruentis Bellona 3, 223 

mulier raarito iii. Od. 14, 5 
Gaudent molles auriculae praenomine ii. 
S. 5, 32 
scribentes ii. Epl. 2, 107 
Gaudentem agros sarculo findere i. Od. 
1,11 
nummo te addicere ii, S, 5, 109 
parvis sodalibus et certo lare i. Epl. 
7,68 
Gaudentes csede Sygambri iv. Od. 14, 
51 
Delpk. ct Var. Clas. Gaudentes Camcsnaj rure i. S. 10, 45 
Gaudentis somno Bacchi cliens ii. Epl. 

2,78 
Gaudere i, 8, 1. 15 

pittls labellis i. S, 1 , 72 
Gaudes cannine ii, Epl, 2, 59 

caniiinibus iv, Od. 8, 11 

excerpens pomis semina ii. S. 3, 272 

fontibus i. Od. 26, 7 

Iffidere i, S, 4, 78 

rebus humanis illudere ii. 8, 62 
Gaudet decerpens pjTa insitiva Ep, 2, 
19 

castor equis ii. S. 1, 26 

doceri motus lonicos iii. Od, 6, 21 

equis A. P. 162 

flabulis pecus i. Od. 4, 3 

fossor terram invisam pede pepulisse 
iii. 18, 15 

bis plebecula ii, Epl, 1, 186 

mutata sorte ii. S. 6, 110 

posuisse apicem i, Od, 34, 16 

vitiis ii. S, 7, 6 
Gaudetis dato consilio iii, Od, 4, 42 
Gaudia impermissa donat raptim 6, 28 

non contingunt solis divitibus i. Epl. 
17,9 

prodentem vultum celare ii. S. 5, 
104 

properas, ad iv. Od. 12, 21 

quanta fuerunti. 5, 43 

vana ii. Epl. 1, 188 
Gaudiis advoceris iv, Od. 11, 14 
Gavisa tragoedis ii, Epl. 1, 98 
Gausape purpureo pertersit mensam ii. 

S. 8, 11 
Gaza2 tumultus mentis non submovent 

ii. Od, 16, 9 
Gazis beatis Arabum invides i. 29, 2 
Gelida fixum ripa ii. S. 3, 294 

morte divos carentes ii, Od, 8, 11 

perfundit foribus repulsum ii. S. 7, 90 

unda perluor i. Epl. 15, 4 
Gelidffi rex metuatur eras i. Od, 26, 4 
Gelide ministrat A. P. 171 
Gelido Algido prominet i. Od. 21, 6 

Hffmo 12, 6 
Gelidos rivos inficiet sanguine iii, 13, 6 
Gelidum nemus i. 1 , 30 

sub noctem ii. Epl. 2, 169 

Scytheniv. Od. 5,25 
Gelidus riviis Digentia i. Epl. 18, 104 
Geloni ultimi ii. Od. 20, 19 
Gelonos 9, 23 

pharetratos iii. 4, 35 
Gelu acuto constiterunt Humina i. 9, 3 
Gemant antennae 14, 6 
Genielli ad castera i. Epl, 10, 3 
GemcUuni ii, S, 3, 244 
Jnd. Hor. L IxxxU INDEX Gemeiis flebiliter Ityn iv. Od. 12, 5 
(jementis littora Bospori ii. 20, 14 
Geminant aera Corybantes i. 16, 8 
Geminentiir serpentes avibus (pro ge- 

nerentur) A. P. 13 
Geminis iv. Od. 7, 5 
Gemino ab ovo A. P. 147 
Gerainorum i. Epl, 18, 41 
Geminus iii. Od. 29, 64 
Gerais i. Epl. 20, 4 
Geniit 15, 7 
Gemmas ii. 2, 180 

niittamus iii. Od. 24, 50 
Genimis venale ii. 16, 7 
cum Gerumis Tyiios niirare colores i. 

Epl. 6, 18 
Genae incolumes iv. Od. 10, 8 
in Genas humor labitur i. 13, 6 
per Genas rara laciytoa manat iv. 1, 

34 
Genauvos 14, 10 
Gener ii. S. 5, 66 

spretus Ep. 6, 1 3 

Syllai i. S. 2, 64 
General tellus portentum i. Od. 22, 15 
Generaturnil niajns ipso 12, 17 
Genera i. S. 1, 13 
peneii quanlura demas virtutibus addas 

i. Epl. 20, 22 
Generosae testaj non omne mare est fer- 
tile ii. S. 4, 31 
Generosior petitor descendat in cam- 
pum iii. Od. 1, 10 

te est nemo i. S. 6, 2 
Generosis ignotos 6, 24 
Generosius perire qusrens i. Od. 37, 

21 
Generosum et lene requiro i. Epl. 15, 

18 
Generum ii. Od. 4, 13 
Genialus lectus in aula i. Epl. 1, 87 
Genibus caput tangas ii. S. 7, 61 

et corde tremit i, Od. 23, 8 

minor i. Epl. 12, 28 
Genis in pulchris excubat iv. Od. 13, 8 
Genitalis C. S. 16 
(Gt'iiitivi usus rarior) 

Amphora Bibuli consulis iii, Od. 
28, 9 

cadus temeti ii. Epl. 2, 163 

catinus lagani i. S. 6, 115 

.certamina divitiarum i. Epl, 5, 8 

cumera frumenti 7, 30 

fuga morbi 6, 29 

herba lapathi ii, S, 4, 29 

medius pacisque belli ii. Od, 19, 28 

opifex coronae iii, 27, 30 

patera nieri bimi i. 19, 15 

patina omasi i. Epl, 15, 31 (Genitivus pro accusativo) 

invidit ille ciceris, nee longse avenre 

ii. S. 6, 84 
(rei diversae active) 
metus MarsPB cohortis ii. Od. 20, 17 
(rei diveisse passive) 
ardor puellas Candidas Ep. 11, 27 
cupido imn)itis uvaa ii. Od. 5, 10 
cura rerum Caesaris Ep. 9, 37 
de^iderimn cari capitis i. Od. 24, 1 
formido fustis ii. Epl. 1, 154 

raoitis 2, 207 
honor sepulcri ii. Od. 20, 24 
metus aurarum et syluaj i. 23, 4 
Deorum 35, 37 
mortis i. S. 4, 127 
sitis argenti i. Epl. 18, 23 
studio athletarum ii. 1, 95 
timor Deorum ii. S. 3, 295 
Genitor Pelopis i. Od. 28, 7 

produserit usus ii. Epl. 2, 119 
Genitiicem occidis Orestes ii. S. 3, 133 
Genium memorem brevis aevi floribus et 
vino piabant ii. Epl. i , 144 
mero curabis iii. Od. 17, 14 
per Genium dextramque Deosque Pena- 
tes obsecro i. Epl. 7, 95 
Genius diurno vino placari ccepit A. P. 
210 
scit, qui comes natale astrum terape- 
ratii. Epl. 2, 187 
Gens Appula li. S. 1, 38 

forlis jactata aequoribus Tuscis iv. Od. 

4,53 
Immana per vetilum nefas ruit i. 3, 26 
prisca raortalium Ep. 2, 2 
Geiite de infima divo moreris ii. Od. 
3, 23 
frecunda Meneni ii. S. 3, 287 
sine erit 5, 15 
Gentes rapuit rapietque vis improvisa 
leti ii. Od. 13, 20 
le metuunt i. 35, 10 
terruit 2, 5 
Genii Dardante mores fiinera 15, 11 
pis secrevit littora Ep. 16, 63 
Romidae dale remque prolemque 
C, S. 47 
Gentibus intulit ignem i, Od, 3, 28 

victis fluraen additum ii. 9, 21 
Gentis humanffi pater 12, 49 
Roniulae custos iv. 6, 2 
tuae exitiura i. 15, 22 
Genua dum virent obducta solvalur se- 

nectus fronte Ep, 13, 4 
Genuit ludus trepidum certamen i. Epl. 
19,48 
parens Tyrrhenus iii, Od. 10, 12 
Genus ^^aci 19, 3 IK HORATIUM. Ixxxiii Genus audax lapcti i. Od. 3, 27 

claruni i. S. 5, 54 

Danaiii. Od. 14, 18 

deniissum ab jEnea ii. S. 5, C3 

diversum confusa camelo panthera ii. 
Ep]. 1, 195 

et formaiu I'egina pecunia doiiat i. C, 
37 

fortuna non mutat Ep. 4, 6 

hoc minime jurat i. S. 4, 24 

hominum colunt ii. Epl. 1, 7 

humanutn Ep. 5, 2 

jactes i. Od. 14, 13 

ignotum A. P. 275 

implacidiim iv. Od. 14, 10 

inquinavere iii. G, 18 

iieglectum i. 2, 35 

nepotum iii. 17, 4 

non est unum ii. S. 3, 301 

nugas concredere vellet C, 44 

omne i. 2, 2 

Piscium i. Od. 2, 9 

placem irritabile vatum ii. Ej)l. 2, 
102 

Regiura ii. Od. 4, 15 

suspectura scribendi i. S. 4, 65 

Tantali ii. Od. 18, 38 

te reslituet iv. 7, 23 

Valeri i. S. C, 12 

virtus ii. S. 5, 8 

vitaj 3, 60 

unuin stultititB ii. 3, 53 
Gerat capella distentius uber i. 1, 110 

rem i. Epl. 8, 13 
Gerentem bella iv. Od. 4, 18 
Gerere rem male iusani est ii. S. 3, 74 

rem bene i. Ep], 8, 1 

res 17, 33 
Geret prfeliaconjuglbusloquenda iv. Od. 

4,07 
Geri digna intus A. P. 183 
Gerisjocos iii. Od. 21, 2 

te minorem Dis 6, 5 
Germania fera Ep, 10, 7 

honida quos fcBtus parturit incolumi 
Csesare iv. Od. 5, 26 
Germinat Ep. 16, 45 
Gerulis ii. Epl. 2, 72 
Geryonem ii. Od. 14, 8 
Gesserat ii. S. 1, 31 
Gesserit miles rem, te duce i. Od. 6, 4 
Gessi ii. S. 5, 19 
Gesta re male 3, 37 
Gests res A. P. 73 

Gestans manu aena cunecs i. Od. 35, 19 
Gestare agnam lectica ii. S. 3, 214 
Gestas res componere ii. Epl. 1, 251 

res scribere sibi sumit i. 3, 7 
Gestat bracbia armis livida i. Od. 8, 10 mercem sine fncis i. S. 2, 83 
Gcstiens visere iii. Od. 3, 54 
(icstiet i. S. 4, 37 
Gestio partes divitum linquere iii. Od. 

16,24 
Gestis descendere i. Epl. 20, 5 

Liberum ducere iv. Od. 12, 15 
Gestit conducere publica i. EjjI. 1, 77 

numraumin loculos dimittere ii. 1, 175 

paribus coUudere A. P. 159 
Getae iv. Od. 15, 22 

rigidi iii. 24, 11 
Giganteo triumpho clari Jovis 1, 7 
Gigautum cohors impia ii. 19, 22 
Glacies iners nee stat per omnes 9, 5 
Glacietnives positas Jupiter pure nu- 

miiie iii. 10, 7 
Gladiatorem centum paria ii. S. 3, 83 
Gladio ignera scrutare 3, 276 
Glande iligna nutritus 4, 40 
Glandem i. 3, 100 
Glauco 7, 17 
Glebas Jigonibus versare iii. Od. 6, 39 

vicini rident i. Epl. 14, 39 
Glebis siccis urantur seraina Ep. 16, 55 
Glomes lanae i. Epl. 13, 14 
Gloria constiictos trahit fulgente cun'u 
i. S. G, 23 

ne vos titillet ii. 3, 179 

non sine militavi iii. Od. 26, 2 

plus nimio toUens verticem vacuum i. 
18, 15 

quem ventoso curru tulit ad scenam 
ii. Epl. 1, 177 

quem vestit et ungit supra vires i. 18, 
22 
Gloriantis Ep. 11, 23 
Glyceree immitis memor i. Od. 33, 2 

me lentus toiTet amor iii. 19, 28 

nitor me urit i. 19, 5 

te thure multo vocantis 30, 3 
Glyconis invicti i. Epl. 1, 30 
Gnatam ii. S. 3, 219 
Gnatffi 3, 215 
Gnati i. 3, 43. ii. 3, 304 
Gnatia i. 5, 97 
Gnatis ii. 2, 115. 5, 28 
Gnato 3, 203 
Gnatus 5, 31 
Gnaviter i. Epl. 1, 24 
Gnavum 18, 90 
Gnavus G, 20 
Gnidi regina i. Od. 30,1 
Gnidius ii. 5, 20 
Gnidon iii. 28, 13 
Gnossii i. 15, 17 

Gorgonius hircum olet i, S. 2, 27. 4, 92 
Gracchus ii. Epl. 2, 89 
Gracili i. S. 5, 69 Ixxxiv INDEX GracUis i. Od. 5, 1 

Gradu de imo tollere mortale corpus 
35,2 
uno sedet post me i. S. 6, 40 
Gradum leli corripuit i. Od. 3, 33 

mortis timuit 3, 17 
Grajca exemplaria versate manu A. P. 
268 
miscuit latinis i. S. 10, 20 
testa conditum i. Od. 20, 2 
vestigia deserere A. P. 286 
Graecari assuetum ii. S»2, 11 
Gr&cia capta ii. Epl. 1, 156 

conjurata runipere nuptias i. Od. 15, 6 
duello collisa i. Epl. 2, 7 
niemor iv. Od. 5, 35 
positis bellis nugari coepit ii. Epl. 1, 
93 
Grfficis i. S. 10, 66 
chartis acumina admovit ii. Epl. 1, 

161 
Hterulis imbutus 2, 7 
Graeco cadant fonte A. P. 53 

(rocho ludere iii. Od. 24, 57 
GraBconim antiquissinia qujeque scripta 
ii. Epl. 1, 28 
catervas malis implere i. S. 10, 35 
doctissimus Heliodoras 5, 3 
Gra;cos versiculos facerem 10, 31 
Gncus Aristippus ii. 3, 100 

Italo aceto perfusus i. 7, 32 
Graia manus vicforem Ep. 10, 12 
Graia; tenuem spiritum Canioeiiffi nrilii 
non niendax Parca dedit ii. Od. 
16, 38 
Graiis ducibus anteferendo ii. Ept. 1, 19 
fessis leviora Pergama tradidit tolli 

ii. Od. 4, 12 
ingenium dedit Musa ore rotundo lo- 

qui A. P. 323 
iratus Achilles nocuisset ii. Epl. 2, 42 
si novitas invisa fuisset 1, 90 
Graiorum foitium iv. Od. 8, 4 
Gramina Martii campi 1, 39 

redeunt campis 7, 1 
Gramine aprici campi A. P. 162 

in remoto te reclinatum bearis ii. Od. 

3, 6 
tenaci jacere Ep. 2, 24 
Martio iii. Od. 7, 26 
tenero iv. 12, 9 
Graniinis immcmor i. 15, 30 
GramiDaticas tribus ambire i. Epl. 19, 

40 
Grammatici certant A. P. 78 
Granaria plus laudes cumeris i. S. 1, 53 
Grande certamen iii. Od. 20 7 
decus ii. 17, 4 
dedecus ii. S. 2, 96 Grande malum ii. S. 1, 49 

munus ii. Od. 1, 11 
Grandes cothurni A. P. 80 

rhombi ii. S. 2, 95 
Grandi cecinit Ep. 13, 11 

cum dote uxorem recuset i. S. 4, 50 
lethargo oppressus ii. 3, 145 
Grandia animi professus turget A. P. 27 
conamur tenues i. Od. 6, 9 
cum parvis metit Orcus ii. Epl. 2, 179 
meritorum pramia laturus ii. 2, 38 
Grandine verberatfe vinese iii. Od. 1, 29 
Grandinis satis Pater misit teiiis i, 2, 2 
Grandis natu i. Epl. 7, 49 
Grande vites contuderit 8, 4 
Granum audeat esuriens contingere 

ii. S. 3, 113 
Grassare obsequio 5, 93 
Grata (nom. sing.) bora superveniet i. 
Epl. 4, 14 
nee loquax iii. Od. 11,5 
protervitas urit i. 19, 7 
quies i. Epl. 17, 6 
testudo dapibus Jovis i. Od. 32, 14 
(abl. sing.) Compede vinctuni iv. 11, 

23 
detinuit compede i. 33, 14 
nocte C. S. 23 

novitate morandus A. P. 223 
sume manu horaui quamcumque Deus 

fortunaverit i. Epl. II, 23 
vice veris solvitur hyenis acris i. Od. 

4, 1 
(plur.) aera iv. 8, 1 
armenta i. 31, 5 
carmina fa?rainis i. 15, 14 
sigilla i. Epl. 20, 3 
thyraa carpentis iv. Od. 2, 29 
Grata divitibus vices iii. 29, 13 

Veneris iv. 6, 21 
Gratarum artium facies 13, 22 
Gratas inter mensas discors symphonia 

A. P. 374 
Grate nalales numeras ii. Epl. 2, 210 
Gratia contingat i. 4, 10 
cum Nymphis iv. Od. 7, 5 
fratram dissiluit i. Epl. 18, 41 
major a me debetur illi i. S. 6, 88 
male sarta nequicquam coit i. Epl. 3, 

32 
nudis sororlbus juncta iii. Od. 19, 16 
prsBstat fortunatum i. Epl. 6, 49 
regum A. P. 404 
vivax 69 
Gratia; decentes NjTnphis junctse i, Od. 
4, 6 
in tuae spem onine bellum roilitabitur 

Ep. 1, 24 
segues nodum solvere iii. Od. 21, 22 IN IIORATIUM. Ixxxv Gratis fiolutis zonis i. Oil. 30, G 
Graiior aura leniati. Epl. 10, 15 
it dies jjopulo iv. Od. 5, 7 
occui)at aureni hiinianam ii. S. 2, 94 
Gratissiraa lux oritur i. 5, 39 
Grato loco me dura tempera emovere 
ii. Epl. 2, 46 
mulces carmine iii. Od. 11, 23 
sub antro i. 5, 3 

tempore fruaris raptira ii. Epl. 2, 198 
Gratum Anliura i. Od. 35, 1 
elocuta iii. 3, 17 
juvat ii. S. 0, 13 
sic Jovi Ep. 9, 3 
Gratus Choerilus ii. Epl. 1, 232 
convivaii. S. 2, 119 
eram tibi iii. Od. 9, 1 
referam insigni Caui(i:na i. 12, 39 
risus 9, 22 

superis et imis Deorum 10, 20 
Gravat nic officium ii, Epl. 1 , 204 
Gravatus terreniini equitem (pro indig- 

natus) iv. Od. 11, 27 
Grave aratrum A. P. 68 
exemplum iv. 11, 26 
non est ii. S. 8, 4 
praelium iv. Od. 14, 14 
Pyrrhae SKCulum i. 2, 5 
tempus iii. 23, 8 
virus ii. Epl. 1, 158 
Gravem aestum ii. Od. 5, 6 
inilitiam i. 18, 5 
solem ii. S. 4, 23 
sonuni A. P. 349 
stomachum i. Od. G, 5 
terram i. S. 1, 28 
Graves aniicitias principum ii. Od. 1, 3 
CamcEna; Stesichori iv. 9, 8 
contvuneliae Ep. 11, 26 
curas i. S. 2, 110 
bastas i. Od. 15, 16 
ictus excepit iv. 9, 22 
iras iii. 3, 30 
officinas Cyclopum urlt Vulcanus i. 

4, 7 
Persa; 2, 22 
ruinas ii. S. 8, 54 
Gravi ambitione i. 6, 129 
amore perculsum Ep. 11,2 
corpori salubres malva; 2, 57 
curru i. Od. 12, 58 
exitio stravere 16, 17 
moerore ad humum deducit A. P. 

110 
pondere Ep. 4, 17 
thyrso metuende ii. Od. 19, 8 
Gravibus inceptis A. P. 14 

Persis iii. Od. 5, 4 
Gravida ii. S, 8, 43 Gravida pliaretra sagittis I. Od. 22, S 
Gravior ad aures veuiret A. P. 255 
Graviore casu ii. Od. 10, 10 
Gravis jEsopus ii. Epl. 1, 82 
Auctumnus ii. S. 6, 19 
asperitas i. 18, 6 
captis iv, Od. 6, 17 
bircus cubet ia alis Ep. 1 2, 5 
limus ii. S. 4, 80 
miles annis i. 1, 4 
minus est Appia tardis 5, 6 
sarcina i. Epl. 13, 6 
terra; 14, 26 
vitaEp. 1.6 
Gravitate incolurai, jocum tentavit 
A. P. 222 
minores i. S. 10, 54 
vincere ii. Epl. 1, 59 
Gravius malum fama i. S. 2, 59 

onus subiit dorso 9, 21 
Grege agitato cervos jaculari iii. Od. 
12, 9 
contaiiiinato turjiium virorura morbo 

i. 37, 9 
cum languido iii. 29, 21 
de Epicuri porcum i. Epl. 4, 16 
indocili melior pars Ep. 16, 37 
taurus i. S. 3, 110 
Gregem torret nuUius astri impotentia 

Ep. 16, 62 
Gregesii. Od. 16, 33 

in proprios regum imperium iii. 1, 5 
inugientum errantes prospectat Ep. 
2, 14 
Gregi nigro i. Od. 24, 18 
Gregis iii. 13, 8 

tui liunc scribe i. Epl, 9, 13 
Grex ii. S. 3,44 

amicus tenta ubera refert Ep. 16, 50 
avium i. Epl. 3, 19 
(pro bircis sive ovibus) 
centum greges ii. Od. 16, 33 
lascivi soboles gregis iii. 13, 8 
Grospbe ii. 16, 7 
Grosplio i. Epl. 12, 22 
Grosphus 12, 23 
Gruem advenam laqueo captat Ep. 2, 

35 
Gruis membra, sparsi sale ii. S. 8, 87 
Gula digna Harpyiis rapacibus 2, 40 

quo ducit eamus i. Epl. 6, 57 
Gula? parens nil servile habet ii. S. 7, 

111 
Gurges ii. Od. 1, 33 
Gustaremus ii. S. 8, 94 
Gustarit de sene si seniel uno 5, 82 
Gustet 5, 14 

Guttur senile fregerit Ep. 3, 2 
Gutturi vincla nettes tuo 17, 72 Ixxxvi INDEX Guttus cum patera i. S. G, 118 

Gygen juvenem constautis fide iii. Od. 

7,5 
Gyges centimanus ii, 17, 14. iii. 4, C9 

Gnidius ii. 5, 20 
G^TO bruma diem trahit interiore ii. S, 

G, 26 H. Hai. Od.27, 18. (Ep. 5,71. Bentl.) 
Habeant hffic minorem sunilum ii. S. 

4, 8G 
Ilabeare insuavis i. 3, 85 
Habeas plus 1, 92 
quantum 1, 62 
Habeat ajdituos virtus ii. Epl. 1, 230 
nori ingenuos parentes i. S. G, 91 
nulla taberna meos libellos 4, 71 
virtu'es, levis hajc insania ii. Epl. 1, 
119 
Habeatur fortis i. S. 3, 52 
Habebat 3, 3 

permagna negotia 7, 4 
servos saepe ducentos, sjepe decern 
3, 11 
Habebit liic paries barbiton iii. Od. 

26, 4 
Habebitur commotus ii. S. 3, 209 

prffisens Divus iii. Od. 5, 2 
Habebo i. Epl. G, 42 
Habebunt parum splendotis ii. 2, 111 

verba fidem A. P. 52 
Habemus ii. S. 8, 17 
Habena Iseva stomachosus i. Epl. 15, 

12 
Habenae pendentis metuens ii. 2, 15 
Habendi amore senescit i. 7, 85 
Habent tartara Panthoiden i. Od. 28, 9 
Habentem ii. Epl. 2, 52 
Ilabentis artis exitum Ep. 17, 81 
Habento corpus iiriguuni niero ii. S. 

1,9 
Habeo divitias aniplas fribus regibus 2, 
101 
nil quod again i. 9, 19 
Habere coepit me ia suorum numero ii. 
G, 41 
minimum sudoris ii. Epl. 1, 168 
non curat 2, 182 
Haberes i. S. 9, 45 
Haberet plus dapis i. Epl. 17, 50 

quod legeret ii. 1, 91 
Haberi coepit urbanus i. 15, 27 
cupiat formosus i. S. 6, 30 
cupit Deus immortalis A. P. 464 
disertus tendit i. Epl. 19, 16 
insanus inter insanos vereare ii. 3, 40 
parvi animi nolit i. 2, 10 Haberi patiar inconsultus i. Epl. 5, 15 
Habes auctorem i. S. 4, 122 
pretium i. Epl. 16, 47 
qui assideat i. S. 1, 81 
quid illius iv. Od. 13, 18 
quicquid i. 27, 17. ii. S. 3, 1G7 
quod, cur optas i. 3, 126 
sin melius quid i. Epl. 5, 6 
vitia i. S. 3, 20 
Habet absentes Ep. 1,18 

aditus primos difficiles i. S. 9, 5G 

amor curas Ep, 2, 37 

diraidiura facti, qui coepit i. Epl. 

2,40 
fcEnum in comu i. S. 4, 34 
Iios Roma poetas ii. Epl. 1, 61 
nee inodura neque consilium ii. S. 3, 

266 
nil servile gulae parens 7, 111 
palam i. 2, 85 
plus oneris ii. Epl. 1, 169 
quid pulchri constructus acervus i. S. 

1, 44 
sic 9, 53 

suadere quis melius Ep. 16, 23 
Habilis iii. Od. 19, 24 
Habitabiles oras sol illustrat iv. 14, 5 
Habitanda fana reliquit apris Ep. 16, 19 
Habitare Esquiliis salubribus i. S. 8, 14 
Habitatum quiiique focis i. Epl. 14, 2 
Habitu Romano ii. S. 7, 54 
vel loco non mutat 7, 64 
Habitum ad oranem nos natm'a intus 
foi-mat A. P. 109 
vultumque hominis ii. S. 4, 92 
Habitus mentis male tutaj Orestes 3, 

137 
Habuere fana Deos rectos iv. Od. 4, 
48 
hoc bonse paces ii. Epl. 1, 102 
Hacii. Od. 11, 13. iii. 3, 9. 13. 15. 
58.27, 58. iv, 11, 18. Ep. 9,6. 
16, 17. i. S. 1, 30. 3, 8. 72. 9, 49. 
ii. 2, 90. 6, 13. 116. i. Epl. 7, 
34. 10, 2 
(adv.) ii. S. 2, 64. ii. Epl. 2, 75 
Hactenusi. 8.2,123.4,63 
Haji. Epl. 16, 15. A. P. 451 
HsEc (sing.) i. Od. 6, 5. iii. 20, 10. 27, 
51. iv. 8, 9. Ep. 2, 38. 5,11.7, 
10. 16, 35. i. S. 2, 23. 40. 125. 
131. 3, 54. 4, 100. G, 128. ii. 3. 
45. 320. 5, 36. 50. 8, 43. i. Epl. 
7, 21. ii. 1, 118. A. P. 42.363. 
365. 396 
(plur.) Ep. 2, 67. 5, 8. 83. 11, 16. 
19.13,7. i. S. 2, 69. 3, 39.4,63. 
137. 5, 65. 9, 60. 10, 37. 82. 83. 
88.92. ii. 3, 71. 170. 267. 268, IN WORATIUM. Ixxxvii 296. 4, 86. 5, 70. 6, 5. 59. 77. 97. 
7, 21. i. Epl. 1, .55. 3, 6.5,21. 
7, 19. 10, 49. 19, 45. ii. 1, 243. 2, 
39. 145. A. P. 330 

H?edi orientis impetus iii. Od. 1, 28 
Hado atque pullo ii. S. 2, 121 
eras donaberis iii. Od. 13, 3 
immolare i. 4, 12 
Hffidus ereptus lupo Ep. 2, 60 

tener caditpleno anno iii. Od. 18, 5 
HaeduleJE metuunt niartiales lupos i. 17, 9 
Hajmo gelido 12, 6 
HaernoniiB nivalis campus i. 37, 20 
Heereat aple A. P. 195 
Hajredem ii. Epl. 2, 17G 
Hajredes i. S. 8, 13. ii. 3, 91 

Staberi 3, 84 
Haredi iii. Od. 24, 62 
Hieredis avidas manus fugient iv. 7, 19 

ob curam parcus i. Epl. 5, 13 
Hajrentcs naves littore advcrso ii. S. 

3, 205 
Haerentem coronam capiti detrahere i. 
10, 49 
scindat i. Od. 17, 27 
Veneri puerum canebat 32, 10 
Hffirentia stultis i. S. 3, 77 
Haereie equo ingenuus puer nescit iii. 

Od. 24, 55 
Haeres absumet Ca?cuba ii. 14, 25 
avidus auferet ii. S. 3, 151 
curreret circum loculos 3, 145 
de me judicet ii. Epl. 2, 191 
divitiis potietur ii. Od. 3, 20 
ebibat ii. S. 3, 122 
haeredem alti rius supervenit ii. Epl. 

2, 176 
ignotus occupavi regiam Attali ii. 

Od. 18, 6 
Quarte partis ii. S. 5, 101 
secundus scribare 5, 49 
tulit nudis humeris 5, 80 
vivacior 2, 132 
Hreret calceus in pede i. 3, 32 
foribus invisis ii. 3, 261 
mentibiis ii. Epl, 1, 53 
tlaesit ulmo summa piscium genus i. 

Od. 2,9 
Hagnaj i. S. 3, 40 
Halec ii. 4, 73. 8, 9 

Halyattici (nos, Alyattei) regnum 
jMygdoniis campis conlinuera iii. 
Od. 16,41 
Hamo prseroso insidiatorem fugerit ii. 

S. 5, 25 
Hamura ad occultura piscis visus decur- 
rere i. Epl. 7, 74 
opertum metuit miluus 16, 50 
Hauc i. S. 2, 121. 3, 91. 4, 23. 143. 6, 
122. ii. 3, 141. A. P. 11 Hannibal parentibus aboniinatus Ep. 
16, 8 
perfidus iv. Od. 4, 49 
Hannibalcm divum iii. 6, 36 

durum ii. 12, 2 
Ilannibalis iv. 18, 6 
Ilarpyiis rapacibus digna gula ii, S. 

2,40 
Harum ii. Od. 14, 22 
Has Ep. 2, 61. i. S. 8, 20 
Hasta metuendus eques iii. Od. 2, 4 
Hastas graves vitabis i. 15, 17 
Ilaud Ep. 1, 32. i. S. 1, 35. 4, 77. 5, 
8. 6, 99. 9, 27. 56. ii. 1 , 17. 39. 2, 
46.5,18.6,115.7,77. i. Epl. 7, 
40.8,4. ii. 2, 128 
Haurire ex parvo i. S. Ij .'52 
plus laboris niali 2, 79 
vitfe beataj prsecepta ii. 4, 95 
Haurit aquara limo turbatam i. 1, 60 
Haustus Pindarici foiitis non expalluit 

i. Epl. 3, 10 
Hebri Liparaei nitor iii. Od. 12, 5 
Hebrum prospiciens 25, 10 
Hebrus purior ambiat i. Epl. 16, 13 

vinctus nirali corapede 3, 3 
Hecaten i. S. 8, 33 
Hector ademtus ii. Od. 4, 10 

ferox iv. 9, 22 
Hectora Prianxiden i. S. 7, 12 
Hectoreis opiLus refringit pugnaccs ^ 
Achivos domus Priami iii. Od. 3, 
28 
Hectorem liomicidam Ep. 17, 12 
Hedera procera ilex astringitur 15, 5 
virenti leeta pubes gaudeat i. Od. 25, 
17 
Hederaj pra?miadoctarum frontiuni 1, 29 
victricis prasmia feres prima i. Epl. 

3,25 
vis iv. Od. 11,4 
Hederis lascivis ambitiosior i. 36, 20 
Helenas fratres, lucida sidera 3, 2 

infarais vice offensus Castor Ep. 17, 
42 
Hekoam i, S. 3, 107 

hospitam traheret per freta i. Od. 
15, 2 
Helene Lac<ena iv. 9, 16 
Helicona virentem majore studio petaut 

ii. Epl. 1,218 
Helicone excludit sanos poetas A. P. 

296 
Heliconis in umbrosis oris i. Od. 12, 5 
Heliodorus Graecorumionge doctissinius 

). S. 5, 2 
Hcllade percussa praecipitat Marius ii. 

3, 278 
Hellebori multo maxima pars dauda 
avaris 3, 82 Ixxxviii INDEX Helleboro niorbum expullt ii. Epl. 2, 

137 
Herba Ep. 5, 67 

lapathi aniantis prata 2, 57 

brevis ii. S. 4, 29 

nihil proficiente curarier ii. Epl. 2, 

150 
nitet lapillis i. 10, 19 
non fieret levius vulnus ii. 2, 149 
soninus in i. 14, 35 
Herbs non multa; prodigus locus 7, 42 
Herbas i. S. 8, 49 
Docentes 8, 22 

quas lolcos atque Iberia mittit Ep. 
5, 21 
Hcrbis comraunibus cervus equum pel- 
lebat i. Epl. 10, 34 
et urtica vivis 12, 7 
in Albania crescit victima iii. Od. 

23, 11 
incoctus cruor viperlniis Ep. 3, 7 
largis juvenescit iv. Od. 2, 55 
sectis inferbuit ii. S. 4, 67 
Herboso campo ludit pecus iii. Od. 

18,9 
Hercule (adv.) ii. S.7, 72. i. Epl. 15, 39 

dives amico ii. S. 6, 13 
Herculea manu doniitos ii. Od. 12, 6 
Ilerculem iv. 4, G2 

Hercules atro cruore Nessi delibulus 
Ep. 17, 31 
impiger iv. Od. 8, 30 
vagus iii. 3, 9 
Herculeus labor Acheronta perrupit i. 

3,36 
Herculis ad postera fixis armis i. Epl. 
1,5 
efficacis munus inarsit Ep. 3, 17 
magni memor iv. Od. 5, 30 
ritu iii. 14, 1 
Here ii. S. 3, 265. 8, 2 
Heri festinantis amorera sentit i. Epl. 

1,85 
Herile pensum carpere iii. Od. 27, 63 
Heriles ad nutus aptus ii. Epl. 2, 6 
Herilis peccati conscia ii. S. 7, 60 
Hermogenes i. 3, 129. 9, 25. 10, 18 
Hermogenis 4, 72. 10, 80 
Heroa i. Od. 12. 1 
Heroas ii. S. 2, 93 
Herodis palmetis praeferat ii. Epl. 2, 

184 
Heros A. P. 114, 227 

secundus ab Achiile ii. S. 3, 193 
Herura divitem manet Orci aula ii. Od. 
18, 32 
pascat arvo an baccis olivaj opulentct 

i. Epl. 16, 2 
propriae telluris ii. S. 2, 129 
Herus 8, 16. 43 Hesperia ab ultima sospes i. Od. 86, 4 
Hesperia; ferias prsestes iv. Od.5, 38 
luctuosae Di inulta mala dederunt iii. 

6,8 
ruina; ii. 1, 32 

undcE tyrannus capricornus 17, 20 
Hesperiis fluctibus minabilur Eurus i. 28, 

26 
Hesperio a cubili solis iv. 15, 16 
Hestema fercula ii. S. 6, 105 
Hestemis vitiis onustum corpus 2, 78 
(Heterosis casus) Animae, quales neque 
candidiores terra tulit i. 5, 41 
(generis) Mamniffi, equina quales 
ubera Ep. 8, 8 
Heu j. Od. 2, 37. 5, 5. 15, 19. 24, 11. 

iii. 24, 30. Ep. 5, 101. 11,7.21 
Heus i, S. 3, 21 
Hi 4, 33 
Hiantem corvum deludet ii. 5, 56 

emlorem inducat i. 2, 88 
Hiatu tanto dignum A. P. 138 
Hie i. Od. 17, 14. 21, 13. ii. 18, 36. iii. 
1, 10. 12. 5, 37. i. S. 1,29.2, 4. 
14. 19. 22. 41. 42. 43. 49. 86. 3, 
24. 49. 50. 58. 4, 27. 29. 35. 85. 
90. 100. 126 
(pro tuui) Ep. 5, 47. i. S. 9, 7. ii. 8, 

16 
(adv.) i. Od. 2, 49. 50. 17,14.17. 
21. 19, 13. 34, 16. iii. 26, 6. Ep. 
5, 47. i. S. 5, 7. 30. 82. 89. 93 
(demonstrative in prima persona) 

^'^ . 

luinc hominem velles si tradere i. S. 

9,47 

(pro talis) Ne fueris hlc tu i. Epl. 

6,40 
liunc me non esse velim A. P. 35 
Hiet captus lupus alto ii, S. 2, 32 

turpis podex inter nates aridas Ep. 

8,5 
Hilarem oderunt tristes i. Epl. 18, 89 
Hilarisii. 2, 193 
Hillis ii. S. 4, 60 
Hinc i. Od. 34, 14. iii. 4, 58.59. 17, 2. 

iv. 5, 31. Ep. 2, 31. 5, 97. i. S. 1, 

17. 18.5,47.50.71. 86.9, 16. 44. 

ii. 1, 79. i. Epl. 19, 41. A. P. 318 
(pro ab hac) i. S. 4,6 
Hiunitura toUit equa ii. Od. 16, 34 
Hinnuleo Chloe similis me vitas i. 23, 1 
Hippolyten Magnessam abstinens fugit 

iii. 7, 18 
Hippolytura pudicum Diana infemis te- 

nebris non liberat iv. 7, 26 
Hircinis foUibus conclusas auras iraitare 

i. S. 4, 19 
Hircum ob vilera certavit carmine tra- 

eico A. P. 220 IN HORATIUM. Ixxxiv Hircum olet Gorgonius i. S. 2, 27. 4, Ilominem iv. Od,8, 8. i. S. 9, 47 92 

Hircvis gravis Ep. 12, 5 

levis 10, 24 
Hirpineii, Od. 11,2 
Hirsutis in alis Ep. 12, 5 
Ilirtumi. Epl. 3, 22 
Hirudo cuteni non missura A. P. 476 
Hirundine prima i. Epl. 7,13 
His iii. Od. 6, 33. iv. 10, 8. Ep. 3, G. 

i.S. 2, 11. 4, 5G.5, 55. 6,71. 130. 

8, 36. 9, .50. ii. 2, 37. 1 12. 3, 250. 

6, 3. 38. 8, 10. 45.79. i. Epl. 1, 

27. G, 9. 68. IG, 2G. ii. 1, 186.214. 

A. P. 19. 281. 429 
Hisce i. S. 2, 109. 3, 70 
Hispana ab ora victor iii. Od. 14,3 
Hispanse navis inagister G, 31 

or£e vetus liostis 8, 21 
Hispidani in faciera verterit iv. 10, 5 
Hispidos imbres ii. 9, 1 
Historias amaras audit i. S. 3, 89 

doccntcs peccare monet iii. Od. 7, 
20 
Historiis pedestribas ii. 12, 10 
Hoc i. 15, 32. ii. 8, 13. iii. 5, 13. G, 

19. 10, 19. 14, 27. iv. 3, 21. 4, 
45. Ep. 2, 52. 3. 5. 12. 13. 4, 20. 
5, 7. 101. 9, 17. i. S. 1, 13. 5G. 
78. 2, 2. 63. 54. G4. 81. 90. 97. 3, 

1. 4. 34. 60. 83. 93. 115. 4, 9. 24. 
65. 77.79. 80. 104. 105. 124. 129. 
134. 135. 136. 139. 5, 5. 6, 8. 41. 
44. 52. 62. 87. 110. 7, 10. 35. 8, 
10. 10, 5. 17, 46. 60. 68. ii. 1, 21. 
36. 51.2,7.24.69. 123. 3, 41. 51. 
Sft. 89. 98. 132. 148. 152. 155. 
286. 306. 308. 321. 4, 7. 20. 49. 

07. 5, 1. 20. 66. 73. 6, 1.32.42. 
44. 47. 7, 3. 8, 25. 31. 32. 43. 49. 
i. Epl. 1, 11. 3, 28. 30.6,31.48. 

8, 16. 16, 33. 79. 17, 19. 45. 18, 
88. 19, 10. 20, 17. ii. 1, 102. 120. 
125. 182. 2, 13. 24. 28. 34. A. P. 

20. 46. 367. 393. 439. 468 
(proldeo)i. S. 9, 8. 10, 17 

Hodie iv. Od. 10, 7. i. S. 9, 57. 69. ii. 

2, 46. 6, 37. 7, 21. i. Epl. 7, 19. 
70. 16, 33. ii, 1, 160 

Hodieraae iv. Od. 7, 17 
Homero magno i. S. 10, 52 
Homerus alter ii. Epl. 1, 50 

bonus quandoque donnitat A. P. 359 

insignis 401 

Maeonius iv. Od. 9, 6 

monstravit quo nutnero res gestae re- 
gum scribi possent A. P. 74 

vinosus i. Epl. 19, 6 
Homicidain Ilectorem Ep. 17, 12 absolves ii. S, 279 
crigit 3, 150 
non occidi i. Epl. IG, 48 
Homines ii. S. C, 74. 92. A. P. 373 
instituunt operuin vita;que primos la- 
bores ii. S. G, 21 
regnum tibi pcrmittant i. 3, 124 
ut jugulent ktroiies de nocte surgunt 

i. Epl. 2, 32 
sylvestris ca'dibus ct fwdo victu Or- 
plieus deterruit A. P. 391 
lloiiiini i. Od. 3, 35. i. S. 3, 9. ii. 2, 
72 
cuivis Corintliuni adire contingit 

i. Epl. 17, 30 
nunqviam satis in horas caututn est 
ii. Od. 13, 13 
Hominis nomen cde ii. S. 4, 10 
opes imj>loravit i. Epl. 10, 36 
vultuni liabitumqiie addc ii. S. 4, 92 
Hominum genus dum colunt terras 
ii. f:pl. 1 , 7 
gestit conducere publica i. 1, 77 
horum i. S. 3, 30 
inorbo eodem jactatur ii. 3, 121 
mores inspcxit i. Epl. 2, 20 

vidit A. P. 142 
pars falso cupidine deccpta i. S. 1, 
01 

vitiis gaudet ii. 7, 6 
regio i. Epl. 15, 2 
res i. Od. 12, 14 
risus captat i. S. 4, 83 
tot imperils minor ii. 7, 75 
Homo duriis i. 7, 

factus ad unguem 5, 33 
fiet jam A. P. 469 
insanit ii. S. 7, 117 
multum demissus i. 3, 57 
notus 2, 31 
quis hie 6, 29 
Ilonesta legentis Neronis i. Epl. 9, 4 

soror ii. S. 3, 58 
HonestsE clientiE ii. Od. 18, 8 

pallai repertor A. P. 278 
Honestas per donios jociis ire coepit 

ii. Epl. 1, 149 
Honeste ii. S. 7, 12. ii. Epl. 1, 43 
Honesti i. S. 2, 84 

censoris animura suraet ii. Epl. 2, 
110 
Honeslis donis omatiir 2, 32 

rebus intendes animiim i. 2, 36 
Honesto turpis confusiis A. P. 213 
Honestos (pro honestatos) i. S. 6, 96 
Honestum nomen virtus posuisset errori 
3,42 
prajtulit judex utili iv. Od. 9, 41 Delph. ct Vur. Clas. Ind. Jlor. M xc INDEX Honesluin scorto jiostponet ., Epl. 18, 
34 

secemis turpi i. S. C, 63 
Honor falsus jiivat i. Epl. 16, 39 

floribus noil semper idem ii. Od. 

II, y 

idem adest ii. S. 2, 28 

nolus relapsus in vultus Ep. 17, 18 

prisciis redire audet C. S. 57 
venit caniiinibiis A. P. 400 
Honoratum Acliillera 120 
Honoralus i, Epl. 1, 107 
Honore indigna ferciilui' ii. 2, 112 

minores 1, 183 

sunt in A. P. 7 1 
Ilunoreri) additinn stellis ii. Od. 19, 14 

des hujus nominis i. S. 4, 44 

et prwmia [)os(:i ii. Epl. 1 , 7S 

Junonis |)lurimus in i. Od. 7,8 

jure niihi quivis invideat i. S. G, 49 

niandare Dccio (i, 19 

sylvis decutit Ep. 11, G 
Honores aelernos laurus peperit ii. Od. 
1, 15 

dat sspe indignis i- S. G, 15 

fortis contemnere ii. 7, 85 

fundus cullus feret tibi 3, 13 

incertos transmutat fortuna iii. Od. 
29, 51 

niaturo"! largimur tihi ii. Epl. 1, 15 

mei nil, sine te, prosunt i. Od, 20, 
10 

meros audiret alter sermone alterius 
ii. Epl. 2, 88 

proximos illi occupavit i. Od. 12, "20 

supervacuos sepulcri ii. 20, 24 
Honori inservit A. P. 1C7 
Honoribus amplis auctos i. S. 6, 1 1 

intaminalis fulgetiii. Od. 2, IS 

tergeminis tollere i. 1, 8 
Honoris tantiim accedit A. P. 243 
Honortim muneribus aeternet iv. Od. 
14, 2 

ruris copia hie manabit i. 17, 10 
Honos pure tranquillet i. Epl. 18, 102 

sermonum stet A. P. 69 

virtutis primus i. S. 6, 83 
Hora alrox flagrantis Canicula; iii. Od. 
13,9 

detur nobis i. S. 4, 15 

diem rapit iv. Od. 7, 8 

fugiens semel vexit iii. 29, 48 

grata superveniet qua; non sperabilur 
i. Epl. 4. 14 

miliiporriget, quod tibi negarit ii. Od. 
16, 32 

<innla est ii. S. 6, 44 

tola abit i. 5, 14 Hora (abl.) conipositasusurri repelatitur 
sub noctem i. Od. 9, 20 
diicentos versus dictabat i. S, 4, 9 
quarta vix exponimur 5, 23 
Horae dubia» spe fluitcm pendulus i. Epl, 
IB, 110 
momento i. S. 1, 7 
pra;sentis dona cape Isetus iii. Od. 8, 

27 
puncto mobilis ii. Epl. 2, 172 
(pro tempore natali) Natalis pars vio- 
lentior ii. Od. 17, 19 
Horam circiter octavam i. Epl. 7, 47 
durare possunt 1, 82 
idem tecum esse non potes ii. S. 7, 

112 
in primam te somnus delectat i. Epl. 

17. 6 
invidiffi ii. S. 6, 47 
quamcumque Deus tibi fortunaverit 

sume grata manui. Epl. 11, 22 
vivendi recte prorogat 2, 41 
(pro anni tempestate) Sub verni tem- 
poris A. P. 302 
in Horas aulaea premuntur ii. Epl. 1, 
189 
niutaret clavum in ii. S. 7, 10 
miitatur in A. P. IGO 
nuiiquam homiiii satis cautiim est in 
ii. Od. 13, 14 
Horati Valis ii. 6, 44 
Horatius i. Ep!. 14, 5 
lloris inertibus vitai oblivia ducere ii. S. 
6,61 
Sepfembribusme dulces latebra; pra:- 

stant incoliimem i. Ej)l. IG, 16 
variis leuijierat mundum (Ul)i liorai 
pro anni tempestatibus ponuntur) 
i. Od. 12, 16 
Hurna fruge Lares placaris iii. 23, 3 
in palea porrectus, domus pater ii. S. 

G, 88 
vina dulci promens dolio Ep. 2, 47 
Horrea quid prosunt ii. Epl. 2, 177 
Ilorreis occultare (piicquid impiger Ap- 
pulus arat iii. Od. IG, 27 
Sulpiciis accubat iv. 12, 18 
Horrenda Roma iii. 3, 45 
Horrendam diluviem agris Aufidus mo- 
ditatur iv. 14, 28 
rabiem ii. S. 3, 323 
Horrendas aspectu fecerat pallor i. 8, 

26 
Horrendus Parthis juvenis ii. 5, 62 
Horrentia pilis agmina 1,13 
Horreo parcis ccssantem auiplioram de- 
ripere iii. Od. 28, 7 
jjroprio condidit i. 1, 9 IN HORATIUM. 3CCl Ilorres ii. S. 5, 9 
Honcscis caiilus ii. Od. 10, 3 
Hoi ret asperis capillis, ut ccliiiius nia- 
riiius Ep. 5, 27 

clivitis nutuni i. EpI. 18, 11 

et odit 18, 25 

iraluiT) ninre Ep. 2, 6 
, onus i. Epl. 17, 39 

te aut negligit 7, 64 
Horiibili flagello sectere i. S. 3, 119 

mala Rhcetum retorsisti ii. Od. 19, 
24 

Medo i. 29, 4 
Horrida ajquora vincunt navita; iii. 24, 
40 

Gerniania iv, 5, 20 

juventus bracliiis iii. 4, 50 

TiEnari sedes i. 34, 10 

tempestas Ep. 13, 1 

virga i. Od. 24, 16 
Honidi Sylvani duiiieta iii. 29, 22 
Horridis fiuctlbus verbercs latus Ep. 

10,3 
Horridus iii. Od. 21, 10 

Humerus Saturnius defluxit ii. Epl. 1, 
157 
Hon'uerim voces Furiarum i. S. 8, 45 
Hortaietur 4, 107 
Hortari ii. Epl. 2, 35 
Hortafur i. 1, 69 
Horli alieni caules fregerit i. S. 3, 116 

usum invidet i. Epl. 14, 42 
Hortis in novis considere vetat i. S. 8, 7 
Horto iv. Od. 11, 2 

irriguo nihil est elutius ii. S. 4, 16 
Hortos 3, 24 

prope Caesaris i. 9, 18 
Hortus ii. 6, 2 

Horura i. 1, 78. 3, 30. ii. 2, 41. 63. 3, 
102.231.6,8. i. Epl. 14, 41. 17, 
15 
Hos i. Od. 12, 33. ii. S. 2,92.8,71. 

ii. Epl. 1,60. 61. A. P. 401 
Hosce secutus i. S. 4, 6 
Hospesii. 2, 118.4, 10. i. Epl. 1, 15. 
A. P. 313 

aniabilis ii. Epl. 2, 132 

Calaber i. 7, 14 

famosus Lacwnse iii. Od. 3, 26 

sedulus i. S. 5, 71 

succinctus ii. 6, 107 

tardius adveniens 2, 90 

vespertinns te opprcsserit 4,17 

vetus 6, 81 
Hospita3 solicitas nuntius iii. Od. 7, 9 
Hospitale pectus Ep. 17, 49 
Hospitalem umbrani ii. Od. 3, 10 
Hospitam Ilelenam i. 15, 2 Hosj)ilcm iii. 24, 60 
Ilospites imiiiercntes Ep. C, I 

sagaces ii. Ocl. 5, 22 
Ilospitibus feros Britaimos visain iii. 4, 

33 
Hospitiis animum solveret ii. S. 6, 83 
Hospitio niodico me excepit i. 5, 2 
Hospitis ii. Od. 13,8 
Hoste i. Epl. 10, 37. 15, 29 
Hostem consumimus plagis ii. 2, 97 
cruentum i. Od. 2, 40 
fugiens currebat i. S. 3, 10 
in jacentem lenis C. S. 52 
in ovilia demisit vividus impetus iv. 
Od. 4, 10 
Hostesii. 7, 13 

captos ostendere civibus i. Epl. 17, 
33 
Hosti iratus ii. 2, 28 
Hostia niactata lenior veniet i. Od. 
19, 16 
sumtuosa penates aversos moilivit iii. 
23, 18 
riostibus peifidis se credidit 5, 33 
Hoslicis moenibus 2, 6 
Hosiicus ensis auferet i. S. 9, 31 
Hostile aratrum i. Od. 10, 21 
Hostiles in domes iram atque numen 

vertite Ep. 5, 53 
Hostili more i. Epl. 18, 62 
Hostilium naviuni puppes Ep. 9, 19 
Hostisii. S. 1, 37 
acer Ep. 6, 14 
vetus iii. Od. 8, 21 
victus terra rcarique Ep. 9, 27 
Hostium i. Od. 6, 1. iii. 5, 6. 27, 21. 

iv. 14, 22 
Hue ii. 3, 13. iii. 1, 34. 6, 0. Ep. 6, 3. 
9, 33. 16, 57. 59. i. S. 2, 34. 83. 5, 
12. 27. 8, 8. ii. 2, 128. 3, 5. 80. 
A. P. 462 
et hue euntium Ep. 4, 9 
illuc cursitant iv. Od. 11,9 
Huic i. S. 2, 68. 80. 107. 3, 16. ii. 3, 
23. 31. 56. 62.215. 217. 5, 107. 
i. Epl. 18, 5. ii. 2, 89 
Hujus i. S. 4,44.6,89 
Humana divinaque ii. 3, 95 
gens i. Od. 3, 26 
natural. S. 1, 75. A. P. 353 
(acc.plur.) exta coquat Atreus 180 
Humanaj gentis i. Od. 12, 49 
natura; Deus ii. Epl. 2, 188 
Humanam aurem gratior carmine occu- 
pat ii. S. 2, 95 
vicem convertere Ep. 5, 88 
Humane (pro mode rerum humanarum) 
ii. Epl. 2, 70 XCJl INDEX Humani vuUus (pro mutabiles) A, P. 

102 
Ilumanis rebus gaudes illudere ii. S. 

8,63 
Humanos animos versant carrainibus 
atque venenis i. 8, 20 
in usus cogere iii. Od. 3, 51 
Humanum genus quicquid in coelo regit 

Ep. 5, 2 
Humasseii. S, 3, 18T 
Humeri quid valeant, quid feiTe recusant 

A. P. 40 
Humeris densum vulgus bibit aure ii. 
Od. 13, 32 
Herculis inarsit munus Ep. 3, 17 
involitatit coniai iv. Od. 10-, 3 
nudis ii. S. 5, 86 
oppositis turba extrahe 5, 95 
positurus arcum iii. Od. 4, 60 
soleat viator portare i. S. 5, 90 
vectabor itiimicis Ep. 17, 74 
Humero albo nitens ii. Od. 5, 18 

onusto vehas panis reticulum i. S. 1, 
48 
Humeros candentes nube i. Od. 2, 31 
candidos rixae turparuiit 13, 10 
nascuutur leves pluma; per ii. 20, 

12 
unctos lavit in Tiberinis undis iii. 
12, 6 
Ilumeruni insignem pbaretra i. 21, 12 
odoratis capillis sparsum iii. 20, 14 
Humescit poculis modicis la^tius ii. S. 

6, 70 
Humi serpit A. P. '28 

vultum posuisse iii. Od. 5, 44 
Huinida crela jam manet Ep. 12, 10 
Huniilem agnani ferienms ii. Od. 17, 
32 
pennis decisis dimisereii. Epl. 2, 50 
Humiles domus soninus agrestiura non 

fastiditiii. Od. 1, 22 
Huaiili niodu loqiiar 25, 17 
potens ex 30, 12 
sermone A. P. 229 
Huniilis Ferenti arvuui iii. Od. 4, 16 

nmlier non i. 37, 32 
Ilumo affligit particuiani divina; aur<E ii. 

S. 2, 79 
Humor fiirtim labitur in genas i. Od. 
13,6 
saxis agitatus defluit 12, 29 
Huniuni ligonibus exhauriebat Ep. 5, 
30 
marore gravi deducit ad A. F. 110 
quatieiit caudido pede iv. Od. 1, 28 
repentes per ii. Epl. 1, 251 
signal pede certo A. P. 159 stravit victor iv. Od. 14, 32 

udam virtus fugiente penna sperniit 

iii. 2, 24 
vitat A. P. 230 
Humus alta viperis inturaescit Ep. 16, 

52 
Hunc i. Od. 1, 7. 12, 26. 41. 26, 10. 11. 
32, 2. iii. 3, &4. Ep. 1, 9. 15, 10. 
i. S. 1, 99 
atq-tre hunc superare laboret 1, 112 " 
Hunccine 9, 72 

Hyadas tristes non timuit i. Od. 3, 14 
H^berna nive fluvii turgidi iv. 12, 4 
Hybernas Alpes cananive conspuet ii. S. 

5, 41 
Ilyberno ex ffiquore vellis pisces 3, 

235 
Hybemum mare turbaret Orion Ep. 
15, 8 
ut flumen ruebat i. S. 7, 27 
Ilybemus annus Jovis tonantis (pro 
hyeme) Ep. 2, 29 
Neptunus 17, 55 
Hydaspes fabulosus quae loca lambit 
i. Od.-22, 8 
fuscus ii. S. 8, 14 
Hydra firmior secto corpore iv. Od. 4, 

61 
Hyciram diram contudit ii. Epl. 1, 10 
Hydropicus i. 2, 34 
Hydrops sibi iiidulgens dims crescit ii. 

Od.2, 13 
Hyeniat mare defendens pisces ii. S. 2, 

17 
Hycines informes Jupiter idem reducet 
ii. Od. 10, 15 
iniqiias ii. I, 32 
phires i. 11,4 
post cartas 15, 35 
ubi plus tepeant i. Epl. 10, 15 
Hyeniet mercator in mtdiis undis 16, 

71 
Hyemis sodali Euro i. Od. 25, 19 
Hyems acris soivitur 4, 1 

Eois fluctibus intonata Ep, 2, 51 
nil obstet tibi i. S. 39, 40 
Veiise quse sit i. Epl. 15, 1 
Hylaeum nimium mero nolis aptari ci- 

thara; modis ii. Od. 12, 6 
Hymettia mella ii. S. 2, 15 
Hymettiai trabes premunt columnaS' ii. 

Od. 18, 3 
Hynietto mella decedunt 6, 14 
Hyberboreos campos 20, 16 
(Hyphen) Late tyrannus iii. 17, 9 

postgeuitis clams 24, 30 
Hypsffia cajcior i. S. 2, 91 IN flORATIUM. xcm T, I (corripitur in penultima voces Gr.vca') 
symphoiiia A. P. 374 
nunc i. Epl. (i, 17. 7, 71. ii. 2, 7G 
j>ete ungufiitiim iii. Od. 14, 17 
puer i. S. 10, 92 
quo te pfdi's et aura; rapiunt iii. Od. 

11,49 
quo te virtus lua vocat, i pede fausto 

ii. Epl. 2, 37 
secuiido online iii. Od. II, 50 
Jaceniem in liostem len s C. S. .51 

regiam ausam visere i. Od. 37, 25 
Jacentes sub pinu potanius ii. II, 14 
Jaceo ad quaitaiu i. S. G, 122 
Jacere inter sericos pulvillos Ep. 8, 16 

iibet sub antitjua ilice 2, 23 
Jiiceret (penult, br.) in cloacani ii. S. 3, 
242 
(penult, long.) quodcumque inutile 
sublegit 8, 12 
Jacis hoc in me i. 4, 80 
Jactamus i. Epl. IG, 18 

otnnis Roniate beatnm i. Epl. 16, 18 
Jactantibus austris navim i. S, 1,0 
Jactantior est panlo 3, 50 
Jactat palauique habet i. S. 2, 85 

se ultorem Ilia; i. Od. 2, 18 
Jactala gens ajquoribus Tuscis iv. 4, 51 
Jactatam navim udo littore religarat i. 

32,7 
Jactatui- ii. S. 3, 121 
Jactatus inter pontes 2, 32 
Jactaveiit te Auster validus in alto i. 

Epl. 11,15 
Jactes et nomen et genus inutile i. Od. 

14, 13 
Jactis molibus in alluin iii. 1, 34 
Jaculamur aivobrevi ii. IC, 17 
Jaculari iii. 12, 9 

Jaculator audax Eticeladus iii. 4, 56 
Jaculatus sacras arces dextera i. 2, 3 
Jaculis neque arcu 22, 2 
Jaculo trans fineni expedito nobilis 8, 12 
Jam 2, 1. 4, 3. 5. IC. 8, 10. 9, 2. 15, 
11.25,0. iii. 3, 25. 6, 9.23.8,23. 
14, 11.29,17.21. iv. 1,7. 30.38 
Jam jam ii. 20, 9. Ep. 17, 1 

nunc ii. Od. 1, 17. iii. 6, 23. A. P. 
43 
Jamjam Ep. 2, 68 
lambeis trirnetris accrescere nomenjus- 

sit A. P. 253 
lanibis criminusis pones modum i. Od. 
16, 3 
delectatur ii. Epl. 2, 59 
lambo rabies Arcliilocluun armuvit A. P. 
79 Tambos celcrcs i. Od. 16, 24 

iuceptos ad unibilicuni adducere Ep. 
14,7 

cstendi Latio i. Epl. 19, 23 
Iambus pes citus A. P. 251 
Jamdudum iii. Od. 29, 5 . i. S. 9, 15. 

ii. 7, I. i. Epl, 5, 7 
Janipridem i. 14, 27. 10, 18 
Jane audis libentius ii. S, 0, 20 

pater i. Epl. 10, 59 
Janitor Crispini ii. S. 7, 45 

iiumaiiis aulie iii. Od. 11, 15 
Janitoreiu 14, 23 
Janna aniat linien i. 25, 4 

frangatur i, S. 2, 128 

patet iii. Od. 9, 20 

quo strepitu remugiat 10, 5 
Janum ad medium res mea fracta est 
ii. S. 3, 18 

custodem pacis claustra cohibentia 
ii. Epl. 1, 255 

Quirini dueliis vacuum clauslt iv. Od. 
15, 9 

videris liber spectare i. Epl. 20, 1 
Janus sumnius 1, 54 
lapeti audax genus i. Od. 3, 27 
lapyga 3, 4 

lapyx albus (juid peccet iii. 27, 20 
larbitam i. Epl. 19, 15 
lasonem Ep. 3, 12 
Ibam sacra Via i. S. 9, I 
Ibant 0, 75 

Iber peritus me discet ii. Od. 20, 20 
Iberi piscis ii. S. 8, 40 
Iberia ferax venenorum Ep. 5, 21 
Iberiaj dura tellus audit iv. Od. 14, 50 

fera; bellum curet 5, 28 
Ibericis funibus peruste latus Ep. 4, 3 
Iberis loricis i. Od. 29, 15 
Ibi ii. 6, 22 

Ibimus quo cumque nos fortuna feret i. 
7, 20 

ibimus, utcumque prsecedes ii. 17, 
10 
Ibis Liburnis Ep. 1, I 

rex i. S. 3, 138 

sub furcam ii. 7, C6 
Ibit, ibit eo q\io vis ii. Epl. 2, 39 

per obstantes catervas juvenum iii. 
Od. 20, 6 
Ibrida i. S. 7, 2 
Ibunt verba per non attentam aurem ii. 

S. 1, 19 
Ibyci pauperis uxor iii. Od. 15, I 
Icari scopulis surdior 7,21 
Icariis tluctibus luctantem Africum i. 1 , 

15 
Icaro Dadaleo ocyor ii. 20, 13 
Iccii. 29, 1. i. Epl. 12, I XCIV INUKX Icta desideriis fidelibus iv. Od. 5, 15 

pinus mordaci ferro 6, 9 
Ictibiis crebris paixiiis fenestras qua- 

tiunt i. 25, 2 
Tcto capiii accessit fervor ii. S. 1, 24 
Ictu arboris funeratus iii. Od. 8, 8 

fulmineo potentius 16, 11 
Ictum levasset dextra ii. 17, 28 
obliquum meditantis iii. 22, 7 
pollicis iv. C, 3G 
Ictus fervidos excludet laurea ii. 15, 
10 
graves excepit pro conjugibus pudicis 

iv, 9, 23 
redderet A. P. 253 
Id i. S. 1, 44. Gi. 4, 73. 5, 102. ii. 3, 
177. 232. 4, 8. i. Epl. 1, 24. ii. 2, 
32. 64. A. P. 386 
Ida aquosa iii. Od. 20, 16 
Idreis navibus i. 15, 2 
Idcirco i. S. 4, 45. i. Epl. 1, 29. 11, 

16. A. P. 265 
Idem (priore longa) ii. Od. 10, 16. 22. 
11, 9. 19, 27. iii. 4, 67. 12, 8. C. 
S. 10. i. S. 10, 3. 65. ii. 2, 28. 3, 
309.7,18.23.111. i. Epl. 1,82. 
15,37.44.16,34.36.18,69. ii. 
1,14.237. 2, 104. 192. 200. A. 
P. 358 
(priore brevi) i. S. 3, 115. ii. 3, 242. 
ii. Epl. 2, 14. A. P. 241. 242. 354. 
467 
Ideo i. Epl. 19, 26 
Idibus Ep. 2, 69. i. S. 6, 75 
Idomeneus ingens iv. Od. 9, 20 
Idonea bello aptarit ii. S. 2, 111 

vita; dicere A. P. 334 
Idoneum jecur torrere iv. Od. 1, 12 
Idoneus arti cuilibet ii. Epl. 2, 7 
fons nomen rivo dare i. 16, 12 
hajc procurare 5, 21 
puellis vixi iii. Od. 26, 1 
pugnaj ii. 19, 26 
Idus iv. 11, 14 
.Teciir albi aiiseris ii. S. 8, 88 
aridiim Ep. 5, 37 
bile difficili tumet i. Od. 13, 4 
bilis urere i. S. 9, 66 
idoneum qua?ris torrere iv. Od. 1, 12 
Tit^i iii. 4, 77 

ulceret ancilla tuum i. Epl. 18, 72 
ulcerosum i. Od. 25, 15 
Jejunas canis ab ore rapta ossa Ep. 5, 

23 
Jejunia indicis ii. S. 3, 291 
Jejunis dentibus acer ii. Epl. 2, 29 
Jejunus stomachus ii. S. 2, 38 
Tgitur i. 1,101. ii. 2, 63. 3, 152. 158. 
162. 7, 83 Ignara belli flumina ii. Od. 1, 34 
baud futuri i. S. 1, 35 
mariti puella ii. Epl. 1, 132 
Ignarum ii. S. 4, 38 

Ignai'us navis navim timet agere ii. Epl. 
1, 114 
opes laudat ii. S. 6, 79 
Ignave ii. Epl. I, 67 
Ignavi hoc iter divisimus i. S. 5, 5 
IgTiavus canis Ep, 6, 2 
in Igne turdos versat i. S. 5, 72 
Igneee ChimaBrs spiritus ii. Od. 17, 13 
Igneam a;statem defendit capellis i. 

17, 2 
Igneas arces attigit iii. 3, 10 
Ignes ciin-atos fronte imitatus iv. 2, 57 
et per saxa mercator currit i. Epl. I , 

40 
incedis per suppositos doloso cineri 

ii. Od. 1, 7 
per medios equiim mittere iv. 14, 24 
per medios fluviosque ruentis ii. S. 

3, 56 
qua parte debacchentur visere iii. Od. 

3, 55 
querattir obstare ii. S. 3, 54 
Thessalos fefellit i. Od. 10, 15 
velut inter minores luna raicat sidus 
Julium 12, 47 
Ignera gladio scrutare ii. S. 3, 276 
intulit gentibus i. Od. 3, 28 
occultam jam Andromedes pater os- 

tendit iii. 29, 18 
post subductum astheria dome i. 3, 29 
Igui arator guadet 4, 3 

corusco nubila dividens 34, 6 
Ignibus aquara temperet iii. 19, 6 
atris flagres Ep. 5, 82 
lentis raacerer i. Od. 13, 8 
non erubescendis adurit 27, 16 
uri iii. 7, 11 
ab Ignibus sospes i. 37, 13 
Ignis Achaicus Iliacas doraos uret 15, 
36 
celer peredit jEtnam iii. 4, 76 
ferrum niolliat i. S. 4, 20 
largior arserit 8, 44 
lucro te non dimoveat i. S. 1, 39 
pulchrior Ilion accendit Ep. 14, 13 
SEBvus i. Od. 16, 11 
Ignium nigrorum niemor iv. 12, 26 
Ignobile regnum Tulli i. S. 6, 9 
Ignobilisii. Epl. 2, 128 
Ignorainiosa dicta crepent A. P. 247 
Ignoras i. S. 3, 22 
Ignorat i. Epl. 7, 23. ii. 1, 87 
Ignoratre artis carmine turpi premit A. 

P. 262 
Ignores i. Epl. 12, 25 IN HORATIUIM. XC Ignoi-o A. P. 87 
Ignoscas vitiis i. S. 4, 131 
lyuoscent niihi amici 3, 140 
Isznoscere ii. Epl. 2, 133 
Ignosces i. S. 9, 72 
]gnoscet 3, 74 
Ignoscis ii. Epl. 2, 210 
Ignosco egomet mi i. S. 3, 23 
Igiiota juga taui'is illitiaturum lasonem 
Ep. 3, 12 

primus profeiTes A. P. 130 
Ignota mafre i. S. 6, 36 
Ignoti longa nocte urgeritur iv. Od. 9, 

27 
Ignotis mortibiis perierunt i. S. 3, 108 
Ignoto ii. 3, 299 
Ignotos i. G, 24 
Ignottim 3, 22. A. P. 275 
Ignotus ha-res ii. Od. 18, G 
Ignovisse i. Epl. 7, 69. A. P. 347 
Ilerdam i. Epl. 20, 13 
Ilex 16, 9 

duris bipennibus tonsa iv. Od. 4, 57 

procera astringitur hedera Ep. 15, 5 
Ilia ducat i. Epl. 1 , 9 

dura raessorum Ep. 3, 4 

ingustata rhonibi milii poiTexerit ii. 
S. 8, 30 
Iliacas domos ignis ureret Achaicus i. 

Od. 15, 36 
Iliacos intra et extra nuvros peccatur i. 

Epl. 2, 16 
Iliacum carmen A. P. 129 
Iliaj niatres unxere Hcctorem honiici- 
dam Ep. 17, 11 

quid foret iv. Od, 8, 22 

turnict C. S. 37 

ultorem se jaclat i. Od. 2, 17 
nice ex cava manant mella Ep. 16, 47 

sub aniiqua jacere libel 2, 23 
Ilicemiii. Od. 13, 14 
Ilices 23, 10 

Irementes Aquilo frangit Ep. 10, 8 
Iligna nutritus glande ii. S. 4, 40 
Ilio i. Od. 10, M. 15, 33. iii. 19, 4. iv. 

4, 53. Ep. 10, 13 
Ilion iii. Od. 3, 18. 37. Ep. 14, 14 
llionam ii. S. 3, 61 
Ilios iv. Od. 9, 18 
Ilithyia levis matm^os partus aperire 

C.S. 14 
Ilia iii. Od. 4, 49. Ep. 10, 17. i. S, 1, 
2. 2, 91. ii. 2, 29. 3, 316. 4, 12. 
53.7, 24.63. 105. 8, 79 
Illabatur fractus orbis iii. Od. 3, 7 
Illaci-ymabilc>ni Plutona ii. 14, (> 
lllacrymabilcs urgentur iv. 9, 26 Illacrymare ii. S. 5, 103 

lll;u i. 8, 47. i. Epl. 19, 41 

111am ii. Od. 4, 17. iii. 15, 11. i. S. 2, 

120. 5, 70 
lllapsus truncus cerebro ii. Od. 17, 27 
Illaqiieant iiiunera duces iii. 16, 16 
Illas i. S. 2, 28 
llle i. Od. 12, 53.24, 9. ii. 6, 13. 

13, 1. 8. 17, 8. iii. 5, 32. 6, 15. 7, 

5. 9, 22. 21, 9. 29, 41. iv. 4, 40. 

6, 9. 13.8, 7. 9, 51. 13, 6. Ep. 2, 
1.9, 29. i. S. I, 11.28. 2,20. 41. 
55. 3, 4. 68. 4, 126. 6, 41. 9, 0. 
12. 21.41 

Illecebris raorandus A. P. 223 
Illepide ii. Epl. 1, 77 
llleverit chartis i. S. 4, 36 
111! (dat. sing.) i. Od. 3, 9. 12, 19. 32, 
9. ii. 5, 14. iii. 1, 13. 20, 8. Ep. 

12, 9. i. S. 1, 63. 2, 90. 126. 3, 9. 
28. 57. 5, GO. 64. 6, 49. 88. 9, 13. 
53.74.10,48. ii. 5, 16. 6, 10. 7, 

15. i. Epl. 6, 23. 17, 59. ii. 2, 89 
(omissum post cui iii. Od. 1, 18) 
(nom. plur.) i. S. 3, 28. 108. 10, 16 

lUic iii. Od. 24, 17. iv. 1, 21. 25. Ep. 

13, 17. 16, 49. i. S. 9, 48. ii. 5, 

6. 8, 2. i. Epl. 11,8 
Illidere fragili dentem ii. S. 1 , 77 
Illigata aratra juvencis pluribus Ep. 1 , 

25 
Illigatum Chimasrae triformi i. Od. 27, 

23 
llligaturum tauris juga Ep. 3, 11 
Illinc (pro ex eo loco) ii^ S. 3, 112 
Illinere oculis collyria nigra i. 5, 31 
Illinet nives bruma Albanis agris i. Epl. 

7, 10 

Illis ii. Od. 13, 33. 15, 13. iii. 11, 42. 

Ep. 9, 6. i. S. 1, 20. 37. 2, 11. 

39. 4, 129. 139. 9, 2. ii. 2, 36. 90. 

3, 83. 4, 86. 5, 71. 8, 94. i. Epl. 

11, 9. ii. 1,65 
Illiterati nervi num minus rigent Ep. 8, 

17 
Illituin aurum vestibus iv. Od. 9, 14 
Illius media brevi 13,18. i. S. 3, 74. 

ii. 2, 72. 3, 27. 5, 29. i. Epl. 15, 

16. ii. 2, 99 

arcanum nun scrutaberis i. Epl. 18, 

37 
(media longa) i. S. 10, 57 
Illo iii. Od. 17, 5. i. S. 5, 77. ii. 1, 73. 

3, 290. 311 
Illorum i. 3, 141-4, 39 
Tllos 6, 80 
lllota toralia ii. 4, 84 XCVl INDEX Illuc iv. Ocl. 11,9. i. S. 1, 108. 2, 23. 

3, 38. ii. 5, n. i. Epl. 13. 11 
Illud i. S. 2, 44. 60. 4, 64. 77. 99. ii. 
2, 54. 3, 150. 242. 5, 70. ii. Epl. 
1, 86. 242. 262 
Illudere rebus liumanis gaudet fortuna 

ii. S. 8, 62 
Illudit variis partibus 3, 51 
Illudo chartis si quid otii datur i. 4, 

139 
Illura i. Od. 1, 9. 12, 26. ii. 2, 7. 13, 
5. iii. 2, 6. 3, 33. iv. 3, 3. i. S. 
1, 115. 3, 47. 7, 25. 9, 61. ii. 2, 
129. 131.6, 12. i. Epl. 2, 51 
Illusi pedes recusant vitiosum ferre ii. 

S. 7, 108 
lUustrat Sol oras habitabiles iv. Od. 

14,6 
Illustrem ii. S. 6, 17 
Iliusus 5, 26 
Illutos echinos 8, 52 
lil^'ricis undis nolus obruit i. Od. 28, 

22 
Ima petit ii. S. 4, 57 

sunimis niutare i. Od, 34, 12 
voce i. S. 3, 8 
Imagine 4, 22 
cerea 8, 43 

hac ego compeliar i. Epl. 7, 34 
Imagines cereas niovere Ep. 17,76 
triumphales ducunt funus tuuiii Ep. 
8, 11 
Imagini vana; sanguis redeat (pro ca- 
daver!) i. Od. 24, 15 
in Iniaginibus et titulis stupct i. S. 6, 

17 
Imago abludit ii. 3, 320 
jocosa i. Od. 12, 4 
"ludit iii. 27, 40 
Vaticani mentis i. 20, 7 
Imbecilla setas ii. S. 2, 86 
Imbecilliis 7, 39 
Imbelle Tarentum i. Epl. 7, 45 
Imbellem columbam aquilaj feroces non 

progenerant iv. Od. 4, 31 
Imbelli cithara divides carmina i, 15, 

15 
Irabellis ac parura firmus Ep. 1, 16 
juventa> iii. Od. 2, 15 
lyra; i. 6, 10 
Imber decidit i. Epl. 14, 29 

edax iii. Od. 30, 3 
Imberbi didicere ii. Epl. 1 , 85 
Iraberbis juvenis A. P. 161 
Imbras aliiere ainnem super notas ripas 

iv. Od. 2, 5 
Imbre aspersus i. Epl. 11, II 
Imbrem ii. S. 2, 199 
Imbres perpetuos parturit i. Od. 7, 16 bibant coUectos i. Epl. 15, 15 
comparat annus hybemus Jovis Ep. 

2, 30 
hispidos nubibus ii. Od. 9, 1 
nivesqiie deducimt Jovem Ep. 13, 1 
queritur i. Epl. 17, 53 
Imbri factum comiptius i. S. 5, 95 
Imbribiis Eiirus aquosus arva radat Ep. 

IC, 54 
Imbrium imminentum divina avis iii. Od. 

27, 10 
Imbuerit animos cura pecult A. P. 331 
Inibuit parte sui nectaris i. Od. 13, 16 
Imbiita testa i. Epl. 2, 69 
Imbuti nulla formidine 6, 5 
Imbutum munus tabo Ep. 5, 65 
Imbutus Gra!cis literulis il. Epl. 2, 7 
Imi lecti derisor i, 18, 10 

lecti convivEe ii. S. 8, 40 
Imis et superis gratus i. Od. 10, 20 
sensibus oblivionem diffuderit inertia 

Ep. 14, 1 
vadis saxa levata 16, 25 
Iniitabile vitiis exemplar i. Epl. 19, 17 
Imitabitur moUes capillos sere A. P. 33 
quidvis argilla uda ii. Epl. 2, 8 
utrum homm ii. S. 2, 64 
Imitandi hoc sunt i. 10, 17 
Imitare ut mavis 4, 21 
Iniitaris juvenem i. Od. 2, 42 

longos ii. S. 3, 308 
Imitata lima violas Tarentino veneno ii. 
Epl. 1, 207 
vulpes leonem ii. S. 3, 186 
Imitator desilies in arctum A. P. 134 
Imitatorem morum respicere 318 
Imitatorcs servura pecus i. Epl. 19, 19 
Imitalus fronte ignes iv. Od. 2, 57 
Immane quantum discrepat i. 27, 6 

vitium ii. S. 4, 76 
Immanes Rhsetos iv. Od. 14, 15 
Immanem tui-mam iii. 4, 43 
Immanis janitor aulae 11, 15 
Inimaturus filius ii. S. 8, 59 
Immemor conjugis i. Od. 1, 26 
graminis 15, 30 
sepulcri ii. 18, 19 
Imniemorata legi ferentem juvat i, Epl. 

19, 33 
Iramensum argenti pondus i. S. 1, 41 
Inmiensus Pindarus iv. Od. 2, 7 
Immerentes hospites Ep. 6, 1 
Immerentis domini caput ii. Od. 13, 12 

Remi cruor Ep. 7, 19 
Immeritam vestem scindat i. Od. 17, 

28 
Immeritis mori coelum recludens virtus 
(pro non nierentibus) iii. Od. 2, 
21 IN HORATIUM, XCVll Immeritis nocituram fraudenicommitterc 

i. Od, 28, 30 
Immeritos occidit (pro immerentes) ii. 

S. 3, 211 
Inimeritum locum inique causalur i. £pl. 

14, 12 
Iinmeritus laborat ii. S. 3, 7 
lues delicta majorum (pro non me- 
reas) iii. Od. 6, 1 
Imraersabilis rerum undis adversis i. 

Epl. 2, 22 
Irametata jugera iii. Od. 24, 12 
Imrainens villse piuus 22, 5 
Imininente luna i. 4, 5 
Imininentes Latio Parthos 12, 53 
Iiiiminentum iiubriuru divina avis iii. 

27, 10 
Imminuet ii. S. 2, 127 
Imminuit quid non dies iii. Od. 6, 45 
Inimiscere fugienda petendis i. S. 2, 76 
Immiserabiiis captiva pubes iii. Od. 5, 

17 
Iramitia placidis coeant A. P. 12 
Iminitis Glycerae memor i. Od. 33, 2 

uvae cupidinem tolle ii. 5, 10 
Imrao i. S. 3, 20 
Immoderatus abundes iit 5, 89 
Immodicae rixas i. Od. 13, 10 
Immodulata poemata A. P. 263 
Immolabitur caper libidinosus Ep. 10, 

23 
Immolare agnura Fauno decet i. Od. 

4,11 
Iniraolato agno iv. 11,7 
Immolet porcum Laribus ii. S. 3, 164 
Immoritur studiis i. Epl. 7, 85 
Imraortalia ne speres iv. Od. 7, 7 
Immortalis Deus A. P. 404 
Immunda crepent dicta 247 

domus ii. Epl. 2, 199 
Immundis popinis fervent allata ii. S. 

4,62 
Iramundo visu somnia i. 5, 84 
Immundus canis i. Epl. 2, "26 

Nacca i. S. G, 124 
Inmiunem poculis tingere nieditor iv. 
Od. 12, 23 
scis Cinara; rapaci placuisse i. Epl. 
14, 33 
Iiuniuuis manus aram tetigit iii. Od. 

23, 17 
Imo fundo doliura 11, 27 

latere petitus spiritus Ep. 11, 10 
toUere de gradu i. Od. 35, 2 
ab Imo ad summum ii. S. 3, 308 
ab Iiuo sumnius i. Epl. 1, 54 
Imos ad talos manaret sudor i. S. 9, 10 
a.l talos a verticepulcher ii. Epl. 2, 4 
et insigiies fortitur iiecessitas a;q'.ia iii. Od. 1, 15 
Impar ludere ii. S. 3, 248 

sic tibi nil fuit unquam i. 3, 19 
tibi miles iv. Od. 6, 5 
toga dissidet i. Epl. 1, 96 
Impares formas i. Od. 33, 10 

Musas amat iii. 19, 13 
Imparibus formis ii. S. 2, 30 
desinet certare Ep. II, 18 
Impaiiter junctis versibus querimonia 

inclusa A. P. 75 
Impavidi te urgent i. Od. 15, 23 
Impavidum ruinse ferient iii. 3, 8 
Impediat aures lassas verbis onerantibus 

i. S. 10, 10 
Impediit crus pellibus 6, 27 
Impedire caput myrto i. Od, 4, 9 
Impellat i. S. 3, 05 
Impellit ad iram A. P. 109 
Impellunt lintea iv. Od. 12, 2 
Impensis ccenarum venor plebis suffra- 

giai. Epl. 19, 37 
Impenso soliti coemtas luscinias pran- 

dere ii. S. 3, 245 
Imperas quod te Diis minorem geris 

iii. Od. G, 5 
Imperat aut servit i. Epl. 10, 47 

nisi paret 2, 63 
Imperet C. S. 51 

hoc natura potens ii. S. 1, 51 
(Imperfectum pro plusquam perfecto) 
crederet (pro credidisset) i. 6, 80 
ferrem (pro tulissem) iii. Od. 14, 

27 
posset, haberet (pro potuisset, habu- 
isset) i. Epl. 17, 50 
Imperi porrecta majestas iv. Od. 15 , 
14 
ruentis i. 2, 26 
Imperiis lenibus amici potentis cede 
j. Epl. 18, 45 
mollibus flectere iv. Od. 1, 7 
peractis decus arrogavit 14, 40 
tot tantisque minor ii. S. 7, 75 
Imperio adjectis Britannis iii. Od. 5, 3 
asquo mortales regit turmas 4, 48 
African fulgenlem 16, 31 
fun us parabat i. 37, 8 
Imperiosa Proserpina tralit ii. S. 5, 

110 
Imperiosius tequor i. Od. 14, 8 
Lnperiosus sibi ii. S. 7, 83 
Imperitare equis i. Od. 15, 25 
Imperitarent Icgionibus magnis i. S. 

6,4 
Iniperitas milii ii. 7, SI 
imperi to reui ajquam 3, 189 
Imperium Cifsaris accepit Phraates 
i. Epl. 12, 27 Delph. et Var. Clns. Ind. Hnrat. N XCVIU INDEX Imperlum fer i. Epl. 5, 6 
frangat i. Od. 35, 16 
Jovis est in ipsos reges iii. 1, 6 
sibi curse fore promittit i. S. 6, ,35 
Impermissa gaudia raptim donat iii. 

Od. 6, 27 
Imperor idoneus i. Epl. 6, 21 
Imperii candidus 6, 68 
Impetrat pacem ii. 1, 137 
Impetrato reditu iv. Od. 2, 42 
Impetret C. S. 51 
Impetu fasto diruit agmina ferrata iv. 

Od. 2, 14. 30 
Impetus in quem continuo fiat i. S. 2, 
117 
non auspicates contudit iii. Od. 6, 

10 
sa3vus Arcturi cadentis 1, 28 
vividus hostem demisit in ovilia iv. 
4. 10 
Impexa porrigine fa-dum caput ii. S. 3, 

125 
Impia aitas Ep. 16, 9 

cervice super pendet districtus ensis 

iii. Od. 1, 17 
cohors giganlum ii. 19, 22 
manu fregerit guttur parentis Ep. 

3, 1 
pralia ii. Od. 1, 30 
Thracum pectora mollire Ep. 5, 13 
turba vici Tusci ii. S. 3, 228 
Impiaj Cartiiaginis incendia iv. Od. 
8, 17 
domina^ tectum relinquunt ii. 8, 19 
impife sponsos potuere perdere ferro 

iii. 11, 31 
rates i. 3, 23 
Inipiam in ratera Ajacis iram vertit Ep. 

10, 14 
Impias casdes tollere iii. Od. 24, 25 

lenire verbis mollibus Ep. 5, 84 
Impiger Achilles A. P. 121 
Appulus iii. Od. 16, 26 
equus iv. 3, 4 
Hercules 8, 30 
mercaior i. Epl. 1, 45 
turmas liostiuin vexare iv. Od. 14, 
22 
Iinpingas clitellas ferns i. Epl. 13, 8 
Tmpio Saturno ii. Od. 17, 22 

tumultu iv. 4, 46 
Impios ducat omen parrse iii. 27, 1 

Titanas 4, 42 
Impium i. 27, 6 
Inipiacidum genus iv. 14, 10 
Implent nascentes lunas conch^'lla ii. S. 

4, 30 
Implere Gra:-corum catervas i. 10, 35 Impleris urbem meo nomine Ep. 17, 

59 
Implet falsis teiToribus ii. Epl. 1, 212 
Implevisse Decembres undenos quater 

i. 20, 27 
Implicata crines trevibus viperis Ep. 

5M5 
Implicitum litibus eripere A. P. 424 
Implorat coelestes aquas ii. Epl. 1, 

135 
Imploravit opes bominis i. 10, 36 
Implumibus puUis assidens avis Ep. I , 

19 
Imponens vocabula cognata ii. S. 3, 

280 
Importes odium libellis i. Epl. 13, 4 
Iniportuna argenti sitis 18, 23 

pauperies iii. Od. 16, 37 
Iraportunas volucres i. S. 8, 6 
Importunus iv. Od. 13, 9. ii. Epl. 2, 
185 
curule ebur erlpiet i. 6, 54 
laudari araat ii. S. 5, S6 
Imposita vindicta 7, 77 
Impositam ^tnam peredit celer ignis 
iii. Od. 4, 76 
ilicem cavis saxis 13, 14 
Impositas arces Alpibus tremendis iv. 
14, 12 
arces montibus ii. Epl. 1, 253 
Impositum Anxur saxis late candenti- 

bus i. S. 5, 26 
Impositura sors in sternum exitium 

ii. Od. 3, 28 
Impositus mannis i. Epl. 7, 77 
Imposuere mihi cognomen ii. S. 3, 26 
Imposuisse Pelion Olympo iii. Od. 4, 

52 
Impotens aquilo 30, 3 
cesserat telUire ii. I, 26 
quidlibet sperare i. 37, 10 
Impotentia nullius astri a-stuosa torret 
gregem (pro nimis vehemens po- 
tentia) Ep. 16, 62 
Impransi mecura disquirite ii. S. 2, 7 

magistri voce correptus 3, 257 
Impransus non dignosceret civem hoste 

i. Epl. 15, 29 
Impressit notani labris dente i. Od. 

13,12 
Impriiiiat tabeliis signa ii. S. 6, 38 
Imprimeret aralrura muris i. Od. 16, 

20 
Improba anus ii. S. 5, 84 

Siren desidia vitanda est 3, 14 
Improbae divitise crescunt iii. Od. 24, 

62 
Iniprobaturum .Tovem Ep. 5, 8 IN 110 RATI UjM. XClX Tmpiobe ii. S. 2, 104. 3, 200 
iinproho Adria iracundior iii. Od. 9, 

22 
Improbus ii. S. 5, 28. 6, 29. i. Epl. 
10, 40 
amor i. S. 3, 24 
fugit 9, 73 
neget i. Epl. 7, G3 
Iinprovisa leti vis rapuit (pro ante non 
visa) ii. Od. 13, 19 
species utrumque exterret i. Epl. 6, 
11 
Imprudens i. S. 4, 137 
Impube corpus Ep. 5, 13 
Impubem Troilon ii. Od. 9, 15 
linpudens bibis iv. 13, 4 

liqui patrios penates iii. 27, 49 
orcum moror 27, 50 
Iiiipudica Colchis Ep. 16,58 
Impugnat nostra ii. Epl. 1, 89 
Impulerit falsis crirainibus iii. Od. 7, 

14 
liiipulit paupertas audax ii. Epl. 2, 

51 
Iinpulsa Euro cupressus procidit iv. Od. 

6, 10 
Impune i. 17, 5. 31, 15. iv. 9, 33. Ep. 
17, 59. i. Epl. 5, 10. ii. 1, 150. 

2, 105. A. P. 210. 381 
Tmpunitior ii. S. 7, 105 
Iruputata vinea floret Ep. 16, 44 
Imum ne discrepet medio A. P. 152 

servetur ad (pro ad finem) 120 
vergit ad 378 

Tlirax eritad i. Epl. 18, 35 

Imus faber A. P. 32 

Iti i. Od. 2, 40. 42. 45. 4, 11. 5, 1. 7, 

8. 8, 16. 12, 5. 6. 13, 6. i. S. 1, 11. 

12. 31. CO. 67. 91. 106. 2, 13. 24. 

30.43.47. 48. 63. 64. 106. 108. 

3, 17. 20. 32. 41. 72. 82. 92. 110. 
141. 4, 9. 10.34. 74. 98 

(omissum) appare animosus rebus 

angustis ii. Od. 10, 21 
aquilo Campanis agris ii. S. 8, 56 
arcto stipata theatro ii. Epl. 1, GO 
bonis rebus ii. S.6, 110 
Cois videre est i. 2, 101 
color manet sede certai. Od. 13, 6 
coiumn;e ultima recisae Africa ii. 

18,4 
concun-ant foro i, S. 6, 43 
condiscat puer acri militia iii. Od, 

2, 2 
conditum testa Graeca i. 20, 2 
consecrat insulis divitibus iv. 8, 27 
daturus prajdia tcllure Itala ii, S. 6, 

56 
depone tutis auribus i, Od, 27, 18 In figere clavos summis verticibus iii. 

Od. 24, 5 
geiiimis mirari colores i. Epl. 6, 18 
ha?rere equo iii. Od. 24, 51 
imperi rebus i. 2, 26 
ilurus Cretan! Ep. 9, 29 
liquescere limine sacro i. S, 5, 99 
mansuri oppidulo 5, 87 
mero defuso pateris iv. Od. 5, 34 
petunia villis fundata i. Epl. 15, 46 
pecus ludit herboso campo iii. Od. 

18, 9 
prseda curve littore Ep. 10, 21 
properare loco i. Epl. 7, 57j 
quajrens montibus matrem i. Od. 

23,2 
quibus oris militet i. Epl. 3, 1 
recreare aliquem antro Pierio iii. Od, 

4,40 
reponi deterloribus 5, 30 
retorta tergo brachia 5, 22 
spargent olivetis odorera ii. 15, 7 
thalamo vitabis i. 15, 10 
velut sylvis ii. S. 3, 48 
(in compositis significationem inten- 

dens) 
impotentia Ep. 16, 62 
inunctis oculis i. S, 3, 25 
(pro ad) i. Od. 30,4. 33, 6. ii. 7, 15. 

9, 2. 13, 3. 12. iii. 3, 45. iv. 2, 

23. 26. Ep. 17, 18, i. S, 4, 143. 

7, 20. ii. 1, 71. 4, 15. i. Epl. 18, 

34. 45. A. P. 402 
(proadversus)i. Od. 6, 18. 19, 9. 21, 

14. 35, 29. 39. iii. 4, 21. iv. 4, 1 1. 

Ep. 5, 53. 6, 11. 10, 14. 17, 9. 10. 

C. S. 52. i. S. 2, 117. 3, 67. 

4, 80 
(pro contra) 

artis nil habentis in te Ep. 17, 81 
nihil admittes in te fonnidine poenie 

i. Epl. 16, 53 
(pro erga) 

actus carmen deducis A. P. 129 
a;re meo pauper sura ii. Epl. 2, 12 
a;vum iii. Od. 5, 16 
aevum fato dilatus i. S. 10, 68 
a3vum labetur volubilis amnis i. Epl. 

2,43 
jEvuni longum manserunt ii. 1, 159 
a3vum omne virgo nobilis iii. Od. 11, 

35 
altera jura cedat ii. Epl. 2, 174 
altumexstructis divitiis ii. Od. 3, 19 
altum jactis molibus iii. 1, 34 
annum i. 32, 2 

annum dulcia differ i. Epl. 11, 23 
annos pronos sylvae mutantur foJiis 

A. P. 60 INDEX In arctum desilies imitator A. P. 134 
anna rae a^stus belli tulit ii. Epl. 2, 

47 
armis consenuitiii. Od. 5, 8 
aure rimosa deponuntur ii. S. 6, 40 
aurem dicere i. 9, 9 
aurura prisrum tenipora redeunt iv. 

Od. 2, 39 
breve te cogi scis i. Epl. 20, 8 
caedem proriperet i. Od. 8, 16 
celeres larabos rae furentem niisit fer- 
vor pectoris 16, 24 
comtum modum ii. 11, 23 
contraria currunt i. S. 2, 24 
cubitum se reponet conviva ii. 4, 39 
culpa est animus i. Epl. 14, 13 
Daraalin deponent i. Od. 36, 17 
diem vixi iii, 29, 42 
diem subjectior ii. S. 6, 47 
dies medios dorraire i. Epl. 2, 30 
dispar Ep. 7, 12 

faciem jocatus permulta i. S. 5, 62 
fratres animi paterni ii. Od. 2, 6 
ha;c juremiis Ep. 16, 25 
hoc sum i. Epl. 1, 11 
honorem i. Od. 7, 8 
hora i. S. 4, 9 
lioram i. Epl. 17, 6 
boras ii. S. 7, 10. ii. Epl. ], 189 
boras mutatur A. P. 160 
boras nunquam homini satis cautum 

est ii. Od. 13, 14 
jura rapies ii. S. 3, 72 
jus vocet 5, 29 
jus rapit i. 9, 77 

lucem luccrnas perfer iii. Od. 8, 15 
lustrum C. S. 67 

niajus provebunt Di iii. Od. 4, 67 
nianibus non est ii. Epl, 1, 53 
Martia bella aninios exacuit A. P. 

402 
niedias res auditorem rapit 148 
morem Salium sit pedum requies i. 

Od. 36, 12 
nonum annum preniatur A. P. 388 
iiuHiero suorum habere ii. S. 6, 42 
numerura horum voto ruis i. Epl. 14, 

41 
otia recedanttuta i. S. 1, 31 
parentem mendax iii. Od. 11, 34 
partem juvet (pro vicissim) Ep. 2, 39 
patriam ulades fluxit iii. Od. 6, 20 
pede hjeret calceus i. S. 3, 32 
pejus vultu ficto ii. Epl. 1, 265 
praesens animus laetus ii. Od. 16, 25 
prsesens tenipus omittat A. P. 44 
pretio est 372 
propria quoniam non pellc quiessem 

i. S. 6, 22 In pueros patemus animus iv. Od. 4, 
28 
pulverem verlit iii. 3, 21 
quas Sallustius insanit i. S. 2, 48 
rabiem verti ii. Epl. 1, 149 
re curam consuraere ii. S. 4, 48 
scenam proraes A. P. 183 
seria mala ducent hae nugae 451 
sinu ferens Deos ii. Od. 18, 27 
spem tuee gratiae Ep. 1, 24 
spem arripere ii. S. 5, 47 
sylvam non ligna feras i. 10, 34 
templa Deorum recepti ii. Epl. I, 6 
tempus ultimum deducte ii. Od. 7, 1 
timores redegit veros i. 37, 15 
titulis stupet i. S. 6, 17 
V^enerem mentis ii. Od. 5, 4 
verba jurabas Ep. 15, 4 
verba jurare i. Epl. 1, 14 
viliis constantior ii. S. 7, 19 
vitium ducit fuga culpa A. P. 31 
vitium libertas excidit 282 
vitium cereus 163 
vitium fortuna aequa labier ii. Epl. 

I, 94 

uno laborantes i. Od. 17, 19 
votis erat ii. S. 6, 1 
votum venire i. Epl. 11, 5 
unumquodque caput mutabiiis genius 

ii. 2, 188 
usum aevi poscentis pauca ii. Od, 

II, 4 

usum laetitiag i. 27, I 

usum nunc mihi nunc alii cedet ii. 
S. 2, 134 

usus bumanos sacrum cogere iii. 
Od. 3, 51 

uxorera comis ii. Epl. 2, 133 
Inacliia furere destiti Ep. 11, 6 

langues minus 12, 14 
Inacbiam 12, 15 
Inacho ab prisco natus ii. Od. 3, 21 

quantum distet Codrus iii. 19, 1 
lueequales calices ii. S. 6, 68 

procella; vexant mare ii. Od. 9, 2 
Inffiqnali tonsore capillos curtatus i. 

Epl. 1 , 94 
Inaequalis vixit ii. S. 7, 10 
Ina'stuat bilis prascordiis meis Ep, 11, 

15 
Inamarescunt cpuIaB petitae sine fine 

ii. S, 7, 107 
Inane decus purpura Ep. 5, 7 

dolium lymphffi iii, Od. 11, 26 

nomen i. Epl. 17, 41 

soldo abscindere i. S. 2, 113 
Inanem operain sumebat A. P. 443 
Inanes hoc juvat i. S. 4, 76 

minas f"p. 6, 3 IN IJORATIUM. CI Iiianf't. oh titiilos adiiiitlis scelus ii. S. 

:i, 212 

luaui fuucve absiiit naniffi ii. Od. 20, 
21 
anibitione ii. Epl. 2, 200 
lajva priscus vixit ii. S. 7, 9 
ventre diem durare i. 6, 127 
Inania captal A. P. 230 
Inanis ii. S. 2, 14 

Inaniter anpt pectus ii. Epl. 1, 21 1 
Inarata tellus Cererem angit Ep. IG, 

43 
Inarsit luimeris Herculis numus 3, 18 
Inaudax furies prralia (pro tiiiiidu.s) iii. 

Od. 20, 3 
Inauret te fortune liquidus rivus i. Epl. 

12,9 
Incantata vincula i. S. 8, 49 
Iiicastisatuni me diniittis i. Epl. 10, 

45 
Incauta non fuftiri i. S. 1, 35 
lucauti sciimintur A. P. 456 
Tncauto i. S. 3, 62 
liicedas lenis iii. Od. 18, 3 
Iiicedis per ignes suppositos doloso 
ciiieri ii. ], 7 
superbus iiieo iiialo Ep. 15, 18 
Incedo sulus i. S. 6, 1 12 
Incendia Cartliaginis inipiEe, iv. Od. 8, 
17 
formidare i. S. 1, 77 
negic'cta sclent vires sutnere i. Epl. 
18, 85 
Incendia ridet ii. 1, 121 
Tiicendio abstulit nuptam Ep. 5, 66 
Incendit me acris natura ii. S. 7, 48 
Inceptis gravibus A. P. 14 
Incepto 127 
Inceptos lambos ad umbilicum adducere 

Ep. 14, 8 
Incertam Venerem more ferarum rapien- 

tes i. S. 3, 109 
Inrerto niari fertur Ep. 9, 32 

pede fcrebar 11 , 20 
Incertos honores transmutat iii. Od. 
29,51 
oculos ii. Epl. 1, 188 
Incerlus falier (pro dubius) i. S. 8, 2 
Incessum rides 'I'urbonis ii. 3, 311 
Incesto addidit intejirum iii. Od. 2, 30 
Incestos ainorcs 6, 23 
Incestus A. P. 472 

judex iii. 0(1. 3, 19 
Inchoaro spem longam nos vetat vitae 

brevis summa i. 4, 15 
Incidat disparibus bellum i. S. 7, 15 

manibus tremor i. Epl. Ifi, 23 
Incidere ligno 1cj;cs A. P. 399 
iudum i. Ejd. U, 36 Incidere sepulcro svniuiiam ii. S. 3, 84 
Inciderit dura valetudo 2, 88 

nodus dignus -vindice A. P. 192 
Incidit bellum i. S. 7, 11 
Incipe ii. 3, 6. i. Epl. 2, 41 
Incipiam flores spargere 5, 15 
Incipias laborem finire i. S. 1, 94 

saxis populum ciudere ii. 3, 129 
Iiicipies A. P. 136 
Iiicipit ii. S. 6, 79 

ille i. 9, 21 

Mioiites Appulia niihi notes ostentare 
5, 77 

viator dormire 5, 18 
Iiicisa maimora publicis notis iv. Od. 

8, 13 
Incitat nie pectus Ep. 8, 7 
Iiiclinare meridiem sentis iii. Od. 28, 5 
Inclinet amari i. S. 3, 71 
Incliidere me antiquo ludo quajris i.Epi. 

1, 3 
Ijiclusa caloribus pars mundi iii. Od. 
24, 37 

versibus scntentia voti compos A. P. 
76 
Inclusam Danaen iii. Od. 16, 1 
Inclusit dies voluciis notis fastis condila 

tenipora iv. 13, 16 
Inclusus equo Minervajfi, 13 
Inclytum Ulyssera ii. S. 3, 197 
Incoctus cruor viperinus lierbis Ep. 

3, 7 
Incogitat fraudem puero ii. Epl. 1, 122 
Incola novus ii. S. 2, 128 

Pythius i. Od. 16, 6 
Incolis Aquilonibus iii. 10, 3 
Incoluit fines Etruscos i. S. 6, 2 
Incolunieni famain tueri 4, 119 

me prwstant tibi haj latebra; Septem- 
bribus horis i. Epl. 16, 16 

reddas precor i. Od. 3, 7 

virtuteni odiaius iii. 24, 31 
Incolumes genas non redeunt iv. 10, S 
Incolumi i. Epl. 11, 17 

Cajsare iv. Od. 5, 27 

capite es il. S. 3, 132 

gravitate tentavit jocum A. P. 222 

Jove et urbe iii. Od. 5, 12 
Incolumis in urbe vivit i. S. 4, 98 
Incommoda multa circuniveniunt senem 

A. P. 169 
Incoinmodus i. Epl. 18, 75 
Incomposito pede dixi versus currere 

i. S. 10, 1 
Inconitis capillis Curium i. Od. 12, 41 

versibus atrum signum allinet A. P. 
446 
Tiuomtum cajmt Ep. 5, 16 

nodum coinam religata ii. Od. U, 23 cu INDEX Inconcinna asperitas i. Epl. 18, 6 
Inconcinnus i. Epl. 17, 29 
Inconsultus haberi patiar 5, 15 
Incontinentes manus injiciat i. Od. 

17,26 
Incontinentis Tityi jecur hi. 4, 77 
Incoquere inulas monstravi ii. S. 8, 52 
Incomipta fides i. Od. 24, 7 
Incorruptissimus custos i. S. 6, 81 
Increbiuit aura ii. 5, 93 
Incredibili modo ii. Od. 17, 21 
Incredulus odi A. P. 188 
Increpaie carmiua Ep. 17, 28 
Increpet pauperiem i. Od. 18, 5 
Increpuit lyra iv. 15, 2 
Incretum album piper cum sale nigro 

ii. S. 4, 75 
Incrustare sincerum vas i. 3, 56 
Incubet ii. 3, 117 
Incubuit tenis nova coliors febrium i. 

Od, 3, 31 
Incude nova difEngas retusum ferrum 

35, 39 
Incudi reddere male tornatos versus 

A. P. 441 
Incultae sylvse pacantur vomere i. Epl. 

2,45 
Incultis verslbus et male natis retulit 

Philippos acceptos regale nuiuisma 

ii. 1 , 233 
Inculto sub corpore hoc latet i. S. 3, 

34 
Incultum ingenium i. Epl. 3, 22 
Incurala ulcera celat malus pudor 16, 

24 
Incuria maculas fudit A. P. 352 
Incuneret hostis ii. S. 1, 37 
Incuteret bellum Lucania 1, 39 
Incutiant tibi pudorein aliena peccata i. 

Epl. 18, 77 
Incutiat tibi quid negoti ii, S. 1, 81 
Incutiunt urbis desiderium i. Epl, 14, 

22 
Inde i. S. 1, 117. 5, 3. 94. 6, 114. 8, 3. 

28. ii. 6, 98. i. Epl. 15, 24 
Indecorant iv. Od. 4, 36 
Indecoro pulvere sordidos ii. 1, 22 
Indi superbi petunt responsa C. S, 56 
Indiffi divitis iii. Od. 24, 2 
Indicant clarius iv. 8, 19 
Indicat i. 5, 14 
(Indicativus pro aubjunctivo) 

uisi sustulerat (pro sustulisset) ii. 17, 

28 
Indies digito monstraret ii. S. 8, 26 
Indiciis recentibus rerum abditaTmon- 

strare A. P. 49 
Indicis jejunia ii. S. 3, 291 
Indico bellum ventri i. 5, S Indicta primus proferres A. P. 130 
Indictis i. Epl. 7, 78 
Indictum dicam ore alio iii. Od. 25, 8 
Indicuiu ebur i. 31, 6 
Indigna tragoedia A, P. 231 
Indigna honore fcrentur ii. Epl. 2, 
112 

scripta i. 19, 41 

tragojdia A. P. 231 

venia 264 
Indignatio liberrima Ep. 4, 10 
Indignatur privatis A. P. 90 
Indigni fraternura foedus rumpere i. 

Epl. 3, 35 
Indignis honores dat i. S. 6, 16 
Indigno fasces detuleiit i. Epl. 16, 34 

hajredi iii. Od. 24, 61 

poetae non committenda ii. Epl. 1, 
231 
Indignor 1, 76. A. P. 359 
Indignum pati coges i. Epl. 16, 75 

quicquam cave faxis ii. S. 3, 39 

quod orlus sit pejoribus i. Epl, 6, 22 
Tndignus ii. S. 2, 103. 3, 236 
Indocili collo trahente jugura iii. Od. 

3, 14 
Indocili grege pars melior Ep. 16, 37 
Indocilis pauperiem pati i. Od. 1, 18 
ludocti ii. Epl. 1, 117. 184 
Indoctura canet 2, 9 

doctumque acerbus recitator fugat A. 
P. 474 

juga ferre Cantabrum ii. Od. 6, 2 
Indoctus piloe, discive trochive A. P. 
380 

quid saperet 212 
Indoles uutrita sub faustis penetralibus 

iv. Od. 4, 25 
Indoraita cervice i; Epl. 3, 34 
Indomitffi niorti ii. Od. 14,4 
Indoraitara licentiam refranare iii. 24, 
28 

rabiem sedare Ep. 12, 9 
Indomitas undas auster exercet iv. Od. 

14,20 
Indomito ab eqiio lassus ii. S. 2, 10 

inguine Ep. 12, 19 
Indormis saccis inhians i. S. 1, 71 
Indormit unctis cubilibus Ep- 5, 69 
Indos extremes i. Epl, 1, 45. 6, 6 

domitos i. Od. 12, 56 
Indotata soror est raihi i. Epl. 17, 46 
Inducant animum rogati cantare i. S. 

3, 2 
Inducat emtorem hiautem 2, 88 
Inducere pluraas A. P, 2 

terris umbras i. S. 5, 9 
Induceris nietuens ii. 7, 56 
Inducit fabula i. 2, 22 ' IN H0R.\T1UM, cm ludulgens sibi hydrops crescit ii. Od. 2, 

13 
Indus ante non domabilis iv. 14, 41 
Indutus quidlibet per loca celeberrima 

vadet i. Epl. 17, 28 
Inemori spectaculo dapis Ep. 5, 34 
Inemtas appare.t dapes 2, 48 
lueptis amicitur chartis ii. Epl. 1, 270 
Iriepte fautor est i. S. 10, 2 

nil molitur A. P. 140 
Ineptuni Crispinum i. S. 3, 138 
Ineptus est 3, 49 
faiiiaj servit 6, 10 
Fannius 10, 79 
RufiUus 4, 91 
sine vivat i. Epl. IT, 32 
Inerant fercula canistris ii. S. 6, 105 
Inermem fugit i. Od. 22, 12 

trudit in prslia i. Epl. 5, 17 
Iners ii. S. 7, 39. i. Epl. 1, 38. A. P. 
172 
bnima iv. Od. 7, 12 
glacies stat per omnes menses ii, 9, 5 
sensit lora iii. 5, 30 
videii ii. Epl. 2, 12G 
Inerlem carnem vitans ii. S. 4, 41 
taurum Ep. 12, 17 
terrain iii. Od. 4, 45 
Inertes tineas pasces taciturnus i. Epl. 
20, 12 
versus reprehendet A. P. 445 
vexat discordia i. S. 7, 15 
Inertia mollis Ep. 14, 1 

nos exercet strenua i. Epl. 11, 28 
Inertias sepultse celata virtus paulum 

distat iv. Od. 9, 29 
Inertibus horis ii. S. G, 01 
Iiiest mihi non mediocris cura 4, 94 
rebus nee verbis vis ac spiritus i. 4, 
47 
Inexcusabilis i. Epl. 18, 58 
Inexorabilis A. P. 121 
Inexpertis amici potentis cultura dulcis 

i. Epl. 18, 86 
Inexpertum A. P. 125 
Infabre sculptum ii. S. 3, 22 
Infame genus Dauai ii. Od. 14, 19 
Infamem juvencuni iii. 27, 45 
Infanies Acrocerauuia scopulos i. 3, 

20 
Infamia mendax terret i. Epl. 16, 39 
Infamis Helenoe vice offensus Castor Ep. 
17,42 
mensa acipensere ii. S. 2, 48 
Infans animosus iii. Od. 4, "20 

pudor profai'i pluia prohibebat i. S. 6, 

57 
puella si luderet ii. Epl. 1, 99 
Infantes statuas Canicula findet rubra ii. S. 5, 40 
Infecit a;quor Punico sanguine iii. Od. 

6,34 
Infectum dolor volet esse i. Epl. 2, GO 

reddet iii. Od. 29, 47 
Infelicis gnati ii. S. 3, 304 
Infelix avis iv. Od. 12, G 
o ego Ep. 12, 25 
operaui perdas i. S. 1, 90 
summa operis A. P. 34 
Inferbuit ii. S. 4, 67 
Inferias ii. Od. 1, 28 
Inferiorera compesceret poenis (pro mi- 

norem) i. S. 8, 31 
luferius raari coelum sidet Ep. 5, 79 
Infernas canes videres errai'e i. S. 8, 

35 
Infemis tenebris iv. Od. 7, 25 
Infestis ii. 10, 13 

a latronibus tutus ii. S. 1, 42 
lufesto i. 4, 91 
Infeslus ]Medus iii. Od. 8, 19 

nautis Orion Ep. 15, 7 
Inficiet rivos rubro sanguine iii. Od. 

13,6 
Inficit pallor albus ora Ep. 7, 15 
Infideles arbitras rebus meis nox et 

Diana 5, 50 
Infidelis Allobrox 16, G 
Infidi Persaj iv. Od. 15, 23 
Infido Lycambae spretus gener Ep. 6, 
13 
scurras amicus distabit i. Epl. 18, 4 
Intidum vulgus i. Od. 35, 25 
Infidus pater Pelopis Ep. 17, 65 
Infima de gente ii. Od. 3, 22 
Infirais ab .equoribus quassas rates eri- 

piunt iv. 8, 31 
(Infinita oratio supplenda per sciebant 

aut dicebant) iii. 16, 7 
(Infinitivus praesens pro participio in 
dus) 
ceuset prsecidere belli causam i. Epl. 

2,9 
(pro genindio in di) 
Tempus abire ii. 2, 21 5 
(pro imperfecto indicativi) 
cun-ere (pro currebant) i. S. 8, 47. 

ii.G. 113 
di.ssimulare (pro dissimulabat) i. 9, 

66 
excusare (pro excusabat) i. Epl. 7, 67 
ire (pro ibam) i. S. 9, 9 
trepidare (pro trepidabant) ii, G, 114 
vertere (pro vertebat) 8, 35 
urere (pro urebai)i. 9, 66 
(pro supino posteriore) 
ccreus tlecti A. P. 1G3 

proponi ii. Epl. 1, 265 (IV INHKX digna geri A. P. 183 

dignus noiari i. S. 3, 24 

leviora tolli Pergama ii. Od. 4,11 

niveus vlderi iv. 2, 59 

Tradam portare i. 26, 2 

(pro supino priore) 

conjurata Graecia rumpere nuptias i. 

15,7 
egit visere 2, 8 

natus consumere fruges i. Epl. 2, 27 
pprsequor frangere i. Od. 23, 10 
properat sedare rabiem Ep. 12, 9 
relinquas hauriie i.S. 1, 52 
sumis celebrare i. Od. 12, 2 
(pro utcuin subjunctivo) 
adnionuit sol me ire i, S. 6, 125 
vocatus levare ii. Od. 18, 38 
Infirnias oves tondet Ep. 2, 10 
Infinnior i. S. 9, 71 
Infirnio rapiti i. Epl. 16, 14 
Infla seinionlbus tumidis utrem crescen- 

teni ii. S. 5, 98 
(Inflans3, 317. Bentl.) 
Inflaret 3, 319 

Infiavit Tenas libido tetra i. 2, 33 
Inflet anibas buccas iratus 1,21 
Infoiinem agruni albis ossibus 8, 16 
Infonnes liyemes ii. Od. 10, 15 
Informis situs premit ii. Epl. 2, 118 
Infortunia tua me bvdent A. P. 103 
Infossus puer F.p. 5, 32 
Infraii.S. 1,75.8,20.23. ii.Epl. 1,14 
(Infregerit teneros canles alieni horti 

i. S. 3, 116. Bentl) 
Infregi latiis Ep. 11,22 
Infreqiiens i. Od. 34, 1 
Infundara tibi fastidienti majuspoculuni 

Ep. 6, 77 
Infundis i. Epl. 2, 54 
Ingemens laboribns Ep. 5. 31 
Ingeni beiiigna vena ii. Od. 18, 9 

culpa (ietcrere i. 6, 12 
Ingeniis ille non favct ii. Epl. 1, 88 
Ingenio lene tormentum admoves iii. 
Od. 21. 13 
offensi doluere ii. S. 1, 67 
primorum extreir.i ii. Epl. 2, 203 
Ingeniuin arte fortunatius A. P. 295 
candidum pauperis Ep. 11, 12 
ciii sit i. S. 4, 43 
Graiis dedit Musa A. P. 323 
inculfum parvum hirtum tuvpiler i. 

Epl. 3, 22 
in gens i. S. 3, 33 
Lucili ii. 1, 75 
prater 0, 15 

promit cnistula nova 4, 47 
quod sil)i desumsit vacuas Atlienas ii. 
Epl. 2, 81 rapido amni ferventius i. S. 10, 63 
res adversffi solent nudare ii. 8, 73 
rude A. P. 410 
Ingens acquor i. Od. 7, 32 
bellua ii. S. 3, 315 
flagitium 4, 82 
fossa 3, 59 

fultura storaacbo ruenti 3, 154 
Idomeneiis iv. Od. 9, 19 
ingcnium i. S. 3, 33 
machina ii. Epl. 2, 73 
pinus ii. Od. 3, 9 
valvarum strepitus ii, S. 6, 111 
virtus 7, 102 

vitium credidit pauperiem 3, 91 
Ipgentem acervum frumenti 3, 111 
Antiochum cecidit iii. Od. 6, 35 
Ingenles acervos spectat irretorto oculo 
ii. 2, 23 
dolores das adimisque ii. S. 3, 288 
Tngentia facta ii. Epl. 1, 6 
Ingenuis ferentem immemorala leg! ju- 

vat i. 19, 34 
Ingenuo amore peccas i. Od. 27^ 16 

patre natus i. S. 6, 21 
Ingenuos clarosque parentes liabcat 6, 

91 
Ingenuiim leonem imitata vulpcs ii. 3, 

186 
Ingenuus i. 6, 8. A. P. 383 

puer iii. Od. 24, 55 
Inijerere nautae convicia i. S. 5, 12 
Ingluvie ingrata rem stringat 2, 8 
Ingrata fomenta Ep. 11, 16 
ingluvie i. S. 2, 8 
tempora i. Epl. 1, 23 
vita Ep. 17.63 
Ingratam Veneri superbiam pone iii. 

Od. 10, 9 
Ingrato otio ventos obruit i. 15, 3 
Ingratos haec seges tulit i. Epl. 7, 21 

(orulos ii. 1, 188. Bentl.) 
Ingratus lector i. 19, 35 
Inguen obscosniim i. S. 2, 26 
Inguina tument 2, 116 
Inguine indomito Ep. 12, 19 
obsccrno i. S. 8, 5 
superbo Ep. 8, 19 
Ingustata rliombi ilia ii. S. 8, 30 
Inliaret nova arbor collibus Ep. 12, 20 
Inliians indormis sac els i. S. 1,71 
Inhonestum et factu inutile 4. 124 
Inlion( slus ignota matre 6, 36 
Inhonuit veris adventus mobilibus foliis 

i. Od. 23, 5 
Inhospita tesqua i. Epl. 14, 19 
Inliospitalern Caucasum i. Od. 22, 6. 

Ep. 1, 12 
Inbumanffi Camocna; jenium depone IN HORATIUM. CV i. Epl. 18, 47 
Inhuraato ii. S. 3, 195 

cajuti particulatn dare i. Od. 28, 24 
Injecit frffina licentiae rectum evaganti 

iv. 15, 11 
Injecta monstris suis terra dolet iii. 4, 
73 
si qua raentio coram te fuerit i. S. 
4,94 
Injecto ter pulvere curras i. Od. 28, 3G 
Iiijiciat curam singula quaerendi i. S. 
G, 32 
manus incontinentes i. Od. 17, 26 
Inimica domos linquis 35, 24 

fulmina parum castis lucis mittes 

22,60 
quibus est Canidia ii. S. 1, 43 
virgo belluis i. Od. 12, 22 
Inimicat ira urbes miseras iv. 15, 20 
Inimice Dis senex ii. S. 3, 123 

lamnas ii. Od. 2, 2 
Inimicis Ep. 17, 74. ii. S. 2, 107 
Inimicitias truces genuit ira i. Epl. 19, 

49 
Inimicum i. S. 5, 49 
Inimicus odor nervis decedet ii. 4, 53 
Iniqua castra Trojag fefellit i. Od. 10, 
15 
moraris lite ii. Epl. 2, 19 
Iniquaj mentis asellus i. S. 9, 20 

Parcae prohibent ii. Od. 6, 9 
Iniquam sancimus in nosmet legem i. S. 

3,67 
Iniquas hyemes aequora sentiunt iii. 

Od. 1, 32 
Inique immeritum causatur i. Epl. 14, 

12 
Iniqui nomen aequus ferat 6, 15 
Iniqiiis Vertumnis uatus ii. S. 7, 14 
Iniquos penates moeret ii. Od. 4, 16 
Iniquum frugibus cursura mutavit amnis 
A. P. 67 
juste secemere i. S. 3, 113 
littus ii. Od. 10, 4 
iiostris vitiis i. 2, 47 
te tibi ii. S. 2, 97 
Iniquus i. Epl. 19, 36 
Inire sedes lucidas iii. Od. 3, 34 
Injuria tardis facienda ii. S. 6, 28 
Injuriosis ventis ferar cinis aridus Ep. 

17, 34 
Injurioso pede columnam stantem ne 

proruas i. Od. 35, 13 
Injussaj capellas ad mulctra veniunt Ep. 

16,49 
Injussi desistant i. S. 3, 3 
Injuste vendit (i. e. nimio pretio) ii. 

Epl. 1, 75 
Injusti metu inventa jura i. S. 3, IH 
Delph. et Var. Clas. Ind Innantem Liiim littoribus iii. Od. 17, 7 
Innascitur urenda filii agris neglectis 

i.S. 3, 37 
Innatat lactuca stomacho post vinum 

ii. 4, 59 
Innafi triviis A. P. 245 
(Innisiis arte hac vagus Hercules atti- 

git arces igneas iii. Od. 3, 10. 

Bentl.) 
Innocens mulier 24, 18 
Innocentis Lesbii pocula i. 17, 21 
Innuinerabilis annorum series iii. 30, 4 
Ino flebilis A. P. 123 
luominata cubilia perprimat Ep. 16, 38 
Inopem et Laris et fundi paterni ii. Epl. 

2, 50 
solatur 1, 131 

te venae deficient ii. S. 3, 153 
Inopes coioni erimus ii. Od. 14, 12 

rerum versus A. P. 322 
Inopi amico nolit dare i. S. 2, 5 
Inopis animi me finxerunt Di 4, 17 
Inops Barrus 4, 110 

Cupido agitet vexefque i. Epl. 18, 93 
inter magnas opes iii. Od. 16, 28 
redeam domum ii. S. 5, 6 
Ilom£e 1, 59 
Inornata nomina A. P. 234 
Inornatum te cliartis silebo ego non 

patiar (pro illaudatum) iv. Od. 9, 

31 
Inquam ii. 8, 13. i. S. 9, 5. 8. 70. 10, 

64. ii. 3, 276. 7, 22. 8, 27 
Inquiet 5, 43 
Iiiquieti Adriffi turbidus dux Auster iii. 

Od. 3,5 
Inquielis prscordiis assidens Ep. 5, 95 
Inquimus i. S. 3, 66 
Inquinavere nuptias iii. Od. 6, 18 
Inquinavit are aureum tempus Ep. 16, 

64 
Inquiner caput albis merdis i. S. 8, 37 
Inquiram ii. 3, 41 
Inquirant vitia i. 3, 28 
Inquis4, 79. ii. 1, 5 
Inquit i. 1,62. 2, 32. 35. 57. 3,23. 

126. 5, 59. 9, 7. 14. 38. 40. ii. 

2, 99. 3, 39. 319. 6, 90. 8, 43. i. 

Epl. 7,93. 16, 35. ii. 2, 40 
Insana sidera Caprffi iii. Od. 7, 6 
Insanabife caput tribus Anticyris A. P. 

300 
Insane ii. S. 2, 33. 3, 184. 326. 6, 29. 

7.95 
Insani leonis i. Od. 16, 15 

nomen sapiens ferat i. Epl. 6, 15 
rem gerere ii. S. 3, 74 
scribee i. 5, 35 
Insania amabilis me adit iii. Od. 4, 6 
Moral. O CVI INDEX Insania levis ii. Epl. 1, 118 

sumnia ii. S. 3, 221 
Insanientem Bosporum tentabo iii. Od. 

4, 30 
Insanientis sapientiee i. 34, 2 
Insanior liorum uter est ii. S. 3, 102 

Labeone i. 3, 82 
Insanire docebo ii. 3, G3 

juvatiii. Od.lO, 18 

laeso signo lagenje ii. Epl. 2, 134 

nepotes stultos vincit ratio ii. S. 3, 
225 

oranes doceo 3, 81 

paret certa ratione modoque 3, 271 

putas qua stultitia 3, 302 

solennia i. Epl. 1, 101 
Insanis et tu ii. S. 3, 32 

fulgoribus acies stupet 2, 5 

legibus solutus C, {J9 
Insanisse occisa parente 3, 134 
Insanit emendo statuas 3, 61 

homo 7, 117 

noil ininus i. 2, 49 

nuptarurn amoribus 4, 27 
Insanius in sylvam ne feras ligna 10, 

34 
Insano assidet i. Epl. 5, 14 

tibi nomen posuere ii. S. 3, 48 
Insanos amores iii. Od. 21,3 

inter haberi ii. S. 3, 40 
Insanum atque stullum me fateor 3, 
306 

autumat 3, 44 

dixerit 3, 298 

hoc inodo te crede 3, 52 

hoc te facit i. 2, 97 

te omnes pueri puella;que clamant 
ii. 3, 130 
Insanus i. 6, 27. ii. 3, 40. 67. 120. 159. 
197. 201 

arnica i. 4, 49 
Inscitia juris vafri ii. 2, 131 

legura 1, 81 

rerum vexat i. Epl. 3, 33 

veri ccEcum agit ii. S. 3, 43 
Inscite njetuit literarum ii. Epl. ], 

167 
Insciiim laborum nido propulit iv. Od. 

4, 6 

Inscius, unde vitam siuneret iii. 5, 37 
Insculpere patrimoni summam saxo ii. 

5. 3, 90 
Insectere 7, 41 
Insector ii. Epl. 1, 69 

Insecutae sylvae Orphea i. Od. 12, 7 
Insedit siderura vapor Apuli® Ep. 3, 

15 
Inscnuit curis et libris ii. Epl. 2, 82 Insepulta membra lupi different Ep. 5, 

99 
Insequeris ii. Epl. 2, 19 
Inserere stellis iii. Od. 25, 6 
Insereres puellarura choro li. 5, 21 
Inseris i. S. 5, 12 

me vatibus i, Od. 1, 35 
Inserit raraos feliciores Ep. 2, 12 
Inservit honori A. P. 167 
Inseverit tibi vitiorum natura i. S. 3, 35 
Insidias omnes fugit 3, 59 

tibi fieri mavis 2, 104 
Insidiatorem fugerit praeroso hamo ii. 

5,25 
Insidiis 6, 117 

Insidiosi ienonis ii. Epl. 1, 172 
Insigne dicam iii. Od. 25, 7 

priEsidium moestis reis ii. 1 , 13 
Insignem attenuat Deus i. 34, 13 
baccam aceto diluit ii. S, 3, 241 
fronte i. Od. 33, 5 
Nearchum repetens iii. 20, 6 
pharetra i. 21, 11 
Insignes Delphos Apolline 7, 4 

et imos sortitur (pro claros sive 
summos) iii. 1, 15 
Insigni Camuena referam i. 12, 39 
Insignia morbi ponas ii. S. 3, 254 
Insignibus projectis 7, 53 

raptis Ep. 5, 12 
Insignis Homerus A. P. 401 

tola urbe cantabitur ii. S. 1, 46 
Insiluit frigidus ardentem ..Etnam A. P. 

_ 466 
Insistet victor barbarus cineres Ep. 16, 

11 
Insitam vim doctrina promovet iv. Od. 

4,33 
Insitiva pyra decerpens Ep. 2, 19 
Insolabiliter de fratre rapto dolentis 

i. Epl. 14, 8 
Insolens dissipabit Quirini ossa Ep. 16, 
14 
emirabitur i. Od. 5, 8 
exercitus 16, 21 
Insolentem Achillem (pro non solilura) 
ii. 4, 2 
Itidum pertinax ludere (pro non soli- 
tum) iii. 29, 50 
Insolenti a lagtitia mentem temperatam 

servare ii. 3, 3 
Insolentiaj meae terra cedetEp. 17, 75 
Insolitos nisus docuere iv. Od. 4, 8 
Insolitum eloquium praeceps facundia 

tulit A. P. 217 
Insomnis agit frigidas noctes non sine 

lacrymis iii. Od, 7, 8 
Insons Cerberus ii. 19, 29 IN HORATIUM. evil Insons et purus i. S. 6, 69 

Insjierata pluiiia tiia? superbia; cum ve- 

niet iv. Od. 10, 2 
Inspersos nicvos corpore reprendas i. S. 

6,67 
Inspexit mores hominum i. Epl. 2, 20 
luspice 7, 39 
Inspiciunt i. S. 2, 87 
Instanti senectai nee pietas moram af- 

fertii. Od. 14, 3 
Instantis tyranni vultus iii. 3, 3 
Instar veris vultus tuus affulsit iv. 5, 6 
Instat auriga equis i. S. 1, 115 
et addit ii. G, 39 
fatuMi mihi tiiste i. 9, 29 
sedulos spectator i. Epl. 1, 78 
sudor navitis Ep. 10, 15 
Instillare auriculis prasceptum i. Epl. 

8, 16 
Instillat ii. S. 2, 62 
Instita i. 2, 29 
Institerat ii. S. 5, 88 
Institor iii. Od. 6, 30 
Iiistitoribus multum araata Ep. 17, 20 
Institui A. P. 22 

Instituta; ampliorae fumuni bibere Tullo 
consule (pro arapliorfe coepts) iii. 
Od.8, 11 
Institutum iter serpens runipat 27, 5 
Instituunt vitre labores ii. S. 6, 22 
Insto priEcedentibiis i. Epl. 2, 71 
Instravit modicis tigiiis pulpita A. P. 

279 
Instructior decern vitiis i. Epl. 18, 25 
Instruit exemplis ii. 1, 131 
Instrumento artis abjecto i. S. 3, 131 
Insuavis habeare 3, 85 
Insudet vulgi tuaniis 4, 72 
Insuevit pater optimus hoc me 4, 105 
Insulas divites Ep. IG, 42 
Iiisulis divitibus iv. Od. 8, 27 
Insulttt armentum busto Paridis iii. 3, 

41 
Insumere ii. S. 2, 102 
Insuper addes 4, 68 
Insurgat Aquilo Ep. 10, 7 
Intabuissent piipula; 5, 40 
Intacta apotlieca procis ii. S. 5,7 
Intactae Palladis urbem carmine ccle- 

brare i. Od. 7, 5 
Intactas boves moraris Ep. 9, 22 
Iritacti carrainis auctor i. S. 10, 66 
Intactis ii. Epl. 1,151 

thesauris Arabiim opulentior iii, Od. 
24, 1 
Intactum quid nefasti iinquimus i. 35, 

35 
Intactus Britannus Ep. 7, 7 
estii. S. 1, 23 Intaminatis honoribus fulget iii. Od. 

2, 18 
Integer audit 7, 22 
est animi ii. S. 3, 220 
mentis 3, 05 
ipse 1, 85 
iaiido ii. Od. 4, 22 
superstes 17, 8 
vitae i. 22, 1 
Integra liiitea 14, 9 

(abl.) cum mente 31, 18 
Integrse Dianre tentator Orion iii. 4, 70 
Integris fontibus gaudes i. 26, 6 
opibus hunc novi ii. S. 2, 113 
Integro die iv. Od. 5, 38 
Integrum dorainus edax consumeret ii. 
S. 2, 92 
incesto addldit iii. Od. 2. 30 
saporem perdunt ii. S. 4, 54 
victorem iv. Od. 4, 60 
Inteliigit unus quanti me facias i. Epl. 

9, 1 
Intendes studiis animum et honestis re- 
bus 2, 36 
Inteuta caprea Iretis pascuis iv. 4, 14 
Intentata nites i. 5, 13 
Intentatum Poetas nostri nil liquere 

A. P. 285 
Intentum Veneri soranus aufert i. S. 5, 

84 
Intentus merulis auceps decidit A. P 

458 
Inter i. Od. 8, 6. 12, 46. 47. 32, 6. iii. 
3, 11. 37. 5, 47. 6, 26. 10, 6. 15, 
5.16,28. i. S. 1, 105. IIG. 2, 40. 
80.3, 1. 53.82.7,9. 11. 12. 10, 
91. ii. 2, 4. 32. 92 
(casui postpositum) 
cuncta leges i. Epl. 18, 96 
errare leones iii. Od. 27, 51 
extremes i. S. 1 , 1 16 
genus hoc 3, 60 
hffic Ep. 2, 38 

ludere virgines iii. Od. 15, 5 
reptare i. Epl. 4, 4 
venales i. S. 1, 47 
veteres ii. Epl. I, 43 
Interciderit tibi nunc aliquid ii, S. 4, 6 
Infercinat medios actus A. P. 194 
Interdicta si petes i. S. 2, 96 

voluptas i. Epl. 6, 64 
Interdicto huic omne jus adimat ii. S. 3, 

217 
Interdum ii. Od. 12, 28. i. S. 9, 9. 10, 
13. ii. 7, 8. i. Epl. 18, 60. ii. 1, 
63. A. P. 93. 319 
Intereai. S. 5, 31. ii. 8, 54 
Inteream i. 9, 38 
Interemto Ilasdrubaie iv. Od. 4, 72 CVIU INDEX Intererit multiim A. P. 114 

Saiyris protervis paulum pudibunda 
233 
Interest Hercules epulis Jovis iv. Od. 
8,29 
in matrona ancillave togata pecces 

i. S. 2, 62 
nil ii. Od. 3, 22 
Interfusa aequora nitentes Cycladas vi- 
tas i. 14, 19 
Interim iii. 20, 9. Ep. 2, 25 
Interimis uxorein laqueo ii. S. 3, 131 
Interiore gyro diem trahit bruma ii. S. 
6, 26 
(abl.) nota ii. Od. 3, 8 
Interire novae lunaj pergunt ii. Od. 18, 

16 
Interit verborum vetus setas A. P. CI 
Interitii INIeleagri 146 
Interilum poets Siculi narrabo 464 
Interitura aestas ver poterit iv. Od. 7, 
10 
ne credas 9, I 
Interlunia i. 25, 11 
Inlerrainato cibo Ep. 5, 39 
Intermiscere verba petita foris i. S. 10, 

29 
Interiiiissa Venus diu bella rursus mo- 
ves iv. Od. 1, 1 
Interpellandi lotus hie erat i. S. 9, 26 
Interpellarim te laevo tempore ii. 4, 5 
Interpellet i. 6, 127 
Interpresii. 4, 91 
Deorum A. P. 391 
fidus 134 
Interprete lingua 111 
Interreptare sylvas salubres i. Epl. 4, 4 
Intersis iKtus popiilo i. Od. 2, 46 
Intersit hoc ab ipso ii. S. 8, 32 
nee Deus A. P. 191 
nihil 237 
Intsrvalla ii. Epl. 2, 70 
Intestabilis etsacerii. S. 3, 181 
Intimo ab angulo i. Od. 9, 21 
Intonata hyems Eois fluctibus Ep. 2, 51 
Intonsi Catonis ii. Od. 15, 11 
Intonsos capillos ApoUinis aura agitaret 

Ep. 15, 9 
Intonsum i. Epl. 7, 90 

Cynthium, pueri, dieite i. Od. 21,2 
Intorti angucs Eumeuidum eapillis ii. 

13,35 
Intra 9, 23. iii. 11, 43. i. S. 1, 49. 
i. Epl. 2, 16. 18,73. ii. 1, 31. 2, 
114. A. P. 266 
Intrarit dolor Ep. 15, 16 
Introrsum cederet ii. S. 1, 65 
Introrsus turpem videt i. Epl. 16, 45 
Intueris mc, ut novevca Ep. 5, 9 Intulerat magnum terrorem iii. Od. 4, 

49 
lutullt ignem gentibus fraude mala i. 
Od. 3, 28 
Latio artes ii. Epl. 1, 157 
pedem Ep. 16, 5S 
Inturaescit humus alfa viperis Ep. 16, 

52 
Intus cadis positis ii. S. 3, 115 
digna geri A. P. 182 
foret i. S. 2, 67 
monstratum 1, 53 
nos natura format A. P. 108 
posit! ami ii. S. 3, 142 
positis merabranis A. P. 389 
Invenere nomina i. S. 3, 104 

tyranni non majus tormentum invidia 
i. Epl. 2, 58 
Invenerit plura datis ii. Epl. 2, 192 
Invenias Poeta disjecti membra i. S. 

4,62 
Inveniet ii. S. 5,68 

quando ulium parem i. Od. 24, 8 
Invenior raendacior Parthis ii. Epl. 1, 
112 
primus piper album ii. S. 4, 74 
Invenisse tragicse Camccna! genus A. P. 

275 
Invcnta Fescennina licentia ii. Epl. 1, 
145 
jura metu injusti i. S. 3, 111 
Invcntis miser abstinet A. P. 170 
Invento thesauro ii. S. 6, 11 
Inventore minor i. 10, 48 
Inventum poema animis juvandis A. P. 

377 
Inverecundus DeusEp. 11, 13 
Inversi mores iii. Od. 5, 7 
Inverse raari Ep. 10, 5 
Inversum annum Aquarius contristat i. 
S. 1, 36 
vomerem trahentes boves videre Ep. 
2,63 
Invertimus virtutes i. S. 3, 55 
Invertnnt tota vinaria ii. 8, 39 
Invicem i. Od. 25, 9. iii. 28, 9 
Invicta Medea A. P. 123 
Invicte Ep. 13, 12 
Invicti Cssaris res dicere ii. S. 1 , 11 
Glyconis membra i. Epl. 1, 30 
Jovis uxor iii. Od. 27, 73 
Invictus vindemiator i. S. 7, 30 
Invida ietas fugerit i. Od. 11,7 
cura i. Epl. 10, 18 
taciturnitas iv. Od. 8, 24 
Invidffi Carthaginis Ep. 7, 5 
Invideant pure tibi rem apparere i. S. 

2, 100 
Invideat (juivis mihi Jure i. S. 6, 50 IN HO RATI UM. CIX Invideat quod ego canto, llermogenes 

(pro iiividere possit) i. S. i), 25 
Invidenda aula caret sobrius ii. Od. 

10, 7 
Invidendis postlbus iii. 1, 45 
Invidens deduci i. 37, 30 
Invideor A. P. 56 
Invides Arabum gazis i. Od, 29, 1 
Invidet Falernis uvis ii. 6, 20 
nigro Oreo iv. 2, 24 
usuni lignoruii) i. Epl. 14, 41 
Invidi quajrimus sublatani ex oculis vir- 

tutem iii.Od. 24, 32 
Invidia accrevit i. S. 6, 20 
acris 3, 61 

invita fatebitur ii. 1, 77 
major relinquam urbes ii. Od. 20, 4 
torquebere i, Epl. 2, 37 
tyranni Siculi non inveDere raajus tor- 
mentum i. Epl. 2, 58 
Iiividiae corrector ii. Epl. 1, 129 
liaberet minus i. 17, 51 
in horani et diem subjectior il. S. 
6,48 
Invidiam comperit domari supremo fine 
ii. Epl. 1, 12 
paras placare, virtute relicta ii. S. 
3, 13 
Invidit illi ciceris nee longse avena3 

6, 84 
Invido dente mordeor minus iv. Od, 
3,16 
flatu Notns distinct 5, 9 
Invidusi. Epl. 1, 38 
asgris 15, 7 
Lycus iii. Od. 19, 22 
raacrescit opimisallerius rebus i. Epl. 
2, 57 
Inviolalus amnem Scythicura visam iii. 

Od.4, 30 
Invisa novitas ii. Epl, 1, 90 

(plui-,) negotia me Romam tiahunt 

i, Epl, 14, 17 
non feres pueris munuscula 7, 17 
Invisam terram pede pepulisse iii. Od, 

18, 15 
Invisas cupressos ii. 14, 23 
Tnvisi liorrida sedes Tfenari i. 34, 10 
Invisis foribus haret ii. S. 3, 202 
Invisum est quod petis ii. Epl. 2, 64 
janitorem iii. Od. 14, 23 
illis me facit i. Ep!. 15,4 
nepotem iii. Od. 3, 31 
sidus agricolis i. S. 7, 26 
Invisus taurus iii. Od. 27, 71 
Invita invidia usque fatebitur ii. S. 1, 
76 
Minerva nihil dices faciesve A. P. 
385 verba non sequentur rem provisam 
A. P. 311 

recedant ii. Epl. 2, 113 
Invitet leves somnos Ep. 2, 28 
Invito vultu risit iii, Od, 1 1, 22 
Invitum laboret servare i. Epl. 20, 10 

quatiam i. Od. 18, 12 

servat A, P, 407 
luvitus facias sumtum ii, Epl, 2, 196 

non i. 5, 21 

pones 10, 31 
Inulas acidas mavult ii, S. 2, 44 

amai"as incoquere 8, 51 
Inulta tellure ii. Od. 1, 20 
Inultse fera; catulos celent iii. 3, 42 
Inuiti moriemur ii. S. 8, 34 
Inultis precibus non linquar i. Od. 

28, 33 
Inulto dicere permitto ii. S. 3, 189 

odio i. Epl. 2, 01 
Inultos Medos equitare neu sinas i. Od. 

2, 51 
Inultus compellarer ii. S. 3, 297 

riseris Ep. 17, 50 

testis i. S. 8, 44 

ut puer flebo Ep. 0, 1 
Inunctis oculis i. S. 3, 25 
Inungi lippus contemnas i. Epl. 1, 29 
Involitant coma; Immeris iv. Od. 10, 3 
Involvo me mea virtute iii. 29, 55 
Inurbanuni seponere lepido dicto A. P. 

273 
Inutile aurura iii. Od. 24, 48 

factu i. S. 4, 124 

lignum 8, 1 

uomen i. Od. 14, 13 

quodcumque jaceret sublegit ii. S. 
8, 12 
Inutiles ramos fake amputans Ep. 2, 11 
Inutili alga iii. Od. 17, 10 
lo Bacche i. S. 3, 7 

cives A. P. 400 

triumphe iv. Od, 2, 49, 50, Ep, 9, 
21, 23 

vaga A, P. 124 
Jocatus permulta in faciem i. S. 5, 62 
Jocis aptior ii. Od. 19, 25 

relictis relractes nsnia; munera 1, 
37 

sine nil est jucunduni i. Epl. 6, 05 

vivas 0, GO 
Joco certare ii. Od, 12, 18 

cum risu videres i. S. 8, 50 

saevo sub juga mittere i. Od. 33, 12 
Jocos dedit i. S. 5, 98 

eripuere anni ii. Epl. 2, 50 

geris iii. Od. 21, 2 
Jocosa imago i. 12, 3 
Jocosa; lyra; hffic non conveniet iii, 3, 69 ex INDEX Jocose MjBcenas Ep. 3, 20 

Jocosi Liberi munera iv. Od. 15, 26 

oderunt tristera i. Epl. 18, 89 
Jocosius dixero i. S. 4, 104 
Jocose furto condere i. Od. 10, 7 

Lyaeo arcanum consilium retegis iii. 

21, 15 
sermone opus est i. S. 10, 11 
Jocularia percuiTam ridens 1, 23 
Jocum tentavit gravitate incolumi A. P. 
222 
tumultiis vestri movere i. Epl. 19, 20 
Jocus circumvolat i. Od. 2, 34 

coepit in rabiem verti ii. Epl. 1, 149 
neu sis ii. S. 5, 37 
lolcos Ep. 5, 21 
lonicos niotus doceri gaudet iii. Od. 6, 

21 
lonicus atfagen Ep. 2, 54 
lonius sinus 10, 19 

Jove ab sequo tibi multa merces defluat 
i. Od. 28, 29 
aequo judical ii. Epl. 1, 68 
copia major donari possit i. 12, 3 
incolumi iii. Od. 5, J 2 
non probante i. 2, 19 
sub frigido manet venator 1, 25 
uno sapiens est minor i. Epl. 1, 106 
Jovem ad aversum preces Ep. 10, 18 
licBC sentiie spembonamreporto C. S. 

73 
nives deducunt (pro coelura in nubes 

contraxit) Ep. 13, 2 
per iinprobaturum hajc 5, 8 
ponere fulmina per nostrum scelus 

patimur i. Od. 3, 40 
satis est orare quse donat et aufert 

i. Epl. 18, 111 
tonantem ca:Io regnare credidiraus 
iii. Od.5, 1 
Jovi intulerat magnum terrorem 4, 49 
redde dapem obligatam ii. 7, 17 
sic gratum Ep. 9, 3 
signa nostro restituit iv. Od. 15, G 
supremo dilectam Latonam i. 21, 4 
Jovis admissus arcanis Minos 28, 9 
aura; C. S. 32 

auribus ista servas i. Epl. 19, 43 
concilio iii. Od. 25, 6 
con juge et sorore 3, 64 
epulis Hercules interest iv. 8, 29 
fulminantis manus magna iii. 3, 6 
invicti uxor 27, 73 
leges vetant Ep. 17, 69 
magni i. Od. 10, 5 
solium attingit i. Epl. 17, 34 
supremi i. Od. 32, 14 
tonantis annus hybemus Ep. 2, 29 
tutela ii. Od. 17, 22 Ipsa Ep. 16, 2. i. S. 3,39. 98. ii. 1, 

18.4, 11. A. P. 305 
Ipsam i. Epl. 6, 16 
Ipsas i. S. 3, 55 
Ipse i. Od. 16, 12. 20, 2. Ep. 14, 13. 

17, 77. i. S. 1, 67. 4, 108. 5, 57. 
6, 86. ii. 1, 85. 2, 61. 3, 94. 5, 38. 
6, 65. 88. i. Epl. 1,27. 72. 16, 78. 

18, 112. 19, 7. ii. 1, 111. 208. 
A. P. 182.306 

Ipsi 103 

Ipsis at Saturnalibus fugisti ii. S. 3, 4 
Dis carusi. Od. 31,13 
ludis attentius populum spectaret ii. 

Epl. 1, 197 
officiis fungitur ii. S. 6, 108 
Ipso i. Od. 12, 17. iii. 12, 7. ir. 4, 59. 
ii. S. 2, 20. 8, 32. i. Epl. 7, 60. 
9, 6 
Ipsos iii. Od. 1, G 

Ipsum i. 3, 38. ii. 18, 18. i. S. 3, 
17. 34. ii. 3, 204. 6, 73. 6, 12. 7, 
113.8, 23. i. Epl. 17, 11. ii. 1, 
141 
Ira capi talis i. S. 7, 13 
caret ii. Epl. 2, 207 
conferbuit i. S. 2, 71 
cruenta per medias caedes rapit iii. 

Od. 2, 12 
enses procudit et miseras inimical ur- 

bes iv. 15, 19 
erret ii. S. 3, 210 
furor brevis i. Epl. 2, 62 
genuit inimicitias et funebre bellum 

19,49 
oninis procul esto iii. Od. 8, 16 
peccatur i. Epl. 2, 15 
tortus 18,38 
utrumque urit 2, 13 
Iracunda Achillei classis i. Od. 15, 33 
Diana A. P. 454 
fulmina i. Od. 3,40 
Iracundior improbo Adria iii. 9, 23 

paulo i. S. 3, 29 
Iracundus i. Epl. 1, 38. A. P. 121 
Irae corrector ii. Epl. 1, 129 

Thyeslen stravere i. Od. 16, 17 
tristes 10, 9 

vitium excidi i. S. 3, 76 
Iram colligit temere ac ponit A. P. 
159 
impellit 109 

Indus genuit i. Epl. 19, 48 
ab Ilio Ep. 10, 3 
vertite in hostiles doraos 5, 54 
vertitab Ilio 10, 13 
Irarum calidfEque rixae abstineto iii. Od. 

27, 70 
Iras graves 3, 31 IN IIORATIUM. CXI Iras inter crede diem tibi diluxisse su- 

premum i. Epl. 4, 12 
Irascar amicis 8, 9 
Irasci celerem '20, 25 
Irataj raihi juvencuiu dedat iii. Od. 27, 

46 
Iratis Dis ii. S. 3, 8 

lymphis exstructa Gnatia i. 5, 98 

precibus ii. 6, 30 
Jrato puero 3, 258 
Iratos regat A. P. 197 

regum apices iii. Od. 21, 19 
Iratum mare Ep. 2, 6 

patruum ii. S. 2, 97 

ventrem esca placaverit 8, 5 

vultuin verba minarura plena decent 
A. P. 106 
Iratus Achilles ii. Epl. 2, 42 

ad ffides tendit i. 7, 89 

asellum in rupes protrusit 20, 16 

Cervius ii. S. 1, 47 

Ciireraes A. P. 94 

et sibi ct hosti ii. Epl. 2, 29 

Jupiter i, S. 1, 21 

quaeret parem Ep. 15, 14 

tibi 3, 3 
Ire ad lucrum A. P. 420 

aurum amat per medios satellites iii. 
Od. 16, 9 

curto mulo i. S. 6, 105 

doraum ii. 5, 37 

foras pleno tendebat corpore frusta 
i. Epl. 7, 31 

jubebo 17, 8 

jubetur 7, 76 

lavatuni i. S. 6, 125 

necesse ii. 6, 26 

ocyus i. 9, 9 

per domos honestas ii. Epl. 1, 150 

fluctus longos iii. Od. 27, 43 

funem extentum ii. Epl. 1, 211 

quocumque pedes ferent Ep. 16, 21 

recuses ii. S. 5, 17 

restat quo Numa et x'Vncus devenit 
i. Epl. 6, 27 

vetat laevus picus iii. Od. 27, 15 

viam i. Epl. 2, 05 

vidimus Tibeiim i. Od. 2, 15 
Irent tardius ii. S. 3, 101 
Ires quo te sapientia duceret i. Epl. 

3, 27 
Irrepertum aurum iii. Od. 3, 49 
Irresectura poUicem dente rodens Ep. 

5,47 
Irretorto oculo spectat ingentes spectat 

acervos ii. Od. 2, 23 
Irrevocabile verbum semel emissura vo- 
lati. Epl. 18, 71 Irrevocati revolvimus loca jam recitata 

ii. Epl. 1, 223 
IrrigLio horto nihil est elutius ii. S. 4, 16 
Irriguum coiiius mero 1, 9 
Irrisus triviis i. Epl. 17, 58 
In-itabile genus vatum placem ii. 2, 102 
Irritant animos segnius A. P. 180 
Irritat amnes quietos diluvies fera iii. 

Od. 29, 41 
pectus ii. Epl. 1, 212 
Irritum taraen non efficiet iii. Od. 29, 

45 
Irroget peccatis aiquas pcenas i. S. 3, 

118 
Irrupta copula quos tenet i. Od. 13, 

18 
Is (pron.) i. S. 1, 59. 9, 18. ii. 3, 181. 

i. Epl. 1 , 65 
Isdem iii. Od. 2, 27. i. Epl, 1, 71. ii. 

2, 154 

Ista ii. S. 2, 27. 5, 61. i, Epl. 10, 8. 

19,43 
Istam ii. S. 2, 86 
IsteEp. 5, 3. i. S. 10, 18. i. Epl. 14, 

23. 19,47. ii. 2, 90 
Ister iv. Od. 14, 46 
Isthmius labor 3, 3 
Isti i. S. 3, 41. ii. 3, 99. A. P. 6 
Istic i. Epl. 14, 37 
Istinci. S. 4,131. i. Epl. 7, 32 
Istis i. S. 2, 73. 4, 52. 6, 92. ii. 2, 99. 

3, 108. i. Epl. 6, 67. A. P. 376 
Isto i. S. 9, 48. i. Epl. 16, 56. ii. 2, 

163 
Istuc i. 14, 8 

It dies gratior iv. Od. 5, 7 
Maecenas lusum i. S. 5, 48 
redit i. Epl. 7, 55 
Ita i. Od. 24, 11. ii. 15, 10. i. S. 1, 
96. 2, 20. 3, 79, 101. 6, 50. ii. 1, 
59.2,46. 124 
(aut adeo omissum ante ut) 
ad unguem factus, ut non raagis alter 

i. 5,3 
ex note fictum carmen, ut quivis spc- 

ret idem A. P. 240 
ira fuit capitalis, ut mors diiideret 

i. S. 7, 13 
jungere velit, ut desinat in piscem 
A. P. 2. 3.4 
Itala tellure ii. S. 6, 56 
Italiu vires crevere iv. Od. 15, 13 
Italas res tuteris armis ii. Epl. 1, 2 

tffidas iv. Od. 4, 42 
Italia volantcm i. 37, 16 
Italiae fruges diftudit copia pleno comu 
i. Epl. 12, 29 
praBsens tutela iv. Od, 14, 44 cxu INDEX Italia? minis Carthago altior iii. Od. 5, 40 
Italiam curaj promittit sibi fore i. S. G, 

35 
Italis arrais adjudicat i. Epl. 18, 57 
Italo aceto perfusus i. S. 7, 32 

coelo ii. Od. 7, 4 
Italos ad modes carmen deduxisse iii. 

30, 13 
Italum robur ii. 13, 18 
Itaque i. Epl. 1,10 
Item i. S. 3, 77. A. P. 90 
Iter Ccecus velit monstrare i. Epl. 17, 4 
faciens vellet rheda tollere ii. S. 6, 43 
facturus per SjTtes aestuosas i. Od. 

22,5 
hoc ignavi divisimus i. S. 5, 5 
institutum runipat serpens iii. Od. 

27, 5 
liberum munivit C. S. 43 
longum carpentes i. S. 5, 95 
melius doctus iniquum cursum niuta- 

vit A. P. 68 
non est mihi Cumas i. Epl. 15, 12 
nunc quo tibi est i. S. 9, 16 
peragunt propositum ambo ii. 6, 99 
secretum et vitae fallentis semita 

i. Epl. 18, 103 
supremum carpere parati ii. Od. 17, 

12 
tentat negata via iii. 2, 22 
tutum et patens 16, 7 
Iterabimus ingens asquor i, 7, 32 
Iterabitiir fortuna clade tiisti iii. 3, 62 
Iterare cogor cursus relictos i. 34, 4 
inella cavis truncis lapsa ii. 19, 12 
Iterat voces i. Epl. 18, 12 
IteratEe lanae vellera Tyriis muricibus 

Ep. 12, 21 
Iterum i. Od. 14, 10. 28, 10. i. S. 10, 
39. 72. ii. 7, 69. i. Epl. 1, 3. 5, 4 
Ithacam revehi ii. S. 5, 4 
Ithace locus equis non est aptus i. Epl. 

7,41 
Itbacensis Ulyssei reraigium vltiosum 6, 

63 
Iturum in ultimos orbis Britannos Cae- 

sarem serves i. Od. 35, 29 
Iturus Cretam ventis non suis Ep. 9, 

30 
Ityn gemens flebiliter avis iv. Od. 12, 5 
Jubffi tellusi. 22, 15 
Jube amojnae rosae floras ferre ii. 3, 14 

pelliculam curare ii. S. 5, 38 
Jubeas Gra9co trocho ludere iii. Od. 
24,57 
libenfer esse miserum i. S. 1, 63 
Jubebat delere A. P. 440 

servos forum transire i. Epl. 6, 59 
ut faccrem i, S. 4, 121 Jubebo Ferentinum ire i. Epl. 17, 8 
hoc animum forte ni tolerare ii. S. 

5, 20 
respicere exemplar vitse morumque 
A. P. 317 

Jubemus salvere Fuscum i. Epl. 10, 1 

Jubente Corvino iii. Od. 21, 7 

Jubentes ii. 15, 19 

Jubentiura civium iii. 3, 2 

Jubeo audire atque togam componere ii. 

5. 3, 77 

illud ad haec 5, 70 

plorare inter discipularum cathedras 
i. 10, 91 

te fieri vappam 1, 104 
Juberet natura 6, 93 
Juberis perferre i. Epl. 13, 7 
Jubes in amiconim nurnero esse i. S. 

6, 61 

Jubet ad lucrum ire A. P. 420 

caprificos cupressus funebres Ep. 5, 
17 

cupidinum sajva mater animum amo- 
ribus finitis reddere i. Od. 19, 2 

esse spcs ratas i. Epl. 5, 17 

mensam poni ii. S. 3, 148 

pauperies quidvis facere et pati iii. 
Od. 24, 42 

piris vesci i. Epl. 7, 14 

quod alter, renuis ii. 2, 63 

salvere prior i. 7, 66 
Jubetur ire 7, 75 
Jucunda prjemia captat Ep. 2, 36 

vita I, 6 

vitffl dicere A. P. 334 

vitas oblivia ducere ii. S. 6, 62 
Jucunde coenam illam produximus i. 5, 

70 
Jucundior attagen lonicus Ep. 2, 55 
.Tucundis in rebus ii. S. 6, 96 
Jucundo araico i. 5, 44 
Jucundum sine aniore jocisque nihil est 

i. Epl. 6, 66 
Jucundus amicus i. S. 3, 93 
Juda?i 4, 143 

Juda?is cintis oppedere 9, 70 
Judsus Apella 5, 100 
Judex bonus atque fidus iv. Od. 9, 41 

candide serraonum i. Epl. 4, 1 

corruptus oranis male examinat verum 
ii. S. 2, 9 

fatalis incestusque iii. Od. 3, 19 

qui vis A, P. 203 

subtilis ii. S. 7, 101 
Judicantem ^acum vidimus ii. Od. 13, 

22 
Judicat ajquo Jove ii. Epl. 1, 68 
Judice Cajsare ii. S. 1, 84 

Dama 7, 54 IN IIORATIUM. CXlll JuJice Fabioi. S. 2, 131 
me A. P. '244 

notante i. S. C, 15 

Ofello ii. 2, 64 

quo multae raagnaque lites secanlur 

i. Epl. 16. 42 
se cortes ii. S. 1, 49 
sub lis est A. P. 78 
Tarpa i. S. 10, 38 
te i. Od. 28, 14 
Judicet hjeres de me ii. Epl. 2, 191 
Judicia taa de se 1, 245 
Judicibus ex seleclis unum objiciebat 

i.S. 4, 123 
Judiciis iisdem fruar i. Epl. 1, 71 
Judicio vulgi deraens sanus tuo i. S. C, 

98 
Judicis argutum acumen non fonnidat 
A. P. 3C4 
in aures descendat 387 
officium 314 
Judicium est ii. S. 1, 83 
id libi est A. P. 386 
illud fugerit i. S, 4, 99 
subtile ad libros et ad boec Musarum 
dona ii. Epl. 1, 242 
Juga Alpium Ep. 1, 11 

bobus fatigatis demeret iii. Od. 6, 42 
ignota illigaturum tauris Ep. 3, II 
nostra ferre indoctum Cantabrum ii. 

Od. 6, 2 
sub aenea animos mittere i. 33, 11 
Teiegoni parricid?p iii. 29, 8 
Jiigandis super foeminis patrum decreti 

prosperes C. S. 18 
Jugera centum an mille aret i. S. 1, 50 " 
immetafa fruges liberas et Cererem 

feruntiii. Od. 24, 12 
mille fundi Falerni arat Ep. 4, 13 
pauca relinquunt moles regiae aratro 
ii. Od. 15, 1 
Jugerum paucontm sylva iii. 10,29 
Jugis aquae fons ii. S. G, 2 

aquae perennes puteos i. Epl. 15, 16 
in Jugis exsomnis stupet Evias iii. Od. 

25,8 
in Jugis separatis ciines node cotirces 

ii. 19, 18 
Jugo aeneo cogit iii. 9, 18 

turjn colla eripe ii. S. 7, 92 
Jugulas regera i. 7, 35 
Jugulat Alpinus Memnona 10, 36 
Jugulent hominem i. Epl. 2, 32 
Jugulo in niatris ferrum tepefecit ii. S. 
3, 136 
porrecto historias audit i. 3, 89 
Jugum feiTe i. Od. 35, 28. ii. 5, 1 

trabentes cello iii. 3, 14 
Jugurthffi inferias retulit ii. 1, 28 Jugurthino belio Ep. 9, 23 

lule iv. Od.2, 2 

Julii. Epl. 3, 1 

Julia Edicta iv. Od. 15, 22 

Julium sidus i. 12, 47 

Julius I. S. 8, 39 

Jumenta plagis onerata in agros educet 

i. Epl. 18,46 
Juncta Uratia Nudis sororibus iii. Od. 
19, 17 
oriclialco tibia A. P. 202 
Junctae GiatiiedecentesISiymphis i, Od. 

4,6 
Junctas fenestras Parcius quatiunt 25, I 
Junctis impariter versibus A. P. 75 

oloribus Paphon visit iii. Od. 28, 15 
Junctos amicus bsc res servat i. S. 3, 

54 
Junclura callida novum verbum reddi- 
derit A. P. 48 
tantum poliet 242 
Jungas Libyam remotis Gadibus ii. Od. 

2, 11 
Jungatur par pari i. Epl. 5, 26 
Jungenlur capreaj lupis i. Od. 33, 8 
Jungere equinam cervicem capiti Hu- 
mane A. P. 2 
Jungit Hjec res amicos i. S. 3, 54 
Jungite peractls bona fata C. S. 28 
Junior audi i. Epl. 17, 16 
tibi prffiniteat i. Od. 33,3 
toto anno ii. Epl. 1, 44 
Juniores adulteros qusrit iii. Od. 6, 25 
Juno impotens ii. 1, 25 

matrona iii. 4, 59 
Junone elocuta Gratum 3, 18 
Juuonis in honorem i. 7, 8 

sacra ferret i. S. 3, 11 
Junxerit monstra libidine Ep. 16, 30 
Jupiter alitem fidelem expertus in Ga- 
nymede iv. Od. 4, 4 
Cui dabit partes expiandi scelus i. 

2, 30 
defendet benigno numine iv. 4, 74 
et tibi et urbi consulit i. Epl. 16, 29 
exclamat i. S. 2, 18 
ilia littora pije genti secrevit Ep. 

16, 63 
informes hyemes reducit ii. Od. 10, 16 
iratus ambas inflet buccas i. S. 1, 20 
malus urget i. Od. 22, 20 
pater et rex ii. S. 1, 43 
Pure numine glaciet nivcs iii. Od. 

10, 8 
qui das adimisque ingentes dolorcs 

ii. S. 3, 288 
risissent custodem virginis abditae iii. 

Od. 16, 6 
rucns treniendo tumultu i. 16, 12 Delph, ct V(tr. Clas. Ind. Hor. CXIV INDEX Jupiter seu plures hyenies seu ultimam 
tribuit i. Od. 11,4 

tepidis brumas praebet ii. C, 18 
Jura. In Jvvra civica paras respondere 
i. Epl. 3, 23 

dare maritis A. P. 398 

dare Medis iii. Od. 3, 44 

debita te raaneant i. 28, 32 

in altera cedat ii. Epi. 2, 174 

inventa injusti i. S. 3, 111 

mecum facientia ii. Epl. 2, 23 

iiata sibi neget A. P. 122 

patema recepit 256 

promere clienti ii. Epl. 1, 104 

rapies ii. S. 3, 72 

servat i. Epl. 16, 41 
Jurabas in mea verba Ep. 15, 4 
Jurandas aras per nouien tuum ponimus 

ii. Epl. 1, 16 
Jurantem me nihil scire ii. S. 6, 57 
Jurare addictus in nullius verba i. Epl. 

1, 14 

Jurares natum in crasso aijre ii. 1, 244 
Jurat soils maritis bene esse i. I, 89 
Juratus per Osirin sanctum dicat i, 17, 

60 
Jure nocendi sublato obticuit A. P. 

284 
Jure iii. Od. 16, 18. iv. 11, 17. i. S. 

2. 46. 6, 50. ii. 2, 99 

hoc onmes sunt molesti i. 7, 10 

jurando obstringam ii. 3, 179 
Jureraus in ha;c Ep. 16, 25 
Jures te formidare nocturnes vapores 

i. Epi. 18,93 
Jurgares ii. 2, 22 
Jurgatur verbis ii. S. 2, 100 
Jurgia excludat finis ii. Epl. 1, 38 

refugit vicina 2, 171 
Juris consultus A. P. 369 

duplicis naturam pernoscere (pro con- 
dimenti) ii. S. 4, 63 

hoc mihi dabis cum venia i. 4, 104 

pejerati Poena ii. Od. 8, 1 

peritus i. S. 1,9 

privati erit A. P. 131 

vafri inscitia ii. S. 2, 131 
Jus anceps novi 5, 34 

est 1, 82 

imperiuraque Cssaris accepit i. Epl. 
12, 27 

nilo deteriiis i. S. 5, 67 

omne interdicto adimat ii. 3, 217 

sit liceatque A. P. 466 
Jus (pro condimentum) 

male conditum ii. S. 8, 69 

niistum oleo 8, 45 

qiiibus aptius 4, 38 

tepiduni liguerierit i. 3, 81 in Jus procurrunt i. S. 7, 20 
in Jus vocet ii. 5, 29 
in Jus rapies ii. S. 3, 72 
Jussa Lares niutare C. S. 39 

moveri A. P. 232 

non la?ve accipiebat i. Epl. 7, 52 

ob amici pudorem depusitum laudas 
9. 12 

surgitiii. Od. 6, 29 

venire i. S. 2, 122 
Jussw vagentur stellae i. Epl. 12, 17 
Jussas poenas liiam Ep. 17, 37 
Jusserit ita fors ii. S. 1, 59 

venire ad se 7, 32 
Jussi persequenmr otium Ep. 1, 7 
Jussit accrescere nonien A. P. 252 

aurum projicere ii. S. 3, 101 

barbam pascere 35 

quod bills splendida 141 
Jussus doraum abire Ep. 11, 20 

toUere patinam i. S. 3, 80 
Justa cheragra articulos contudit ii. 
7, 15 

in anibo potestas 7, 62 

INIorte cecidere iv. Od. 2, 14 
Justi mater utililas i. S. 3, 98 
Justior est potestas raarito in corrupto- 

rem ii. 7, 63 
Jiistis Divis operata iii. Od. 14, 6 
Ju5titi<e potenti sic placitum ii. 17, 16 

sorer fides incorrupla i. 24, 7 
Jusliliam salubrem tegat A. P. 199 
.Tustius reprendi ii. S. 4, 86 
Justo iniquum secemere i. 3, 113 

plenior copia si quos delectet 1 , 57 

plus placeat iii. Od. 7, 24 

triumpho domitos i. 12, 54 
Justum et fortem scribere ii. S. 1, 16 

poema i. 4, 63 

sanctoque videri i. Epl. 16, 61 

virum iii. Od. 3, 1 
Justus ii. S. 3, 189 

erit 3, 97 

populus ii. Epl. 1, 18 
Juvandis animis natura poema A. P, 

377 
Juvant casfra nmltos i. Od. 1, 23 
Juvare poterit ii. S. 2, 22 
Juvari parvis rebus magna ii. Epl. 1, 

125 
Juvat auri et argenti pondus i. S. 1, 41 

brevis ccena i. Epl. 14, 35 

clamor galeaeque leves i. Od. 2, 38 

coUegisse Olyrapicum pulverem 1, 4 

dominum nuilta umbra i. Epl. 16, 
10 

ferenteni imraemorata 19, 33 

fidibus et thure placare i. Od. 36, I 

genus hoc minime i. S. 4, 24 IN IIORATIUM. CXV Jiivat gratum, si quod adest ii. S. 6, 13 
hoc et luelli est G, 32 
hoc fugientes i. 1 , 78 
hoc Iiianes 4, 77 
honor falsus i. Epl, IG, 39 
ilium sic res aut domus 2, 51 
insanire iii. Od. 19, IS 
Lyipo duici curani solvere Ep. 9, 37 
niero certare iv. Od. I, 31 
nardo Perfundi Ep. 13, 9 
natura aut impellit A. P. 109 
quid te una exemta de spinis pluribus 

ii. Epl. 2,212 
te vivere ii. S. 0, 90 
umbra multa doniinum i. Epl. 16, 10 
versiculos scriUere Ep. 11, 1 
videre 2, 61 
Juvera meo labore tuum 1, 15 
Juvenca votivaPascitur i. Epl. 3, 36 
Juvencae tua; animus est circa Campos 

virentes ii. Od. 5, 6 
Juvencis pluribus illigata aratra Ep. 1, 
25 
in bonis virtus patrum iv. Od. 4, 30 
suis matres raetuunt ii. 8, 21 
Juvencos centum poposceris Ep. 17, 39 
Juvencum infameiu iii. Od. 27, 45 
Juvenem amicae commendet i. Epl. 15, 
21 
fide constantis 7, 4 
iinitaris i. 2, 41 
puella occupavit iv. 11, 22 
sponssB raptuni 2, 21 
vocat votis mater 5, 9 
Juvenentur Fauiii versibus A. P. 246 
Juvenes digni pa ire 24 
fervidi iv. Od. 1 3, 26 
liuc descendere cequum'est i. S. 2, 34 
protervi i. Od. 25, 2 
senesque recinunt dictata i. Epl. 1 , 

55 
telluris (pro filii) ii. Od. 12, 7 
tot sepulcro patrio caruere ii. S. 3, 
196 
in Juvenes virginum praelia i. Od. 6, 18 
Juvenescit herbis largis iv. 2, 55 
Juveni mandentur partes seniles A. P. 
177 
marito iii. Od. 11, 37 
nee firmo Ep. 12, 3 
placeat i. Epl. 8, 14 
Juvcnis aequus ii. S. 3, 233 

Cervici dabat brachia iii. Od. 9, 3 
consiliis catervsE victrices revictaj iv. 

4, 24 
hon'endus Partbis ii. S. 5, 62 
imberbus A. P. 161 
Juventa calidus iii. Od. 14, 27 
dulci i. 16, 23 florente A. P. 115 
Juventa; docili C. S. 45 

imbellis iii. Od. 2, 15 
Juventas fugit Ep. 17, 21 

levis fugit retro ii. Od. 11, 6 

n'do propulit inscium iv. 4, 5 

parum comis i. 30, 7 
Juventus continuit manum metu De- 
orum 35, 36 

his parentibus non orta iii. G, 33 

honida 4, 50 

in curanda cute plus aequo operata i. 
Epl. 2, 29 

parca ii. S. 5, 79 

quo omnis calet i. Od. 4, 19 

Romana docilis pravi ii. S. 2, 52 
Juvenum cura publica prodis ii. Od. 
8,7 

curas referre A. P. 85 

domos Expugnat iii. Od. 15, 9 

examen recens i. 35, 30 

funera densentur 28, 19 

major A. P. 366 

matres sospitum iii. Od. 14, 9 

nobilium cliens iv. 12, 15 

per catervas obstantes iii. 20, 5 

pieces iv. 1 , 8 

ritu florent mode nata A. P. 62 
Juverint me non conchylia Lucrina 

(pro possiiit juvare) Ep. 2, 49 
Juveris ii. S. 4, 91 

mergos opima praeda Ep. 10, 22 
Juvet amor tigres subsidere cervis 16, 
31 

me tacitum i. S. 6, 123 

pudica mulier in paitira Ep. 2, 39 
Ixion perfidus A. P. 124 

vultu invito risit iii. Od. 11, 21 
Juvit te Nasidieni coeua ii. S. 8, 1 L. Labentes Patres firmaret consilio iii. 

Od. 5,45 
Labentes Ueorum aedes refeceris 6, 3 
Labem remittunt atramenta ii. Epl. 1, 

235 
Labentis Parthi aut equo vulnera de- 

scribat ii. S. 1, 15 
Labeone insanior i. 3, 82 
Laheri mimos 10, 6 
Labetur volubiiis in omne aevum i. Epl. 

2, 43 
Labier fortuna fequa in vitium ii. 1, 94 
Labitur amnis i. 2, 43 

in genas humor i. Od. 13, 7 
sinistra ripa 2, 19 CXVl INDEX Labor extuderit fastidia li. S. 2, 14 
Herculeus Acheronta perrupit i. Od. 

3, 30 
Istlimius iv. 3, 3 
Poecarum liiiiiE A. P. 291 
Laborant Aquilonibus querceta Gargani 
ii. Od. 9, 7 
cum ad vcrum ventum est i. S. 3, 
96 
Laborantes auras conclusas fullibus imi- 
tare 4, 20 
dices Penelopen Circenque vitream 

i. Od. 17, 19 
puellas utero iii. 22, 2 
sylvee i. 9, 3 
Laborarunt raeaj manus Ep. 5, CO 
Laboras in quanta Charybdi i. Od. 27, 

19 
Laboras fugax lympha obliquo trepidare 
rivo ii. 3, 11 
jam contento jam laxo fune ii. S. 

7, 20 
imnieritus 3, 7 

misera ambitione ob avaritlara i. 4, 
26 
Labore nullum otiura me reclinat Ep. 
17,24 
capitis devites repulsam i. Epl. 1, 

44 
fatali subegit portenta ii. 1, 11 
multo jam fractus i. S. 1, 5 
nullo tibi dat natura 1, 88 
sine magno nil vita mortalibus dedit 

9,60 
tuum meo juvem Ep. 1, 15 
Laborem austerum fallente studio ii. S. 
2, 12 
excusare i. Epl. 7, 67 
ferre piger i. S, 4, 12 
finire incipias I, 93 
laturi raente Ep. 1, 9 
raenie ferre i. S. 1, 30 
per plurimum tbyma carpentis iv. 
Od. 2, 29 
Laborent omni parte i. S. 2, 38 

perspexisse A. P. 435 
Labores vita molli mero finire i. Od. 7, 

18 
Labores (nom.) 

finire quaeientem iii, 4, 39 

inter tot scribere ii. Epl. 2, 66 

lion patiar tuos carpere obliviones li- 

vidas iv. Od. 9, 32 
nostros lamentamur non apparere ii. 

Epl. 1,224 
vitae insiituunt ii. S. 6, 21 
Laboies (verb.) 

parare plura ii. Epl. 2, 196 
rerum vitio i. S. 2, 76 ut miretur turba 1 0, 73 
Laboret frustra A. P. 241 
loqui 192 
rautare 1 68 

ne qua populus iii. Od. 8, 25 
reddere fluitantia certa ii. S. 3, 269 
servare invitum i. Epl. 20, 16 
solum hoc ii, S. 4, 49 
superare i. 1, 112 
Labori sunt 8, 18 

tuo nunquara par fama est responsura 
ii. 8, 66 
Laboribus defunctura recreat iii. Od. 
21, 15 
erata pulnienta ccenes i. Epl. 18, 48 
famosis fige modum iii. Od. 15, 3 
functum levare ii. 18, 39 
ingemens humum exhauriebat Ep. 5, 

31 
malis quaeritis carere 16, 16 
novis usque suppetas 17, 64 
secundis crevit iv. Od. 4, 45 
Laboriosa Ulyssei cohors Ep. 16, 60 
Laboriosi Ulyssei remiges 17, 16 
Laboris longi damnatus Sisyphus ii. 
Od.l4, 20 
magni formica i. S. 1, 33 
plus mali est haurire 2, 78 
Laboro brevis esse A. P. 25 
nosse ii. S. 8, 19 
scire i. Epl. 3, 2 
Laborum inscium nido propulit iv, Od. 
4,6 
lenimen testudo i. 32, 14 
liber A. P. 212 
praemia laturus ii. S. 1, 11 
sono dulci decipitur ii. Od. 13, 38 
Labra movet i. Epl. 16, 60 
Labris compressis hasc mecum agito i. 
S. 4, 138 
flumina fugientia Tantalus captat 1, 

68 
impressit notam dente i. Od. 13, 12 
Labuntur anni fiigaces ii. 14, 2 

aquae altis ripis Ep. 2, 25 
Lacffina Helene iv. Od. 9, 16 
Lacffinaj adulterae hospes famosus iii. 
3,25 
more comam religata ii. 11, 23 
Lacedffimon patiens i. 7, 10 
Lacedffimonium Tarentura iii. 5, 56 
Laceranda cornua tibi taurus reddet 

iii. 27, 71 
Lacerant vitulos lejenae 11, 42 
Lacerare ferro 27, 46 
Lacema caput totum obscurante ii. S. 

iii. 7, 55 
Lacertae virides dimovere rubum i. Od. 
23,7 IN HORATIUiM. CXYll Laccrtis August! non responsura ii. Epl. 

2, 48 
excidere incantata vincula i. S. 8, 49 
lora serisit iii. Od. 5, 35 
pignus dereplum i. 9, 23 
Lacerto la;vo suspensi loculos i. S. G, 

74. i. Epl. 1, 5G 
Lacessat tactu leoiiem asperum iii. Od. 

2, 10 
Lacessit Bitliyna carina Carpatliium pe- 

lagus 1. 35, 7 
Lacessiti cruento dente ii. Epl. 1, 151 
Lacesso Deos ii. Od. IS, 12 
Lacoii fulvus Ep. G, 5 
Lacoui Phalanto regnata rura ii. Od. 

0, 11 

Laconicas purpuras 18, 7 

Lacrynia debita sparges favillam calen- 
teni G, 23 
illi pluriuia licet nianet i. Epl. 17, 60 
rara per genas nieas manat iv. Od. 

1, 34 

Lacryma; liinc illaj i. Epl. 19,41 
Lacrymis non sine multis insomnis agit 

noctes iii. Od. 7, 8 
Lacrymosa Trojoe funera i. 8, 14 

Pupi poemata i. Epl. 1, G7 
Lacrymoso non sine iunio i. S. 5, 80 
Lacryniosum bellura i. Od. 21, 13 
Lacte depuisuni leoneni iv. 4, 15 

Sylvanum piabant ii. Epl. 1, 143 
Lactis uberes rivos cantare ii. Od. 19, 

10 
Lactuca stomaclio acri iunatat post vi- 

nurn Ii. S. 4, 59 
Lactucffi 8, 8 
Lacu Lucrino latius exteusa slagna vi- 

sentur ii. Od. 15, 4 
a Lacu redeuntes i. S. 4, 37 
Lacunar aureura in mea domo renidet 

ii. Od. 18, 2 
Lacus adversarius i. Epl. 18, 63 

sentit hcri festinantis amorem 1, 84 
Lacus Albanos iv. Od. 1, 19 

fastidire i. Epl. 3, 11 
Lsdat i. S. 10, 80 
Ladent me infortunia A. P. 103 
Ladentcm i. Od. 13, 15 
Lffidere gaudes i. S. 4, 78 

pendulum collum zona iii. Od. 27, 

60 
tristi versu ii. S. 1, 21 
Laidimur ii. Epl. 1,221 
La!diti. 17,8. ii. 2, 16 
Laedunt oculuui i. 2, 3S 
Laeliii. S. 1,72 
Lailius 1, 65 
Laertiade 5, 59 
Laertiaden i. Od. 15, 21 Liusa fule i. Od. 33, 4 

Licscrit i. Epl. 20, 7 

La!so JNIetello doluere ii. S. 1, C7 

siguo ii. Epl. 2, 134 
Lffistrygonia iii. Od. 16, 34 
La'sura numen Deorura Ep. 15, 3 
La;ta fortuna iii. Od. 29, 49 
pubes i. 25, 17 
Venus iii. 21, 21 
victoria i. S. 1, 8 
Lretani aulain Priami iv. Od. G, 15 

fluviis i. 21, 5 
Laitatur ii. 19, 7 
Lajtis pascuis intenta caprea iv. 4, 13 

sedibus pias animas reponis i. 10, 17 
ab Lffititia insolenti mentem servare 

ii.3, 4 
Laetitias in usum natis scyphis pugnare 
i. 27, 1 
plenum ducere A. P. 42S 
Laetius uvescit pocula modicis ii. S. 

C, 70 
Laetor quod in urbe vivit i. 4, 98 
Lffitos dies concines iv. Od. 2, 41 
Lajtuiu Concanum equino sanguine iii. 
4, 34 
convivam ii. S. 6, 111 
pecus Ep. 2, 45 

sonum theatris ter crepuit ii. Od. 17, 
26 
Lffitus animus in preesens IG, 25 
Caesare victore Ep. 9, 2 
cape dona horaj praesentis iii. 8, 27 
cetera i. Epl. 10, 50 
cuneret ii. S. 3, 146 
deget iii. Od. 29, 42 
donata reponere i. Epl. 7, 39 
ego iii. Od. 22, 6 
eriti. Epl. 13, 3 
in vacuo ii. 2, 130 
populo intersis i. Od. 2, 46 
redit ad vina iv. 5, 31 
spatiere in circo ii. S. 3, 183 
vives sorte tua i. Epl. 10, 44 
Lffiva inani ii. S. 7, 9 
Laiva habeiia stomachosus i. Epl. 15, 12 
Laevas dextera concunit ii. 1, 205 
Lffive (adv.) i. 7, 52 
Lievi frontem oris turpavcrat i. S. 5, 61 
Lajvino i. S. 6, 19 
Lan'inum 6, 12 , 

Lffivo lacerto 6, 74. i. Epl. 1, 56 

tempore (pro inopportuno) ii. S. 4, 4 
Laevum corpus mihi dextro supposuit i. 
2, 125 
latusi. Epl. 16, 7 
latus marinfB Veneris iii. Od. 26, 5 
Laevus ego A. P. 301 

picus vetat ire iii. Od. 27, 15 CXVlll INDEX Lagani catinum i. S. 0, 1 15 

Lagena fracta ii. 8, 81 

Lagenaj signo laeso ii. Epl. 2, 134 

Lagenis convivae nil nocuere ii. S. 8, 

41 
Lagois peregrina 2, 22 
Lilage proterva ii. Od. 5,16 
Laiagen amabo i. 22, 23 

canto 22, 10 
Lamas i. Epl. 13, 10 
Lainbere tectum properabat flanima i. 

S. 6,74 
Lambit fabulosus Hjdaspes loca i. Od. 

22,8 
Lamentamur non apparere nostros la- 
bores ii. Epl. 1, 224 
Lamia; A. P. 340 
duici i. Od. 36, 7 
nieo 26, 8 

pietas et cura rae moratur i. Epl. 
14,0 
Lamias iii. Od. 17, 2 
Lamna candente i. Epl. 15, 36 
LamiiK iiiimice ii. Od. 2, 2 
Lamo vetusto iii. 17, 1 
Lana de caprina ri.xatur i. Epl. 18, 15 
fuco medicata aniissos colores ne re- 

fert iii. Od. 5. 28 
violas imitata Tarentino veneno ii. 
Epl. 1 , 207 
Lans bis tinctas murice Afro ii. Od. 
16, 37 
furtivffi glomes portes i. Epl. 13, 14 
iteratae vellera Tyriis muricibus Ep. 

12,21 
tonsas prope Luceriam nobilem iii. 
Od. 15, 13 
Lances ii. S. 2, 4 

aper curvet 4, 41 
Lanea effigies i. 8, 31 
Langues minus Inacliia Ep. 12, 14 
Languescit Bacchus in amphora iii. Od. 

16, 35 
Languet aniator i. Epl. 20, 8 

fascinum Ep. 8, 18 
Languida; fera3 duici sopore 5, 56 
Languidiora vina proraere iii. Od. 21,8 
Languido cello boves tralientes vomerem 
Ep. 2, 64 
cum grege umbras quaerit pastor iii. 

Od. 29, 21 
flumine errans Cocj'tus ii. 14, 17 
Languidiis conviva in cubitum se repo- 

net ii. S. 4, 39 
Languor aquosus ii. Od. 2, 16 

arguit amantem Ep. 11,9 
Lanuvino ab agro lupa decurrens iii. 

Od. 27, 3 
Lanx ostendat te tibi i. Epl. 5, 23 Laomedon destituit Deos pacta mer- 

cede iii. Od. 3, 22 
Lapalhi brevis lierba ii. S. 4, 29 

herba prata amantis Ep. 2, 57 
Lapidem ii. S. 7, 116 

torquet ii. Epl. 2, 73 
Lapides adesos iii. Od. 29, 30 

Amphion canendo movit 11, 2 

clari iv. 13, 14 

ia mare mittamus iii. 24, 48 

varies luiulenta palnia radere ii. S. 
4,83 
Lapidosus i, 5, 91 
Lapillis Libycis i. Epl. 10, 19 
Lapillos niveos viridesque i. S. 2, 80 
Lapis albus 6, 116 

Phrygius iii. Od. 1, 41 
Lapitlias sffivos ii. 12, 5 
cum Lapithis rixa Centaurea i. 18, 8 
Lapsa mella truncis cavis ii. 19, 12 
Lapsus fluminum i. 12, 10 

pede ii. S. 8, 72 
Laqueata circum tecta curas volantes 

ii. Od. 16, 11 
Laquei pretiiim ii. S. 2, 99 
Laqueis mortis caput non expedies iii. 

Od. 24, 8 
Laqueo collum pressisse contendat i. 
Epl. 10, 37 

gruera capiat Ep. 2, 35 

uxorem interimis ii. S. 3, 131 
Laqueos suspectos accipiter metuit i. 

Epl. 16, 51 
Laqueum iiectit sponsae 19, 31 
Lardi semesa frusta ii. S. 6, 85 
Lardo uncta oluscula 6, 64 
Lara cerfo gaudentem i. Epl. 7, 58 

cum apto fundus i. Od. 12, 44 

quo me tuter i. Epl. 1, 13 

sub parvo iii. Od. 29, 14 

venerabilior ii. S. 5, 14 
Larem patrium mimre donat i. 2, 50 

ante gustet ii. 5, 14 

proprium 6, 00 
Lares horna fruge placaris iii. Od. 23, 4 

mutare C. S. 39 

patrios Ep. 10, 19 

renidentes 2, 00 
Larga vina iii. Od. 18, 6 
Large ligna super foco reponens i. 9, 
Largimur tibi honores matures ii. Epl. 

1, 15 
Largior ignis arserit i. S. 8, 44 
Largiora flagito ii. Od. 18, 13 
Largis herbis iv. 2, 55 

imbribus Eurus radat arva Ep. 10, 
53 

muneribus aemuli iv, Od. 1, 18 
Largiter i. S. 4, 132 IN HORATIUM. CXIX Largius ?pquo potum rideat ii. Epl. 2, 

215 
Largo oleo ii. S. 5, 86 
Largus spes novas donare iv. Od. 12, 

19 
Laribus acquis porcum immolet ii. S. 3, 
1C5 
ex voto catenam donasset i. 5, 66 
numen tuum niiscet iv. Od. 5, 34 
Laris pateini inopem ii. Epl. 2, 51 
Larissie opiinse campus i. Od. 7, 11 
Larva nil opus i. S. 5, 04 
Lasanuni pueri portantes 6, 109 
Lasciva decentlus a;tas ii. Epl. 2, 210 
agitavit equum ii. S. 7, 50 
licentia i. Od. 19, 3 
merc'tricula ii. S. 7, 50 
puellaiv. Od. 11,23 
verba A. P. 107 
LascivEe capreae similem iii. Od. 15, 12 
Lascivi gregis soboles 13, 8 

pueri barbain vellant i. S. 3, 134 
Lascivis hederis aiiibitiosior i. Od. 36, 

20 
Lascivos amores ii. 11, 7 
Lassas aures oncrantibus irapediat ver- 
bis i. S. 10, 10 
Lassi in urbe Mamurrarum manemus 
5, 37 
viri Ep. 2, 44 
Lasso acres stimulos subjectat ii. S. 7, 
94 
sit modus maris et viarum ii. Od. 6, 7 
Lassura stomacbuni pervellunt ii. S. 

8,8 
Lassus ab equo indoniito 2, 10 

stertit noctu ii. Epl. 2, 27 
Lata poena 1, 153 

Late iii. Od. 3, 45. 10, 19. 17, 9. iv. 
1, 16. 4,23. 6, 11. i. S. 5. 26. 6, 
18. i. Epl. 11, 26. A. P. 15 
Lateat sus Ep. 12, 6 
LatebrEe dulces incolumem me horis 
Septembribus praestant i. Epl. 16, 
15 
Latens radix in locis asperis Ep. 5, 67 
Latent Camoenae Pindaricae iv. Od. 9, 6 
ferae formidolosis sylvis Ep. 5, 55 
puppes hostilium navium portu 9, 
19 
Latentem in alvo matris iv. Od. 6, 19 
Lateutes animi sub vulpe A. P. 437 
eras reparavit cita classe i. Od. 37, 

23 
uxores quaerunt 17, 6 
Latentis puellae proditor risus 9, 21 
Latere brevi i. S. 2, 93 

imo spiritus petitus Ep. 11, 10 
post sepulcra magna i. S. 8, 36 Lateret ii. S. 8, 25 
Lateri est bene i. Epl. 12, 5 
Lateris miseri ii. S. 3, 29 
Laterum dolor i. 9, 32 
Latet agro abditus i. Epl. 1, 5 
quid i. Od.8, 13 

sub hoc inculto corpore ingenium in- 
gens i. S. 3, 34 
Latinee legis Vindelici expertes iv. Od. 

14, 7 
Lalini patris oblitus i. S. 10, 27 

sanguinis parumne fusum Ep. 7, 3 
Latinis fidibus niodos Tliebanos aptare 
i. Epl. 3, 12 
fidibus verba modulanda sequi ii. 2, 

143 
indictis comes ire i. 7, 76 
verbis Graca miscuit i. S. 10, 20 
vulgavi i. Epl. 19, 32 
Latino sanguine pinguior campus ii. 

Od. 1, 29 
Latinuni carmen die barbite i. 32, 3 

noiiien iv. 15, 13 
Latio agresli artes intulit ii. Epl. 1, 
157 
fugatis fenebris iv. Od. 4, 40 
lambos ostendi i. Epl. 19, 24 
imminenfes Parthos i. Od. 12, 53 
Latior murus urbem coepit amplecti 

A. P. 209 
Latis canipis iii. Od. 11, 9 

esculetis i. 22, 14 
Latitantem aprum fruticeto excipere 

iii. 12, 11 
Latiura armis potentius A. P. 290 
felix C. S. 66 
ferox i. Od. 35, 10 
lingua divite beabit ii. Epl. 2, 121 
Latins opibus usum ii. S. 2, 113 
regnes ii. Od. 2, 9 
sulcis ordinet arbusta iii. 1, 9 
visentur extenta ii. 15, 2 
Latoe i. 31, 18 

Latonffi canentes puerum iv. 6, 37 
Latonam curva lyrain recines iii. 28, 
12 
dilectam supremo Jovi i. 21, 3 
Latrantem stomachum panis leniet cum 

sale ii. S. 2, 18 
Latras i. 3, 136 

Latraverit dignum opprobriis ii. 1, 85 
Latravit catulus i. Epl. 2, 66 
Latrent canes Suburanas Ep. 5, 58 
Latret canis i. S. 2, 128 
Latro 3, 106 

Latrociniis furta res pares dicas 3, 122 
Latrones Ep. 4, 19 

surgent de nocte ut homines jugulent 
i. Epl. 2, 32 cxx INDEX Latronibus ab infestis tutus ii. S. 1, 42 

magnus timor i. 4, 67 
Latronum Coeli Birrique siinilis 4, 69 
Latuit in scalis ii. Epl. 2, 15 
Latum clavum i. S. 5, 36. 6, 28 

orbem reget sequus i. Od. 12, 57 

per a^quor i. Epl. 2, 20 
Latura plus auxilii Ep. 1, 22 

quidi. S. 2, 112 
Laturi laborem mento Ep. 1 , 9 
Laturus laborum prjEinia ii. S. 1, 12 

nieritonim prffimia ii. Epl. 2, 38 
Latus Boreffi finitimum iii. Od. 24, 38 

circa saliunt ii. S. 6, 34 

dextrumi. Epl. 16, 6 

fe.ssum longa militia ii. Od. 7, 18 

fodicet i. Epl. 6, 51 

forte 7, 26 

Ibericis funibus peruste Ep, 4, 3 

infregi M , 22 

la'vum decedens i. Epl. 16, 6 

Iffivum Veneris marine iii. Od. 26, 5 

aut renes morbo tentantur acuto ii. 
S. 3, 163. i. Epl. 6, 28 

mundi i. Od. 22, 19 

niveum credidit tauro iii. 27, 26 

nudum remigio i. 14, 4 

oculo metiri i. S. 2, 103 

opertum obdit malo 3, 59 

patiens aquee coelestis iii. Od. 10, 
20 

utrumque verberes Ep. 10, 3 
Latus (adj.) spatiere ii. S. 3, 183 
Lavantes i. 4, 75 
Lavatum ibis 3, 137 

ire sol acrior adraonuit 6, 125 
Laudabile camien A. P. 408 
Laudabis i. Epl. 18, 39 
Laudabit 18, 66 
Laudabunt i. Od. 7, 1 

antiqui rancidum aprum ii. S. 2, 89 
Laudande iv. Od. 2, 47 
Laudant ii. Epl. 2, 108 
Laudantes tuum numen iv. Od. 1 , 27 
Laudanlur puerpers sirnili prole 5, 23 
Laudare maligne ii. Epl. 1, 209 

non cessat i. 7, 78 

se tibi coner 9, 3 
Laudaret iirbem i. S. 9, 13 
Laudari aniat importunus ii, 5, 90 
Laudarier i. 2, 35 
Laudas bracbia i. Od. 13, 3 

communia i. Epl. 20, 4 

fortunam ii. S. 7, 22 

Lebedum i. Epl. 11, 6 

mullum trilibrem ii. S. 2, 33 

olus securum 7, 30 

plumam 2, 28 

pudorcin dcposiluni i. Epl. 9, 12 Laudasti i. Epl. 7, 37 
Laudat agricolani i. S, 1, 9 
balnea i, Epl. 11, 13 
Brufum i. S. 7, 23 
carmen Numae Saliare ii. Epl. 1 , 86 
cohortem i, S, 7, 23 
lioc 2, 54 

merces venales ii. Epl. 2, 11 
opes solicitas ii. S. 6, 78 
Poetas ii. Epl. 1 , 64 
rural, Od. 1, 17 
Laudato mala carmina ii. S. 5, 75 
Laudator acti temporis A. P. 173 
Laudatore vero plus movetur derisor 

433 
Laudatur ab his i. S. 2, 11 
cbarta eadem 10, 4 
doraus i. Epl. 10, 23 
Laudatus Cassare judice ii. S. 1, 84 
Laudaveratn te palam Ep. 11, 19 
Laudavere Plautinos sales A. P. 271 
Laude crescam recens iii. Od. 30, 8 
cum multa iv. 4, 67. i. S. 10, 49. ii. 

Epl. 1 , 246 
dignum virum vetat mori iv, Od. 8, 

28 
non sine multa A. P. 282 
pro Laude merentis i. Epl. 7, 24 
Laudem iniperiis aiTOgavit iv. Od, 14, 
39 
non merui A, P. 268 
prffiler nullius avaris Grails A. P. 323 
Lauderis ii. S. 5, 72 
Laudes ut absens lauderis 5, 72 
Aiigusti agnoscere i. Epl. 16, 29 
Dianaj dicere C. S. 76 
dicere Cassaris i. Od, 6, 11 
indicant clarius iv, 8, 20 
redderet i. 20, 7 
temperiem i. Epl. 16, 8 
tua granaria i. S. 1, 53 
Laudet dapes brevis mensfe A. P. 198 
cgregie factum viciiiia ii. S. 5, 106 
liaec uterque i. 10, 83 
lector opuscula i. Epl. 19, 36 
sequentes diversa i. S. 1, 3. 109 
Laudetur Samos Roinaj i. Epl. 11, 21 
Laudi magna; fore speravit ii. S. 3, 99 
Laudibus solitis parentum i. Od. 12, 
14 
totidem Terape tollite 21 , 9 
vini arguitur Homerus vinosus i. Epl. 
19,6 
Laudis avarum animuni ii. 1, 179 

tumes amore i. 1 , 36 
Laudo manentem fortunam iii. Od. 29, 
53 
]iarvula tuta i. Epl, 15, 42 
rivos amocni ruris 10, 6 IN HORATIUM. CXXl Laudo somnum ii. Epl. 7, 35 

teretes suras ii. Od. 4, 22 
Lavemur i. Epl. G, 61 
Lavere dulci vino mala (pro lavare) iii. 

Od. 12, 2 
Laverit Padus Matina cacumina Ep. 

16,28 
Laverna pulclira i. Epl. 16, 60 
Lavimus ora maiiusque i. S. 5, 24 
Lavis Xantho amne crines iv. Od. 6, 

26 
Lavisset Sisyphus pedes fere ii. S. 3, 21 
Lavit humeros unctos in Tiberinis undis 
iii.Od. 12,9 
pannos rubros tuo cruore Ep. 17, 51 
solutos crines rore Castalire iii. Od. 

4, 61 
Tiberis ii. 3, 18 
Laurea Apollinari donandus iv. 2, 9 
ramis spissa fervidos ictus excludet ii. 
15,9 
Laurens ii. S. 4, 42 

Lauro Deiphica cinge JVIelpomene co- 
mam iii. Od. 30, 16 
sacra 4, 19 
sub Lauru mea depone latus fessum mi- 
litia ii. 7, 19 
Laurum propriam uni deferens 2, 22 

venalem morte petiisse iii. 14, 2 
Laurus fPtemos honores Dalinatico tri- 

unipho peperit ii. 1, 15 
Laus est non ultima principibus viris 
placuisse i. Epl. 17, 35 
illi debctur i. S. 6, 88 
Laute accipiar ii. 8, 67 
Lautis manibus currebat 3, 282 
Laxo arcu meditantur Scythse campis 
cedere iii. Od. 8, 23 
et contento fune laborat ii. S. 7, 20 
sinu nuces ferre 3, 172 
Laxus calceus in pede hseret i. 3, 31 
LezenfB GsefuljE catulos fugles iii. Od. 
20, 2 
nactas vitulos 11, 41 
Lebedum laudas i. Epl. 11,6 
Lebedus Gabiis desertior 11, 7 
Lecta cui erit res potenter A. P. 40 
oliva de ramis pinguissimis arboruin 
Ep. 2, 55 
Lectas virgines C. S. 6 
Lecti convivaj ii. S. 8, 41 

imi derisor i. Epl. 18, 11 
Lectica i. S. 2, 98 

agnam gcstare ii. 3, 214 
Lectis Archaicis recumbere i. Epl. 5, I 
tribus quatemos cccnare i. S. 4, 86 
utrumque excussit vah-arum sfrepitus 
ii. 6, 112 
Lecto 8, 77 

Delpk. ct Var. Clas. Ind desiliati. S. 2, 129 
libello i. Epl. 1, 37 
te casus alKxit i. S. 1, 81 

(verb, freq.) 6, 122 
Lector i. Epl. 19, 35 
Lectorem A. P. 344 
Lectori ii. Epl. 1, 214 
Lectoribus i. S. 10, 74 
Lectos eburnos ii. 6, 103 

rautat i. Epl. 1, 91 

tollas 16, 76 
Lectulus me excepit i. S. 4, 133 
Lectum Massicum iii. Od. 21, 5 

potus comroinxit i. S. 3, 90 

vocatis pueris ad ii. 3, 171 
Lectus genialis i. Epl. 1, 87 
Leda3 pueros i. Od. 12, 25 
Legant ossa i. S. 8, 22 
Legat scripta 4, 23 

tabulas ii. 5,67 
Legati niissi de rebus raagnis i. 5, 29 
Legatum sibi nil inveniet ii. 5, 69 
Lege Eequa iii. Od. 1, 14 

hac dico 3, 58 

hac in eadem trutina ponetur i. S. 
3,72 

prolis novae feraci C. S. 20 

regi A. P. 283 

soiutis numeris fertur iv. Od. 2, 12 
Legem iniquam iu nos sancimus i. S. 3, 
67 

ultra tendere ii. 1, 2 
Legendo occidit A. P. 475 
Legcndura tradit testamentum ii. S. 5, 

51 
Legentem i. 3, 64 
Legentes Lucili scripta 10, 56 
Legentibus ii. Epl. 2, 105 
Legentis i. 9, 4 
Legere i. S. 6, 95 
Legeret ii. Epl. 1, 92 
Legerit arbore ante solem ii. S. 4, 23 

divum sacra i. 3, 117 
Leges (verb.) et dcctos percontabere 
i. Epl. 18,96 

(nomen.) incidere ligno A. P. 399 

.Tovis vetant Ep. 17, 69 

minitatur ii. S. 1, 47 

ponere i. 3, 105 

servat i. Epl. 16, 41 

sinebant ii. Od. 16, 18 

laudet A. P. 199 

vana; quid proficiunt iii. Od. 24, 35 
Leget ii. S. 5, 68. i. Epl. 7, 12 
Legi dignai. S. 10, 72 

oculis juvat i. Epl. 19, 34 
Legibus alea vetila iii. Od. 21, 58 

insauis solutus ii. S. 6, C9 

res Italas emendes ii. Epl. 1, 3 

Hor, Q CXXll INDEX Legio Roroana i. S. G, 48 

Legionibus magnis imperitarent i. S. G, 4 

Legis Latinae expertes Vindelici iv. Od, 

14,7 
Legit i.S. 10, 18 

Legitiniura poema cupiet fecisse ii. EpI, 
2, 109 

sonura digitis et anre callemus A. P. 
274 
Leguni peritiis i. S, 1, 9 

sanctarura inscitia ii. 1, 81 
Lemures nocturnos rides ii. Epl. 2, 209 
Leneee iii. Od. 25, 19 
Lene caput aquje sacr^ i. 1, 22 

consilium datis iii. 4, 41 

decet vacuis venis committcre ii. S. 
4,26 

merura iii. Od. 29, 2 

tormentuni 21, 13 

(vinum) requiro i. Epl. 1.5, 18 
Lenes susurri i, Od. 9, 19 
Leni Austro ii. S. 8, 6 

ruulso 4, 2G 

vento recrcare iii. Od. 20, 13 
Lcniat aura rabiem canis i. Epl. 10, 16 
Lenibus imperiis amici potentis cede 1 8, 

45 
Leniet panis cum sale stomachum la- 

tiantem ii. S. 2, 18 
Leniraen laborum dulce i. Od. 32, 15 
Lenior fis senecta accedente ii. Epl. 2, 
211 

veniet i. Od. 19, IG 
Lenire dolorem i. Epl. 1, 34 

mollibus verbis Ep. 5, 84 

tigres rapidosque leones A. P. 393 
Lenis Ilithyia C. S. 14 

in hostera jacentem 52 

incedas iii. Od. 18, 3 

non leuis doniinus ii. S. 7, 93 

recludere fata precibus i. 24, 17 

somnus iii. 1, 22 
Lenit animos capilliis albescens 14, 25 
Lenite clamorein impium i. 27, 7 
Leiiiter atterens caudam ii. 19, 30 

in spem officiosus arrepe ii. S. 5, 4 

purgantera ungues cultello i. Epl. 7 
51 

traducere aBvum 18, 97 
Leiiius facinus 16, 56 
Leno ii. S. 3, 231 
Lenoiiis iriiidiosi ii. Epl. 1, 172 
Lenta pituifa ii. S. 2, 7G 
Lenlis brachiis adhsErens Ep. 15,6 

ignibus niacerer i. Od. 13, 8 
Lcntissima braciiia i. S. 0, 64 
Lento du